Опис досвіду роботи вчителя української мови та літератури Резніченко Любов ЮріївниСкачати 27.26 Kb.
Дата конвертації02.12.2018
Розмір27.26 Kb.
Опис досвіду роботи вчителя української мови та літератури

Резніченко Любов Юріївни

Резніченко Любов Юріївна, вчитель української мови та літератури, вчитель II категорії. Стаж роботи 7 років. З 2014 року є головою методичного об’єднання вчителів української мови та літератури в ЧЗШ № 14. Неодноразово працювала як член журі міської олімпіади з української мови та літератури, конкурсу знавців рідної мови імені Петра Яцика.

Значну увагу приділяю роботі з обдарованими дітьми.

Залучаю своїх вихованців до створення презентацій, участі у шкільних, міських олімпіадах, конкурсі «Соняшник».

Упродовж кількох років працюю над проблемою розвитку творчих здібностей учнів – «Компетентнісний підхід у пошукові ефективних форм та прийомів втілення творчості вчителя та учнів на уроках української мови та літератури».

Вважаю, що особистість педагога має важливе значення у формуванні творчого, інтелектуального й соціально компетентного, креативно мислячого учня – громадянина України. У кожній дитині закладено певний творчий потенціал. Виявляти здібності дитини, розвивати їх, навчати бачити прекрасне, емоційно сприймати довкілля, грамотно та образно висловлюватися – таке нелегке завдання ставлю перед собою, хоч праця копітка, об’ємна, вимагає творчих зусиль. Наснаги надає впевненість, що уроки української мови та літератури, де панує слово, розвивають поетичний хист, уяву, мислення, стають для дітей незабутньою зустріччю із духовністю.

Запропонований досвід є актуальним, бо:

– забезпечує умови для розвитку творчої особистості дитини;

– сприяє позитивній мотивації учнів до пізнавальної діяльності, потребі в самопізнанні, самореалізації та самовдосконаленні;

– робить можливим оригінальний підхід до побудови структури сучасного уроку української мови та літератури.

Суть досвіду в реалізації таких принципів:

– сприйняття дитиною нових знань має бути осмисленим;

– думати, розуміти сутність речей;

– аналізувати, осмислювати ідеї, шукати потрібну інформацію, тлумачити її, застосовувати за певних умов;

– створювати ситуації, що сприяють творчій активності та спрямованості школяра;

– розвивати творчу уяву учня , асоціативне мислення;

– прагнути постійно вдосконалюватися;

– розв'язувати дедалі, складніші творчі завдання(випереджальне навчання);

– вивчати індивідуальні особливості дітей, сприяє розвитку їхніх здібностей;

– особистим прикладом виховувати повагу до моральних принципів.
Переконана, що навчання має бути веселим, тому значну перевагу надаю грі, яка має бути засобом усебічного розвитку, зокрема розвитку інтелектуального. Знайомлячись із відкриттями вчителів - практиків, учених (Ворожейкіної О.М., Федоренка В.Л.), знаходжу деталі інновацій, які зміцнюють переконання: лінгвістична гра – це один із найефективніших методів навчальної діяльності та засобу виховання школярів.

На практиці в системі активного навчання намагаюсь використовувати такі моделі пізнавальних (дидактичних) ігор: імітаційні, операційні, рольові, сюжетні, ігри-змагання, лінгвістичні. Використання ігор у навчанні з випередженням має беззаперечну результативність.

Сучасна методична література пропонує безліч нових форм роботи на уроці, які можна «побачити по-своєму». Цьому сприяє цілий спектр лінгвістичних ігор: кросворд, вікторина, аукціон, мовний конкурс, лінгвістична загадка, лінгвістична задача, «Сходи», ребус, «Ти – редактор», «Зайвина», «Спіймай помилку», «Вірю – не вірю», «Сортування», «Найрозумніший», «Мовна дуель», «Останнє слово – за тобою», «Хто швидше», «Лінгвоестафета», «Ти – учитель», вечір, вітальня, доміно, тренінги, ярмарок, лото, усний журнал, захист проекту, фестиваль тощо. Моделі ігор, опис методики їх проведення, зосередження уваги на методичній цінності пропонованого матеріалу допоможуть зацікавленому вчителеві створити власні ігрові завдання. Гра (й особливо лінгвістична) є резервом творчої самореалізації вчителя й учня.

Особливу увагу приділяю творчим урокам, на яких учитель має можливість формувати учня як креативну особистість, бо це найважливіша умова всебічного розвитку особистості. Такі уроки дають учням можливість розкритись, презентувати свої вміння.

Проводяться також нетрадиційні уроки: мовний турнір, брейн-ринг, урок-змагання, урок-подорож, урок-вікторина, урок-дослідження, які зацікавлюють учнів і підвищують рівень творчої діяльності при вивченні рідної мови та літератури.

Розроблено та проведено нетрадиційні уроки творчості: урок-мандрівка «Узагальнення й систематизація знань про займенник» , урок-подорож «Василь Симоненко. Цікава сторінка з життя митця. Казка «Цар Плаксій та Лоскотон». Різні життєві позиції царя Плаксія і Лоскотона (песимістична і оптимістична)», урок-аукціон «Узагальнення і систематизація вивченого про іменник як самостійну частину мови», конкурс знавців рідної мови.

Для здійснення компетентністного підходу сприятливими є використання інтерактивних технологій, впровадження яких забезпечує:

– якісний рівень знань;

– робить урок цікавим;


 • досягнення максимального взаєморозуміння і співпраці між учителем і учнем.

Найширше використовую технологію особистісно зорієнтованого навчання.

Працюючи над певною темою, застосовую такі інтерактивні методи на уроках української мови та літератури: «Мікрофон», «Мозковий штурм», робота в парах, робота в малих групах, «Навчаючи – вчусь», «Метод ПРЕС», «Займи позицію», «Незакінчене речення», «Діалог», «Дебати», «Асоціативний кущ», «Сенкан» Ефективним буде той урок, на якому присутні глибокі теоретичні знання , ретельна підготовка, творчий підхід учителя.

Важливим є те, що, застосовуючи елементи інтерактивного навчання на уроках української мови та літератури, учні вчаться бути демократичними, критично мислити, співпрацювати, приймати рішення, спілкуватися з іншими.

Основними методами і прийомами інтерактивного навчання є самостійна робота, проблемні та творчі завдання, запитання учнів до вчителя та навпаки.

Використання інтерактивних технологій не є самоціллю, а лише засобом, який сприяє співробітництву на уроці.

Готуючись до кожного уроку, слід пам’ятати слова А.Макаренка:

«Діти – це живе життя і життя прекрасне, і ставитися до них треба, як до товаришів і громадян, поважати їхнє право на навчання, радість і обов’язок відповідальності».

Спілкуючись із дітьми, обираю такі методи й прийоми, які б якнайкраще сприяли розвиткові та формуванню комунікативної компетенції учнів, без якої у майбутньому неможлива повноцінна діяльність особистості. Прагну розвивати мовленнєві уміння учнів, що визначають мовленнєву поведінку, намагаюсь створювати умови на уроці, які б сприяли бажанню дітей спілкуватися, висловлюватися, впливати на опонента (співрозмовника).Таким чином, мовна компетенція передбачає вдосконалювати мовленнєві уміння учнів, тобто уміння слухати, читати і писати. Використовую комунікативні методи , до яких можна віднести ті, що сприяють розвитку говоріння, аудіювання, читання та письма. Слід зазначити основні з них: • метод комунікативних вправ –ситуативні, репродуктивні, ініціативні, дискутивні, описові, композиційні

 • метод проектів – проектна діяльність вчить учня долати труднощі, працювати над собою, застосовувати знання для розв’язання проблем на практиці;

 • дослідницький метод – учні самостійно або за допомогою учителя досліджують поставлене питання;

 • проблемний метод – перед учнями ставиться проблема, яку вони вирішують разом із вчителем протягом уроку. Примушує учнів інтенсивно мислити, шукати і знаходити відповіді на питання, внаслідок чого знання набуваються не лише пам'яттю, а передусім розумом. Суттю комунікативної спрямованості навчання рідної мови є формування в учнів умінь розв’язувати комунікативні завдання з метою оволодіння спілкуванням, що сприяє формуванню мовної особистості.

Активні методи навчання :

 • самостійна робота;

 • проблемні і творчі завдання;

 • дослідницькі та пошукові вправи;

 • ігрові вправи;

 • діалог, дискусія;

 • метод проектів;

 • самостійне спостереження;

 • метод діалогічноог викладу , бесіда.

Ці методи використовую у своїй роботі з учнями,а саме: бесіду – для перевірки міцності засвоєння знань учнями, для обміну інформацією між учителем і учнями, для знаходження спільного й відмінного у мовних фактах і явищах тощо; метод спостереження застосовую тоді, коли факти і явища, що вивчаються, є специфічними для української мови або складними, потребують того, щоб у них спочатку розібралися шляхом аналізу тексту (прикладів), а потім вдавалися до відповідного теоретичного положення, граматичного визначення чи правила. Використання активних методів забезпечує розвиток логічного мислення, активізацію пізнавальної діяльності учнів, розвиток їх здібностей, допомагає вчителеві реалізувати навчальні, розвивальні цілі уроку.

Отже, основа мета даної методики – навчити людину вільно себе почувати у спілкуванні.

Використовую диференційований та індивідуальні підходи у роботі з дітьми, здійснюю зв’язок із батьками. Намагаюсь повідомляти батькам про досягнення та проблеми їх дітей. Систематично проводжу консультації із слабововстигаючими учнями з метою покращення знань. Додатково консультую обдарованих дітей, застосовую різні форми заохочення дітей до навчання, використовую випереджальне навчання, яке є одним із засобів організації самостійної науково-пошукової роботи учнів. Ці завдання спрямовують учнів на самостійне оволодіння матеріалом до його вивчення за програмою на уроці. Випереджальні завдання учні виконують добровільно. Вибір та виконання їх здійснюють з урахуванням інтересів та навчальних можливостей дитини, зони її найближчого розвитку. Випереджальними завданнями є читання додаткової та художньої літератури; спостереження за явищами природи та суспільного життя, практичною та дослідницькою роботою; складання власних завдань, пошук навчального матеріалу.

Головне у роботі вчителя – результативність. Тому, щоб виявити рівень навченості учнів, використовую різноманітні методи контролю: • щоденне спостереження за навчально-пізнавальною діяльністю учнів на заняттях, що дозволяє скласти уявлення про те, як учні сприймають і осмислюють навчальний матеріал, в якій мірі виявляють самостійність, кмітливість, творчість тощо;

 • усне опитування, яке полягає в постановці перед школярами запитань за змістом вивченого матеріалу і оцінюванні повноти, логічності і обґрунтованості їхніх відповідей;

 • письмовий контроль знань і умінь здійснюється за допомогою письмових робіт (диктанти, перекази, класні й домашні твори, письмові відповіді на питання, реферати, вправи) дозволяє виявити уміння послідовно викладати матеріал, висловлювати свої думки на письмі;

 • тестування здійснюється за допомогою набору стандартизованих завдань, які дають можливість за порівняно короткий час перевірити засвоєння навчального матеріалу всіма учнями, виміряти обсяг і рівень конкретних знань, умінь і навичок;

 • складання схем,таблиць;

 • самостійна робота. Спонукаю учнів до розуміння, що для успішної самостійної роботи потрібно бути уважним і спостережливим, вміти запам'ятовувати, виконувати розумові операції, цінувати й раціонально розподіляти час, фіксувати прочитане, побачене, прослухане (у вигляді тез, конспекту, реферату, анотації, рецензії та ін.). Цьому навчаю учнів під час уроків, формуючи навички самостійної роботи, роз'яснюючи зміст і методику виконання домашніх завдань.

Сьогодні важливо, щоб школа не просто допомагала формуванню здатності осо­бистості до вирішення життєвих проблем , — необ­хідно зв'язати дитину з життям, показати їй про­стір життєвих завдань, щоб кожен школяр набу­вав навичок самостійності. Оволодіння здатніс­тю до життєтворчості, життєвого проектування допоможе вибрати ті завдання, які визначатимуть життєву траєкторію особистості. Тому вчителю української мови та літератури важливо створювати належні умови для повноцінного духовного, фізичного, психологічного розвитку кожної дитини. У центрі уваги — індивідуальні потреби й нахили дитини, які необхідно розвива­ти, так як вони є основою виховання життєздат­ної людини.
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс

Скачати 27.26 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка