Опорно-руховий апарат


Розв'яжіть ситуаційні задачіСкачати 36.03 Mb.
Сторінка109/305
Дата конвертації23.10.2016
Розмір36.03 Mb.
1   ...   105   106   107   108   109   110   111   112   ...   305
Розв'яжіть ситуаційні задачі:

1. В пологовому будинку під час першого годування у новонародженого було помічено постійне витікання молока з носа. Про яку аномалію розвитку може свідчити цей симптом?

A. Бронхіогенні нориці

B. Заяча губа

C. Вовча паща

D. Макростома

E. Мікростома


2. Пацієнт звернувся до лікаря із скаргами на головний біль після перенесеного риніту. При обстежені на рентгенограмі-затемнення верхньощелепної пазухи. Яким шляхом розповсюдилася інфекція у гайморову порожнину ?

A. Через задні решітчасті комірки

B. Через решітчасту лійку

C. Через крилопіднебінний отвір

D. Через передні решітчасті комірки

E. Через верхньощелепний розтвір


3. Під час прийому їжі у новонародженої дитини спостерігається закидання молока у

носову порожнину. Вкажіть на можливу причину виникнення цього порушення.

A Перелом основи черепа.

B Викривлення носової перегородки вправо.

C Вовча паща.

D Заяча губа.

E Викривлення носової перегородки вліво.
4. У хворого фронтит. З анамнезу відомо, що в нього було запалення верхньощелепної

пазухи. Через який відділ носової порожнини могла потрапити інфекція в лобну

пазуху?

A із присінка носової порожнини

B із верхнього носового ходу

C із нижнього носового ходу

D із середнього носового ходу

E із решітчасто-клиноподібної кишені


5. Хворий звернувся до лікаря зі скаргою на втрату чутливості шкіри в ділянці латеральної поверхні носа, верхньої губи, нижньої повіки. Лікар, надавивши пальцем в ділянці foramen infraorbitalis встановив діагноз пошкодження трійчастого нерва. На якій кістці знаходиться

foramen infraorbitalis?

A лобовій

B нижній щелепі

C виличній

D носовій

E верхній щелепі
6. Хворий звернувся до лікаря зі скаргою на втрату чутливості шкіри в ділянці нижньої губи, підборіддя. Лікар, надавивши пальцем в ділянці foramen mentalis встановив діагноз пошкодження трійчастого нерва. На якій кістці знаходиться foramen mentalis?

A виличній

B верхній щелепі

C нижній щелепі

D носовій

E лобовій


7. До лікаря звернувся чоловік з приводу поранення в ротовій порожнині в ділянці твердого піднебіння. Яка частина піднебінної кістки приймає участь в утворенні твердого піднебіння?

A пірамідальний відросток

B вертикальна пластинка

C горизонтальна пластинка

D очний відросток

E решітчастий гребінь


8. У хворого діагностовано запалення верхньощелепної пазухи – гайморит. На якій поверхні тіла верхньої щелепи знаходиться отвір цієї пазухи?

A підскроневій

B передній

C очноямковій

D носовій

E ----------------


9. В результаті травми бічної поверхні обличчя у хворого виявлено перелом вінцевого відростка нижньої щелепи. На якій частині цієї кістки він знаходиться.

A куті щелепи

B основі нижньої щелепи

C комірковій частині тіла

D гілці нижньої щелепи

E тілі нижньої щелепи


10. У хворого пошкоджена гілка нижньої щелепи. Який канал при цьому може травмуватись.

A нижньощелепний

B піднебінний

C верхньощелепний

D носослізний

E -

ЛІТЕРАТУРА


Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.Додаткова:

 1. В.П.Пішак, Б.Г.Макар, Т.В.Хмара. Структурно-функціональна організація кісткової системи: Посібник. – Чернівці: БДМА, 2003.

 2. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

 3. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

 4. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

 5. І.І.Бобрик, В.Г.Черкасов. Сучасні аспекти функціональної анатомії центральної нервової системи. – К., 2001.

 6. С.Т.Чорнокульський, О.О.Єрмольєв. Анатомія внутрішніх органів (спланхнологія). – К., 2002.

 7. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах): Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

 8. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.


Методична вказівка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____


Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І.

ЗАНЯТТЯ 12

ТЕМА: Череп у цілому. Склепіння і основа черепа. Черепні ямки, межі, сполу­чення. Кісткове підебіння. Скронева, під­скронева та крилопіднебінна ямки, стінки, сполучення.

Актуальність теми: Знання будови склепіння і основи черепа має безпосереднє відношення до професії лікар – стоматолог для дослідження положення зубів, їх співвідношення, утворення зубних рядів і альвеолярних дуг, а також формування прикусів. Форма твердого піднебіння значно впливає на розміщення зубного ряду, що потрібно враховувати при протезуванні. Вікові і статеві особливості черепа широко використовується в стоматології при протезуванні та лікуванні дітей і людей похилого віку.

Навчальні цілі заняття:
ЗНАТИ:

а) анатомічну будову черепа, його поділ;

б) анатомічну будову зовнішньої і внутрішньої поверхні склепіння черепа;

в) анатомічну будову внутрішньої основи черепа, поділ на черепні ямки;

г) межі, вміст і сполучення передньої черепної ямки;

д) межі, вміст і сполучення середньої черепної ямки;

е) межі, вміст і сполучення задньої черепної ямки;

є) анатомічну будову і сполучення зовнішньої основи черепа;

ж) анатомічну будову кісткового піднебіння;

з) анатомічну будову, стінки та сполучення скроневої ямки;

к) анатомічну будову, стінки та сполучення підскроневої ямки;

л) анатомічну будову, стінки та сполучення крилопіднебінної ямки.ВМІТИ:

а) показати зовнішню і внутрішню поверхні склепіння черепа і розташовані на них анатомічні утворення;

б) показати зовнішню основу черепа, її анатомічні утворення;

в) показати кісткове піднебіння і його анатомічні утворення;

г) показати стінки та сполучення скроневої ямки;

д) показати стінки та сполучення підскроневої ямки;

е) показати стінки та сполучення крилопіднебінної ямки;
Завдання для самостійної позааудиторної роботи


 1. Вивчіть матеріал за конспектом лекцій та рекомендованою літературою.

 2. Вивчіть особливості будови зовнішньої і внутрішньої будови склепіння черепа.

 3. Вивчіть особливості будови зовнішньої і внутрішньої будови основи черепа.

 4. Вивчіть особливості будови передньої черепної ямки.

 5. Вивчіть особливості будови середньої черепної ямки.

 6. Вивчіть особливості будови задньої черепної ямки.

 7. Вивчіть особливості будови твердого піднебіння.

 8. Вивчіть особливості будови скроневої ямки.

 9. Вивчіть особливості будови підскроневої ямки.

 10. Вивчіть особливості будови крилопіднебінної ямки.

 11. Вивчіть вікові особливості мозкового і лицевого черепа.

 12. Вивчіть аномалії розвитку мозкового і лицевого черепа.

 13. Навчіться описувати рентгенанатомію мозкового і лицевого черепа.

 14. Дайте відповідь на контрольні питання.


Контрольні питання:

Перелік питань для опитування:

 1. Череп в цілому.

 1. Поділ черепа на основу і склепіння.

 2. Анатомічні утворення, по яких проходить межа між основої і склепінням черепа.

 3. Кістки, що формують склепіння черепа.

 4. Анатомічна будова склепіння черепа ззовні.

 5. Анатомічна будова склепіння черепа зсередини.

 6. Кістки, що формують основу черепа.

 7. Анатомічні утворення зовнішньої основи черепа, отвори, їх сполучення.

 8. Анатомічна будова внутрішньої поверхні основи черепа.

 9. Межі, вміст, сполучення передньої черепної ямки.

 10. Межі, вміст, сполучення середньої черепної ямки.

 11. Межі, вміст, сполучення задньої черепної ямки.

 12. Анатомічна будова твердого піднебіння.

 13. Межі, стінки, сполучення скроневої ямки.

 14. Межі, стінки, сполучення підскроневої ямки.

 15. Межі, стінки крилопіднебінної ямки.

 16. Сполучення крилопіднебінної ямки.

 17. Розвиток мозкового черепа.

 18. Розвиток лицевого черепа.

 19. Аномалії розвитку мозкового і лицевого черепа.


Обсяг самостійної роботи на занятті

Студенти самостійно працюють з препаратами кісток черепа. Самостійно досліджують будову основи і склепіння черепа, вчаться описувати рентгенанатомію, на живому вчаться визначати місця пальпації виступаючих частин даних кісток. Викладач консультує студентів по темі заняття, показує незрозумілі деталі будови кісток. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.


Тести для самоконтролю знань.
1. Яким номером на малюнку позначено canalis caroticus?


Каталог: images -> Portal -> Kafedra Anatomii lyudyny operatyvnoi hirurgii ta topografichnoi anatomii -> Anatomiya lyudyny -> Stomatologichnyj fakul tet -> Stomatologiya -> I kurs -> I semestr -> Anatomiya lyudyny
Portal -> Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін
Portal -> Програма основи медсестринства (назва навчальної дисципліни) 12010102, «сестринська справа» (шифр, назва спеціальності) Факультет
Portal -> Техніка безпеки у фізіотерапевтичних відділеннях
Portal -> Робоча програма «Фізична реабілітація, спортивна медицина»
Portal -> Державний вищий навчальний заклад
Anatomiya lyudyny -> Анатомія людини Навчально-методичний комплекс
Anatomiya lyudyny -> Затверджую декан стоматологічного факультету " " 2015 року

Скачати 36.03 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   105   106   107   108   109   110   111   112   ...   305
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка