Опорно-руховий апаратСкачати 36.03 Mb.
Сторінка209/305
Дата конвертації23.10.2016
Розмір36.03 Mb.
#359
1   ...   205   206   207   208   209   210   211   212   ...   305
A. 4

B. 1

C. 6


D. 5

E. 8.


Розв'яжіть ситуаційні задачі:

11. Хворий з ускладненим диханням займає вимушене положення : сидячи на краю ліжка з опорою на руки. Який з названих м’язів не виконує ролі допоміжного дихального?

A. Мm. serrati posteriores

B. М. latissimus dorsi

C. М. rhomboideus major

D. Мm. scaleni

E. М. serratus anterior
2. Які структури належать до допоміжних апаратів м’язів ?

A. Сесамоподібні кістки, фасції, апоневрози.

B. Сухожилки, апоневрози.

C. Фасції, сухожилки, апоневрози, синовіальні піхви.

D. Синовіальні піхви, сухожилки, апоневрози.

E. Фасції, синовіальні піхви та бурси, сесамоподібні кістки.


3. При затрудненому відведенні руки потрібно провести масаж м’яза антaгoніста щодо названої функції. Масаж ділянки якого м’яза призначить лікар?

A. М. latissimus dorsi.

B. M. deltoideus

C. M. trapezius.

D. M. biceps brachii.

E. M. brachialis.


4. У потерпілого колото- різана рана нижнього відділу задньої стінки пахвової ямки. Які м’язи пошкоджені при цьому?

A. M. triceps brachii.

B. M. pectoralis major.

C. M. deltoideus.

D. М. latissimus dorsi.

E. M. infraspinatus.


5. Після крововиливу у головний мозок у постраждалого порушена функція розгинання поперекового відділу хребта. Який м’яз вірогідніше всього постраждав?

A. M. latissimus dorsi

B. M. erector spinae.

C. M. serratus posterior inferior

D. M. serratus posterior superior

E. M. trapezius


6. Молода людина внаслідок активного підтягування на перекладині відчула різкий біль у м’язах спини. При обстеженні спостерігається біль при спробах руху верхньою кінцівкою, обмеження таких функцій як приведення та розгинання плеча, обертання плеча до середини. Розтягнення якого м’язу відбулося вірогідніше всього?

A. M. levator scapulae

B. M. trapezius

C. M. latissimus dorsi

D. M. subscapularis

E. M. romboideus major


7. Які м’язи спини розгинають і обертають голову ?

A. Mm. rhomboidei major et minor, mm. serrati posterior superior et inferior, m. trapezius.

B. M. spinalis capitis, m. longissimus, mm. recti capitis, mm.rhomboidei.

C. M. splenius capitis, m. splenius cervicis, m. trapezius, m. longissimus, mm. suboccipitales.

D. M. spinalis, m. longissimus, m. iliocostalis.

E. M. longissimus, m. semispinnalis, mm. rotators, mm. multifidi.


8. До реанімаційного відділення поступив чоловік з пораненням задньої ділянки шиї(regio nuchae). Який з м’язів тіла займає цю ділянку?

A. M. sternocleidomastoideus

B. M. latissimus dorsi

C. M.rhomboideus minor

D. M. scalenus anterior

E. M. trapezius


9. При затрудненому відведені руки в плечовому суглобі лікар призначив масаж найширшого м’яза спини, починаючи з початку його прикріплення. З якої ділянки тіла потрібно почати масаж?

A. Від кутів 11 – V ребер

B. З потиличної ділянки

C. З поперекового відділу хребтового стовпа

D. З латерального краю лопатки

E. З крижового відділу хребтового стовпа


10. Диригент оркестра не може дістати з кишені фрака носову хустинку. Який з м’язів не виконує своєї функції ?

A. M. trapezius.

B. М. rhomboideus major.

C. М. latissimus dorsi.

D. M. deltoideus.

E. M. pectoralis major.ЛІТЕРАТУРА


Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.


Додаткова:

 1. В.П.Пішак, Б.Г.Макар, Т.В.Хмара. Структурно-функціональна організація кісткової системи: Посібник. – Чернівці: БДМА, 2003.

 2. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

 3. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

 4. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

 5. І.І.Бобрик, В.Г.Черкасов. Сучасні аспекти функціональної анатомії центральної нервової системи. – К., 2001.

 6. С.Т.Чорнокульський, О.О.Єрмольєв. Анатомія внутрішніх органів (спланхнологія). – К., 2002.

 7. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах): Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

 8. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.Методична вказівка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І.

ЗАНЯТТЯ 22

ТЕМА: Ділянка живота. М'язи живота. Піхва прямого м'яза живота. Бі­ла лінія. Черев­ний прес. Місця відносно малої опірності че­рев­­ному тискові.

Актуальність теми: Стан важливих внутрішніх органів черевної порожнини напряму залежить від анатомічної будови і розвитку м’язової системи живота. Тому знання про будову м’язів живота є надзвичайно важливими для практичної медицини, так як дає можливість вивчати об’єм рухів, зміщення окремих уламків кісток при переломах. Фасціальні простори використовують в медицині для місцевого знеболення.

Навчальні цілі заняття:
ЗНАТИ:

а) топографію ділянок живота;

б) класифікацію м’язів живота;

в) початок, прикріплення та функцію м’язів живота;

г) топографію та анатомічну будову піхви прямого м’яза живота її хірургічне значення;

д) фасції живота;

е) топографію та анатомічну будову білої лінії живота її хірургічне значення;

є) черевний прес, значення;

ж) топографію та анатомічну будову пахвинного каналу, його практичне значення;

з) топографію та анатомічну будову внутрішньої поверхні передньої черевної стінки, практичне значення;

к) топографію та анатомічну будову поперекового трикутника (Петі) і чотирикутника (Лєсгафта), їх практичне значення.
ВМІТИ:

а) відпрепарувати і показати м’язи живота;

б) відпрепарувати та показати піхву прямого м’яза живота;

в) відпрепарувати та показати білу лінію живота;

г) відпрепарувати та показати пахвинний канал;

д) відпрепарувати та показати внутрішню поверхню передньої стінки живота;

е) відпрепарувати та показати поперековий трикутник і чотирикутник;

є) показати ділянки живота;

ж) замалювати схеми черевних ділянок, піхви прямого м’яза живота, білої лінії живота, пахвинного каналу, будову внутрішньої поверхні передньої черевної стінки, поперекового трикутника (Петі) і чотирикутника (Лєсгафта).

Завдання для самостійної позааудиторної роботи

 1. Вивчіть матеріал за конспектом лекцій та рекомендованою літературою.

 2. Вивчіть розвиток м'язів живота.

 3. Вивчіть топографію ділянок живота.

 4. Навчіться схематично малювати черевні ділянки.

 5. Вивчіть класифікацію м'язів живота.

 6. Вивчіть загальну будову м'язів живота.

 7. Вивчіть загальну будову фасцій м'язів живота.

 8. Вивчіть біомеханіку м'язів живота.

 9. Вивчіть топографію слабих місць живота.

 10. Навчіться схематично малювати схеми черевних ділянок, піхви прямого м’яза живота, білої лінії живота, пахвинного каналу, будову внутрішньої поверхні передньої черевної стінки, поперекового трикутника (Петі) і чотирикутника (Лєсгафта).


Контрольні питання:

 1. Топографія черевних ділянок.

 2. Класифікація м’ язів живота.

 3. Передня група м’язів живота, початок, прикріплення, функція.

 4. Бічна група м’язів живота, початок, прикріплення, функція.

 5. Задня група м’язів живота, початок, прикріплення, функція.

 6. Фасції живота.

 7. Піхва прямого м’яза живота, топографія, анатомічна будова вище і нижче дугоподібної лінії, функціональне значення.

 8. Біла лінія живота, топографія, анатомічна будова, функціональне значення.

 9. Черевний прес, анатомічна будова, значення..

 10. Пахвинний канал, топографія, межі, вміст, функціональне значення.

 11. Поверхневе і глибоке кільця пахвинного каналу, топографія, анатомічна будова, функціональне значення.

 12. Внутрішня поверхня передньої стінки живота, топографія, анатомічна будова, формування складок та ямок очеревини, значення.

 13. Поперековий трикутник, топографія, межі, значення.

 14. Поперековий чотирикутник, топографія, межі, значення.


Обсяг самостійної роботи на занятті

Студенти самостійно працюють з трупом. Самостійно вивчають і демонструють м’язи спини по шарах: їх форму, початок, прикріплення, напрямок волокон, прикріплення, функцію. На живому демонструють контури деяких з них. Викладач консультує студентів по темі заняття, показує напрям шкірних розрізів при препаруванні м’язів живота. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.


Зразок схем для самостійної позааудиторної роботи

Каталог: images -> Portal -> Kafedra Anatomii lyudyny operatyvnoi hirurgii ta topografichnoi anatomii -> Anatomiya lyudyny -> Stomatologichnyj fakul tet -> Stomatologiya -> I kurs -> I semestr -> Anatomiya lyudyny
Portal -> Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін
Portal -> Програма основи медсестринства (назва навчальної дисципліни) 12010102, «сестринська справа» (шифр, назва спеціальності) Факультет
Portal -> Техніка безпеки у фізіотерапевтичних відділеннях
Portal -> Робоча програма «Фізична реабілітація, спортивна медицина»
Portal -> Державний вищий навчальний заклад
Anatomiya lyudyny -> Анатомія людини Навчально-методичний комплекс
Anatomiya lyudyny -> Затверджую декан стоматологічного факультету " " 2015 року

Скачати 36.03 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   205   206   207   208   209   210   211   212   ...   305
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка