Опорно-руховий апаратСкачати 36.03 Mb.
Сторінка3/305
Дата конвертації23.10.2016
Розмір36.03 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   305

В к а з і в к А

для самостійної роботи студентів

Самостійна позаурочна робота студентів включає самостійну підготовку до практичних занять в домашніх умовах, читальних залах університетської, міських, гуртожитських бібліотек, а також в навчальних аудиторіях кафедри анатомії людини. Для цього рекомендується використання лекційного матеріалу, підручників з анатомії та анатомічних атласів, різного виду унаочнення.

Особливо ефективною є самостійна робота студентів у навчальних аудиторіях кафедри, яка здійснюється при консультативній допомозі чергових викладачів кафедри. З цією метою на кафедрі щодня (з понеділка до п’ятниці) з 17 до 22 години відкрита навчальна лабораторія, у якій у чергового лаборанта можна отримати необхідні для самопідготовки таблиці, муляжі, сухі та вологі анатомічні препарати. У цей час можна вивчати будову людського тіла на трупі, препарувати. Крім того, для самопідготовки можна використовувати демонстраційні препарати музею кафедри. У ці дні з 17 до 19 години кожен студент може отримати консультативну допомогу у чергового викладача. Позаурочна самопідготовка студентів у навчальних кімнатах передбачає набуття не тільки знань з тієї чи іншої теми, а й оволодіння відповідними практичними навичками та вміннями. Студент повинен навчитися малювати запропоновані до кожного заняття схеми.

На самостійну позаурочну роботу студентів при вивченні матеріалу модуля-3 у навчальних аудиторіях кафедри з використанням консультативної допомоги чергових викладачів відводиться 72 години.

Для повноцінної самопідготовки до кожного практичного заняття рекомендується керуватися методичними вказівками (№№ 1-30), кожна із яких розкриває мету заняття, містить перелік вмінь, якими необхідно оволодіти та контрольні питання, на які слід дати відповідь.

Крім того, самопідготовка студентів у позаурочний час передбачає можливість розширення знань студентів за рахунок ознайомлення з результатами наукових досліджень, які проводились чи проводяться співробітниками кафедри у різних підрозділах анатомії.

Для більш поглибленого вивчення та кращого засвоєння матеріалу студентам пропонуються домашні реферативні завдання на різноманітні теми, серед яких:


 • Історія розвитку українських анатомічних шкіл у ХХ – ХХІ століттях.

 • Сучасна українська анатомічна школа

 • Статеві та індивідуальні особливості будови черепа;

- Вікові особливості будови черепа.

За підготовлений реферат та виклад його змісту на практичному занятті студент отримує відповідний бал (від 1 до 3).ЗАНЯТТЯ 1

ТЕМА: Анатомія і медицина. Кафедра анатомії ІФДМУ, її до­сягнення. Екскурсія по кафедрі. Анатомічна термінологія. Осі та площини людського тіла. Будова хреб­­ця.

Актуальність теми: Знання основ анатомічних знань, поняття про осі і площини має велике значення для лікарів – стоматологів для подальшого вивчення різних розділів антомії. Вивчення анатомічної будови хребців створює базу для встановлення особливостей будови хребців різних відділів, вад їх розвитку.

Навчальна мета.

1. ЗНАТИ:

а) основи знань про анатомію людини як фундаментальну науку в медицині;

б) методику вивчення предмету анатомії людини;

в) загальні відомості з історії анатомії;

г) історію кафедри анатомії людини ІФДМУ;

д) правила внутрішнього розпорядку на кафедрі, її приміщень;

е) наукові проблеми і основні наукові напрямки кафедри анатомії людини ІФДМУ;

є) основні анатомічні терміни;

ж) основні осі і площини людського тіла;

з) загальну будову хребця;

к) точки скостеніння хребця.


 1. ВМІТИ:

а) орієнтуватися в осях і площинах людського тіла;

б) зробити аналіз різних рухів довкола вертикальної, сагітальної і фронтальної осей;

в) намалювати пункти скостеніння хребця та аномалії скостеніння;

г) на препаратах і муляжах показати основні складові частини хребця.Завдання для самостійної позааудиторної роботи

Немає
Контрольні питання:

 1. Предмет анатомії людини, походження терміну.

 2. Основні розділи і підрозділи анатомії.

 3. Методологічні основи анатомії.

 4. Рівні структурно-системної організації живого.

 5. Основні методи дослідження в анатомії.

 6. Етапи розвитку анатомічної науки.

 7. Історія розвитку, наукові проблеми та наукові напрямки кафедри анатомії людини ІФДМУ.

 8. Назвати основні анатомічні терміни.

 9. Перерахувати осі та площини людського тіла.

 10. Які рухи можливі довкола вертикальної, сагітальної і фронтальної осей?

 11. Класифікація хребців, справжні і несправжні хребці..

 12. Загальна будова хребця.

 13. Шляхи та етапи розвитку хребців, точки скостеніння, терміни їх закладки та злиття.


Обсяг самостійної роботи на занятті

Студенти самостійно визначають основні рухи людини в різних площинах навколо різних осей. Працюють з препаратами хребців і рентгенограмами хребта. Самостійно досліджують будову хребта в цілому, вигинів хребта, основних частин хребця. Викладач розказує і консультує студентів по темі заняття, показує незрозумілі деталі будови. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.


Зразок схем для самостійної позааудиторної роботи


Схематичне зображення пунктів скостеніння хребця та аномалій скостеніння

1 - тіло хребця (corpus vertebrae).

2 - дуга хребця (arcus vertebrae).

3 - точки скостеніння.


І. spina bifida двохстороння.

ІІ. spina bifida задня.

ІІІ. spina bifida латеральна.


Тести для самоконтролю знань.

1. Яким номером на малюнку позначено foramen vertebrale?
Каталог: images -> Portal -> Kafedra Anatomii lyudyny operatyvnoi hirurgii ta topografichnoi anatomii -> Anatomiya lyudyny -> Stomatologichnyj fakul tet -> Stomatologiya -> I kurs -> I semestr -> Anatomiya lyudyny
Portal -> Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін
Portal -> Програма основи медсестринства (назва навчальної дисципліни) 12010102, «сестринська справа» (шифр, назва спеціальності) Факультет
Portal -> Техніка безпеки у фізіотерапевтичних відділеннях
Portal -> Робоча програма «Фізична реабілітація, спортивна медицина»
Portal -> Державний вищий навчальний заклад
Anatomiya lyudyny -> Анатомія людини Навчально-методичний комплекс
Anatomiya lyudyny -> Затверджую декан стоматологічного факультету " " 2015 року

Скачати 36.03 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   305
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка