Опорно-руховий апаратСкачати 36.03 Mb.
Сторінка72/305
Дата конвертації23.10.2016
Розмір36.03 Mb.
1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   ...   305

ЛІТЕРАТУРА


Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.Додаткова:

 1. В.П.Пішак, Б.Г.Макар, Т.В.Хмара. Структурно-функціональна організація кісткової системи: Посібник. – Чернівці: БДМА, 2003.

 2. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

 3. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

 4. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

 5. І.І.Бобрик, В.Г.Черкасов. Сучасні аспекти функціональної анатомії центральної нервової системи. – К., 2001.

 6. С.Т.Чорнокульський, О.О.Єрмольєв. Анатомія внутрішніх органів (спланхнологія). – К., 2002.

 7. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах): Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

 8. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.


Методична вказівка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____


Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І.
ЗАНЯТТЯ 8

ТЕМА: Загальні дані про будову черепа. Потилична, тім'яна і лобова кістки.

Актуальність теми: Знання будови кісток черепа має велике значення для лікарів – стоматологів для дослідження співвідношення коренів зубів з кістками черепа та розподілу сили тиску на кістки черепа різних зубів при накушуванні. Вікові і статеві особливості черепа широко використовується в стоматології при протезуванні та лікуванні дітей і людей похилого віку.

Навчальні цілі заняття:
ЗНАТИ:

а) кістки мозкового черепа;

б) кістки лицевого черепа;

в) поділ черепа на основу і склепіння;

г) межу між основою і склепінням;

д) розташування в черепі потиличної кістки, її взаємовідношення з іншими кістками, частини і анатомічну будову;

е) розташування в черепі тім’яної кістки, її взаємовідношення з іншими кістками, частини і анатомічну будову;

є) розташування в черепі лобової кістки, її взаємовідношення з іншими кістками, частини і анатомічну будову;

ж) точки скостеніння потиличної, тім’яної і лобової кісток;

з) аномалії процесів скостеніння потиличної, тім’яної і лобової кісток.


ВМІТИ:

а) показати мозковий череп та кістки, що його утворюють;

б) показати лицевий череп та кістки, що його утворюють;

в) показати склепіння і основу черепа, межу між ними;

г) показати потиличну, тім’яну, лобову кістки, їх складові частини;

д) розрізняти праву тім’яну кістку від лівої;

е) прощупати на живому окремі утворення потиличної, тім’яної і лобової кісток.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи

 1. Вивчіть матеріал за конспектом лекцій та рекомендованою літературою.

 2. Вивчіть кістки, які утворюють мозковий череп.

 3. Вивчіть кістки, які утворюють лицевий череп.

 4. Вивчіть межу між основою і склепінням черепа.

 5. Вивчіть особливості будови лобної кістки.

 6. Вивчіть особливості будови тім’яної кістки.

 7. Вивчіть особливості будови потиличної кістки.

 8. Вивчіть вікові особливості лобної, тім’яної, потиличної кісток.

 9. Вивчіть аномалії розвитку лобної, тім’яної, потиличної кісток.

 10. Навчіться описувати рентгенанатомію кісток черепа.

 11. Дайте відповідь на контрольні питання.


Контрольні питання:

 1. Загальні дані про анатомічну будову черепа.

 2. Поділ черепа на мозковий і лицевий.

 3. Кістки мозкового черепа.

 4. Кістки лицевого черепа.

 5. Основа та склепіння черепа.

 6. Кістки, що утворюють основу черепа.

 7. Кістки, що утворюють склепіння черепа.

 8. Межа між основою і склепінням черепа.

 9. Потилична кістка, анатомічна будова, частини, розміщення в черепі.

 10. Анатомічна будова основної, бічної частин та луски потиличної кістки.

 11. Тімяна кістка, анатомічна будова, кути, краї, розміщення в черепі.

 12. Лобова кістка, анатомічна будова, частини, розміщення в черепі.

 13. Анатомічна будова луски, очноямкової, носової частин лобової кістки.

 14. Роль лобових пазух і доступ до них.

 15. Назвати етапи скостеніння потиличної, тім’яної і лобової кісток.

 16. Аномалії скостеніння потиличної, тім’яної і лобової кісток.


Обсяг самостійної роботи на занятті

Студенти самостійно працюють з препаратами кісток черепа. Самостійно досліджують будову лобної, тім’яної, потиличної кісток, вчаться описувати рентгенанатомію, на живому вчаться визначати місця пальпації виступаючих частин лобної, тім’яної, потиличної кісток. Викладач консультує студентів по темі заняття, показує незрозумілі деталі будови кісток. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.


Тести для самоконтролю знань.

1. Яким номером на малюнку позначено arcus superciliaris?A. 11


Каталог: images -> Portal -> Kafedra Anatomii lyudyny operatyvnoi hirurgii ta topografichnoi anatomii -> Anatomiya lyudyny -> Stomatologichnyj fakul tet -> Stomatologiya -> I kurs -> I semestr -> Anatomiya lyudyny
Portal -> Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін
Portal -> Програма основи медсестринства (назва навчальної дисципліни) 12010102, «сестринська справа» (шифр, назва спеціальності) Факультет
Portal -> Техніка безпеки у фізіотерапевтичних відділеннях
Portal -> Робоча програма «Фізична реабілітація, спортивна медицина»
Portal -> Державний вищий навчальний заклад
Anatomiya lyudyny -> Анатомія людини Навчально-методичний комплекс
Anatomiya lyudyny -> Затверджую декан стоматологічного факультету " " 2015 року

Скачати 36.03 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   ...   305
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка