Опорно-руховий апарат


Розв'яжіть ситуаційні задачіСкачати 36.03 Mb.
Сторінка90/305
Дата конвертації23.10.2016
Розмір36.03 Mb.
1   ...   86   87   88   89   90   91   92   93   ...   305
Розв'яжіть ситуаційні задачі:

1. Куди відкриваються задні решітчасті комірки?

A. у верхній носовий хід

B. у носоглотковий хід

C. у середній носовий хід

D. у нижній носовий хід

E. у спільний носовий хід


2. Які кістки черепа за своїм розвитком є змішаними?

A. Верхня щелепа, решітчаста

B. Скронева, тім’яна

C. Під’язикова, леміш

D. Лобова, решітчаста

E. Потилична, клиноподібна


3. У хворого гнійне запалення клиноподібної пазухи. В яку частину носової порожнини витікає гній?

A. Meatus nasi inferior

B. Meatus nasi superior

C. Meatus nasi medius

D. Meatus nasi communis, мeatus nasi inferior

E. Meatus nasi communis


4. Які частини має клиноподібна кістка?

A. малі крила, тіло

B. великі і малі крила, крилоподібні відростки

C. тіло, великі і малі крила, крилоподібні відростки

D. тіло, великі і малі крила

E. спинку, тіло, ніжки


5. Внаслідок пухлини гіпофіза при рентгенографії виявлено руйнування і збільшення ямки турецького сідла. Яка кісткова порожнина при цьому вражена?

A. Зоровий канал.

B. Барабанна порожнина.

C. Сонний канал.

D. Пазуха клиновидної кістки

E. Лицевий канал.


6. На якій частині клиноподібної кістки розміщується canalis opticus?

A. великих крилах

B. між великими та малими крилами

C. тілі


D. малих крилах

E. крилоподібних відростках


7. Після перенесеної черепно-мозкової травми і рентгенологічного обстеження виявлено перелом основи черепа. Лінія перелому проходить через остистий і круглий отвори. Яка кістка пошкоджена внаслідок травми?

A. Лобова

B. Клиноподібна

C. Решітчаста

D. Вискова

E. Потилична


8. У хворого спостерігається запалення клиноподібної пазухи. Куди відкривається її апертура?

A. Meatus nasi medius

B. Recessus sphenoethmoidalis

C. Meatus nasi inferior

D. Meatus nasi communis

E. Meatus nasi superior


9. Внаслідок пухлини гіпофіза при рентгенографії виявлено руйнування і збільшення ямки мозкового придатка. Яка кісткова порожнина при цьому вражена?

A. Зоровий канал.

B. Лицевий канал.

C. Клиноподібна пазуха.

D. Сонний канал.

E. Барабанна порожнина.


10. Які кістки проходять три стадії розвитку (перетинчасту, хрящову, кісткову)?

A. піднебінна

B. клиноподібна, решітчаста

C. тім҆ яна

D. верхня і нижня щелепи

E. лобоваЛІТЕРАТУРА


Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.Додаткова:

 1. В.П.Пішак, Б.Г.Макар, Т.В.Хмара. Структурно-функціональна організація кісткової системи: Посібник. – Чернівці: БДМА, 2003.

 2. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

 3. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

 4. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

 5. І.І.Бобрик, В.Г.Черкасов. Сучасні аспекти функціональної анатомії центральної нервової системи. – К., 2001.

 6. С.Т.Чорнокульський, О.О.Єрмольєв. Анатомія внутрішніх органів (спланхнологія). – К., 2002.

 7. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах): Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

 8. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.


Методична вказівка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____


Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І.
ЗАНЯТТЯ 10

ТЕМА: Скронева кістка, частини. Канали скроневої кістки.

Актуальність теми: Знання будови кісток черепа має велике значення для лікарів – стоматологів для дослідження співвідношення коренів зубів з кістками черепа та розподілу сили тиску на кістки черепа різних зубів при накушуванні. Вікові і статеві особливості черепа широко використовується в стоматології при протезуванні та лікуванні дітей і людей похилого віку.

Навчальні цілі заняття:
ЗНАТИ:

а) розташування скроневої кістки на черепі і взаємовідношення її з іншими кістками;

б) складові частини скроневої кістки;

в) анатомічну будову луски скроневої кістки;

г) анатомічну будову кам’янистої частини скроневої кістки;

д) анатомічну будову барабанної частини скроневої кістки;

е) канали скроневої кістки;

є) стінки, анатомічну будову та функціональне значення барабанної порожнини;

ж) скостеніння скроневої кістки;

з) аномалії процесів скостеніння скроневої кістки.


ВМІТИ:

а) показати скроневу кістку, її основні частини, анатомічні утворення;

б) відрізнити праву скроневу кістку від лівої;

в) показати хід каналів, внутрішню будову соскоподібного відростка і барабанної порожнини на спеціальних розпилах скроневої кістки.


Завдання для самостійної позааудиторної роботи

 1. Вивчіть матеріал за конспектом лекцій та рекомендованою літературою.

 2. Вивчіть особливості будови скроневої кістки.

 3. Вивчіть особливості будови каналів скроневої кістки..

 4. Вивчіть вікові особливості скроневої кістки.

 5. Вивчіть аномалії розвитку скроневої кістки.

 6. Навчіться описувати рентгенанатомію скроневої кістки.

 7. Дайте відповідь на контрольні питання.


Контрольні питання:

 1. Скронева кістка, її розташування в черепі, взаємовідношення її з іншими кістками, анатомічна будова, частини.

 2. Анатомічна будова лускової частини скроневої кістки.

 3. Анатомічна будова кам’янистої частини скроневої кістки, її поверхні, краї.

 4. Анатомічні утворення передньої поверхні кам’янистої частини скроневої кістки.

 5. Анатомічні утворення задньої поверхні кам’янистої частини скроневої кістки.

 6. Анатомічні утворення нижньої поверхні кам’янистої частини скроневої кістки.

 7. Анатомічна будова барабанної частини скроневої кістки.

 8. Соскоподібний відросток, будова, практичне значення.

 9. Препарувати канали скроневої кістки.

 10. Лицевий канал, хід, топографія.

 11. Каналець барабанної струни, хід, топографія.

 12. Сонний канал, хід, топографія.

 13. Мязово-трубний канал, складові частини, хід, топографія.

 14. Барабанний каналець, хід, топографія.

 15. Сонно-барабанний каналець, хід, топографія.

 16. Соскоподібний каналець, хід, топографія.

 17. Барабанна порожнина, стінки, вміст, практичне значення, сполучення.

 18. Скостеніння скроневої кістки.

 19. Аномалії скостеніння скроневої кістки.


Обсяг самостійної роботи на занятті

Студенти самостійно працюють з препаратами кісток черепа. Самостійно досліджують будову скроневої кістки, вчаться описувати рентгенанатомію, на живому вчаться визначати місця пальпації виступаючих частин скроневої кістки. Викладач консультує студентів по темі заняття, показує незрозумілі деталі будови кісток. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.


Тести для самоконтролю знань.

1. Яким номером на малюнку позначено spina tympanica minor ?A. 23


Каталог: images -> Portal -> Kafedra Anatomii lyudyny operatyvnoi hirurgii ta topografichnoi anatomii -> Anatomiya lyudyny -> Stomatologichnyj fakul tet -> Stomatologiya -> I kurs -> I semestr -> Anatomiya lyudyny
Portal -> Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін
Portal -> Програма основи медсестринства (назва навчальної дисципліни) 12010102, «сестринська справа» (шифр, назва спеціальності) Факультет
Portal -> Техніка безпеки у фізіотерапевтичних відділеннях
Portal -> Робоча програма «Фізична реабілітація, спортивна медицина»
Portal -> Державний вищий навчальний заклад
Anatomiya lyudyny -> Анатомія людини Навчально-методичний комплекс
Anatomiya lyudyny -> Затверджую декан стоматологічного факультету " " 2015 року

Скачати 36.03 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   86   87   88   89   90   91   92   93   ...   305
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка