Оптимізація структури і потужності зони поточного ремонту пасажирських автомобільних підприємствСторінка1/21
Дата конвертації22.11.2016
Розмір3.55 Mb.
#2195
ТипПояснювальна записка
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


Вінницький національний технічний університет
Факультет машинобудування та транспорту
Кафедра автомобілів та транспортного менеджменту


Пояснювальна записка


до магістерської кваліфікаційної роботи
на тему: «Оптимізація структури і потужності зони поточного ремонту пасажирських автомобільних підприємств»

Виконав: студент 2курсу, групи 1АТ14мн

спеціальності

8.07010601 – Автомобілі та автомобільне господарство

Паламарчук В.Л.

Керівник доктор. техн. наук, професор

Біліченко В.В.

Рецензент___________________________

(прізвище та ініціали)

Вінниця - 2015 р.

РЕФЕРАТ
Дана магістерська кваліфікаційна робота «Оптимізація структури і потужності зони поточного ремонту пасажирських автомобільних підприємств» містить чотири розділи, 11 таблиць, 30 рисунок, висновки та список використаних джерел на 102 сторінках.

В першому розділі «Аналаз стану питання» був проведений аналіз ситуації в країні а також аналіз робіт виконаних по таній темі.

В другому розділі «Цілі, завдання і загальна медотика дослідження. Визначення закономірностей потоку відмов на ПР» розроблено загальну методику проведення дослідження, запропоновано класифікацію структурних елементів досліджуваної системи - постів зони ПР.

В третьому розділі «Розробка імітаціїної моделі зони ПР пасажирського АТП» розроблена загальна схема, алгоритм роботи й імітаційна модель досліджуваної системи - зони ПР пасажирського АТП.

В четвертому розділі «Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях» розглянуто небезпечні та шкідливі виробничі фактори, виробничу санітарію, а також електробезпеку.

Вінницький національний технічний університет

Факультет машинобудування та транспорту

Кафедра автомобілів та транспортного менеджменту


Освітньо-кваліфікаційний рівень – «Магістр»

Спеціальність 8.07010601 – «Автомобілі та автомобільне господарство»


ЗАТВЕРДЖУЮ

завідувач кафедри АТМ

д.т.н., професор Біліченко В.В.

______________________

«___» __________ 2015 р.

З А В Д А Н Н Я НА МАГІСТЕРСЬКУ КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТУПаламарчуку Володимиру Леонідовичу

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема роботи: Оптимізація структури і потужності зони поточного ремонту пасажирських автомобільних підприємств

керівник роботи Біліченко Віктор Вікторович, д.т.н., професор,

затверджені наказом ВНТУ від « 1 » вересня року № 207 .

2. Строк подання студентом роботи:

3. Вихідні дані до роботи: Вимоги до організації пасажирських перевезень автотранспортними засобами (діючі міжнародні, державні, галузеві стандарти); законодавство України в галузі безпеки руху, охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях; структура автопарку України; район експлуатації автомобілів – Україна; досліджувані моделі АТЗ – автобуси; об'єкт дослідження – автобусні маршрути міського пасажирського транспорту; похибка прогнозування досліджуваних показників не більше – 10%. .

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити):1 Аналіз стану виробничо-технічної бази автотранспорту в Україні._____________________

2 Структуризація досліджуваної системи. Обґрунтування прийнятої класифікації постів поточного ремонту. ____________

3 Розробка програмної реалізації ІМ зони ПР пасажирського АТП. ______

4 Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях.

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень):1,2 Тема, мета та завдання дослідження.

3 Завдання розробки ІМ багатоканальної системи масового обслуговування

4 Способи визначення необхыдного числа ПР на АТП

5 Цільова функція оптимізації розмірів і структури зони ПР АТП_______________

6 Загальна методика розробки імітаційної моделі____________________________

7 Загальна схема ІМ, що розробляється_____________________________________8 Структура ІМ досліджуваної системи. _________ ____________

9 Принципова блок-схема функціонування моделі зони ПР АТП _____________

______10 Висновки________________________________________________________
6. Консультанти розділів проекту (роботи)

Розділ

Прізвище, ініціали та посада

консультантаПідпис, дата

завдання видав

завдання прийняв

Розв’язання основної задачі

Біліченко В.В., д.т.н.,

професор кафедри АТМ
Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях

Терещенко О.П.,

доцент кафедри БЖД

Каталог: portal -> static
static -> Пояснювальна записка до магістерської кваліфікаційної роботи магістр (освітньо-кваліфікаційний рівень) на тему
static -> Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи за напрямом підготовки
static -> Реферат abstract вступ 1 загальна характеристика авіаційної промисловості
static -> «Характеристика інформаційних технологій на прикладі системи комп'ютерної алгебри Mathcad»
static -> «Характеристика інформаційних технологій на прикладі електричнoго програмного забезпечення see electrical Expert»
static -> «Використання сучасних комп’ютерних технологій для розрахунку систем освітлення приміщень»
static -> «Характеристика інформаційних технологій на прикладі програм и для роботи з електронними таблицями Microsoft Excel»
static -> Характеристика мікропроцесорного пристрою І автоматики rej 515 Призначення
static -> Реферат об’єкт досліджень видобування мінеральних вод. Мета роботи дослідити екологічний вплив видобування мінеральних вод


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка