«організація банківського кредитування суб’єктів малого бізнесу»Сторінка3/6
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.72 Mb.
1   2   3   4   5   6

На першому етапі перш за все слід визначити групу підприємств, якими зацікавлений банк і які задовольняють вимоги розробленої самим же банком програми кредитування, а саме: розмір кредиту, плата за кредит, встановлені строки кредиту та інші. Після цього потрібно з’ясувати самі ефективні методи залучення потенційних клієнтів. Методи можуть бути:


 • робота з клієнтами, які вже обслуговуються в банку. Кредитний спеціаліст проводить бесіди, залучаючи їх до існуючої програми кредитування [ 9];

 • проведення рекламної кампанії у засобах масової інформації. Визначивши цільову групу клієнтів, проводять аналіз найпопулярніших газетних та журнальних видань, програм телебачення і радіомовлення. Рекламу здійснюють регулярно та в міру необхідності [9];

 • розповсюдження рекламних буклетів. Такі буклети з коротким описом умов кредитування кредитні спеціалісти поширюють серед потенційних позичальників [9];

 • відвідання різноманітних семінарів, конференцій, зустрічей за участю потенційних клієнтів. На цих зібраннях рекламують програми кредитування, розповсюджують буклети, пропонують контактні телефони та адреси [9];

 • реклама через клієнтів, які вже отримали кредити. Вони залучають до кредитування за програмою своїх знайомих, друзів, родичів, партнерів по бізнесу[9].

На другому етапі кредитному спеціалісту необхідно визначити, чи підходить за умовами кредитування даний клієнт. Для цього потрібні наступні дані про позичальника:

 • назва;

 • організаційна форма;

 • вид власності;

 • сфера діяльності;

 • термін існування підприємства;

 • кількість працівників;

 • структура бізнесу (види продукції, послуг, середній місячний оборот, сезонність тощо);

 • обсяг та склад основних засобів;

 • банк, який обслуговує позичальника, кредитна історія, наявність поточних кредитів.

Також необхідно визначити мету, суму та строки кредиту. Якщо клієнт відповідає вимогам, йому пояснюють умови кредитування і дають для заповнення кредитну заяву та перелік документів, які необхідно надати для отримання кредиту.

Також, кредитний спеціаліст з'ясовує джерело інформації, завдяки якому клієнт дізнався про програму це необхідно для проведення ефективної реклами.

На третьому етапі кредитний спеціаліст отримує документи та перевіряє правильність заповнення та достовірність інформації. Проводиться перевірка статутних документів, уточнюється, чи підприємство має право одержувати кредити, хто із керівників установи має право підпису договорів тощо.

Перевіряють чи має підприємство необхідні ліцензії, договори оренди, контракти, документи, які затверджують права на власність заставленого майна тощо.

В процесі аналізу документів кредитний спеціаліст співпрацює з юридичною службою та службою безпеки банку. Для того щоб на засіданні кредитного комітету було прийнято рішення про надання кредит, потрібно отримати письмовий висновок цих служб.

В свою чергу, служба безпеки займається перевіркою реєстраційних документів підприємства та індивідуальні дані керівників.

Юристи перевіряють правильність складання юридичних документів, при необхідності вносять доповнення та зміни. Потім, розглядають фінансові документи позичальника (баланси, звіти про прибутки та збитки), роблять оцінку майна, яке буде передано під заставу. Після цього кредитний спеціаліст приймає рішення про доцільність подальшої роботи з клієнтом.

На четвертому етапі, після прийняття позитивного рішення щодо майбутньої співпраці з клієнтом, кредитний спеціаліст зустрічається з ним. Зустріч проходить за присутності керівника підприємства, головного бухгалтера, і якщо необхідно при основних засновниках.

Перш за все слід визначити реального власника підприємства, який керує використанням грошових коштів, та проводити розмову безпосередньо з ним. Процес бесіди складається з наступних етапів:

Загальні питання про бізнес: • історія підприємства;

 • засновники (можливі зміни у складі тощо).

Схема роботи:

 • продукція, послуги (асортимент, якість);

 • постачальники (кількість, місцезнаходження, сталість зв'язків, обсяги постачання, умови розрахунків);

 • споживачі (кількість, місцезнаходження, сталість зв'язків, обсяги продажу, умови розрахунків);

 • конкуренти (частка ринку, ціни, якість);

 • рух коштів;

 • сезонність бізнесу (погані місяці, дні тижня);

 • виробничий процес (приміщення, обладнання, виробничий цикл, реалізація).

Стратегія на майбутнє:

Фінанси:

 • ціни на продукцію;

 • обсяги виробництва та продажу;

 • надходження від реалізації за останні 2 місяці;

 • умови розрахунків та співвідношення:

 1. готівкового обороту до безготівкового;

 2. передоплати до реалізації;

 3. офіційного обороту до реального;

 • витрати (зарплата, оренда, транспорт, комунальні послуги, митні витрати, купівля сировини тощо);

 • прибуток (валовий, чистий, у відсотках до обороту, середня маржа);

 • розшифровка кредиторської та дебіторської заборгованості;

 • основні засоби (місцезнаходження,вартість, амортизація).

Огляд та оцінка застави:

Кредитний спеціаліст розглядає забезпечення, яке надається, одержує у клієнта потрібні документи, які затверджують права власності, технічні характеристики тощо.

Після фінансового аналізу позичальнику повідомляють, що рішення про надання кредиту прийматиме кредитний комітет банку.

На п’ятому етапі опрацювавши всі документи, одержавши висновки юридичної служби та служби безпеки, кредитний спеціаліст з'ясовує, чи дозволено з огляду на фінансові дані й існуючі ризики надавати кредит клієнту, в якій сумі та на який строк.

Якщо за результатами аналізу визначається, що клієнт не здатний розрахуватися за кредитом, йому дають відмову. В іншому випадку кредитний спеціаліст ретельно пише резюме позичальника та графік сплати по кредиту. Потім справу передають на розгляд кредитного комітету.

Рішення кредитного комітету може збігатися з пропозицією кредитного спеціаліста, але в нього є можливість зменшити суму кредиту або термін кредиту.

Коли прийняли рішення, складають протокол, який підписують члени кредитного комітету, після чого клієнта ознайомлюють з прийнятим рішенням.

На шостому етапі на основі позитивного рішення кредитного комітету кредитний спеціаліст повідомляє клієнта про необхідність підготовки документів для оформлення застави (довідку з Бюро технічної інвентаризації, свідоцтво про власність тощо). Якщо потрібно, клієнт страхує майно застави на строк надання кредиту.

Коли всі документи зібрано, кредитний спеціаліст складає кредитний договір та надає його клієнту. Якщо у клієнта немає заперечень, договір підписують обидві сторони.

Потім у нотаріуса складають договір застави та встановлюють заборону на відчуження предмета застави на час дії кредитної угоди. Наступний крок — відкриття для клієнта позичкового й відсоткового рахунків та оприбутковування на позабалансовий облік вартості застави.

Із позичкового рахунку перераховують кошти згідно з розпорядженням клієнта.

На сьомому етапі кредитний спеціаліст постійно стежить за своєчасним виконанням клієнтом своїх зобов'язань за угодою до остаточного погашення всієї заборгованості за кредитом та процентами. За кілька днів до чергового платежу він по телефону нагадує клієнту про дату й суму платежу, з'ясовує, чи є вільні кошти для своєчасної сплати, пояснює, які й куди документи слід надати.

Крім того, основне завдання контролю полягає в постійному моніторингу економічної і фінансової діяльності клієнта з метою визначення ступеня ризику банку стосовно зазначеного кредиту та своєчасного виявлення ознак погіршення платоспроможності клієнта.

Кредитний спеціаліст з'ясовує, які зміни відбулися в клієнта із часу отримання кредиту. Нові дані перевіряють за всіма основними групами: реалізація продукції, доходи та витрати, обороти за рахунком, стан дебіторів і кредиторів, дані за складом, зміна асортименту продукції, стан застави. Ці дані обробляють та додають до кредитної справи.

Якщо в результаті моніторингу з'ясувалося, що показники діяльності клієнта погіршилися, приймають рішення про подальші кроки роботи з позичальником.

На останньому етапі кредит вважається повністю погашеним, коли клієнт виконує всі зобов'язання за договором та погашає всю суму заборгованості за кредитом і відсотками. Затим, якщо клієнт хоче отримати новий кредит, розглядають питання про повторне кредитування.

Для цього весь процес проводиться спочатку. Але одержати кредит можна швидше, ніж першого разу, бо ж предмет застави залишається тим же та й процедура вже відома. Втім, аналіз та перегляд застави слід здійснювати ретельно, як і вперше.

Якщо клієнт не хоче брати повторний кредит або такого бажання не має банк, після погашення останнього внеску за позичку клієнт отримує у банку лист про те, що кредитну заборгованість погашено, з яким іде до нотаріуса, де знімають заборону з майна. Після цього відносини банку з клієнтом вважають закінченими. Кредитний спеціаліст дає розпорядження про закриття позичкового та відсоткового рахунків і знімає з позабалансового обліку вартість договору застави. Всі ці документи підшивають у кредитну папку. Відтак кредитна справа закривається.

2.2 Економічна характеристика та суть банківських програм по кредитуванню суб’єктів малого бізнесу

Загальновідомо, що у суб’єктів малого бізнесу власні ресурси досить невеликі, а можливості отримати кредит обмежені з багатьох причин. Серед них зацікавленість комерційних банків у видачі невеликих за розмірами кредитів. До того ж складною є сама процедура прийняття банками відповідних рішень Та й відсутність у суб’єктів малого підприємництва майна, що може бути заставою при отриманні кредиту, також є вагомою причиною.

Сьогодні кредитна підтримка суб'єктів малого підприємництва здійснюється в межах Закону України від 22.03.2012 N 4618-17 «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», який визначає правові засади державної підтримки суб'єктів малого підприємництва, незалежно від форми власності, з метою сприяння формуванню і розвитку малого підприємництва, становлення його як провідної сили в подоланні негативних процесів в економіці та створення умов для позитивних структурних змін в економіці України.

Щоб говорити про конкретні умови надання кредитів необхідно розглядати якийсь окремий банк, тому що кожен банк індивідуально розробляє власні програми надання кредитів суб’єктам малого підприємництва. Розглянемо один із пріоритетних напрямів діяльності ПАТ «Укрсоцбанк», яким є співпраця з представниками малого бізнесу. А саме діючі програми по кредитуванні суб’єктів малого бізнесу [10]:


 1. Кредит на поповнення обігових коштів та на поточні потреби.

Умови кредитування:

1.1 Позичальник: • юридична особа;

 • фізична особа – підприємець.

1.2 Відновлювана або не відновлювана кредитна лінія.

1.3 Строком до 24 місяців

1.4 Валютою кредитування є гривня.

1.5 Застава: • майно позичальника або поручителя;

 • майнові права (вимоги поставки товару, оплати вартості товару та/або на грошову виручку, що інкасується);

 • товари в обігу;

 • порука фізичної або юридичної особи;

 • нерухомість, майнові права на нерухомість, земельні ділянки.

1.6 Метод погашення кредитної заборгованості:

 • рівними періодичними платежами – 1 раз за період (місяць, квартал, півріччя);

 • нерівними періодичними платежами із встановленням індивідуального (спеціального) графіку;

 • для відновлюваної кредитної лінії – можливість погашення одним платежем (одноразово) на вказану дату.

 1. Кредит на поповнення оборотних коштів для сільськогосподарських підприємств.

Умови кредитування:

2.1 Позичальник: • юридична особа, основним видом діяльності якої є сільське господарство;

 • фізична особа, основним видом діяльності якої є сільське господарство.

2.2 Позичальник повинен здійснювати господарську діяльність від 24 місяців.

2.3 Формою кредиту є кредитна лінія.

2.4 Строком до 24 місяців (поетапно)*

* кредит надається строком на два роки, з щорічним погашенням кредиту; другий транш надається при дотриманні фінансових показників та показників застави на рівні, відповідному аналогічним показникам на початок кредитування.

2.5 Валютою кредитування є гривня.

2.6 Застава: • майнові права на кошти розміщені на депозитному рахунку;

 • нерухоме майно;

 • транспортні засоби;

 • обладнання;

 • товари в обігу (в якості додаткового забезпечення);

 • порука (в якості додаткового забезпечення).

2.7 Метод погашення кредитної заборгованості:

 • індивідуальний (спеціальний), відповідно до прогнозованого руху грошових потоків від реалізації сільськогосподарської продукції;

 • рівними періодичними платежами – 1 раз за період (місяць, квартал, півріччя).

 1. Кредит під заставу вкладу.

Умови кредитування:

3.1 Позичальник: • юридична особа;

 • фізична особа – підприємець.

3.2 Форма кредиту:

 • разовий кредит;

 • відновлювана кредитна лінія;

 • не відновлювана кредитна лінія.

3.3 Строк визначається індивідуально залежить від терміну депозиту.

3.4 Максимальна сума кредиту також визначається індивідуально та залежить від суми депозиту.

3.5 Відсоткова ставка:


 • залежить від відсоткової ставки за депозитом;

 • ставка визначається як відсоткова ставка за депозитом + маржа залежно від виду валюти.

  1. Валюта кредиту  гривня.

3.7 Разова комісія у розмірі 500 грн.

3.8 Заставою є майнові права на депозит, розміщений в Укрсоцбанку. 1. Овердрафтне кредитування.

Овердрафт це короткостроковий кредит у межах встановленого ліміту, що дозволяє здійснювати розрахунки, коли коштів на поточному рахунку недостатньо.

Умови кредитування:

4.1 Позичальник:


 • юридична особа;

 • фізична особа-підприємець.

4.2 Строк кредитування до 12 місяців

4.3 Валюта кредиту  гривня

4.4 Сума кредиту:


 • Бланковий овердрафт  відповідно до рішення Банку (під поруку засновника/директора);

 • Забезпечений  без обмеження по сумі, але не більше 50% середньомісячних чистих кредитових надходжень на поточні рахунки в Укрсоцбанку та інших банках за останні 6 місяців (або виручки, якщо вона менша).

4.5 Метод погашення кредитної заборгованості відбувається автоматично, після надходження коштів на рахунок клієнта.

 1. Кредитування за Генеральним договором.

Генеральний договір – це довгострокова угода між Банком та клієнтом або кількома клієнтами мікро та малого бізнесу, яка дає їм змогу отримувати різні види кредитів шляхом укладення Додаткових угод в межах встановленого загального ліміту кредитування.

Умови кредитування:

5.1 Позичальник:


 • юридична особа;

 • фізична особа-підприємець.

5.2 Забезпечення відбувається тільки нерухомістю (іпотека).

5.3 Загальний ліміт кредитування встановлюється в Генеральному договорі.

5.4 Максимальний строк дії Генерального договору складає 15 років.

5.5 Валютою кредитування є гривня.

5.6 Одноразова комісія при оформленні кредиту становить 1 % (але не менше 500 грн.)


 1. Кредит на придбання транспортних засобів.

Умови кредитування

6.1 Позичальник: • юридична особа;

 • фізична особа – підприємець;

 • фізична особа (на комерційні потреби).

6.2 Об’єкт кредитування:

 • автотранспорт загального призначення (автобус, легковий автомобіль, вантажний автомобіль, причіп, напівпричіп);

 • автотранспорт спеціалізованого призначення (автобус для перевезення певних категорій пасажирів, самоскид, цистерна, сідельний тягач, фургон, швидка медична допомога, автомобіль інкасації, ритуальний автомобіль, таксі, броньований автомобіль тощо);

 • транспортні засоби комунального призначення (сміттєвози, авто евакуатори, вакуумні машини (асенізатори), поливомиючи машини, підмітальні машини, розкидувачі піску, снігоочищувальні машини);

 • дорожньо-будівельні транспортні засоби (Бетонозмішувачі, бетонні насоси, автокрани, бурові (розвідувальні) установки, екскаватори на автомобільних шасі, навантажувачі, цементовози, гудронатори, бітумовози);

 • інші спеціальні транспортні засоби (Бензовози, газовози, авіаційні паливозаправники, автоцистерни для перевозки хімічних речовин, аварійно-ремонтні автомобілі, авто вежі, пожежні драбини, автомобілі обладнані для пожежогасіння);

 • техніка побудована не на автомобільному шасі (трактори, комбайни, причіпна (навісна) техніка*, меліоративні машини (крім систем крапельного зрошування, системи крапельного зрошування, зернокидальні машини, дорожньо-будівельні машини, техніка для навантаження та підйому вантажів.

* причіпна (навісна) техніка є предметом кредиту:

 • якщо вона є єдиним об`єктом кредитування з транспортним засобом;

 • якщо позичальник має у власності відповідні транспортні засоби які можуть доукомплектовуватись причіпною (навісною) технікою, та при цьому надав Банку документи, що підтверджують право власності на транспорті засоби;

 • якщо позичальник орендує транспортні засоби, які можуть доукомплектовуватись причіпною (навісною) технікою, та при цьому надав Банку в підтвердження оренди договір оренди на ці транспортні засоби.

6.3 Форма кредиту:

 • разовий кредит;

 • не відновлювальна кредитна лінія – при купівлі кількох автотранспортних засобів, щодо яких виникає розрив у строках оплати.

6.4 Строк кредитування до 5 років в залежності від автомобіля, який купується.

6.5 Аванс від 20% вартості авто.

6.6 Валютою кредитування є гривня.

6.7 Заставою є автотранспортний засіб, який купується.

6.8 Метод погашення кредитної заборгованості:


 • за стандартною схемою;

 • ануїтетний.

6.9 Страхування автотранспортних засобів як предмета застави здійснюється на умовах «повне КАСКО» в акредитованій страховій компанії в банку.

 1. Кредит на купівлю обладнання.

Умови кредитування:

7.1 Позичальник: • юридична особа;

 • фізична особа-підприємець;

 • фізична особа, яка зареєстрована як фізична особа-підприємець та джерелом погашення кредиту якої є дохід від підприємницької діяльності.

7.2 Форма кредиту:

 • разовий (простий) кредит;

 • не відновлювана кредитна лінія.

7.3 Строк кредитування до 5 років.

7.3 Валютою кредиту є гривня.

7.4 Сума кредиту:


 • мінімальна сума кредиту - 3 000 доларів США або еквівалент в іншій валюті;

 • максимальна сума кредиту розраховується в індивідуальному порядку.

7.5 Розмір авансу становить 40% від вартості обладнання.

7.6 Застава: • обладнання, що купується;

 • нерухоме майно.

7.7 Обладнання підлягає обов’язковому страхуванню в акредитованій в банку страховій компанії.

7.8 Метод погашення кредиту: • при разовому кредиті – рівними частинами (періодично) або ануїтетними платежами;

 • при не відновлюваній кредитній лінії – рівними періодичними платежами (не рідше ніж 1 раз на квартал) або із встановленням індивідуального графіка погашення кредиту.

 1. Кредит на купівлю основних засобів та нематеріальних активів.

Умови кредитування

8.1 Позичальник: • юридична особа;

 • фізична особа-підприємець;

 • фізична особа, зареєстрована як фізична особа-підприємець, джерелом погашення кредиту якої є дохід від підприємницької діяльності;

 • підприємства агропромислового комплексу (АПК).

8.2 Форма кредиту:

 • разовий (простий) кредит;

 • не відновлювальна кредитна лінія.

8.3 Строк кредитування:

 • під заставу рухомого майна до 5 років;

 • під заставу нерухомого майна до 7 років.

8.4 Валютою кредиту є гривня.

8.5 Сума кредиту: • мінімальна сума кредиту – 3000 доларів США або еквівалент в іншій валюті;

 • максимальна сума кредиту розраховується в індивідуальному порядку.

8.6 Застава:

 • рухоме та нерухоме майно позичальника або поручителя;

 • майно, що виступає об’єктом кредиту.

8.7 Метод погашення кредитної заборгованості:

 • при разовому кредиті – рівними частинами (щомісячно чи щоквартально) або ануїтетними платежами;

 • при не відновлюваній кредитній лінії – рівними частинами або із встановленням індивідуального графіка погашення.
 1. Фінансовий лізинг транспортних засобів.

Умови кредитування:

9.1 Лізингоотримувач: • фізична особа – підприємець;

 • юридична особа.

9.2 Комісія за оформлення становить 2,5% від суми фінансування.

9.3 Валюта кредитування: • долар США;

 • євро.

9.4 Термін кредитування та процента ставка:

 • 13 – 18 місяців (процентна ставка, річних у доларах США, євро становить 11%)

 • 24 – 60 місяців (процентна ставка, річних у доларах США, євро становить 13,5%)

9.5 Вимоги до лізингоотримувача:

Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка