«організація банківського кредитування суб’єктів малого бізнесу»Сторінка4/6
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.72 Mb.
1   2   3   4   5   6

 • строк діяльності не менше 2-х років;

 • достатній рівень платоспроможності.

9.6 Транспортні засоби (іноземного виробництва), які можна оформити у фінансовий лізинг:

 • легкові автомобілі, що купуються для потреб бізнесу;

 • вантажні та вантажно-пасажирські автомобілі (вантажопідйомністю до 3,5 тонн);

 • мікроавтобуси, автобуси, тощо.

9.7 Додаткова інформація:

 • Дана програма не розповсюджується на сільськогосподарську техніку;

 • Страхування ТЗ, сплата збору до пенсійного фонду та оформлення ТЗ в МРЕВ ДАІ проводиться лізинговою компанією, дані затрати включаються в щомісячні платежі;

 • Процентна ставка фіксована на весь строк дії фінансового лізингу;

 • Дострокове погашення: 1% від суми погашення (для фізичної особи-підприємця необхідне укладання нотаріально посвідченої додаткової угоди).

 1. «Партнерство-Франчайзинг».

Франчайзинг — це форма співпраці між юридично та фінансово незалежними сторонами (компаніями та/або фізичними особами), в рамках якої одна сторона (франчайзер), що володіє успішним бізнесом, відомою торговою маркою, ноу-хау, комерційними таємницями, репутацією та іншими нематеріальними активами, дозволяє іншій стороні (франчайзі) користуватися цією системою на певних умовах.

Умови кредитування:

10.1 Вид кредиту:


 • разовий кредит на рахунок;

 • кредитна лінія.

10.2 Валюта кредиту  гривня.

10.3 Строк кредитування може становити до 6 років (в разі придбання нерухомості до 10 років), але не більше від строку договору франчайзингу між франчайзером та франчайзі.

10.4 Схема погашення кредиту: щомісячно за ануїтетною або стандартною схемою. Можлива відстрочка платежу по тілу кредиту для франчайзі до 12 місяців.

10.5 Забезпечення: власне майно позичальника та/або майно, що купується в кредит та/або товари в обігу та/або обладнання. Майно, що передається в забезпечення має бути застраховане в одній з акредитованих страхових компаній UniCredit Bank. Можливе відкриття відновлювальної кредитної лінії для сплати страхових внесків.

10.6 Умови надання кредиту: наявність договору франчайзингу з компанією  Франчайзером, що акредитована в UniCredit Bank, участь власними коштами у фінансуванні проекту від 30%, мінімальний розмір кредиту від 50 000 грн.


 1. Факторинг.

Факторинг  фінансова комісійна операція, при якій клієнт переуступає дебіторську заборгованість факторинговій компанії

Послуга факторингу полягає в тому, що клієнт відступає банку свою дебіторську заборгованість, а банк одразу оплачує клієнту частку цієї заборгованості.

Залишок коштів банк повертає клієнту після оплати боржником відступленої дебіторської заборгованості.

Робота з банками корисна підприємцям не лише завдяки отриманню додаткових коштів для розвитку. Співпраця дозволяє з точки зору професіонала-фінансиста оцінити переваги та недоліки конкретних проектів, опанувати нові для суб'єктів малого бізнесу технології фінансового аналізу, управління грошовими потоками тощо [11, c.145].

Безперечно, кредитування малого бізнесу в Україні зростає досить швидкими темпами. Переважна більшість комерційних банків України мають в своєму складі підрозділи або програми, що спеціалізуються на мікрокредитуванні. Сьогодні вже накопичено значний досвід кредитування малого бізнесу, більшість банків мають висококваліфікований персонал, використовують технології кредитування, надані Європейським банком реконструкції та розвитку, фондом "Євразія", Німецько-Українським фондом.

Висновки за розділом 2

Важливим на сьогоднішній день є розширення асортименту кредитних послуг, поліпшення їх якості, впровадження новітніх банківських технологій.

Тому основні напрямки удосконалення механізму здійснення кредитування комерційним банками малого бізнесу повинні передбачати розширення обсягів та спектру банківських продуктів і послуг, а саме:

– більш активно використовувати консорціумне кредитування;


 • розширювати форми кредитування підприємств малого бізнесу;

 • активніше використовувати лізингові схеми кредитування, зокрема для підтримки підприємств сільського господарства та сфери послуг;

- створити систему розкриття інформації про добросовісне
виконання позичальниками зобов'язань перед банками, для чого
передбачити створення системи незалежних рейтингових агентств;

- проведення щоквартального аналізу платоспроможності,


кредиторської та дебіторської заборгованості підприємств, які отримали
кредити, та забезпечення їх повернення.

РОЗДІЛ 3


Аналіз БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

3.1 Аналіз міжнародних програм кредитування малого бізнесу в України

В Україні в умовах фінансової нестабільності проблеми залучення мікрокредитів для малого бізнесу не тільки набули нових форм виявлення, а й стали невід’ємною складовою ринку кредитування, важливим джерелом фінансування потреб малих підприємницьких структур. Однак у вітчизняній банківській сфері спостерігаються високий рівень неповернення кредитів, що спонукає кредиторів до обмеження кредитних операцій, ускладнення умов надання мікрокредитів позичальникам малого бізнесу. Це призводить до зниження ефективності кредитних відносин, що виникають між кредиторами і позичальниками.

Програма мікрокредитування в Україні (ПМКУ) – продукт спільних зусиль Німецько-Українського фонду (НУФ) і Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Програма запроваджувалась з метою встановлення фінансової підтримки та розширення діяльності малого бізнесу через українські банки, які відповідають установленим критеріям для банків-учасників. Завдяки цій програмі вдалося створити сприятливі умови для суб’єктів мікрокредитування, а саме: надання кредитів малому бізнесу; надання технічної підтримки українським комерційним банкам у питанні сприйняття розвиткові зазначених пільгових груп; створення умов довготривалого фінансування малого підприємництва на базі вітчизняних банків. Оскільки в

Україні краще розвинена мережа банківських установ, ніж небанківські фінансові установи, то Програму мікрокредитування доцільно було впроваджувати саме через більш розвинену інституційну мережу.

Фінансування малого бізнесу в рамках ПМКУ здійснювали дев’ять банків-партнерів: «Райффайзен банк Аваль» (колишній банк «Аваль», партнер ПМКУ з 1997 р.), «ПриватБанк» (з 1997 р.), банк «Форум» (з 2000р.), «ПроКредит Банк» (з 2001 р.), банк «Надра» (з 2003 р.), «Кредитпромбанк» (з 2004 р.), «Кредобанк» (з 2006 р.), «Родовід банк» (з 2007 р.) і «Мегабанк» (з 2007 р.) [2].

Для встановлення ціни (маржі) за кредитними операціями Європейський банк реконструкції та розвитку і Німецько-Український фонд встановили вітчизняним банкам певні обмеження на параметри кредитування (таблиця 3.1). [1].


Таблиця 3.1  Класифікація кредитів Європейського банку реконструкції та розвитку і Німецько-Українського фонду, які надаються суб’єктам малого бізнесу

Параметри кредиту

ЄБРР

НУФ

Міні-кредити

Міні-кредити

Сфера діяльності клієнтів і цільове використання кредиту

Торгівля, виробництво і послуги на придбання основних і поповнення обігових коштів; споживчі цілі

Малі підприємства у сфері виробництва і послуг

Сума

250 000 дол. США (виняток - 1 млн. дол. США

до 100 000 євро

Термін

 • до 18 (24) місяців - поповнення обігових коштів;

Валюта

Долар США

Гривня, євро

Форма надання кредиту

готівкова та безготівкова

Процентні ставки

LIBOR +10%

EURIBOR+10%

Комісійна винагорода

Встановлюється відповідно до рішення Комітету клієнтської (тарифної) політики)

Графік погашення

Щомісячно рівними частинами, можливе застосування гнучкого графіка, за рішенням відповідного кредитного колегіального органу

Відстрочення платежу

За рішенням відповідного кредитного колегіального органу

Цільова група

Приватні підприємці і підприємства - резиденти України (частка іноземного капіталу або держави не більше ніж 49%), 30 % статутного капіталу в яких оплачено готівковими коштами або в натуральній формі; фізичні особи відповідно до законодавства України

Вид кредиту

Строковий кредит, кредитна лінія (клієнт не може отримати більше ніж 3 поточні непогашені транші за кредитною лінією

Примітка: Складено за [12]
Доцільно зазначити, що дотримання вимог, деталізованих у класифікації, є обов’язковою умовою надання ресурсів з боку ЄБРР та НУФ для банків-партнерів. Незважаючи на деякі відмінності, умови і сфера діяльності, цілі використання кредитів є подібні з боку обох фінансових організаціях. Саме це дозволило банкам звести адміністрування видач кредитів обох фондів в одну структурну одиницю та найняти для консультацій тільки одну компанію – ІРС GmbH (Internationale Projekt Consult), що, у свою чергу, зменшило витрати і дозволило знизити ціну надання кредитів. На сьогодні Програма працює в усіх регіонах України.

Перший різкий скачок до зменшення кількості виданих кредитів за програмами ЄБРР та НУФ припадає на травень 2008 року і пов’язаний з виходом із Програми мікрокредитування у квітні 2008-го ПАТ КБ «Приватбанк». Банк почав кредитувати малий бізнес лише за власні кошти. Друге падіння в жовтні 2008 року було пов’язане з початком фінансово-економічної кризи.

Зазначені тенденції свідчать, що, починаючи з травня 2008 року, коли програма ПМКУ практично завершила свою діяльність, у найбільших банках

України обсяги видачі кредитів значно зменшились. Станом на травень 2009 року малі підприємства України отримали більше ніж 596 000 кредитів на загальну суму близько 4,6 млрд. доларів США, поточний кредитний портфель Програми мікрокредитування в Україні становив майже 40 000 кредитів (34 000 клієнтів) на суму 318 млрд. доларів США. На кінець квітня 2009 року 77% усіх поточних кредитів – це кредити на суму до 10 000 доларів США. Така ситуація говорить про зростання зацікавленості з боку банків-партнерів до цієї цільової групи, а також про зростання рівня поiнформованостi серед цільової групи про можливість фінансування малого бізнесу [13].

У контексті сказаного відзначимо, що станом на сьогодні основним завданням ПМКУ є управління кредитним портфелем в умовах кризи i розвиток агрокредитування в банках-партнерах.

Розглянемо діяльність програм Німецько-Українського фонду і Європейського банку реконструкції та розвитку більш детально (рисунок 3.1 і 3.2).


Рисунок 3.1  Структура кількості наданих кредитів в євро за Програмою НУФ станом на 01.01.2012 року [14]


Рисунок 3.2  Структура кількості наданих кредитів в євро за програмою ЄБРР станом на 01.01.2012 року [14]


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка