Організація дистанційного банківського обслуговування населенняСторінка5/12
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.95 Mb.
ТипРеферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Висновки до розділу 1
Отже, аналізуючи результати проведеного дослідження, слід зазначити, що дистанційне банківське обслуговування – це загальний термін для технології, яка використовується з метою надання банківських послуг клієнтам на основі розпоряджень, переданих ними на відстані (без обов’язкового візиту до банку), за допомогою різноманітних засобів самообслуговування, найчастіше з використанням комп’ютерних і телефонних мереж. Усі операції, що не виконуються безпосередньо в офісі банку, має здійснювати система дистанційного банківського обслуговування.

Дистанційне банківське обслуговування можна здійснити за допомогою таких засобів доступу, а саме: персональний комп’ютер, мобільний телефон, смартфон, телефон, банкомат, факс.

Завдяки цьому, банк який надає можливість своїм клієнтам отримати повний набір сервісів ДБО, стає телекомунікаційно-фінансовим центром, до якого з різних каналів надходить розпорядження клієнтів.

На сьогоднішній день найбільш розповсюдженою дистанційною банківською технологією є Internet-banking, яка включає в себе наступні послуги: Internet-banking, Mobile-banking, SMS-banking, WAP-banking, Web-banking та обслуговування з використанням банкоматів (АТМ-banking) і засобів банківського самообслуговування.

За допомогою даних послуг клієнт банку може здійснювати грошові перекази, у тому числі в іноземній валюті, на будь-який рахунок у будь-якому банку, здійснювати всі комунальні платежі (за електроенергію, газ, телефон, теплопостачання), управління банківськими рахунками та ін.

Слід зауважити, що при використанні дистанційного банківського обслуговування виникає ряд ризиків. До основних ризиків, які виникають внаслідок використання ДБО можна віднести: операційний ризик, правовий, стратегічний, ризик ділової відповідальності та ризик ліквідності.


З метою забезпечення ефективності управління ризиками, які виникають внаслідок здійснення кредитними організаціями операцій з використанням систем ДБО, органам управління кредитної організації (раді директорів (спостережній раді), одноосібним і колегіальним виконавчим органам) рекомендується:

 • забезпечувати точну відповідність планів впровадження та розвитку обслуговування клієнтів за допомогою систем ДБО стратегічними цілями;

 • розробляти і впроваджувати процедури моніторингу банківських операцій, здійснюваних із застосуванням системиДБО;

 • здійснювати контроль за дистанційним банківським обслуговуванням, який орієнтований назниження супутніх ризиків;

 • впроваджувати і вдосконалювати процеси управління ризиками системи ДБО на основі своєчасного і адекватного виявлення, аналізу та моніторингу можливих нових джерел (факторів) ризиків, пов’язаних з ускладненням внутрішньобанківських автоматизованих систем та появою в інформаційному контурі ДБО нових учасників, наприклад, провайдерів;
 • організовувати моніторинг та забезпечувати своєчасне підвищення продуктивності внутрішньобанківських автоматизованих систем, за допомогою яких здійснюється обслуговування в системі ДБО, у міру розширення його клієнтської бази, розвитку наданих за допомогою системи ДБО банківських послуг та розширення потреб клієнтів.

Незважаючи на це, можна сміливо стверджувати, що система ДБО на сьогоднішній день є досить популярною, а впровадження її в діяльність комерційними банками надає вагомих переваг, як клієнтам банку, так і самим банківським установам.


РОЗДІЛ 2


ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ТА ВИВЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯНАСЕЛЕННЯПАТ «УМОВНИЙ»

  1. Місце ПАТ «Умовний» в банківській системі та у сфері дистанційного банківського обслуговування населення

Публічне акціонерне товариство «Умовний» є одним із лідерів банківського бізнесу в Україні.

У своїй роботі ПАТ «Умовний» виконує всі вимоги чинного законодавства України, керується своїм Статутом, Цивільним кодексом, Законами України «Про банки і банківську діяльність», «Про цінні папери та фондовий ринок», нормативно-правовими-актами Національного банку України, іншими нормативно-правовими актами чинного законодавства. Свою діяльність банк здійснює у відповідності з ліцензією та генеральною ліцензією на здійснення валютних операцій № 10 від 05.10.2011 р., що видані Національним банком України. Предметом діяльності Банку є виконання банківських та інших операцій, згідно з наданими Національним банком України ліцензіями та дозволами.

ПАТ «Умовний», який тоді мав назву Акціонерний комерційний банк «Аваль» (АКБ «Аваль»), розпочав свою діяльність у 1992 році. Його було внесено до Державного реєстру банків 27 березня 1992 року. Вже 1993 року 12 регіональних підрозділів банку почали свою діяльність. У 1994 році Національний банк України зареєстрував банк як Акціонерний поштово-пенсійний банк «Аваль» (АППБ «Аваль»). 1995 року Банк отримав акредитацію для реалізації проектів Європейського банку реконструкції та розвитку. 1996 року розпочав роботу власний процесінговий центр банку - Український процесінговий центр. Цього ж року 2001 році було впроваджено власну систему термінових грошових переказів по Україні «Аваль-Експрес». У 2002 році статутний капітал Банку досяг рекордної для української банківської системи позначки в 500 млн. грн, а вже у 2004 році був поставлений новий рекорд при статутному капіталі в 1 млрд. грн. 2005 рік став визначальним для Банку, адже 93,5 % акцій банку було придбано банківською групою Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдинг АГ, Австрія. 2006 року АППБ «Аваль» було перейменовано на ВАТ «Умовний», а 2009 року юридичну назву Банку було змінено на Публічне акціонерне товариство «Умовний» [37].

Станом на 1 січня 2013 року клієнтська база складає 5 629 409 клієнтів, в тому числі:


 • юридичних осіб - 204 799 клієнтів,

 • фізичних осіб - 5 424 610 клієнтів [37]

Банк пропонує банківські послуги в таких сферах:

 • корпоративний бізнес;

 • роздрібний бізнес;

 • казначейські операції та інвестиційний банкінг.

Стратегія банку направлена на подальший розвиток банку у відповідності до стандартів групи Райффайзен Інтернешнл та найкращої світової практики банківської діяльності і утримання лідерських позицій у визначених сегментах банківського ринку в Україні. Стратегія банку й надалі забезпечуватиме утримання найвищого рівня знання банку, високої репутації та довіри серед клієнтів та партнерів через дотримання належних стандартів роботи, поліпшення якості та удосконалення переліку послуг, оптимізації витрат та підвищення ефективності роботи мережі і персоналу банку.

Основні напрями діяльності банку на 2013 рік визначені на засіданні Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «Умовний» і є наступними: • відновлення короткострокового і довгострокового кредитування фізичних та юридичних осіб на основі нових кредитних політик, враховуючи уроки минулих років;

 • забезпечення необхідного рівня депозитної бази – активна робота з існуючими та новими клієнтами. Фокус на залученні довгострокових ресурсів;

 • забезпечення задовільної якості існуючого кредитного портфелю - реструктуризація кредитів;

 • впровадження додаткових продуктів та послуг, як джерела комісійних доходів, розвиток пакетних послуг із щомісячними комісіями;

 • управління витратами.

Банк пропонує банківські послуги в таких сферах:

 • корпоративний бізнес;

 • роздрібний бізнес;

 • казначейські операції та інвестиційний банкінг.

Банк надає своїм корпоративним клієнтам цілу низку банківських та фінансових продуктів і послуг, включаючи такі основні продукти:

 • кредити (стандартні, інвестиційне фінансування, відновлювальні кредити);

 • торгове фінансування;

 • депозити і інвестиційні продукти;

 • послуги зі здійснення платежів / обслуговування рахунку;

 • лізинг;

 • казначейство (валютообмінні операції, спотові, форвардні та форексні транзакції);

 • управління активами;

 • факторинг.

Мережа самообслуговування Банку складається з:

 • мережі банкоматів, для обслуговування клієнтів по видачі готівки;

 • мережі центрів самообслуговування (до складу яких входять інформаційні кіоски та банкомати cash in-cash out) для проведення платежів;

 • погашення кредитів, поповнення депозитів та здійснення інших послуги 24 години та 7 днів на тиждень;

 • мережі POS терміналів, для проведення безготівкових розрахунків у торговельних точках.

Дослідження діяльності комерційного банку починається з аналізу пасивних операцій банку, які значною мірою визначають умови, форми і напрямки використання банківських ресурсів

Аналізуючи пасиви банку протягом досліджуваного періоду, (див.табл А.1), то слід зазначити, що даний показник станом на 01.01.2013 року становить 47694486 тис. грн, що на 7405899 тис. грн менше у порівняні з 2010 роком. Це перш за все відбулось за рахунок зменшення обсягу зобов’язань банку протягом аналізованого періоду на 7310651 тис.грн., що говорить про зниження активності банку щодо залучення ресурсів. Власний капітал банку протягом аналізованого періоду також зменшився на 95248 тис. грн і станом на 01.01 2013 року становить 6346 028 тис.грн.

У зв’язку з тим, що власний капітал банку є важливим показником діяльності банку, слід звернути увагу на його динаміку та структуру. (див.табл.А.2). Аналізуючи власний капітал банку протягом досліджуваного періоду, можна зробити наступні висновки, що даний протягом даного періоду власний капітал банку зменшився на 95247,81 тис.грн і станом на 01.01.2013 року власний капітал ПАТ «Умовний» становить 6346028 тис.грн.

Зменшення власного капіталу відбувалося за рахунок зменшення статутного капіталу протягом даного періоду на 200,86 тис.грн, також за рахунок зменшення резервів переоцінки на 230707,74 тис.грн. а також за рахунок зменшення емісійних різниць банку на суму 598,87 тис.грн. Порівнюючи власний капітал банку з банківською системою протягом аналізованого періоду, ми можемо побачити, що відбувається зменшення даного показника на 3,31% і станом на 01.01.2013 року значення даного показника становить 3,73%.

Аналіз зобов’язань банку починають з визначення їх суми на підставі балансу банку. На цьому ж етапі аналізується характеристика зміни суми зобов’язань банку в динаміці в абсолютному та відносному виразах. Так протягом аналізованого періоду (див.табл.А.3) зобов’язання банку зменшилися на 7310651 тис.грн. Зменшення загального обсягу зобов’язань банку відбулося за рахунок зменшення коштів банків на суму 6794524 тис.грн. та за рахунок зменшення коштів клієнтів банку на суму 537555 тис.грн. Також зменшення обсягу зобов’язань банку протягом досліджуваного періоду відбулося за рахунок зменшення боргових цінних паперів емітованих банком та за рахунок відстроченого податкового зобов’язання та інше.

Проаналізувавши структуру зобов’язань банку, слід зазначити, що найбільшу питому вагу у структурі зобов’язань банку займають кошти клієнтів банку, а також кошти банків. Частка коштів клієнтів банку у структурі зобов’язань банку станом на 01.01.2013 року становить 67,24%. Частка коштів банків у структурі зобов’язань станом на 01.01.2013 року становить 24,05%. Найменшу частку у структурі зобов’язань банку становлять субординований борг, інші зобов’язання та інше.

Порівнюючи зобов’язання банку з банківською системою та групою банків, слід зазначити, що протягом аналізованого періоду частка зобов’язань банку у порівнянні з банківською системою протягом аналізованого періоду зменшилась на 1,73%. Порівнюючи даний показник з І групою банків, слід зазначити, що протягом аналізованого періоду значення даного показника зменшилося на 2,3%.

На наступному етапі проаналізуємо динаміку та структуру активів (див.табл.А.4) ПАТ «Умовний» з 01.01.2011по 01.01.2013 рр. Аналіз активів банку протягом досліджуваного періоду показав, що за досліджуваний період загальний обсяг активів банку знизився на 7405899,10 тис.грн. Зменшення активів банку протягом аналізованого періоду відбулося за рахунок зменшенням кредитів та заборгованості клієнтів на 5699369,95 тис.грн. Також зменшення загального обсягу активів відбулося за рахунок зменшення коштів в інших банках на суму 621496,24 тис.грн, зменшення цінних паперів в торгову портфелі банку на загальну суму 538839,87 тис.грн. та за рахунок зменшення цінних паперів банку до погашення на суму 3273314,30 тис.грн.

При цьому ми можемо спостерігати тенденцію щодо збільшення таких показників, як кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку, цінні папери в портфелі банку на продаж, інвестиції в асоційовані й дочірні компанії та інші активи.

Що ж стосується коштів в Національному банку України та готівкових коштів, то протягом аналізованого періоду значення даного показника збільшилося на 2197076,17 тис.грн і станом на 01.01.2013 року становить 9796829,17 тис.грн.

Аналізуючи цінні папери в портфелі банку протягом аналізованого періоду даний показник збільшився на 686239,39 тис.грн. і станом на01.01.2013 року даний показник становить 6195496,39 тис.грн.

Протягом аналізованого періоду ми можемо спостерігати збільшення інвестицій в асоційовані дочірні компанії на суму 195425,32 тис.грн та збільшення інших активів на суму 284085,50 тис.грн.

Порівнюючи активи банку з банківською системою, слід зазначити, що протягом аналізованого періоду значення даного показника зменшилось 1,62% і станом на 01.01.2013 року питома вага активів банку у порівнянні з банківською системою становить 4,23%.

Аналізуючи активи банку у порівнянні з І групою банків протягом досліджуваного відбувається зменшення даного показника на 2,10% і станом на 01.01.2013 року частка активів банку у порівнянні з І групою банків становить 6,66%.

Аналізуючи прибуток банку (див.табл.Б.1) протягом досліджуваного періоду, ми можемо спостерігати тенденцію щодо збільшення даного показника. Станом на 01.01.2011 року, прибуток банку становив 745 тис.грн, що майже у 45 разів менше у порівнянні з 2012 роком. Станом на 01.01.2013 року, прибуток банку становив 33847 тис.грн, що на 3192 тис.грн. більше у порівнянні з попереднім роком.

Для оцінки ефективності діяльності ПАТ «Умовний» нами було розраховано ряд коефіцієнтів (див.табл.В.1).

Аналізуючи показник прибутковості статутного капіталу, який показує рівень окупності чистим прибутком середньорічного обсягу статутного капіталу, протягом досліджуваного періоду, слід зазначити, що даний показник збільшився на 1,10 процентних пункти. Збільшення даного показника є свідченням того, що ефективність використання банком власного капіталу, у тому числі і коштів власників, протягом аналізованого періоду значно покращилась, тому доцільність вкладання коштів до банку за останній рік дещо підвищилась.

Аналізуючи показник прибутковості активів, слід зазначити, що протягом досліджуваного періоду, значення даного показника збільшилося на 0,0696 процентних пункти, що є позитивним явищем для банку.

Аналіз показника чистої процентної маржі за період з 2010 по 2012 рік свідчить про незначне його зменшення з 19,03% у 2010 році до 17,42% у 2012 році, або на 1,62 процентних пункти, враховуючи, що допустима норма – 4,5%, можна зробити висновок, що за цей період структуру активів банку була оптимальною.

Аналіз чистого спреду характеризує рівень узгодженості процентної політики банку за кредитними і депозитними операціями. За допомогою даного показника визначається необхідна мінімальна різниця між ставками за активними і пасивними операціями, яка дає змогу банку покрити витрати, але не принесе прибутку. Аналіз показника чистого спреду протягом аналізованого періоду, свідчить про збільшення його значення на 10,19 %, але порівняно з 2011 роком у 2012 році відбулось зменшення чистого спреду на 10,77 %, що є негативним явищем для банку, адже це потенційно зменшує обсяг отримуваного банком прибутку.

Особливої уваги при оцінці фінансового стану банку слід приділити ліквідності, як можливості та здатності банку виконувати свої зобов’язання перед різними контрагентами в різних періодах.

Як свідчать дані, що наведені у табл. Г.1, ПАТ «Умовний» забезпечував за аналізований період наднормативне значення усіх видів ліквідності. Так норматив миттєвої ліквідності за період аналізу збільшився на 19,36 % і станом на 01.01.2013 склав 62,77 %, враховуючи, що нормативне значення – не менше 20%, можемо сміливо стверджувати про здатність банку розраховуватись за своїми поточними зобов’язаннями за рахунок високоліквідних активів вчасно і в повному обсязі.

Аналізуючи норматив поточної ліквідності протягом даного періоду, слід зазначити, що значення даного показника за аналізований період також підвищилось і станом на 01.01.2013 р. становить 79,96 % при нормативному значенні не менше ніж 40%. Це пов’язано з тим, що у 2012 році темпи росту активів первинної та вторинної ліквідності були дещо більшими, ніж зобов’язання з кінцевим строком погашення до 31-го дня включно.

Аналізуючи роль банку у сфері дистанційного банківського обслуговування, слід зазначити, що банк займає вагоме місце у даній сфері. На сьогоднішній день, банк має комбіновану систему ДБО, яка включає в себе Internet-banking, SMS-banking, Mobile-banking, WAP-banking, Phone-banking таWEB-banking.


Рисунок 2.1 – Групи банків за кількістю застосованих технологій ДБО комерційними банками України станом на 01.01.2013 р


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка