Організація дистанційного банківського обслуговування населенняСторінка6/12
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.95 Mb.
ТипРеферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Аналізуючи даний рисунок, можна сказати, що в Україні найбільша що кількість банків, а саме 54 (див.табл.Д.1) комерційних банків України, входять до першої групи банків, які взагалі не надають технології дистанційного банківського обслуговування. До другої групи можна віднести банки, які надають одразу дві технології дистанційного банківського обслуговування. До третьої групи відносяться банки, які надають одразу три технології ДБО,кількість яких становить 30 банків. І до останньої групи можна віднести банки, які надають одразу шість технологій дистанційного банківського обслуговування. До таких банків можна віднести ПАТ«Умовний», ПАТ «ІнтерБанк», ПАТ «Промінвестбанк» таПАТ «ПУМБ».

Отже, ПАТ «Умовний» є провідним українським банком із значною часткою іноземних інвестицій. Банк націлений на подальший розвиток, беручи все найкраще від європейського досвіду своєї материнської компанії. Банк продовжує впроваджувати модернізаційні процеси, що мають на меті покращити якість послуг, мінімізувати ризики, наростити ефективність управління, оптимізувати витрати, вдосконалити роботу мережі філій та відділень, реалізувати стратегії банку та досягти цілей банку в цілому.В цілому по банку за аналізований період спостерігалося оптимальне співвідношення активів і пасивів за строками і банк здатний своєчасно та в повному обсязі задовольняти потреби у грошових коштах.

2.2 Організація дистанційного банківського обслуговування населення у ПАТ «Умовний»

Розглянемо систему дистанційного банківського обслуговування ПАТ «Умовний» iBank2UA, [37] яка розроблена компанією «Бифит». Дана система дистанційного банківського обслуговування є українською версією та широко розповсюджена в російських банках системи ДБО iBank2. На сьогоднішній день, дана система успішно використовується в ПАТ «Умовний». Дана система включає в себе Internet-banking, SMS-banking, Mobile-banking, WAP-banking, Phone-banking та WEB-banking.

На початку реалізації проекту ДБО необхідно визначитись з кількістю та професійною спрямованістю учасників, якіприймають участь у реалізації проекту. Вони складають ключовий елемент проекту – його команду. Кількість людей, що входять у команду, визначається спектром функцій, які вони повинні виконувати, і задач, які вони повинні вирішувати. Ключові функції при реалізації проекту ДБО наступні:


 • планування і загальне управління процесом впровадження та експлуатації складових системи iBank2UA;

 • забезпечення базових та спеціальних технологій;

 • управління економікою проекту;

 • юридичне забезпечення і захист проекту.

Планування і загальне управління процесом впровадження та експлуатації системи ДБО здійснює керівник проекту координатор усіх проектних робіт. Керівник проекту є кваліфікованим фахівцем, добре розбирається у всіх елементах архітектурисистеми iBank2UA, має можливість при необхідності замінити будь-якого іншого члена команди, та повинен бути завжди доступним для членів команди. Саме він відповідає за прийняття технологічних рішень при побудові рівнів архітектури ДБО і узгоджує свої рішення з керівництвом банку, ініціює початок їх впровадження.

Задача усіх членів команди полягає в створенні інфраструктури, яка забезпечує ефективну роботу усієї технологічної архітектури системи ДБО. Мова йде про розподілення базових технологій, на яких реалізується програмно - апаратний комплекс iBank2UA, а також специфічні для відповідної системи ІТ-рішення.

У системі електронного банківського обслуговування ПАТ «Умовний» можна виділити три загальні рівні технологічної архітектури систем ДБО, які є характерними також для iBank2UA:


 • апаратно - системний рівень, який є платформою для системи ДБО.

 • рівень баз даних, який відповідає за логічну структуру масивів даних системи ДБО, їхню цілісність, порядок доступу та збереження.

 • прикладний рівень, який надає клієнтам системи ДБО можливість взаємодіяти з потрібними програмними сервісами.

Процес побудови технологічної архітектури системи iBank2UA та створення команди проекту відбуваються паралельно, згідно з етапами реалізації проекту ДБО. Така стратегія дозволяє оптимізувати оплату праці фахівців, що створять команду, в відповідності з необхідністю їх залучення до проекту та наробітку в них навичок взаємозаміни. Згідно з наведеним розділенням технологічної архітектури iBank2UA на три рівні, процес впровадження системи розділимо на періоди.

Перший період полягає в створенні апаратно - системного рівня системи iBank2UA. Це передбачає розробку структурованої кабельної системи, що включає прокладання комунікацій, закупівлю програмного та апаратного обладнання для управління інформаційними потоками та доступом до певних елементів мережі згідно вимог технології та безпеки. Призначенням системи ДБО є обробка дистанційних заявок банківських клієнтів, тому слід враховувати можливості фізичної взаємодії її апаратно - системного рівня з електронними пристроями споживачів, які вони будуть застосовувати для дистанційного доступу до ресурсів банку. Крім цього для забезпечення цілісності банківських транзакцій необхідно забезпечити можливість взаємодії системи ДБО в режимі реального часу з автоматизованою системою що використовується банківською установою для ведення клієнтських рахунків.

В наступному періоді реалізації проекту створюється рівень баз даних. Він ґрунтується на інсталяції програмного комплексу, який забезпечує сумісний доступ до структур даних системи iBank2UA. По визначенню системою з базою даних називається будь-яка інформаційна система на базі комп’ютера, у якій дані можуть спільно використовуватися багатьма користувачами. Це означає, що дані організовуються таким чином, щоб мати можливість підтримувати більше однієї програми. Ці обов’язки покладаються на другий рівень архітектури системи iBank2UA – систему управління базою даних. Вона призначена виконувати роль посередника між програмами, що забезпечують користувачам інтерфейс з системою і даними.

Реалізація третього періоду пов’язана з функціонуванням прикладного рівня системи iBank2UA, яка здійснюється на базі технологічних підходів, що у свою чергу дозволяє забезпечити безпосередню взаємодію з користувачами, згідно вибраного способу дистанційного управління банківськими рахунками. Слід відмітити, що з метою підвищення продуктивності і надійності роботи системи iBank2UA, реалізація прикладного рівня в ПАТ «Умовний» проваджена на декількох комп’ютерах. Для цього на комп’ютерах реалізовано механізм розподілу і балансування навантаження. Прикладний рівень системи iBank2UA має можливість бути перенесеним на всі відомі апаратні реалізації серверних платформ. Задачі адміністрування прикладного рівня в силу своєї виключної важливості залишаються за керівником проекту. Проте для вирішення питання взаємозаміни до них потрібно поступово залучати адміністратора баз даних.Управління економікою електронного підрозділу ПАТ «Умовний» по наданню клієнтам віддалених послуг полягає у вирішенні широкого спектра задач: складання бюджетів (кошторисів), складання фінансової та управлінської звітності, розрахунок фінансових показників реалізації проекту, контроль дотримання фінансової дисципліни та ін. Ці питання координує керівник проекту, тому професіональні вимоги до кандидатів на цю позицію містять окрім вищої освіти в галузях інформаційних технологій та значного досвіду роботи за фахом, вищу освіту з економічних наук.

Юридичне забезпечення і захист проекту покладаються на юриста ПАТ «Умовний» (юрисконсульта) і включають: складання та експертизу форм договорів і угод, експертизу проекту на відповідність вимогам законодавства, оцінку ризиків санкцій з боку держави внаслідок порушень чинних норм закону, представлення інтересів проекту в суді, офіційних органах.

Перевагою такої організації ДБО в ПАТ «Умовний» є те, що кількість людей у команді можна скорочувати або збільшувати, відповідно поєднуючи або диверсифікуючи функції при закріпленні за членами команди, але жодна із зазначених вище ділянок не повина бути порожня. Спираючись на розглянутий комплекс робіт по впровадженню системи ДБО можна стверджувати, що оптимальна кількість команди проекту складається з трьох кваліфікованих фахівців. На нашу думку, організація оплати їхньої праці вище за середню в регіоні та забезпечення соціального захисту є шляхом мінімізації сукупної вартості володіння проекту по зазначеним статтям явних витрат в протиріч поширеному методу збільшення кількості членів в команді проекту.

Слід також зазначити, що у зв’язку зі стрімким розвитком інноваційних технологій в системі ДБО завжди вимагає постійної модернізації в банку існуючої політики інформаційної безпеки. Такі зміни неодмінно вимагатимуть додаткових витрат і збільшення сукупної вартості володіння проекту.

Такий спосіб формування нової політики інформаційної безпеки банка при впровадженні системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів і її чітка реалізація, дозволяють забезпечити гарантований рівень захисту як системи iBank2UA, так і внутрішньої мережібанку в цілому загалом.

Враховуючи наведені аспекти функціонування системи iBank2UA в ПАТ «Умовний» можна визначити ймовірний обсяг явних витрат на її щорічне обслуговування, які складаються з наступних статей:


 • витрати на поточне обслуговування серверу прикладних програм системи iBank2UA;

 • витрати на обслуговування серверних модулів: PC-banking, Mobile-banking, WAP- banking, SMS-banking, Phone-banking.

 • витрати на додаткове комп’ютерне та мережеве обладнання, необхідні для підвищення якості функціонування системи ДБО;

 • витрати на інтеграцію системи iBank2UA з програмними модулями автоматизованої банківської системи;

 • витрати на заробітну плату керівника проекту, адміністратора баз даних та системного адміністратора.

Отже, на сьогоднішній день впровадження та постійне обслуговування системи дистанційного банківського обслуговування є складним і недешевим завданням, адже потребує значних витрат.

2.3 Оцінка якості системи дистанційного банківського обслуговування населення ПАТ «Умовний»

Рішення банківської установи стосовно впровадження та подальшого розвитку дистанційного обслуговування клієнтів, повинно базуватися на результатах оцінки якості застосування відповідних інноваційних технологій. Відповідні результати оцінки якості здійснюється на основі певних показників.

Оскільки процес впровадження та розвитку системи автоматизації обслуговування клієнтів в банківській установі доцільно розглядати як інвестиційний ІТ-проект, оцінювати його результати потрібно за допомогою відповідних фінансових показників. Значення цих показників може відрізнятися в залежності від методики визначення величини фінансових надходжень до банку завдяки застосуванню інноваційних технологій обслуговування клієнтів. Зрозуміло, що за таких умов обставин, буде відрізнятися і ефективності рішень, що приймаються керівництвом банківської установи відносно інноваційної діяльності.

Для того, щоб визначати можливості системи ДБО щодо збільшення фінансових надходжень банку, найбільш прогресивною, на нашу думку, є методика застосування системи показників, які визначають перспективу багатоваріантності практичного використання відповідних ІТ-технологій [7]. Наскільки дієвим виявляться зазначений підхід до оцінки ефективності інноваційних технологій, допоможе з’ясувати розгляд практичних аспектів впровадження та розвитку певної системи ДБО, як реалізації інвестиційного проекту.

На прикладі розглянемо систему дистанційного банківського обслуговування ПАТ «Умовний» iBank2UA, яка розроблена компанією «Бифит». Дана система дистанційного банківського обслуговування є українською версією та широко розповсюджена в російських банках системи ДБО iBank2. На сьогоднішній день, дана система успішно використовується в ПАТ «Умовний». Дана система включає в себе Internet-banking, SMS-banking, Mobile-banking, WAP-banking, Phone-banking та WEB-banking.

Проведення оцінки якості проекту з впровадження системи ДБО на прикладі iBank2UA, що вміщує інноваційні технології з автоматизації управління банківськими рахунками, повинно базуватися, згідно запропонованих методів, на конкурентних перевагах, які отримує банківська установа. Цей рівень характеризують показники споживчої та технологічної привабливості системи iBank2UA. Для визначення цих показників потрібен докладний детальний аналіз функціональних можливостей технологічних модулів системи.

Для визначання якості використання системи ДБО в ПАТ «Умовний» використовуємо ряд показників, а саме: коефіцієнт функціональної наповненості КФН, який розраховується за формулою (3.1):(3.1)
де N – кількість технологій ДБО (програмно-технологічних одиниць) в системі, що аналізується;

UКБ,і – ознака використання (“1” – використовується, “0” – ні) iтехнології ДБО конкурентами, яка присутня в складі системи ДБО, що аналізується;

UАС, іознака присутності (1” – присутня, 0” – ні) i-ї технології ДБО, яка використовується конкурентами в складі системи, що аналізується;

M – кількістьтехнологій ДБО, які використовуються конкурентами.

Очевидно, якщо значення коефіцієнта функціональної наповненості системи ДБО менше одиниці, досягнення конкурентної переваги банківської установи при використовування такої системи, буде сумнівним настільки, наскільки великою є різниця між одиницею і коефіцієнтом [7].

Якщо КФН дорівнює одиниці, то відповідна система ДБО має однаковий рівень функціональної привабливості з функціонуючими на ринку системами за рахунок сервісної рівноваги. Впровадження такої системи дозволить банку не втратити значної частини своїх клієнтів, проте не призведе до покращення конкурентоспроможності своїх послуг.

У випадку коли значення КФН перевищує одиницю, система ДБО має у своєму складі інноваційні технології, що забезпечують, крім існуючих на ринку, нові види віддалених банківських послуг. У таких ситуаціях, на нашу думку, рівень функціональної привабливості системи збільшиться (відповідно перевищення її коефіцієнта одиниці), не зважаючи на наявність певної невизначеності у попиті на нові види послуг. Це пов’язано із сучасною тенденцією розвитку банківської діяльності, спрямованою на диференціацію послуг.

Для визначеності кількісного значення показника комплексності системи ДБО, вважаємо доречним використання поняття відповідного коефіцієнта– ККС, який розраховується заформулою (3.2):
, (3.2)

де N – кількість технологій ДБО (програмно-технологічних одиниць) в системі, що аналізується;

UСП,і,j – ознака необхідності використання спеціальних програмних реалізацій для взаємодії між i-ою та j-ою технологіями ДБО (приймає значення „0” - ні або „1”- так ).
Для визначення рівня незалежності технологій комплексу вважаємо доцільним використання коефіцієнта модульної незалежності системи ДБО (КМН), який розраховується за формулою (3.3):
, (3.3)

де N – кількість технологій системи ДБО, що аналізується;

UФЗ,і,j – ознака функціональної залежності між i-ою та j-ою технологіями ДБО (приймає значення „0” - ні або „1”- так ).
При рівності значення коефіцієнта модульної незалежності одиниці, слід вважати систему ДБО, що розглядається, побудовану по модульному принципу.

Для визначення міри можливості взаємодії технологій ДБО з інформаційними системами, які використовуються в банку без розробки інтегрованої СУБД, важливим є використання коефіцієнту інтегрованості системи (КІС), який розраховується за формулою (3.4):


, (3.4)

де N – кількість технологій ДБО в системі, що аналізується;

К – кількість програмно-технологічних комплексів автоматизованої банківської системи, які потенційно потребують інформаційної взаємодії з системою ДБО;

UБС,і,j – ознака необхідності використання інтегрованої СУБД для взаємодії між i-ою технологією ДБО та j-м програмним комплексом автоматизованої банківської системи (приймає значення 0 - ні або 1- так).


Якщо значення коефіцієнта інтегрованості системи дорівнює одиниці, така система ДБО вільно кооперується в розподільну систему управління даними з системами автоматизації банківської діяльності певної кредитної установи.

Кожен з наведених показників, характеризує з власної позиції вплив технологічних особливостей автоматизованої системи обслуговування клієнтів на рівень переваг, що прагне отримати банк від її впровадження.

Для загальної оцінки конкурентоспроможності інноваційних технологій, доцільним є застосування комплексного показника системи, що вони утворюють – її конкурентну привабливість, рівень якої визначається за допомогою розрахунку відповідного коефіцієнту:
. (3.5)
Слід зазначити, що оцінка якості інноваційних технологій, побудована виключно на методиці визначення показника їх конкурентної привабливості, на нашу думку, не дозволить сприяти максимальній ефективності управління НТП. Оцінка якості інноваційних проектів має здійснюватись на основі фінансових показників (повернення на інвестиції, чистої приведеної вартості, індексу рентабельності інвестицій, внутрішньої норми прибутку), методика визначення яких повинна враховувати значення комплексного показника конкурентної привабливості формуючих технологій.

Детальний аналіз приведених функціональних можливостей складових системи iBank2 дозволяє визначити данні для розрахунку показника, який характеризує рівень її споживчої привабливості – коефіцієнт функціональної наповненості. Цей аналіз вказує на той факт, що у складі ДБО iBank2 присутні технологічні модулі, які реалізують усі технології ДБО, що наразі використовується вітчизняними банківськими установами. Крім того, у складі iBank2 реалізований модуль Phone-банкінг, що реалізує технологію інтерактивної голосової відповіді, яка наразі не використовуються на території України. Таким чином, значення показника функціональної наповненості системи ДБО iBank2UA, згідно формули (3.1), буде наступним:.
Значення коефіцієнта функціональної наповненості у даному випадку дорівнює 1,2, що говорить про те, що дана система ДБО в ПАТ «Умовний» має у своєму складі інноваційні технології, крім існуючих на ринку, нові види віддалених банківських послуг.

Приведені технологічні особливості складових системи iBank2 дозволяють також розрахувати показники, які характеризують рівень її технологічної привабливості.Рівень комплексності iBank2UA визначає використання в системі єдиного простору документів для всіх компонентів системи. Крім того, вони безпосередньо взаємодіють та доповнюють одна одну. Тобто документ, створений у Інтернет-банкінгу, можна відредагувати у PC-банкінгу, підписати в Mobile-банкінгу і результат виконання справдити SMS-банкінгу або Phone-банкінг. Відповідно коефіцієнт комплексності системи iBank2, що розраховується по формулі (3.2), дорівнює:

Оскільки, згідно зазначених функціональних особливостей системи iBank2UA, ознаки необхідності використання спеціальних програмних реалізацій для взаємодії між усіма підсистемами приймають значення 0, коефіцієнт її комплексності дорівнює одиниці:


.
Значення коефіцієнта комплексності системи дорівнює одиниці, це говорить про те, що система ДБО в ПАТ «Умовний» на сьогоднішній день є якісною.

Аналогічно можна визначити показник модульності системи iBank2UA. Оскільки усі її підсистеми можуть функціонувати незалежно одна від одної, признаки функціональної залежності між ними дорівнюють 0 і, згідно формули (3.3), коефіцієнт модульної незалежності системи iBank2UA дорівнює одиниці:Значення даного коефіцієнта дорівнює одиниці, що говорить про те, що система ДБО в ПАТ «Умовний» побудована на модульному принципу.

Система iBank2UA є інтегрованою з усіма промисловими автоматизованими банківськими системами (АБС), які використовуються фінансово-кредитними установами України.

Прикладом реалізації взаємодії між системою ДБО та автоматизованою банківською системою може бути організація взаємодії між технологічними одиницямисистеми iBank2UA та комплексом ProFIX, що використовується в ПАТ «Умовний». До складу системи ProFIX/BANK входять дванадцять модулів: конфігуратор системи, АРМ бухгалтера, менеджер рахунків, касові операції, операції за договорами, контроль експортно-імпортних операцій, менеджер коррахунку, обробник СЕП НБУ, звітність НБУ, імпорт KL-форм, реєстр рахунків, додаткові підсистеми.

Модулі системи iBank2UAмають можливість обмінюватись інформацією з модулями ProFIX/BANK за допомогою стандартних програмно-технологічних засобів передачі даних. Тому, ознака необхідності використання додаткових технологічних рішень для взаємодії між ними дорівнюють 0 і, згідно формули (3.4), коефіцієнт інтегрованості системi іBank2UAта ProFIX/BANK дорівнює одиниці:
Коефіцієнт інтегрованості системи в ПАТ «Умовний» дорівнює одиниці, що говорить про те, що система ДБО вільно кооперується в розподільну систему управління даними з системами автоматизації банківської діяльності.

Підсумком визначення впливу споживчої привабливості та технологічних особливостей системи iBank2UA на рівень переваг, що прагне отримати банк від її впровадження, є розрахунок коефіцієнту її конкурентної привабливості згідно формули (3.5):Отримане значення комплексного показника оцінки конкурентної привабливості системи ДБО в ПАТ «Умовний» дорівнює більше одиниці, а саме 1,2, що вказує на значні можливості багатоваріантного її використання для генерації додаткових фінансових надходжень.

На нашу думку оцінка якості системи ДБО має здійснюватись на основі фінансових показників (повернення на інвестиції, чистої приведеної вартості, індексу рентабельності інвестицій, внутрішньої норми прибутку), методика визначення яких повинна враховувати значення комплексного показника конкурентної привабливості формуючих технологій.

На основі отриманих результатів, при розрахунку якості використання системи ДБО в ПАТ «Умовний», можна зробити наступні висновки. Значення показників, які характеризують якість використання системи ДБО відповідають нормативним значенням, а отже є свідченням високої якості функціонування, системи ДБО в ПАТ «Умовний»
Висновки до розділу 2
Отже,підсумовуючи даний розділ, можна зробити наступні висновки, ПАТ «Умовний» є провідним українським банком із значною часткою іноземних інвестицій. Протягом 20-ти років свого існування РБА є визнаним лідером у багатьох сегментах ринку банківських послуг, особливо в сфері кредитування підприємств малого і середнього бізнесу, промислових та агропідприємств та у сфері дистанційних банківських послуг. Банк продовжує впроваджувати модернізаційні процеси, що мають на меті покращити якість послуг, мінімізувати ризики, наростити ефективність управління, оптимізувати витрати, вдосконалити роботу мережі філій та відділень, реалізувати стратегії банку та досягти цілей банку в цілому.

Аналізуючи роль банку у сфері дистанційного банківського обслуговування, слід зазначити, що банк займає вагоме місце у даній сфері. На сьогоднішній день, банк має комбіновану систему ДБО, яка включає в себе Internet-banking, SMS-banking, Mobile-banking, WAP-banking, Phone-banking та WEB-banking.

Організація ДБО обслуговування населення в ПАТ «Умовний» має непростий характер. На початку реалізації проекту ДБО необхідно визначитись з кількістю та професійною спрямованістю необхідних учасників проекту, які складають ключовий елемент проекту – його команду. Ключові функції реалізації проекту ДБО наступні:


 • планування і загальне управління процесом впровадження та експлуатації складових системи iBank2UA;

 • забезпечення базових та спеціальних технологій;

 • управління економікою проекту;

 • юридичне забезпечення і захист проекту.

Для оцінки якості використання системи ДБО населення в ПАТ«Умовний» було використано ряд показників, а саме: коефіцієнт функціональної наповненості, коефіцієнт комплексності системи, коефіцієнт модульної незалежності, коефіцієнт інтегрованості системи та коефіцієнт конкурентної привабливості

Значення показників, які характеризують якість використання системи ДБО відповідають нормативним значенням, а отже є свідченням високої якості функціонування, системи ДБО в ПАТ «Умовний»

РОЗДІЛ 3

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ДИСТАНЦІЙНОГО БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

3.1Напрями підвищення безпеки дистанційного банківського обслуговування населення ПАТ «Умовний»


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка