Організація дистанційного банківського обслуговування населенняСторінка8/12
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.95 Mb.
#706
ТипРеферат
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Слід зауважити, що при використанні дистанційного банківського обслуговування виникає ряд ризиків. До основних ризиків, які виникають внаслідок використання ДБО можна віднести: операційний ризик, правовий, стратегічний, ризик ділової відповідальності та ризик ліквідності.


З метою забезпечення ефективності управління ризиками, які виникають внаслідок здійснення кредитними організаціями операцій з використанням систем ДБО, органам управління кредитної організації (раді директорів (спостережній раді), одноосібним і колегіальним виконавчим органам) рекомендується:

 • забезпечувати точну відповідність планів впровадження та розвитку обслуговування клієнтів за допомогою систем ДБО стратегічними цілями;

 • розробляти і впроваджувати процедури моніторингу банківських операцій, здійснюваних із застосуванням системиДБО;

 • здійснювати контроль за дистанційним банківським обслуговуванням, який орієнтований на зниження супутніх ризиків;

 • впроваджувати і вдосконалювати процеси управління ризиками системи ДБО на основі своєчасного і адекватного виявлення, аналізу та моніторингу можливих нових джерел (факторів) ризиків, пов’язаних з ускладненням внутрішньобанківських автоматизованих систем та появою в інформаційному контурі ДБО нових учасників, наприклад, провайдерів;
 • організовувати моніторинг та забезпечувати своєчасне підвищення продуктивності внутрішньобанківських автоматизованих систем, за допомогою яких здійснюється обслуговування в системі ДБО, у міру розширення його клієнтської бази, розвитку наданих за допомогою системи ДБО банківських послуг та розширення потреб клієнтів.


Незважаючи на це, можна сміливо стверджувати, що система ДБО на сьогоднішній день є досить популярною, а впровадження її в діяльність комерційними банками надає вагомих переваг, як клієнтам банку, так і самим банківським установам.

На сьогоднішній день, ПАТ «Умовний» є провідним українським банком із значною часткою іноземних інвестицій. Протягом 20-ти років свого існування ПАТ «Умовний» є визнаним лідером у багатьох сегментах ринку банківських послуг, особливо в сфері кредитування підприємств малого і середнього бізнесу, промислових та агропідприємств та у сфері дистанційних банківських послуг. Банк продовжує впроваджувати модернізаційні процеси, що мають на меті покращити якість послуг, мінімізувати ризики, наростити ефективність управління, оптимізувати витрати, вдосконалити роботу мережі філій та відділень, реалізувати стратегії банку та досягти цілей банку в цілому.

Аналізуючи роль банку у сфері дистанційного банківського обслуговування, слід зазначити, що банк займає вагоме місце у даній сфері. На сьогоднішній день, банк має комбіновану систему ДБО, яка включає в себе Internet-banking, SMS-banking, Mobile-banking, WAP-banking, Phone-banking та WEB-banking.

Організація ДБО обслуговування населення в ПАТ «Умовний» має непростий характер. На початку реалізації проекту ДБО необхідно визначитись з кількістю та професійною спрямованістю необхідних учасників проекту, які складають ключовий елемент проекту – його команду. Кількість людей, що входять у команду, визначається спектром функцій, які вони повинні виконувати, і задач, які вони повинні вирішувати. Ключові функції реалізації проекту ДБО наступні: • планування і загальне управління процесом впровадження та експлуатації складових системи iBank2UA;

 • забезпечення базових та спеціальних технологій;

 • управління економікою проекту;

 • юридичне забезпечення і захист проекту.

Враховуючи наведені аспекти функціонування системи iBank2UA в ПАТ «Умовний» можна визначити ймовірний обсяг явних витрат на її щорічне обслуговування, які складаються з наступних статей:

 • витрати на обслуговування серверних модулів: PC-banking, Mobile-banking, WAP- banking, SMS-banking, Phone-banking.

 • витрати на додаткове комп’ютерне та мережеве обладнання, необхідні для підвищення якості функціонування системи ДБО;

 • витрати на заробітну плату керівника проекту, адміністратора баз даних та системного адміністратора.

Для оцінки якості використання системи ДБО населення в ПАТ «Умовний» було використано ряд показників, а саме: коефіцієнт функціональної наповненості, коефіцієнт комплексності системи, коефіцієнт модульної незалежності, коефіцієнт інтегрованості системи та коефіцієнт конкурентної привабливості

Значення показників, які характеризують якість використання системи ДБО відповідають нормативним значенням, а отже є свідченням високої якості функціонування, системи ДБО в ПАТ «Умовний»Наданий момент часу існує ряд методів, щодо злому системи ДБО, а саме:

 • викрадення ключів електронного цифрового підпису (ЕЦП) з незахищених носіїв;

 • викраденнязакритих ключів ЕЦП з оперативної пам’яті;

 • несанкціонований доступ до криптографічним можливостям смарт-карти;

 • заміна документів при передачі його на підпис в смарт-карту;

Змінити ситуацію на сьогоднішній день можливо лише за рахунок необхідності прийняття відповідних заходів, як зі сторони клієнтів банку, так і зі сторони банку, а саме:

 • не передавати не уповноваженим особам інформацію користувачів системи дистанційного банківського обслуговування та виключити можливість отримання персональної інформації користувачів системи дистанційного банківського обслуговування третіми особами;

 • здійснювати інформаційну взаємодію з банком тільки з використанням засобів зв’язку, реквізити яких оговорені в документах, отриманих безпосередньо від банку;

 • співпрацювати з банком у прийнятті послідовних заходів, направлених на мінімізацію ризиків при дистанційному банківському обслуговуванні;

 • щоденно аналізуйте всі повідомлення про прийняті та неприйняті банком електронні розрахункові документи та негайно повідомляйте банк про випадки несанкціонованого зарахування (перерахування) коштів;

 • регулярно та своєчасно оновлюйте системне програмне забезпечення робочої станції, за допомогою якого здійснюється доступ до систем ДБО, особливо операційної системи, web-браузера, Java-машини;

 • не рекомендується здійснювати доступ до системм ДБО через посилання, отримані електронною поштою, а також із неконтрольованих та ненадійних робочих станцій, розташованих в інтернет-кафе, готелях, офісах, інших організаціях та інше.

Головним недоліком системи ДБО вважаємо недосконалість засобів її захисту від злому. На сьогоднішній день існує ряд способів, щодо злому системи ДБО, а саме:

 • викрадення ключів електронного цифрового підпису (ЕЦП) з незахищених носіїв;

 • викрадення закритих ключів ЕЦП з оперативної пам’яті;

 • несанкціонований доступ до криптографічних можливостей смарт-карти;

 • заміна документів при передачі їх на підпис в смарт-карту.

Змінити ситуацію на сьогоднішній день можливо лише за рахунок вживання відповідних заходів, як клієнтами банку, так і самим банком. Для мінімізації ризику несанкціонованого доступу до системи ДБО необхідним є впровадження наступних запобіжних засобів:

 • не передавати не уповноваженим особам інформацію користувачів системи дистанційного банківського обслуговування та виключити можливість отримання персональної інформації користувачів системи дистанційного банківського обслуговування третіми особами;

 • співпрацювати з банком у прийнятті послідовних заходів, направлених на мінімізацію ризиків при дистанційному банківському обслуговуванні;

 • не рекомендується здійснювати доступ до системм ДБО через посилання, отримані електронною поштою, а також із неконтрольованих та ненадійних робочих станцій, розташованих в інтернет-кафе, готелях, офісах, інших організаціях та інше.

Виходячи з цього, стає зрозумілим той факт, що для нормальної реалізації проектів необхідне прийняття ще цілого ряду нормативних документів. Даний процес стримується головним чином через питання, пов’язані з безпекою транзакцій.

Щодо вдосконалення використання системи дистанційного банківського обслуговування в ПАТ «Умовний» пропонуємо розглянути ряд пропозицій: • підвищувати ефективність діяльності контактних центрів за рахунок розширення їх функціональних обов’язків, а саме запроваджувати активне здійснення контактними центрами транзакцій;

 • здійснювати інвестування у підвищення технологічності банківських установ (за умови попереднього розрахунку ефективності інвестиційної діяльності);

 • удосконалювати внутрішні положення на рівні банку;

 • підвищувати безпечність здійснення операцій через систему ДБО як для клієнтів, так і для банківської установи;

 • запровадити систему цифрових підписів, за допомогою якої можна буде ідентифікувати особу безпомилково;

 • розробити нові види банківських послуг, адаптовані до надання через систему ДБО;

 • активно використовувати програми підвищення кваліфікації банківського персоналу, який заподіяний у процесі здійснення ДБО;

 • періодично проводити оцінку якості системи ДБО за допомогою відповідних показників, наприклад показника комплексності системи, модульної незалежності, інтегрованості системи, функціональної наповненості та коефіцієнту привабливості та інше.

Кожен з наведених показників, характеризує з власної позиції вплив технологічних особливостей автоматизованої системи обслуговування клієнтів на рівень переваг, що прагне отримати банк від її впровадження.

Провівши узагальнену оцінку системи охорони праці в Путивльському відділенні ПАТ «Умовний», можна зробити висновок, що банк у всіх аспектах та питаннях щодо охорони праці виконує вимоги чинного законодавства. У відділенні забезпечено наявність та вільний доступ всіх працівників до усього переліку нормативно-правових актів з охорони праці. У відділенні, де чисельність працівників складає 7 осіб, самостійної СОП не створювали, а призначено відповідальну особу з питань охорони праці, якою є начальник відділення. Ним забезпечено виконання всіх норм та вимог законодавства України щодо охорони праці у відділенні. Питання охорони праці розкривається і в колективному договорі. Також охорона праці в банку забезпечується активною діяльністю профспілкового комітету дирекції, до якої відноситься відділення. Таким чином, робота системи управління охороною праці в банку гарно налагоджена і є ефективною.

Пpовiвши аналiз небезпечних i шкiдливих фактоpiв yмов пpацi y Путивльському відділенні ПАТ «Умовний», можна зpобити висновок, що працівники забезпечені необхiдними та безпечними yмовами пpацi, які відповідають нормам. Цей висновок пiдтвеpджyється вiдсyтнiстю тpавматизмy в банку. Проте виявлені недоліки щодо підвищеного рівня шуму, неправильного розміщення столів, нестача природнього освітлення потребують виправлення та реакції з боку керівництва.

Проаналізувавши пожежну безпеку, можна зробити висновок, що в цілому вимоги щодо заходів пожежної безпеки дотримано. Наявні недоліки у вигляді утрудненої евакуації з великого приміщення операційного залу.СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. MForum Analytics [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mforum.ru

 2. Mobile Banking Services in Western Europe [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://reports.celent.com/reports/mobile-banking-services-western-europe – Загл. с экрана.

 3. Бакун, О. Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України .[Текст] / О. Бакун // Вісник Національного банку України.– 2005. – № 1. – C. 45–50.

 4. Білик, М. Д. Обгрунтування, фінансовий аналіз та оцінка інвестиційних проектів [Текст] / М. Д. Білик // Вісник Української академії банківської справи.– 1999.– № 2. – C. 35– 39.

 5. Білик, О. М. Маркетингова стратегія банку при впровадженні нових банківських послуг [Текст] / О. М. Білик // Регіональна економіка.– 2003.– № 4.– C. 127–134.

 6. Вахнюк, С.В. Принципи фінансового стимулювання розвитку систем віддаленого банківського обслуговування[Текст] / С. В. Вахнюк // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України.– 2004.–Т.10. –С. 186–191.

 7. Вахнюк, С.В. Критерии оценки технологий электронных финансовых услуг [Текст] / С. В. Вахнюк // Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, економіка підприємства та організація виробництва. –2003.– №1. – С. 102 – 111.

 8. Вахнюк, С.В. Приоритетні інноваційні технології банківської діяльності на сучасному етапі економічного розвитку України. [Текст] / С. В. Вахнюк // Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, економіка підприємства та організація виробництва. –2005.– №2. – С. 118 – 126.

 9. Вахнюк, С. В. Перспективи дистанційного обслуговування клієнтів в режимі реального часу для банків України [Текст] / С. В. Вахнюк // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. наук. пр. Т. 8. – Суми : ВВП “Мрія-1” ЛТД. – 2003. – С. 184 – 188.

 10. Герасимович, А. М. Аналіз банківської діяльності [Текст] : навч. посіб. / Герасимович А. М. – Київ : Атіка, 2002. – 368 с.- – ISBN 966–574–567–0

 11. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожаpная безопасность. Общие тpебования [Електpонний pесypс]: Система стандаpтов безопасности труда. – Pежим достyпy: http://best-stroy.ru/gost/download.php?file=2026– Назва з екpанy.

 12. ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибpационная безопасность. Общие тpебования безопасности [Електpонний pесypс]: Система стандаpтов безопасности тpyда. – Pежим достyпy:http://vsegost.com/Catalog/29/2924.shtml– Назва з домашньої стоpiнки Iнтеpнетy.

 13. ГОСТ 12.1.045-84 ССБТ. Электpостатические поля. Допyстимые ypовни на pабочих местах и тpебования к пpоведению контpоля [Електpонний pесypс]: Система стандаpтов безопасности тpyда. – Pежим достyпy :http://vsegost.com/Catalog/27/2729.shtmlНазва з домашньої стоpiнки Iнтеpнетy.

 14. Деpжавнi санiтаpнi пpавила i ноpми pоботи з вiзyальними дисплейними теpмiналами електpонно-обчислювальних машин ДСанПiН 3.3.2.007-98 [Електpонний pесypс] : пpавила, затвеpдженi постановою Головного деpжавного санiтаpного лiкаpя Yкpаїни вiд 10.12.1998 p. № 7. – Pежим достyпy : klimenko.kiev.ua/ekolad/docs/dsanpin.doc – Назва з домашньої стоpiнки Iнтеpнетy.

 15. Дистанционное банковское обслуживание [Электронный ресурс]  : Режим доступа: http://dengibiz.ru/raznoe/distancionnoe-bankovskoe-obsluzhivanie/ – Загл. с экрана.

 16. Єпіфанов, А. О. Управління ризиками в платіжних системах [Текст] А. О. Єпіфанов, І. В. Міщенко, А. С. Савченко А. – Суми : Ініціатива, 2001. – 168 c. – ISBN 978-966-8958-85-4.

 17. Єпіфанов, А.О. Роль банківської системи України у становленні та розвитку електронного бізнесу [Текст] / А. О. Єпіфанов, І. В. Міщенко, Г. В. Юрчук // Вісник Української академії банківської справи. – 2002. – № 1.–C. 3–13.

 18. Захарченко, О.М. Дистанційне банківське обслуговування на основі системи “клієнт-банк”: переваги та недоліки: теорія і практика [Текст] / О.М. Захарченко // Збірник наукових праць ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ». – 2010 – №2. –C.121–127

 19. Ильяшенко, С.Н. Риски инновационной деятельности. Классификация и методы оценки [Текст] /С. Н. Ильяшенко // Вісник Української академії банківської справи.– 2000.– № 1.– C.39–43.

 20. Именитов, Е.Л. Проблемы повышения эффективности разработки и предоставления новых услуг [Текст] / Е. Л. Именитов // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке.– 2004.– № 11.– C.52–56.

 21. Интернет-банкинг [Электронный ресурс] : Режим доступа: http://thepropertyconnectors.com/banks/125-2010-11-24-09-50-55.html – Загл. с экрана.

 22. Інтернет-банкінг в Україні [Електронний ресурс] : Режим доступу: http://incom.ua/

 23. Інформаційні технології в сучасному банку [Текст] / Вісник Асоціації банків. – 2004. – №13. – C.5-10

 24. Коробчук, Т. Рейтинг «електронних» банків України[Електронний ресурс] :Інвестгазета. – 2012. – № 42. – с. 32-35. – Режим доступу : http://www.investgazeta.net/finansy/rejting-samyh-elektronnyh-bankov-ukrainy-161500/ - заг.з екрану

 25. Крухмаль, О. В. Структура управління інноваційними процесами в комерційних банках [Текст] // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т. 8: Збірник наукових праць. – Суми: Мрія–1 ЛТД; УАБС, 2003. – 364 c.

 26. Ластовченко, І. В. Фінансові показники як основа механізму регулювання економіки [Текст] І. В. Ластовиченко // Фінанси України. – 1998. – № 3. – С. 73–79.

 27. Мельник, Л.Г. Перспективы развития в Украине новых форм средств платежа (на примере пластиковых карточек) [Текст] / Л. Г. Мельник, Е. М. Терехов // Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, економіка підприємства та організація виробництва.–1999.–№ 3, 274 c.

 28. Муравьева, А.В. Банковские инновации: факторный и структурный анализ информационных технологий [Текст] / А. В. Муравьева // Банковские услуги.– 2004.– № 9.– C.2–37.

 29. Ноpми pадiацiйної безпеки Yкpаїни (НPБY-97) [Електpонний pесypс] : пpавила, затвеpдженi постановою Головного деpжавного санiтаpного лiкаpя Yкpаїни вiд 01.12.1997 p. № 62. – Pежим достyпy :http://www.icchernobyl.kiev.ua/nd/nrbu_97.htm– Назва з домашньої стоpiнки Iнтеpнетy

 30. Новинки на ринку банківських послуг [Електронний ресурс] : Режим доступу: http://tristar.com.ua/

 31. Основні напрямки діяльності Банку на 2013 рік [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://www.aval.ua/f/1/about/for_publication/Naprymky

 32. Офіційний сайт «АльфаБанк» [Електронний ресурс] : Режим доступу http://www.alfabank.com.ua/ - заг. з екрану

 33. Офіційний сайт «ОТПБанк» [Електронний ресурс] : Режим доступу http://www.otpbank.com.ua/- заг. з екрану

 34. Офіційний сайт «Приватбанку» [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://privatbank.ua/- заг. з екрану

 35. Офіційний сайт «ПУМБ» [Електронний ресурс] : Режим доступу http://pumb.ua/ua/ - заг. з екрану

 36. Офіційний сайт «УніКредитБанк» [Електронний ресурс] : Режим доступу http://www.unicredit.com.ua/ - заг. з екрану

 37. Офіційний сайт АТ «Умовний» [Електронний ресурс]. : Режим доступу: http://www.aval.ua/

 38. Пpо охоpонy пpацi [Електpонний pесypс] : закон Укpаїни вiд 14.10.1992 p. № 2695-XII. – Pежим достyпy : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2694-12 – Назва з домашньої стоpiнки Iнтеpнетy.

 39. Пpо поpядок пpоведення атестацiї pобочих мiсць за yмовами пpацi [Електpонний pесypс] : постанова затвеpджена Кабiнетом Мiнiстpiв Укpаїни вiд 01.08.1992 p. № 442. – Pежим достyпy : http://zakon1.rada. gov.ua/laws/show/442-92-п – Назва з домашньої стоpiнки Iнтеpнетy.

 40. Пpо поpядок пpоведення навчання i пеpевipки знань з питань охоpони пpацi [Електpонний pесypс] : типове положення, затвеpджене наказом Деpжавного комiтетyYкpаїни з наглядy за охоpоною пpацi вiд 26.01.2005 p. № 15. – Pежим достyпy : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0231-05 – Назва з домашньої стоpiнки Iнтеpнетy.

 41. Пpо пожежнy безпекy [Електpонний pесypс] : Закон Укpаїни вiд 17.12.1993 p. № 3747-XII. – Pежим достyпy : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3745-12 – Назва з домашньої стоpiнки 

 42. Пpо слyжбy охоpони пpацi [Електpонний pесypс] : типове положення, затвеpджене наказом Деpжавного комiтетy Укpаїни з наглядy за охоpоною пpацi Укpаїни вiд 15.11.2004 p. № 255. – Pежим достyпy : http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/z1526-04– Назва з домашньої стоpiнки Iнтеpнетy

 43. Парасій-Вергуненко, І.М. Методичні аспекти стратегічного аналізу фінансових результатів комерційного банку [Текст] / І. М. Парасій-Вегруненко // Вісник Національного банку України.– 1999.– № 11.– C. 49–51.

 44. Переваги використання Інтернет-технологій [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://expert.com.ua/49495-internet-biznes-2010-internet-texnologii/

 45. Плюси і мінуси українського інтернет-банкінгу [Електронний ресурс] : Режим доступу: http://www.aif.ua/money/article/24115

 46. Про присвоєння в АТ «Умовний» категорій (сегментації) клієнтам Мікро, Малого та Корпоративного бізнесу [Текст] положення, затверджене Розпорядженням Правління АТ «Умовний» № 37/1-РП від 09.03.2010 р. – Режим доступу : http://www.aval.ua/ru/

 47. Про політику ЄС щодо електронних підписів: Директива Європейського парламенту та Ради ЄС від 13 грудня 1999 р. № 1999/93/ЕС. – Брюссель, 1999.

 48. Пшик, Б.І. Особливості кредитування банками інноваційних проектів [Текст] / Б. І. Пшик // Вісник Української академії банківської справи.– 2003.– № 1.–C. 85–87.

 49. Річний фінансовий звіт АТ «Умовний» за 2011 рік [Електронний ресурс] : результати діяльності банку, що підлягають оприлюдненню в ЗМІ. – Режим доступу : http://www.aval.ua/about/bank_reports/?CSRT=3134338237313168487

 50. Рогач, І. Ф. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах [Текст] : навч. посіб. / І. Ф. Рогач, М. А. Сендзюк, В. А. Антонюк – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2001. – 239 с. – ISBN966–574–132–2 

 51. Савченко, А. С. Електронна комерція з використанням засобів INTERNET [Текст] / А. С. Савченко // Вісник Української академії банківської справи. – 1999. – № 2. – C. 75–79.

 52. Сало, І. В. Фінансові аспекти активізації інвестиційного процесу в Україні [Текст] / І. В. Сало, Д`яконова І. І. // Банківська справа. – 1999. – № 2. – C. 23–28.

 53. Семенюк, Л. П. Розробка нових банківських продуктів як пріоритетний напрямок розвитку банківських інновацій [Текст] / Л. П. Семенюк // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2003 – Т.8. – С.141–143.

 54. Системы технологий[Текст]: учебное пособие: Навчальне видання.– 2–е изд., перераб. и доп.– Х.: Бурун Книга, 2003.– 336 c.

 55. СМС-банкинг [Электронный ресурс] : Режим доступа: http://smsmm.ru/sms-banking.html– Загл. с экрана.

 56. Статистика интернет пользователей сети Интернет в Украине [Электронный ресурс] : Режим доступа:  http://internet.moy.su/news/statistics_of_the_ukrainian_internet_audience/1-0-7 – Загл. с экрана.

 57. Стахарчук, А. Я. Інформаційні системи і технології в банках [Текст] : навч. посіб. / А. Я. Стахарчук, В. П. Стахарчук. – К. : УАБС НБУ, 2010. – 515 с. – ISBN 978-966-484-012-2

 58. Стельмах, В. С. Проблемы и перспективы предоставления банковских услуг на основе новых информационных технологий [Текст] / В. С. Стельмах // Банківська система України: теорія і практика становлення: в 2 т. Т.1.: Збірник наукових праць.– Суми: Мрія–1 ЛТД; Ініціатива.– 1999. – С. 34 – 39.

 59. Харченко, В. С. Фасетно – ієрархічні структури в задачах оцінки якості програмного забезпечення [Текст] / В.С. Харченко, О.О. Гордєєв // Міжнародний науково - технічний журнал «Інформа-ційні технології та комп’ютерна інженерія». – 2005. – №3. – С. 190 – 196.

 60. Чуб, О. Розвиток Інтернет-банкінгу в глобальному середовищі. [Електронний ресурс] / О. Чуб // Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua 

 61. Шнипко, О. С. Інноваційно–портфельна реорганізація як засіб підвищення конкурентоспроможност [Текст] / О. С. Шнипко // Економіст. – 2002. – № 3. – C.60–64.

 62. Юденков, Н. Інтернет-технології в банківському бізнесі: перспективи і ризики [Текст] : учбово-практичний посібник / Н. Юденков, И. Сандалов, С.Л. Ермаков. – М. : КНОРУС, 2010. – 320 c. – ISBN  978-5-406-00054-0 

 63. Юрчук, Г. В. Мережа Інтернет – сучасний канал і середовище надання фінансових послуг [Текст] / Г. В. Юрчук // Вісник Національного банку України. – 2002. – № 7. – C. 52–58.

 64. Юрчук, Г. В. Розвиток послуг комерційних банків у мережі Інтернет [Текст] / Г. В. Юрчук // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т. 5. – Суми : Мрія ЛТД, 2002. – 288 c. – ISBN978-966-554-179-0

 65. Юрчук, Г.В. Розвиток фінансових послуг на основі систем електронного бізнесу: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец 08.04.01 / Юрчук Г. В. –Суми, 2003.– 209 c.ДОДАТКИ


Додаток А
Фінансові результати ПАТ «Умовний»
Таблиця А.1 − Динаміка та структура пасивів ПАТ «Умовний» з 01.01. 2011 р. по 01.01.2013 р.

Пасиви

01.01.2011

01.01.2012

01.01.2013

Абсолютний приріст за період аналізу

Темп росту за період аналізу,%

Сума, тис. грн.

Питома вага,%

Сума, тис. грн.

Питома вага,%

Сума, тис. грн.

Питома вага,%

Зобов'яза-ння

48 659 109

88,31

44 875 547

87,40

41 348 458

86,69

-7310651

84,98

Власний капітал

6 441 276

11,69

6 471 861

12,60

6 346 028

13,31

-95 248

98,52

Пасиви

55 100 385

100

51 347 408

100,00

47 694 486

100

-7405899

86,56

Таблиця А.2 − Динаміка та структура власного капіталу ПАТ «Умовний» з 01.01. 2011 р. по 01.01.2013 р.Пасиви

На 01.01.2011

На 01.01.2012

На 01.01.2013

Абсолютний приріст за період аналізу, тис. грн

Темп росту за період аналізу, %

сума, тис. грн.

питома вага,%

сума, тис. грн.

питома вага, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

1. Статутний капітал

3002775

46,62

3002775

46,40

3002574

47,31

-200,86

99,99

2. Емісійні різниці

3033306

47,09

3031677

46,84

3032707

47,79

-598,87

99,98

3. Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку

277048

4,30

277093

4,28

278625

4,39

1577,33

100,57

4. Резерви переоцінки

1102942

17,12

1187719

18,35

872234

13,74

-230707,74

79,08

5.Нерозподіле-ний прибуток (непрокритий збиток)

-974795

-15,13

-1027403

-15,87

-840113

-13,24

134682,33

86,18

6. Усього власного капіталу

6441276

100,00

6471861

100,00

6346028

100,00

-95247,81

98,52

Таблиця А.3 − Динаміка та структура зобов’язань ПАТ «Умовний» з 01.01. 2011 р. по 01.01.2013 р.

Зобов'язання

На 01.01.2011

На 01.01.2012

На 01.01.2013

Абсолютний приріст за період аналізу, тис. грн

Темп росту за період аналізу, %

сума, тис. грн.

питома вага,%

сума, тис. грн.

питома вага, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

1. Кошти банків

16738603

34,40

13664851

30,45

9944079

24,05

-6794524

59,41

2. Кошти клієнтів

28341726

58,25

27635314

61,58

27804171

67,24

-537555

98,10

3. Боргові цінні папери, емітовані банком

10865

0,02

224

0,00

0

0,00

-10865

0,00

4. Відстрочені податкові зобов’язання

302666

0,62

5666

0,01

37953

0,09

-264713

12,54

5. Резерви за зобов'язаннями

62370

0,13

76582

0,17

39395

0,10

-22975

63,16

6. Інші зобов’язання

830535

1,71

1109579

2,47

1148587

2,78

318052

138,29

7.Субординований борг

2372344

4,88

2383332

5,31

2374272

5,74

1928

100,08

Усього зобов’язань

48 659 109

100,00

44 875 547

100,00

41348458

100,00

-7310651

84,98

Таблиця А.4 − Динаміка та структура активів ПАТ «Умовний» з 01.01. 2011 р. по 01.01.2013 р.

Активи

На 01.01.2011

На 01.01.2012

На 01.01.2013

Абсолютний приірст за період аналізу

Темп росту за період аналізу,%

Сума, тис. грн

Питома вага,%

Сума, тис. грн

Питома вага,%

Сума, тис. грн

Питома вага,%

1. Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку

7599753,00

13,79

7165359,00

13,95

9796829,17

20,54

2197076,17

128,91

3. Кошти в інших банках

739635,00

1,34

285713,00

0,56

118138,76

0,25

-621496,24

15,97

4. Цінні папери в торговому портфелі банку

743380,00

1,35

309580,00

0,60

204540,13

0,43

-538839,87

27,51

5. Цінні папери в портфелі банку на продаж

5509257,00

10,00

6022639,00

11,73

6195496,39

12,99

686239,39

112,46

6. Кредити та заборгованість клієнтів

31770438,00

57,66

30436714,00

59,28

26071068,05

54,66

-5699369,95

82,06

7. Цінні папери в портфелі банку до погашення

4193369,00

7,61

2299903,00

4,48

920054,70

1,93

-3273314,30

21,94

8.. Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії

111070,00

0,20

292907,00

0,57

306495,32

0,64

195425,32

275,95

9. Основні засоби та нематеріальні активи

3230805,00

5,86

3153079,00

6,14

2846497,16

5,97

-384307,84

88,10

10. Нараховані доходи до отримання

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.Відстрочений податковий актив

709232,00

1,29

599051,00

1,17

457834,73

0,96

-251397,27

64,55

12. Інші активи

493446,00

0,90

782461,00

1,52

777531,50

1,63

284085,50

157,57

13.Довгострокові активи, призначені для продажу

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього активів

55100385,00

100,00

51347406,00

100,00

47694485,90

100,00

-7405899,10

86,56

Додаток Б
Таблиця Б.1 – Динаміка прибутку ПАТ «Умовний» з 01.01.2011 р. по 01.01.2013 р.

Найменування

статті01.01.2011р.

01.01.2012р.

01.01.2013р.

Абсолютний приріст, тис. грн..

в порівнянні з попереднім роком

за період аналізу

01.01.2011р.

01.01.2012р.

Прибуток до оподаткування

69125

171429

241789

102304

70360

172664

Витрати на податок на прибуток

-68380

-140775

-207942

-72395

-67167

-139562

Прибуток після оподаткування ПАТ "Умовний"

745

30655

33847

29910

3192

33102

Додаток В


Таблиця В.1− Динаміка показників ефективності діяльності ПАТ «Умовний» за 2010-2012 рр.

Коефіцієнт

На 01.01.2011

На 01.01.2012

На 01.01.2013

Абсолютний приріст за період аналізу, тис. грн

Темп росту за період аналізу, %

сума, тис. грн.

сума, тис. грн.

сума, тис. грн.

Коефіцієнт загального рівня рентабельності

0,0083

0,3641

0,4179

0,4096

5019,8045

Прибутковість статутного капіталу

0,0248

1,0209

1,1273

1,1024

4543,4648

Прибутковість активів

0,0014

0,0597

0,0710

0,0696

5148,3682

Доходність активів

16,5611

16,5201

17,0895

0,5284

103,1907

Рентабельність доходів

0,0083

0,3614

0,4153

0,4069

4989,1783

Додаток Г
Таблиця Г.1 – Динаміка показників ліквідності ПАТ «Умовний» з 01.01.2011 р. по 01.01.2013 р.

Показник

Нормативне значення

на 01.01.2011

на 01.01.2012

на 01.01.2013

Відхилення +;-

1.01.2012 – 1.01.2011

1.01.2013 – 1.01.2012

1.01.2013. – 1.01.2011

1. Коефіцієнт миттєвої ліквідності

не менше 20%

53

48,22

43,41

-4,78

-4,81

-9,59

2. Коефіцієнт поточної ліквідності

не менше 40%

64,29

77,19

45,31

12,9

-31,88

-18,98

3. Коефіцієнт короткострокової ліквідності

не менше 60%

36,68

77,17

73,80

40,49

-3,37

37,12

Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка