Організація методичної роботи викладачів та майстрів виробничого навчання Методична розробка ПідготувалаДата конвертації15.11.2018
Розмір6.88 Mb.
ТипПрограма

Організація методичної роботи викладачів та майстрів виробничого навчання

Методична розробка


Підготувала:

Миронюк Т.Ю., методист державного навчального закладу

“Монастирищенський професійний ліцей”

Методична робота педагога

Організація методичної роботи викладачів та майстрів виробничого навчання

Навчально-методична документація педагога

 • Індивідуальний план методичної роботи
 • Програма
 • Календарно-тематичне планування
 • Критерії оцінювання
 • Графік оцінювання знань учнів
 • Поурочно-тематичні папки
 • Наочність
 • Роздатковий матеріал
 • Список навчально-методичних посібників
 • Розширений план-конспект уроку

Миронюк Т.Ю., методист Монастирищенського професійного ліцею

Навчально-методична документація майстра в/н

 • Програма
 • Тематичний план (по семестрах)
 • Поурочно-тематичний план
 • Освітньо-кваліфікаційні характеристики
 • Перелік практичних робіт на місяць
 • Перелік практичних робіт на семестр
 • Критерії оцінювання
 • План роботи майстра на кожен день
 • Папка документації по практиці
 • Папка “Фінансова звітність”

Миронюк Т.Ю., методист Монастирищенського професійного ліцею

Для того, щоб навчити іншого, потрібно більше розуму, ніж для того, щоб навчитися самому.

М. Монтень


Миронюк Т.Ю., методист Монастирищенського професійного ліцею

Сучасний урок

це витвір мистецтва, в якому присутні і краса та натхнення думки, і радість пошуків, створені спільними зусиллями учня і вчителя.


– час інтенсивного

духовного спілкування педагога з вихованцями

Урок


Миронюк Т.Ю., методист Монастирищенського професійного ліцею

1. Урок засвоєння нових знань

2. Урок формування умінь і навичок

3. Урок застосування знань, умінь і навичок

4. Урок узагальнення та систематизації

5. Урок контролю і корекції знань, умінь і навичок

6. Комбінований урок


Типи уроків

Миронюк Т.Ю., методист Монастирищенського професійного ліцеюУрок засвоєння нових знань

коли зміст матеріалу складний, об'ємний, містить велику кількість нових понять і положень.

Таким уроком є

вступний урок

курсу (теми, розділу),

пов'язаний з темою попереднього уроку,

коли він незначною мірою

Структура уроку
 • Організаційний момент
 • Відтворення і корекція опорних знань
 • Повідомлення теми, мети завдань уроку;

 • мотивація навчальної діяльності

  4. Вивчення нового матеріалу

  5. Узагальнення та систематизація знань

  6. Підведення підсумків; домашнє завдання

Миронюк Т.Ю., методист Монастирищенського професійного ліцею

Урок формування знань, умінь і

навичок

Структура уроку
 • Організаційний момент
 • Відтворення і корекція опорних знань
 • Повідомлення теми, мети завдань

 • уроку; мотивація навчальної діяльності

  4. Вивчення нового матеріалу

  5. Активізація навчальної діяльності

  6. Застосування учнями знань у стандартних

  умовах з метою засвоєння навичок

  7. Творче перенесення знань і навичок у нові

  умови з метою формування вмінь

  8. Підведення підсумків; домашнє завдання

Основою такого уроку є

тренування в різних варіан-

тах нестандартних ситуацій.

Для проведення використовуються

лабораторно-практичні, дослідницькі роботи

Миронюк Т.Ю., методист Монастирищенського професійного ліцеюУрок застосування знань, умінь і

навичок

Структура уроку
 • Організаційний момент;відтворення опорних знань
 • Повідомлення теми, мети; мотивація
 • Осмислення змісту і послідовності застосування практичних дій.

 • 4. Самостійне виконання завдань учнями

  5. Узагальнення і систематизація результатів роботи

  6. Звіти учнів про результати виконання робіт

  7. Підведення підсумків; домашнє завдання

розраховувати, аналізувати, встановлювати залежність.

На цих уроках проводяться

великі за обсягом і складні

за змістом роботи. Результат

залежить від ступеня оволодіння

учнями прийомами навчальної роботи:

порівнювати, зіставляти, робити висновки,

Миронюк Т.Ю., методист Монастирищенського професійного ліцеюУрок узагальнення та систематизації

Структура уроку
 • Повідомлення теми, мети; мотивація
 • Відтворення та корекція опорних знань
 • Повторення та аналіз основних фактів, подій, явищ.
 • Повторення, узагальнення та систематизація понять, засвоєння відповідної системи знань, провідних ідей та основних теорій.
 • Узагальнення і систематизація результатів роботи
 • Підведення підсумків; домашнє завдання

логічно-наслідкових зв'язків, глибокої сутності процесів та явищ; на перехід від окремих до більш широких узагальнень.

На уроці виділяються ключові

питання відповідного курсу.

Увага звертається на знахо-

дження та розкриття в уже

вивченому матеріалі закономірностей,

Миронюк Т.Ю., методист Монастирищенського професійного ліцеюУрок контролю і корекції знань, умінь, навичок

Структура уроку
 • Повідомлення теми, мети; мотивація
 • Перевірка знання фактичного матеріалу, основних понять, процесів та умінь пояснювати їх суть
 • Перевірка глибини осмислення учнями знань та ступеня їх узагальнення
 • Застосування учнями знань в стандартних та нестандартних умовах
 • Перевірка, аналіз та оцінювання виконаних завдань
 • Підведення підсумків; домашнє завдання

Такі уроки проводяться наприкінці вивчення теми, розділу й виконують цілу

низку функцій: контролюючу,

навчальну, виховну, діагностуючу.

Миронюк Т.Ю., методист Монастирищенського професійного ліцеюКомбінований урок

Структура уроку
 • Організаційний момент; мотивація
 • Повторювально-навчальна робота з пройденого матеріалу
 • Сприйняття та засвоєння учнями нового навчального матеріалу.
 • Застосування учнями знань і дій у стандартних умовах з метою засвоєння навичок
 • Творчий   перенос   знань   і  навичок у   нові   умови  
 • Перевірка, аналіз та оцінювання виконаних завдань
 • Підведення підсумків; домашнє завдання

Проводяться у вигляді різних видів

Комбінований урок займає

75-80 % загальної кількості уроків, що проводяться

уроків, поєднують в собі методи роботи

всіх попередніх типів уроку

Миронюк Т.Ю., методист Монастирищенського професійного ліцею1. Урок формування початкових (первинних) умінь

Первинне усвідомлення нової інформації інструктивного характеру; показ нових операцій і прийомів професійної діяльності; формування первинних умінь правильного вико-нання окремих операцій з дотриманням охорони праці.2. Урок формування складних умінь

Закріплення і розвиток умінь виконання окремих прийо- мів і операцій з дотримання якості в роботі; формування умінь з об’єднання декількох простих операцій в одну складну при раціональному використанні урочного часу3. Урок удосконалення умінь та формування навичок

Удосконалення та систематизація умінь застосувати різно-манітні сполучення прийомів та операцій типових для визначених професійних робіт, до набуття автоматизму.4. Урок комплексного зас-тосування знань, умінь і навичок при виконанні навчально-виробничих робіт

Розвиток логічності, аналітичності та критичності мислення учнів в процесі комплексного застосування набутих умінь і навичок5. Контрольно-перевірочний урок

Виявлення глибини знань, перевірка та оцінка набутих умінь і навичок виконання окремих операцій, складних та комплексних робіт; виявлення недоліків у знаннях, уміннях і навичках та їх причини; отримання даних для атестації.

Типи уроків виробничого навчання

За дидактичною метою

Структура уроку виробничого навчання

(загальна схема):

   І. Організаційна частина (перевірка присутності учнів, наявністьспецодягу, первинний інструктаж з охорони праці)

  ІІ. Вступний інструктаж:

      а) повідомлення теми та мети уроку, мотивація навчальної діяльності;      б) перевірка знань учнів теоретичного матеріалу;

в) пояснення і показ прийомів, способів і послідовності виконання завдань

      г) інструктаж учнів по матеріалу уроку;

д) інструктаж з правил безпеки праці;

      г) закріплення матеріалу вступного інструктажу.

ІІІ.Поточний інструктаж:

а) видача завдань для самостійної роботи учнів;

б) розподіл учнів по робочих місцях;

     в) пояснення послідовності виконання завдань;

     г) вправи учнів;

     д) контроль та індивідуальний інструктаж в ході виконання робіт.

е) приймання навчально-виробничих робіт

V. Заключний інструктаж.

а) аналіз виконання навчально-виробничих робіт

б) коригування вмінь і навичок

в) оцінювання, мотивація оцінок

г) зміст домашнього завдання

Миронюк Т.Ю., методист Монастирищенського професійного ліцею

Урок-бесіда

Урок-розповідь

Урок-лекція

Кіноурок


Урок-гра

Урок-диспут

Комплексний (бінарний)

Урок-конкурс

Урок самостійної роботи

Урок практичної роботи

Урок-презентація

Типи та види сучасного уроку

Типи


Види

Урок засвоєння нових знань

Урок-семінар

Урок-конференція

Урок-круглий стіл

Урок-аукціон

Урок-диспут

Урок самостійної роботи

Урок формування знань, умінь і навичок

Урок-гра


Урок-презентація

Урок-диспут

Урок-аукціон

Урок-конкурс

та ін.

Урок застосування знань, умінь і навичок

Миронюк Т.Ю., методист Монастирищенського професійного ліцею

Урок-турнір

Урок-круглий стіл

Урок-конкурс

Урок-мозкова атака

Урок- «Що?Де?Коли?»

та ін.


Типи

Види


Урок узагальнення та систематизації

Урок-захист

Контрольна робота

Практична робота

Урок усного опитування

Тематичний облік

Тести та ін.

Урок контролю і корекції знань, умінь і навичок

Урок-бесіда

Урок-розповідь

Урок-лекція

Кіноурок

Урок-гра


Урок-диспут

Комплексний (бінарний)

Урок-конкурс

Урок самостійної роботи

Урок практичної роботи

Урок-презентація та ін.Комбінований урок

Миронюк Т.Ю., методист Монастирищенського професійного ліцеюНетрадиційні уроки

Урок типу «КВК»Застосування таких уроків — повторення тем і розділів.

Урок-аукціонМета: у цікавій формі повторити тему, показати практичне застосування знань.

Урок «Мозкової

атаки»

Такого типу уроки проводять після завер-шення теми чи розділу. Зміст цього методу — в тому, щоб за мінімум хвилин дати максимум ідей.

Такий урок допоможе активiзува-ти пасивних учнiв, а також вихо-вати культуру спiлкування.

Урок «За круглим

столом»

Миронюк Т.Ю., методист Монастирищенського професійного ліцеюУрок-семінар

Урок-залік

БІТ-Урок

Бінарний урокТакий урок є узагальненням і система-тизацією вивченого матеріалу.

«Теоретична перестрілка» - теоретичний залік, залік – гра, ігрове повторення.

Урок включає три взаємопов’язаних елементи: бесіду, гру, творчість. Перевага біт-уроку — в його мобільності

На таких уроках реалізовуються міжпредметні зв'язки.

Миронюк Т.Ю., методист Монастирищенського професійного ліцеюНетрадиційні уроки

виробничого навчання

Урок ділова гра

Урок — рольова гра

Урок — змагання.

Урок — взаємонавчання учнів

Урок — творчий звіт

Урок — екскурсія

Урок — презентаціяТа інші

Миронюк Т.Ю., методист Монастирищенського професійного ліцею

Мотивація навчальної діяльності

«Розум дитини — не амфора,

яку слід заповнити,

а смолоскип,

який треба запалити».

Миронюк Т.Ю., методист Монастирищенського професійного ліцеюІнтерес –

це синонім навчальної мотивації

1. Наочність

2. Зв’язок з життям

3. Переконання в необхідності вивчати

той чи інший матеріал

4. Історизм

5. Використання мультимедійних засобів

6. Оцінка

Миронюк Т.Ю., методист Монастирищенського професійного ліцеюОтже, найголовнішим в організації методичної роботи є :

Оформити правильно документацію

Провести цікаво і результативно урок

Сформулювати для себе і для учнів мотивацію уроку

З гарним настроєм йти на урок

І повертатися з нього

Миронюк Т.Ю., методист Монастирищенського професійного ліцею
Каталог: ld
ld -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
ld -> Програма навчальної дисципліни історія світової культури
ld -> Тема Основні етапи розвитку документознавства
ld -> Програма навчальної дисципліни міфологія Галузь знань 0201 культура Напряму підготовки 020101 культурологія
ld -> Дивовижний світ многогранників
ld -> Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутистичних порушень
ld -> Діти з порушеннями психофізичного розвитку як суб'єкт корекційної освіти план
ld -> Інформаційний пакет 04 основи корекційної педагогіки
ld -> Есе на тему: “Українське мистецтво другої половини ХVII-XVIII ст.”
ld -> Дипломної освіти «Допущено до рецензування»


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка