«Організація обліку розрахунків з покупцями І замовниками в пп «Зарічне» Бердичівського району Житомирської області»


Механізм та інструменти управління розрахунками з покупцями і замовниками в сучасних умовах господарюванняСторінка2/10
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.2 Mb.
#283
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Механізм та інструменти управління розрахунками з покупцями і замовниками в сучасних умовах господарювання

На сучасному етапі економічного розвитку вітчизняні підприємства не спроможні ефективно управляти дебіторською заборгованістю при розрахунках з покупцями, яка займає вагому частку в оборотних активах, що спричиняє кризу взаємонеплатежів. Покупці, укладаючи угоди закупівлі, не прогнозують свої фінансові можливості; постачальники, попередньо отримавши оплату за продукцію і надання послуг, не виконують своїх зобов'язань; банки затримують розрахунки за наявності коштів клієнтів, затягують строки здійснення платіжних операцій, не забезпечують дисципліни розрахунків.Очевидно, що позикові операції через дебіторську заборгованість мають алгоритм управління, наведений на рис. 1.3.1.


Рис. 1.3.1. Алгоритм управління дебіторською заборгованістю для забезпечення рівноцінних грошових потоків
Механізм управління - це спосіб організації управління суспільними справами, де взаємопов'язані методи, засоби і принципи, що зрештою забезпечує ефективну реалізацію цілей управління [41].

Для забезпечення платоспроможності, ліквідності, прибутковості підприємства шляхом створення ефективного механізму управління дебіторської заборгованості передбачає виконання таких етапів управління дебіторською заборгованістю (рис. 1.6.).

На першому етапі слід визначити обсяг необхідної для аналізу інформації який необхідно здійснити. Що стосується інформаційних ресурсів, то, як показує практика, можна зупинитися на тому, що є в наявності, головне, що б всі задіяні в процесі управління дебіторською заборгованістю співробітники могли вчасно отримати інформацію, що цікавить їх.

Реалізація другого етапу дозволить розробити індивідуальні умови надання комерційних кредитів різним покупцям. Для цього потрібно провести аналіз платоспроможності та ліквідності потенційних покупців шляхом здійснення розрахунку загальноприйнятих показників: коефіцієнта загальної ліквідності, коефіцієнта абсолютної ліквідності, коефіцієнта швидкої ліквідності. Умови кредитування є досить важливим чинником, який впливає на обсяги продажу. Вони полягають у встановленні для окремих покупців: 1) строків оплати, 2) знижок за своєчасність оплати, 3) строків дії знижок.


Рис. 1.6. Етапи управління дебіторською заборгованістю


Неможливо встановити однакові для всіх підприємств строки оплати покупцями відвантаженої продукції, знижки та строки дії знижок, їх повинно встановлювати підприємство самостійно залежно від своїх потреб та специфіки функціонування.

Третій етап управління дебіторською заборгованістю передбачає визначення допустимого обсягу портфеля дебіторської заборгованості на основі прогнозованого обсягу реалізації.

Реалізація четвертого етапу управління дебіторською заборгованістю забезпечить: 1) контроль за поточним обсягом дебіторської заборгованості підприємства; 2) відслідковування обсягів дебіторської заборгованості всіх покупців за термінами погашення; 3) виявлення дебіторів із найбільшим обсягом простроченої дебіторської заборгованості; 4) розробку невідкладних заходів в управлінні дебіторською заборгованістю.

П'ятий етап управління дебіторською заборгованістю дозволяє обґрунтувати доцільність змін у кредитній політиці. Для збільшення обсягів продажу або прискорення інкасації дебіторської заборгованості підприємство прагне змінювати умови кредитування. Для цього подовжуються строки кредитування, надаються знижки покупцям, які платять вчасно і не мають безнадійної заборгованості, здійснюється перехід від роботи за передоплатою до продажу в кредит.

Заключний етап передбачає оцінку можливостей рефінансування дебіторської заборгованості. Підприємство для трансформування дебіторської заборгованості в грошові кошти може застосовувати такі форми рефінансування: факторинг, облік векселів, виданих покупцями продукції; форфейтинг.

Управління підприємством відображає сукупність взаємопов'язаних процесів планування, організації, мотивації та контролю, які забезпечують формування та досягнення цілей підприємства.

Реалізація функцій управління здійснюється за допомогою системи методів управління. Привести в дію організовану систему, щоб отримати потрібний результат, можливо лише шляхом впливу на неї управляючого органу чи особи. При цьому необхідні певні інструменти погодженого впливу, які і забезпечують досягнення поставлених цілей. Такі інструменти дістали назви методів управління.

Економічні методи управління дебіторською заборгованістю реалізують матеріальні інтереси участі людини у виробничих процесах шляхом використання товарно-грошових відносин.

Соціольно-психологічні методидебіторської заборгованості реалізують мотиви соціальної поведінки людини.

Організаційні методи управліннядебіторською заборгованістю — це комплекс способів та прийомів впливу на людей, заснованих на використанні організаційних відносин та адміністративній владі керівництва.

Зміст регламентуючих методівдебіторської заборгованості полягає у формуванні структури та ієрархії управління, делегуванні повноважень та відповідальності членам організації, визначенні орієнтирів діяльності .підлеглих, наданні методичної, інструктивної та іншої допомоги виконавцям.Розпорядчі методи управліннядебіторською заборгованістю охоплюють поточну оперативну організаційну роботу, тобто визначення і розподіл конкретних завдань виконавцям, контроль за їх виконанням, проведення нарад тощо.


  1. Каталог: ld
   ld -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
   ld -> Програма навчальної дисципліни історія світової культури
   ld -> Тема Основні етапи розвитку документознавства
   ld -> Програма навчальної дисципліни міфологія Галузь знань 0201 культура Напряму підготовки 020101 культурологія
   ld -> Дивовижний світ многогранників
   ld -> Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутистичних порушень
   ld -> Діти з порушеннями психофізичного розвитку як суб'єкт корекційної освіти план
   ld -> Інформаційний пакет 04 основи корекційної педагогіки
   ld -> Есе на тему: “Українське мистецтво другої половини ХVII-XVIII ст.”
   ld -> Дипломної освіти «Допущено до рецензування»


   Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка