«Організація обліку розрахунків з покупцями І замовниками в пп «Зарічне» Бердичівського району Житомирської області»


Міжнародні нормативи та зарубіжний досвід в організації облікового процесу розрахунків з покупцями та замовникамиСторінка3/10
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Міжнародні нормативи та зарубіжний досвід в організації облікового процесу розрахунків з покупцями та замовниками

Вивчення і розуміння сутності міжнародних принципів бухгалтерського обліку, а також практики ведення обліку в зарубіжних країнах значно збагатить інтелектуальний потенціал українських облікових працівників, фінансових директорів, менеджерів. Тому для більш детального вивчення теми дослідження, розглянемо які особливості ведення обліку розрахунків з покупцями і замовниками існують в обліковій практиці наших найближчих країн-сусідів.

В Росії для обліку розрахунків з покупцями і замовниками використовується рахунок 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками», як і в Україні, призначений для узагальнення інформації про розрахунки з покупцями і замовниками. Аналітичний облік по рахунку 62 на підприємствах Росії ведеться по кожному пред’явленому покупцем рахунку, а при розрахунках плановими платежами –по кожному покупцю і замовнику. Аналітичний облік по кожному покупцю ведеться у відомості № 38 АПК. В кінці місяця дані по рахунку 62 переносяться в журнал-ордер №11 – АПК, а з нього – в головну книгу.

План рахунків дає найголовніші вказівки відображати отримання коштів по дебету, а перерахування по кредиту. Розглянемо план рахунків Росії та Білорусії і порівняємо його з українським планом рахунків (табл. 1.4.1.).

Розглядаючи дану таблицю видно, що план рахунків Росії та Білорусії

досить схожий, це пов’язане з тим, що дані країна є «вихідці» з колишнього СССР, проте у плані рахунків Росії не відкриті субрахунки до рахунку «Розрахунки з покупцями і замовниками».


Таблиця 1.4.1

Порівняльна характеристика рахунків, призначених для обліку розрахунків з покупцями та замовниками та резерву сумнівних боргівУкраїна

Білорусія

Росія

Рахун-ки

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

38 «Резерв сумнівних боргів»

62 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

82 «Резерв сумнівних боргів»

62«Розрахунки з покупцями та замовниками»

63 Резерв сумнівних боргів»

Субра-хунки

361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»

362 «Розрахунки з іноземними покупцями»

363 «Розрахунки з учасниками ПФГ»


Не визначено

1. «Розрахунки в порядку інкасації»

2. «Розрахунки планових платежів»

3. «Векселі отримані»


Не визначено

Не визначено

Не визначено

Методи визначення резерву сумнівних боргів
1. на підставі платоспроможності окремих кредиторів;

2. за методом питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході від реалізації продукції, товарів, робіт. Послуг на умовах наступної оплати;

3. на підставі класифікації дебіторської заборгованості за періодами виникнення


Резерв сумнівних боргів формують на основі результатів проведених організацією в кінці кварталу або звітного року інвентаризації дебіторської заборгованості. Величина резерву визначається окремо по кожному сумнівному боргу в залежності від фінансового стану( платоспроможності ) боржника і оцінки ймовірного погашення боргу в повній або частковій сумі.

Резерв сумнівних боргів формується по кожному дебітору, при чому по сумнівній заборгованості з терміном виникнення:

1. понад 90 днів - до суми створюваного резерву включається повна сума виявленої , виходячи з інвентаризації заборгованості;

2. від 45 до 90 днів - 50 % від суми виявленої на підставі інвентаризації заборгованості;

3. до 45 днів - не збільшує суму створюваного резерву.В Казахстані план рахунків має свої особливості. Облікові дані про заборгованість покупців і замовників в обліковій практиці підприємств Казахстану відображається на рахунках підрозділу 1200 «Короткострокова дебіторська заборгованість», який призначений для обліку короткострокової дебіторської заборгованості.

Порівняємо, як здійснюється облік дебіторської заборгованості в Україні, США, країнах ОАЕ та Естонії (таблиця 1.4.2.) [6].

Виходячи з даних таблиці 1.4.2. можна зробити наступні висновки про те, що поняття дебіторської заборгованості в усіх країнах світу однакове, тобто можна сказати, що це заборгованість покупців та замовників перед постачальниками. На нашу думку, хоча класифікація дебіторської заборгованості відрізняється у всіх країнах, які ми характеризуємо, але суть полягає в тому, що заборгованість розподіляється за строками виникнення.


Таблиця 1.4.2

Порівняльна характеристика обліку дебіторської заборгованості

Облік дебіторської заборгованості

Україна

США

Країни ОАЕ

Естонія

Поняття

Дебіторська заборгованість компанії - зобов'язання покупців чи інших контрагентів бізнесу перед компанією, по виплаті грошей за продані товари, продукцію, виконані роботи чи надані послуги

Класифікація

Безнадійна, довгострокова, поточна

Поточна, непоточна (довгострокова), безнадійна

Середньострокова, довгостроко-ва

Поточна, довгострокова

Класифікація заборгованості по відношенню відображення в звітах компаній

1) дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги;

2) інша дебіторська заборгованість

1) рахунки до отримання;

2) векселі до отримання;3) дебіторська заборгованість, не пов'язана з реалізацією

1) рахунки до отримання;

2) векселі до отримання; 3)дебіторська заборгованість, не пов'язана з реалізацією;

4) дебіторська заборгованість дочірніх та материнських підприємств;

5) дебіторська заборгованість пов'язаних підприємств;

6)розрахунки з акціонерами;

7) інша короткострокова дебіторська заборгованістьКаталог: ld
ld -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
ld -> Програма навчальної дисципліни історія світової культури
ld -> Тема Основні етапи розвитку документознавства
ld -> Програма навчальної дисципліни міфологія Галузь знань 0201 культура Напряму підготовки 020101 культурологія
ld -> Дивовижний світ многогранників
ld -> Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутистичних порушень
ld -> Діти з порушеннями психофізичного розвитку як суб'єкт корекційної освіти план
ld -> Інформаційний пакет 04 основи корекційної педагогіки
ld -> Есе на тему: “Українське мистецтво другої половини ХVII-XVIII ст.”
ld -> Дипломної освіти «Допущено до рецензування»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка