«Організація обліку розрахунків з покупцями І замовниками в пп «Зарічне» Бердичівського району Житомирської області»Сторінка4/10
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Зазначимо, що в Естонії сума сумнівного боргу списується на витрати не залежно від того, застосовні до неї заходи по стягненню чи ні.В більшості країн англо-американської системи крім резерву по сумнівних боргах, компанії можуть створювати інші види резервів, зокрема, резерв на покриття повернень товарів та знижок.В Україні існує чітка регламентація рахунків бухгалтерського обліку, що дає змогу чітко на всіх підприємствах країни визначити суму заборгованості покупців та замовників, що не можна сказати про США та Естонію, де підприємства самостійно розробляють плани рахунків.

Як правило, у підприємства виникають наступні проблеми пов'язані з дебіторською заборгованістю:

  • визнання дебіторської заборгованості по рахунках - що вважати дебіторською заборгованістю?

  • оцінка дебіторської заборгованості - в якій оцінці, або за якою вартістю відображена ти дебіторську заборгованість?

  • "стягнення" дебіторської заборгованості - як отримувати гроші по неоплачених рахунках та відображати це в бухгалтерських записах?

Отже, в кожній країні є свої підходи до методології обліку, що викликає певні особливості в організації обліку. Доречним тут стають слова Ф. Ф. Бутинця: «Зарубіжний облік не найкращий, так само як і не все в нашому обліку погано. Те, що для інших країн є добрим, може виявитись для нас значним кроком назад» [6].

Висновки до розділу 1

В процесі господарської діяльності між суб’єктами господарювання виникають розрахункові взаємовідносини. Ці відносини пов’язані з формуванням основних та оборотних засобів, реалізацією виробленої продукції і наданих послуг, з придбанням товарно-матеріальних цінностей, з розподілом прибутку, а також з розрахунками з фінансовими органами і органами соціального страхування, соціального забезпечення тощо.

Найбільшу частку у розрахункових операціях займають розрахунки підприємства з контрагентами. Основними контрагентами для підприємства є покупці і замовники.

Розрахунки між підприємствами можуть здійснюватися в двох формах: готівковій та безготівковій. Підприємства самостійно обирають форми розрахунків з покупцями і зазначають їх в укладених угодах.

Управління підприємством відображає сукупність взаємопов'язаних процесів планування, організації, мотивації та контролю, які забезпечують формування та досягнення цілей підприємства.

Механізм управління - це спосіб організації управління суспільними справами, де взаємопов'язані методи, засоби і принципи, що зрештою забезпечує ефективну реалізацію цілей управління.

Регулювання розрахунків підприємства з його контрагентами відбувається за допомогою великого комплексу нормативно-правових актів. Частина нормативних документів стосується врегулювання питань організації розрахункових операцій, а інша – питань налагодження обліку розрахунків.

В кожній країні є свої підходи до методології обліку, що викликає певні особливості в організації обліку.Розділ 2. Побудова системи облікового забезпечення управління розрахунками з покупцями та замовниками в ПП «Зарічне» Бердичівського району Житомирської області
2.1. Організаційна характеристика та оцінка економічного стану розвитку підприємства
ПП «Зарічне» створено у відповідності до статуту на базі колективного сільськогосподарського підприємства і в якості юридичної особи воно має майно, відокремлене від майна учасників підприємства, та будь-якої третьої особи, має право від свого імені набувати майнових та немайнових прав і нести обов’язки.

Рис. 2.1.1. Організаційно – управлінська структура ПП «Зарічне»

Організаційно-управлінська структура підприємства та умови діяльності його підрозділів визначаються внутрішніми документами. Організаційно-управлінську структуру ПП «Зарічне» ілюструє рис. 2.1.1.Рис 2.1.2. Місце ПП «Зарічне» в економічній системі регіону

Основним напрямком діяльності ПП «Зарічне» в рослинництві є зерновий, в тваринництві – молочно-м'ясний. Ресурсне забезпечення підприємства: сіножаті, пасовища, органічні добрива.

Для ефективного функціонування підприємства важливими є активи та джерела їх утворення. Проаналізуємо структуру активів і джерел утворення майна підприємства на основі показників табл. 2.1.1. і 2.1.2.


Таблиця 2.1.1

Характеристика активів ПП «Зарічне»Види активів

Роки

2010 р. до 2008 р.

2008

2009

2010

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

(+,–) тис. грн.

%

Незавершене будівництво

4

0,1

4

0,1

4

0,04

 

 

Основні засоби

3274

45,5

2674

31,6

3226

34,8

-48

98,5

Довгострокові біологічні активи

702

9,8

1435

17,0

1570

16,9

868

у 2,2 рази

Виробничі запаси

449

6,2

115

1,4

155

1,7

-294

34,5

Поточні біологічні активи

1800

25,0

2807

33,2

3353

36,2

1553

у 1,9 рази

Незавершене виробництво

302

4,2

610

7,2

511

5,5

209

у 1,7 рази

Готова продукція

155

2,2

60

0,7

16

0,2

-139

10,3

Дебіторська заборгованість за товари, роботи послуги

315

4,4

314

3,7

254

2,7

-61

80,6

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

-

-

-

-

1

0,01

1

-

Дебіторська заборгованість за виданими авансами

25

0,3

25

0,3

11

0,1

-14

44,0

Інша поточна дебіторська заборгованість

28

0,4

33

0,4

59

0,6

31

у 2,1 рази

Грошові кошти в національній валюті

105

1,5

169

2,0

66

0,7

-39

62,9

Інші оборотні активи

38

0,5

213

2,5

44

0,5

6

у 1,2 рази

Всього

7197

100

8459

100,0

9270

100

426,4

у 1,3 ризи

Каталог: ld
ld -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
ld -> Програма навчальної дисципліни історія світової культури
ld -> Тема Основні етапи розвитку документознавства
ld -> Програма навчальної дисципліни міфологія Галузь знань 0201 культура Напряму підготовки 020101 культурологія
ld -> Дивовижний світ многогранників
ld -> Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутистичних порушень
ld -> Діти з порушеннями психофізичного розвитку як суб'єкт корекційної освіти план
ld -> Інформаційний пакет 04 основи корекційної педагогіки
ld -> Есе на тему: “Українське мистецтво другої половини ХVII-XVIII ст.”
ld -> Дипломної освіти «Допущено до рецензування»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка