«Організація обліку розрахунків з покупцями І замовниками в пп «Зарічне» Бердичівського району Житомирської області»Сторінка5/10
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.2 Mb.
#283
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Із даних табл. 2.2 бачимо, що за досліджуваний період основні засоби зменшились на 1,5 %, або на 48,0 тис. грн. Виробничі запаси в 2008 р. становили 449,0 тис. грн., а в 2010р становлять 115,0 тис. грн., тобто зменшились на 65,5 % або на 294,0 тис. грн. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги зменшилась на 19,4 %. Негативним є те,що грошові кошти в національній валюті зменшилися на 39,0 тис. грн.


Таблиця 2.1.2

Характеристика джерел формування активів ПП «Зарічне»Види джерел формування майна

Роки

2010 р. до 2008 р.

2008

2009

2010

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

(+,–)

тис. грн.%

Статутний капітал

195,0

2,7

195,0

2,3

195,0

2,1

0,0

100,0

Додатковий вкладений капітал

1278,0

17,8

1278,0

15,1

1278,0

13,8

0,0

100,0

Інший додатковий капітал

2013,0

28,0

441,0

5,2

327,0

3,5

-1686,0

16,2

Резервний капітал

400,0

5,6

400,0

4,7

400,0

4,3

0,0

100,0

Нерозподілений прибуток

1575,0

21,9

3406,0

40,3

4073,0

43,9

2498,0

у 2,6 рази

Інші забезпечення

22,0

0,3

36,0

0,4

24,0

0,3

2,0

109,1

Довгострокові кредити банків

-

-

712,0

8,4

568,0

6,1

568,0

-

Інші довгострокові зобов’язання

1282,0

17,8

1282,0

15,2

1282,0

13,8

0,0

100,0

Короткострокові кредити банків

-

-

-

-

250,0

2,7

250,0

-

Кредиторська заборгованість за товари,роботи, послуги

126,0

1,8

226,0

2,7

426,0

4,6

300,0

у 3,4 рази

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 
 

 

 

 

 

з одержаних авансів

3,0

0,04

3,0

0,04

3,0

0,03

0,0

100,0

з бюджетом

72,0

1,0

52,0

0,6

122,0

1,3

50,0

у 1,7 рази

з позабюджетних платежів

2,0

0,03

1,0

0,01

4,0

0,04

2,0

у 2,0 рази

зі страхування

8,0

0,1

36,0

0,4

13,0

0,1

5,0

у 1,6 рази

з оплати праці

68,0

0,9

108,0

1,3

53,0

0,6

-15,0

77,9

з учасниками

123,0

1,7

253,0

3,0

193,0

2,1

70,0

у 1,6 рази

Інші поточні зобов’язання

-

-

-

-

29,0

0,3

29,0

-

Доходи майбутніх періодів

30,0

0,4

30,0

0,4

30,0

0,3

0,0

100,0

Всього

7197,0

100,0

8459,0

100,0

9270,0

100,0

2073,0

у 1,3 рази

З даних табл. 2.3 бачимо,що протягом звітного періоду відбулися суттєві змін в джерелах формування активів. Зокрема сума іншого додаткового капіталу змінилась, тобто зменшилась на 1686,0 тис. грн., або на 83,8 %, що є суттєвим показником. Але поряд з тим спостерігається збільшення нерозподіленого прибутку більше ніж в 2,5 рази. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги зросла на 300,0 тис. грн., або в 3,38 рази. Збільшились поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом на 69,4 %, зі страхування – на 62,5 %, з учасниками – на 56,9%, але з оплати праці зменшились на 22,1 8%. Що є досить негативним для досліджуваного підприємства.


2.2. Оцінка стану облікового процесу розрахунків з покупцями та замовниками
Організація облікового процесу ─ це сукупність заходів власника (керівника) підприємства, які мають цілеспрямований характер щодо створення, забезпечення, постійного впорядкування і вдосконалення функціонування та здійснення бухгалтерського обліку на підприємстві.

Облікова політика це сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності.

Облікова політика – це форма діяльності суб’єктів у галузі бухгалтерського обліку з метою реалізації власних інтересів

Згідно з п. 5 Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», право встановлення облікової політики підприємства цілком і повністю полишає на розсуд суб’єкта господарювання. При цьому підприємство самостійно:  • обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з додержанням єдиних засад, встановлених цим Законом та з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних;

  • розробляє систему і форму внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій, визначає права працівників на підписання бухгалтерських документів;

  • затверджує правила документообороту і технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і реєстрів аналітичного обліку [42,c.254].

Основним документом, який визначає облікову політику підприємства є Наказ про облікову політику підприємства. Згідно нього організацію та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві покладено на бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером.

Організація бухгалтерського обліку підприємства залежить від обсягу облікових робіт, наявності комп'ютерної техніки, інших умов, а також від облікової політики, яку обрало підприємство. А облікова політика – це не просто сукупність способів ведення обліку, обраних відповідно до умов господарювання, але й вибір методики обліку, яка надає можливість використовувати різні варіанти відображення фактів господарського життя в обліку. Іншими словами, облікову політику в широкому розумінні можна визначити як управління обліком, а у вузькому – як сукупність способів ведення обліку.

Бухгалтерська служба ПП «Зарічне» налічує чотирьох бухгалтерів, які виконують певну ділянку облікової роботи. Ці дані наведені у табл. 2.2.1.

Основними джерелами інформації для контролю розрахункових відносин за товарними операціями є первинні документи з обліку розрахунків з постачальниками та підрядчиками.


Таблиця 2.2.1

Кількість облікових працівників і розподіл облікових обов’язківПрізвище, ім’я, по-батькові

Посада

Освіта

Стаж роботи

Виконує ділянку облікових робіт, складає звітність

Слюсар Надія Іванівна

Головний бухгалтер

Вища, агрономія

36

Веде 31, 36, 63, 372, 64 рахунки, ПДВ, звіт з праці, статистична звітність, річний звіт

Денисюк Ольга Сергіївна

Бухгалтер

Вища, економічна

30

Веде 66, 684, 671 рахунки, 1- ДФ

Добровінська Валентина Аліфонівна

Касир

Середня спеціальна, бухгалтерський облік

33

Каса, рахунки 231, 232, 235

Хмильовська Любов Миколаївна

Бухгалтер

Середня спеціальна, економічна

28

Веде 22, 208, 207, 203, 205 рахунки

Згідно Наказу про облікову політику для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві використовують журнально-ордерну форму. Схема організації обліку операцій за журнально-ордерною формою наведена на рис. 2.2.1.
запис звірка
Рис. 2.2.1. Схема обліку операцій за журнально-ордерною формою
Ця форма передбачає використання журналів-ордерів, призначених для відображення кредитових оборотів по рахунках бухгалтерського обліку.
Каталог: ld
ld -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
ld -> Програма навчальної дисципліни історія світової культури
ld -> Тема Основні етапи розвитку документознавства
ld -> Програма навчальної дисципліни міфологія Галузь знань 0201 культура Напряму підготовки 020101 культурологія
ld -> Дивовижний світ многогранників
ld -> Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутистичних порушень
ld -> Діти з порушеннями психофізичного розвитку як суб'єкт корекційної освіти план
ld -> Інформаційний пакет 04 основи корекційної педагогіки
ld -> Есе на тему: “Українське мистецтво другої половини ХVII-XVIII ст.”
ld -> Дипломної освіти «Допущено до рецензування»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка