Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах ВступДата конвертації03.12.2019
Розмір72.5 Kb.
Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах
Вступ
Останніми роками в нашій державі удосконалюється законодавча база з охорони праці. Пріоритетним залишається збереження життя і здоров’я учасників навчально-виховного процесу. Сьогодення передбачає нові вимоги до професійного рівня педагога, який за обсягом і різнобічністю вирішуваних завдань повинен бути спеціалістом широкого профілю, володіти основами навчальних предметів, інноваційними технологіями, хорошою психологічною і педагогічною підготовкою. Зростання масштабів техногенної діяльності сьогоднішнього суспільства, індивідуальні зміни оточуючого середовища створюють реальні загрози для життя і праці людини. Росте кількість жертв від наслідків різноманітних надзвичайних ситуацій, промислових аварій, катастроф, стихійних лих. Вивчення найбільш імовірних надзвичайних ситуацій, їх особливостей і можливих наслідків, навчання поведінці в таких умовах покликані підготувати людину до вибору найбільш розумного рішення для виходу з небезпечних ситуацій із найменшими втратами.

Забезпечення здорових, безпечних умов навчально-виховного процесу, попередження травматизму його учасників буде успішним за умови змістовної і цілеспрямованої організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності, де адміністрація є наставником і створює таку систему управління охороною праці, коли кожен педагог прикладе максимум зусиль, аби насамперед через освіту впливати на умови збереження, зміцнення і відновлення здоров’я особистості.

Технологія діяльності полягає в тому, що системний підхід до управління охороною праці та створення безпечних умов життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу – це добре продумана, творча, дієва і результативна робота, один із найважливіших аспектів управління, спрямований на:


 • бездоганне виконання посадових обов’язків працівниками і правил для учнів, ознайомлення з принципами і способами захисту від небезпечних ситуацій у повсякденному житті та надзвичайних умовах, знання про юридичну відповідальність за порушення правопорядку;

 • навчання передбачення результатів своєї небезпечної поведінки на всіх етапах реального життя і праці;

 • профілактику шкідливих звичок, своєчасне прийняття рішень щодо запобігання їх;

 • формування розуміння критеріїв цінування здоров’я і життя як найважливішого, що є у людини.

Результативністю та основною умовою ефективності досвіду є підвищення рівня відповідальності працівників професійно-технічних навчальних закладів, що виражається у ставленні до посадових обов’язків, виявленні максимум піклування про здоров’я та безпеку життєдіяльності як учнів, так і власну безпеку.
Розділ 1. Система управління охороною праці
1.1 Мотивація організації роботи з охорони праці
Питання охорони праці і безпеки життєдіяльності дедалі серйозніше звучать сьогодні в організації навчально-виховного процесу професійно-технічних навчальних закладів, адже дотримання встановлених норм з охорони праці – це одна з найважливіших складових ефективної діяльності. Сьогодення акцентує увагу на безпечності умов під час проведення навчально-виховних занять, вживанні конкретних заходів щодо збереження здоров’я та життя всіх учасників навчально-виховного процесу. Не секрет, що робота навчального закладу не може бути високоефективною, якщо на першому місці не стоятиме питання створення умов та виконання посадових обов’язків, спрямованих на збереження як власного життя і здоров’я працівників закладу, так і життя та здоров’я дітей. Кожен досвідчений педагог розуміє, що сьогодні слід докладати максимум зусиль, аби насамперед через систему освіти впливати на умови збереження, зміцнення і відновлення здоров’я особистості. Для цього у кожному навчальному закладі, в першу чергу, повинні бути створені умови, належна матеріально-технічна база, чого, на превеликий жаль, бракує.

Організація роботи з охорони праці передбачає підготовку, прийняття та реалізацію завдань щодо здійснення організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на збереження життя і здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу.

Плануючи організацію роботи з охорони праці слід звертати увагу на матеріально-технічне забезпечення закладу, використання обладнання в технологічних процесах; стан безпеки приміщень і споруд закладу; випадки травматизму, професійних захворювань, причини їх виникнення; умови праці, навчання учасників навчально-виховного процесу, враховувати можливі потенційні небезпеки техногенного характеру, надзвичайні ситуації.

Відповідно до проаналізованих умов та встановлених вимог необхідно розробляти документацію з питань дотримання норм техніки безпеки та охорони праці, постійно передбачати роботу з навчання учасників навчально-виховного процесу, дотримання безпечних умов праці, відпрацьовувати систему роботи та контролю за дотриманням вимог безпечного навчання і виховання учнів.


1.2 Планування роботи
Планування роботи з охорони праці передбачає на основі аналізу та контролю діяльності навчального закладу складання річного плану, в якому визначаються такі заходи: навчання та перевірка знань працівників з охорони праці; проведення інструктажів, розробка, періодичний перегляд посадових інструкцій; внутрішній контроль; профілактичні та інші організаційні заходи, що спрямовані на підвищення рівня безпеки учасників навчально-виховного процесу; визначенні потреби у новому обладнанні, матеріально-технічних засобах безпеки та санітарно-побутовому обслуговуванні.

Найактуальнішими питаннями річного плану роботи з охорони праці є: • серпень – вересень – проведення вступного (первинного) інструктажу з працівниками та учнями; видання наказу з організації роботи з охорони праці; перегляд інструкцій з правил техніки безпеки; оформлення актів-дозволів на роботу в навчальних кабінетах, майстернях, спортивній базі; проведення наради-навчання працівників; забезпечення проходження працівниками профілактичного медичного огляду; забезпечення виконання заходів протипожежного захисту закладу;

 • січень – лютий – проведення повторного інструктажу з учасниками навчально-виховного процесу; аналіз стану охорони праці навчального закладу; моніторинг результатів щорічного медичного огляду учнів;

 • протягом року – організація і проведення заняття з учнями з питань безпеки життєдіяльності; проведення тижнів, творчих конкурсів, масових заходів з висвітлення актуальних питань безпеки людини; проведення батьківських зборів із попередження дитячого побутового травматизму; проведення внутрішньоліцейного контролю за дотриманням учасниками навчально-виховного процесу правил і вимог охорони праці;аналіз стану травматизму; проведення навчання з дій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій; оформлення інформаційних матеріалів, виставок, стендів з висвітлення безпеки життя людини в оточуючому середовищі.


1.3 Перелік необхідних документів, матеріалів для організації роботи з охорони праці


 1. Організаційні документи

  1. Річний план роботи навчального закладу.

  2. Наказ про організацію роботи з ОП та безпеки життєдіяльності в закладі.

  3. Наказ про призначення відповідальної особи за електрогосподарство.

  4. Наказ про протипожежну безпеку закладу освіти.

  5. Положення про службу ОП та безпеки життєдіяльності закладу.

  6. Колективний договір.

  7. Посадові, робочі інструкції працівників.

  8. Інструкції з ОП, ТБ на робочому місці працівників, в навчальних кабінетах, майстернях, спортивних залах.

  9. Санітарно-технічні паспорти приміщень.

  10. Наказ про підсумки роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності навчального закладу.

  11. Програми інструктажів працівників, учнів (вихованців).

  12. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

  13. Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти.

  14. Нормативно-правове забезпечення роботи з охорони праці.

  15. Акт прийому готовності навчального закладу до нового навчального року.

  16. Плани евакуації учасників навчально-виховного процесу.

  17. Приписи органів державного нагляду і відповідні документи про реагування.

  18. Протокол зборів трудового колективу про вибори уповноваженого з охорони праці.

  19. Акт перевірки захисного заземлення, опору ізоляції.

  20. Акт загального технічного огляду будівлі і споруд навчального закладу.

 2. Облікова документація

  1. Журнал реєстрації вступного інструктажу з працівниками.

  2. Журнал реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів працівників навчального закладу.

  3. Журнал реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів учнів (у навчальних кабінетах).

  4. Журнал реєстрації нещасних випадків з працівниками та учнями.

  5. Акти розслідування нещасних випадків

  6. Посвідчення працівників, які здійснюють обслуговування електромереж.

  7. Журнал реєстрації первинного, цільового, позапланового інструктажів учнів з охорони праці та безпеки життєдіяльності при організації суспільно-корисної праці, проведенні позакласних заходів.

 3. Інформаційні матеріали, стенди

  1. Охорона праці.

  2. Пожежна безпека.

  3. Безпека дорожнього руху, маршрут руху до навчального закладу.

  4. Електробезпека.

  5. Безпека людини у надзвичайних ситуаціях.

  6. Попередження і профілактика травматизму невиробничого характеру.


1.4 Посадові інструкції працівників
Згідно з установленими вимогами законодавства з охорони праці та з метою систематичного їх виконання необхідно розробляти та затверджувати посадові інструкції. Діяльність кожного підрозділу (навчального кабінету тощо) професійно-технічного навчального закладу регламентується відповідними Положеннями, затвердженими наказами Міністерства освіти і науки України, наказами керівника закладу, в їх роботі передбачаються заходи з безпеки життєдіяльності, що обліковуються в планах роботи кабінету, класного керівника і мають відповідне нормативне забезпечення. Особливу увагу в організації роботи з охорони праці слід приділяти інструктажам. Організація роботи з охорони праці проводиться відповідно до сформованих планів, супроводжується виданням відповідних наказів, розпорядчих документів. Наказ видають на виконання законів, постанов уряду, наказів та рекомендацій вищих органів управління освітою, планів роботи навчального закладу.
1.5 Роль профспілкового комітету в галузі охорони праці
Відповідно до Законів України «Про охорону праці» та «Про колективні договори і угоди» між дирекцією та профспілковим комітетом слід укладати колективний договір, у якому визначені обов’язки сторін щодо організації безпечних і нешкідливих умов праці, а також реалізація працівниками своїх прав і соціальних гарантій на охорону праці.

Двосторонні обов’язки у колективному договорі обговорювати з урахуванням усіх положень чинного законодавства. Враховувати всі пропозиції працівників, аналіз результатів атестації робочих місць, стану виробничого травматизму, професійних захворювань. Розробляти актуальні заходи щодо поліпшення безпеки та умов праці на робочих місцях.

Загальні принципи формування двосторонніх зобов’язань з охорони праці у колективному договорі не повинні суперечити законам та нормативним актам України.
1.6 Контроль за станом організації роботи з охорони праці
Враховуючи те, що контроль передбачає діагностичну, корекційну та регуляторну функції, на його основі здійснюється перспективне, поточне та оперативне планування роботи.

Внутрішньоліцейний контроль за станом охорони праці проводиться: • І ступінь – завідувачі кабінетів, навчальних майстерень регулярно перевіряють стан робочих місць, справність обладнання та інструментів, виявляють порушення правил безпеки в процесі виконання завдань учнями. Недоліки, порушення, які можуть бути ліквідовані, ліквідуються негайно;

 • ІІ ступінь – заступник директора з адміністративно-господарської роботи та заступник директора з навчально-виховної роботи один раз на місяць перевіряють стан охорони праці, техніки безпеки та санітарії у ввірених їм підрозділах, коригують роботу працівників, роблять відповідні записи в журналі внутрішньоліцейного контролю;

 • ІІІ ступінь – повний адміністративний контроль за станом охорони праці, безпеки життєдіяльності, дотриманням учасниками навчально-виховного процесу вимог техніки безпеки.

У навчальному закладі необхідно контролювати забезпечення безпечних умов організації навчально-виховного процесу на заняттях хімії, фізики, курсу «Захист Вітчизни», фізичної культури, трудового навчання, інформатики; стан дотримання протипожежних вимог; діяльність класних керівників щодо запобігання нещасним випадкам; ведення класних журналів, оформлення відповідних бесід, інструктажів з учнями; дотримання Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання закладів освіти.

За результатами здійснення контролю узагальнювати результати перевірок, готувати довідку, на підставі якої видавати відповідний наказ, визначати заходи щодо усунення недоліків. Результати проведення контролю розглядати на засіданні педагогічної ради для прийняття управлінського рішення.


Розділ 2. Нормативно-правове забезпечення організації роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах
2.1 Виконання окремих нормативно-правових актів у навчальному закладі
– Закону України "Про охорону праці" (в редакції від 21.11.02р.),

 • "Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти", затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 1.08.01р. № 563). Зміни до Наказу №563 внесені Наказом Міністерства освіти і науки №782 від 20.11.2006 р.

 • "Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці", затвердженого наказом Держнаглядохоропраці від 26.01.2005 р.№ 15 (НПАОП 0.00-4.12-05), та інших міжгалузевих і галузевих нормативних актів з охорони праці.

Примітка: Методичні рекомендації містять лише частину вимог нормативно-правових актів, на додержання яких в першу чергу потрібно звертати увагу під час організації роботи з охорони праці у ПТНЗ.
2.2 Документи, правильність їх оформлення
Акт прийому готовності навчального закладу до нового навчального року ("Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти", затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.01р. № 563 - п. 3.2.16).

Акт державної технічної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта (для новозбудованих навчальних закладів). (Стаття 21 Закону України "Про охорону праці", далі - Закону, постанови КМУ від 22.09.2004р. № 1243 "Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів").

Положення про службу охорони праці "Типове Положення про службу охорони праці" (НПАОП 0.00-4.21 -04- п. 1.7).

Наказ про призначення відповідальних осіб за стан охорони праці в підрозділах, навчальних кабінетах, лабораторіях, майстернях, спортзалах, відкритих спортивних майданчиках тощо навчального закладу (стаття 13 Закону).

Положення про навчання з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12- 05-П.3.2).

Посвідчення, протоколи про навчання та перевірку знань з питань охорони праці посадових осіб, спеціалістів, педагогічних та інших працівників навчального закладу (НПАОП 0.00-4.12-05- п. 3.14).

Посадові інструкції посадових осіб, наявність в них обов'язків з питань охорони праці (стаття 13 Закону).

Програма вступного інструктажу та журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці працівників (НПАОП 0.00-4.12-05 - п. 6.З).

Журнал реєстрації первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажу (НПАОП 0.00-4.12-05 - п. 6.10).

Перелік професій і посад працівників, які звільняються від повторного інструктажу (НПАОП 0.00-4.12-05 - п.6.11).

Інструкції з охорони праці для видів робіт і професій та інструкцій з промислової безпеки (стаття 13 Закону).

Журнали реєстрації і видачі інструкцій з охорони праці та промислової безпеки.

Журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві.

Перелік працівників, які зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці і забезпечуються безкоштовно молоком, мають право на скорочення тривалості робочого часу, додаткову оплачувану відпустку, інші пільги і компенсації, що надаються в передбаченому законодавством порядку (стаття 7 Закону).

Особисті картки чи журнал обліку видачі працівникам передбаченого за нормами спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту (Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими 313, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 29.10.96 р. № 170).

Паспорти технічного стану будівель (споруд) та інші документи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.97 р. № 409.

Колективний договір між керівником (власником) навчального закладу та профспілковим комітетом (представниками, уповноваженими трудовим колективом) (стаття 20 Закону, стаття 2 Закону України "Про колективні договори та угоди").

Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, що розробляються до колективного договору (стаття 13 Закону).

Звіти за формою 7-ТНВ, 1 -УБ.

Висновки
Згідно з програмою Міністерства освіти і науки України найвища цінність суспільства – людина, її життя і здоров’я. Як правило, фактори, що негативно впливають на її стан, породжуються самою людиною: її діяльністю, необачним поводженням з природою, науково-технічним прогресом. У навчальному закладі особа готується до повноцінного життя в умовах існуючого в Україні рівня безпеки, а, значить, її необхідно навчити запобігати нещасним випадкам через формування активної соціальної позиції щодо власної безпеки та безпеки оточуючих, розвинути практичні навички із самозахисту в умовах зростаючого психологічного навантаження, забезпечити нормальний та здоровий спосіб життя в умовах нашої суворої дійсності.

Педагогічний колектив навчального закладу повинен з великою відповідальністю ставитися до питання охорони праці і безпеки життєдіяльності. Незважаючи на низький рівень матеріально-технічного забезпечення, враховуючи особливі умови існування навчального закладу, кожному слід збалансовано усвідомлювати права і відповідально виконувати свої обов’язки, власним прикладом навчати і виховувати підростаюче покоління. За допомогою єдиних педагогічних вимог та порозумінь з активом батьків слід прагнути виконання учнівських правил поведінки у навчальному закладі і в громадських місцях, адже відповідальне ставлення до своїх обов’язків – запорука уникнення нещасних випадків.Отже, організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах повинна сприяти створенню належних умов для всіх працівників; ретельно продумовуючи план роботи, спільно виховувати здорове покоління, бо саме від нього значною мірою залежить стан продуктивних сил країни, її економічний, оборонний, інтелектуальний, духовний потенціал, ресурс розвитку суспільства, безпека держави.Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка