Організація самостійної роботи учнів Шишкіна Л. М. Викладач вищої категорії, старший викладачСкачати 36.41 Kb.
Дата конвертації04.11.2016
Розмір36.41 Kb.

Організація самостійної роботи учнів

Шишкіна Л.М.

Викладач вищої категорії, старший викладач


м. Алчевськ, 2014 р.

Міністерство освіти і науки України

Департамент освіти і науки Луганської облдержадміністрації

Вище професійне училище № 40

1 етап

Організація поза аудиторної самостійної роботи учнів

Визначення загальних компетенцій та форм самостійної роботи відповідно до вимог до результатів освоєння основної професійної програми.

1. Здійснювати пошук інформації, необхідної для ефективного виконання професійних завдань;

2. Використовувати інформаційно-комунікативні технології в професійній діяльності;

3. Працювати в команді, ефективно спілкуватися з колегами, керівництвом, замовниками продукції

Підготовка повідомлень по темі

Підготовка

реферату


Розробка інформаційної карти спостережень, фрагмента тех. карти

Розробка мультимедійної презентації

Розробка індивідуаль-

ного


або групового

проекту


2 етап:

Планування поза аудиторної самостійної роботи учнів

Найменування

розділів і тем програми

зміст навчального матеріалу, лабораторні роботи та практичні заняття, самостійна робота учнів, курсовий проект (якщо передбачений)

Розділ 1. Підготовка металу до зварювання

Тема 1.1 Підготовка виробів під зварювання

Правила підготовки виробів під зварювання: вихідні матеріали для виробництва зварювальних робіт. Первісна обробка металу перед слюсарними операціями. Заготівельні операції.

Типи оброблення крайок під зварювання: види зварних швів і з'єднань, принципи вибору оброблення крайок. Позначення швів і з'єднань на кресленнях.1

2

Тема 2.1 Типові слюсарні операції

Правка, гнуття, розмітка, рубка, різка механічна і ручна, обпилювання, свердління метала: призначення, сутність, техніка виконання, інструмент і пристрої, вимоги безпеки праці. Засоби і прийоми вимірювань лінійних розмірів, кутів, відхилень форми поверхні. Вимоги до організації робочого місця та безпеки виконання слюсарних операцій.

Практичне заняття: розробка фрагменту технології виконання комплексних слюсарних робіт при підготовці до зварювання металу.

Контрольна робота: виконання типових слюсарних операцій при підготовці металу до зварювання.

Самостійна поза аудиторна робота учнів: реферат на тему «Слюсарні операції»

1

2

Розділ 2. Виконання складання виробів під зварювання

Тема 2.1 Складально-зварювальні пристосування.

Складально-зварювальні пристосування: поняття, види і призначення, пристрої.

Тема 2.2 Складання виробів на прихвачуваннях.

Прихвачування: поняття, призначення, правила накладення прихвачувань при складанні виробів. Установка необхідного зазору при складанні.

Практичне заняття: Розробка технології виконання складання виробів під зварювання в складально-зварювальних пристосуваннях і прихвачуваннями з різними типами крайок.

Контрольна робота: Технологічні прийоми складання виробів під зварювання.

Самостійна робота учнів: реферат на тему «Спеціальні та універсальні пристосування»

1

2

Розділ 3. Забезпечення безпеки виконання зварювальних робіт на робочому місці відповідно до санітарно-технічних вимог і вимог охорони праці.

Тема3.1. Безпечні умови праці при виконанні ручного дугового та автоматичного зварювання

Санітарно – технічні вимоги до робочого місця .

Безпечні умови праці та електробезпека при виконанні ручного дугового та автоматичного зварювання середньої складності і складних деталей апаратів , вузлів , конструкцій і трубопроводів з конструкційних і вуглецевих сталей , чавуну , кольорових металів і сплавів.Практичне заняття 1: розрахунок режимів зварювання для заданої товщини і марки металу в різних просторових положеннях.

Практичне заняття 2: читання електричної схеми і визначення по ній типу зварювального апарату.Самостійна робота учнів: розробка мультимедійної презентації на тему: «Обладнання для електрозварювання, що застосовується на підприємствах Алчевська»;

розробка проекту «Безпечні умови праці при виконанні ручного дугового та автоматичного зварювання»3 етап:

Розробка методичних рекомендацій для оволодіння учнями способами діяльності під час поза аудиторної самостійної роботи

Мета: Організовувати власну діяльність, виходячи з мети та способів її досягнення.

Вимоги до оформлення

повідомлення, реферату

Вимоги до усного поданням тех.

документації

Вимоги до складання та оформлення

технологічної документації

Рекомендації з читання тех. документації та тех. карт, карт спостережень

Розробка інформаційної карти спостережень, фрагмента тех. карти

Вимоги до презентації

Рекомендації для роботи з навчальною та спеціальною літературою

Розробка мультимедійної презентації, проекту

Вимоги до якості мови при повідомленні

Рекомендації для роботи з навчальною та спеціальною літературою

Підготовка повідомлень з теми;

підготовка

реферату

Вимоги

до складання

та оформлення

Пам'ятка для учнів по роботі з текстом

Загальні правила складання плану при роботі з текстом:

1 . Для складання плану необхідно прочитати текст про себе , продумати прочитане.

2 . Розбити текст на смислові частини , озаглавити їх. У заголовках треба передати головну думку кожного фрагмента.

3 . Перевірити , чи відображають пункти плану основну думку тексту , чи пов'язаний наступний пункт плану з попереднім .

4 . Перевірити , чи можна , керуючись цим планом , розкрити основну думку тексту.

Правила конспектування :

1 . Уважно прочитайте текст. Попутно відзначайте незрозумілі місця , нові слова , імена , дати.

2 . Наведіть довідки про осіб , події , згаданих у тексті . Під час запису не забудьте винести довідкові дані на поля.

3 . При першому читанні тексту складіть простий план . При повторному читанні постарайтеся коротко сформулювати основне положення тексту , зазначивши аргументацію автора.

4 . Заключний етап конспектування складається з перечитування раніше зазначених місць та їх короткого послідовного запису.

5 . При конспектуванні треба намагатися висловити авторську думку своїми словами. Прагніть до того, щоб один абзац авторського тексту був переданий при конспектування одним , максимум двома пропозиціями.

Пам'ятка для учнів із створення мультимедійної презентації

Загальні вимоги до презентації:
 • Презентація не повинна бути менше 10 слайдів .
 • Перший лист - це титульний лист , на якому обов'язково мають бути представлені: назва проекту ; прізвище , ім'я, по батькові автора; назва навчального закладу , де навчається автор проекту.
 • Наступним слайдом повинні бути цілі і завдання дослідження .
 •  Далі слід розмістити зміст дослідницької роботи та отримані результати дослідження .
 • При створенні презентації необхідно враховувати сполучуваність кольорів , обмежену кількість об'єктів на слайді , колір тексту.

 • Практичні рекомендації щодо створення презентацій

  Створення презентації складається з трьох етапів:

  I. Планування презентації

  1 . Визначення цілей.

  2 . Визначення основної ідеї презентації .

  3 . Підбір додаткової інформації.

  4 . Планування виступу.

  5 . Створення структури презентації.

  6 . Перевірка логіки подачі матеріалу.

  7 . Підготовка висновку .

  II . Розробка презентації - підготовка слайдів презентації , включаючи вертикальну і горизонтальну логіку , зміст і співвідношення текстової та графічної інформації.

  III . Репетиція презентації - це перевірка та налагодження створеної презентації .

Вимоги до оформлення презентацій

В оформленні презентацій виділяють два блоки :
 • оформлення слайдів;
 • подання інформації на них.

 • Для створення якісної презентації необхідно дотримуватися ряду вимог, що пред'являються до оформлення даних блоків:

  Оформлення слайдів :

  Стиль
 • Дотримуйтесь єдиного стилю оформлення.
 • Уникайте стилів, які будуть відволікати від самої презентації.
 • Допоміжна інформація (керуючі кнопки) не повинна переважати над основною інформацією (текстом, ілюстраціями).

 • Фон
 • Для фону переважні холодні тони.

 • Використання кольору
 • На одному слайді рекомендується використовувати не більше трьох кольорів: один для фону, один для заголовку, один для тексту.
 • Для фону і тексту використовуйте контрастні кольори .
 • Зверніть увагу на колір гіперпосилань (до і після використання).

 • Анімаційні ефекти
 • Використовуйте можливості комп'ютерної анімації для представлення інформації на слайді .
 • Не варто зловживати різними анімаційними ефектами, вони не повинні відволікати увагу від змісту інформації на слайді .

Вимоги до оформлення презентацій:

Зміст інформації
 • Використовуйте короткі слова і пропозиції.
 • Мінімізуйте кількість прийменників, прислівників, прикметників .
 • Заголовки повинні привертати увагу аудиторії.

 • Розташування інформації на сторінці
 • Переважно горизонтальне розташування інформації.
 • Найбільш важлива інформація повинна розташовуватися в центрі екрана.
 • Якщо на слайді розташовується картинка, напис повинен розташовуватися під нею.

 • Шрифти
 • Для заголовків - не менше 24 .
 • Для інформації не менше 18 .
 • Шрифти без зарубок легше читати з великої відстані.
 • Не можна змішувати різні типи шрифтів в одній презентації .
 • Для виділення інформації слід використовувати жирний шрифт, курсив або підкреслення .
 • Не можна зловживати прописними буквами (вони читаються гірше рядкових ).

 • Способи виділення інформації
 • Слід використовувати: рамки ; кордону , заливку ; штрихування , стрілки ;

 •         малюнки , діаграми , схеми для ілюстрації найбільш важливих фактів .

  обсяг інформації


 • Не варто заповнювати один слайд дуже великим об'ємом інформації: люди можуть одноразово запам'ятати не більше трьох фактів , висновків , визначень.
 • Найбільша ефективність досягається тоді , коли ключові пункти відображаються по одному на кожному окремому слайді .

 • Види слайдів

  Для забезпечення різноманітності слід використовувати різні види слайдів:


 • з текстом;
 • з таблицями ;
 • з діаграмами.

Метод проектів при самостійній поза аудиторної роботі

Творчий проект повинен мати:
 • науково - дослідницький характер;
 • глибину знань, обсяг використовуваного матеріалу, самостійність у вирішенні завдань при розбиранні ідей і формулювання теми;
 • зв'язок теорії з практикою; науковість, свідомість і активність засвоєння знань;

 •          ПРОЕКТ - самостійна творча завершена робота учня, виконана під керівництвом викладача. Вона звичайно складається з двох частин: теоретичної та практичної. У якості останньої виступають конкретний виріб, макет, модель, відеофільм, комп'ютерна розробка тощо, а в теоретичній є пояснювальна записка.

  Для успішного виконання і своєчасного захисту творчого проекту викладачем розробляються і затверджуються терміни поетапного контролю і самоконтролю за виконанням роботи протягом відведеного часу над творчим проектом.

Ознаки проектів

Види проектів

Рівень творчості

Виконавський (репродуктивний), конструктивний, творчий

Зміст

Монопредметний, міжпредметний, надпредметний (поза програмою)

Призначення

Навчальні, громадські, виробничі

Кількісний склад виконавців

Індивідуальні, групові, колективні

Тривалість виконання

Міні-проекти (кілька занять), тематичні рубежів, поетапні, підсумкові-екзаменаційні, дипломні

Порядок виконання творчого проекту

Процес проектування

Поетапне формування компетенцій

1. Дослідження потреби і коротке формулювання завдання
 • Визначати потреби людини, які можна задовольнити проектуючи і виробляючи вироби.
 • Коротко формулювати завдання

2. Дослідження та аналіз можливості виготовлення виробу, оцінка необхідних знань та навичок. Вивчення професій, пов'язаних з виробництвом даного виробу
 • Відбирати і використовувати необхідну інформацію для свого проекту.
 • Знати професії, необхідні для виготовлення конкретних виробів.

3. Складання переліку критеріїв, яким має задовольняти виріб

Вміти визначати критерії, яким повинний відповідати виріб, що розробляється.

4. Вироблення декількох ідей для пошуку можливих рішень

Оцінювати ідеї на основі обраних критеріїв

5. Оцінка ідей, вибір найбільш вдалою для подальшого опрацювання. Вивчення процесу виробництва виробу в промисловості

1. Оцінювати ідеї з урахуванням наявності часу, обладнання, матеріалів, рівня знань, умінь і навичок, необхідних для реалізації обраної теми.

2. Опрацьовувати обрану пропозицію до рівня виготовлення виробу6. Планування виготовлення виробу; створення виробу
 • Детально записувати послідовність дій; вносячи зміни в міру необхідності.

 • 2. Виконувати вправи для набуття навичок з виготовлення виробів високої якості

7. Економічна оцінка виробленого виробу

Визначати витрати на виготовлення виробу (без урахування вартості трудових витрат)

8. Випробування виробу в процесі використання

Випробувати створений виріб на практиці

9. Оцінка виробу відповідно до розроблених критеріїв
 • Оцінювати якість виробу (включаючи його вплив на навколишнє середовище, суспільство, культуру, економіку тощо)
 • Пропонувати шляхи удосконалення виробу

4 етап.

Контроль результатів освоєння професійного модулю

(виду професійної діяльності)

Контроль результатів навчання -

процес зіставлення досягнутих результатів навчання із заданими критеріями з метою забезпечення якості підготовки учнів.

Результати

(основні загальні компетенції)

Основні показники оцінки результату

Форми і методи контролю та оцінки

1 . Розуміти сутність і соціальну значущість своєї майбутньої професії , виявляти до неї стійкий інтерес.

2 . Організовувати власну діяльність , виходячи з мети та способів її досягнення, визначених керівником.

3 . Аналізувати робочу ситуацію, здійснювати поточний і підсумковий контроль , оцінку і корекцію власної діяльності, нести відповідальність за результати своєї роботи.

4 . Здійснювати пошук інформації , необхідної для ефективного виконання професійних завдань.

5. Використовувати інформаційно - комунікаційні технології в професійній діяльності .

Звіти про виконання творчих дослідницьких робіт в рамках професійної діяльності.

    Виконання творчих і дослідницьких проектів за інтересами.

    Створення електронних презентацій, кооперативна проектна діяльність.

Портфоліо учнів, сертифікати, грамоти, призові місця в конкурсах.

    Громадська активність.

    

     Демонстрація інтересів професії.

Звіти про виконання практичних робіт.

Тематична і рубіжна атестація в т.ч. з використанням тестів успішності.

Повідомлення, реферати, проектна робота простої і складної структури,

публічні виступи,

відповідно до розроблених критеріїв.

Продуктивна групова комунікація

відповідно до розроблених критеріїв.

Оцінка результатів засвоєння професійного модулю(виду професійної діяльності)

Оцінка результатів навчання - процедура визначення відповідності індивідуальних освітніх досягнень учнів і випускників професійної освіти вимогам споживачів освітніх послуг.

Найменування розділів і тем

Оцінка результатів засвоєння тем предмету

Іванов

Петренко

Зайчен-ко

Розділ 1. Виконання типових слюсарних операції при підготовці до зварювання металу.

Тема 1.1 Підготовка виробів під зварювання.

Тема 2.1 Типові слюсарні операції.

Практичне заняття: розробка фрагмента технології виконання комплексних слюсарних робіт при підготовці до зварювання металу.

Контрольна робота: виконання типових слюсарних операцій при підготовці металу до зварювання.

Самостійна поза аудиторна робота учнів: реферат на тему «Слюсарні операції».

Розробка презентації: «Слюсарні операції».

Розробка проекту: «Слюсарні операції».

Виробнича практика

Загальний результат

Каталог: study
study -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту укра ї ни Національний авіаційни й університет Кафедра аеронавігаційних систем допустити до захисту завідувач кафедри В. П. Харченко " " 2013 р. Дипломна робота
study -> Розробка методів встановлення скороченого ешелонування на злітно-посадковій смузі
study -> Дипломна робота (пояснювальна записка) Випускника освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» Тема: Дослідження пропускної здатності аеропорту Гостомель Виконавець: Жежель М. С
study -> На виконання дипломного проекту студента Садового Павла Геннадійовича Тема проекту: «Супутникова система посадки контроль цілісності джерел далекомірних вимірів глобальної навігаційної системи»
study -> Розробка методів встановлення скороченого ешелонування на злітно-посадковій смузі
study -> Реферат 3 Вступ 4 1 Причини Великої французької буржуазної революції 6
study -> Розв’язання потенційно конфліктних ситуацій у повітряному русі при тренажерній підготовці
study -> Дипломна робота (пояснювальна записка) Випускника освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» Тема: Дослідження пропускної здатності аеропорту Гостомель Виконавець: Жежель М. С

Скачати 36.41 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка