Організація та порядок проведення “Дня цз” в навчальному закладі. Методика підготовки до Дня цз у загальноосвітніх навчальних закладах таке завдання виконується під час вивчення курсу «Основи життя І здоров’я учнів»Скачати 365.46 Kb.
Дата конвертації23.10.2016
Розмір365.46 Kb.
#348
Організація та порядок проведення “Дня ЦЗ” в навчальному закладі.

Методика підготовки до Дня ЦЗ

У загальноосвітніх навчальних закладах таке завдання виконується під час вивчення курсу «Основи життя і здоров’я учнів» та розділу навчального плану «Основи цивільного захисту», який традиційно завершується «Днем Цивільного захисту».


Метою проведення Дня ЦЗ є:

 • Закріплення здобутих теоретичних знань про небезпеки, що можуть трапитись, про їхні причини і наслідки для людей і навколишнього середовища та відпрацювання практичних дій з особистої безпеки і захисту учнів під час виникнення надзвичайних ситуацій. (Усю відповідальність за проведення цього заходу покладено на директора школи, як начальника Цивільного захисту заклад).

 • Практичне відпрацювання учнями та педагогічним і обслуговуючим персоналом навчального закладу дій за планами реагування на надзвичайні ситуації;

 • Формування і розвиток в учнях морально-психологічних якостей: мужності, витримки, ініціативи, здатності до взаємної виручки під час небезпеки, впевненості в ефективності заходів, що здійснюються єдиною державною системою запобігання та реагування на надзвичайні ситуації.

«День ЦЗ» є завершальним етапом щорічного навчання учнів з курсів «Основи безпеки життєдіяльності» (комплексу занять «Охорона життя і здоров’я учнів») та розділу навчального плану «Основи цивільного захисту». Під час якого закріплюються отримані теоретичні знання про небезпеку, що може виникнути на відповідній території та відпрацьовуються практичні дії з особистої безпеки й захисту учнів у разі надзвичайних ситуацій.

Законодавчо-правовою базою проведення Дня ЦЗ є Закон України «Про захист населення і територій від НС техногенного і природного характеру» від 08.06.2000р № 1809 – ІІІ. Положення цього Закону визначають:

- Ст. 33. Підготовка населення до дій у НС техногенного та природного характеру здійснюється на підприємствах, в установах і організаціях не залежно від форм власності і господарювання, а також за місцем проживання за спеціально розробленою системою заходів…

- Ст. 34. Громадяни України зобов’язані:

…вивчити основні способи захисту населення і територій від наслідків НС та надання першої медичної допомоги потерпілим, знати правила користування засобами захисту.

Відповідно до вказаного закону видано наказ МНС №97 від 23.04.2001р., який затверджує порядок здійснення підготовки населення, розділ якого «Підготовка студентів, курсантів, учнів та вихованців закладів освіти» визначає: «Підготовка учнів професійно-технічних та середніх закладів освіти до дій при виникненні НС здійснюється за програмами основ безпеки життєдіяльності та, починаючи з передвипускного класу, за відповідним розділом програми допризовної підготовки – цивільна оборона, що повинно передбачатися навчальними планами і програмою. Вивчення питань з ОБЖ та ЦЗ щороку повинно завершуватися підготовкою та проведенням Дня ЦЗ».

При плануванні Дня ЦЗ треба враховувати той факт, що НС (при землетрусах, повенях, зсувах ґрунту та інших) можуть виникати раптово. А тому в перші хвилини і навіть години після НС рятування життя і збереження здоров’я людей здійснюються силами формувань об’єкту (тобто школи, навчального закладу) та самих людей. Зі сказаного виходить, що складання детального плану реагування на НС та його практичне відпрацювання має велике значення для попередження загибелі людей, зменшення матеріальних втрат та шкоди довкіллю.

В перші хвилини після виникнення НС дії учнів та персоналу повинні бути визначенні і виконуватися негайно. Безумовно, у випадку необхідності (аварія з викидом СДОР) учні та персонал повинні бути навчені користуватися засобами індивідуального та колективного захисту, наданню першої медичної допомоги.

Окреме питання – формування морально-психологічних якостей. Необхідно підкреслити два аспекти, які підтверджують виключну властивість досягнення цієї мети. По-перше, в Україні за останні роки збільшується число самогубств. Щороку 1/6 частина втрат людей пов’язана із самогубством. Одна з причин самогубства – слабкі морально-психологічні якості людини. По-друге, такі якості як мужність, зібраність, ініціативність дозволяють людині виключити прояв паніки, відчаю, бути особисто впевненою та переконувати інших в обов’язковому рятуванні життя та здоров’я потерпілих, вірити в те, що допомога обов’язково прийде.

Тому дуже важливим завданням для всього педагогічного колективу під час підготовки до Дня ЦЗ є виховання в учнях саме таких якостей, які допоможуть їм бути активними та вижити у надзвичайній ситуації.

В процесі підготовки до Дня ЦЗ учні повинні оволодіти відповідними знаннями та навичками, які їм будуть потрібні при виникненні надзвичайних ситуацій.

Всі учні повинні знати:


 • Сигнали Цивільної оборони

 • Як покидати школу за цими сигналами та здійснювати марш містом

 • Як захищати свої органи дихання від отруйних речовин за допомогою ватно-марлевих пов’язок та фільтрувальних протигазів

Вони також повинні вміти:

 • Виконувати дії за сигналами ЦО

 • Виготовляти ватно-марлеві пов’язки і правильно носити їх

 • Користуватися фільтрувальним протигазом ЦП-5

Учні 10- 11 класів додатково повинні знати:

 • Визначення Цивільної оборони України

 • Організаційну структуру ЦО школи

 • Будову протигазів фільтрувальних та ізолюючих

 • Як надавати першу медичну допомогу потерпілим при отруєннях аміаком, хлором, ртуттю

Учні старших класів до того ж повинні вміти:

 • Користуватися фільтрувальним, ізолюючим та шланговим протигазами, загальновійськовим захисним комплектом, захисним комплектом Л -1

 • Надавати допомогу постраждалим при пораненнях, переломах кісток, травмах, опіках, ураженні електричним струмом, при здавлені та утопленні

 • Робити штучне дихання та масаж серця


Підготовка «Дня цивільного захисту»

День цивільного захисту в навчальних закладах проводиться без порушення навчального процесу в кінці навчального року, коли добігає кінця вивчення навчальних предметів: «Захист Вітчизни», «Основи здоров’я», що вивчають питання цивільного захисту та безпеки життєдіяльності.

Для підвищення активності учасників «Дня цивільного захисту» та досягнення максимального виховного ефекту цей день має бути насиченим практичними заходами та може проходити у вигляді змагань за звання “Кращий клас з цивільного захисту”».

Підготовка до “Дня цивільного захисту” у навчальному закладі починається заздалегідь і містить такі заходи:

- розроблення та своєчасне доведення до виконавців наказу про підготовку та проведення “Дня цивільного захисту”, інших розпорядчих, плануючих та навчальних документів;

- уточнення, а за необхідності, доопрацювання всіх документів щодо плану дій при надзвичайних ситуаціях, плану реагування на надзвичайні ситуації;

- детальне планування майбутнього виконання усього комплексу заходів «Дня цивільного захисту»;

- вивчення керівним та іншим персоналом у об’ємі, що їх стосується, нормативно-правових документів у сфері цивільного захисту та планів навчального закладу як об’єкта цивільного захисту з їх реалізації;

- розгляд на засіданні педагогічної ради завдання педагогічного колективу з підготовки та проведення “Дня цивільного захисту”;

- активізацію пропаганди цивільного захисту через стіннівки, радіовузол, демонстрації науково-популярних та хронікально-документальних фільмів з цієї тематики, оновлення наочної агітації, обладнання тематичної виставки тощо;

- удосконалення навчально-матеріальної бази навчального закладу;

- цілеспрямовану роботу щодо вдосконалення навчання учнів за відповідними навчальними програмами.

Основними організаційно-розпорядчими та плануючими документами з підготовки та проведення "Дня цивільного захисту" є:

наказ керівника навчального закладу про підготовку та проведення “Дня цивільного захисту”

план підготовки до проведення "Дня цивільного захисту" в навчальному закладі

план проведення „Дня цивільного захисту”

сценарії заходів на теми захисту населення від надзвичайних ситуацій, сценарії сюжетно-рольових ігор з моделюванням життєвих ситуацій, радіогазети «Знати, вміти», класних уроків в День цивільного захисту, тематичних класних годин, вікторин з цивільного захисту тощо;

план дій при надзвичайних ситуаціях;


наказ керівника навчального закладу про підсумки проведення “Дня цивільного захисту”


план усунення виявлених недоліків під час проведення “Дня цивільного захисту”.

Розроблення проекту наказу та основних плануючих документів покладається, як правило, на начальника штаба - спеціально призначену особу с питань цивільного захисту (далі – особа з питань ЦЗ).

Наказ керівника навчального закладу - начальника цивільного захисту про підготовку та проведення “Дня цивільного захисту” розробляється з урахуванням вимог нормативних документів МОН, методичних вказівок МНС або його територіальних підрозділів та наказу начальника управління (відділу) освіти міста (району).

У наказі повинні бути визначені:

мета;

термін проведення “Дня цивільного захисту”;склад учасників;

відповідальні організатори,

інші питання, що належать до завдань проведення Дня цивільного захисту

З виданням та доведенням до виконавців вимог наказу про підготовку та проведення "Дня цивільного захисту" починається безпосереднє планування його заходів.

Для повного охоплення плануванням всіх заходів, які повинні бути відпрацьовані під час проведення «Дня цивільного захисту», необхідно передбачити виконання навчально-методичних та практичних заходів:

тематичні класні години, класно-групові заняття, семінари, бесіди, вікторини, відкриті уроки з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, навчальні екскурсії до аварійно-рятувальних служб, начальних закладів та установ МНС;

огляди-конкурси, радіогазети, стінна преса, демонстрація відеофільмів та презентацій, виставки,

спортивні змагання, естафети, тренування,

навчально-практичний тренінг з евакуації учасників навчально-виховного процесу з приміщень навчального закладу.

Плани підготовки та проведення "Дня цивільного захисту" розробляються особою з питань ЦЗ, відповідальною за проведення «Дня цивільного захисту», з залученням членів оргкомітету, та затверджуються керівником навчального закладу - начальником цивільного захисту.

У планах визначаються підготовчі заходи, заходи, які виконуються при проведенні “Дня цивільного захисту”, їх послідовність, час, місце, відповідальні виконавці та термін виконання.

Головна умова успішного проведення “Дня цивільного захисту” - його насиченість практичними заходами в дусі змагань, що викликають жвавий інтерес в учнів і сприяють поглибленню знань і придбанню практичних навиків, передбачення необхідних заходів для безпеки учасників і медичного контролю.

При плануванні заходів “Дня цивільного захисту” учнів навчального закладу доцільно поділяти на три вікові групи: І група — 2-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, II група — 5-9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, III група — 10-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів

Прив’язка заходів, що проводяться у “День цивільного захисту” деталізується за віковими групами та термінами виконання та відображається у Плані проведення “Дня цивільного захисту”.
Проведення “Дня цивільного захисту” в загальноосвітньому закладі

За добу до проведення “Дня цивільного захисту” на інформаційному стенді навчального закладу вивішується оголошення про час проведення кожного заходу і відповідальні особи за їх виконання.

Цей день в навчальних закладах повинен бути святом, а насиченість програми його проведення дає можливість учням ще в стінах навчального закладу готувати себе до самостійного життя і правильно діяти в умовах виникнення надзвичайних ситуацій.

У день проведення “Дня цивільного захисту” перед початком занять за розкладом (перед першим уроком першої зміни) весь постійний склад і учні вишиковуються на лінійку, а керівник навчального закладу оголошує про початок "Дня цивільного захисту".

Тривалість лінійки, як правило, не повинна перевищувати 30 хвилин.

Якщо лінійку до початку уроків повести неможливо, то про початок “Дня цивільного захисту” оголошується по шкільному радіо.

Під час проведення лінійки посадові особи, учні та запрошені до заходу гості виступають з промовами з нагоди “Дня цивільного захисту”.
По закінченню лінійки працівники та учні розходяться по класах для проведення навчальних занять за розкладом і планом “Дня цивільного захисту”.

На початку першого уроку класні керівники (класоводи) своєчасно доводять до учасників перелік заходів, в яких вони беруть участь, їх зміст та місце і час проведення.

Під час проведення першого уроку для проведення бесід з учнями (15-20 хвилин) до класу можуть бути запрошені представники відділу з питань надзвичайних ситуацій міста (району) та курсів цивільної оборони, управління (відділу) освіти і науки, молоді та спорту, шефів, ветеранів, громадськості, а також за бажанням батьків учнів.

На цей день розкладом уроків бажано передбачити опрацювання підсумкових тем програм з питань основ здоров’я, безпеки життєдіяльності, цивільного захисту у вигляді відкритих уроків для кожної вікової групи.

У класах, де відпрацьовані всі теми програми, учні беруть участь у заходах «Дня цивільного захисту» й отримують необхідну теоретичну та практичну підготовку до дій в умовах надзвичайних ситуацій.

Усі інші уроки проводяться відповідно до розкладу занять з виконанням практичних та навчально-методичних заходів згідно з Планом проведення “Дня цивільного захисту”.
Навчально-методичними заходами в „День ЦЗ” можуть бути:

Перша вікова група:

- тематичні класні години;

- вікторини з основ цивільного захисту та безпеки життєдіяльності;

- рольові ігри з основ здоров’я та безпеки життя;

- змагання, до програм яких включаються від одного до декількох завдань, вправ щодо руху з нескладними перешкодами, з розпізнання небезпечних явищ та подій;

- подорожі в „Країну дорожніх знаків”;

- малювання на тему небезпечних або нестандартних життєвих ситуацій;

- театралізовані покази про безпечну поведінку на вулиці та вдома;

- перегляд відео матеріалів, що висвітлюють питання надзвичайних ситуацій;

- відпрацьовуються дії по класах за сигналами оповіщення та повідомленнями штабу цивільного захисту школи.

Основною умовою проведення практичних заходів з учнями молодших класів повинно бути те що вони, як правило, відпрацьовуються без поспіху, під керівництвом своїх вчителів до початку загальношкільних заходів.
Друга вікова група:

виховні години з питань безпеки життєдіяльності;

вікторини з основ цивільного захисту та безпеки життєдіяльності;

відкриті уроки,

змагання, естафети;

тести на теми життєвих ситуацій,

ігри з правил дорожнього руху;

рольові ігри з основ безпеки життя;

про пожежну безпеку „Що ми знаємо про вогонь?”;

оформлення фотовітрин, альбомів із накопиченими матеріалами;

випуск стінних газет, що розповідають про заходи цивільного захисту.
Третя вікова група:

- семінари з обговоренням підготовлених рефератів;

- практичні заняття з вирішення ситуаційних завдань;

- вікторини з цивільного захисту;

- Брейн-ринги;

- змагання з виконання нормативів з цивільного захисту,

- спортивні естафети;

- проведення командних змагань за програмою "Школи безпеки".

Для поглибленого вивчення факторів, що можуть спричинити надзвичайні ситуації, на уроках фізики, хімії, астрономії, географії, біології тощо у цей день активно використовуються міжпредметні зв’язки, а саме, проводяться:

- на уроках малювання - конкурси малюнків про допомогу при стихійних лихах, аваріях і катастрофах;

- на уроках праці – виготовлення найпростіших засобів захисту дихання (протипилових тканинних масок, ватно-марлевих пов’язок тощо);

- на уроках з гуманітарних предметів обговорюються художні твори та історичні події, у яких висвітлюється тема надзвичайних ситуацій.

Учні старших класів можуть бути залучені до підготовки та проведення занять з основ безпеки життя у початкових класах, суддівства вікторин і естафет у молодших і середніх класах, а також - до проведення заходів з підготовки, озвучення радіогазети "Знай і умій" та ведення інших змістових радіопередач під час перерв.

За рішенням керівника навчального закладу з учнями третьої вікової групи можуть проводити екскурсії до підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, відвідувати захисні споруди та знайомити з організацією цивільного захисту одного з підприємств району (міста).

Крім того, усі учні прослуховують радіосигнал оповіщення цивільного захисту про надзвичайну ситуацію і спільно діють наприкінці уроків щодо його практичного відпрацювання. При цьому виконується умова, що учні молодших класів ці заходи відпрацювали раніше, без поспіху, під керівництвом своїх вчителів і на момент проведення загального тренування з ними підбили підсумки і закінчили заняття.

У «День цивільного захисту» проводяться конкурсні огляди наочної агітації (стінгазети, фотомонтажі, листівки, плакати) з тематики цивільного захисту, наприклад «Захист людини у надзвичайних ситуаціях», «Дії учнів при надзвичайних ситуаціях» та інші теми.

Наочна агітація готується заздалегідь, у підготовчий період, а також під час уроків малювання та уроків праці (конкурсні малюнки, вироби простіших засобів захисту тощо).


В ході “Дня цивільного захисту” з керівним, командно-начальницьким складом, педагогами та учнями в межах їх компетентності можуть проводиться згідно з Планом проведення «Дня цивільного захисту» практичні заходи об’єктового тренування за підтримки територіальних відділів з питань надзвичайних ситуацій:

перевірка готовності захисних споруд (за їх наявності);

відпрацювання практичних дій відповідно до Плану дій щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;

відпрацювання дій за ввідними можливих надзвичайних ситуацій;

відпрацювання прийомів користування засобами індивідуального захисту;

проведення протипожежних, світломаскувальних заходів, заходів з герметизації та евакуації;

знезаражування територій, будинків, майна;

проведення евакуаційних заходів.

Проведення навчальної евакуації педагогічних працівників і учнів здійснюється, як правило, наприкінці останнього уроку.

Закінчується «День цивільного захисту» підведенням його підсумків.

На основі особистих спостережень за діями учнів і педагогічного складу, а також доповідей членів оргкомітету голова оргкомітету - начальник штабу цивільного захисту підводить підсумки виконання запланованих заходів і готує звіт про проведення «Дня цивільного захисту» в навчальному закладі.

В підсумковій частині звіту визначаються ступінь досягнення мети, вирішення завдання «Дня цивільного захисту», дається оцінка діям учасників, визначаються переможці проведених заходів.

За результатами звіту складається наказ керівника навчального закладу, у якому висвітлюються загальні результати, виявлені недоліки, переможці та активні учасники нагороджуються призами, грамотами, подяками, сувенірами.

У визначений час керівник навчального закладу проводить розбір «Дня цивільного захисту» на педагогічній раді навчального закладу.

Після загального розбору класні керівники на виховній годині у кожному класі підводять підсумки проведення змагань і конкурсів, здачі нормативів, аналізують роботу учнів у цей день, відзначають тих, які домоглися успіхів при виконанні заходів «Дня цивільного захисту».

За результатами проведення «Дня цивільного захисту» в навчальному закладі можуть бути розроблені практичні заходи з усунення виявлених недоліків з питань цивільного захисту, внесені необхідні зміни в план роботи навчального закладу, навчальні програми підготовки постійного складу навчального закладу до дій у надзвичайних ситуаціях.

Підготовка до Дня ЦЗ в навчальному закладі ведеться на плановій основі. План підготовки та проведення Дня ЦЗ складається як і наказ за 2 місяці до дня проведення заходу і має три частини:

- заходу щодо підготовки до Дня ЦЗ;

- заходи щодо проведення Дня ЦЗ;

- підбиття підсумків проведення Дня ЦЗ.

План затверджує начальник ЦЗ школи, підписує начальник штабу ЦЗ.

План заходів
з/п


ЗАХОДИ

Час

прове-дення

Хто

проводить

Відмітка

про вико-нання

ЗАХОДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ДНЯ ЦЗВивчення адміністрацією школи, вчителями нормативних документів МОНУ, управління освіти з питань підготовки учнів за програмою «ЦЗ» і планів на мирний та воєнний час.

Лютий

Начальник ЦЗ школи

Начальник штабу ЦЗ школи

Викладачі ОБЖ,

«Захисту Вітчизни»
Розглядання на засіданні педагогічної ради питання «Про стан ЦЗ в школі і завдання педагогічного колективу, з підготовки Дня ЦЗ».

Лютий

Начальник ЦЗ школи


Інструктивно-методичні заняття членів загальношкільної комісії та підкомісій по вивченню суддівської документації з проведення Дня ЦЗ.

Березень

Нач. ЦЗ школи

Начальник штабу ЦЗ школи

Викладачі ОБЖ,

«Захисту Вітчизни»
Запрошення представників відділу з МНС, екології, пожежної частини, санепідемстанції, охорони праці для участі в проведенні Дня ЦЗ. Призначення осіб, відповідальних за їх зустріч і супровід.

Березень - Квітень

Начальник ЦЗ школи

Начальник штабу ЦЗ школи

Класні керівникиВідпрацювання порядку і послідовності (сценарію) Дня ЦЗ членами загально шкільної комісії та підкомісій.

Березень

Нач. ЦЗ школи

Начальник штабу ЦЗ школи

Класні керівникиОрганізація та здійснення контролю за якістю занять і тренувань з ЦЗ у початкових (2-4), основних (5-9) та старших (10-11) класах в період підготовки до Дня ЦЗ.

Січень - Квітень

Начальник ЦЗ школи

Начальник штабу ЦЗ школи

Викладачі ОБЖ,

«Захисту Вітчизни»
Завершення підготовки педагогічного складу і технічного персоналу.

Квітень

Начальник ЦЗ школи

Начальник штабу ЦЗ школи
Організація і проведення занять та тренувань з особами, які призначені на пункт видачі протигазів.

Березень - Квітень

Начальник штабу ЦЗ


Перевірка і підготовка майна ЦЗ, яке буде використовуватися під час проведення Дня ЦЗ.

Квітень

Начальник штабу ЦЗ


Виготовлення найпростіших засобів захисту органів дихання, заготовка матеріалів для проведення практичних заходів в День ЦЗ.

Січень - Квітень

Начальник штабу ЦЗ

Заступник директора з МТЗ
Організація і перевірка протипожежного захисту (ППЗ).

Березень

Заступник директора з МТЗ


Розробка суддівських документів і особистих планів (пам`яток для членів журі, класних керівників по проведенню змагань, естафет і конкурсів).

Лютий - Березень

Начальник штабу ЦЗ школи

Голова комісії

Вчитель фізкультури

Класні керівники
Організація і проведення заходів з пропаганди ЦЗ; питань забезпечення життєдіяльності людини; завдань ЦЗ; занять зі школярами з тематики «Навколишнє середовище», «Екологічні проблеми»; організація і демонстрація кінофільмів на тему «Людина в екстремальних ситуаціях».

Січень - Квітень

Начальник штабу ЦЗ

Викладачі ОБЖ,

«Захисту Вітчизни»Висвітлення заходів ЦЗ у стінних газетах, доповідях, бесідах тощо; організація у шкільній бібліотеці виставки книжок, брошур, альбомів з тематики ЦЗ: «Надзвичайна ситуація», «Знай і вмій», «Людина в екстремальній ситуації», «Природа і людина»; обладнання стендів, плакатів про участь учнів у заходах ЦЗ, що проводились у попередні роки; створення (оновлення) загальношкільного «Куточка ЦЗ», змістове оформлення в ньому матеріалів щодо сигналів оповіщення ЦЗ, характерних для населеного пункту, і дій учнів за відповідних умов; підготовка наочної агітації, плакатів, схем, необхідних для проведення заходів Дня ЦЗ.

Березень - Квітень

Начальник штабу ЦЗ

Класні керівники
Удосконалення навчально-матеріальної бази ЦЗ школи: упорядкування кабінету (класу) ЦЗ; підготовка до змагань навчального містечка ЦЗ, спортмайданчиків, а також шкільних захисних споруд; отримання майна ЦЗ, потрібного для організації навчального процесу з ЦЗ; організація виготовлення макетів захисних споруд і приладів, а також найпростіших засобів захисту органів дихання; упорядкування і перевірка, налагодження технічних засобів навчання і пропаганди ЦЗ в школі. Отримання необхідних учбових кінофільмів.

Січень - Квітень

Заступник директора з МТЗ

Вчитель фізкультури

Викладачі ОБЖ, «Захисту Вітчизни»
Класні керівникиЗбір керівного складу ЦЗ, педагогічного та технічного персоналу школи. Заслуховування доповідей про готовність до Дня ЦЗ.

Квітень

Начальник ЦЗ школи

Проведення Дня ЦЗ

1.

Відкриття Дня ЦЗ, проведення загальношкільної лінійки за участю учасників установ, які запрошені, батьків.

Згідно графіку дня ЦЗ

Начальник ЦЗ школи

Заступник директора з виховної роботи

2.

Відкриті уроки за програмою ЦЗ в 2-7 класах, а також заняття з медико-санітарної підготовки, відповідно до навчальної програми.


Згідно графіку дня ЦЗ

Викладач ОБЖ

Класні керівники


3.

Організація зустрічей учнів з запрошеними особами. Організація їх виступів.

Згідно графіку дня ЦЗ

Заступник директора з виховної роботи

Класні керівники4.

Організація і відвідування виставки «Навколишнє середовище і людина», технічної творчості учнів. Огляд-конкурс фотогазет,листівок, плакатів на тему: «Захист людини у НС».

Згідно графіку дня ЦЗ

Заступник директора з виховної роботи

Класні керівники


5.

Відпрацювання дій учнів, постійного складу школи по ввідним, відповідно до варіантів можливої обстановки на території школи при виникненні НС техногенного та природного характеру.

Згідно графіку дня ЦЗ

Начальник ЦЗ школи

Начальник штабу ЦЗ школи

Класні керівники

6.

Завершення робіт по приведенню в готовність захисних споруд, підвалів, протирадіаційних укриттів, виготовлення простіших засобів захисту органів дихання, проведення протипожежних і евакуаційних заходів щодо захисту особового складу.

Згідно графіку дня ЦЗ

Начальник ЦЗ школи

Начальник штабу ЦЗ школи7.

Проведення вікторини з теми: «Основи поведінки учнів у НС» (2-9 кл.), з теми: «Захист учнів у НС» (10-11 кл.).

Згідно графіку дня ЦЗ

Класні керівники

Члени підкомісії


8.

Проведення комбінованих естафет з елементами виконання нормативів, контрольних питань програми ЦЗ.

Згідно графіку дня ЦЗ

Загальношкільна комісія, підкомісія

Класні керівники


9.

Екскурсія учнів на підприємства для ознайомлення з захисними спорудами і навчальними (консультативними) пунктами ЦЗ.Згідно графіку дня ЦЗ

Загальношкільна комісія, підкомісія

Класні керівники


10.

Освітлення ходу і результатів проведення заходів Дня ЦЗ за допомогою засобів, які знаходяться у розпорядженні школи.Згідно графіку дня ЦЗ

Начальник ЦЗ школи

Начальник штабу ЦЗ школи

Голова підкомісії

Підведення підсумків Дня ЦЗ

1.


Збір педагогічного і технічного складу, учнів для підведення підсумків Дня ЦЗ.

Згідно графіку дня ЦЗ

Начальник ЦЗ школи2.


Оголошення наказу начальника ЦЗ школи (директора) «Про підсумки Дня ЦЗ».

Згідно графіку дня ЦЗ

Начальник штабу ЦЗ школи3.


Вручення призів, пам’ятних подарунків, сувенірів, грамот переможцям окремих етапів.

Згідно графіку дня ЦЗ

Начальник ЦЗ школи4.


Розбір проведення Дня ЦЗ з педагогічним та технічним персоналом школи.

Згідно графіку дня ЦЗ

Начальник ЦЗ школи

Начальник штабу ЦЗ школиЗалежно від тематики й обсягів навчання з ОБЖД і ЦЗ можна планувати і проводити такі заходи:

1. У початкових класах:

Вікторини , рольові ігри з ОБЖД, змагання до програми яких включаються від однієї до декількох вправ, тренування, відпрацьовуються дії за сигналами оповіщення в разі надзвичайних ситуацій; заходи можуть закінчуватися переглядом відеоматеріалів, присвячених питанням цивільного захисту.2. У середніх класах:

Вікторини з ЦЗ, відкриті уроки, змагання, естафети у класах і групах паралельних класів; учні 6-7 класів активно беруть участь в оперативному випуску стінних газет, що розповідають про заходи й переможців, використовуючи накопичені матеріали, оформлюють фотовітрини, фотоальбоми.3. У старших класах:

Змагання зі складання нормативів ЦЗ, семінари з обговоренням підготовлених рефератів, практичні заняття з виконання ситуаційних завдань.

За рішенням директора визначені класи організовують екскурсію на курси ЦЗ, відвідують захисні споруди , знайомляться з організацією ЦЗ одного з підприємств і практичними заходами щодо захисту тварин і рослин від впливу НС.

Учні, крім планових занять з курсу ОБЖД і ЦЗ, беруть участь в таких заходах: • на уроках малювання – у конкурсі малюнків, присвячених наданню допомоги в разі стихійних лих, аварій та катастроф;

 • на уроках праці – у виготовленні найпростіших засобів захисту й відновленні навчально-матеріальної бази ЦЗ школи;

 • на практичних заняттях і тренуваннях – у вивчені тем «Радіаційна безпека»

У цей день активно використовуються між предметні зв’язки для поглибленого вивчення факторів, що викликають надзвичайні ситуації (фізика, хімія, астрономія, географія, біологія тощо). На заняттях з гуманітарних предметів обговорюються художні твори та історичні події, пов’язані з НС.

Крім того, всі учні середніх і старших класів прослуховують магнітофонний запис одного із сигналів оповіщення ЦЗ і спільно діють наприкінці одного з уроків щодо його практичного відпрацювання.

Учні старших класів можуть бути залучені до підготовки та проведення занять з ОБЖД у початкових класах.

Потрібно, щоб учні молодших класів ці заходи відпрацювали раніше, без поспіху, під керівництвом своїх вчителів.
Питання вікторини та відповіді на них:

1. Які укриття належать до найпростіших захисних споруд? – 3 бали.

До найпростіших захисних споруд належать відкрита та закрита щілини.

 1. Що таке укриття? – 8 балів.

Укриттям називають захисні споруди герметичного типу, що забезпечують захист людей, які вкриваються в них, від всіх вражаючих чинників ядерного вибуху, а також за необхідністю від СДОР, радіоактивних продуктів ядерних установок, високих температур і продуктів горіння у випадку пожежі.

 1. Що таке протирадіаційне укриття? – 8 балів.

Протирадіаційним укриттям називають захистну споруду, що забезпечує захист людей від зараження радіоактивними речовинами та радіоактивного випромінювання в зонах радіоактивного зараження місцевості.

 1. Чи можна використовувати звичайний одяг для захисту шкіри від отруйних речовин? – 6 балів.

Звичайний одяг можна використовувати для захисту шкіри від радіоактивного зараження нетривалий час і тільки після просочення його лужно-олійною емульсією.

 1. Що таке відкрита щілина? – 4 бали.

Відкрита щілина – це вузька траншея глибиною 180-200 см і шириною 100-120 см вгорі і внизу – 80-90 см. З одного боку під прямим кутом до траншеї зроблено вхід.

 1. Як називалася організація, що займалася підготовкою населення до захисту від ЗМУ до створення ЦО? – 3 бали.

Підготовкою населення до захисту від ЗМУ займалася МППО (місцева протиповітряна оборона).

 1. Які споруди в сільській місцевості можна пристосувати під ПРУ? – 10 балів.

Підвали, погреби, овочесховища, перші поверхи цегляних громадських будівель і приватних будинків.

 1. Яка бочка більш небезпечна – наповнена бензином чи порожня з-під бензину 7 – 5 балів.

Більш небезпечною є порожня бочка, бо всередині може утворитися вибухонебезпечна концентрація парів бензину.

 1. Що повинен знати і уміти до кінця навчального року з ОБЖ та ЦО учень 2-го класу? – 5 балів.

Учень повинен знати і уміти:

- правильно діяти в НС;

- користуватися респіратором, найпростішими засобами захисту органів дихання.

 1. Що повинен знати до кінця навчального року з ОБЖ та ЦО учень 8-го класу? – 5 балів.

Учень повинен знати:

- порядок оповіщення в НС;

- призначення та будову респіратора, найпростіших засобів захисту органів дихання;

- види захисних споруд, правила розміщення і перебування в них;

- засоби захисту від наслідків аварій і катастроф, стихійних лих, характерних для нашої області.

Диспути

В молодшій та середній школі можна проводити диспути. Для обговорення при проведенні диспутів рекомендуються такі питання: 1. Що таке, на вашу думку, Цивільна оборона. Навіщо вона потрібна?

 2. Які завдання вирішує Цивільна оборона?

 3. Навіщо потрібна ватно-марлева пов’язка. Від чого вона захищає?

 4. Що таке протигаз? Навіщо він потрібен?

 5. Що таке пожежа? Від чого вона може виникнути? Що потрібно роботи, щоб її уникнути?

 6. Як боротися з пожежею? Як поводитися при пожежі?

 7. Що таке вогнегасник? Як ним користуватися?

 8. Що таке Надзвичайна ситуація? Які Надзвичайні ситуації ви знаєте?

 9. Що таке евакуація? Навіщо вона потрібна? Як правильно поводитися під час евакуації?

 10. Які сигнали ЦО діють у школі? Що потрібно робити, почувши їх?

 11. Люди – основні забруднювачі води, грунту та повітря. Що потрібно робити, щоб не забруднювати довкілля?

 12. Небезпечні природні явища і як від них захищатися?

 13. Які техногенні катастрофи Ви знаєте? Як вони виникають?

 14. Як особисто я охороняю довкілля?

 15. Як потрібно поводити себе, якщо розлита ртуть?

 16. Епідемія грипу. Як моя сім’я захищається від цієї хвороби?

 17. Які предмети побутової хімії небезпечні? Як правильно ними користуватися?

 18. Як потрібно поводитися в школі для підтримання порядку, дисципліни та чистоти?

 19. Що таке правила особистої гігієни? Як ми їх виконуємо?

 20. Що Ви знаєте про війну? Що Ви читали про неї? Які фільми дивились? Ваше відношення до війни, терору та насильству?

 21. Що Ви знаєте про Чорнобильську катастрофу? Коли вона була? ЇЇ наслідки?

 22. Як треба поводитися при землетрусі?


Для учнів 10-11 класів при проведенні занять доцільно давати ситуаційні завдання і змушувати їх до практичних дій по самоврятуванню та наданню допомоги потерпілим.

Приклади ситуаційних завдань:

1. У другій половині дня ви разом із друзями підійшли до кінотеатру (кафе), розташованого поблизу вокзалу. В цей час в районі вокзалу пролунало кілька потужних вибухів, через деякий час ви побачили як у повітря піднімається зеленувато-жовта хмара і рухається за повітрям вздовж вулиці. Автотранспорт почав подавати сигнал тривоги. У вашій квартирі, на вулиці, що прилягає до вокзалу лишилися бабуся і молодша сестра. Батьки на роботі.

а) Визначте, що відбулося на залізничному вокзалі, і за зовнішніми ознаками встановіть характер хмари, що поширюється, опишіть її властивості , що спричиняють ураженню, та засоби захисту.

б) Прийміть рішення щодо ситуації та опишіть ваші дії щодо неї.Відповідь: на вокзалі вибухнули ємкості з хлором. Це газ зеленувато-жовтого кольору з різким задушливим запахом. В 2,5 разів важче повітря, стелиться над землею. Проникає в нижні і підвальні приміщення будинків і споруд. Пари сильно подразнюють органи дихання, очі і шкіру.

Рішення:

1) Негайно повернутися додому.

2) Щільно закрити вікна та двері.

Якщо хлор почне поникати в квартиру, то необхідно (при відсутності протигазу і респіратора) надіти на обличчя пов’язку або рушник, попередньо змочені водою або 2% розчином питної соди.

2.Ви прибули на вокзал для поїздки в село. Автобусні рейси скасовано, із будівлі вивозять людей. З цікавості ви прийшли в будівлю автовокзалу і дізналися, що встановлено факт виливу великої кількості ртуті, виходячи з приміщення ви самі побачили місце розливу ртуті. Визначте:

а) як треба поводитися в зоні забруднення і що зробити після виходу з будівлі автовокзалу;

б) як будуть знезаражувати приміщення;

в) ознаки ураження ртуттю і правила само-, взаємодопомоги.

Відповіді:

1) Негайно залишити будівлю автовокзалу і вийти на свіже повітря.

2) Пролити міцним, майже чорним розчином марганцівки підошви взуття, якщо ви наступили на ртуть.

Знезараження:

1) Виведіть з приміщення всіх людей.

2) Відчиніть навстіж всі вікна.

3) Захистіть органи дихання хоча б вологою пов’язкою.

4) Негайно почати збирати ртуть спринцівкою і скидати її у склянку з розчином марганцівки (2г на 1 літр води).

5) Вимийте забруднені місця мильно-содовим розчином (400г мила і 500г кальцинованої соди на 10 літрів води або 20г марганцівки на 10 літрів води).

Ознаки ураження: • Симптоми отруєння виявляються через 8-24 години;

 • Починається загальна слабкість, головний біль, підвищується температура;

 • Болі в животі, розлад шлунку, хворіють ясна;

 • Зниження працездатності, послаблення пам’яті;

 • Легке тремтіння рук.

Ртуть уражає нервову систему, нирки і викликає навіть божевілля.

При обговоренні кожної ситуації треба спільними зусиллями всього класу знаходити найбільш оптимальне рішення; визначати засоби для постраждалих і т.д.

В середніх школах учні 10-х класів кожен рік вивчають розділ навчального плану «Основи цивільного захисту». Доцільно, щоб вони під час підготовки до Дня ЦО виконували реферати або самостійні роботи з тематики ЦОПрактично темами рефератів можуть бути:

 1. Організація Цивільної оборони в Україні. Нормативні документи.

 2. Зброя масового ураження. Напрямки її розвитку.

 3. Хімічна зброя.

 4. Бактеріологічна зброя.

 5. Ядерна зброя.

 6. Характеристики СДОР та засоби індивідуального захисту.

 7. Засоби захисту від зброї масового ураження.

 8. Надзвичайні ситуації мирного та воєнного часу. Дії населення в надзвичайних ситуаціях.

 9. Природні катаклізми.

 10. Повені.

 11. Пожежі.

 12. Землетруси.

 13. Техногенні катастрофи.

 14. Чорнобильська Катастрофа та її наслідки.

 15. Наркоманія та боротьба з нею. Види наркоманії та її профілактика.

 16. СНІД – загроза людству.

 17. Туберкульоз та його профілактика.

 18. Грип та його профілактика.

 19. Навколишнє середовище та проблеми виживання людства.

 20. Організація і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт при виникненні надзвичайних ситуацій.

 21. Сучасний тероризм та боротьба з ним. Види тероризму.

 22. Наркоманія та алкоголізм – загроза здоров’ю нації.

 23. Прилади радіаційної, хімічної розвідки і дозиметричного контролю.

 24. Укриття населення в захисних спорудах.

 25. Евакуація населення та інші.

Організація і проведення практичних тренувань,воєнізованих естафет та змагань

Проведення естафет.

Для проведення естафет облаштовуються траси (напрямки, рубежі), готується суддівський апарат, складається список майна, готується документація.

Перед естафетою учасникам повідомляються умови виконання вправ і проведення естафети. Переможцем естафети оголошується команда, яка пройшла трасу за найменший час. За підсумками естафети вручаються призи.

Варіант естафети:

1 етап – надівання протигазу, біг 20-30м в протигазі, зняття протигазу.

2 етап – надання потерпілому медичної допомоги (переломи з кровотечею, штучне дихання).

3 етап – використання вогнегасника, підручних матеріалів для гасіння пожежі.

Естафети проводяться після необхідних проведення тренувань. В естафетах беруть участь учні старших класів. Доцільно в якості глядачів залучити учнів молодших та середніх класів. Для оперативного проведення естафет у встановлені терміни необхідно завчасно підготувати необхідну кількість напрямків естафет (залежно від кількості учасників).Проведення тренувань, змагань.

Для проведення тренувань та змагань доцільно визначити практичні заходи, по яким проводяться тренування та змагання. Як варіант може бути: 1. Користування фільтрувальним протигазом ЦП - 5.

 2. Користування вогнегасником.

 3. Надання першої медичної допомоги потерпілим.

Пропонується проведення протягом учбової години до 20хв. – тренування, решта 25хв. – змагання. Безумовно, для залучення 100% учнів необхідно завчасно підготувати необхідну кількість учбових місць, керівників та матеріальне забезпечення. Заходи тренування та змагань можуть бути іншими, але обов’язково пов’язаними з програмою ОБЖД та ЦО. Головне – це практичне відпрацювання дій та нормативів учнями. Кращих за підсумками змагань заохочують.


Підведення підсумків Дня ЦЗ

 1. Підведення підсумків по окремим питанням.

Підведення підсумків можна проводити після кожного уроку, тренування, змагання, естафети і, навіть, після випуску стінгазет.

Схема підведення підсумків:

- коротко нагадати основні відпрацьовані питання;

- відмітити кращих;

- підкреслити важливість відпрацьованих питань;

- вручити пам’ятні призи, грамоти.

По окремим питанням підсумки підводять класні керівники, члени комісії, члени журі або особи, відповідальні за проведення заходів. Про досягнені результати вони доповідають начальники ЦЗ школи.

Практика показує, що дуже добре, коли до підведення підсумків з окремих дисциплін залучають гостей школи, представників різних служб району, які запрошені на День ЦЗ.
2.Загальне підведення підсумків.

Цей захід готується впродовж всього дня. До штабу ЦЗ постійно надходить інформація про проведення окремих заходів та їх підсумки. В ході проведення Дня ЦЗ готується наказ директора школи – начальника ЦЗ школи «Про підсумки проведення Дня ЦЗ». Основні пункти цього наказу готуються завчасно і доповнюються, під час проведення Дня ЦЗ, окремими цифрами та показниками.

Після закінчення Дня ЦЗ у визначений час директор школи – начальник ЦЗ збирає у себе заступників директора, працівників штабу ЦЗ, командирів невоєнізованих формувань та класних керівників для підведення загальних підсумків Дня ЦЗ в школі.

Починають підведення підсумків заступники директора школи які відповідали за окремі напрямки заходів Дня ЦЗ: • Начальник штабу ЦЗ – про загальні підсумки дня ЦЗ.

 • Голова евакокомісії – про підсумки евакуації та виконання плану об’єктового тренування.

 • Заступник начальника штабу ЦЗ – про виконання засобів безпеки в ході Дня ЦЗ, дисципліну, оформлення наочності та інші.

Остаточні підсумки підводить директор школи. Він оцінює діяльність присутніх на нараді,затверджує результати Дня ЦЗ, ставить завдання про усунення недоліків.

Далі проводиться лінійка на якій директор оголошує наказ «Про підсумки проведення Дня ЦЗ» та вручає призи і грамоти переможцям. Після оголошення наказу директор повідомляє про закінчення Дня ЦЗ.Про підсумки проведення Дня ЦЗ у письмовій формі доповідається начальнику Управління освіти.

Все матеріально-технічне обладнання своєчасно збирається, обслуговується і зберігається до наступного Дня ЦЗ.
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс

Скачати 365.46 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка