Орієнтовні вимоги


Приклади завдань у тестовій формі закритого типу, які передбачають вибір правильної відповіді із трьох запропонованих варіантівСкачати 244.68 Kb.
Сторінка5/11
Дата конвертації20.11.2018
Розмір244.68 Kb.
#65157
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Приклади завдань у тестовій формі закритого типу, які передбачають вибір правильної відповіді із трьох запропонованих варіантів


 1. Визнач рядок, у якому подано синоніми до слова сміятися.

А реготати, хихикати Б плакати, сумувати В сміх, смішний

 1. Визнач закінчення, яке матимуть подані іменники в орудному відмінку.

Марія, лінія, олія.

А -ею Б -ою В -єю

 1. Визнач відмінок виділеного в реченні прикметника.

В усі пори року Київ нагадує великий парк.

А називний Б родовий В знахідний

Приклади відкритих завдань у тестовій формі, виконання яких передбачає коротку письмову відповідь


Добери й запиши прислівники, якими можна замінити подані вирази. Як кіт наплакав На весь голос

Приклади завдань на встановлення послідовності або відповідності


Пронумеруй слова за алфавітом (або за кількістю складів, або за порядком ударного складу тощо).

лінуватися мовчати сито

Покажи стрілочками звукову модель кожного слова. джміль


Запис моделі слова яблуко

яблуко щука


Запис моделі слова щука

Запис моделі слова джміль


Приклад творчого завдання (побудова зв’язного висловлювання)


Який навчальний предмет у школі тобі подобається найбільше? Напиши, чому ти так думаєш.

Приклади завдань до тексту для перевірки розуміння його змісту


 1. Знайди і підкресли у тексті речення, яке відображає головну думку твору.

 2. Пригадай і запиши прислів’я, яким можна замінити назву твору.

 3. Підкресли речення, у якому розповідається про ….

 4. Підкресли у тексті слова, які відображають тему твору.

 5. Обведи слова, якими автор висловлює своє ставлення до ….

 6. Підкресли у тексті слова, які пояснюють вчинок … (ім’я персонажа).

 7. Познач речення, в якому автор використав порівняння.Приклади творчих завдань (висловлення власної думки до змісту прочитаного тексту)


Запропонуй свій варіант заголовку до цього твору. Обґрунтуй свій вибір. Що найбільше вразило тебе в тексті? Чому?

Приклади завдань у тестовій формі закритого типу, які передбачають вибір правильної відповіді із трьох запропонованих варіантів


 1. Визнач жанр прочитаного твору.

А оповідання

Б казка

В байка

 1. Визнач, де відбуваються події, описані у творі.

А у парку

Б у лісі

В у гаю

 1. Визнач, у якому розділу книги можна розмістити цей твір.

А «Сторінки з книги природи»

Б «Людина починається з добра»

В «З джерела народної мудрості»

Приклад відкритих завдань у тестовій формі, виконання яких передбачає коротку письмову відповідь


Закінчи речення.

У творі ідеться про …………….. .

Приклади завдань на встановлення послідовності або відповідності


Пронумеруй послідовність подій за порядком, викладеним у творі.

грім дощ вітер
Покажи стрілочкою слово, яким закінчується прислів’я, що найточніше виражає головну думку твору.

Згаяного часу і конем не час.

Усе добре у свій доженеш.

Гуляй, дитино, поки твоя година.Математика


Приклад завдання на знаходження значення виразу (з дужками) з багатоцифровими числами, що передбачає визначення порядку дій

Знайди значення виразу. Обчислення запиши окремими діями.

149 + (13 028 – 26 265 : 85)

Приклади завдань на порівняння чисел і величин


1 мільйон 24 тисячі 405 число, яке складається зі 107 одиниць другого класу і 5 одиниць першого класу

726 см 8 мм 72 дм 68 ммПриклади завдань на перетворення величин


540 с = хв

3 ц 10 кг = кг


Приклади завдань на знаходження частини від числа


Запиши число, яке дорівнює 3/4 від 800

Приклад завдання на застосування геометричного матеріалу


Накресли прямокутник, площа якого 18 см2, а довжина – 6 см.

Приклади завдань у тестовій формі закритого типу, які передбачають вибір правильної відповіді із трьох запропонованих варіантів


 1. Познач число, яке є значенням виразу 80 000 + 300 + 9.

А 8 309

Б 80 309

В 83 009

 1. Познач число, яке є найбільшим серед пропонованих.

А 1/8

Б 1/6

В 1/3

 1. Познач рядок, у якому числа розміщені у порядку зростання.

А 435 см, 436 м, 437 дм

Б 564 мм, 563 см, 562 дм

В 34 дм, 340 см, 3400 мм

Приклади завдань на встановлення послідовності або відповідності


Пронумеруй величини у порядку зростання.

273 см 275 м 77 дм Покажи стрілочками значення кожного виразу.


2


263 * 100 * 7

25 023

263 * 106 + 7

28 397

263 * 108 – 7

184 100

Приклад відкритого завдання у тестовій формі, виконання якого передбачає коротку письмову відповідь


Запиши два числа, які є розв’язками нерівності 600 : b ˂ 100. b ,
=


9 клас

Державна підсумкова атестація випускників загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня проводиться у письмовій формі з навчальних предметів, згідно переліку затвердженому наказом МОН України від 16.09.2015 № 940

«Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році».

Завдання для проведення атестації укладають учителі відповідного фаху, погоджує педагогічна рада та затверджує керівник навчального закладу.

Завдання для проведення атестації мають відповідати державним вимогам до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, визначеним навчальними програмами, затвердженими МОН України.

Українська мова


Державна підсумкова атестація з української мови проводиться у формі текстового диктанту.

Перевірці підлягають уміння правильно писати слова на вивчені орфографічні правила, ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації, належним чином оформляти роботу.

На проведення атестації відводиться 1 астрономічна година. Відлік часу ведеться від початку читання вчителем тексту.

Варто враховувати тематику текстів, орієнтовно визначених в соціокультурній змістовій лінії навчальної програми.

За обсягом тексти диктантів повинні містити 160 -170 слів.

Визначаючи кількість слів у диктанті, враховують як самостійні, так і службові частини мови.

Вид роботи й назву тексту необхідно записати на дошці.

Методика проведення диктанту є традиційною, однак проведення державної підсумкової атестації у формі диктанту має певні особливості. Спочатку вчитель читає весь текст, після чого не дає ніяких пояснень щодо його змісту, лексичного значення слів, правописних особливостей.

Після прочитання всього тексту вчитель читає перше речення, учні уважно слухають. Далі це речення диктується для запису частинами, як правило, один раз. Після того, як учні запишуть речення, вчитель читає його повністю з метою перевірки. Таким чином диктується кожне речення тексту.

Учитель обов’язково вказує місце поділу тексту на абзаци. Після запису всього тексту він читає його ще раз, роблячи більш тривалі паузи між реченнями і надаючи змогу учням ретельно перевірити написане й виправити допущені помилки.

Текст потрібно диктувати виразно, відповідно до норм літературної вимови в такому темпі, щоб учні встигли вільно його записати.

Диктант оцінюється однією оцінкою на основі таких критеріїв: орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються однаково;

повторювані помилки (в одному і тому ж слові, яке повторюється в диктанті кілька разів) вважаються однією помилкою; однотипні помилки (на одне й те саме правило), але у різних словах вважаються різними помилками;

розрізняють грубі помилки й негрубі (винятки з усіх правил; написання великої букви в складних власних назвах; правопис прислівників, утворених від іменника з прийменниками; заміна одного розділового знака іншим; заміна українських букв російськими, випадки, коли замість одного знака поставлений інший; випадки, що вимагають розрізнення не і ні – у сполученнях не хто інший, як…; не що інше, як…; ніхто інший не…, ніщо інше не …; пропуск одного зі сполучуваних розділових знаків або порушенні їх послідовності);

орфографічні та пунктуаційні помилки на правила, що не включено до шкільної програми, виправляють, але не враховують. Також не вважають за помилку неправильну передачу так званої авторської пунктуації;

за наявності в диктанті більше п’яти виправлень оцінка знижується на один бал.Каталог: Files -> downloadcenter
downloadcenter -> Здійснити контроль за дотриманням державних стандартів освіти
downloadcenter -> Сучасні здоров ’ язберігаючі технології в дошкільному навчальному закладі
downloadcenter -> Модель сформованості бібліотечно-бібліографічних умінь та навичок школярів
downloadcenter -> М. Тернопіль 2005 р. Методичний посібник
downloadcenter -> Профілактика шкідливих звичок серед дітей і підлітків
downloadcenter -> Уроки-дослідження з географії у 6 класі Вовчищовичі 2015
downloadcenter -> Домашнє завдання Німецька мова
downloadcenter -> Узагальнений висновок щодо результатів атестаційної експертизи Йосипівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – днз»
downloadcenter -> Коментар: поняття «публічна адміністрація» часто зустрічається у нормативно-правових актах України, дослідженнях науковців. Утім досі не сформовано єдиного підходу щодо визначення даного поняття
downloadcenter -> Доповідна записка «Про особливості реалізації нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти в 1-3 класах загальноосвітніх навчальних закладів»

Скачати 244.68 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка