Основи комп’ютерної версткиСкачати 129.7 Kb.
Дата конвертації06.11.2016
Розмір129.7 Kb.
ТипРеферат
Шульгинської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Реферат


на тему: «Основи комп’ютерної верстки»

Учениці 10-А класу

Луганської Аліни

2012р.


план

Зміст

 1. Використання стилів. Правила стильового оформлення документів різних типів.

 2. Налаштування параметрів сторін.

 3. Створення колонтитулів.

 4. Схема документа. Робота з розділами.п1
1


Використання стилів

Для полегшення роботи при створенні і оформленні документів слід використовувати шаблони документів і стилі.


Стиль - сукупність елементів оформлення тексту, що включає параметри шрифту, абзацу, заливки і інші елементи.
Шаблон - заготівка документа, що включає параметри сторінки, що повторюються в різних документах, текст, елементи оформлення, стилі і тому подібне
Шаблон створюють, як правило, на основі існуючого документа. У документі залишають заповненими і оформленими тільки ті реквізити, які повторюватимуться в інших документах даної групи.
Стиль створюють, як правило, на основі існуючого оформлення фрагмента тексту. Фрагмент тексту, на основі оформлення якого створюють стиль, потрібно виділити і виконати команду Формат - Стиль....
У діалоговому вікні Стиль необхідно натиснути кнопку Створити.... У діалоговому вікні Створення стилю слідує в полі Ім'я ввести назву стилю, поставити відмітку Додати в шаблон, після чого натиснути кнопку ОК. У діалоговому вікні Стиль натиснути кнопку Стиль'>Застосувати.
Для застосування стилю необхідно виділити фрагмент тексту, відкрити список, що розкривається, Стиль панелі інструментів Форматування і вибрати бажаний стиль. При переоформленні (зміні) фрагмента документа, оформленого із застосуванням стилю, рекомендується змінити цей стиль і для інших фрагментів документа. Для зміни стилю необхідно виділити фрагмент тексту, відкрити список, що розкривається, Стиль панелі інструментів Форматування і вибрати бажаний стиль. У діалоговому вікні Перевизначення стилю відзначити даний стиль, використовуючи виділений фрагмент як зразок, після чого натиснути кнопку ОК.

Правила стильового оформлення документів

Готуючи офіційні документи різних видів (накази, довідки, заяви, листи

тощо), слід дотримуватися єдиних вимог до їхнього оформлення, структури

та змісту, які встановлюються нормативними актами – державними стандартами. На сьогодні в Україні застосовуються кілька основних стандартів оформлення документів, які постійно поповнюються. Наприклад, ДСТУ4163-2003 «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації.

Вимоги до оформлювання документів». Згідно з цим стандартом:


 • службові документи оформляються на папері формату А4

(210 х 297 см) та А5 (210 х 148 см);

 • окремі види документів можуть оформлюватися на папері формату A3

(297 х 420 см) і А6 (105 х 148 см);

 • мінімальні розміри полів складають: ліве – 30 мм; праве – 10 мм;

верхнє і нижнє – по 20 мм;

 • шрифт основного тексту – Times New Roman, розмір 1214 пт, міжрядковий інтервал – 11,5 рядка, відступ першого рядка абзацу – 1,25 см;

 • зображення емблеми організації або товарний знак розміщується біля лівого поля на одному рівні з назвою організації. Крім того, в стандарті визначаються структура та правила оформлення списків, таблиць, дат, нумерації та інших об’єктів.

Крім державних вимог до оформлення документів, існують відомчі

стандарти – вимоги до оформлення наукових праць, наукових статей, тез,доповідей на наукових конференціях, шкільних підручників тощо. Ці правила публікуються у відомчих актах і заздалегідь доводяться до відома авторів документів. Вони можуть дещо відрізнятися від оформлення офіційних документів і враховувати також поліграфічні особливості видання.

Наприклад, правила оформлення науково-дослідницьких робіт МАН такі:


 • обсяг документа – до 30 друкованих сторінок, аркуші формату А4,

формат файлу текстового редактора Microsoft Word, на одній сторінці -40 ±2 рядки;

 • шрифт – Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5 рядка,вирівнювання – по ширині;

 • абзацний відступ – 1,25 см;

 • поля: верхнє – 20 мм, ліве і нижнє – не менше 20 мм, праве – 10 мм;

 • заголовки відокремлюються від тексту зверху і знизу подвійним інтервалом; заголовки структурних частин уводяться великими літерами з вирівнюванням по центру; заголовки підрозділів уводяться малими (крім першої) літерами з абзацним відступом. Крапку в кінці заголовка не ставлять;

 • нумерація сторінок: арабськими цифрами у правому верхньому куті

 • без знака №, першою сторінкою є титульна, яка не нумерується.

 • Окремі організації для внутрішніх документів можуть розробляти

 • свій власний корпоративний або фірмовий стиль оформлення документів – відповідним чином підібрані кольорова гама та шрифти символів,

 • визначені правила оформлення абзаців документа, вид і розміщення логотипа організації тощо. Відповідно до цих вимог розробляються фірмові бланки та шаблони документів, на їх основі співробітники набагато швидше можуть підготувати потрібні документи.

Також слід дотримуватися загальних правил стильового оформлення текстів:

 • основний текст документа бажано оформлювати в одному форматі,інший формат використовувати для виділення заголовків, окремих смислових фрагментів;

 • кількість різних кольорів і шрифтів у документі не повинна перевищувати трьох;

 • розмір символів, міжрядковий інтервал слід підбирати такими, щоб текст читався легко, без напруження очей;

 • кольорова гама повинна відповідати призначенню документа – вітальна листівка може бути оформлена яскравими, насиченими кольорами,а простий лист варто оформлювати в більш спокійних тонах;

 • однотипну структуровану інформацію доцільно подавати в таблицях;

 • графічні зображення в документі (рисунки, діаграми, схеми) повинні доповнювати зміст тексту, роз’яснювати або ілюструвати його окремі моменти;

 • графічні зображення (фотографії, рисунки, схеми) також потрібно оформлювати в єдиному стилі;

 • на всіх сторінках робити однакове тло і поля, якщо інше не вимагається змістом документа тощо.

п2

2

Налаштування параметрів сторін

Сторінка як об’єкт текстового документа має такі властивості: розмір

сторінки, розміри полів, орієнтація сторінки, наявність колонтитулів,

вид вертикального вирівнювання тексту на сторінці, колір тла сторінки,

тип межі сторінки та ін.. Розглянемо деякі з них.

Розміри сторінки – це висота і ширина сторінки документа. Ці значен-

ня за замовчуванням задаються в сантиметрах. Розміри сторінки можна

задати і форматом аркуша паперу (наприклад, А4, А5, Letter), якщо

висота і ширина сторінки збігаються з одним із стандартних значень.Поля – це області сторінки вздовж її країв. На сторінці є верхнє, ниж-

нє, ліве і праве поля. Розміри полів за замовчуванням задаються в сан-

тиметрах. Ліве і праве поля частіше залишаються незаповненими, а на

верхньому і нижньому полях можуть розміщуватися колонтитули.

Якщо документ планується друкувати з обох сторін аркуша, то доцільно встановити дзеркальні поля, які в такому випадку називаютьсявнутрішнім і зовнішнім полями замість лівого і правого. Якщо

надрукований документ буде зшиватися, то для цього потрібно залишити деякий додатковий простір, який визначається полем корінця та йогорозташуванням (зверху чи зліва).

Орієнтація сторінки – це спосіб розміщення сторінки на площині.

Розрізняють книжкову (вертикальну) і альбомну (горизонтальну) орієнтації .


п33

Створення колонтитулів

Колонтитули (фр. сolonneстовпець, лат. titulusзаголовок) – це

службові повідомлення, які розміщуються на полях сторінки докумен-

та. Інформація колонтитула відображається на всіх сторінках документа.

Щоб створити колонтитули, виконаєте команду ВидКоллонитулы.При цьому відбудеться автоматичний перехід у режим Розмітка сторінки, якщо ви перебували в іншому режимі. Також будуть створені верхній і нижній колонтитули. Курсор при цьому переміститься у верхній. Одночасно із цим з’явиться панель інструментів Коллонтитулы. Вона може істотно полегшити роботу, тому що на неї винесені основні функції, які можуть вам знадобитися при роботі з колонтитулами.Уведення, редагування й оформлення тексту колонтитула виконується так само, як і при уведенні тексту в документ. Для виходу з режиму роботи з колонтитулами закрийте панель інструментів Коллонтитулы за допомогою відповідної кнопки. Якщо пізніше колонтитули потрібно буде відредагувати, двічі клацніть лівою кнопкою миші в області колонтитулів, і панель з’явиться знову. Щоб видалити колонтитул, видалите весь текст, що у ньому розташований. При цьому краще включити відображення символів, що не друкують, за допомогою кнопки Не Друкують знаки, що, на панелі інструментів Стандартна, тому що якщо в області колонтитула залишилися пробіли або мітки кінця абзацу, він вилучений не буде.При використанні колонтитулів для нумерації сторінок зверніть увагу на те, що якщо документ буде переплетений, колонтитули парних і непарних сторінок повинні відрізнятися. Колонтитули парних сторінок звичайно вирівнюються по лівому краї, непарних – по правому. Щоб створити різні колонтитули для парних і непарних сторінок, зробіть наступне.Виконаєте команду Файл Параметри сторінки. Перейдіть на вкладку Джерело паперу. В області Розрізняти колонтитули встановите прапорець парних і непарних сторінок.
п4

4

Схема документа

Схема документа дозволяє побачити повний список заголовків документа в лівій частині вікна додатка і швидко відображувати вміст необхідного розділу в правій частині вікна. При цьому текст заголовка має відформатувати стилем Заголовок 1 або Заголовок 2 і тому подібне .Цим режимом зручно користуватися, якщо ви хочете поглянути, наскільки теми заголовків відповідають їх вмісту, швидко перевірити, чи всі потрібні теми розглянуті. Для переходу в цей режим виберіть в меню Вигляд (View) команду Схема документа (Document map) або натискуйте однойменну кнопку на панелі інструментів Стандартна. Команда У весь екран (Full Screen) у меню Уід (View) збільшує робочу область документа за рахунок того, що не відображуються такі елементи вікна додатка як рядок заголовка, рядок меню, рядок стану, панелі інструментів. Аби скористатися командами меню в повноекранному режимі, помістите покажчик у верхню частину вікна документа, і відкриється головне меню. У цьому режимі зручно працювати з великою кількістю тексту або графіки, вводити і редагувати текст. Ця команда доступна в режимі попереднього перегляду.


Аби відмінити повноекранний режим, натискуйте клавішу Esc  або кнопку Повернути звичайний режим (Close Full Screen) яка з'являється в правому нижньому кутку екрану.

Робота з розділами
Розділи - це третій кит, на якому тримається форматування документів (два перших - формати символів та абзаців).

Розділи - це основа сторінок. Якщо якісь сторінки треба відформатувати інакше, розбийте документ на два або більше розділів, кожний з яких буде мати свій власний формат сторінок. Новий розділ створюється за допомогою команди Вставка > Разрыв > Новый раздел (со следующей страницы/на текущей странице).

Розділи містять таку інформацію форматування: • розмір паперу;

 • ліве, праве, верхнє та нижнє поля;

 • орієнтація паперу: портретна чи альбомна;

 • кількість колонок та віддаль між ними;

 • інформація верхніх та нижніх колонтитулів, яка включає їх положення та вид;

 • зноски та примітки;

 • нумерація сторінок;

 • нумерація строк.Каталог: fr
fr -> М. методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни «міжнародне право»
fr -> Програма дисципліни "Країнознавство" для бакалаврів денної форми навчання
fr -> План заходів з реалізації Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період 2015 – 2017 роки
fr -> Організація з безпеки І співробітництва в Європі (обсє)
fr -> Ринок міжнародних перевезень
fr -> Міжнародне науково-технічне співробітництво
fr -> Міждержавні економічні організації
fr -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки
fr -> Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік»
fr -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки

Скачати 129.7 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка