Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освітиСкачати 69.75 Kb.
Дата конвертації13.12.2016
Розмір69.75 Kb.
Методичні матеріали для самостійної та індивідуальної роботи студентів з навчальної дисципліни “Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти”

Самостійна робота

№ теми

Назви тем та анотований зміст, форма та час звітності

Тема № 1

Поняття та категорії педагогічної діагностики. Стандарти в освіті. Тест як засіб педагогічного вимірювання (співбесіда по закінченні першого модуля)

Тема № 2

Характеристика та форми педагогічних тестів.

Поняття валідності і надійності тестів в українській та іноземній літературі. Теоретичні засади педагогічних вимірювань. Приклади завдань, рекомендації до їх змісту, принципи формулювання та добору варіантів відповідей в завданнях з вибором відповідей, рекомендації до оцінювання завдань. (реферат, що здається після 2 практичного заняття)

Тема № 3

Формування змісту педагогічного та психологічного тестів. Технологія розроблення тестових завдань. Формування змісту педагогічного тесту. Формування змісту психологічного тесту. Розроблення специфікації тесту. Технологія розроблення тестових завдань різних форм. Поняття банку тестових завдань (співбесіда по закінченні першого модуля)

Тема № 4

Комп’ютерні технології в тестуванні. Автоматизоване конструювання тестів на основі банку тестових завдань. Адаптивне тестування. (конспект на 4 практичне заняття).

Тема № 5

Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). Оцінювання і шкалювання результатів ЗНО. Основні нормативні документи. Організаційно-технологічне забезпечення ЗНО (конспект на 5 практичне заняття).

Тема № 6

Моніторинг в освіті. Національні системи моніторингу якості освіти. Завдання моніторингу в освіті. Функції моніторингу якості освіти. Історія розвитку моніторингу якості освіти. Рівні функціонування системи моніторингу. Види моніторингових досліджень. Внутрішній моніторинг. Зовнішній моніторинг. Особливості педагогічного експерименту. Види освітнього моніторингу за засобами проведення. Етапи підготовки та проведення моніторингового дослідження якості освіти. (співбесіда по закінченні 2 змістового модуля)

Тема № 7

Міжнародні моніторингові порівняльні дослідження якості освіти. Мета проведення міжнародних порівняльних досліджень. Основні міжнародні порівняльні моніторингові дослідження, історія впровадження і проведення. Організатори міжнародних досліджень якості освіти. ТІМSS – міжнародне дослідження з оцінювання якості математичної та природничої освіти. PISA – міжнародна програма оцінювання освітніх досягнень учнів у сфері функціональної грамотності. CIVICS – міжнародне дослідження з громадянської освіти. Проведення вітчизняних моніторингових досліджень. (реферат, що здається на 7 практичному занятті)

Всього

Індивідуальна робота

Підготовка творчих доповідей. Орієнтовна тематика доповідей.

1. Типологія тестів.

1.1. Навчальні і підсумкові тести.

1.2. Бланкові та комп’ютерні тести.

2. Оцінювання і шкалювання результатів тестування.

3. Стандартизація системи педагогічного оцінювання та тестування.

3.1. Стандартизація процедур проведення педагогічних оцінювань.

3.2. Стандартизація тестів.

4. Національні системи оцінювання і моніторингу якості початкової освіти (міжнародний досвід: підходи та реалізація).

4.1. Азербайджан.

4.2. Грузія.

4.3. Фінляндія.

4.4. Литва.

4.5. Польща.

4.6. Росія.

4.7. США.

4.8. Інші країни.

5. Національні системи оцінювання і моніторингу якості загальної освіти (міжнародний досвід: підходи та реалізація).

5.1. Азербайджан.

5.2. Грузія.

5.3. Фінляндія.

5.4. Литва.

5.5. Польща.

5.6. Росія.

5.7. США.

5.8. Інші країни.

6. Національні системи оцінювання і моніторингу якості загальної освіти (міжнародний досвід: підходи та реалізація).

6.1. Азербайджан.

6.2. Грузія.

6.3. Фінляндія.

6.4. Литва.

6.5. Польща.

6.6. Росія.

6.7. США.

6.8. Інші країни.

7. Системи стандартних оцінювань як компонент національної системи освіти.

8. Три компоненти національних систем моніторингу якості освіти.

8.1. Моніторинг умов освіти.

8.2. Моніторинг навчальних досягнень учнів і студентів.

8.3 Моніторинг відповідності системи освіти соціальним запитам.

9. Прозорість і громадський контроль системи зовнішніх незалежних оцінювань.

10. Стандартне зовнішнє оцінювання як інструмент вступу до ВНЗ (міжнародний досвід).

10.1. Азербайджан.

10.2. Грузія.

10.3. Фінляндія.

10.4. Литва.

10.5. Польща.

10.6. Росія.

10.7. США.

10.8. Інші країни.

11. Міжнародні порівняльні дослідження якості освіти.

11.1. Міжнародне порівняльне дослідження ТIMSS навчальних досягнень учнів з математики та природничих дисциплін наприкінці початкової та базової школи.

11.2. Міжнародне порівняльне дослідження PISA опанування математико-природничою грамотністю наприкінці базової школи.

11.3. Міжнародне порівняльне дослідження PIRLS опанування грамотністю читання та письма наприкінці початкової школи.

11.4. Інші Міжнародні порівняльні дослідження.

12. Міжнародні порівняльні дослідження якості освіти як інструмент вдосконалення національних освітніх систем.

13. Показники якості систем освіти (індекси якості освітніх систем).

13.1. Показники якості систем освіти Організації Економічного Співробітництва та Розвитку (OECD).

13.2. Показники якості систем освіти Польщі, Росії, США, Фінляндії та інших країн.

13.3. Показники якості системи освіти України.

14. Україна як учасник міжнародних порівняльних досліджень якості освіти.

Основна література

1. Аванесов В.С. Композиция тестовых заданий. – М.: Центр тестирования, 2002.

2. Булах І.Є, Мруга М.Р. Створюємо якісний тест: Навчальний посібник. – К.: Майстер-клас, 2006. – 160 с.

3. Вайс К.Г. Оцінювання: методи дослідження програм та політики. – К.: Основа, 2000.

4. Гавриленко І.М. Соціологічний моніторинг і діагностика в освіті // Освіта і управління. – 1998. - № 2. – Т.2.- С. 7 – 9.

5. Гронлунд Норман Е. Оцінювання студентської успішності: практ. посібник. – К.: Навчально-методичний центр “Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні”, 2005. – 312 с.

6. Зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів 2008 р.: Інформаційні матеріали / Український центр оцінювання якості освіти: уклад.: І.Л. Лікарчук (наук. ред.) та ін. – К., 2007. – 288 с.

7. Изучение знаний и умений учащихся в рамках Международной программы PISA. Общие подходы / Ковалева Г.С., Красновский З.А., Краснокутская Л.П., Краснянская К.А., ИОСО РАО, 1999.

8. Качалова Л.П. Педагогический мониторинг: процессы интеграции психолого-педагогических знаний будущего учителя // Стандарты и мониторинг в образовании. - 1999. - №6.- С. 31-34.

9. Локшина О.І. Моніторинг якості освіти: світовий досвід // Київ: Педагогіка і психологія, №1 (ХХХVIII)'ОЗ. – С. 108-116.

10. Лукіна Т.О. Моніторинг якості освіти: теорія і практика - К.: Вид. дім "Шкільний світ": Вид. Л.Галіцина, 2006. -128 с - (Б-ка "Шкіл, світу").

11. Лукіна Т.О. Якість українських підручників для середніх загальноосвітніх шкіл: проблеми оцінювання і результати моніторингу. - К.: Видавничий центр "Академія", 2004.

12. Майоров А.Н. Тесты школьных достижений: конструирование, проведение, использование. - СПб: Образование и культура, 1996.

13. Майоров А.Н. Теорія і практика створення тестів для системи освіти. - Львів., 2001. - 296 с.

14. Майоров А.Н. Мониторинг как практическая система //htpp://www.mto.ru/children/monitoring/system.html

15. Максимова В.Н. Концепция системной диагностики качества общего среднего образования // Педагогическая диагностика, 2004, №2, C. 9-19.

16. Михайличев Е.А. К понятийному аппарату педагогической диагностики // Педагогическая диагностика, 2004.17. Моніторинг стандартів освіти / За ред. А. Тайджмана і Т.Невілла Послтвейта. — Львів: Літопис, 2003. - 328 с.

18. Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи / За заг. ред. О.І. Локшиної - К.: К.І.С, 2004. -128 с

19. Мулліс Іна В.С., Мартін Майкл О., Руддок Грецем Дж. та ін. ТІMSS-2007: Засади вимірювань і відкриті завдання з математики та природничих наук для 4 і 8 класів / переклад з англійської. - X.: Факт, 2006. - 672 с.

20. Орлов А.И. Теория измерений и педагогическая диагностика // Педагогическая диагностика, 2004, №2, C. 20 -32.

21. Основные результаты международного исследования образовательных достижений учащихся РІSА-2000 (краткий отчет). – Москва: Центр оценки качества образования ИОСО РАО, 2002.

22. Педагогічне оцінювання і тестування. Правила, стандарти, відповідність. Наукове видання / Я.Я. Болюбаш, І.Є.Булах, М.Р.Мруга, І.В.Філончук. - К.: Майстер-клас, 2007.-272 с.

23. Результати международного исследования ТІМSS2007 в России (краткий отчет). -Москва: Центр оценки качества образования ИОСО РАО, 2000.

24. Сравнительный анализ математической и естественно-научной подготовки учащихся основной школы России. / Денищева Л.О., Дюкова С.Е., Ковалева Г.С., Корощенко А.С., Краснянская К.А., Мягкова А.Н., Найденова Н.Н., Резникова В.З., Суравегина И.Е. / Под ред. Г.С. Ковалевой. - Центр ОКО ИОСО РАО, Москва, 1995.

25. Шишов С.Е., Кальней В.А. Мониторинг качества образования в школе. — М.: Российское педагогическое агентство, 1998. — 354 с.

26. Шишов С.Е., Кальней В.А. Школа: мониторинг качества образования. — М.: Российское педагогическое общество, 2000. — 320 с.
Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> ifmto -> didact -> achkan
ifmto -> Конспектування теоретичного матеріалу: числові множини; властивості операцій над множинами
ifmto -> Доцент Даннік Л. А. Дисципліна «Теорія і методика трудового навчання» Назва теми лекції та анотований зміст: Загальні питання трудової підготовки учнів
achkan -> Методика викладання математики у вищий школі
didact -> Методика навчання фізики”
achkan -> Завдання І самостійна та індивідуальна робота студентів самостійна робота студентів
didact -> Психолого-педагогічні засади навчання фізики”
achkan -> Програма перегляду Веб-сторінок Internet Explorer Запитання для самопідготовки

Скачати 69.75 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка