Основи швейного виробництваСторінка1/4
Дата конвертації29.07.2017
Розмір0.54 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4
Волинська обласна рада

Вищий комунальний навчальний заклад

«Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А.Ю.Кримського»


«Затверджую»

Заступник директора

знавчальної роботи

Юринець О.О

« » ________

2009 р

Інформаційний пакет до вивчення курсуОСНОВИ ШВЕЙНОГО ВИРОБНИЦТВА

(за кредитно-модульною системою організації навчання)

спеціальність: 5.0101.03 « Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання (Обслуговуюча праця)

освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст


2009
Розробник: Вітрук О. А.- старший викладач Володимир – Волинського педагогічного коледжу коледжу.Симчук Н.Р. - викладач Володимир – Волинського педагогічного коледжу коледжу.

Затвердженого засіданням циклової комісії викладачів трудового навчання .

Протокол №_1 від 31.08.09р.

Пояснювальна записка
1. Мета і завдання навчальної дисципліни, її місце у професійній підготовці:

Основи швейного виробництва—спеціальний предмет, який складає основу тредметного наповнення освітньої галузі 'Технології".

Предмет має на меті забезпечити підготовку студентів для викладання тведмету "Трудове навчання" (Обслуговуюча праця) в загальноосвітніх школах, і«з практичного використання знань, вмінь та навичок під час проведення занять.

Програмою передбачено дати знання, вміння та навики по виконанню по іузлових обробок швейних виробів, які будуть застосовуватись при пошитті : ілизняних, поясних та плечових виробів.

Програма розроблена відповідно до Державних стандартів освітньої галузі Технології" і передбачає вирішення таких завдань:

♦ ознайомити студентів з технічною термінологією робіт;

♦ визначати особливості виготовлення одягу

♦ розробляти технологічні картки та інструкції

♦ ознайомити студентів з робочими органами універсальних швейних машин, регулювати технічні параметри строчки;

♦ навчити користуватись обладнанням ВТО;

♦ навчити студентів виконувати ручні та машинні стібки та строчки, вміти використовувати їх на практиці;

♦ формувати творче ставлення до виконання практичних завдань;

♦ забезпечення належного рівня загально трудової підготовки з урахуванням особливостей праці;

♦ включення студентів в реальні виробничо-економічні відносини з метою виховання у них культури праці і т.д.

1.1 Студенти повинні знати і вміти: в процесі роботи з текстильними матеріалами та виробами з них, використовуючи друковані джерела про волокнистий склад текстильних матеріалів про види хімікатів та правила поводження з ними, спираючись на знання про класифікацію, будову і нластивості волокон, за допомогою органолептичних методів та знань і вмінь, набутих на практикумі у швейній майстерні:

♦ класифікувати волокна

♦ визначати властивості тканин та враховувати їх в процесі шиття швейних виробів

♦ знати способи чищення та зберігання одягу

♦ будову машинних швів та строчок

♦ володіти технологією по вузлової обробки легкого одягу

♦ розрізняти асортимент оздоблювальних матеріалів в залежності від їх застосування в процесі виготовлення одягу

♦ користуватися обладнанням ВТО, вибираючи режими його експлуатації, спираючись на знання швейного обладнання та набуті навики на практикумі у швейній майстерні, в процесі виготовлення швейних виробів.

♦ визначати особливості виготовлення верхнього та хутряного одягу

♦ типи сучасного промислового і побутового обладнання;

♦ перспективи розвитку обладнання;

♦ доцільність використання зарубіжних машин..

♦ користуючись новітньою літературою з метою підготовки до навчальне процесу розробляти інструкції:

♦ проводити догляд за машинами,

♦ користуючись новітнього літературою та вивчаючи передовий досвід, вв формулювати сучасні поняття про швейне обладнання та здійснювати йс експлуатацію:

♦ знати будову універсальних і спеціальних машин;

1.2. Перелік дисциплін (розділів і тем) засвоєння яких студентами необхідне для вивчення даної дисципліни:

• практикум в навчальних майстернях;

• креслення;

• хімія;


• фізика.

Графік вивчення навчальної дисципліни на аудиторних заняттях з урахуванням самостійної роботи студентів:ІІІ семестр

Кіль

кість тижнів 18

ІVсеместр

Кіль

кість

тижнів

17

ІVсеместр

Кіль

Кість

тижнів

18

VІсеместр

Кіль

кість

тижнів

17

VІІсеместр

Кіль

кість

тижнів

18

VІІІ семестр

Кіль

кість

тижні

в 13

Всього годин

Іспит (залік) (для студентів, що набрали більше 60% максимально можливих балів не обов’язків)

Всього годин

Всього годин

Всього годин

Всього годин

Всього годин

Всього годин36 год.

51год.

54 год.

34 год.


36 год.

26 год.

297

6 семестр


Структура залікового кредиту до модуля І


Номер

теми


Назва теми

Кількість годин

Кількість балів за аудиторну роботу

Кількість балів за самостійну роботу

Макси

Мальна


кількість

балів затему

теоретичні

практичні

Структура залікового кредиту до модуля І

Конструкційні матеріали 10 год.Тема 1

Вступ. Поняття про асортимент, класифікацію одягу.

2
4

2

6

Тема 2

Організація робочого місця. Правила БП.

2
4

2

6

Тема 3

Конструкційні матеріали

2
4

2

6

Тема 4

Поняття про машини. Робочі органи маш.

1

2

8

4

12
Модульна контр. робота

1
20
20
Проміжний контр.20


10


50

Структура залікового кредиту до модуля ІІ

Поняття про механізми 18 год.


Тема 5


Типові та спеціальні деталі

2

2

4

2

6

Тема 6Поняття про механізми в машинах.

Механізми передачі оберт. руху.

Механізми перетворення руху


6

2

6

2

8

Тема 7Класифікація шв.обладнання Будова побутової шв. машини

4


2

6

2

8


Тема 8

Ниткове з’єднання деталей швейних виробів

Витрати ниток на маш.строчки

3
2

2

4

Тема 9


Робочі органи обладнання ВТО. Класиф

2
2

2

4
Модульна контр. робота

1
20
20

Разом


28

8

80

20

100

Структура залікового кредиту до модуля ІІI

Виробництво тканин 24 год.


Тема №10

Волокнисті матеріали

.Загальні відомості про текстиль

ні волокна. Класифікація волокон.


6
6

3

9

Тема №11

Виробництво тканин.

Прядіння.. Ткацьке виробництво.
6
6

3

9

Тема №12

Склад, буд.

властивості тканин. Ткацькі

переплетенняВластивості тканин


3
2

1

3

Тема №13.

Стандартизація і

сортність тканин3
2

1

3

Тема №14.

Асортимент тканин.

Загальні відомості3
2

1

3

Тема №15

Неткані

матеріали.

Асортимент нетканих матеріалів.


2
2

1

3
Модульна контр. робота

1
20
20
Проміжний контр.40

10

50

Структура залікового кредиту до модуля ІV

Матеріалознавство 27 год.


Тема № 16

Натуральні,

штучні шкіри. Непром.матеріали3
5

2

7

Тема № 17

Тема № 17 Трикотажні

полотна. Асортимент
3
5

2

7

Тема № 18

Утеплювальн

матеріали. Натуральне,

штучне хутро


3
5

2

7

Тема № 19

Матеріали для з’єднання одягу.

3
5

2

7

Тема № 20

Фурнітура та

оздоблювальні матеріали.3
6

1

7

Тема № 21

Схема складання

швейних.вир

Поняття графу.


5
10

2

12
Модульна кр.робота

1
20
20

Разом54
80

20

100

Структура залікового кредиту до модуля V

Характеристика деталей швейних вирорбів 24 год.


Тема № 22

Теорія склеювання

і зварювання термопласти

них матеріалів.

Виконання аплікації.
3

3

8

4

12

Тема №23.

Конструктивні особивості виготовлення швейних виробів.

Деталі крою швейних виробів.

Характерист.


3
2

1

3

Тема №24

Правила знімання мірок.

Прибавки .2
2

1

3

Тема № 25

Конструктивособливості креслення мої спідниці. Тех.

послід.оброб.12
8

4

12
Модульна кр.робота

1
20
20

Разом


40

10

50

Структура залікового кредиту до модуля VI

Обробка спідниць 27 год.


Тема № 26.

Креслення

конічних спідниць.

Технологічна послід.

обробки9
8

3

11

Тема № 27.

креслення клинових

спідниць. Тех. послід обробки
9
8

3

11

Тема №28

Креслення

спідниць у складки.

Тех. послід

обробки


6
2

2

4

Тема № 29

Тех. послід обробки спідниць на кокетках.

5
2

2

4
Модульна кр.робота

1
20
20

Разом


54
80

20

100

Структура залікового кредиту до модуля VII

Повузлова обробка літнього сарафана 14 год.

Тема № 30

Технологія повузл.оброб легк одягу

Виготовл.лекал для

літнього сарафана.


1
4

1

3

Тема № 31

Підготовка

тканини до розкрою.

ПР. Розкрій виробу.

Уточнення2
2

2

7

Тема № 32.

Обробка

бретелей переду та спинки

косою смужкою


2
4

1

6

Тема № 33.

Способи обробки спідниці.

Обробка нижнього зрізу спідниці
2
4

2

7

Тема № 34.

Способи з’єднання

нагрудника із спідницею.
2
2

1

6

Тема № 35.

Способи обробки

Петель та гудзиків
2
2

1

6

Тема № 36

Оздоблення виробів.

ВТО


2
2

2

6
Модульна кр.робота

1
20
20

Разом


40

10

50

Структура залікового кредиту до модуля VIII

Повузлова обробка дитячої піжами 20 год.

Тема № 37

Розобка проекту виг. дитячої піжами

з рукавом реглан

2
3

4

7

Тема № 38

Підготовка тканини

до розкрою. Розкрій виробу.
2
2

2

6

Тема № 39

Обробка пілочки,

спинки.


ПР. Обробка рукавів реглан.

2
2

2

4

Тема № 40

Обробка застібки.

ПР. Обробка застібки виробу.4
3

2

5

Тема № 41

Обробка капюшона.

ПР. Обробка капюшона.
2
2

2

4

Тема № 42

З’єднання капюшона

з виробом.2
2

2

4

Тема № 43

Обробка низу виробів.


2
2

2

4

Тема № 44

Обробка штанів

піжами.2
2

2

4

Тема № 45

Оздоблення виробу.

1
2

2

4
Модульна кр.робота

1
10
10

Разом34
70

30

100

Структура залікового кредиту до модуля IX

Характеристика промислових машин 18 год.


Тема № 46

Основні стадії

підготовчо-розкрійного процесу.2
5

3

8

Тема №47

Характерист пром.облКласифік.пром.

шв.машин. Замальовув.

маши.стібків


2
5

3

8

Тема № 48Типи передач

і роботи органів швейних

машин


2
3

2

8

Тема № 49Метали та сплави

для деталей швейних машин.

Стандартизація та уніфікація


2
2

2

8

Тема № 50

Індивід.

електроприв. Типи індиві

дуальних приводів.

2

2

2

8

Тема № 51

Хар-ка машин човн.

стібка. Вивчення

мех. голки, човника,

переміщення матеріалу, рег стібка, ниткопритягувача .97 кл7
13

8

21
Модульна кр.робота

1
10
10

Разом


30

20

50

Структура залікового кредиту до модуля X

Характеристика промислового обладнання 18 год.


Тема № 52

Експлуатація та ремонт

Догляд за машиною
2
2

2

4

Тема № 53

Машини однонитк.

ланцюг.стібк Хар-ка машин 2222к4
8

2

10

Тема № 54

Обметуючі машини Будовамашина 51 кл.

4
8

2

10

Тема № 55

Машини потайного

стібка.


3
8

2

10

Тема № 56

Тема № 57 Машини – напівавтомат

аа автомат.
2
4

2

6
Модульна кр. роб.

1
10
10

Разом36
70

30

100

Структура залікового кредиту до модуля XI

Особливості обробки волокнистих матеріалів 12 год.

Тема № 57

Особливості

обробки


трикотажних виробів.

1
4

2

6

Тема № 58

Особливості

обробки хутряного

одягу та одягу зі шкіри

Виг.м’якої іграшки
2
8

2

10

Тема № 59

Особливості

Виготовлення корсетних

виробів. Зразок виробу М 1:2.


2
5

2

7

Тема № 59

Особливості

виготовлення головних

уборів. Виготовлення

зразка виробу М 1:22
5

2

7

Тема № 60


Виготовл. спецодягу.

Пошиття спец одягу за власним ескізом
4
8

2

10
Модульна кр. роб.

1
10
10

Разом


40

10

50

Структура залікового кредиту до модуля XІІ

Ремонт швейних виробів 14 год.

Тема № 61

Виготов.

верхнього одягу.Перша,

друга примірки. Дефекти та їх усунення.


7
10

6

16

Тема № 62Зношування одягу. Види

ремонту одягу.2
5

2

7

Тема № 63

Методи

ремонту одягу.2
5

2

7
Захист творчого проекту

1
20
20

Разом


40

10

50

Разом
26
80

20

100Критерії виставлення підсумкової або семестрової оцінки.

Попередня підсумкова (семестрова) оцінка виставляється за накопичену кількість балів на аудиторних заняттях, в час виконання завдань самостійної роботи, виконання індивідуальних завдань відповідно до поданої нижче шкали.Критерії оцінювання залікового модуля V
Критерії оцінювання

Каталог: ld
ld -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
ld -> Програма навчальної дисципліни історія світової культури
ld -> Тема Основні етапи розвитку документознавства
ld -> Програма навчальної дисципліни міфологія Галузь знань 0201 культура Напряму підготовки 020101 культурологія
ld -> Дивовижний світ многогранників
ld -> Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутистичних порушень
ld -> Діти з порушеннями психофізичного розвитку як суб'єкт корекційної освіти план
ld -> Інформаційний пакет 04 основи корекційної педагогіки
ld -> Есе на тему: “Українське мистецтво другої половини ХVII-XVIII ст.”
ld -> Дипломної освіти «Допущено до рецензування»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка