Основи здоров'Я 2 клас Посібник для вчителяСторінка1/6
Дата конвертації01.03.2017
Розмір4.28 Mb.
  1   2   3   4   5   6
для вільного використання у начально-виховному процесі за умови посилання


ОСНОВИ ЗДОРОВ'Я


2 клас

Посібник для вчителя

Видавництво «Алатон»

Київ 2013

ББК 51.204я721

О-88


Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах

комісією з педагогіки та методики початкового навчання

Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України

(Лист ІІТЗО від 30.07.13 № 14.1/12-Г-438 )

Воронцова Т. В., Пономаренко В. С., Сащенко Л. В.

О-88 Основи здоров'я. 2 клас: Посібник для вчителя. — К.: Видавництво «Алатон», 2013. 124 с.

ISBN 978-966-2663-15-0
Посібник є частиною навчально-методичного комплекту для викладання основ здоров'я у 2-му класі загальноосвітніх навчальних закладів за підручником авторів І. Д. Беха, Т. В. Воронцової, В.С.Пономаренка, С. В. Страшка.

Навчання учнів рекомендується здійснювати за методикою розвитку життєвих навичок, яка у світі визнана найефективнішою щодо навчання здорового способу життя, розвитку особистості, ранньої профілактики поведінкових ризиків і проблем.

Посібник містить навчальну програму предмету «Основи здоров’я» для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів, відомості про навчально-методичний комплект і опорні схеми проведення уроків.

Посібник прислужиться вчителям, шкільним психологам, студентам педагогічних навчальних закладів, методистам.

ББК 51.204я721

© Т. В. Воронцова, В.С. Пономаренко,

Л.В. Сащенко, 2013

© Видавництво «Алатон», текст, дизайн, малюнки, 2013

ISBN 978-966-2663-15-0ПЕРЕДМОВА
«Школа має стати противагою суспільству, яке молиться на технології і проповідує суцільне споживання. Її завдання — допомогти дітям усвідомити сенс і цінності життя. Школа має стати адвокатом дітей за всього розмаїття і складності їх характерів. Педагогіка покликана вказувати дітям шляхи, ставши на які вони навчаться бути відповідальними, розвинуть у собі самостійність і незалежність.

Ми всі хочемо, щоб наші діти уміли любити, творити, були добрими. Ми хочемо, щоб у них вистачило мужності розв'язувати проблеми, які стоять перед нашою планетою, і щоб вони відчували свою належність не лише до власного народу, а й до багатомільярдного населення усієї нашої Землі».

Клаус В. ФОПЕЛЬ
У багатьох, передусім розвинених, країнах модернізація системи освіти відбувається одночасно двома напрямами. Перший умовно можна назвати інформатизацією, другий — гуманізацією освіти.

Процесам інформатизації нині надається велике значення. І хоча справа ця складна й недешева, держава багато робить для її реалізації. Проте поряд із численними вигодами — необмеженим доступом до інформації, інтенсифікацією процесу навчання, можливістю дистанційної освіти — робота з комп'ютером забирає час, відведений для живого спілкування вчителя з дітьми та дітей між собою. До того ж, Інтернет не має цензури, і учні отримують доступ до будь-якої інформації, у тому числі й тієї, яка може зашкодити морально незрілій особистості.

Саме тому паралельно з інформатизацією в освіті запроваджуються педагогічні технології розвитку соціально-психологічних компетентностей (життєвих навичок) учнів. Їх мета — поліпшення соціальної адаптації дітей та підвищення їхньої стійкості в сучасному світі.

В Україні освіта на засадах життєвих навичок запроваджується, насамперед, через предмет «Основи здоров'я». Нижче наведено деякі результати, яких можна досягти завдяки викладанню цього предмета.Ми можемо подарувати учням особливий час і місце в школі. Запрошуючи дітей сісти в коло і обмінятися думками, ми наслідуємо давні традиції, що існують у багатьох культурах світу — організовувати своєрідне коло, де кожен має змогу висловитися з приводу будь-якої події чи проблеми і вислухати думки інших.

Ми можемо допомогти дітям відчути єднання з групою. Багатьом дітям важко зосередитися на навчанні, якщо вони почуваються самотніми.

Ми можемо дати дітям «точку опори». Допомагаючи усвідомити цінності й пріоритети, ми наставляємо їх на правильний шлях, вчимо уникати невиправданих ризиків і створених ними самими проблем.

Ми можемо навчити дітей приймати рішення і діяти з позицій здорового глузду. Розвиваючи в учнів навички критичного мислення, ми вчимо їх всебічно аналізувати си­туації, зважувати альтернативи, робити вибір і брати на себе відповідальність за його наслідки.

Ми можемо навчити дітей протистояти соціальному тиску. Своєчасно тренуючи навички відмови, ми вчимо їх протидіяти маніпуляціям, підвищуємо їхню стійкість до пропозицій, які можуть спричинити проблеми.

Ми можемо навчити дітей долати стреси. В умовах інтенсивного навчального процесу важливо уміти розподіляти час, відпочивати і розслаблятися душею і тілом.

Ми можемо показати дітям, як можна жити у світі без насилля. Навчаючи учнів спілкуватися і розуміти одне одного, ми допомагаємо їм набути досвіду мирного розв'язання конфліктів і пошуку компромісів. Ми здатні пробудити в дітей інтерес до того, що відчувають і як думають інші люди, розвинути у них толерантність і співчуття.

Ми можемо вселити у дітей надію. Розвиваючи у них навички самооцінки, ми найбільше допомагаємо дітям, які змушені дорослішати у складних життєвих обставинах. Переконуючи, що їхня доля у їхніх руках, ми захищаємо дітей від негативного впливу оточення, яке, можливо, щодня нагадує про відсутність життєвих перспектив.

Усі ці завдання можуть здаватися надто складними для школи, яку дехто сприймає лише як місце, де учні здобувають знання. Однак сучасний випускник має бути не лише освіченою, а й добре вихованою, гармонійно розвиненою та стійкою особистістю, яка знає, чого хоче в житті і як цього досягти. І починати треба реалізовувати ці завдання треба з перших днів навчання дитини у школі.

Пропонований посібник містить чинну програму предмету «Основи здоров'я» для 2-го класу загальноосвітніх навчальних закладів, відомості про навчально-методичне забезпечення предмету і опорні схеми уроків за підручником авторів І. Д. Беха, Т. В. Воронцової, В.С.Пономаренка, С. В. Страшка.

Концепція предмета «Основи здоров'я», принципи навчання на засадах життєвих навичок, рекомендації з організації процесу навчання наведена у аналогічному посібнику для 1 класу, який можна безкоштовно скачати в електронному вигляді на порталі www.autta.org.ua


Бажаємо успіху і запрошуємо до співпраці! Автори
1. Навчальна програма предмету «Основі здоров’я» для 2-го класу загальноосвітніх навчальних закладів
Пояснювальна записка

Здоров'я — найперша необхідна умова успішного розвитку кожної людини, її навчання, праці, добробуту, створення сім'ї і виховання дітей.

Навчити дітей берегти і зміцнювати своє здоров’я — одне з найважливіших завдань сучасної школи, яке має стати атрибутом будь-якої освітньої діяльності у навчальному закладі і поза його межами. Але найповніше це завдання реалізується через предмет «Основи здоров’я».

Мета предмета «Основи здоров'я» – формування здоров’язбережувальної компетентності учнів на основі оволодіння ними знаннями про здоров’я та безпеку, практичними навичками здорового способу життя і безпечної поведінки, формування в них ціннісного ставлення до життя і здоров’я, сприяння їх фізичному, психічному, соціальному і духовному розвитку і, завдяки цьому, ‑ утвердження цілісного ставлення самих школярів до життя і хдоров’я.

Головними завданнями предмета є:    • формування в учнів знань про здоров’я, здоровий спосіб життя, безпечну поведінку, взаємозв’язок організму людини з природним, техногенним і соціальним оточенням;

    • розвиток в учнів мотивації дбайливо ставитися до власного здоров’я, удосконалювати фізичну, соціальну, психічну і духовну його складові;

    • виховання в учнів потреби у здоров’ї, що є важливою життєвою цінністю, свідомого прагнення до ведення здорового способу життя;

    • розвиток умінь самостійно приймати рішення щодо власних вчинків;

    • набуття учнями власного здоров’язбережувального досвіду з урахуванням стану здоров’я;

    • розгортання у повсякденному житті практичної діяльності задля збереження власного здоров’я та здоров’я інших людей.

Реалізація мети та завдань предмета буде ефективною за умов:

    • постійного мотивування учнів до здорового способу життя і безпечної життєдіяльності;

    • застосування інтерактивних методів навчання, що забезпечують індивідуалізацію сприйняття, активну участь кожного учня і групову взаємодію;

    • урізноманітнення типів уроків (урок-тренінг, урок-екскурсія, урок-зустріч тощо);

    • переважання практичних дій і вправлянь учнів у засвоєнні навчального матеріалу;

    • забезпечення зв’язку між теоретичними відомостями й можливостями їх практичного застосування;

    • забезпечення змістових та мотиваційних зв’язків предмета з навчальним матеріалом інших предметів початкової школи (фізична культура, природознавство, Я у світі, читання тощо);

    • наявності навчально-методичного забезпечення для всіх учасників навчально-виховного процесу;

    • наявності підготовленого педагога і відповідного освітнього середовища (зокрема, тренінгового кабінету);

    • співпраці вчителя з батьками, батьків з дітьми;

    • ціннісного ставлення вчителя до свого здоров’я, особистого прикладу дотримання правил здорового і безпечного способу життя;

    • здійснення моніторингу за відповідністю процесу навчання критеріям його ефективності.

Змістову основу предмета складають такі базові поняття: здоров'я, здоровий спосіб життя, безпечна поведінка, здоров’язбережувальна компетентність, здоров’язбережувальні компетенції (життєві і спеціальні навички).

Здоров'я розглядається як:

    • стан загального фізичного, психологічного та соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад (ВООЗ).

    • процес формування, збереження, зміцнення, відновлення фізичної, соціальної, психічної та духовної його складових.

Здоровий спосіб життя — спосіб життєдіяльності людини, метою якого є формування, збереження і зміцнення здоров’я.

Безпечна поведінка — поведінка людини, яка не загрожує її життю і здоров'ю та безпеці інших людей.

Здоров’язбережувальна компетентність – здатність учня застосовувати здоров’язбережувальні компетенції в умовах конкретної життєвої або навчальної ситуації на користь збереження, зміцнення і формування здоров’я.

Здоров’язбережувальні компетенції (життєві та спеціальні) – це суспільно визнаний рівень знань, умінь, навичок, ставлень, які сприяють здоров’ю у всіх сферах життєдіяльності людини.

Зміст програми для кожного класу структурується за такими розділами: 1) здоров'я людини; 2) фізична складова здоров'я; 3) соціальна складова здоров'я; 4) психічна та духовна складові здоров'я.

Розділ «Здоров’я людини» передбачає формування цілісного уявлення учнів про здоров’я, безпеку і розвиток людини та їх взаємозв’язок із способом життя і навколишнім середовищем.

Розділ «Фізична складова здоров’я» спрямовано на вивчення чинників, що впливають на фізичне благополуччя дитини.

Розділ «Соціальна складова здоров’я» присвячено вивченню чинників, що впливають на соціальне благополуччя людини та правил безпечної поведінки у навколишньому середовищі. Профілактика шкідливих звичок розглядається в контексті формування в учнів навичок протидії негативним соціальним впливам.

Розділ «Психічна та духовна складові здоров’я» містить інформацію щодо чинників, які впливають на емоційний, інтелектуальний та духовний розвиток учня. Профілактика шкідливих звичок розглядається в контексті розвитку позитивної самооцінки, навичок критичного мислення й уміння приймати виважені рішення.

Програму побудовано за концентричним принципом. Зазначені розділи є наскрізними для всієї початкової школи, в кожному класі зміст і обсяг пропонованої учням інформації, організація її засвоєння змінюються відповідно до зростаючих пізнавальних і психологічних особливостей учнів. За умови дотримання державних вимог до результатів навчання послідовність і кількість годин на ці складові у підручниках і календарних планах можуть змінюватися відповідно до авторського викладу, робочого плану школи, необхідності своєчасного реагування на конкретні умови, в яких відбувається навчально-виховний процес (наближення епідемій, стихійне лихо, інфекційні хвороби тощо).

Особливість методики проведення уроків у початковій школі полягає в тому, що оволодіння здоров’язбережувальними компетенціями потребує багаторазового вправляння, насамперед у процесі групової взаємодії. Тому необхідна організація практичної, ігрової, індивідуальної та колективної діяльності учнів, що базується на суб’єкт-суб’єктній взаємодії вчителя з учнями і учнів між собою. Такий підхід отримав назву «освіта на основі набуття життєвих навичок» (ООЖН) і характеризується застосуванням інтерактивних методів навчання, що забезпечує ефективне засвоєння учнями навчального матеріалу і відпрацювання ними поведінкових навичок.

Особливістю структури уроків з основ здоров’я має бути гнучкість, органічне поєднання навчально-пізнавальної та оздоровчо-рухової діяльності учнів, включати різні види діалогу, групової співпраці. Особливого значення для формування в учнів здорового способу життя та безпечної поведінки має емоційність і доступність навчального матеріалу, його унаочнення. Практичні роботи, зазначені в програмі, виконуються учнями в практично-дієвій формі під час опрацювання відповідної теми для досягнення мети уроку або вдома з батьками.

Узагальненим результатом навчання основ здоров’я у початковій школі є відповідний до віку рівень здоров’язбережувальної компетентності учнів. Деталізовані результати навчання у початковій школі представлено у вигляді державних вимог щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів.

Оцінювання навчальних досягнень учнів має бути заохочувальним і здійснюватися переважно засобами моніторингу за прогресом у знаннях, ставленнях та уміннях учнів впродовж навчання у початковій школі.

Моніторинг доповнюється поточним (поурочним) і тематичним оцінюванням без виставлення академічних оцінок, що створюватиме умови для розвитку в учнів навичок самооцінювання, самоаналізу і розвитку внутрішньої мотивації до навчання, починаючи з початкової школи.

Тематичне оцінювання здійснюється після засвоєння учнями розділів чотири рази на рік: перше охоплює розділи «Здоров’я людини» і «Фізична складова здоров’я», друге і третє – «Соціальна складова здоров’я», четверте – «Психічна і духовна складові здоров’я».


2 клас (34 години, із них 2 години ~ резервні)

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1. Здоров'я людини (3 год.)

Індивідуальні особливості росту й розвитку учнів.

Здоров’я і хвороби. Профілактика захворювань.

Інфекційні захворювання. Захист від інфекцій.Практична робота.

*Вимірювання зросту і маси тіла (з допомогою дорослих).
Учень/учениця

називає:

 • умови, що сприяють фізичному розвитку дитини;

 • приклади інфекційних захворювань;

 • ознаки інфекційних захворювань (висока температура, кашель, нежить);

 • засоби захисту від інфекцій (загартовування, заняття спортом, раціональне харчування з достатньою кількістю вітамінів, особиста гігієна, дезінфекція, щеплення, захисні маски, гумові рукавички);

 • правила поведінки з інфекційними хворими;

пояснює:

 • особливості росту і розвитку людей;

 • як інфекція може потрапити в організм;

 • чому не можна торкатися предметів із залишками чужої крові;

 • що таке епідемія, карантин.

уміє:

 • вимірювати зріст і масу тіла та порівнювати їх з минулорічними показниками (з допомогою дорослих);

дотримується правил:

 • безпечної поведінки під час карантину.

2. Фізична складова здоров'я (9 год.)

Розпорядок дня школяра. Порядок і дисципліна.

Навчання і відпочинок. Користь активного відпочинку. Організація відпочинку в класі та вдома.

Ранкові і вечірні гігієнічні процедури.

Культура харчування. Правила поведінки за столом. Вітаміни, їх значення для здоров’я.

Фізичні вправи і здоров'я.

Правила і процедури загартовування.
Практичні роботи.

*Складання розпорядку робочого дня. *Планування вихідного дня.

Гра: «Вдягни ляльку» (вибір одягу за погодою).

*Як правильно доглядати за порожниною рота.

*Вибір корисних для здоров’я продуктів.


Учень/учениця

називає:

 • правила, які допомагають підтримувати дисципліну в школі;

 • ранкові і вечірні гігієнічні процедури;

 • продукти харчування, багаті на вітаміни;

 • правила поведінки за столом;

 • види рухової активності;

 • процедури загартовування;


розпізнає:

 • активний і пасивний, корисний і шкідливий для здоров’я відпочинок;

пояснює:

 • користь активного відпочинку;

 • небезпеку недоїдання і переїдання;

 • необхідність ретельно пережовувати їжу;

уміє:

 • підтримувати порядок робочого місця;

 • доглядати за ротовою порожниною;

 • виконувати комплекс вправ ранкової гімнастики та вправ для фізичного та розумового розвантаження;

3. Соціальна складова здоров'я (13 год.)

Права дитини. Обов’язки дитини вдома і в школі.

Спілкування. Умови взаєморозуміння.

Безпечні і небезпечні ситуації. Небезпечні речовини (отруйні, горючі, легкозаймисті). Джерела допомоги в небезпечних ситуаціях (батьки, сусіди, родичі, аварійні служби).

Безпечна поведінка вдома. Користування телевізором, комп'ютером, мобільним телефоном.

Ситуації можливої небезпеки у школі. План евакуації.

Безпека на дорозі. Правила пішохідного руху. Дорожня розмітка.

Безпека на відпочинку. Літні та зимові розваги. Профілактика обмороження, перегрівання, сонячних опіків.

Безпека у спілкуванні з дикими і бездомними тваринами.

Надання першої допомоги при забиттях, порізах, подряпинах, укусах комах.Практичні роботи:

Моделювання ситуацій невербального спілкування.

*Створення списку джерел допомоги у небезпечних ситуаціях (за допомогою дорослих).

*Створення пам’ятки щодо перегляду телевізійних передач, користування комп'ютером і мобільним телефоном.

Відпрацювання навичок евакуації з приміщення школи згідно з планом евакуації.

*Моделювання ситуації переходу дороги на регульованому і нерегульованому перехресті.

*Моделювання ситуації надання першої допомоги при нескладних травмах.


Учень/учениця

називає:

 • основні права дитини, визначені Конвенцією про права дитини;

 • людей, які допомагають дітям реалізовувати їх права на навчання, отримання медичної допомоги, всебічний розвиток тощо;

 • свої обов’язки в родині і в школі;

 • спільні обов’язки хлопчиків і дівчаток;

 • правила користування телевізором, комп’ютером, мобільним телефоном;

 • правила переходу проїзної частини дороги в місті, в селі, за межами населеного пункту;

 • правила поведінки під час канікул;

пояснює:

 • чому батьки є найкращими порадниками і захисниками прав дітей;

 • як щирість і правдивість полегшують спілкування;

 • як уміння приймати рішення допомагає уникати небезпек;

 • небезпеку ігор із сірниками, запальничками і засобами побутової хімії;

 • необхідність мити руки після контактів з тваринами;

 • небезпеку контактів з дикими та бездомними тваринами;

розпізнає:

 • види перехресть, дорожню розмітку і дорожні знаки для пішоходів;

 • ознаки обмороження, сонячного удару і сонячного опіку;

 • ситуації, коли треба звертатися до медичного працівника;

уміє:

 • обирати джерела допомоги відповідно до ситуації;

 • відмовлятися відкривати двері свого дому незнайомим людям;

 • організовано евакуюватися з різних приміщень школи;

 • визначати напрямок руху транспортних засобів;

 • оцінювати ризик під час переходу дороги на перехресті;

 • надавати самодопомогу та допомогу при порізах, подряпинах, забиттях;

4. Психічна і духовна складові здоров'я (7 год.)
Смаки і захоплення людини, їх вплив на здоров’я.

Вибір друзів. Друзі за інтересами.

Людяність і співчуття. Як надати підтримку і допомогу.

Прийняття рішень. Вплив реклами на рішення людини.

Вплив алкоголю на здоров’я.
Практичні роботи

Презентація: «Моє захоплення»

Створення плакату: «Захоплення нашого класу»


Учень/учениця

розповідає:

 • про особисті інтереси, смаки і захоплення;

 • про інтереси членів своєї родини;

розпізнає:

 • заняття і захоплення, що впливають на здоров’я;

порівнює:

 • власні захоплення з інтересами однолітків;

пояснює:

 • вплив смаків і захоплень на здоров’я людини;

 • необхідність гуманного ставлення до хворих і людей з особливими потребами;

 • негативний вплив алкоголю на здоров’я людини;

уміює:

 • знаходити спільні інтереси з іншими людьми;

 • обирати безпечні для здоров’я заняття;

 • висловлювати співчуття;

 • надавати допомогу людям, які цього потребують;

Повний текст програми можна скачати за посиланнямhttp://www.mon.gov.ua/ua//activity/education/56/general-secondary-education/educational_programs/nnn1_4kl/

2. Навчально-методичне забезпечення для 2го класу

Посібник для вчителя

Це видання, яке ви тримаєте у руках. Воно містить:

 • навчальну програму предмету «Основи здоров’я» для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів;

 • опорні схеми проведення уроків
Підручник

Підручник реалізує концепцію життєвих навичок, яка визнана в світі найефективнішою методикою для навчання здоров'ю і профілактики поведінкових ризиків і проблем.

Він орієнтує на застосування інтерактивних методів навчання, які добре сприймаються дітьми. Знання і практичні навички здобуваються не лише з ілюстративних і текстових пояснень, а й у процесі продуктивної діяльності учнів: під час ігор, обговорення ситуацій, мозкових штурмів, роботи в групах.

Каталог: files
files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка