Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення І перспективи


Рис.1. Структура практичних занять при груповій діяльності студентів та їх змістСкачати 11.35 Mb.
Сторінка32/84
Дата конвертації23.03.2017
Розмір11.35 Mb.
#13004
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   84

Рис.1. Структура практичних занять при груповій діяльності студентів та їх зміст

Структурна схема побудови групової роботи студентів на практичному занятті (рис.2).


Гє Гє Іє (Пунктирні стрілки

Висновок показують

варіанти

Гд Гд Ід рефлексія методик)

Рис. 2. Структурна схема побудови групової роботи студентів на практичному занятті

Одна із проблем, яку вирішує викладач при формуванні групової навчальної діяльності студентів, стосується забезпечення високого рівня активності при виконанні групових завдань. Отже, потрібно визначити вимоги до конструювання завдань для групової роботи студентів, а саме:  • обсяг завдань має бути таким, що дозволяє здійснити закріплення й перевірку необхідного мінімуму знань;

  • рівень складності завдань повинен відповідати можливостям студентів на конкретному етапі засвоєння навчального матеріалу;

  • складання завдань має бути диференційованим: потрібно враховувати складність матеріалу, характер навчальної діяльності, міру допомоги студентам у вирішенні навчальних задач.

Важливим моментом групової роботи є опрацювання змісту і подання групами результатів у колективної діяльності. Залежно від змісту та мети навчання можливі різні варіанти організації роботи груп: «Діалог», «Синтез думок», «Спільний проект», «Пошук інформації», «Коло ідей», «Акваріум».

Ще одна важлива сторона інтерактивного навчання – уміння співпрацювати в колективі, вміння вести діалог, дискусію, відстоювати свою точку зору. Студенти привчаються коректно виказувати свої думки, уважно слухати, сприймати критику, бути об’єктивними в оцінюванні інших думок, що не співпадають з їх особистісними.

Необхідно звернути увагу на роль викладача при інтерактивному навчанні: лектор-експерт, консультант-фасілітатор. При викладанні курсу методики математики роль викладача в більшості випадків – лектор - експерт.
Література


  1. Пометун О.І. Активні й інтерактивні методи навчання: до питання про диференціацію понять.//Шлях освіти.-2004.-№3.-С.10-15

  2. Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок . Інтерактивні технології навчання: Наук. метод. посіб.-К.: Видавництво А.С.К., 2004.-192 с.


Вхідний контроль з математики як засіб діагностики готовності студентів аграрних вищих навчальних закладів до навчання
Ю.І.Овсієнко

НПУ імені М.П.Драгоманова
Становлення фахівця будь-якого профілю передбачає формування відповідних професійних компетентностей, на основі засвоєння ряду навчальних дисциплін, залежно від спеціальності. Всі дисципліни, умовно, можна поділити на дві групи: спеціальні і фундаментальні. Останні вивчаються, переважно, на першому – другому курсах вищих навчальних закладів (ВНЗ) і є підґрунтям для засвоєння спеціальних. Кількість та перелік фундаментальних дисциплін залежить від конкретної спеціальності. До них відносяться: математика, фізика, біологія, хімія і т.д. Робочі програми і тематичні плани вивчення таких дисциплін відрізняються глибиною розгляду окремих тем і питань курсу, що обумовлено його прикладною спрямованістю.

Основою для засвоєння спеціальних дисциплін і подальшого професійного становлення майбутніх аграріїв є математична підготовка. Її ефективність істотно залежить від рівня базових шкільних знань. Вступні іспити з математики передбачені лише на спеціальності фінансово-економічного та інженерного напрямків підготовки. Що ж до агрономічних та технологічних спеціальностей, то вступний іспит з математики відсутній. Тому питання готовності до сприйняття, розуміння і засвоєння навчального матеріалу студентами-першокурсниками є актуальним.

Як свідчить практика, оцінки з математики в атестатах випускників середньої школи мало проливають світло на їх фактичний рівень підготовки. Часто, як виявляється, ця підготовка нижча, ніж її вираження в балах тестів.

Зручним засобом визначення стану математичної підготовки студентів-першокурсників є вхідне тестування, яке доречно проводити на початковому етапі навчання у ВНЗ.

Таке тестування було проведене нами впродовж 2004-2005 навчального року. У тестуванні приймали участь студенти шести факультетів (рис. 1) із різних ВНЗ України (рис. 2). Всього тестувалось 710 студентів.

За даними анкетування це були в основному випускники середньої школи, переважно з гарними оцінками в атестатах з алгебри і початків аналізу та з геометрії.Тест містив 10 завдань першого (середнього), 10 завдань другого (достатнього) і 10 завдань третього (високого) рівнів складності. Правильно розв’язане завдання першого рівня оцінювалось в 2 бали, другого – в 4 бали, третього в 6 балів.

Рис.1. Рис.2.

Завдання першого рівня вважалося виконаним, якщо була підкреслена одна із запропонованих відповідь (А, Б, В, Г). У інших випадках крім вибраної відповіді студенту необхідно було привести ще й саме розв’язання. На виконання завдань тесту відводилось дві академічні години, тобто 120 хвилин. Легко підрахувати, що за правильно виконані всі завдання абітурієнт міг отримати 120 балів. Зміст завдань був таким:


Каталог: docs
docs -> Основні вимоги до реферату
docs -> Уточнення щодо оформлення документів та питання, які вступники до аспірантури задають найчастіше
docs -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
docs -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
docs -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
docs -> Соціологія – наука про суспільство
docs -> Міністерство охорони навколишнього
docs -> Реферат курсанта Борисяк Тетяны Василівны Курси підвищення кваліфікації середніх медичних працівників м. Івано-Франківськ

Скачати 11.35 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   84
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка