Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення І перспективиСкачати 11.35 Mb.
Сторінка5/84
Дата конвертації23.03.2017
Розмір11.35 Mb.
#13004
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   84

Література


  1. Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2005. – 240 с.

  2. Методичні матеріали “Про запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в 2004-2005 навчальному році” в Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова / Укл. доц. Р.М. Вернидуб. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2004. – 24 с.

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів математичних спеціальностей у контексті модульно-рейтингової системи навчання
С.Ю. Лозицька

Полтавський педуніверситет
Сьогодні в якості основних пріоритетів висуваються освіта і наука, як сфери, що забезпечують розвиток людини і суспільства. У зв’язку з цим посилюється увага до новітніх технологій навчання. Поштовхом для нових кардинальних змін в освіті має послужити проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульного навчання [1].

У Полтавському державному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка планується три етапи проведення експерименту, які мають забезпечити поступовий перехід на нову систему навчання із урахуванням світового й вітчизняного досвіду та збереження кращих традицій вузу. В 2005-2006 н.р. передбачається впровадження модульно-рейтингової системи навчання студентів у межах окремих дисциплін [2].

Для проведення експерименту на кафедрі математичного аналізу та інформатики фізико-математичного факультету серед інших визначена дисципліна "Програмування та інформатика". Викладачами кафедри розроблений навчально-методичний комплекс для студентів першого курсу математичних спеціальностей, який складається з теоретичного блоку, лабораторних робіт та блоку контролю, в друкованому та електронному варіантах.


Модулі

Кількість балів

Лабораторні

Контроль

Додаткові

всього

I

35

15

7

57

II

21

15

7

43

Всього

56

30

14

100

Навчальний матеріал поділений на два модулі. Підсумком вивчення кожного модуля є контроль якості одержаних студентами знань, умінь і навичок. Максимальна кількість балів за весь семестр – 100.

Блок контролю складається з тестового завдання за І модуль і контрольної роботи за ІІ модуль. Вірно виконані тестове завдання та контрольна робота дають змогу студентам набрати максимально 30 балів, причому додатково зараховується по 7 балів до результатів контролю кожного модуля, якщо студенти є учасниками предметних олімпіад, виступають на конференціях, виконують творчі роботи тощо.

Підсумкова контрольна робота за другий модуль охоплює навчальний матеріал лекційного курсу, складена у рівноцінних варіантах і розрахована на 30 хвилин академічної години.

Кожний варіант складається з трьох завдань різного рівня складності: перші два завдання орієнтовані на перевірку теоретичної підготовки студентів, останнє завдання практичного характеру – на перевірку засвоєння студентами методики створення алгоритмів та побудови схематичного зображення розв’язання конкретної задачі.

Оцінювання контрольної роботи проводиться виходячи з максимальної кількості балів (15), яку студент може отримати за виконані завдання. Відповідно до рівня складності, завдання оцінюються таким чином:

1 завдання – 3 бали;

2 завдання – 5 балів;

3 завдання – 7 балів.

Наведемо один з варіантів контрольної роботи:
  1. Доповніть твердження: Компілятори під час аналізу програми ………… її.

одним з пропонованих варіантів: а) оптимізують;б) редагують; в) компонують.

  1. Дайте визначення циклічного обчислювального процесу. Назвіть три види циклів та особливості їх використання.

  2. Побудуйте блок-схему алгоритму розв’язання такої задачі: дано дійсне число a. Обрахувати , якщоМодульно-рейтингова система навчання дозволяє підвищити об’єктивність оцінювання знань студентів, створити багатоступеневу систему контролю особистих досягнень студентів, розширити можливості для всебічного розкриття здібностей студентів, розвитку їхнього творчого мислення.
Каталог: docs
docs -> Основні вимоги до реферату
docs -> Уточнення щодо оформлення документів та питання, які вступники до аспірантури задають найчастіше
docs -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
docs -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
docs -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
docs -> Соціологія – наука про суспільство
docs -> Міністерство охорони навколишнього
docs -> Реферат курсанта Борисяк Тетяны Василівны Курси підвищення кваліфікації середніх медичних працівників м. Івано-Франківськ

Скачати 11.35 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   84
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка