Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення І перспективиСкачати 11.35 Mb.
Сторінка84/84
Дата конвертації23.03.2017
Розмір11.35 Mb.
1   ...   76   77   78   79   80   81   82   83   84

Література

 1. Лемківський Б. Підвищення педагогічної майстерності викладачів вузів //Вища школа. - 2005.-№3.-с.55-58.

 2. Гудивок В.І. Медичні основи педагогічної діяльності викладачів у медичних ВНЗ.// Мед. Освіта.-2004.-№2.-с.31-32.

 3. Воронцов О.О., Павліковська В.В. Метод індивідуальної психопрофілактичної роботи в системі знань та вмінь майбутніх сімейних лікарів. //Мед. Освіта.-2003.-№1.-с.36-38.

 4. Бабак М.І. Формування особистості медика третього тисячоліття. //Мед.. освіта.-2002.-№1.-с. 49-51.

 5. Півтора В.І. Формування особистості лікаря і проблема гуманізму біологічних та медичних експериментів. //Мед. Освіта.-2002.-№1.-с. 51-55

 6. Психологія міжособистісного спілкування. Навчальний посібник для студентів вузів/ І.С. Вітенко, М.В. Парой, У.В. Паламар. Та ін. – К.,1999

 7. Організація викладання у відповідності до реформ вищої освіти в Україні (УМСА).-Полтава,1995.- 53 с.

 8. Роль реформи вищої освіти у підготовці лікарів: Машер. н.-м. конф., 1999.-71с.

 9. Дзяк Г.В. та ін. Форми підвищення кваліфікації викладачів. // Мед. Освіта. - 2000.- №1.- с. 36

 10. Заболотська О. Формування та розвиток студента як індивідуальності. //Вища освіта України.-2005.-№2ю-с. 88-94

 11. Рубин А.Б. Биофизика.- М.:Высшая школа, 1987.- ч. 2.-3003 с.

 12. Губанов Н.И., Утепбергенов А.А. Медицинская биофизика. – М.: Медицина, 1978.- 335с.

 13. Чалий О.В., Агапов Б.Т. та ін. Медична і біологічна фізика.-К.: ВІПОЛ, 2001.- 415 с.

 14. Владимиров Ю.А. и др. Биофизика.-М.: Медицина, 1983.-272 с.

 15. Пилипченко В.І. Використання елементів вищої математики в медико-біологічних дослідженнях. Полтава. - 2005.- 68с.


НАШІ АВТОРИ
Акуленко Ірина Анатоліївнакандидат педагогічних наук, доцент кафедри алгебри, Черкаський національний університет імені Б.Хмельницького.

Бабич Олександр Вікторович – старший викладач кафедри математичного аналізу та інформатики, Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка.

Бараболя Марія Михайлівна – викладач математики та фізики, Вінницький політехнічний технікум.

Бауріна Інна Володимирівна – аспірант, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Бевз Валентина Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики і методики викладання математики, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ.

Біловербенко Марія Григорівнавикладач, Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава.

Білянін Григорій Іванович – старший викладач кафедри вищої математики, комп’ютерної техніки та інформаційних систем, Буковинська державна фінансова академія.

БІЛЯНІНА О.Я. – методист математики, Чернівецький обласний інститут післядипломної освіти.

Бобилєв Дмитро Євгенович – аспірант кафедри математики, Криворізький державний педагогічний університет.

Божко Віра Геннадіївна – асистент кафедри дошкільної та початкової освіти, Луганський національний педагогічний університет.

Бойко Лідія Миколаївна – Ніжинський державний педагогічний університет імені М.В. Гоголя.

Босовський Микола Васильович – аспірант кафедри геометрії та методики викладання математики, Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького.

Бугайова Марина Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, м. Одеса.

Бурчак Станіслав Олександрович – Глухівський державний педагогічний університет.

Ванжа Наталія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри вищої математики і фізики, Полтавський університет споживчої кооперації України.

Візняк Наталія Валентинівна – вчитель математики ЗОШ № 26, м. Вінниця.

Власенко Катерина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків.

Вовк Людмила Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри вищої математики і фізики, Полтавський університет споживчої кооперації України.

Войцехівська Світлана Олександрівна – аспірант кафедри математики, Криворізький державний педагогічний університет.

Галайко Юлія Анатоліївна – аспірант, Інститут педагогіки АПН України.

Гарбич Ольга Романівна – викладач кафедри ІОМ і кафедри інформатики та обчислювальної математики, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.

ГАРУС Іннеса Борисівна – методист математики, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського.

Гончарова Ірина Володимирівна – аспірант, Донецький національний університет.

Горда Ірина Михайлівна – асистент кафедри вищої математики, Полтавська державна аграрна академія.

ГОРОДНІЧЕНКО Вікторія Вікторівна – студентка фізико-математичного факультету, Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка.

Грицак Галина Олександрівна – викладач, Івано-Франківський фінансово-комерційний кооперативний коледж імені Степана Граната.

Губачов Олександр Павлович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математичного аналізу та інформатики, Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка.

Гулеша Олена Михайлівна – асистент кафедри інформатики, Дніпродзержинський державний технічний університет.

Гусак Людмила Петрівна – асистент, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету.

Євдокимов Олексій Вікторович – кандидат педагогічних наук, доцент, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Закота Лариса Андріївна– старший науковий співробітник, Інститут педагогіки АПН України.

Захарченко Надія Миколаївна – асистент кафедри математичного аналізу та методів оптимізації, Сумський державний університет.

Значенко Олена Павлівна – старший викладач кафедри математичного аналізу та інформатики, Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка.

Зюков Михайло Єгорович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої математики і фізики, Полтавський університет споживчої кооперації України.

Ігнатова Наталія Валеріївна – учитель інформатики, спеціалізована економічно-гуманітарна школа, м. Донецьк.

Іщенко Анастасія Леонідівна – старший викладач кафедри математики і методики навчання, Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, м. Одеса.

Кляцька Людмила Макарівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент, декан математичного факультету, Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького.

Кобильник Тарас Петрович – аспірант, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ.

КОВАЛЕВСЬКА Вікторія Вікторівнамагістрант, Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка.

КОВАЛЕНКО Олена Володимирівна – асистент кафедри математики, Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка.

КОВАЛЕНКО Сергій Сергійович – викладач, Полтавський військовий інститут зв’язку.

Коломієць О.М. – Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького.

Кононович Тетяна Олександрівна – асистент кафедри математичного аналізу та інформатики, Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка.

Корнейчук Ірина Валеріївна – аспірант кафедри математики та методики викладання математики, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.

Корольський Володимир Вікторович – кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри математики, Криворізький державний педагогічний університет.

Крамаренко Т.Г. – Криворізький державний педагогічний університет.

Красницький Микола Петрович – асистент кафедри математики, Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка.

Крилова Тетяна Вячеславівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри вищої математики, Дніпродзержинський державний технічний університет.

Кугай Наталія Василівна – старший викладач, Глухівський державний педагогічний університет.

КУЗЬМЕНКО Григорій Михайлович – асистент кафедри загальної фізики, Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка.

Лагно Віктор Іванович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математичного аналізу та інформатики, проректор з наукової роботи, Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка.

Ловянова Ірина Василівна – асистент кафедри математики, Криворізький державний педагогічний університет.

Лозицька Світлана Юріївна – асистент кафедри математичного аналізу та інформатики, Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка.

ЛутфуЛлін Максим Валерійович – кандидат фізико-математичних наук, старший викладач кафедри математики, Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка.

Мазнев Олександр Володимирович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, проректор з навчальної роботи, Донецький національний університет.

МАКАРЕНКО Катерина Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної фізики, Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка.

Мартинова Анна Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогічних технологій початкового навчання, Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, м. Одеса.

Марченко Валентин Олександрович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математики, Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка.

МАТВІЄНКО Павло Іванович – доцент, завідувач кафедри педагогічної майстерності, ректор Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського.

Матвієнко Юрій Сергійович – асистент кафедри математичного аналізу та інформатики, Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка.

Матяш Людмила Олександрівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математики, Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка.

Мельниченко Олександр Савович – кандидат фізико-математичних наук, професор кафедри математичного аналізу та інформатики, Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка.

МИРНА Надія Григорівна – старший викладач кафедри математики, Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка.

Москаленко Оксана Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики, Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка.

Москаленко Юрій Дмитрович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри математики, декан фізико-математичного факультету, Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка.

МОТОРІНА Валентина Григорівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри математики, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Нечипоренко І.Г. – Глухівський державний педагогічний університет.

Овсієнко Юлія Іванівна – старший викладач кафедри вищої математики, Полтавська державна аграрна академія.

Овчаров Сергій Михайлович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математичного аналізу та інформатики, Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка.

ОВЧАРОВА Наталія Сергіївна – магістрант, Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка.

Олексієнко С.В. – Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка.

Петренко Світлана Віталіївна – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математики, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка.

Пилипченко Валентина Іванівна – кандидат біологічних наук, доцент, Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава.

Редчук Костянтин Сергійович – старший викладач кафедри математики, Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка.

Реутова Ірина Миколаївна – Технічний ліцей-ЗОШ, м. Маріуполь.

РИЖКОВА Тетяна Юріївна – Полтавська державна аграрна академія.

Розуменко Анатолій Михайлович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої математики, Сумський національний аграрний університет імені А.С. Макаренка.

Розуменко Анжела Оурелянівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики, Сумський державний педагогічний університет.

РУДЕНКО Олександр Пантелеймонович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри загальної фізики, Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка.

Румянцева Катерина Євгеніївна – викладач кафедри інформаційних систем в економіці, Вінницький інститут економіки Тернопільського державного економічного університету.

Савочкіна Тетяна Ігорівна – доцент кафедри математики, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Савчук Оксана Богданівна – викладач, ОСШІ „Фізико-технічний ліцей”.

Севрюк Ірина Віталіївна – старший викладач кафедри математики, Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка.

Сергєєв Ярослав Борисович – старший викладач кафедри змісту та методики загальної середньої освіти, Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

Сердюк Ірина Олександрівна – викладач, Полтавський військовий інститут зв’язку.

СІЛКОВА Олена Вікторівна – кандидат педагогічних наук, Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава.

Скафа Олена Іванівна – кандидат педагогічних наук, професор кафедри вищої математики і методики викладання математики, Донецький національний університет.

Скворцова Світлана Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання математики, доцент кафедри педагогічних технологій початкової освіти, Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, м. Одеса.

Тарасенкова Ніна Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри геометрії та методики навчання математики, Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького.

Тарасова Ірина Вікторівна – вчитель методист, загальноосвітня школа 1 ступеня № 64, м. Одеса.

Тимко Юлія Григорівна – асистент кафедри вищої математики і методики викладання математики, Донецький національний університет.

Тимощук Ольга Володимирівна – аспірант, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Ткаченко Юлія Петрівна – старший лаборант, Українська медична стоматологічна академія.

ТОПОЛЯ Лариса Василівна кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики і методики викладання математики, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

Тутова Ольга Василівна – магістр, учитель інформатики, Донецький технічний ліцей.

Флегантов Леонід Олексійович – кандидат фізико-математичних наук, завідувач кафедри вищої математики, Полтавська державна аграрна академія.

Хмара Тамара Миколаївна – кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник, Інститут педагогіки АПН України.

ЦАРЬКОВА Т.Ю. – Чернівецький технікум залізничного транспорту.

Цодікова Н.О. – Луганський національний педагогічний університет.

Чашечникова Ольга Серафимівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка.

ЧЕРКАСЬКА Любов Петрівна – асистент кафедри математики, Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка.

ЧУБ Костянтин Федорович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри природничих і математичних дисциплін, Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка.

Чухрай Зоряна Борисівна – аспірант кафедри педагогічної творчості, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка.

Шаран Олександра Василівна – викладач, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.

Швець Василь Олександрович – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики і методики викладання математики, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

Шенгерій Людмила Миколаївна – кандидат філософських наук, доцент кафедри вищої математики, Полтавська державна аграрна академія.

ШТЕПА Олена Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогічної майстерності, Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка.

Шурдук Андрій Іванович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри вищої математики і фізики, Полтавський університет споживчої кооперації України.

Щолок Олеся Борисівна – аспірант, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Яворський Едуард Борисович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математики, Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка.

Яхно Алла Борисівна – старший лаборант кафедри математики, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.
ЗМІСТ

Методологічні та науково-методичні засади творення і функціонування систем навчання математики і особистість.........

3


Бараболя М.М.


Корнейчук І.В.

Мазнєв О.В.,

Скафа О.І.

Савочкіна Т.І.


Сердюк І.О.

Скворцова С.О.

Тарасенкова Н.А.

Флегантов Л.О.


Чуб К.Ф.

Шаран О.В. 

Шенгерій Л.М.


Яхно А.Б.


До питання професійної компетентності вчителя математики в умовах особистісно орієнтованого навчання......................................
Метод аналогії як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів при навчанні математики ........
Методологічна основа формування

навчально-пізнавальної евристичної діяльності .............................................................
Методичні аспекти використання процесу факторизації в курсі геометрії та математичного аналізу........................................
Використання тестових технологій на практичних та лабораторних заняттях з математики в контексті кредитно-модульної системи навчання.................................................
Методика формування загальних умінь розв’язування сюжетних задач...........................
Особистісно орієнтований підхід у навчанні математики...........................................................
До питання щодо обліку трудомістскості та оцінки результатів навчання вищої математики у кредитно-модульній системі.......
Методологічні аспекти вивчення економіко-математичних моделей сталого розвитку..........
Курси за вибором як важливий компонент особистісно орієнтованої системи навчання.....
Методичне забезпечення учбових дисциплін математичного циклу у ВНЗ у контексті Болонського процесу...........................................

Проблеми впровадження особистісно-орієнтованого навчання в сучасній загальноосвітній школі........................................
4

6


9


11

15

1822

24

2831

34

36Ідеї Болонського процесу в контексті неперервної математичної освіти в Україні.............................................................

38


Ванжа Н.В., Шурдук А.І.

Значенко О.П. 


Корольський В.В., Бобилєв Д.Є.,

Войцеховська С.О.
Лозицька С.Ю.


Москаленко Ю.Д.

Петренко С.В.


Руденко О.А., Коваленко С.С.Досвід організації самостійної роботи студентів в умовах модульно-рейтингової системи навчання.................................................
Про перехід до кредитно-модульної системи навчання студентів фізико-математичного факультету............................................................
Рейтингове оцінювання знань студентів під час вивчення математичного аналізу ................

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів математичних спеціальностей у контексті модульно-рейтингової системи навчання.........


Деякі аспекти підвищення якості фундаментальної підготовки майбутніх учителів математики

в контексті вимог сьогодення.............................


Особливості впровадження кредитно-модульної системи при вивченні курсу «Геометрія»..........................................................
Зовнішнє незалежне оцінювання абітурієнтів з математики – потреба сучасної вищої школи....................................................................


39


41

43

4547

50


54


Технологічні аспекти формування особистості в процесі навчання математики...........................................................................

56


Акуленко І.А., Кляцька Л.М.

Біляніна О.Я.,

Царькова Т.Ю.
Божко В.Г.

Бурчак С.О.,

Нечипоренко І.Г.
Бевз В.Г.

Бугайова М.О., Іщенко А.Л.,

Тарасова І.В.
Босовський М.В.

Візняк Н.В.


Вовк Л.І.Гарбич О.Р.


Гончарова І.В. 


Горда І.М.

Гусак Л.П.


Захарченко Н.М.

Закота Л.А., Хмара Т.М.
Ковалевська В.В.

Коваленко О.В.

Красницький М.П.,

Марченко В.О.,

Яворський Е.Б.
Лагно В.І.,

Марченко В.О.
Лов’янова І.В.


Лутфуллін В.С., Лутфуллін М.В.

Мартынова А.И.

Матяш Л.О.,

Мирна Н.Г.

Москаленко О.А., Овчарова Н.С.

Москаленко О.А., Черкаська Л.П.
Моторіна В.Г.


Овсієнко Ю.І.


Олексієнко С.В., Петренко С.В.

Редчук К. С.
Севрюк І.В., Городніченко В.В.

Сергеев Я.Б.

Савчук О.Б.,

Грицак Г.О.
Тарасенкова Н.А., Коломієць О.М.
Тимко Ю.Г.

Тополя Л.В.
Чашечникова О.С.

Швець В.О., Білянін Г.І.


Роль активних методів навчання у формуванні особистісних якостей майбутніх спеціалістів математиків..........................................................
Роль інтегрованого заняття у вихованні всебічно розвинутої особистості........................
Комбінаторні знання та вміння як складова математичної культури учня...............................
Проблема диференціації навчання математики в школі..................................................................

Організаційно-методичний інструментарій


навчання математики..............................................
До питання про застосування особистісно орієнтованого навчання на уроках математики в початковій школі..............................................
Напрями здійснення наступності

при вивченні теорії границь...............................


Проблеми адаптації вчителя математики до умов особистісно орієнтованого навчання математики...........................................................
НДР як один із шляхів підвищення конкурентноспроможності майбутнього фахівця..................................................................
Індивідуальна діяльність обдарованого школяра в умовах особистісно орієнтованого навчання................................................................
Педагогічне моделювання в математиці як форма розвитку дослідницької діяльності учнів у МАН.........................................................
Самостійність як основа розвитку особистості студента в процесі навчання математики..........
Характеристика мети та змісту вивчення вищої математики в умовах професійного спрямування.........................................................

Особливості контролю у класах з поглибленим вивченням математики в умовах особистісно орієнтованого навчання.................


Педагогічна та психологічна діагностика

як компонент особистісно-орієнтованої системи..................................................................

Загальні питання активізації пізнавальної діяльності студентів ............................................
Розвиток теми задач у контексті формування творчої діяльності учнів......................................
Математичні змагання як форма виявлення та підготовки учнівської інтелектуальної еліти....

Математичний зміст як засіб розвитку розумових здібностей школярів.........................


Психолого-дидактичні особливості заліку в умовах особистісно-орієнтованого навчання математики...........................................................
Розвиток професійних здібностей майбутнього вчителя в процесі засвоєння математичних дисциплін....................................
Формирование приемов умственной деятельности у младших школьников...............
Про деякі аспекти організації самостійної роботи першокурсників в умовах особистісно-орієнтованого навчання.......................................
Інтегровані уроки в контексті проблеми формування в учнів умінь математичного моделювання........................................................
Контроль і корекція навчальних досягнень учнів у системі уроків математики.....................
Організація навчально-пізнавальної діяльності студентів вищого педагогічного закладу в умовах інтерактивного навчання......
Вхідний контроль з математики як засіб діагностики готовності студентів аграрних вищих навчальних закладів до навчання...........
Самостійне розв'язування задач як засіб

підвищення ефективності навчання...................


Про деякі методичні аспекти виявлення і розвитку математичних здібностей учнів.........

Посилення логічної компоненти сучасних педагогічних технологій як засіб інтенсифікації процесу навчання.......................


Условия реализации эвристического обучения

на уроках математики...............................................
Технологічні аспекти формування особистості

в процесі навчання математики..........................


Реалізація диференційованого підходу на етапі актуалізації базових знань студентів........
Деякі аспекти підготовки майбутнього вчителя математики.............................................
Дидактичні ігри у вищій школі..........................
Формування в учнів готовності до творчості у процесі навчання математики............................
Вивчення теоретичного матеріалу з математики у коледжах в умовах модульного навчання...............


57

5963

66

70


74

78


80


83

85


88

90


93

96


98

100


103

106

108

111

115

118121

123


125

129

132

136


138

140


144

146


148

150
152

156

161


Проблеми застосування інформаційних технологій у математичній підготовці особистості...............................................

163


Бабич О.В.,

Кононович Т.O.
Бауріна І.В.


Власенко К.В.

Губачов О.П.,

Лагно В.І.
Гулеша О.М., Крилова Т.В.

Зюков М.Є.

Галайко Ю.А.
Ігнатова Н.В.

Євдокимов О.В., Тимощук О.В. 

Крамаренко Т.Г.


Кугай Н.В.

Кобильник Т.П.


Матвієнко П.І., Гарус І.Б.
Матвієнко Ю.С. 


Овчаров С.М.

Реутова И.Н.

Розуменко А.О.,

Розуменко А.М.

Румянцева К.Є.


Тутова О.В.


Цодікова Н.О.

Чухрай З.Б.,

Чашечникова О.С.

Щолок О.Б. 


Впровадження інформаційних технологій у викладання та проблеми легальності ПЗ...........
Використання інформаційних технологій як засіб забезпечення якісної математичної підготовки майбутніх спеціалістів.....................
Використання ППЗ GRAN2 та DERIVE під час лабораторних занять з вищої математики для студентів інженерно-економічних спеціальностей ....................................................
Електронний підручник з математичного аналізу...................................................................
Роль нових інформаційно-комунікаційних технологій у математичній підготовці студентів...............................................................
Комп'ютерна підтримка математичної підготовки студентів-менеджерів......................
Про застосування штучного інтелекту для розробки дистанційного курсу з математики....
Про використання історико-математичного матерiалу в навчальному процесi засобами IКТ.........................................................................
Формування та розвиток творчої особистості школяра через реалізацію навчальних проектів з математики.........................................
Нові інформаційні технології як засіб підвищення рівня розвитку умінь доводити.....
Особистісно орієнтований підхід при вивченні математики з використанням нових інформаційних технологій..................................
Використання інформаційних технологій

при викладанні математики................................


Основні аспекти вивчення математичного моделювання в школі з використанням комп’ютерної техніки..........................................
Використання комп’ютерної техніки

у навчально-виховному процесі ВНЗ................


Роль и место информационных технологий

на уроках математики..........................................Використання пакету “Динамічна геометрія” як засобу наочності на уроках геометрії у 7 класі.......................................................................

Сучасні інформаційні технології у викладанні математичного програмування для студентів економічних спеціальностей..............................


Интегрирование математики и информатики в процессе развития самостоятельной деятельности учащихся...........................................
Використання мережевих технологій

у викладанні математики....................................


Специфіка застосування нових інформаційних технологій при навчанні математики студентів економічних коледжів........................
Роль самоосвітньої діяльності студентів в умовах сучасного інформаційно-навчального середовища...........................................................

164

168

171


173

178


180

184

186

190


194

198


201

205


209

212

216

220

224

226230

232Проблеми прикладного використання знань, умінь і навичок особистості з математики....................................................................

236


Бойко Л.М.


Кузьменко Г.М., Руденко О.П.,

Рижкова Т.Ю.
Макаренко К.С.,

Сілкова О.В.

Макаренко К.С., Штепа О.Г.

Мельниченко О.С.


Онищенко А.М.


Пилипченко В.І., Біловербенко М.Г., Ткаченко Ю.П.


Задачі з фізичним змістом у шкільному курсі математики як засіб інтелектуального розвитку школярів...............................................
Формування пізнавального інтересу студентів на лабораторних заняттях з фізики....................

Розвиток і закріплення навичок розробки та аналізу математичних моделей біологічних процесів................................................................


Проблеми взаємозв’язку фізики і математики як навчальних предметів у системі особистісно орієнтованого навчання.................
Різнорівнева інтеграція на прикладі вивчення магістерського курсу “Математичні методи статистики”...........................................................
Застосування математичних пакетів до вивчення та моделювання економічних процесів................................................................
Використання ЗУН особистості у вивченні біофізики з допомогою елементів вищої математики...........................................................


237


241

244

246

250

252

254Наші автори.............................................................................................

257

Наукове виданняОсобистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи
Матеріали

ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції,

м. Полтава, 6-7 грудня 2005 року

Здано до набору 10.11.2005 р. Підп. до друку 25.11.2005 р.

Гарнітура Times New Roman.

Формат 60´84/16. Папір офсетний. Друк офсетний.

Ум. друк. арк. 15,7. Наклад 100. Зам. № ………

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції серія ДК № 1892 від 06.08.2004


Видавництво „АСМІ”

36020, м. Полтава, вул.Комсомольська, 24.Тел./факс: (0532) 56-55-29
Каталог: docs
docs -> Основні вимоги до реферату
docs -> Уточнення щодо оформлення документів та питання, які вступники до аспірантури задають найчастіше
docs -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
docs -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
docs -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
docs -> Соціологія – наука про суспільство
docs -> Міністерство охорони навколишнього
docs -> Реферат курсанта Борисяк Тетяны Василівны Курси підвищення кваліфікації середніх медичних працівників м. Івано-Франківськ

Скачати 11.35 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   76   77   78   79   80   81   82   83   84
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка