"Особливості оподаткування країн ринкової економіки. Порівняльна характеристика"Сторінка2/2
Дата конвертації16.03.2017
Розмір0.5 Mb.
ТипРеферат
1   2

В Україні стягуються:

- загальнодержавні податки і збори (обов’язкові платежі);

- місцеві податки і збори (обов’язкові платежі).

Загальнодержавні податки і збори (обов’язкові платежі) України встановлюються Верховною Радою України і стягуються на всій території України.

Порядок зарахування загальнодержавних податків і зборів (обов’язкових платежів) до Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів і державних цільових фондів визначається відповідно до законів України.

В Україні, у порівнянні з розвинутими країнами, існує проблема нерівномірного оподаткування. Наприклад прибуток на капітал. Будь-яка підприємницька діяльність (як із реєстрацією юридичної особи, так і без неї) потребує необхідних капіталовкладень. А прибуток, отриманий від них, оподатковується за різними ставками (6%, 10, 30), а з 01. 01. 2004 р. – 25%. В Україні відбувається етап первинного накопичення капіталу. Від його результатів залежить подальший стан економічної системи України.

До 01. 01. 2004 р., у разі реєстрації юридичної особи, ставка податку на прибуток становила 30%, а підприємці-фізичні особи сплачували прибутковий податок за прогресивною шкалою і його розмір міг досягати 40%. Це створювало труднощі при накопиченні капіталу, необхідного для реєстрації юридичної особи. А до такої реєстрації фізичні особи завжди мали потяг через низки переваг з банківським рахунком, кредитуванням, орендою приміщень та активної частини основних засобів і т. ін. Це штовхало платників до приховування оподаткованих доходів.

Але не тільки приховування доходів є наслідком таких дій держави. Адже той, хто приховує доходи, рано чи пізно буде підданий штрафам, а той, хто цього не робить, приречений на сплату надмірного податку на доходи фізичних осіб. І в першому, і в другому випадку держава вилучає капітал у грошовій формі зі сфери виробництва і торгівлі, а значить – обмежує їх розвиток. При цьому значним недоліком держави є:

її дії унеможливлюють зростання капіталів у виробництві, а отже, і зростання оподатковуваних доходів. У результаті – держава знижує можливий рівень надходжень до бюджету;

такі дії штовхають платників до винаходу більш витончених і досконалих методів приховування доходів, унаслідок чого держава недоотримує повної суми податків навіть з існуючих джерел. А за таких умов затрати на їх вилучення зростають.

Податки на споживання, що застосовуються в Україні (ПДВ, акцизний збір, мито), повинні справляти вплив на всі джерела доходів. При цьому потрібно враховувати той факт, що найбільший тягар цих податків лягає на кінцевого споживача. Вони впливають на всі джерела доходів однаково, а в основному – на заробітну плату. Цими податками скорочується платоспроможний попит населення, а значить – і обсяги виробництва товарів народного споживання. Це залежить від нерівномірного розподілу податків між джерелами доходів. Звичайно, інакше непрямі податки впливати не можуть. Але пом’якшити цей вплив можна, наприклад, за рахунок диференціації ставок ПДВ за групами товарів. Адже ряд країн застосовують до сільськогосподарської продукції, до інших товарів першої необхідності знижені ставки ПДВ. При розробці ставок оподаткування необхідно більше брати до уваги рівень реальних доходів населення.

Податкова система України будувалася і будується на основі небагатого власного і, в основному, зарубіжного досвіду. Прорахунок полягає лише в тому, що запозичувати досвід країн із розвиненою ринковою економікою, в яких питання «сколочування» первинного капіталу для підйому виробництва уже не стоїть. В Україні картина протилежна. І тому необхідно створити належні умови процесу накопичення і легалізації капіталу, використовуючи податкові важелі та стимули. Якщо говорити про інвестиції із-за кордону, то задля їхнього притягнення податкова система України повинна бути менш обтяжливою та жорсткою, ніж зарубіжна.

РОЗДІЛ 2. Визначення податків і зборів, які стягуються з юридичних та фізичних осіб на території України
Підприємство «Іпсилон» розташоване в Закарпатській області в курортному місті чисельністю 150 тис. мешканців і здійснює виробничу та торгову діяльність, має в звітному місяці 2008 року такі показники.

Закуплено сировини і матеріалів на 247,50 тис. грн. Залишок матеріалів на складі на початок звітного місяця склав 82,50 тис. грн., а на кінець звітного місяця – 33 тис. грн. Закуплено 2 т. дизельного пального на суму 4,95 тис. грн. Закуплено також товарів на суму 99 тис. грн. Залишок товарів на складі на кінець місяця становив 49,5 тис. грн. Отримані рахунки на спожиту електроенергію – 2,48 тис. грн. Вироблено і відвантажено споживачам продукції і послуг на суму 198 тис. грн. Реалізовано товарів на суму 59,4 тис. грн.

Чисельність працівників становила 6 чоловік, нарахована їм зарплата в звітному місяці склала: 660 грн., 742,50 грн., 990 грн., 1155грн., 1485 грн. і 1831,50 грн.

Підприємство має 4 вантажних автомобіля: Камаз бортовий, Камаз бортовий з причепом, Зіл бортовий на бензині і Зіл бортовий на стислому газі. У звітному місяці вони не експлуатувалися.

Стаціонарна установка, що є на підприємстві, викидає в атмосферу відходи 3 категорії в кількості 10 т. на місяць. При ліміті водоспоживання 1000 м3 фактично було використано 3000 м3 з глибинних джерел.

Підприємство орендує земельну ділянку площею 0,5 га в населеному пункті. Отримано рахунок за оренду в звітному місяці на суму 49 500 грн. Амортизація ОФ становить 4,95 тис. грн.

Нарахувати всі необхідні податки і платежі до бюджетних і не бюджетних фондів. Розрахувати прибуток, що підлягає оподаткуванню, податок на прибуток за місяць і заповнити декларацію з податку на прибуток підприємства.

Податок з власників автотранспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

Підприємство «Іпсилон» має 4 вантажних автомобіля: Камаз бортовий, Камаз бортовий з причепом, Зіл бортовий на бензині і Зіл бортовий на стислому газі.

Ставка податку з власників автотранспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів диференційовані за видами транспортних засобів та об’ємом циліндрів двигуна. Ставки встановлені на рік за 100 см3 об’єму циліндрів двигуна.

Об’єм циліндра двигуна Камаз бортовий – 10850 см3

Об’єм циліндра двигуна Зіл бортовий –6000 см3

Ставка податку на рік – 20,00 грн. за 100 см3 об’єму циліндрів двигуна.

Податок з власників автотранспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів розраховується за формулою:

Павт = кількість автомобілів * об’єм циліндрів двигуна/100 см3 * ставка податку (2.1)

За рік податок з власників автотранспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів становить:

П авт = 2 * 10850/100 * 20 + 2 * 6000/100 * 15 = 6140 грн.

З розрахунку за місяць податок з власників автотранспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів становить:

Павт = 6140/12 = 511,67 грн.

Підприємство «Іпсилон» повинне заплатити в бюджет 511,67 грн. податку з власників автотранспортних засобів.

Податок на землю.

Підприємство «Іпсилон» розташоване в Закарпатській області в курортному місті чисельністю 150 тис. мешканців. Підприємство орендує земельну ділянку площею 0,5 га в населеному пункті.

Розміри податку за земельні ділянки, грошову оцінку яких не установлено, визначаються в порядку, визначеному Законом України.

Розміри земельного податку залежать від розміру земельної ділянки, ставки податку та призначення землі.

Податок на землю, оцінку якої не проведено розраховується за формулою:

Пз = (Плз * Сп * К) * Кп; (2.2)

де Плз – площа земельної ділянки, м2;

Сп – ставка податку у відсотках до грошової оцінки;

К – коефіцієнт індексації ставки податку;

Кп – коефіцієнт підвищення або пониження суми податку.

Якщо грошову оцінку земельних ділянок не встановлено, середні ставки земельного податку встановлюються залежно від чисельності населення в населених пунктах.

Чисельність населення 150 тис. чол. – середня ставка податку – 10,5 коп. за 1 м2 – 0,105 грн.

1 га – 10000 м2; 0.5 га – 5000 м2.

Установлено, що у 2008 році по населених пунктах, грошову оцінку земель яких не проведено, застосовуються ставки земельного податку збільшені в 3,10 рази.

За рік плата за землю становить:

Пз = 5000 * 0,105 * 1,6 * 3,1 * 2,3 = 5989,2 грн.

З розрахунку за місяць плата за землю становить:

Пз = 5989,2/12 = 499,1 грн.

Підприємство «Іпсилон» повинне заплатити в бюджет податок за землю в розмірі 499,10 грн.

Збір за забруднення навколишнього природного середовища.

Підприємство «Іпсилон» є платником збору за забруднення навколишнього середовища стаціонарними джерелами забруднення.

Підприємство має 4 вантажних автомобіля: Камаз бортовий, Камаз бортовий з причепом, Зіл бортовий на бензині і Зіл бортовий на стислому газі. У звітному місяці вони не експлуатувалися.

Сума збору за викиди стаціонарними джерелами забруднення розраховується за формулою:

Пвп = ∑ (Мі * Нбі * Кнас * Кф); (2.3)

де Мі –фактичний об’єм вибросу і-тої забруднюючої речовини, тонн;

Нбі – норматив збору і-тої забруднюючої речовини, грн./т.;

Кнас – коригуючий коефіцієнт, який встановлюється в залежності від чисельності жителів населеного пункту;

Кф – коригуючий коефіцієнт, який встановлюється в залежності від народногосподарського значення населеного пункту.

Норматив збору, який справляється за викиди в атмосферу забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення третьої категорії – 19,5 грн/т.

Коригуючий коефіцієнт, який встановлюється залежно від чисельності жителів населеного пункту — 1,2 (чисельність 150 тис. чол.).

Коригуючий коефіцієнт, який встановлюється залежно від народногосподарського значення населеного пункту – 1,65.

Нормативи збору за забруднення навколишнього природного середовища у 2008 році розраховуються з коефіцієнтом 2,373.

Пвп = (10 * 19,5 * 1,2 * 1,65 * 2,373) = 916,22 грн.

Підприємство «Іпсилон» повинне заплатити в бюджет 916,22 грн. збору за забруднення навколишнього природного середовища.

Збір за спеціальне використання водних ресурсів.

Підприємство «Іпсилон» при ліміті водоспоживання 1000 м3 фактично було використано 3000 м3 з глибинних джерел.

Підприємство «Іпсилон» є платником збору за спеціальне використання водних ресурсів. Об’єктом обчислення збору за спеціальне використання водних ресурсів є фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі. На спеціальне використання водних ресурсів встановлюються ліміти, які визначаються у дозволах на поставку води. У разі перевищення водокористувачами встановленого річного ліміту збір за спеціальне використання водних ресурсів обчислюється у п’ятикратному розмірі і справляється за рахунок прибутку водокористувача.

Нормативи збору за спеціальне використання водних ресурсів з поверхневих джерел встановлюються в копійках за м3.

Норматив збору за спеціальне водокористування в частині використання глибинних джерел – 19,66 коп/м3 (0,1966 грн/м3).

При ліміті 1000 м3 водоспоживання плата за використання водних ресурсів становить:

Пв1 = 1000 * 0,1966 = 196,6 грн.

За перевищення використання водних ресурсів збір за спеціальне використання водних ресурсів становить:

Пв2 = 2000 * 0,1966 * 5 = 1966 грн.

Сума податку за використання водних ресурсів складає:

Пв = Пв1 + Пв2 = 196,6 + 1966 = 2162, 60 грн.

Підприємство «Іпсилон» повинне заплатити в бюджет збір за спеціальне використання водних ресурсів в розмірі 2162,60 грн.

Комунальний податок.

Підприємство «Іпсилон» є платником комунального податку. Його граничний розмір не повинен перевищувати 10% річного фонду оплати праці, обчисленого виходячи з розміру неоподаткованого мінімуму доходів громадян.

Об’єктом оподатковування є розрахункова величина річного фонду оплати праці, що визначається як добуток середньої чисельності працівників і одного неоподатковуваного мінімуму доходу громадян.

НМДГ = 17,00 грн.

Чисельність працівників на підприємстві становить 6 чол.

Комунальний податок становить :

КМ = 6 * 17 * 10% = 10,20 грн.

Підприємство «Іпсилон» повинне заплатити в бюджет 10,20 грн. комунального податку.

Внески до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування (ФДСС).

Основні види загальнообов’язкового державного соціального страхування:

обов’язкове державне пенсійне страхування;

соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, пов’язаними з народженням та похованням;

соціальне страхування на випадок безробіття;

соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, яке стало причиною втрати працездатності.

Ставки зборів на обов’язкове державне соціальне страхування (за станом на 2008 рік): на обов’язкове державне пенсійне страхування встановлені ставки збору в таких розмірах:

для роботодавців – 33,2 % від об’єкта оподаткування;

для найманих працівників – 2%.

Розміри внесків до фонду соціального страхування у зв’язку тимчасовою втратою працездатності та витратами:

для роботодавців – 1,5 % суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників;

для фізичної особи (робітника):

0,5% – якщо нарахована заробітна плата менша прожиткового мінімуму для працездатної особи;

1% – якщо нарахована заробітна плата більше прожиткового мінімуму.

Розміри внесків до фонду соціального страхування на випадок безробіття:

для роботодавця – 1,3% суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників;

для фізичної особи (робітника) – 0,5% суми оплати праці.

Внески до фонду соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, яке стало причиною втрати працездатності сплачують тільки роботодавці у відсотках до сум фактичних витрат на оплату праці найманих працівників. Сума страхових внесків розраховується відповідно до страхового тарифу в залежності від класу небезпеки – 0,8 – 13,2%.

Прожитковий мінімум на 01.10.2008 р. – 669 грн.;

Мінімальна заробітна плата на 01.12.2008 р. – 605 грн.

Податок з доходів фізичних осіб справляється на підставі Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб».

Ставка податку становить 15% від доходу у вигляді заробітної плати. Платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного з джерел на території України від одного працедавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги (ПДП).

Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата, якщо його розмір не перевищує суми, яка дорівнює сумі місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень (890 грн.). Соціальна пільга розраховується у розмірі 50% від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового року і становить 257,50 грн.

При нарахуванні доходів у вигляді заробітної плати об’єкт оподаткування визначається як нарахована сума такої заробітної плати, зменшена на суму збору до Пенсійного фонду України та внесків до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, які відповідно до закону справляються за рахунок доходу найманої особи.

Внески до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування для робітників та податок з доходів фізичних осіб розраховані в таблиці 1.

Підприємство «Іпсилон» повинно нарахувати заробітну плату на наступні нарахування:

в пенсійний фонд:

6864,00 * 33,2% = 2278,85 грн.;

в ФДСС по тимчасовій втраті працездатності:

6864,00 * 1,5% = 102,96 грн.;

в ФДСС по безробіттю:

6864,00 * 1,3% = 89,24 грн.;

в ФДСС від нещасного випадку: 6864,00 * 1% = 68,64 грн.

Отже, підприємство «Іпсилон» повинно заплатити такі внески до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування:

в пенсійний фонд:

137,28 + 2278,85 = 2416,13 грн.;

в ФДСС по тимчасовій втраті працездатності:

65,35 + 102,96 = 168,31 грн.;

в ФДСС по безробіттю:

34,34 + 89,24 = 123,58 грн.;

в ФДСС від нещасного випадку: 68,64 грн.

ПДФО = 7100,97 грн.

Підприємство «Іпсилон» повинне заплатити в бюджет таку загальну суму по ФДСС 9877,63 грн.

Податок на додану вартість (ПДВ).

Закуплено сировини і матеріалів на 247,50 тис. грн.

Залишок матеріалів на складі на початок звітного місяця склав 82,50 тис. грн., а на кінець звітного місяця – 33 тис. грн.

Закуплено 2 т. дизельного пального на суму 4,95 тис. грн.

Закуплено також товарів на суму 99 тис. грн.

Залишок товарів на складі на кінець місяця становив 49,5 тис. грн.

Отримані рахунки на спожиту електроенергію – 2,48 тис. грн.

Вироблено і відвантажено споживачам продукції і послуг на суму 198 тис. грн.

Реалізовано товарів на суму 59,4 тис. грн.

Отримано рахунок за оренду в звітному місяці на суму 49,5 тис. грн.

Амортизація ОФ становить 4,95 тис. грн.


Таблиця 2

Валові доходи та валові витратиОперація

Сума, грн.

ПДВ

Податок на прибуток

ПЗ

ПК

ВД

ВВ

1

2

3

4

5

6

1.Закуплено сировини і матеріалів

247500,00
41250,00
206250,00

2. Залишок матеріалів на складі:

49500,00

2.1. на початок місяця

82500,00

2.2. на кінець місяця

33000,00

3.Закуплено 2 т. дизельного пального

4950,00
825,00
4125,00

4.Закуплено товарів

99000,00
16500,00
82500,00

5.Залишок товарів на складі на кінець місяця

49500,00


49500,00

6.Отримані рахунки за спожиту електроенергію

2480,00
413,34
2066,66

7.Вироблено і відвантажено споживачам продукції і послуг

198000,00

33000,00
165000,00
8.Реалізовано товарів

59400,00

9900,00
49500
9.Отримано рахунок за оренду

49500,00
8250,00
41250

10.Нарахування ЗП

6864,00


6864,00

11.Нарахування на ЗП

11.1. Пенсійний фонд, 33,2%2278,85


2278,85

11.2. ФДСС по ТВП, 0,5% - 1%

102,96


102,96

11.3. ФДСС по безробіттю, 0,5%

89,24


89,24

11.4. ФДСС від нещасного випадку, 1%

68,64


68,64

12.Комунальний податок

10,20


10,20

13. Податок за землю

499,10


499,10

14. Податок за воду

2162,60


196,60

15. Податок з власників транспортних засобів

511,67


511,67

16. Податок за забруднення середовища

916,22


916,22

17. Нарахована амортизація ОФ

4950,00

-

-

-

-

Разом

844285,50

42900,00

67242,34

214500,00

446735,10

Сума ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету розраховується як різниця між податковим зобов’язанням (ПЗ) і податковим кредитом (ПК) звітного періоду:

ПДВ = ПЗ – ПК, (2.4)

ПДВ =42900,00–67242,34 = - 24342,30 грн.

Прибуток визначається за формулою:

П = ВД – ВВ – А, (2.5)

де ВД – валовий дохід, грн.;

ВВ – валові витрати, грн.;

А – амортизація, грн.

П =214500,00–446735,10-4950,00= - 237185,00 грн.

Підприємство «Іпсилон» не повинне платити в бюджет податок на прибуток, тому що воно погано спрацювало в звітньому періоді і потерпіло вибутки.

Таблиця 1. Внески до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування для робітників та податок з доходів фізичних осібКількість робітників

П.І.Б.

З/п нарахована

Пенсійний фонд

ФДСС по ТВП

ФДСС по безробіттю

ПДП

ПДФО

1

Іваненко В. А.

660,00

13,20

3,30

3,30

257,50

(660,00-13,20-3,30-3,30-257,50)*15%=57,41

2

Ткачук К. Г.

742,50

14,85

7,43

3,72

257,50

(742,50-14,85-7,43-3,72-257,50)*15%=68,85

3

Фалько А. М.

990,00

19,80

9,90

4,95

-

(990,00-19,80-9,90-4,95)*15%=143,31

4

Іванов Д. І.

1155,00

23,10

11,55

5,78

-

(1155,00-23,10-11,55-5,78)*15%=167,19

5

Павленко І. В.

1485,00

29,70

14,85

7,43

-

(1485,00-29,70-14,85-7,43)*15%=214,96

6

Ільяшенко П. К.

1831,50

36,63

18,32

9,16

-

(1831,50-36,63-18,32-9,16)*15%=265,11

Усього
6864,00

137,28

65,35

34,34

-

7100,97

Висновки


В Україні, у порівнянні з розвинутими країнами, існує проблема нерівномірного оподаткування. Наприклад прибуток на капітал. Будь-яка підприємницька діяльність (як із реєстрацією юридичної особи, так і без неї) потребує необхідних капіталовкладень. А прибуток, отриманий від них, оподатковується за різними ставками (6%, 10, 30), а з 01. 01. 2004 р. – 25%. В Україні відбувається етап первинного накопичення капіталу. Від його результатів залежить подальший стан економічної системи України.

До 01.01.2004 р., у разі реєстрації юридичної особи, ставка податку на прибуток становила 30%, а підприємці-фізичні особи сплачували прибутковий податок за прогресивною шкалою і його розмір міг досягати 40%. Це створювало труднощі при накопиченні капіталу, необхідного для реєстрації юридичної особи. А до такої реєстрації фізичні особи завжди мали потяг через низки переваг з банківським рахунком, кредитуванням, орендою приміщень та активної частини основних засобів і т. ін. Це штовхало платників до приховування оподаткованих доходів.

Податки на споживання, що застосовуються в Україні (ПДВ, акцизний збір, мито), повинні справляти вплив на всі джерела доходів. При цьому потрібно враховувати той факт, що найбільший тягар цих податків лягає на кінцевого споживача. Вони впливають на всі джерела доходів однаково, а в основному – на заробітну плату. Цими податками скорочується платоспроможний попит населення, а значить – і обсяги виробництва товарів народного споживання. Це залежить від нерівномірного розподілу податків між джерелами доходів. Звичайно, інакше непрямі податки впливати не можуть. Але пом’якшити цей вплив можна, наприклад, за рахунок диференціації ставок ПДВ за групами товарів. Адже ряд країн застосовують до сільськогосподарської продукції, до інших товарів першої необхідності знижені ставки ПДВ. При розробці ставок оподаткування необхідно більше брати до уваги рівень реальних доходів населення.

Податкова система України будувалася і будується на основі небагатого власного і, в основному, зарубіжного досвіду. Прорахунок полягає лише в тому, що запозичувати досвід країн із розвиненою ринковою економікою, в яких питання «сколочування» первинного капіталу для підйому виробництва уже не стоїть. В Україні картина протилежна. І тому необхідно створити належні умови процесу накопичення і легалізації капіталу, використовуючи податкові важелі та стимули. Якщо говорити про інвестиції із-за кордону, то задля їхнього притягнення податкова система України повинна бути менш обтяжливою та жорсткою, ніж зарубіжна.

Підприємство «Іпсилон» повинно заплатити за електроенергію 2480,00 грн., за оренду 49500,00 грн., нарахувати зарплату робітникам у сумі 6864,00 грн., в ПФУ 2278,85 грн., в ФСС по ВПТ 102,96 грн., в ФСС по безробіттю 89,24 грн., в ФСС від нещасного випадку на виробництві 68,64 грн., комунальний податок 10,20 грн.,податок за землю 499,10 грн., податок за воду 2162,60 грн., податок з власників транспортних засобів 511,67 грн., податок за забруднення середовища 916,22 грн.

Підприємство «Іпсилон» не здобула прибутку у звітньому періоді і потерпіла вибуток у сумі 237185,00 грн., тому воно не повинно сплачувати податок на прибуток.

Список літератури
Податкові системи країн світу та України. Облік і звітність: навч.-метод. посіб. / під заг. ред. Н.М. Ткаченко. – К.: Алерта, 2006. – 554 с.

Податкова система. Навч. посіб. Н.В. Гавриленко – Л.: Новий Світ, 2007. – 328 с.

Податкова система. Підр. Ю.Б. Іванов – К.: Атіка, 2006. – 920 с.

Податкова система. Навч. посіб. П.К. Бечко – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 368 с.Податкова система. Навч. посіб. О.В. Олійник – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 456 с.

Система оподаткування та податкова політика. Навч. посіб. В.Б. Захожай – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 468 с.
Каталог: uploads -> files -> 240
files -> Реферат на тему: "Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання "
files -> Кризові еколого-геоморфологічні ситуації в Україні
240 -> Реферат на тему : " Країни центральної Азії"
240 -> Реферат на тему: " Комунікативний підхід у вивченні граматики"
240 -> Реферат на тему: " Предмет, структура і завдання курсу "Релігієзнавства" План Предмет курсу "
240 -> Реферат з зоології Особливості анатомічної будови тваринної клітини. Основні тканини тваринного організму. Органи багатоклітинних організмі
240 -> Системи права і законодавства
240 -> -
240 -> Психологія насильницької та необережної злочинності
240 -> О. О. Созінов (Інститут агроекології та біотехнології уаан)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка