Особливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2012-2013 навчальному роціСкачати 50.93 Kb.
Дата конвертації20.11.2018
Розмір50.93 Kb.
#65556
Особливості організації навчально-виховного процесу

в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів

у 2012-2013 навчальному році

Єдине свідчення правильності

процесу навчання - це щастя дитини.

Марія Монтесорі

«Життя – вічна наука» - гласить народна мудрість. Реалії сьогодення ще раз підтверджують це. Великі соціальні зміни впливають на школу, на вчителя. І завдання перед ним набувають нового змісту. Створити оптимальні умови для розвитку і навчання особистості, яка здатна втілювати оригінальні ідеї, критично мислити, приймати нестандартні рішення. Тому в центрі уваги – дитина, самобутня особистість з неповторною індивідуальністю.

Надто складно передбачити майбутнє наших дітей, покладаючи на школу завдання забезпечити їх знаннями на все життя. Нестабільність світу, інтенсивність соціально-економічних і технологічних змін зумовлюють потребу вчитися впродовж життя. Тому в сучасній школі на перший план ставиться не накопичення дитиною інформації, а засвоєння нею інтелектуальних технік, які є складовими культури і невід’ємною частиною змісту освіти. Епіцентром у навчанні має бути інтерес, розвиток пізнавальної активності школярів, формування в них позитивного ставлення до процесу і результатів своєї праці.

Відповідно до Національної доктрини розвитку освіти, основними напрямами оновлення змісту навчання є особистісна орієнтація системи освіти, пріоритет загальнолюдських і національних цінностей; забезпечення якості на основі новітніх досягнень науки, культури і соціальної практики.

З 1 вересня 2012-13 навчального року початкова школа розпочне роботу за оновленим Держстандартом.

Результати навчальних досягнень учнів початкових класів зумовили необхідність поновити зміст Державного стандарту початкової загальної освіти та удосконалити Базовий навчальний план початкової загальної освіти.

Як зазначають у МОНмолодьспорту України, в процесі розроблення нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти було ретельно вивчено зарубіжний досвід та враховано кращі традиції вітчизняної освіти.

Позитивними змінами Державного стандарту початкової загальної освіти є забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти, а також впровадження особистісно-орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі початкових класів.

Перевагами затвердженого документу є розроблення єдиного змісту стандарту для усіх мов навчання, використання здоров’язбережувальних технологій та екологічна спрямованість освіти.

Отже, з першого вересня першокласники України розпочнуть навчання за новими програмами і підручниками. Змін чимало і, по суті, - це початок серйозних перетворень в українській освіті.

Стандартом передбачено, що з 1 вересня 2012 року в загальноосвітніх навчальних закладах України іноземна мова буде обов’язковою для вивчення з 1-ого класу. МОНмолодьспорту України передбачається внесення відповідних змін до навчальних планів (1 год. іноземної мови на тиждень) та навчальних програм, видання підручників з іноземної мови (англійська, німецька, французька, іспанська) для 1-ого класу.

Новим Держстандартом передбачено впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі початкових класів. Однією із цілей освітньої галузі “Технології” є формування і розвиток в учнів інформаційно-комунікаційної компетентності для реалізації їх творчого потенціалу і соціалізації у суспільстві. З цією метою з 2 класу до інваріантної складової Базового навчального плану включено предмет «Сходинки до інформатики», що буде викладатися у 2 -4 класах початкової школи за програмою «Сходинки до інформатики»

Пріоритет при виборі фаху вчителів, які будуть викладати курс «Сходинки до інформатики», рекомендуємо надавати вчителям початкових класів.

У розділі освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» базовим навчальним планом передбачено 4 години на тиждень. Нова програма має свої особливості, однією з яких є поновлення тестування учнів за видами (швидкість, витривалість, гнучкість, сила, спритність, швидкісно-силові якості), що були відмінені в 2008 році в зв’язку з трагічними випадками на уроках фізкультури, а також на даний час відмінені заліки з даного предмета та проведення Державного тестування учнів з видів спорту. Одночасно зменшено кількість контрольних нормативів із таких випробувань, як швидкість та витривалість. З цією метою в початковій школі збільшено кількість годин у розділі « Рухливі та спортивні ігри».

Посилено природничу складову стандарту, зокрема введено нову освітню галузь «Природознавство», та Базовим навчальним планом передбачено на вивчення предмета по 2 тижневі години у 1-4 класах.

На варіативну складову відведено лише по 2 години у 1, 2, 3 та 4 класах.

Отже, нова редакція Державного стандарту початкової загальної освіти зорієнтована на соціалізацію особистості молодшого школяра.

Зміст стандарту максимально розвантажений, логічно вибудуваний, доступний для авторів навчальних програм (педагогічних працівників, учителів початкових класів, методистів, наукових працівників).

Таким чином, на новому витку розвитку початкової освіти необхідне системне удосконалення основних чинників впливу на якість навчально-виховного процесу. Тільки через поліпшення змісту освіти, нові підручники і навіть видання вкрай потрібної для вчителів і студентів літератури не буде високої якості, яку від нас чекає держава, суспільство, кожна родина. Необхідно одночасно створювати нові методики, сучасну матеріальну базу, сприятливе для дітей навчальне середовище, забезпечити якісний медичний і психологічний супровід оновленої початкової освіти.

Сьогодні неможливо навчати традиційно: у центрі навчально-виховного процесу має бути учень. Від його творчої активності на уроці, вміння міркувати, обґрунтовувати свої думки, спілкуватися з учителем, учнями залежить успіх у свідомому опануванні шкільної програми.

Тому навчально-виховний процес у початковій школі повинні забезпечувати дипломовані спеціалісти початкової школи, які обізнані з психолого-педагогічними та віковими особливостями учнів, володіють і використовують у практичній роботі сучасні педагогічні та інформаційно-комунікаційні технології.

Наголошуємо, що передавати уроки з окремих предметів у початкових класах, в т. ч. уроки іноземної мови, фізичної культури, образотворчого мистецтва, музики, основ здоров'я лише спеціалістам за наявності об'єктивних причин та обов'язкової письмової згоди учителів початкових класів, забезпечуючи при цьому оплату праці відповідно до положень п. 74 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.2012-13 навчальний рік для початкової школи буде особливим.

Відповідно до статті 16 Закону України “Про загальну середню освіту” 2012/2013 навчальний рік у початковій школі розпочинається 1 вересня святом - День знань - і закінчується не пізніше 31 травня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр - з 1 вересня по 28 грудня, ІІ семестр - з 14 січня по 24 травня.

Закінчується навчальний рік проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової школи з 13 по 21 травня та навчальних екскурсій у 1-4 класах з 27 по 30 травня.

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули: орієнтовно, осінні з 29 жовтня по 4 листопада, зимові з 29 грудня по 13 січня, весняні з 25 по 31 березня.

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул; навчальну практику та навчальні екскурсії за рішенням закладу можна провести в інші терміни, або впродовж навчального року.Тему першого уроку в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів учитель обирає самостійно. Форми і методи проведення першого уроку обираються з урахуванням можливостей навчального закладу та індивідуальних особливостей учнів класу.

Для учнів 1 класу навчальний процес буде організований за навчальними програмами, затвердженими наказом МОНмолодьспорт України від 12.09.2011 року №1050.Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою навчання 1-4 класи (К., Видавничий дім «Освіта», 2012)

Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 1-4 класи (К., Видавничий дім «Освіта», 2012)

Учебные программы для общеобозревательных учебных заведений с обучением на русском языке 1-4 классы (К., Видавничий дім «Освіта», 2012)

Організація навчання в 2-4 класах буде здійснюватися за навчальними програмами, розробленими відповідно до Державних стандартів початкової загальної освіти та затвердженими Міністерством освіти і науки України (наказ МОН від 20.06.2006 р. № 469 згідно з рішенням колегії МОН від 24 травня 2006 року):«Програми для середньої загальноосвітньої школи», 1—4 класи. (К.: Початкова школа, 2006 р.);

«Фізична культура. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів», 1—4 класи, авт. Зубалій М.Д. та ін. (Х.: Ранок, 2006 р.);

«Фізична культура. Програма для учнів спеціальних медичних груп», 1—4 класи, авт. Майєр В.І. (Х.: Ранок, 2006 р.);

«Плавання. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів», 1—4 класи. авт. Деревянко В.В., Сілкова В.О. (Х.: Ранок, 2006 р.);

Рекомендовані Міністерством освіти і науки України навчальні програми для 1—4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів:«Програма інтегрованого курсу з математики, читання, Я і Україна, основ здоров’я», 1 клас, авт. Вашуленко М.С., Бібік Н.М., Кочина Л.П., Коваль Н.С., 2006 р.;

«Математика», 1—4 класи, авт. Скворцова С.О., Тарнавська С.С., 2006 р.;

«Я і Україна. Навколишній світ» за науково-педагогічним проектом «Росток», 1—4 класи, авт. Пушкарьова Т.О., 2006 р.;

«Математика», 1—4 класи, авт. Петерсон Л.Г., 2007 р.;

«Українська мова», 2—4 класи, авт. Кальчук М.І. та ін., 2008 р.

У початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за системою розвивального навчання Б.Д.Ельконіна В.В.Давидова організація навчання здійснюється за навчальними програмами, рекомендованими МОН (наказ від 20.06.2006 р. № 469):

«Навчальні програми (система розвивального навчання Б.Д.Ельконіна — В.В.Давидова), 1—4 класи (Х.: Центр психології і методики розвиваючого навчання, 2008 р.);

«Програми для початкових класів загальноосвітніх шкіл. Система розвивального навчання Б.Д.Ельконіна В.В.Давидова» (Х.: ННМЦ «Розвиваюче навчання», 2008 р.).

На виконання Закону України "Про загальну середню освіту" з метою впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. №462 "Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти", на виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.05.2011 №430 "Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. №462", затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10 червня 2011р. № 572 Типові навчальні плани початкової школи (далі – Типові навчальні плани) з українською мовою навчання (додатки 1, 2,), початкової школи з навчанням російською, іншою мовою національної меншини (додаток 3), спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов (додатки 4, 5) та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу (додатки 6, 7).Нові навчальні плани вводяться в дію поетапно:

 • у 1-х класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2012/2013 навчального року;

 • у 2-х класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2013/2014 навчального року;

 • у 3-х класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2014/2015 навчального року;

 • у 4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2015/2016 навчального року.

Із введенням в дію затверджених Типових навчальних планів початкової школи визнати такими, що втратили чинність накази Міністерства освіти і науки України: від 29.11.2005 №682 "Про Типові навчальні плани початкової школи"; від 13.05.2005 №291 "Про затвердження Типових навчальних планів спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов та предметів художньо-естетичного циклу":

Нові типові навчальні плани містять інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов'язкову для всіх загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування і форм власності, та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття, консультації.

На основі Типових навчальних планів загальноосвітні навчальні заклади складають на кожен навчальний рік робочий навчальний план з конкретизацією варіативної складової, враховуючи особливості регіону та індивідуальні освітні потреби учнів. Повноцінність початкової загальної освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов'язковому порядку фінансуються з відповідних бюджетів.

За наявності відповідного методичного забезпечення та належної підготовки педагогічних працівників за рахунок годин варіативної складової можуть вивчатися додаткові курси за вибором, разом з тим години варіативної складової можуть бути використані на предмети інваріантної складової, на проведення індивідуальних та групових занять.

У початковій школі з першого року навчання може здійснюватися поділ класів на групи при вивченні української чи іншої мови навчання (мови і читання), української мови (мови і читання) у школах з навчанням мовами національних меншин, іноземної мови відповідно до чинних нормативів (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. №128).

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1 класі - 35 хвилин, 2 - 4 класах - 40 хвилин.

Типові навчальні плани зорієнтовані на роботу початкової школи за 5-денним навчальними тижнем.

Що можна сказати про нові навчальні плани? До позитивних характеристик нового документу належить те, що в ньому збережено диференціацію за мовами вивчення предметів. Тобто передбачено окремі варіанти навчальних планів для початкових шкіл з українською мовою навчання, шкіл з навчанням мовами національної меншини, спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу.

Однією з умов поліпшення якості освіти є збалансованість співвідношення між компонентами змісту шкільної освіти: природничо-математичної, суспільно-гуманітарної та оздоровчо-технологічної.

Розроблення навчального плану, який є важливим складником модернізації змісту освіти, потребує аналізу відповідності набору предметів цілям та меті початкової освіти. У новій редакції Державного стандарту метою початкової освіти визначено розвиток пізнавальних здібностей школярів.

Суттєвим недоліком нових навчальлних планів також є те, що в них збережено тенденцію до збільшення кількості 1-годинних предметів, що негативно впливає на організацію навчального процесу та здоров’я школярів. Так, у Типових навчальних планах для початкових шкіл з навчанням українською мовою у 1-му класі відведено по 1 год. на тиждень для 55,5% предметів (для 5 з 9); у 3-му класі – для 54,5% (6 з 11 1-годинних предметів).

У нових Типових навчальних планах, як видно варіативну складову зменшено порівняно з навчальними планами не лише 2005 р., а навіть 2003 р.Особливістю початкової школи є те, що діти приходять до неї з різним рівнем готовності до навчання, неоднаковим соціальним досвідом, відмінностями у психофізичному розвитку. Початкова школа повинна допомогти реалізувати здібності кожної дитини і створити умови для індивідуального розвитку школяра. З цією метою у Державному стандарті початкової освіти було визначено необхідність розвитку пізнавальних здібностей, формування в учнів повноцінних мовленнєвих, читацьких, обчислювальних умінь і навичок, формування бажання і вміння вчитися.

Учні 1 класу з першого вересня розпочнуть роботу за новими підручниками

 1. «Буквар. Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. 1 клас» (авт. Захарійчук М. Д., Науменко В. О.), ТОВ «Видавництво «Грамота».

 2. «Буквар. Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. 1 клас» (авт. Вашуленко М. С., Вашуленко О. В.), ТОВ «Видавничий дім «Освіта».

 3. «Буквар. Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. 1 клас» (авт. Прищепа К. С.), ТОВ «Видавництво «Генеза».

 4. «Буквар. Російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою. 1 клас» (авт. Вашуленко М. С., Лапшина І. М.), ТОВ «Видавничий дім «Освіта».

 5. «Буквар. Російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою. 1 клас» (авт. Прищепа К. С.), ТОВ «Видавництво «Генеза».

 6. «Буквар. Російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою. 1 клас» (авт. Рудяков О. М., Фролова Т. Я., Миронова Л. О.), ТОВ «Видавництво «Грамота».

 7. «Англійська мова. 1 клас» (авт. Несвіт А. М.), ТОВ «Видавництво «Генеза».

 8. «Англійська мова. 1 клас» (авт. Калініна Л. В. Самойлюкевич І. В.), ТОВ «Центр навчально-методичної літератури».

 9. «Англійська мова. 1 клас» (авт. Карпюк О. Д.), ТОВ «Видавництво «Астон».

 10. «Англійська мова. 1 клас» (авт. Євчук О. В., Доценко І. В.), ТОВ «Видавництво «Ранок».

 11. «Англійська мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови. 1 клас» (авт. Калініна Л. В., Самойлюкевич І. В.), ТОВ «Центр навчально-методичної літератури».

 12. «Англійська мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови. 1 клас» (авт. Євчук О. В., Доценко І. В.), Редакція газети «Підручники і посібники».

 13. «Англійська мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови. 1 клас» (авт. Ростоцька М. Є., Карпюк О. Д.), ТОВ «Видавництво «Астон».

 14. «Німецька мова. 1 клас» (авт. Басай Н. П.), ТОВ «Видавничий дім «Освіта».

 15. «Німецька мова. 1 клас» (авт. Павлюк З. Л.), ТОВ «Видавництво «Генеза».

 16. «Німецька мова. 1 клас» (авт. Паршикова О. О., Мельничук Г. М., Савченко Л. П., Сидоренко М. М., Горбач Л. В.), ТОВ «Видавництво «Грамота».

 17. «Німецька мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням німецької мови. 1 клас» (авт. Горбач Л. В.), ТОВ «Видавництво «Генеза».

 18. «Німецька мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням німецької мови. 1 клас» (авт. Максименко П. В., Порошина В. Д., Ганжа В. В.), ТОВ «Сиция».

 19. «Німецька мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням німецької мови. 1 клас» (авт. Скоропад Я. М.), ДП «Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Світ».

 20. «Французька мова. 1 клас» (авт. Качанова В. С., Трубкіна Н. М.), ДСВ «Освіта».

 21. «Французька мова. 1 клас» (авт. Клименко О. В., Клименко Ю. М.), ТОВ «Видавництво «Генеза».

 22. «Французька мова. 1 клас» (авт. Чумак Н. П., Кривошеєва Т. В.), ТОВ «Видавничий дім «Освіта».

 23. «Французька мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням французької мови. 1 клас» (авт. Клименко Ю. М.), ТОВ «Видавництво «Генеза».

 24. «Іспанська мова. 1 клас» (авт. Редько В. Г., Береславська В. І.), ТОВ «Видавництво «Генеза».

 25. «Математика. 1 клас» (авт. Рівкінд Ф. М., Оляницька Л. В.), ТОВ «Видавничий дім «Освіта».

 26. «Математика. 1 клас» (авт. Гісь О. М., Філяк І. В.), ТОВ «Видавництво «Грамота».

 27. «Математика. 1 клас» (авт. Богданович М. В., Лишенко Г. П.), ТОВ «Видавництво «Генеза».

 28. «Математика. 1 клас» (авт. Заїка А. М., Тарнавська С. С.), Редакція газети «Підручники і посібники».

 29. «Математика. 1 клас» (авт. Скворцова С. О., Онопрієнко О. В.), ТОВ «Видавництво «Ранок».

 30. «Природознавство. 1 клас» (авт. Грущинська І. В.), ТОВ «Видавничий дім «Освіта».

 31. «Природознавство. 1 клас» (авт. Гільберг Т. Г., Сак Т. В.), ТОВ «Видавництво «Генеза».

 32. «Природознавство. 1 клас» (авт. Войцехівський М. Ф., Василенко С. В.), ТОВ «Видавництво «Грамота».

 33. Образотворче мистецтво. 1 клас» (авт. Калініченко О. В., Сергієнко В. В.),ТОВ «Видавничий дім «Освіта».

 34. «Образотворче мистецтво. 1 клас» (авт. Шевченко Н. Т.), Редакція газети «Підручники і посібники».

 35. «Образотворче мистецтво. 1 клас» (авт. Резніченко М. І., Трач С. К.), ТОВ «Навчальна книга - Богдан».

 36. «Музичне мистецтво. 1 клас» (авт. Аристова Л. С., Сергієнко В. В.), ТОВ «Видавничий дім «Освіта».

 37. «Музичне мистецтво. 1 клас» (авт. Лобова О. В.), ТОВ «Учбово-видавничий центр «Школяр».

 38. «Музичне мистецтво. 1 клас» (авт. Ростовський О. Я., Островський В. М, Сидір М. В.), ТОВ «Навчальна книга - Богдан».

 39. «Музичне мистецтво. 1 клас» (авт. Кондратова Л. Г.), ТОВ Видавнича група «Основа».

 40. «Мистецтво. 1 клас» (авт. Масол Л. М., Гайдамака О. В., Очеретяна Н. В.), ТОВ Видавнича група «Основа».

 41. «Трудове навчання. 1 клас» (авт. Сидоренко В. К., Котелянець Н. В.), ТОВ «Шанс».

 42. «Трудове навчання. 1 клас» (авт. Тименко В. П., Веремійчик І. М.), ТОВ «Видавництво «Генеза».

 43. «Трудове навчання. 1 клас» (авт. Роговська Л. І.), ТОВ «Видавництво «Астон».

 44. «Основи здоров’я. 1 клас» (авт. Бех І. Д., Воронцова Т. В., Пономаренко В. С., Страшко С. В.), ТОВ «Видавництво «Алатон».

 45. «Основи здоров’я. 1 клас» (авт. Гнатюк О. В.) ТОВ «Видавництво «Генеза».

 46. «Основи здоров’я. 1 клас» (авт. Коненко Л. Б., Мечник Л. А., Жаркова І. І.), ТОВ «Видавництво «Астон».

 47. «Основи здоров’я. 1 клас» (авт. Бойченко Т. Є., Савченко О. Я.), ТОВ «Видавництво «Ранок»

У цьому навчальному році учні 2-4 класів продовжать працювати за підручниками та навчальними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України у 2003–2008 рр. та зазначеними у Переліку навчальної літератури для використання у початковій школі загальноосвітніх навчальних закладів у 2012/2013 навчальному році.

Видання нового покоління підручників та інших посібників навчально-методичного комплексу викликане новими пріоритетними завданнями початкової освіти, результатами наукових досліджень і досягненнями шкільної педагогічної практики.

Підручники для 1 класу зовні виглядають непогано: кольорові ілюстрації, якісна поліграфія, тверда обкладинка. Наскільки цікавими є тексти підручників, мають відповісти учні, які навчатимуться за цими книжками.. Чи легко за цими підручниками викладати, чи відповідають вони новим методикам, чи дають глибокі знання — скажуть вчителі.

Відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” з 2001-2002 навчального року навчання у 1 класі розпочинають діти, як правило, з 6 років. Рекомендувати комплектування перших класів дітьми не молодше 5 років і 8 місяців.

Період навчання дитини у першому класі є особливо важливим.

У цьому віці з ігрової діяльності поступово формується навчальна діяльність, якою дитина починає оволодівати. Навчальна діяльність вимагає від першокласників не лише значного розумового напруження, а й більшої фізичної витривалості, вольових зусиль. Тому навчання учнів 1 класу здійснюється з урахуванням особливостей фізичного і психічного розвитку дітей, їх вікових та індивідуальних можливостей.Готовність до школи визначається взаємозв’язаними компонентами: фізичною готовністю (станом здоров’я і фізичним розвитком дитини), інтелектуальною і особистісною готовністю.

Фізична готовність дитини до школи визначається медичними працівниками і записується у медичній картці.

Особистісна готовність характеризує уміння дитини орієнтуватися в навколишньому світі, запас її знань, ставлення до школи, самостійність дитини, її активність і ініціативу, розвиток потреби у спілкуванні, вміння встановити контакт з однолітками і дорослими.

Інтелектуальна готовність дитини до школи включає в себе розвиток фонематичного слуху, зорового сприймання, образних уявлень, розвиток таких психічних процесів, як сприймання, увага, спостережливість, пам’ять, уява, а також розумовий і мовленнєвий розвиток.

Приймання дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється на безконкурсній основі відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 р. № 204. Неприпустимим є проведення іспитів, тестування, співбесід з метою перевірки знань дитини.

Конкурсне приймання до 1 класу відбувається лише у випадку, коли дитина вступає до спеціалізованої школи (школи-інтернату) з поглибленим вивченням предметів. Водночас зауважимо, що процес приймання дитини має проводитись вчителем початкових класів та психологом у формі співбесіди, що триває не більше 30 хвилин, у присутності батьків або осіб, які їх замінюють. Співбесіда має містити спеціальні діагностичні завдання для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення навчальних предметів відповідно до спеціалізації закладу.

При цьому не дозволяється перевіряти вміння читати, писати, рахувати тощо, оскільки формування цих навичок відбувається у процесі навчання дитини в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів.

Для зарахування дитини до 1 класу батькам чи особам, які їх замінюють, слід подати заяву на ім’я директора, копію свідоцтва про народження дитини та медичну картку встановленого зразка.

Порядок та організація прийому дітей до 1 класу приватного загальноосвітнього навчального закладу визначається керівником закладу і затверджується його засновником чи власником.

Навчання учнів першого класу може бути організовано:


 • у загальноосвітній школі;

 • у навчально-виховному комплексі “дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад, загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад”;

 • на базі дошкільного навчального закладу.

Комплектування перших класів здійснюється із забезпеченням найбільш сприятливих умов для навчання учнів.

Кількість учнів у 1 класі не повинна бути більшою 30 осіб. Допускається зменшення наповнюваності за умови прийняття відповідного рішення органами місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування.Групи продовженого дня рекомендується комплектувати за принципом “клас-група” або на базі паралельних класів, що є умовою їх ефективності.

Відповідно до Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01) для першокласників, які відвідують групи продовженого дня, необхідно організувати щоденний 1,5-годинний денний відпочинок (сон), а також не менше, ніж 1,5-годинну прогулянку на свіжому повітрі.

Для кращої адаптації дітей до навчання рекомендовано провести відповідні заходи для батьків першокласників, а саме: конференції, батьківські збори у старших групах ДНЗ, дні відкритих дверей, консультпункти з метою обговорення проблем успішної адаптації першокласників, різноманітні семінари - практикуми з проблем підготовки учнів до шкільного життя.

Термін проведення канікул для 1 класу визначається відповідно до режиму роботи загальноосвітнього навчального закладу. Їх тривалість протягом навчального року не повинна бути меншою 30 календарних днів.

З урахуванням особливостей регіону, специфіки роботи загальноосвітнього навчального закладу за погодженням з місцевими органами управління освітою допускається зміна графіка учнівських канікул, зокрема впровадження для учнів 1 класу додаткових весняних тижневих канікул.

У початковий період навчання дитини у першому класі важливе значення має успішність адаптаційного періоду.

Створення сприятливого середовища для адаптації дитини до систематичного шкільного навчання забезпечуватиме їй подальший благополучний розвиток, успішне навчання та виховання. Вимоги щодо забезпечення належних умов для навчання і виховання учнів, в т.ч. 1 класу, в загальноосвітніх навчальних закладах встановлено Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01).

Звертаємо Вашу увагу , що для учнів 1 класу особлива увага має приділятися:

- організації гарячого харчування;

- облаштуванню кімнат для відпочинку (сну);

- приміщень для організації рухливих ігор, щонайменше одного на паралель класів;

- обладнанню відокремлених туалетів (вбиралень);

- обладнанню відокремлених гардеробів з обов’язковим виділенням секцій для кожного класу тощо.

Важливо, щоб батьки, особливо на першому році навчання дитини, підтримували постійний зв'язок зі школою. Аби знати, як проявляє себе дитина, які в неї проблеми. Для кращої адаптації першачків рекомендуємо організувати у кожній класній кімнаті парту для батьків першокласників.

Особливу увагу вчитель має приділяти збереженню та зміцненню фізичного здоров’я учнів, їх моральному та громадянському вихованню. З цією метою важливо організувати активну співпрацю вчителя з батьками або особами, які їх замінюють, з медичними працівниками загальноосвітнього навчального закладу, шкільним психологом, з вчителями-предметниками, вихователем групи продовженого дня.

Створення сприятливих умов для безболісної адаптації дітей до систематичного шкільного навчання, зняття статичного напруження першокласників при одночасному виконанні навчальних програм з усіх предметів забезпечується при складанні розкладу уроків. Необхідно враховувати оптимальне співвідношення навчального навантаження протягом дня, тижня з урахуванням психофізіологічних та фізичних можливостей першокласників.

Доцільно чергувати протягом дня навчальні предмети природничо-математичного і гуманітарного циклів з уроками фізичної культури, основ здоров’я, музичного та образотворчого мистецтва, трудового навчання.

Навчальні предмети, що вимагають значного розумового напруження - мови, математику - доцільно ставити у розкладі другими і третіми уроками. Навчальні предмети, пов’язані з активною руховою діяльністю, а також предмети "Основи здоров’я", “Я і Україна” (ознайомлення з навколишнім), музичне мистецтво, образотворче мистецтво, трудове навчання можна проводити на заключних уроках.

Середу або четвер рекомендується планувати у розкладі як розвантажувальний день. У цей день можна проводити уроки з предметів оздоровчо-фізкультурного та мистецького спрямування.

З метою уникнення перевантаження впродовж вересня – жовтня на четвертих уроках доцільно використовувати інші форми організації навчального процесу. Протягом цього часу учитель може планувати проведення окремих навчальних занять у формі уроків-екскурсій, уроків-імпровізацій, уроків-ігор, уроків-театралізацій тощо.

Законом України "Про загальну середню освіту" визначено тривалість уроків для учнів 1 класу. Вона становить 35 хвилин.

Тривалість перерв між уроками для учнів 1 класу має бути не меншою 15-ти хвилин, великої перерви після другого уроку – не менше 30-ти хвилин, або двох малих перерв по 20 хвилин після другого і третього уроків. На великих перервах організовується харчування, активний відпочинок учнів.

Згідно з вимогами Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008–01) на п’ятнадцятій хвилині кожного з уроків проводиться фізкультхвилинка, що складається з динамічних, дихальних вправ, вправи для збереження зору, пальчикової гімнастики тощо.

Навчання учнів першого класу здійснюється за робочим навчальним планом загальноосвітнього навчального закладу, складеного на основі Типових навчальних планів початкової школи з навчанням українською та мовами національних меншин (7 варіантів), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 10 червня 2011р. № 572.

У навчально-виховному процесі з предметів інваріантної та варіативної складових навчального плану використовуються навчальні програми, підручники та навчально-наочні посібники, які мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України.

У процесі навчання одним з найважливіших завдань є формування у першокласників загальнонавчальних умінь і навичок.

Відповідно до вимог навчальних програм для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів прийоми та методи роботи з дітьми мають бути спрямованими на формування: • організаційних умінь і навичок (добирати обладнання для проведення уроку, розкладати його в необхідному порядку; включатися в роботу відразу після вказівки вчителя; дотримуватися єдиних вимог до оформлення письмових видів робіт; розрізняти основні елементи підручника (обкладинка, корінець, сторінка), користуватися закладкою, дотримуватися правильної постави під час читання і письма;

 • загальномовленнєвих (говорити в помірному темпі, чітко, вільно, виразно, з відповідною силою голосу; зосереджено слухати вчителя, відповідати на запитання за відомою і вільною моделлю, зв’язно передати почуте, побачене за допомогою трьох-чотирьох речень; з повагою звертатися до вчителя, учнів);

 • загальнопізнавальних (виділяти в предметах певні ознаки, розрізняти розмір, форму, колір, смак тощо; знаходити у двох об`єктів однакові, схожі і різні ознаки; зіставляти групи предметів за однією суттєвою ознакою, помічати вміння у спостережуваних об’єктах за орієнтирами, вказаними вчителем; за допомогою вчителя зробити висновок-узагальнення після виконання навчального завдання);

 • контрольно-оцінних умінь і навичок (знайти фактичну помилку в ході зіставлення результатів власної роботи зі зразком; оцінювати наслідки своєї діяльності за орієнтирами, вказаними вчителем (правильно, красиво, що саме; якщо помилився, то в чому, що треба змінити, чого уникати в наступній роботі і т. ін.)

Прийоми та методи роботи з дітьми мають забезпечувати різноманітну активну практичну діяльність кожного учня. Ігрова діяльність має бути домінуючою під час навчання дитини у 1 класі.

Домашні завдання учням першого класу не задаються.

Навчальні досягнення учнів 1 класу оцінюються вербально.

Під впливом різноманітних чинників шкільного життя позитивні уявлення про себе, сформовані у дитини в дошкільному віці, у першому класі піддаються серйозним випробуванням. Навчання пов’язане не лише з успіхами, а частіше з помилками, невдачами. Першокласник прагне утвердити себе в новій ролі, шукає опори у ставленні вчителів до себе, бажаючи, щоб дорослі помічали його позитивні якості. Тому оцінка здатна викликати в учня цілу гаму гострих переживань. Радість і задоволення досягненнями в навчанні створюють позитивний емоційний фон стосунків з учителем та однокласниками, покращують рівень засвоєння знань. Почуття гіркоти, невдоволення невдачами можуть спричинити зниження самооцінки, зневіру, конфлікт з оточенням.

Важливо на уроках створювати такі умови, коли б невдоволеність від невдачі спонукатиме дитину шукати кращі способи навчальної діяльності. Педагогічна оцінка має бути тактовною; не акцентованою на невдачах дитини, а здатною створювати сприятливий емоційний фон для подолання труднощів. Важливо навчити учня сприймати оцінку як показник рівня знань і вмінь, а також розуміти, що оцінюються його конкретні дії.

В усіх випадках не слід протиставляти дітей одне одному. Можна порівнювати лише певні досягнення учня. Стимулюючим буде порівняння роботи (відповіді, поведінки тощо) з тим, як працювала дитина раніше, проте не вдаватися до порівняння успіхів чи невдач окремих учнів.

Водночас доцільно вчити дітей здійснювати не лише самооцінку, а й взаємооцінку, колективну оцінку. Це активізує навчальну роботу, допомагає формуванню в школяра зацікавленого ставлення до критики, висловленої на його адресу, зміцнює почуття своєї значущості в колективі, сприяє усвідомленню турботи про нього товаришів.

Вміло користуючись у роботі з першокласниками педагогічною оцінкою, вчитель закладає основи для формування в них умінь об’єктивно оцінювати хід і результати своєї діяльності, стимулює розвиток навчальних мотивів, створює атмосферу доброзичливих взаємин у класі, що необхідно для підтримування в учнів почуття власної гідності, доброти і чуйності, бажання працювати разом з однокласниками.

У класному журналі та в зошитах оцінки в балах або в рівнях не виставляються. Недоцільним є використання будь-яких позначень для оцінювання навчальних досягнень учнів 1 класу, оскільки вони з часом асоціюються у дитини з відповідним балом за встановленими критеріями оцінювання. Не оцінюються темп роботи учня, його особистісні якості та індивідуальні психічні процеси, зокрема, пам’ять, увага, сприймання тощо.

Ведення учнівських щоденників у 1 класі не рекомендовано.

Відповідно до Інструкції про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності (наказ МОН України від 14.04.2008 р. № 319, реєстрація в Міністерстві юстиції України 6 травня 2008 року за №383/15074) в кінці навчального року на кожного першокласника вчитель складає характеристику, яка заноситься до особової справи учня. У ній зазначається рівень розвитку учня та результати оволодіння ним усіма компонентами навчальної діяльності.

Усі учні 1 класу незалежно від річного оцінювання переводяться до наступного класу.

Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання отримали бали початкового рівня (1,2,3) або не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей програму, можуть бути, як вийняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків чи осіб, які їх замінюють. (п. 3.3 Інструкції).

Відповідальність за безпеку життєдіяльності кожного учня на уроках, під час перерв, на групах продовженого дня, дотримання вимог санітарних правил і норм несуть вчителі-класні керівники, вчителі-предметники, вихователі груп продовженого дня, адміністрація загальноосвітніх навчальних закладів.

Оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів буде здійснюватися відповідно до наказу МОНмолодьспорту України від 30.08.2011 № 996 "Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти з предметів інваріантної складової навчального плану" (додатки 1 - 12).Оцінювання навчальних досягнень учнів 1—2-х класів здійснюється вербально, у 3—4-х класах — за 12-бальною шкалою.

За рішенням педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу оцінювання навчальних досягнень учнів 2 класу може здійснюватися, розпочинаючи з ІІ семестру, за 12-бальною шкалою.

Учитель початкових класів повинен враховувати, що оцінка впливає на емоційний стан дитини, викликаючи як позитивні, так і негативні емоції, створюючи емоційний комфорт чи дискомфорт. Негативні емоції, як правило, зумовлені неаргументованою оцінкою.

У процесі навчання, зокрема, під час оцінювання, вчителю необхідно виявляти доброзичливість, терпіння, вимогливість поєднувати з індивідуальним підходом, а нормативний спосіб оцінювання — із особистісним, порівнюючи виявлені досягнення дитини не тільки з нормою, але й з її попередніми успіхами.

З метою визначення відповідності освітнього рівня випускників початкової школи вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти в 4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів та визначення рівня сформованості в молодших школярів умінь застосовувати набуті знання і вміння на практиці здійснюється державна підсумкова атестація з української мови (мови і читання) та математики (відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 р. № 94, зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 27 лютого 2008 р. за № 151/14842)). У 4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин також можуть підлягати атестації результати навчальної діяльності з мови навчання (мови і читання).

Бали за атестацію із цих предметів виставляються за результатами річних підсумкових контрольних робіт.

Підсумкові контрольні роботи виконують усі учні, окрім тих, які з поважних причин (хвороба, довготривалі перебування на лікуванні, спортивних змаганнях, переїздах в інші місця проживання, природні катаклізми) не можуть бути присутніми у визначений час для написання підсумкових контрольних робіт. У такому разі оцінки за державну підсумкову атестацію виставляються учням за результатами семестрового оцінювання.

Додаткові види перевірних робіт у 4-х класах не проводяться.

Річне оцінювання, що є підсумковим, здійснюється на основі семестрових балів. З навчальних предметів, які підлягають державній підсумковій атестації, при виставленні річної оцінки враховуються також результати підсумкових контрольних робіт.

Варіативною складовою кожного з Типових навчальних планів для учнів 1—4-х класів передбачено від 1 до 3 додаткових годин, які можна використовувати за вибором загальноосвітнього навчального закладу з урахуванням особливостей навчального закладу та індивідуальних освітніх потреб учня:

• на посилення предметів інваріантної складової;

• на вивчення додаткових курсів;

• на проведення індивідуальних та групових занять.

Впроваджуючи в початкових класах курси за вибором, слід дотримуватися вимог «Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» (ДСанПіН 5.2.008-01) щодо гранично допустимого тижневого навантаження учнів початкових класів.

Викладання курсів за вибором здійснюється з обов’язковим урахуванням побажань батьків.

Жоден з курсів не може бути нав’язаний учням та вчителям.

Вибір будь-якого курсу має бути обговорено на батьківських зборах та засіданнях педагогічної ради навчального закладу.

Визначені курси варіативної складової зазначаються в розкладі уроків після предметів інваріантної частини навчального плану.

Навчальні досягнення учнів з обраних предметів варіативної складової навчальних планів не оцінюються.Обирати для вивчення слід курси, які реалізуються навчальними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України (Програми курсів за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів. Варіативна складова Типових навчальних планів. 1-4 класи. Т.: Мандрівець, 2009, 2010, 2011, 2012).

«Розвиток продуктивного мислення учнів 1—4 класів», авт.Гісь О.М.;

«Хореографія», 1—4 класи, авт. Тараканова О.П.;

«Дорога в дивосвіт», 1-4 класи, автор Поліщук Н.А.;

«Російська мова», 2-4 класи, автори Ґудзик І.П., Лапшина І.М.;

«Уроки для стійкого розвитку. Моя щаслива планета», 3-4 класи, авт. Пометун О. І., Онопрієнко О.В., Цимбалару А.Д.

«Абетка харчування», 1-4 класи, авторів Ващенко О. М., Свириденко С. О., Чорновіл О.В.;

«Абетка театрального мистецтва», 1-4 класи, Петренко Л.Б.;

«Основи театральної грамоти», автор Самсоненко Л. М.;

«Народна вишивка», 2-4 класи, автор Свінціцька Л.М.;

«Морально-етичного виховання», 1-4 класи, автор Слотвинська Л.М.;

«Основи християнської етики», 1-4 класи; розроблений авторським колективом під загальною редакцією Жуковського В.М.;

«Християнська етика в українській культурі», 1-4 класи; автори Ігумен Лонгин (Чернуха), Бєлкіна Е.В.;

«Риторика», 1—4 роки навчання, авт. Науменко В.О., Захарійчук М.Д.;

«Зарубіжна література», 2—4 класи, авт. Мовчун А.І;.

«Поетика», 2—4 класи, авт. Петровська Т.В.;

«Логіка», 2, 3, 4 класи, авт. Митник О.Я.;

«Елементи геометрії», 3—4 класи, авт. Седеревічене А.О, Нивидома Л.І.;

«Азбука споживача», 1—2 роки навчання, авт. Бородачова Н.В., Лаврентьєва Г.І.;

«Основи споживчих знань», 1—4 класи, авт. Гільберг Т.Г., Довгань А.П., Капіруліна Т.Л. та ін.;

Початковий курс економічних знань «Цікава економіка», авт. Кашуба Л.В.;

«Права дитини», для 1—4 класів, авт. Мовчун А.І., Харсіка Л.І.;

«Кроки до інформатики. Шукачі скарбів», 2—4 класи, авт. Коршунова О.В.;

«Сходинки до інформатики», 2—4 клас, авт. Рівкінд Ф.М., Ломаковська Г.В., Колесніков С.Я., Рівкінд Й.Я.;

«Основи комп’ютерної грамотності», авт. Рівкінд Ф.М., Рівкінд Й.Я.

У загальноосвітніх навчальних закладах із навчанням мовами національних меншин, у спеціалізованих школах (класах) дозволяється за рахунок загального навчального навантаження збільшувати гранично допустиме навантаження учнів до меж, встановлених санітарно-гігієнічними нормами «Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» (ДСанПіН 5.2.008-01).

В.Сухомлинський говорив: ”На учительській совісті найцінніше, що є в світі – Людина”. Саме так, адже щодня, щогодини ми торкаємося вразливого дитячого серця. Дотик наш повинен бути мудрим і чутливим, добрим і вимогливим. Ми повинні не тільки запалювати вогник любові до знань, а й дбати, щоб він ніколи не згас.Шановні колеги! Першовересень завжди урочистий і надзвичайно хвилюючий. Він незабутній своєю святковою атмосферою, доброзичливими і щирими посмішками, різнобарв’ям осінніх квітів, свіжістю оновлених класів і, звичайно, тим першим дзвінком, який пролунає у всіх навчальних закладах.

З першовереснем Вас, з новим навчальним роком. Нехай світлим, радісним і плідним буде кожен ваш день, кожен крок. Бажаю міцного здоров’я, впевненості у власних силах та відвертого прагнення до нових звершень Нехай цей рік буде сонячним, принесе добрий настрій у кожний колектив, у кожну школу, кожну родину! Творчої наснаги, сил, творіння, добра, суспільної злагоди та поступу Бажаю кожному з вас досягти своєї мети та реалізувати її в майбутньому. Нехай підгрунтям щасливого життя, успішної професійної діяльності будуть міцне здоров’я, натхненна думка й щирі почуття. Нехай родинна злагода, добробут і здоров’я усіх членів вашої родини забезпечить ваш душевний спокій і гарний настрій, а вірні друзі сприяють звершенням в ім’я розквіту України.З повагою Марина Крилевець
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс

Скачати 50.93 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка