«Особливоті екологічного виховання дітей дошкільного віку здо»Сторінка1/11
Дата конвертації30.04.2022
Розмір85 Kb.
#91836
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Курсова 1644852016

Міністерство освіти і науки України Полтавський національний педагогічний університет
імені В. Г. Короленка

Психолого-педагогічний факультет


кафедра дошкільної освіти


Курсова робота
на тему:
«Особливоті екологічного виховання дітей дошкільного віку ЗДО»
Виконала: студентка ІІ курсу, групи ДО-221
спеціальності 012 Дошкільна освіта
освітньої програми «Дошкільна освіта»
Левчук Ж.С.
Керівник: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти
Ірина Карапузова

Захищена « » 202_ р. Кількість балів:


Значення оцінки

Члени комісії:


(підпис) (прізвище та ініціали)
(підпис) (прізвище та ініціали)
(підпис) (прізвище та ініціали)

Полтава - 20 року


ЗМІСТ

Вступ...………………………………………………………………….………..

3

РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти екологічного виховання дітей дошкільного
віку..……….…………..…………………………………………………………6
1.1.

Значення екологічного виховання дітей дошкільного віку……

6
1.2.

Форми і методи екологічного виховання дошкільників.……....

9
1.3.

Організація еколого-розвивального середовища у ЗДО ..…….

13

РОЗДІЛ II. Практичні основи екологічного виховання дошкільників ……

18
2.1.

Організація та проведення експериментального дослідження..

18
2.2.

Аналіз результатів експериментального дослідження...……....

24
2.3.

Методичні рекомендації щодо екологічного виховання дошкільників у ЗДО ……………………………………….……..

25

Висновки………………………………………..……………………………....

30

Список використаних джерел ………………..……………………………....

32

ВСТУП
Природа – могутнє джерело пізнання, яке через спілкування розкриває людині свої таємниці й робить її більш чутливою до навколишнього світу. Людина – частина природи, потяг до всього живого, який закладений від самого народження.
Дошкільний вік є фундаментальним етапом формування основ екологічної культури. Проблема формування у дітей свідомого ставлення до природи та своєї поведінки у ній, екологічної культури на сьогодні в Україні набуває особливої актуальності та значущості, є предметом вивчення освітніх установ, одним із яких є заклад дошкільної освіти.
Заклад дошкільної освіти є початковою ланкою для формування екологічної культури, засвоєння та набуття екологічних знань дітьми. Саме період дошкільного дитинства важливий для усвідомлення себе невід’ємною часткою живої природи, своєї ролі та значущості в збереженні її цілісності . Дошкільний вік є найпродуктивнішим етапом засвоєння екологічних знань, тому що діти сприймають природу емоційно.
Головною умовою реалізації завдань екологічного виховання є створення еколого-розвивального предметного середовища, яке сприяє формуванню в дошкільнят екологічної вихованості, яка передбачає набуття уявлень про самоцінність та неповторність компонентів природи, прояв гуманних почуттів до живих істот, оволодіння початковими вміннями відчувати красу та милуватися нею, виважено поводитися в довкіллі, знати правила безпечної поведінки в природі.
У Законі України „Про дошкільну освіту” розкривається сутність екологічної культури як провідної у формуванні особистості дитини, наголошується потреба у формуванні екологічної культури дітей. Згідно Закону зміст освіти має бути ґрунтом для становлення людини, а методи для досягнення цієї мети повинні відповідати віковим особливостям. Аналізуючи значну кількість нормативно-правових документів щодо екологічної освіти, можна говорити про те, що практичні методики щодо формування екологічної культури у дітей дошкільного віку розроблені слабко.
У психолого-педагогічній літературі є велика кількість праць, в яких постає завдання екологічного виховання та екологічної культури, значення природи у вихованні та розвитку дитини. Проблему взаємовідносин людини і природи порушували багато вчених, зокрема А. Дістервег, Ж.-Ж. Руссо, Ф. Діствер, Г. Песталоцці, К. Ушинський, Я. Коменський, В. Сухомлинський, Д. Локк. Дослидники підкреслюють значущість дошкільного віку для вирішення питань екологічного виховання, спираючись на те, що саме в цей період дитина набуває першого досвіду зі світом Природи, формуються основи її ціннісних орієнтацій
Проблему екологічної культури та підвищення її рівня порушували у своїх працях Д. Ліхачев, В. Павлов, Г. Пустовіт, Л. Курняк, Н. Виноградова, Н. Глухова, Н. Горопаха, С. Дерябо, З. Плохій, В. Ясвін, В. Панов, Е. Гірусов, М. Тарасенко, В. Крисаченко, Н. Яришева, А. Волкова, Н. Кот, Н. Лисенко.
Визначними є праці В. Вернадського „Філософські думки натураліста”, „Роздуми натураліста”, „Проблеми біогеохімії”. Він вважав, що суть екологічної проблеми полягає в тому, „що люди не встигають адаптувати свою культуру відповідно до тих змін, які самі ж привносять у цей світ, і джерела цієї кризи знаходяться всередині, а не ззовні людської сутності…”


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка