Освіта на основі розвитку життєвих навичок – вимога часуДата конвертації23.10.2016
Розмір26.5 Kb.

Освіта на основі розвитку життєвих навичок – вимога часу

 • Практичний досвід і пріоритетні завдання
 • Міністерство освіти і науки України
 • Всеукраїнська спілка вчителів і тренерів

Вимоги сучасного світу: Сфера трудових відносин

 • Парадигма індустріальної ери
 • Життя, орієнтоване на роботу
 • Одна робота на все життя
 • Сприяння конкуренції
 • Авторитарний стиль керівництва
 • Цінування конформізму
 • Трудові стосунки відповідно до статусу в ієрархії
 • Парадигма інформаційної ери
 • Гармонійне поєднання усіх сфер життя
 • Вільна зміна місця і сфер трудової діяльності
 • Сприяння співробітництву
 • Колегіальне прийняття важливих рішень
 • Заохочення плюралізму і креативності
 • Співробітництво між однодумцями

Вимоги сучасного світу: Сфера особистого розвитку і міжособистісних стосунків

 • Парадигма індустріальної ери
 • Акцент на боротьбу з хворобами
 • Негативне ставлення до змін
 • Ігнорування емоцій
 • Уникання проблем і конфліктів
 • Стереотипне бачення гендерних ролей
 • Парадигма інформаційної ери
 • Акцент на сприяння здоров’ю
 • Сприйняття змін як можливостей розвитку
 • Керування емоціями
 • Конструктивне розв’язання проблем і конфліктів
 • Соціальні ролі людей визначаються їхніми потребами, інтересами і здібностями, а не статтю

Вимоги сучасного світу: Сфера освіти

 • Парадигма індустріальної ери
 • Навчання лише у шкільні роки
 • Акцент на інтелектуальний розвиток
 • Заучування фактів і накопичення знань
 • Підходи, центровані на вчителеві
 • Жорстка дисципліна
 • Заохочення суперництва
 • Парадигма інформаційної ери
 • Освіта впродовж усього життя
 • Акцент на гармонійний розвиток особистості
 • Формування ключових компетентностей і вміння вчитися
 • Підходи, центровані на учнях (дитиноцентризм)
 • Демократія, усвідомлене дотримання правил
 • Сприяння кооперації і співробітництву

Життєві навички: акцент на сприяння здоров’ю

 • Життєві навички – це соціально-психологічні компетентності, які, незалежно від соціальної ролі людини, дозволяють адаптуватися до змін і долати труднощі повсякденного життя. Особливо важливими є життєві навички, сприятливі для здоров’я
 • Здоров’я людини – це її загальне благополуччя: фізичне, емоційне, інтелектуальне, духовне, соціальне
 • Благополуччя (здоров’я) людини найбільше залежить від її способу життя, тобто поведінки
 • Оволодіти життєвими навичками, сприятливими для здоров’я – означає набути знань, ставлень, умінь і поведінкових навичок необхідних для дотримання здорового способу життя і безпечної поведінки

Ключова роль шкільної освіти

 • Світовим досвідом доведено, що визначальна роль у формуванні ЗСЖ і безпечної поведінки належить освіті на основі розвитку життєвих навичок (ООЖН)
 • Головна увага має приділятися школі, як інституції що забезпечує:
  • Масовість. Школа охоплює більшість дітей і молоді від 6 до 18 років
  • Превентивність. Можливість спланувати і здійснити вплив ще до того, як у житті молодої людини виникнуть реальні ризики і проблеми
  • Ефективність. Системне упровадження освітніх програм, в основі яких – розвиток життєвих навичок, підвищує індивідуальний потенціал благополуччя і суттєво знижує поведінкові ризики

Які програми впроваджувати

 • Для досягнення вагомих результатів необхідно зосереджувати ресурси на превентивних програмах, що відповідають принципам ООЖН і мають доведену ефективність впливу на поведінку
 • Успіх інституалізації ООЖН у систему освіти залежить від підтримки держави і 8 критичних чинників

Критичні чинники успішної інституалізації ООЖН (за матеріалами ВООЗ, ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, ЮНЕЙДС)

 • Гідне місце у шкільному розкладі програм, заснованих на принципах ООЖН (вплив на поведінку як одна з ключових цілей; баланс знань, установок і умінь; інтерактивні методи навчання; врахування потреб учнів; гендерна чутливість)
 • Підготовка педагогів
 • Якісні навчально-методичні матеріали
 • Тренінгові методи і приміщення для інтерактивного навчання
 • Залучення і розбудова партнерства педагогічного колективу, молоді, батьків
 • Створення сприятливого шкільного середовища
 • Системний моніторинг процесу впровадження і оцінювання ефективності педагогічного впливу на поведінку
 • Відданість і адвокація ООЖН на всіх рівнях

1. Місце у шкільному розкладі

 • В ідеалі превентивні програми мають бути обов’язковими.
 • В Україні запроваджено ООЖН-програми, які мають
 • різний статус у шкільному розкладі:
 • Початкова і основна школа:
  • «Основи здоров’я» (1-9 класи) – обов’язковий предмет для всіх навчальних закладів
 • Старша школа:
  • Проект «Школа проти СНІДу» (8 – 11 класи) – спецкурс за вибором з доведеною ефективністю

2. Підготовка вчителів

 • Отримують інформацію про сутність превентивних програм
 • Знайомляться з методикою розвитку життєвих навичок
 • Оволодівають тренінговими методами
 • Відпрацьовують базові тренінги
 • Отримують комплект навчально-методичної літератури
 • «Якісні» вчителі
 • 3. Якісні навчально-методичні матеріали на засадах ООЖН
 • Створені авторські навчально-методичні матеріали
 • відповідають базовим вимогам ООЖН:
 • Спрямовані на розвиток життєвих навичок і сприйняття загальнолюдських цінностей
 • Містять тематику відповідно до віку
 • Ураховують потреби, зміст наближено до життя
 • Написані доступною мовою
 • Є комплектними
 • Апробовані на практиці

3.1 Основи здоров’я (5–7 клас)

3.2. Проект «Школа проти СНІДу» (8–11 клас)

4. Інтерактивні методи навчання

 • Активна участь кожного учня
 • Творча співпраця між собою і з учителем
 • Навчання на ситуаціях, наближених до реального життя

5.1. Залучення молоді

 • Допомога вчителю
 • «Рівний-рівному»
 • Агітбригади
 • Круглі столи
 • Творчі конкурси
 • Дослідження

5.2. Партнерство педагогічного колективу і батьків

 • Педагогічна рада
 • Педагогічне загальне навчання
 • Батьківське загальне навчання
 • Батьківський всеобуч
 • Участь родин у позакласних заходах

6. Створення сприятливого шкільного середовища

 • Реалізація концепції ФРЕШ
 • Виявлення потреб і проблем учнів
 • Наявність приміщень для тренінгів
 • Індивідуальні консультації
 • Учнівське самоврядування
 • Участь і підтримка батьків і педагогів
 • Зв’язок з громадою

7. Системний моніторинг процесу і оцінювання ефективності впливу

 • Оцінка складових забезпечення навчання:
  • Навчальної програми
  • Навчально-методичних матеріалів
  • Педагогічних методів
  • Підготовленості вчителів
  • Шкільного середовища, взаємодії і підтримки
 • Оцінка досягнень учнів (рівня і прогресу):
  • Поточне оцінювання
  • Тематичне оцінювання
 • Оцінка ефективності впливу програми:
  • Статистичне оцінювання за процедурою «ДО» і «Після »

Перші висновки з досвіду впровадження ООЖН в Україні

 • Ефективне засвоєння знань, негайне відпрацювання умінь і навичок, формування важливих психологічних установок
 • Дуже подобається дітям
 • Підвищує авторитет учителя
 • Фізичне і психологічне розвантаження учнів
 • Поліпшення психологічного клімату в класі
 • Головний висновок – навчання основам здоров’я і профілактика ризикованої поведінки на принципах ООЖН забезпечує:

Індикатор UNGASS щодо дієвості освітнього сектору держави

 • Генеральна сесія ООН (UNGASS) визначила узагальнені індикатори, за якими оцінюється діяльність країн у подоланні епідемії ВІЛ/СНІД.
 • Для освіти це індикатор №11, за яким Україна звітує перед світовою спільнотою:
 • «Відсоток ЗНЗ, які мають підготовлених вчителів і протягом останнього навчального року забезпечили навчання учнів за програмами розвитку життєвих навичок щодо формування ЗСЖ і профілактики ВІЛ»
 • + 2 галузевих індикатора №11-А і 11-Б
 • Важливі особливості:
 • Звіт надається кожні два роки
 • Дані надаються окремо для початкової, основної і старшої школи
 • Шкільні навчальні програми для всіх класів мають передбачати не меш як 30 навчальних годин для набуття життєвих навичок у сфері ЗСЖ і профілактики ВІЛ

Галузеві показники інституалізації

 • Індикатор 11.1 (підготовка педагогів):
 • «Кількість педагогів, підготовлених за методикою розвитку життєвих навичок, сприятливих для безпеки, здоров’я і розвитку учнів».
 • Індикатор 11.2 (охоплення учнів):
 • «Відсоток учнів ЗНЗ і ПТУ, забезпечених навчально-методичними матеріалами і охоплених навчанням за програмами розвитку життєвих навичок щодо формування здорового способу життя і профілактики ВІЛ».
 • Галузеві індикатори використовуються для оцінки стану і динаміки інституалізації ООЖН в систему шкільної освіти за критичними чинниками

2005-2008: динаміка підготовки вчителів і охоплення навчання учнів (за підтримки МБФ “Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні” та Дитячого фонду ООН - ЮНІСЕФ)

 • Цільова група
 • (тренери, вчителі, учні)
 • Кількість вчителів або учнів в Україні
 • Показник охоплення навчанням життєвим навичкам на початок 2005р.
 • Показник охоплення навчанням життєвим навичкам станом на кінець 2007 року
 • Заплановані абсолютні індикатори інституалізації на кінець 2008 року та приріст у порівнянні з початком 2005р.
 • 11.1. Педагоги початкової школи
 • 22 000
 • (0% від загальної кількості вчителів)
 • 1 250 (5% від загальної кількості вчителів )
 • 1 826 (8% від загальної кількості вчителів ) Зростання на 8%
 • 11.1. Педагоги основної школи («Основи здоров’я»)
 • 22 000
 • (0% від загальної кількості вчителів)
 • 8 700 (39% від загальної кількості вчителів )
 • 12 300 (56% від загальної кількості вчителів )
 • Зростання на 56%
 • 11.1. Педагоги старшої школи і профтехучилищ
 • 18 000
 • 192 (1% від загальної кількості вчителів)
 • 1 770 (10% від загальної кількості вчителів)
 • 2580 (14% від загальної кількості вчителів)
 • Зростання на 13%
 • 2 000 000
 • (0% від загальної кількості учнів)
 • 37 000 (1,8% від загальної кількості учнів)
 • 51 000 (2,5% від загальної кількості учнів)
 • Зростання на 2,5%
 • 11.2. Учні основної школи (предмет «Основи здоров'я» учнів 5-8 класів)
 • 1 800 000
 • у розклад (0% від загальної кількості учнів)
 • 415 000 (23% від загальної кількості учнів)
 • 600 000 (33% від загальної кількості учнів)
 • Зростання на 33%
 • 11.2. Учні старшої школи (9-11 клас) і профтехучилищ ( «Школа проти СНІДу»)
 • 1 000 000
 • 7 500 (0,75% від загальної кількості учнів)
 • 60 000 (6% від загальної кількості учнів), включаючи 1500 учнів ПТУ (0,3%)
 • 110 000 (11% від загальної кількості учнів)
 • Зростання на 10%

Пріоритетні завдання інституалізації ООЖН на 2007-2010 роки

 • Інституалізація підготовки педагогів на базі ІППО і педагогічних вузів: модульний принцип, стандарти для ВНЗ
 • Інституалізація навчання життєвим навичкам у школах: адміністративний контроль, викладання підготовленими вчителями
 • Матеріально-технічне і методичне забезпечення ООЖН: оздоровчо-розвивальні комплекси (спортмайданчики + тренінговий кабінет основ здоров’я), забезпечення шкіл ООЖН навчально-методичними матеріалами
 • Забезпечення достовірної державної звітності за національним індикатором: обов’язкова звітність шкільних навчальних закладів всіх типів за національними індикаторами №11 та №11-а
 • Системний моніторинг процесу впровадження і оцінювання ефективності педагогічного впливу на поведінку
 • Сертифікація якості превентивних програм
 • Адвокація і підтримка ООЖН на всіх рівнях

Каталог: images -> %D0%9C%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0 %D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
images -> Програма для складання вступного іспиту до аспірантури
images -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
images -> Віртуальна виставка праць викладачів об’єднання сільськогосподарських бібліотек Житомирської області за 2014 рік
images -> Медсестринство в геронтології та геріатрії
images -> Гостра дихальна недостатність
images -> Програма вступного випробування з іноземної мови (англійська, німецька, французька) за професійним спрямуванням
images -> Розвиток вітчизняної системи електронних наукових видань
images -> Програма м. Івано-Франківськ, 2011 міністерство охорони здоров’я україни
%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0 %D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0 -> Навчальні проекти за програмою фізики основної школи. 7 клас


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка