Освіта осіб з інвалідністю в Україні Тематична національна доповідь Київ -2010 Тематичну національну доповідь «Освіта осіб з інвалідністю в Україні»


Таблиця 7 Кількість дітей відповідно до видів порушень у ДНЗ, які мають групи спеціального (корекційного) призначенняСторінка10/59
Дата конвертації23.10.2016
Розмір8.86 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   59

Таблиця 7

Кількість дітей відповідно до видів порушень у ДНЗ, які мають групи спеціального (корекційного) призначення

Області

Кількість дітей відповідно до видів порушень

порушення слуху

порушення зору

затримка психічного розвитку

розумова відсталістю

порушеннями опорно-рухового апарату

порушення мовлення

Інший профіль

АРК

-

419

298

61

451

1844

-

Вінницька

-

465

12

-

238

284

-

Волинська

61

113

-

19

133

287

18

Дніпропетровська

20

922

1176

125

1583

3372

526

Донецька

70

1044

701

428

4066

6078

265

Житомирська

7

107

290

13

356

1061

12

Закарпатська

-

44

12

12

78

87

27

Запорізька

-

379

226

44

721

1289

-

Івано-Франківська

-

86

13

16

44

226

-

Київська

28

82

-

-

219

2546

52

Кіровоградська

11

353

-

18

349

783

82

Луганська

-

830

235

18

556

1995

46

Львівська

28

322

445

26

586

2151

32

Миколаївська

-

186

116

65

13

1078

-

Одеська

48

161

50

59

92

1303

79

Полтавська

41

433

193

19

154

187

20

Рівненська

-

239

21

35

27

171

-

Сумська

7

208

39

35

209

1208

10

Тернопільська

24

438

11

26

965

210

-

Харківська

119

385

77

64

349

1640

161

Херсонська

14

185

99

85

194

1130

-

Хмельницька

30

461

-

43

346

1562

78

Черкаська

20

336

13

40

773

1423

-

Чернівецька

-

161

-

31

27

252

-

Чернігівська

-

228

114

166

94

628

27

м. Київ

92

1309

120

320

741

2033

-

м. Севастополь

8

206

118

24

993

1718

-

Всього

628

10102

4379

1692

14357

36546

1435


Дошкільна освіта дітей з вадами зору

На сьогодні в Україні сформувалася розгалужена мережа спеціальних дошкільних закладів для дітей з порушеннями зору. Фактично в кожній області функціонує декілька таких дошкільних закладів, або відкриті групи при загальноосвітніх дошкільних закладах.

Столиця займає одне з провідних місць в Україні щодо створення та забезпечення мережі дошкільних закладів компенсуючого та комбінованого типів для дітей з вадами зору. Важливо відзначити, що, незважаючи на складні соціально-економічні умови, ця мережа не лише зберігається, але й розширюється. На даний час в м. Києві існує 14 дошкільні навчальні заклади та 1 НВК школа-дитячий садок „Пізнайко” І ступеня для дітей з порушенням зору. Майже кожний район м. Києва має розгалужену мережу дошкільних навчальних закладів для дітей з порушеннями зору, в яких загалом виховується понад 1500 дошкільнят. У дошкільному навчальному закладі для дітей з порушеннями зору № 501 функціонує одна група для незрячих.

До спеціальних дошкільних навчальних закладів для дітей з вадами зору приймаються діти віком від 2-х до 7-и років з такими зоровими порушеннями: астигматизм, короткозорість, далекозорість, ністагм, косоокість, амбліопія, глаукома, катаракта, атрофія зорових нервів, а також з комбінованими порушеннями (зору і мовлення) та різними вродженими аномаліями розвитку органу зору. Комплектування груп здійснюється з урахуванням віку дітей та ступеня порушення зору, наповнюваність груп не перевищує 10-12 дітей, що відповідає принципу індивідуалізації та диференціації навчання. Режим роботи дошкільних закладів – п’ятиденний. Для зручності батьків є групи для цілодобового перебування дітей, в більшості закладів функціонують ясельні групи.

Робота в ДНЗ здійснюється за трьома основними напрямами: лікувально-відновлювальний, навчально-виховний та корекційно-виховний, які забезпечують не тільки можливість засвоєння дітьми загальноосвітньої програми, але й розвиток та охорону функцій зорового аналізатора, корекцію та компенсацію вторинних відхилень в розвитку дітей та їхню соціальну адаптацію.

Дошкільна освіта дітей із порушеннями слуху

На сьогодні в Україні діє мережа спеціальних дошкільних закладів для дітей з порушеннями слуху, яка нараховує 28 установи.

До дітей з порушеннями слуху відносять дві категорії: глухі діти і діти зі зниженим слухом. Вони відрізняються ступенем порушення слухової функції та з здатністю опановувати словесне мовлення, використовуючи слухові враження. Залишки слуху у дітей зі зниженим слухом дозволяють їм природним шляхом, на основі слухового сприймання, певною мірою опановувати словесне мовлення. Глухі діти не в змозі самостійно, природним шляхом, без застосування спеціальних навчальних методик опановувати словесне мовлення.

Заклади, в яких надається спеціальна допомога дошкільникам з порушеннями слуху: 1. Спеціальні садочки та ясла-садочки.

 2. Реабілітаційні центри («ВАБОС», «Аврора», «СУВАГ» та ін.).

 3. Заклади інклюзивного типу, в яких перебувають і навчаються діти з порушеннями слуху із дітьми із збереженим слухом.

За умов надання вчасної медико-технічної (слухопротезування індивідуальними слуховими апаратами або операція з кохлеарної імплантації) та педагогічної (регулярне проведення занять із сурдопедагогом) допомоги діти з порушеннями слуху обох категорій, які не мають інтелектуальних порушень, можуть досягти у своєму пізнавальному та мовленнєвому розвиткові показників максимально наближених до норми.

Обидві категорії дітей потребують тривалої педагогічної корекції у пізнавальній та мовленнєвій сферах впродовж всього раннього, переддошкільного, дошкільного, а у майбутньому і шкільного віку.

Від того, наскільки вчасно почали надавати спеціальну допомогу дитині з порушенням слуху і наскільки правильно вона була побудована, залежить можливість опанування навчального матеріалу у школі та отримання повної середньої та вищої освіти у звичайні терміни.

До недавнього часу вважалося, що з дитиною з порушенням слуху потрібно розпочинати спеціальне навчання (зі спеціалістом та батьками) до дворічного віку. В останні роки, у зв’язку з розвитком педагогічних та медичних технологій, ця межа змістилася спочатку до одного року, потім до шести, пізніше – до трьох, навіть до одного місяця.

Існують різні підходи до навчання дітей з порушеннями слуху. Одні віддають перевагу словесному, інші – жестовому мовленню або поєднують різні комунікативні системи у навчальному процесі і повсякденному спілкуванні. У різні роки розроблено і впроваджено у практику багато методів навчання словесного мовлення як найбільш складної та важливої для соціалізації проблеми. Діти з порушеннями слуху суттєво відрізняються як за станом слуху, так і за іншими показниками. Тому у багатьох країнах використовують одночасно різні підходи у їхньому навчанні.

Основні сучасні стратегії надання педагогічної допомоги дітям з порушеннями слуху: • рання педагогічна допомога та психолого-педагогічний супровід сімей (консультування батьків, планування та контроль навчальних успіхів тощо), починаючи з перших місяців життя;

 • розширення мережі закладів, в яких надається допомога дітям з порушеннями слуху з наданням батькам можливості вибору навчального закладу (загальноосвітні дошкільні заклади, заклади інклюзивного типу, спеціальні заклади, реабілітаційні центри, центри ранньої допомоги, інформаційні центри та ін.);

 • варіативність педагогічних технологій з наданням батькам можливості обирати педагогічний підхід, який найбільше підходить конкретній дитині та враховує запити батьків.

Дошкільна освіта дітей із затримкою психічного розвитку (ЗПР)

Серед 20-25% дітей, які мають труднощі у навчанні у масовій початковій школі, до 10% з них із ЗПР (затримкою психічного розвитку). Загалом для дітей із ЗПР в країні створено спеціальні заклади компенсуючого типу (близько 30) та спеціальні класи при загальноосвітніх школах (близько 900). У масових закладах таким дітям практично неможливо надати необхідний комплекс психолого-педагогічних послуг, тому вони швидко стають важковиховуваними (замкнені, тривожні або навпаки агресивні).

ЗПР є найпоширенішим дитячим розладом з різним ступенем прояву і означає, що психологічний розвиток дитини відстає від вікової норми. Якщо йдеться про легкі прояви ЗПР, то їх можна скоригувати в умовах загальноосвітньої установи. Якщо ж дитину обстежили в психолого-медико-педагогічній консультації і визначили їй місце навчання в спеціальному дошкільному закладі для дітей із ЗПР, то, очевидно, що у неї наявні більш глибокі порушення.

У таких дітей дуже часто виявляється несформованість: • знань і уявлень про навколишній світ;

 • пізнавальних процесів (уява, сприймання, увага, пам'ять), розумових дій та операцій;

 • мовлення;

 • емоційно-вольових процесів, що забезпечують здатність учня довільно діяти, сприймаючи і вирішуючи навчальні завдання;

 • навчальної мотивації, яка проявляється в інтересі до школи, навчання, в усвідомленні обов'язків школяра.

Внаслідок взаємодії біологічних (наявність легких порушень функціонування центральної нервової системи), та соціальних (несприятливі умови виховання) чинників, у дітей із ЗПР можуть спостерігатися психічні розлади, що характеризуються такими емоційними станами, як тривога, різноманітні фобії, депресії, що в кінцевому результаті можуть призводити до виникнення порушень соціальних контактів, зниження успішності, невпевненості в собі, низької самооцінки.

Відставання психічного розвитку дітей стосується не лише їхнього інтелекту, а й особистості, що виявляється в особливостях поведінки, стосунках з однолітками, обмеженості інтересів та здібностей. Деякі діти мають періодичні зміни настрою, які часто не можна пов'язати із зовнішніми чинниками; періоди підвищеної дратівливості, агресивності змінюються апатичністю, байдужістю до успіхів і невдач. Ці діти часто не вміють підпорядковувати свої бажання шкільним правилам і здебільшого поводять себе, як дошкільнята.

Дослідження психологів вказують на те, що діти із ЗПР здатні до навчання і розвитку в умовах індивідуального або групового (у малій групі) колекційного навчання, спеціальної роботи з розвитку мовлення, саморегуляції та ін.
Дошкільна освіта дітей з вадами розумового розвитку

Статистика говорить про те, що в Україні приблизно 225 тис. розумово відсталих осіб, з них 88 тисяч дітей. Близько 15 тисяч дітей «не охоплені» жодними програмами, 31,6 тис. перебувають в інтернатних закладах.

Українське законодавство гарантує та регулює надання всім дітям, в тому числі і дітям з вадами розумового розвитку, безкоштовної освіти у державних освітніх закладах. Існує низка законів України, які відображають прагнення держави та уряду України розробити нові підходи до соціального поліпшення дітей і дорослих з порушеннями психофізичного розвитку, надання всього спектру соціальної, психолого-педагогічної, медичної, фізичної допомоги з метою інтеграції їх у суспільство.

Мережа державних освітніх закладів покликана задовольнити освітні потреби дітей з вадами розумового розвитку. В залежності від віку, стану здоров’я дитини та побажань їх батьків, діти можуть відвідувати дошкільні установи, школи, реабілітаційні центри. Направлення в обраний батьками дитини освітній заклад діти отримують після проходження ними психолого-медико-педагогічної комісії.

Освіта дітей з проблемами розумового розвитку розпочинається з дошкільних дитячих установ. Це можуть бути дитячі садки, дитячі садки з цілодобовим перебуванням, санаторні дитячі садки, окремі групи при дошкільних дитячих установах для дітей з даною нозологією.

У дошкільних дитячих установах знаходяться діти віком від 3 до 7 років. Однакових за віком дітей поєднують у групи по 6-8 чоловік. Передбачено чотирирічне перебування дитини у дитячому садку. Існують молодша, середня, старша та підготовча група. У кожній віковій групі створені необхідні умови для життя, різнобічної діяльності та спілкування дітей. В спеціальних дитячих садках проводиться комплексне навчання дітей із вадами розумового розвитку за державними навчальними програмами.

Діти з інтелектуальною недостатністю, крім звичайних потреб, мають специфічні, які спричинені діагнозом «розумова відсталість». Специфічність потреб пов’язана з особливостями діагнозу. Дитина зі зниженим інтелектом не може адекватно та у достатній мірі усвідомлювати різні аспекти потреб, наприклад, дотримання здорового способу життя, здорового та нешкідливого харчування, особистої гігієни, розуміння симптомів нездоров’я, власних сексуальних потреб тощо. Тому дитина з інтелектуальною недостатністю постійно потребує:


 • сторонньої допомоги для прийняття рішень з особистих та майнових питань, опіки та піклування, усвідомлення та реалізації своїх конституційних прав та основних свобод,

 • щоденного супроводу соціального працівника для вирішення соціальних, медичних, матеріальних проблем та втручання у разі їх незадоволення,

 • спеціальної допомоги у навчанні та застосуванні знань у повсякденній практиці;

 • особливого захисту від зловживань та задля безпеки,

 • постійного догляду і допомоги у задоволенні щоденних фізіологічних потреб,

 • допомоги у набутті та підтриманні навичок самообслуговування, ведення домашнього господарства, спілкування, соціальних взаємин, подолання стресів тощо,

 • визнання з боку оточуючих як особистості, а не носія певного діагнозу, спілкування та уваги,

 • допомоги при самовизначенні, здійсненні вибору та реалізації особистісного потенціалу.

Дошкільна освіта дітей з вадами мовленнєвого розвитку

Статистичні дані свідчать про те, що в одній лише Київський області за 2009-2010 навчальний рік було виявлено 6855 дітей дошкільного віку з порушеннями мовленнєвого розвитку.

У системі дошкільної освіти логопедичну допомогу дітям надають дошкільні заклади та дитячі будинки компенсувального та комбінованого типу з групами для дітей з вадами мовлення, сенсорними та інтелектуальними порушеннями, дошкільні групи при школах-інтернатах для дітей і підлітків, які мають вади в мовленнєвому, розумовому або фізичному розвитку.

До дошкільних навчальних закладів (груп) для дітей з порушеннями мовлення зараховуються діти, які мають тяжкі мовленнєві розлади, ринолалію, заїкуватість, фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення при збереженому слусі та інтелекті. Комплектування груп здійснюється за віковими ознаками з урахуванням характеру і рівня мовленнєвого недорозвинення. Для дітей з однорідними мовленнєвими розладами створюються окремі групи з обов'язковим індивідуальним обліком їх мовленнєвого розвитку. У групи для дітей з тяжкими мовленнєвими порушеннями зараховуються діти з 2-х років (ринолалія, заїкуватість, загальне недорозвинення, алалія, афазія, дизартрія); з 4-х років (фонетико-фонематичне недорозвинення, дислалія). Тривалість перебування дітей з порушеннями мовлення встановлюється ПМПК в залежності від рівня та ступеня мовленнєвого порушення: із загальним недорозвитком мовлення та заїкуватістю – від зарахування до початку шкільного навчання; з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення – до 1 року. У разі необхідності тривалість перебування може бути продовжено місцевими органами управління освітою з урахуванням висновку психолого-медико-педагогічної консультації. Не зараховуються до дошкільних навчальних закладів (груп) зазначеного типу діти, які мають виражені порушення слуху, зору; розумово відсталі; з психопатоподібною поведінкою, хворі на епілепсію, шизофренію; з тяжкими порушеннями опорно-рухового апарату, які самостійно не пересуваються і потребують особливого догляду. Базовою є програма «Я у світі». Корекція мовленнєвого розвитку відбувається за адаптованими програмами російських авторів. У даний момент співробітники лабораторії Інституту спеціальної педагогіки НАПН України працюють над розробкою вітчизняних програмно-методичних комплексів навчання дітей дошкільного віку з порушеннями мовленнєвого розвитку.

У зв’язку зі збільшенням кількості дітей із вадами мовлення є певні зміни і в системі надання дошкільної логопедичної допомоги:


 • зростають можливості раннього виявлення дітей з мовленнєвими вадами завдяки профілактичним оглядам дітей у поліклініках, дошкільних закладах загального типу; більш обізнаними із закономірностями та особливостями мовленнєвого онтогенезу в нормі та при патології стали сьогодні педіатри, які, звертаючи увагу на відхилення у психічному, мовленнєвому розвитку дитини, дають батькам рекомендації щодо звернення до психоневролога, логопеда;

 • збільшилася кількість ставок логопедів у міських, районних дитячих поліклініках по лінії МОЗ України (зараз така ставка вводиться на 10 тис. дітей, обов’язковою є посада логопеда в районних центрах для обслуговування дітей та підлітків, що мешкають у сільській місцевості);

 • враховуючи значні компенсаторні можливості дитячого організму і значний ефект корекційного впливу на мовленнєву систему дитини саме в її дошкільному віці, збільшується кількість ДНЗ компенсувального та комбінованого типу з наявністю в них логопедичних груп; до того ж у спеціальні мовленнєві групи можна зараховувати дітей з важкими вадами мовлення з двох років, у разі необхідності дитина перебуває в такій групі протягом кількох років.

Однак, недостатнім залишається матеріально-технічне забезпечення логопедичного кабінету: логопеди часто не мають комп’ютера та спеціальних комп’ютерних програм для корекції й розвитку мовлення, інших технічних засобів, які є досить ефективними в системі логокорекційної роботи. У зв’язку з тим, що структура мовленнєвих порушень ускладнюється (мовленнєві порушення можуть бути включеними в синдроми нервових, нервово-психічних захворювань), логопедам не завжди вистачає досвіду щодо діагностики та корекції важкої мовленнєвої патології, забезпечення комплексного підходу за участю інших спеціалістів, визначення того, які з обраних засобів корекції є оптимальними для даної дитини.

Хоча дитині дошкільного віку логопедична допомога може надаватися і по лінії МОЗ (логопедичний кабінет дитячої поліклініки, реабілітаційний центр), і по лінії МОН (логопедична група у ДНЗ компенсувального, комбінованого типу, починає розбудовуватися мережа логопунктів при ДНЗ загального типу).

Що стосується дітей з окремими, негрубими за ступенем тяжкості недоліками у розвитку мовлення, то їх, як правило, не направляють до спеціальних груп дитячих садків. Батьки можуть отримувати консультації логопеда в районній дитячій поліклініці за місцем проживання, потім за пропозицією спеціаліста приводити дитину в призначений час на логопедичні заняття.


Каталог: wp-content -> uploads
uploads -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
uploads -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
uploads -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
uploads -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
uploads -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
uploads -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
uploads -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
uploads -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
uploads -> Урок №02. 10. 2014. Розділ І. Візуальні мистецтва Тема Архітектура світу
uploads -> Архітектура та скульптура в Україні 19 століття


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   59
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка