Освіта осіб з інвалідністю в Україні Тематична національна доповідь Київ -2010 Тематичну національну доповідь «Освіта осіб з інвалідністю в Україні»Сторінка18/59
Дата конвертації23.10.2016
Розмір8.86 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   59

Для категорії учнів з обмеженими фізичними можливостями створені всі необхідні умови для реалізації права на професійну освіту. Учні з обмеженими фізичними можливостями, в тому числі і учні-інваліди професійно-технічних навчальних закладів, соціально адаптовані в учнівські колективи і знаходяться під постійним наглядом медичних працівників, психологів та соціальних педагогів. Майстрами виробничого навчання навчальних груп, в яких навчаються учні даної категорії, проводяться організаційні заходи щодо максимального забезпечення їх робочими місцями, обладнанням та матеріалами під час уроків виробничого навчання та виробничої практики у майстернях і на виробництві.

У професійно-технічних навчальних закладах, де створені спеціальні групи для навчання інвалідів, обладнано та укомплектовано навчальні класи та навчально-виробничі майстерні; розроблено та затверджено методичні плани, підготовлено навчальні, роздаткові, дидактичні, інформаційні, ілюстративні матеріали, що дозволяють наочніше та якісніше викладати навчальний матеріал інвалідам з урахуванням їх фізичних особливостей. У першочерговому порядку учні з обмеженими фізичними можливостями забезпечуються навчальною літературою і посібниками.

Для занять з фізичної підготовки організовані спеціальні медичні групи.

Учням, які є інвалідами з вадами слуху, до академічної стипендії додатково виплачується соціальна стипендія (50% мінімальної ординарної (звичайної) стипендії).

Постійно контролюються умови праці, нормування фізичних навантажень, дотримання належного санітарно-гігієнічного стану приміщень з метою унеможливлення шкідливого впливу виробництва на стан здоров’я учнів.

Учням вказаної категорії гарантоване виконання навчальних планів та програм у відповідності до вимог Державних стандартів професійно-технічної освіти.

Велика увага приділяється залученню цих дітей до різних сфер життя навчальних закладів. Вони беруть участь у конкурсах, фестивалях різного рівня. Під час проходження професійної підготовки інваліди залучаються до активної участі у культурно-масових заходах – відвідують театри, кінотеатри, музеї, виставки, бібліотеки тощо. Участь інвалідів у культурно-масових заходах сприяє розвитку їх духовного та інтелектуального потенціалу.

Для учнів з числа осіб з обмеженими фізичними можливостями створені умови не тільки належного отримання освіти, виховання, але й умови для нормального проживання у гуртожитках навчальних закладів.

Усі керівники професійно-технічних навчальних закладів з порозумінням ставляться до матеріального становища учнів з обмеженими фізичними можливостями та надають їм матеріальну допомогу, по можливості забезпечують безкоштовне харчування, контролюють своєчасне періодичне обстеження учнів даної категорії у лікувальних закладах, літнє оздоровлення, створюються мобільні пандуси та кнопки сповіщення.

Питання соціального захисту учнів та їх подальшого працевлаштування знаходяться на постійному контролі адміністрації державних професійно-технічних навчальних закладів і вирішуються з урахуванням індивідуальних потреб.

Так, наприклад, Головним управлінням освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації щороку видається розпорядження «Про влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів – випускників шкіл-інтернатів загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих І-ІІ рівня акредитації навчальних закладів області», що наголошує на першочерговому захисті дітей зазначених категорій та їх подальшому навчанні та працевлаштуванні.

З метою сприяння працевлаштуванню випускників-інвалідів професійно-технічні навчальні заклади постійно співпрацюють із роботодавцями, громадськими організаціями інвалідів, органами праці та соціального захисту населення, регіональними відділеннями Фонду соціального захисту інвалідів та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, регіональними осередками Комісій з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів.

З метою соціально-побутової адаптації учнів з обмеженими фізичними можливостями та дітей-інвалідів їх навчання переважно здійснюється в групах разом з іншими дітьми. Разом з тим є випадки, коли таке навчання неможливе, тому створюються спеціальні групи, та розробляються для них робочі навчальні плани зі збільшенням терміну навчання, в залежності від типу і важкості захворювання та складності навчального матеріалу.

Враховуючи контингент слухачів (їх фізичні, інтелектуальні, психологічні особливості тощо), основна увага в організації навчального процесу звертається на індивідуалізацію навчання та диференційований підхід до слухачів.

Професійна підготовка дітей-інвалідів у спеціальних групах професійно-технічних навчальних закладів передбачає також проведення заходів із соціальної реабілітації, психологічної підтримки, медичного супроводу інвалідів у процесі навчання. Головною метою цих заходів є підвищення мотивації інвалідів до професійного навчання та подальшого працевлаштування. У межах заходів із соціальної реабілітації проводиться навчання інвалідів основним соціальним навичкам (особиста гігієна, самообслуговування, спілкування тощо).

У 2009-2010 навчальному році 943 учні навчалися у спеціальних групах. Так, наприклад, у Миколаївському професійному ліцеї торгівлі та ресторанного сервісу відповідно до угоди з Миколаївською обласною організацією «Українське товариство глухих» функціонує спеціальна група дітей-інвалідів з вадами слуху за професією «Кондитер».

Навчальний процес для незрячих учнів зі школи-інтернату №5 ім. Батюка організований на базі цієї школи Міжрегіональним вищим професійним училищем зв’язку м. Києва для здійснення допрофесійної підготовки «Оператор комп’ютерного набору».

Відповідно до наказу управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації від 30.12.2008 №908 на базі загальноосвітнього навчально-виховного комплексу «Комунальний заклад Сумської обласної ради Лебединська спеціальна школа-інтернат І-ІІІ ступенів – ДПТНЗ «Лебединське вище професійне училище лісового господарства» з 1 січня 2009 року розпочата Програма експериментальної навчально-виховної роботи між вищезазначеними навчальними закладами щодо надання професійної підготовки особам з числа дітей-інвалідів по слуху.

У Чернівецькому вищому професійному художньому училищі №5 та ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей» набрані групи слабочуючих дітей за професією «Різьбяр по дереву та бересті».

З метою висококваліфікованої підготовки та адаптації в суспільстві інвалідів, забезпечення реалізації їхніх конституційних прав на здобуття освіти в перспективі розглядається можливість щодо визначення базових закладів для навчання дітей-інвалідів з вадами слуху.

План заходів професійно-технічної освіти м. Києва, що розроблений на 2010-2015 роки, передбачає зокрема створення у ДПТНЗ «Київське вище професійне училище технологій та дизайну виробів із шкіри» спеціалізованого підрозділу з професійної підготовки інвалідів, які пересуваються на візках. Планується їх підготовка з професій «Взуттьовик з індивідуального пошиття взуття», «Складальник верху взуття», «Оператор комп’ютерного набору». Для обладнання будівлі училища відповідним чином, а саме: закупівля і монтаж ліфту, обладнання туалетів, ремонт і обладнання медико-реабілітаційного центру, обладнання кабінетів, встановлення кнопок виклику та ін., необхідно близько 1 млн. гривен.

Для професійної підготовки дітей з обмеженими можливостями в системі професійно-технічної освіти першорядною є проблема відсутності державного фінансування навчання й заходів щодо реабілітації таких учнів. Адже затрати на їх підготовку втричі перевищують видатки на підготовку здорової людини.

Лише для обладнання будівель навчальних закладів та гуртожитків пандусами навчальні заклади вкладають значні кошти зі спеціального фонду, наприклад, в Волинській області в 2009 році обладнано пандусами 13 будівель в 11 навчальних закладах, а для завершення робіт по встановленню ще 8-и пандусів необхідно 140 тис. гривен.

Крім того, для створення комфортних умов навчання дітей-інвалідів та осіб з вадами розвитку в навчальних закладах необхідно забезпечити соціальний супровід, це наявність штатних психологів, дефектологів, сурдоперекладачів, соціальних працівників, лікарів, що потребує додаткового фінансування.

Для того, щоб створити умови для свідомого вибору майбутнього професійного спрямування учнів цієї категорії, робота педагогічних колективів щодо прийому на навчання починається з профорієнтації. Цьому сприяють прямі договори ПТНЗ зі школами-інтернатами, в яких передбачена така співпраця.

Найбільш міцні та плідні зв’язки у навчальних закладів з Українським товариством глухих.

Розширення доступності дітей та молоді з обмеженими можливостями до професійної освіти ставить питання перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників.

Управліннями освіти здійснюються заходи для підготовки педагогічного персоналу до особливостей роботи з дітьми-інвалідами та дітьми з обмеженими фізичними можливостями. Обласними методичними центрами та методичними кабінетами розробляються методичні рекомендації з психолого-педагогічного супроводження і вдосконалення методики виробничого навчання в групах для осіб з особливими потребами.

Науково - методичним центром у Запорізькій області, наприклад, планується організація та проведення курсів з перепідготовки працівників, що працюють з дітьми-інвалідами за методиками роботи з особами з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та розумовою відсталістю.

У кожному навчальному закладі робота з дітьми інвалідами передбачає:


 • врахування потенційних можливостей розвитку та навчання кожної дитини, її індивідуальних особливостей;

 • контроль за якістю надання освітніх послуг, медичної, психолого- педагогічної реабілітації;

 • допомогу у налагодженні взаємодії учнів-інвалідів з усіма учасниками навчально-виховного процесу;

 • організацію психологічної підтримки учнів з інвалідністю;

 • доступ до мережі Internet, бібліотеки, занять в гуртках та секціях;

 • формування в колективі толерантного ставлення до дітей з інвалідністю;

 • організація соціального та психологічного супроводу.

У професійно-технічних навчальних закладах продовжується робота щодо створення належних умов для навчання дітей-інвалідів та дітей з числа осіб з обмеженими можливостями.

Ресурсне забезпечення ПТО інвалідів

Основою здобуття професійно-технічної та вищої освіти є державні освітні стандарти, обов’язкові для всіх студентів, незалежно від стану їх здоров’я. Тільки при такому підході до навчання людей з інвалідністю вони як професіонали надалі зможуть бути конкурентоспроможними на ринку праці. Діти з порушеннями психофізичного розвитку не потребують окремих стандартів в професійній освіті чи власної системи такої освіти, що існує у вигляді НВП при УТОС і УТОГ і яка на сьогодні себе вичерпала. Дійсно, їм потрібні особливі умови та інші шляхи досягнення єдиного кінцевого результату – отримання кваліфікації, роботи, професійної самореалізації та соціальної інтеграції.Приймаючи на навчання людей з обмеженими можливостями, навчальні заклади стикаються з багатьма проблемами, такими, як: створення матеріально-технічної бази, спеціалізоване навчально-методичне забезпечення, адаптація навчального процесу до потреб студентів з інвалідністю, організація соціальної підтримки, організація медико-реабілітаційної підтримки, створення безбар’єрного середовища тощо. В Україні відсутні моделі професійно-технічного навчання учнів з обмеженими можливостями та комплексні програми, спрямовані на їх особистісний, професійний і соціальний розвиток та інтеграцію у соціум. Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, що є провідною структурою з навчально-методичного забезпечення ПТО, не займається розробкою таких програм для дітей-інвалідів, не маючи відповідного кадрового забезпечення з числа дефектологів. Не мають таких спеціалістів й окремі ПТНЗ, які розробляють методичне забезпечення навчального процесу.

Забезпечення подальшої розробки, апробації, затвердження та впровадження у навчальний процес державних стандартів з конкретних робітничих професій; сучасних підручників, посібників, навчально-методичної та іншої літератури; науково-технічних досягнень і новітніх технологій; комп‘ютерної техніки та наочних засобів навчання із загальноосвітніх предметів обов’язково має відбуватися за участю фахівців з корекційної педагогіки.Важливими умовами перспективного розвитку професійної освіти осіб з порушеннями психофізичного розвитку можна визначити наступні:

 • необхідність постійного моніторингу стану професійно-технічної освіти осіб з порушеннями психофізичного розвитку;

 • залучення спеціалістів з числа дефектологів до кадрового забезпечення закладів ПТО, в яких навчаються діти з певними порушеннями, для консультування, навчально-методичного, психологічного супроводу;

 • доповнення Державного стандарту ПТО змістом та вимогами до професійно-трудового навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку;

 • перегляд переліку доступних професій;

 • розробка навчально-методичного та наочно-дидактичного забезпечення ПТО інвалідів.


Професійна підготовка інвалідів у навчальних закладах сфери управління Міністерства праці та соціальної політики України

У сфері управління Міністерства праці та соціальної політики функціонує три вищі навчальні заклади та три професійно-технічні училища-інтернати.

До них належать Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, Кам’янець-Подільський планово-економічний технікум-інтернат, Харківський обліково-економічний технікум-інтернат ім. Ф. Ананченка, Житомирське вище професійно-технічне училище-інтернат, Луганське та Самбірське (Львівська область) професійно-технічні училища-інтернати. Фінансування зазначених навчальних закладів здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, а професійно-технічних навчальних закладів – з місцевих бюджетів.

Зарахування молоді з інвалідністю на навчання до зазначених навчальних закладів проводиться без вступних іспитів, без результатів незалежного тестування, після співбесіди та тестування в приймальній комісії та на підставі конкурсів свідоцтв та атестатів про освіту.

У Чернігівському державному інституті права, соціальних технологій та праці навчається загалом 47 інвалідів усіх груп. Всі інваліди підлягають обов’язковому поселенню у гуртожитки інституту у кімнати з підвищеною комфортністю (наявність холодильників, блокова система з наявністю кухонь, санвузлу, душової).

Інваліди І – ІІІ груп, які навчаються за державним замовленням, отримують стипендію (академічну та соціальну) у встановлених законодавством розмірах в залежності від причини інвалідності і рівня успішності.

Один раз протягом навчального року студенти-інваліди одержують матеріальну допомогу у розмірі мінімальної стипендії.

Підготовка висококваліфікованого конкурентоспроможного спеціаліста, здатного легко адаптуватися до умов виробництва в усіх його видозмінах, готового на сучасному рівні повноцінно виконувати свої професійні обов’язки є першочерговим завданням педагогічного колективу Кам’янець-Подільського планово-економічного технікуму-інтернату.

Враховуючи специфіку закладу, навчальний процес здійснюється з урахуванням особливостей соматичного і нервово-психологічного статусу студентів-інвалідів. Викладачами технікуму впроваджуються різноманітні методи та форми навчання: валеологічні, модульні, особистісно зорієнтовані тощо.

Найефективнішими формами організації навчальної діяльності студентів з особливими потребами у технікумі-інтернаті визнано: модульне та проблемне навчання, бінарні та інтегровані заняття, ділові ігри, заняття-екскурсії. Оскільки останнім часом суттєво зросли вимоги до комп’ютерної кваліфікації працівників, особлива увага приділяється проведенню занять із застосуванням комп’ютерних та мультимедійних технологій навчання. Саме тому на заняттях з бухгалтерського обліку, економічного аналізу, інформаційних систем і технологій в обліку для розв’язання економічних задач використовується процесор електронних таблиць MS Excel та Calc.

З метою підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку праці у 2010 році придбано професійну версію програми „Парус”.

На заняттях облікового, економічного, соціального циклів застосовується контрольно-діагностична система TEST, яка дозволяє перевірити рівень теоретичних знань студентів з будь-якої навчальної дисципліни.

Технікум підключено до мережі Інтернет, інформаційні ресурси якого використовують як викладачі, так і студенти закладу.

З метою утвердження здорового способу життя, зміцнення здоров’я, розвитку спортивних здібностей студентів та організацій культурного дозвілля створено і працює 8 спортивних секцій: волейболу, баскетболу, шахів, шашок, міні-футболу, настільного тенісу, легкої атлетики, плавання. Студенти технікуму є постійними учасниками та призерами змагань на рівні міста, області, республіки, організованих Інваспортом. П’ятеро випускників технікуму є дворазовими чемпіонами світу та Параолімпійських ігор у Греції та Китаї.Харківський обліково-економічний технікум-інтернат ім. Ф. Ананченка надає професійну підготовку людей з особливими потребами за напрямами 5.03050901 «Бухгалтерський облік» та 5.13010101 «Соціальна робота» за кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».
Таблиця 17

Чисельність

студентів Харківського обліково-економічного технікуму-інтернату ім. Ф. Ананченка за 2004-2009 рр.(осіб)

Бухгалтерський облік

Соціальна робота

Всього

Денне відділення

Заочне відділення

Денне відділення

Заочне відділення

2004

175

162

148

117

602

2005

181

139

138

104

562

2006

171

98

112

114

495

2007

159

95

132

107

493

2008

152

49

168

124

493

2009

125

27

153

82

387

Разом

963

570

851

648

3032

Каталог: wp-content -> uploads
uploads -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
uploads -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
uploads -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
uploads -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
uploads -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
uploads -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
uploads -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
uploads -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
uploads -> Урок №02. 10. 2014. Розділ І. Візуальні мистецтва Тема Архітектура світу
uploads -> Архітектура та скульптура в Україні 19 століття


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   59
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка