Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна МиколаївнаСкачати 481.44 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації20.11.2018
Розмір481.44 Kb.
#65237
  1   2
 ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ


 1. Аніщук, Антоніна Миколаївна. Мовлення як засіб самовираження старшого дошкільника : навч.-метод. посіб. для вихователів, практ. психологів, батьків та студ. дошкіл. відділень пед. вишів / Антоніна Аніщук ; [ред. А. М. Конівненко] ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – 113 с. – Бібліогр.: с. 78-80. – ISBN 978-617-527-096-7

 2. Апьонкін, Юрій Васильович. Педагогічна практика студентів напряму підготовки "Професійна освіта" : навч.-метод. посіб. / Ю. В. Апьонкін, Н. М. Ільїна ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Глухів : ГНПУ ім. О. Довженка, 2013. – 43 с. – Бібліогр.: с. 32

 3. Банашко, Л. В. Дивосвіт думок Василя Олександровича Сухомлинського : посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. / Л. В. Банашко. – Хмельницький : ХГПІ, 2002. – 53 с. – Бібліогр.: с. 51-52

 4. Берека, Віктор Євгенович. Актуальні проблеми управління освітою / В. Є. Берека, І. М. Шоробура ; [худож. оформ. Ільїнський С. В.] ; Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький : Вид-во ХГПА, 2006. – 142, [1] с. – ISBN 966-8102-98-3

 5. Берещук, Олена Миколаївна. Методика викладання психології : навч. посіб. / О. М. Берещук ; [ред. Коляда О. П. ; дизайн обкл. Афоніна А. А.] ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Талком, 2014. – 131 с. – ISBN 978-617-7133-23-9

 6. Боднар, Іванна Романівна. Теорія, методика та організація фізичного виховання у спеціальній медичній групі : навч. посіб. / Іванна Боднар ; [ред. Оксана Борис, Єлизавета Лупиніс]. – Львів : ЛДУФК, 2013. – 169 с. – Бібліогр.: с. 145-150. – ISBN 978-966-2328-58-5

 7. Борисенко, Виктор Николаевич. ... Частицу сердца отдал мне / Виктор Борисенко ; [гл. ред. А. Сазанов]. – Санкт-Петербург : А. Сазанова, 2013. – 135 с. – ISBN 978-5-904991-19-7

 8. Борисова, Тетяна Валеріївна. Методичні рекомендації до розробки сценаріїв шкільних театральних постановок : метод. рек. / Т. В. Борисова ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2014. – 64 с. – ISBN 978-617-620-108-3

 9. Бріт, Оксана Віталіївна. Організаційно-економічний механізм регулювання ринку праці фахівців з вищою освітою : монографія / Бріт Оксана Віталіївна, Музиченко Анатолій Степанович, Ігнатенко Микола Васильович ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Жовтий О. О., 2014. – 176 с. – Бібліогр.: с. 163-176. – ISBN 978-966-525-139-2

 10. Бузько, Вікторія Леонідівна. Реалізація наступності у формуванні пізнавального інтересу до фізики учнів початкової та основної школи : метод. рек. для вчителів / В. Л. Бузько ; наук. ред.: С. П. Величко ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Ексклюзив-Систем, 2014. – 67 с. – Бібліогр.: с. 54-58. – ISBN 978-617-7079-17-9

 11. Бухало, Олена. Наступність у вихованні емоційної культури дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в процесі психолого-педагогічної взаємодії : монографія / Олена Бухало ; [наук. ред. Гриньова В. М.] ; Маріуп. держ. ун-т. – Бердянськ : Ткачук О. В., 2013. – 223 с. – Бібліогр.: с. 167-186. – ISBN 978-966-2261-58-5

 12. Воскова, Ірина Вікторівна. Формування готовності вчителів у післядипломній освіті до позакласної виховної роботи зі старшокласниками : монографія / Воскова Ірина Вікторівна ; [під заг. ред. А. М. Зубка] ; Комунал. вищ. навч. закл. "Херсон. акад. неперерв. освіти" Херсон. обл. ради. – Херсон : КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти", 2013. – 133, [1] с. – Бібліогр.: с. 99-112. – ISBN 978-966-2919-62-2

 13. Герасименко, Світлана. Науково-педагогічна та просвітницька діяльність Михайла Грушевського (1894-1917 рр.) : [монографія] / Світлана Герасименко ; [наук. ред. Микола Лук'янченко ; голов. ред. Ірина Невмержицька ; ред. Тетяна Івлєва] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, 2013. – 213 с. – Бібліогр.: с. 160-201. – ISBN 978-966-384-293-6

 14. Гончаренко, Михайло Федорович. Акредитація від А до Я. Глосарій з акредитації : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Ф. Гончаренко, С. А. Свіжевська ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т". – Дніпропетровськ : НГУ, 2012. – 287 с. – Бібліогр.: с. 233-238. – ISBN 978-966-350-377-6

 15. Горбунова, Наталія Володимирівна. Теорія і практика лексичного розвитку дошкільників : монографія / Н. В. Горбунова ; М-во освіти і науки України, М-во освіти і науки АР Крим, РВНЗ "Крим. гуманіт. ун-т". – Ялта : [б. в.], 2009. – 335 с. – Бібліогр.: с. 301-335. – ISBN 978-966-2109-26-9

 16. Гордієнко, Ніна. Технології соціально-педагогічної роботи з різними категоріями дорослого населення : курс лекцій : навч. посіб. для студ. спец. "Соціальна педагогіка" ОКР "Магістр" / Ніна Гордієнко, Тетяна Логвиненко ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : РВВ Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка, 2012. – 318 с. – Бібліогр.: с. 313-317. – ISBN 978-966-384-244-8

 17. Гриців, Тетяна. Українська система виховання на засадах народної педагогіки : навч.-метод. посіб. для позаклас. роботи в школі. Кн. 2. Духовне виховання / Тетяна Гриців, Віра Батрин ; [за заг.ред. М. С. Демчишина ; фотоіл. Василь Українець ; мал., що на обкл. Надія Маляренко] ; Ін-т інновац. технологій і змісту освіти МОНмолодьспорт України, Народознавчо-Просвітн. Центр Ґарафіни Маковій "Факел Марії". – Чернівці : Факел Марії, 2013. – 263 с. – ISBN 978-966-2563-18-4

 18. Дитина в дошкільні роки : комплексна додаткова освітня прогр. / [авт. кол.: Богуш А. М., Аматьєва О. П. та ін. ; наук. кер. К. Л. Крутій] ; Запоріз. обл. акад. післядиплом. пед. освіти Запоріз. обл. ради, комунал. закл. – Запоріжжя : ЛІПС, 2012. – 186 с. – ISBN 978-966-191-086-6

 19. Естетизація навчально-виховного процесу в основній школі засобами мистецтва : метод. посіб. / [авт. кол.: О. А. Комаровська, Л. М. Масол та ін.] ; за ред. Н. Є. Миропольської, О. А. Комаровської ; Нац. акад. пед. наук України. Ін-т проблем виховання. – Київ : [б. в.], 2013 ; [Кіровоград] : Імекс-ЛТД, S. a. – 159 с. – Бібліогр.: с. 119-157. – ISBN 978-966-189-227-8

 20. Євсеєва, Олена Генадіївна. Теоретико-методичні основи діяльнісного підходу до навчання математики студентів вищих навчальних закладів освіти : монографія / О. Г. Євсеєва ; наук. ред. О. І. Скафа. – Донецьк : ДонНТУ, 2012. – 454 с. – Бібліогр.: с. 410-445. – ISBN 978-966-377-131-1

 21. Желанова, Вікторія В'ячеславівна. Контекстне навчання майбутнього вчителя початкових класів: теорія і технологія : монографія / В. В. Желанова ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, держ. закл. – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – 484 с. – Бібліогр.: с. 354-419. – ISBN 978-966-617-340-2

 22. Івчатова, Тетяна Віталіївна. Здоровий спосіб життя та рухова активність студентів : навч. посіб. / Т. В. Івчатова, І. Б. Карпова, М. В. Дудко ; [голова редкол. М. М. Коцупатрий ; чл. редкол. В. Г. Андрійчук та ін.] ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2013. – 109 с. – Бібліогр.: с. 106-109. – ISBN 978-966-483-000-0

 23. Івчатова, Тетяна Віталіївна. Фізична підготовка студента : навч. посіб. / Т. В. Івчатова, І. Б. Карпова, М. Л. Співак ; [голова редкол. М. М. Коцупатрий ; чл. редкол. В. Г. Андрійчук та ін.] ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2012. – 139 с. – Бібліогр.: с. 137-139. – ISBN 978-966-483-748-1

 24. Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 5-ї наук.-практ. конф., 19-21 листоп. 2013 р. / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [редкол.: Федасюк Д. В., Озірковський Л. Д., Чайківський Т. В. ; відп. за вип. Л. Д. Озірковський ; худож.-дизайнер Уляна Келеман]. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. – 145 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-617-607-524-0

 25. Калініченко, Надія Андріївна. Василь Сухомлинський, Іван Ткаченко, Олександр Захаренко: концепти продуктивної педагогіки / Н. А. Калініченко ; [оформ. обкл. К. А. Бобровницька] ; Кіровоград. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. Василя Сухомлинського. – Кіровоград : [б. в.], 2013. – 187 с. – Бібліогр. у кінці розд. – До 95-річчя В. О. Сухомлинського. – ISBN 978-966-189-183-7

 26. Калініченко, Надія Андріївна. Василь Сухомлинський, Іван Ткаченко, Олександр Захаренко: концепти продуктивної педагогіки : [наук.-метод. посіб.] / Н. А. Калініченко ; [оформ. обкл. К. А. Бобровницька] ; Кіровоград. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. Василя Сухомлинського. – 2-ге вид., допов. – Кіровоград : [б. в.], 2013. – 187 с. – Бібліогр. у кінці розд. – До 95-річчя В. О. Сухомлинського. – ISBN 978-966-189-183-7

 27. Карпенко, Ореста. Герман Гмайнер (1919-1986) : наук.-пед. біографія / Ореста Карпенко ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : Вид. від. Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, 2014. – 154 с. – (Серія "Педагогіка в іменах" ; вип. 3). – ISBN 978-966-384-285-1

 28. Категорія "супроводу" як соціально-педагогічна умова роботи з обдарованими студентами : монографія / [кол. авт.: Л. І. Міщик, О. М. Зайцева та ін.] ; за наук. ред. Л. І. Міщик ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2013. – 221 с. – Бібліогр.: с. 182-197

 29. Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка. Наукові записки. Сер.: Педагогічні науки. Вип. 125 / Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка ; [редкол.: В. В. Радул (наук. ред.), С. П. Величко та ін.]. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – 271 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-7406-57-8

 30. Клюс, О. А. Організація і методика корекції психофізичного стану учнів других класів у процесі фізичного виховання : [метод. посіб.] / О. А. Клюс, Л. Л. Галаманжук, Г. А. Єдинак ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Кам'янець-Подільський : Друкарня "Рута", 2013. – 203 с. – Бібліогр.: с. 121-144. – ISBN 978-966-2771-28-2

 31. Колосова, Людмила Миколаївна. Управління професійним розвитком методистів науково-методичних установ у регіональній безперервній педагогічній освіті : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Колосова Людмила Миколаївна ; наук. кер. Чернишова Є. Р. ; Нац. акад. пед. наук України. Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" . – Київ : [б. в.], 2012. – 286, [15] с. – Бібліогр.: с. 198-222

 32. Кучинська, Ірина Олексіївна. Історико-виховні особливості розвитку ідей громадянськості в Україні (друга половина XIX-30-ті рр. XX століття) : навч. посіб. / Кучинська І. О. ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2014. – 195 с. – Бібліогр.: с. 78-86. – ISBN 978-617-620-111-3

 33. Лаврусевич, Надія Олексіївна. Вплив зарубіжної реформаторської педагогіки на розвиток вітчизняної педагогічної думки в 20-х роках XX століття : [колективна монографія] / Лаврусевич Наталія Олексіївна, Поліщук Світлана Вікторівна ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Друкарня Рута, 2014. – 167 с. – Бібліогр.: с. 148-167. – ISBN 978-966-2771-23-7

 34. Ладиняк, Наталія Богданівна. Методика застосування комп’ютерної техніки при викладанні предметів шкільного курсу : навч.-метод. посіб. / Ладиняк Н. Б. ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2014. – 111 с. – Бібліогр.: с. 108. – ISBN 978-617-620-107-6

 35. Лебідь, Інна Юхимівна. Управління початковою освітою в Україні: історичний аспект : монографія / І. Ю. Лебідь ; [дизайн обкл. Зарицька У. М.] ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2013. – 183 с. – Бібліогр.: с. 164-183. – ISBN 978-617-681-040-7

 36. Лісовський, Антон Михайлович. Етюди з методики викладання літератури : навч. посіб. / А. М. Лісовський. – Київ : Ленвіт, 2013. – 105 с. – Бібліогр.: с. 103-105. – ISBN 978-966-8995-78-1

 37. Лутаєва, Тетяна Василівна. Педагогічна культура : навч. посіб. / Т. В. Лутаєва, Л. Г. Кайдалова ; [відп. за вип. О. М. Котенко ; вип. ред. Н. І. Голубєва] ; Нац. фармац. ун-т. – Харків : НФАУ, 2013. – 155 с. – Бібліогр.: с. 140-147. – ISBN 978-966-615-432-6

 38. Львівський державний університет фізичної культури. Гуманітарні дисципліни у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів : [зб. наук. ст.]. Вип. 3 / Львів. держ. ун-т фіз. культури ; [наук. ред. Олег Полянський ; у підготовці зб. взяли участь Л. Скочиляс, Р. Труба, О. Радзімовська]. – Львів : Сорока Т. Б., 2013. – 187 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-2598-19-3

 39. Мартынец, Лилия Асхатовна. Формирование деловых качеств старшокласников средствами проектной деятельности : монография / Л. А. Мартынец. – Вена : [б. и.], 2014. – 315 с. – Библиогр.: с. 171-188. – ISBN 978-3-902986-03-0

 40. Микитюк, Оксана Михайлівна. Теоретико-методологічні засади формування соціоекологічної компетентності учителів в системі післядипломної педагогічної освіти : монографія / Оксана Микитюк ; [наук. ред. Дем'янчук О. Н.] ; Львів. обл. наук.-метод. ін-т освіти. – Львів : Друк на потребу, 2013. – 367 с. – Бібліогр.: с. 325-350. – ISBN 978-966-2598-23-0

 41. Морально-естетичне виховання дітей дошкільного віку за літературними творами В. О. Сухомлинського : навч.-метод. посіб. / Департамент освіти і науки Київ. облдержадмін., Київ. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів. – Біла Церква : КОІПОПК, 2013. – 97 с. – Бібліогр.: с. 95

 42. Мося, Ірина Анатоліївна. Формування самоосвітньої компетентності майбутніх кваліфікованих робітників : монографія / І. А. Мося ; НАПН України. Ін-т професійно-технічної освіти. – Київ : Вид-во Ін-ту проф.-техн. освіти НАПН України, 2013. – 297 с. – Бібліогр.: с. 231-253. – ISBN 978-966-2553-18-5

 43. Музейна педагогіка : робоча навч. програма для напрямів галузей знань: 0203 Гуманітарні науки, 0101 Педагогічна освіта / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [уклад.: Терентьєва Наталія Олександрівна]. – Київ ; [Черкаси] : Чабаненко Ю. А., 2013. – 27 с. – Бібліогр.: с. 24. – ISBN 978-966-493-699-3

 44. Назаренко, Людмила Миколаївна. Аксіологія виховання як складова соціального становлення дитини : монографія / Л. М. Назаренко. – Херсон : КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти", 2013. – 199 с. – Бібліогр.: с. 185-199. – ISBN 978-966-2919-58-5

 45. Наукові основи управління інноваційним розвитком у системі педагогічної освіти : навч. посіб. Ч. 1 / [Г. Ф. Пономарьова, А. А. Харківська та ін.] ; за заг. ред. Г. Ф. Пономарьової ; Комун. закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради. – Харків : Компанія СМІТ, 2013. – 315 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-617-621-026-9

 46. Наумов, Б. М. В. О. Сухомлинський та сучасна освіта : [навч.-метод. посіб.] / Б. М. Наумов ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Стеценко І. І., 2013. – 143 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-8482-32-8

 47. Нікітіна, Алла Василівна. Педагогічний дискурс учителя-словесника : монографія / А. В. Нікітіна ; [наук. консультант М. І. Пентилюк] ; держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Київ : Ленвіт, 2013. – 338 с. – Бібліогр.: с. 297-338. – ISBN 978-966-8995-86-6

 48. Новак, Олексій Федорович. Розвиток теоретичного мислення учнів на прикладах фізики та астрономії / О. Ф. Новак, М. В. Остапчук ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : РДГУ, 2012. – 178 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-617-601-047-0

 49. Олексюк, Ольга Миколаївна. Герменевтичний підхід у вищій мистецькій освіті : колективна монографія / О. М. Олексюк, М. М. Ткач, Д. В. Лісун ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. Ін-т мистецтв. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 160, [2] с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-7548-94-0

 50. Олійник, Віктор Васильович. Відкрита післядипломна педагогічна освіта і дистанційне навчання в запитаннях і відповідях : наук.-метод. посіб. / В. В. Олійник. – Київ : А. С. К., 2013. – 312 с. – Бібліогр.: с. 148-149. – ISBN 978-966-2251-18-0

 51. Оліфіра, Лариса Миколаївна. Розвиток професійної управлінської компетентності керівників вищих педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації засобами навчальних тренінгів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Оліфіра Лариса Миколаївна ; наук. кер. Олійник В. В. ; Нац. акад. пед. наук України. Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" . – Київ : [б. в.], 2012. – 397, [6] с. – Бібліогр.: с. 198-227

 52. Оренбургский государственный педагогический университет, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования. Аспирант, или молодое поколение ученых о ... : науч.-практ. альманах аспирант. сообщества. Вип. 9 / Оренбург. гос. пед. ун-т, федер. гос. бюджет. образоват. учреждение учреждение высшего профессионального образования "Оренбургский государственный педагогический университет" ; [редкол.: Иванова Александра Георгиевна, Любичанковский Сергей Валентинович, Ефименко Мария Николаевна и др. ; отв. ред. Егорова Юлия Николаевна]. – Оренбург : Изд-во ОГПУ, 2014. – 91, [1] с. – Библиогр. в конце ст.

 53. Особливості формування світоглядної позиції особистості в умовах дитячого об'єднання : монографія / [авт. кол.: О. В. Безпалько, О. В. Касьянова та ін. ; наук. ред. Т. К. Окушко] ; Нац. акад. пед. наук України. Ін-т проблем виховання. – Київ : [б. в.], 2013 ; [Кіровоград] : Імекс-ЛТД, S. a. – 259 с. – ISBN 978-966-189-205-6

 54. Панченко, Світлана Петрівна. Профілактика жорстокого поводження з дітьми : метод. рек. для соц. педагогів та соц. працівників / Панченко С. П. ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Глухів : ГНПУ ім. О. Довженка, 2013. – 60 с. – Бібліогр.: с. 20-24

 55. Педагогічна практика - основа фахової вправності майбутнього вчителя-словесника : монографія / [Г. П. Кузнецова, С. В. Цінько та ін. ; ред. Г. П. Кузнецової] ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2013. – 190 с. – Бібліогр. у кінці розд.

 56. Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського в освітньо-виховному процесі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії : інформ.-метод. посіб. / Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. обл. рада, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. ; [упоряд.: І. М. Шоробура, Л. А. Машкіна, Н. В. Казакова]. – Хмельницький : ХГПА, 2013. – 304 с. – ISBN 978-617-513-250-0

 57. [Педагогічно-меморіальний музей В. О. Сухомлинського] : путівник / Кіровоград. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. Василя Сухомлинського. – Павлиш : [б. в.], 2013. – 43, [1] с. : фотогр. – До 95-річчя В. О. Сухомлинського

 58. Петриченко, Л. О. Теоретико-методологічні засади управління якістю освіти у вищому педагогічному навчальному закладі : монографія / Л. О. Петриченко ; Комун. закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради. – Харків : Компанія СМІТ, 2013. – 519 с. – Бібліогр.: с. 482-519. – ISBN 978-617-621-022-1

 59. Підготовка учнів інтернатних закладів до життєдіяльності у відкритому суспільстві : навч.-метод. посіб. / [Л. В. Канішевська, Л. В. Кузьменко та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України. Ін-т проблем виховання. – Київ : [б. в.], 2013 ; [Кіровоград] : Імекс-ЛТД, S. a. – 335 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-189-248-3

 60. Правові засади реалізації Болонського процесу в Україні : [монографія] / [кол. авт.: Бугров В., Гожик А. та ін. ; за заг. ред. В. Лугового, С. Калашнікової] ; Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ : Пріоритети, 2014. – 154, [1] с. – ISBN 978-966-8809-86-6

 61. Програма розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля" / [О. І. Білан, Л. М. Возна та ін.]. – Тернопіль : Мандрівець, 2012. – 263 с. – Бібліогр.: с. 262-263. – ISBN 978-966-634-628-8

 62. Рева, Юрій Васильович. Дивосвіт фізики в красі і гармонії - технологічні замисли розвитку та саморозвитку особистості учня : наук.-метод. посіб. / Ю. В. Рева ; Дніпропетров. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2012. – 439 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-177-146-7

 63. Розвиток особистості дитини дошкільного віку в різних видах діяльності : монографія / М-во освіти і науки України, Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, держ. закл. ; за заг. ред. Богуш А. М. ; [кол. авт.: А. М. Богуш, Н. Г. Грама, Н. І. Луцан та ін.]. – Одеса : Букаєв В. В., 2013. – 235 с. – Бібліогр.: с. 225-235. – ISBN 978-966-2070-86-6

 64. Сагач, Галина Михайлівна. Божий світ і ми: скрижалі Слова / Галина Сагач ; Комунал. вищ. навч. закл. "Херсон. акад. неперерв. освіти" Херсон. обл. ради. – Херсон : КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти", 2013. – 235 с. – ISBN 978-966-2919-57-8

 65. Самойленко, Григорій Васильович. Тарас Шевченко і Ніжинська вища школа : монографія / Г. В. Самойленко ; [літ. ред. О. М. Лісовець ; дизайн обкл. В. М. Косяк]. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – 155, [1] с. – Бібліогр.: с. 150-155. – ISBN 978-617-527-105-6

 66. Словник термінів з професійної освіти / [авт. кол.: О. І. Шапран, Н. В. Ігнатенко та ін. ; за заг. ред. О. І. Шапран] ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Переяслав-Хмельницький : КСВ, 2013. – 275, [1] с. – ISBN 978-966-8906-53-4

 67. Стребна, Ольга Володимирівна. Формування педагогічного інструментарію вчителя у контексті громадянського виховання : монографія / О. В. Стребна ; [за ред. В. В. Кузьменка]. – Херсон : КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти", 2013. – 219 с. – Бібліогр.: с. 196-218. – ISBN 978-966-2919-59-2

 68. Сухомлинский, Василий Александрович. О воспитании / В. А. Сухомлинский ; [сост., авт. предисл. и вступ. очерков к разделам С. Соловейчик ; ред. Т. Я. Яковлева ; мл. ред.: И. М. Жилина, Л. В. Масленникова ; худож. И. И. Суслов ; художеств. ред. П. В. Меркулов]. – Изд. 6-е. – Москва : Изд-во полит. лит., 1988. – 269, [1] с. : портр. – Библиогр.: с. 267-268. – ISBN 5-250-00204-8

 69. Сухомлинська, Ольга Василівна. Школа Сухомлинського у Павлиші - погляд крізь призму часу / Ольга Сухомлинська. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – 122, [1] с. – Бібліогр.: с. 96-97. – ISBN 978-966-644-328-4

 70. Василь Сухомлинський: життєвий шлях та педагогічні погляди / Кузьменко В. В., Слюсаренко Н. В. [та ін.] ; КВНЗ "Херсон. акад. неперерв. освіти". – Херсон : КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти", 2013. – 111 с. – ISBN 978-966-2919-61-5

 71. Василь Олександрович Сухомлинський у діалозі з сучасністю : матеріали розширеного засідання 22 трав. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. ; [редкол.: Банашко Л. В. [та ін.] ; відп. за вип. Банашко Л. В.]]. – Хмельницький : ХГПА, 2013. – 68 с.

 72. Трансформація гуманістичних ідей Василя Сухомлинського в освітньому просторі / Кіровоград. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. Василя Сухомлинського ; редкол. Л. В. Корецька [та ін.]. – Кіровоград : КОІППО ім. В. Сухомлинського, 2013. – 209 с. – До 95-річчя з дня народження В. О. Сухомлинського. – ISBN 966-8579-07-0

 73. Тур, В. М. Учимося жити за Законами Всесвіту : зб. текстів для зміцнення духовного здоров’я учнів на уроках рос. мови / В. М. Тур ; [наук. ред. Г. В. Курмишев [та ін.]] ; Ін-т інновац. дослідж. і змісту освіти, Харків. обл. громад. орг. "Будинок Вернадського", Крим. акад. ноосфер. освіти і науки, Севастопольська акад. наук. – Харків ; Севастополь : КАНОН, САН, 2013. – 136 с. – Бібліогр.: с. 135. – ISBN 978-617-669-087-0

 74. Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини. Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. пр. Вип. 8. Ч. 1 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; [редкол. : Побірченко Н. С. (голов. ред.), Ярошинська О. О. (заступ. голов. ред.), Євтух М. Б. та ін.]. – [Умань] : Жовтий О. О., 2013. – 366 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 75. Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини. Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. пр. Вип. 8. Ч. 2 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; [редкол. : Побірченко Н. С. (голов. ред.), Ярошинська О. О. (заступ. голов. ред.), Євтух М. Б. та ін.]. – [Умань] : Жовтий О. О., 2013. – 366 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 76. Усков, С. В. Педагогические основы преподавания каратэ-до на занятиях по физическому воспитанию в вузах : учеб.-метод. пособие / С. В. Усков ; Крым. гос. мед. ун-т им. С. И. Георгиевского. – Симферополь ; [Саки] : Феникс, 2013. – 131 с. – Библиогр.: с. 124-129. – ISBN 978-617-671-048-6

 77. Філіпчук, Георгій Георгійович. Національна освіта: особистість і суспільство : зб. наук. пр. / Георгій Філіпчук ; [літ. ред. В. Джуран]. – Чернівці : Зелена Буковина, 2013. – 843 с. – Бібліогр.: с. 829-837. – ISBN 978-976-8410-81-6

 78. Формуємо у старших дошкільників цілісне світобачення : навч.-метод. посіб. / авт. кол.: О. Л. Кононко, В. О. Луценко та ін. ; Нац. акад. пед. наук України. Ін-т проблем виховання. – Київ : Імекс-ЛТД, 2013. – 259 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-189-236-0

 79. Худенко, Ольга Миколаївна. Розвиток індивідуального стилю професійної діяльності вчителів гуманітарних дисциплін у системі післядипломної освіти : монографія / О. М. Худенко ; [за ред. І. Я. Жорової]. – Херсон : КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти", 2013. – 191 с. – Бібліогр.: с. 172-191. – ISBN 978-966-2919-60-8

 80. Шахненко, В’ячеслав Іванович. Методика викладання основ здоров’я в початковій школі : [навч. посіб.] / Шахненко В. І., Сущева І. В., Бабюк Т. Й. ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2013. – 184 с. – Бібліогр. у кінці ст. 133-141. – ISBN 978-617-620-102-1

 81. Школа В. О. Сухомлинського - живильне джерело духовності / [В. Ф. Деркач, Л. С. Явтушенко, І. М. Черньонкова ; відп. за вип. Л. В. Корецька] ; Кіровоград. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. Василя Сухомлинського, Упр. освіти Онуфр. райдержадмін., Павлиська загальноосвітня школа I-III ступенів № 1 ім. В. О. Сухомлинського, Бібліотека. – Кіровоград-Павлиш : КОІППО, 2013. – 135 с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та на 3-й с. обкл. – ISBN 966-8579-05-4

 82. Школа Павлиська - наша колиска : зб. дитячої поезії / Навч.-виховн. комплекс "Павлиська ЗОШ I-III ст.-ліцей ім. В. О. Сухомлинського". – Павлиш : [б. в.], 2013. – 32 с. – 95-річному ювілею В. О. Сухомлинського, 75-річчю Кіровоградщини присвячується

 83. Як сформувати світоглядну позицію особистості в дитячому об'єднанні : метод. посіб. / [авт. кол. : А. Б. Зайченко, О. В. Кравченко та ін. ; наук. ред. Т. К. Окушко] ; Нац. акад. пед. наук України. Ін-т проблем виховання. – Київ : [б. в.], 2013 ; [Кіровоград] : Імекс-ЛТД, S. a. – 199 с. – ISBN 978-966-189-204-9

Дисертації

  1. Герасимова, Ольга Іванівна. Формування рефлексивних умінь студентів педагогічного університету в процесі навчання філологічних дисциплін : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Герасимова Ольга Іванівна ; наук. кер. О. В. Малихін ; Криворіз. нац. ун-т. Криворіз. пед. ін-т. – Кривий Ріг : [б. в.], 2013. – 218 с. – Бібліогр.: с. 179-204

  2. Кордонова, Алла Вікторівна. Розвиток умінь самонавчання англійської мови студентів гуманітарних спеціальностей у процесі позааудиторної роботи : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Кордонова Алла Вікторівна ; наук. кер. Мартинова Р. Ю. ; держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського" . – Одеса : [б. в.], 2014. – 211, [5] с. + 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – Бібліогр.: с. 171-191

  3. Ахмед, Гулала-Нури. Обучение англоязычной профессиональной речи будущих журналистов : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Ахмед Гулала-Нури ; наук. кер. Р. Ю. Мартынова ; гос. учреждение "Южноукр. нац. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского" . – Одесса : [б. и.], 2014. – 211, [4] с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Библиогр.: с. 170-202

  4. Бабіна, Віолетта Вікторівна. Формування професійної спрямованості майбутніх економістів сфери житлово-комунального господарства : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Бабіна Віолетта Вікторівна ; наук. кер. Чміль Анатолій Іванович ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" Нац. акад. пед. наук України. – Київ : [б. в.], 2012. – 311, [3] с. – Бібліогр.: с. 199-225

  5. Бендерець, Наталія Миколаївна. Розвиток педагогічної майстерності вчителів у процесі підвищення кваліфікації в умовах дистанційного навчання : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Бендерець Наталія Миколаївна ; наук. кер. Н. І. Клокар ; Нац. акад. пед. наук України. Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" . – Київ : [б. в.], 2013. – 255, [10] с. – Бібліогр.: с. 190-232

  6. Боднар, Оксана Степанівна. Теоретичні і методичні засади управління аналітико-експертною діяльністю у сфері загальної середньої освіти регіону : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.06 / Боднар Оксана Степанівна ; наук. консультант В. І. Маслов ; Нац. акад. пед. наук України. Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" . – Київ : [б. в.], 2013. – 403 с. + 1 Дод. (225 с.). – Бібліогр.: с. 365-403

  7. Будянська, Вікторія Анатоліївна. Формування культури ділового спілкування майбутніх фахівців економічного профілю : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Будянська Вікторія Анатоліївна ; наук. кер. О. І. Мармаза ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2013. – 260 с. – Бібліогр.: с. 212-239

  8. Бурлаєнко, Тетяна Іванівна. Формування економічної компетентності майбутніх менеджерів освіти засобами ігрових форм навчання : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Бурлаєнко Тетяна Іванівна ; наук. кер. Ануфрієва О. Л. ; Нац. акад. пед. наук України. Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти". – Київ : [б. в.], 2013. – 220, [5] с. – Бібліогр.: с. 180-197

  9. Буртовий, Сергій Вікторович. Організаційно-педагогічні умови формування готовності вчителів до використання електронних засобів навчання : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Буртовий Сергій Вікторович ; наук. кер. Чміль А. І. ; Нац. акад. пед. наук України. Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" . – Київ : [б. в.], 2013. – 248 с. – Бібліогр.: с. 211-239

  10. Васьківська, Галина Олексіївна. Дидактичні засади формування системи знань про людину в учнів старшої школи : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.09 / Васьківська Галина Олексіївна ; наук. консультант Савченко О. Я. ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ : [б. в.], 2014. – 472 с. + 1 Дод. (185 с.). – Бібліогр.: с. 410-472

  11. Войцехівський, Михайло Федорович. Організаційно-педагогічні умови управління розвитком професійної компетентності методистів інститутів післядипломної педагогічної освіти : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Войцехівський Михайло Федорович ; наук. кер. Олійник В. В. ; Нац. акад. пед. наук України. Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" . – Київ : [б. в.], 2013. – 236, [11] с. – Бібліогр.: с. 182-204

  12. Гаврилишена, Олена Олександрівна. Підготовка керівника загальноосвітнього навчального закладу до громадсько спрямованого управління в процесі підвищення кваліфікації : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Гаврилишена Олена Олександрівна ; наук. кер. Г. В. Єльникова ; Нац. акад. пед. наук України. Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти". – Київ : [б. в.], 2013. – 209, [8] с. – Бібліогр.: с. 174-193

  13. Давидюк, Наталія Юріївна. Розвиток професійної компетентності методистів позашкільних навчальних закладів у післядипломній педагогічній освіті : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Давидюк Наталія Юріївна ; наук. кер. О. С. Снісаренко ; Нац. акад. пед. наук України. Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти". – Київ : [б. в.], 2013. – 278 с. – Бібліогр.: с.174-210

  14. Дмитрук, Лілія Анатоліївна. Теоретико-методологічні засади інтеграції навчально-пізнавальної та самоосвітньої діяльності студентів вищих навчальних закладів : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.09 / Дмитрук Лілія Анатоліївна ; наук. консультант О. М. Топузов ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ : [б. в.], 2014. – 446 с. – Бібліогр.: с. 388-446

  15. Дубовик, Світлана Миколаївна. Формування продуктивного стилю професійного спілкування у майбутніх викладачів економіки : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Дубовик Світлана Миколаївна ; наук. кер. Л. О. Савенкова ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : [б. в.], 2012. – 248 с. – Бібліогр.: с. 221-248

  16. Кретович, Світлана Сергіївна. Наукові засади моніторингу розвитку вищого навчального закладу I-II рівня акредитації : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Кретович Світлана Сергіївна ; наук. кер. Г. В. Єльникова ; Нац. акад. пед. наук України. ДВНЗ "Ун-т менеджменту освіти". – Київ : [б. в.], 2012. – 355 с. – Бібліогр.: с. 203-221

  17. Кучер, Анатолій Васильович. Формування вмінь професійного спілкування студентів економічного профілю вищого аграрного навчального закладу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Кучер Анатолій Васильович ; наук. кер. Л. О. Савенкова ; Держ. вищий навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : [б. в.], 2013. – 273, [6] с. – Бібліогр.: с. 218-258

  18. Логвіна, Світлана Андріївна. Формування потенційного англомовного словника майбутніх філологів для сприймання автентичного мовлення : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Логвіна Світлана Андріївна ; наук. кер. Мартинова Р. Ю. ; держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського" . – Одеса : [б. в.], 2014. – 289 с. + 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – Бібліогр.: с. 170-196

  19. Лозан, Тетяна Андріївна. Особливості формування усного українського мовлення російськомовних першокласників в умовах Придністров’я : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Лозан Тетяна Андріївна ; наук. кер. О. Н. Хорошковська ; Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України. – Київ : [б. в.], 2013. – 212, [6] с. – Бібліогр.: с. 175-203

  20. Лузан, Людмила Олександрівна. Управління розвитком професійної компетентності вчителів філологічних дисциплін у закладах післядипломної освіти : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Лузан Людмила Олександрівна ; наук. кер. З. В. Рябова ; Нац. акад. пед. наук України. Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" . – Київ : [б. в.], 2013. – 226 с. – Бібліогр.: с. 183-198

  21. Любченко, Надія Василівна. Науково-організаційні засади координації науково-методичної діяльності закладів післядипломної педагогічної освіти : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Любченко Надія Василівна ; [наук. кер. Чернишова Євгенія Романівна] ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" Нац. акад. пед. наук України. – Київ : [б. в.], 2012. – 257, [9] с. – Бібліогр.: с. 176-203

  22. Мельник, Надія Адамівна. Система управління організаційно-педагогічною діяльністю освітнього округу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Мельник Надія Адамівна ; наук. кер. Віднічук М. А. ; Нац. акад. пед. наук України. ДВНЗ "Ун-т менеджменту освіти". – Київ : [б. в.], 2013. – 264 с. – Бібліогр.: с. 195-212

  23. Наливайко, Галина Володимирівна. Розвиток самоосвітньої компетентності вчителів початкових класів у системі підвищення кваліфікації : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Наливайко Галина Володимирівна ; наук. кер. Т. А. Борова ; Нац. акад. пед. наук України. ДВНЗ "Ун-т менеджменту освіти". – Київ : [б. в.], 2012. – 244 с. – Бібліогр.: с. 190-212

  24. Новосьолова, Валентина Іванівна. Система роботи над емоційно забарвленою лексикою на уроках української мови в 5-7 класах : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Новосьолова Валентина Іванівна ; наук. кер. Г. Т. Шелехова ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ : [б. в.], 2013. – 280, [9] с. – Бібліогр.: с. 195-221

  25. Освітня діяльність навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти України : довідник / Нац. акад. пед. наук України. Ун-т менеджменту освіти ; [упоряд.: В. В. Олійник, В. О. Гравіт, Л. О. Ляхоцька]. – Донецьк : Донбас, 2012. – 150 с. – ISBN 978-617-638-231-7

  26. Русалкіна, Людмила Георгіївна. Формування умінь англомовного ділового спілкування у майбутніх лікарів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Русалкіна Людмила Георгіївна ; наук. кер. С. В. Боднар ; держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського" . – Одеса : [б. в.], 2014. – 293, [10] с. + 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – Бібліогр.: с. 196-224

  27. Рябова, Зоя Вікторівна. Теоретико-методологічні засади маркетингового управління навчальною діяльністю інститутів післядипломної педагогічної освіти : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.06 / Рябова Зоя Вікторівна ; наук. консультант Олійник В. В. ; Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ : [б. в.], 2013. – 479 с. – Бібліогр.: с. 384-417

  28. Савченко, Марина Василівна. Виховання самостійності у дітей старшого дошкільного віку в ігровій діяльності : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Савченко Марина Василівна ; наук. кер. О. П. Аматьєва ; держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т". – Слов’янськ : [б. в.], 2014. – 243, [12] с. + 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – Бібліогр.: с. 176-205

  29. Ситникова, Юлія Валеріївна. Формування професійної культури майбутніх менеджерів на гендерних засадах : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ситникова Юлія Валеріївна ; наук. кер. О. І. Мармаза ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2013. – 270, [6] с. – Бібліогр.: с. 192-217

  30. Скоробагата, Оксана Миколаївна. Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до навчання іноземних мов : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Скоробагата Оксана Миколаївна ; наук. кер. В. М. Махінов ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2013. – 281, [4] с. – Бібліогр.: с. 206-236

  31. Степаненко, Олена Іванівна. Формування готовності викладачів вищих навчальних закладів МВС України до попередження та розв'язання професійних конфліктів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Степаненко Олена Іванівна ; наук. кер.: Голік Людмила Олексіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" Нац. акад. пед. наук України. – Київ : [б. в.], 2012. – 292, [12] с. – Бібліогр.: с. 181-213

  32. Тарасюк, Людмила Василівна. Організаційно-педагогічні умови моніторингу якості навчальних досягнень старшокласників: управлінський аспект : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Тарасюк Людмила Василівна ; наук. кер. Тимошко Г. М. ; Нац. акад. пед. наук України. Ун-т менеджменту освіти. – Київ : [б. в.], 2013. – 258 с. – Бібліогр.: с. 188-206

  33. Ткачук, Надія Михайлівна. Підготовка вчителів природничих дисциплін до формування життєвих компетенцій учнів профільної школи в системі післядипломної освіти : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ткачук Надія Михайлівна ; наук. кер. В. І. Пуцов ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" Нац. акад. пед. наук України. – Київ : [б. в.], 2012. – 243, [9] с. – Бібліогр.: с. 185-205

  34. Федірко, Жанна Володимирівна. Підготовка вчителів гоеографії до інноваційної діяльності у процесі післядипломної освіти : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Федірко Жанна Володимирівна ; наук. кер. Жосан Олександр Едуардович ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" Нац. акад. пед. наук України. – Київ : [б. в.], 2013. – 230 с. – Бібліогр.: с. 171-198

  35. Янчарська, Лариса Володимирівна. Диференційований підхід до організації самостійної роботи майбутніх економістів у процесі психолого-педагогічної підготовки : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Янчарська Лариса Володимирівна ; наук. кер. М. В. Артюшина ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : [б. в.], 2013. – 285 с. – Бібліогр.: с. 180-202

Автореферати дисертацій

  1. Барна, Христина Василівна. Виховання ціннісного ставлення до книги у дітей старшого дошкільного віку : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Барна Христина Василівна ; [наук. кер. Гавриш Наталія Василівна] ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ : [б. в.], 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18

  2. Біницька, Катерина Миколаївна. Розвиток вищих педагогічних шкіл у Республіці Польща (друга половина XX - початок XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Біницька Катерина Миколаївна ; [наук. кер. Сисоєва Світлана Олександрівна] ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль : [б. в.], 2013. – 19 с. – Бібліогр.: с. 14-16

  3. Бойко, Андріана Тиберіївна. Педагогічні погляди та освітня діяльність Костянтини Малицької (1872-1947 р.р.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Бойко Андріана Тиберіївна ; [наук. кер. Завгородня Т. К.] ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" . – Тернопіль : [б. в.], 2012. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17

  4. Грегоращук, Юлія Володимирівна. Організація професійної підготовки в старшій школі США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Грегоращук Юлія Володимирівна ; [наук. кер. Романишина Людмила Михайлівна] ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль : [б. в.], 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17

  5. Гречин, Ірина Михайлівна. Підготовка учнівської молоді до виконання батьківських обов’язків у Німеччині : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Гречин Ірина Михайлівна ; [наук. кер. Кравець Володимир Петрович] ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль : [б. в.], 2012. – 22 с. – Бібліогр.: с. 17-19

  6. Дьоміна, Вікторія Володимирівна. Виховний потенціал епістолярного жанру в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Дьоміна Вікторія Володимирівна ; наук. кер. В. І. Сипченко ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т". – Мелітополь : [Б. в.], 2012. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18

  7. Заболотна, Оксана Адольфівна. Альтернативна освіта дітей та молоді шкільного віку у країнах Європейського Союзу : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Заболотна Оксана Адольфівна ; [наук. консультант Лавриченко Наталія Миколаївна] ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Тернопіль : [б. в.], 2014. – 35 с. – Бібліогр.: с. 29-33

  8. Захарчук, Мар'яна Євгенівна. Становлення та розвиток інклюзивної освіти у США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Захарчук Мар'яна Євгенівна ; [наук. кер. Швед Марія Степанівна] ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Тернопіль : [б. в.], 2013. – 17 с. – Бібліогр.: с. 13-14

  9. Кіт, Наталя Володимирівна. Соціальні регулятори освітянського процесу : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Кіт Наталя Володимирівна ; [наук. кер. Кавалеров Анатолій Анатолійович] ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса : [б. в.], 2013. – 19 с. – Бібліогр.: с. 14-16

  10. Коляда, Наталія Миколаївна. Соціально-педагогічні засади розвитку дитячого руху в Україні (початок XX ст. – середина 30-х років XX ст.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 : 13.00.05 / Коляда Наталія Миколаївна ; [наук. консультант Побірченко Наталія Семенівна] ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Луганськ : [б. в.], 2013. – 44 с. – Бібліогр.: с. 35-41

  11. Лушпай, Людмила Іванівна. Ґендерне виховання учнів середніх навчальних закладів у Великій Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Лушпай Людмила Іванівна ; [наук. кер. Жуковський Василь Миколайович] ; Нац. ун-т "Острозька акад.". – Тернопіль : [б. в.], 2012. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15-16

  12. Михайліченко, Юлія Володимирівна. Соціально-педагогічна профілактика жорстокого поводження з дітьми в сім’ї у Великій Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Михайліченко Юлія Володимирівна ; [наук. кер. Буніна Лариса Миколаївна] ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : [б. в.], 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18

  13. Мішак, Валентина Михайлівна. Релігійна освіта учнів у середніх загальноосвітніх закладах Австрії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Мішак Валентина Михайлівна ; [наук. кер. Жуковський Василь Миколайович] ; Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України. – Кіровоград : [б. в.], 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17

  14. Поп’юк, Микола Васильович. Реформування початкової освіти в державах Вишеградської четвірки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Поп’юк Микола Васильович ; [наук. кер. Білавич Галина Василівна] ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Тернопіль : [б. в.], 2013. – 18 с. – Бібліогр.: с. 14-15

  15. Правдівцева, Юлія Сергіївна. Система підвищення кваліфікації вчителів середніх шкіл США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Правдівцева Юлія Сергіївна ; [наук. кер. Вікторенко Ірина Леонідівна] ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т". – Харків : [б. в.], 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18

  16. Ржевська, Анна Вікторівна. Розвиток сучасної університетської освіти країн Західної Європи : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Ржевська Анна Вікторівна ; [наук. консультант Хриков Євген Миколайович] ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : [б. в.], 2013. – 40 с. – Бібліогр.: с. 33-37

  17. Фатєєва, Катерина Володимирівна. Система виховання в сім’ї Нікітіних в контексті проблем педагогічної науки і практики (70-і - 80-ті роки XX століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Фатєєва Катерина Володимирівна ; [наук. кер. Федяєва Валентина Леонідівна] ; Херсон. держ. ун-т. – Кіровоград : [б. в.], 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17

  18. Шарко, Віталій Володимирович. Педагогічні засади природоохоронної діяльності учнів загальноосвітніх шкіл в Австралії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Шарко Віталій Володимирович ; [наук. кер. Шмалєй Світлана Вікторівна] ; Херсон. держ. ун-т. – Тернопіль : [б. в.], 2012. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17

  19. Шацька, Оксана Петрівна. Розвиток вищої педагогічної освіти в Китаї (70-і рр. XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Шацька Оксана Петрівна ; [наук. кер. Адаменко Олена Вікторівна] ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : [б. в.], 2012. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18

  20. Шевченко, Наталія Іванівна. Педагогічні ідеї та просвітницька діяльність українських письменників другої половини XIX століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Шевченко Наталія Іванівна ; [наук. кер. Омельченко Світлана Олександрівна] ; Слов'ян. держ. пед. ін-т. – Луганськ : [б. в.], 2012. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17

  21. Шовкопляс, Ольга Ігорівна. Інтеграційні процеси в розвитку вищої освіти країн Європейського Союзу (90-і рр. XX - початок XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / О. І. Шовкопляс ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : [б. в.], 2012. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17

  22. Щербина, Віталій Юрійович. Особливості виховання дітей у сім’ї Півдня України XIX-го століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Щербина Віталій Юрійович ; [наук. кер. Федяєва Валентина Леонідівна] ; Херсон. держ. ун-т. – Кіровоград : [б. в.], 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18

 ПСИХОЛОГІЯ

  1. Актуальні проблеми практичної психології : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. семінару, 30-31 жовт. 2013 р. / Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [редкол.: В. М. Поліщук та ін. ; за заг. ред. В. М. Поліщук ; відп. за вип.: С. А. Поліщук]. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2013. – 133 с. – Бібліогр. у кінці ст.

  2. Етнопсихологічний вимір України: семіозис, міфотворчість, ідентичність : монографія / [авт. кол.: Лозова О. М., Духніч О. Є. та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – 192 с. – Бібліогр.: с. 175-178. – ISBN 978-617-696-208-3

  3. Кожем’якін, Сергій Вікторович. Геронтопсихологія: медико-біологічні та соціально-психологічні аспекти старіння : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Кожем’якін С. В., Луньов В. Є., Самохін А. В. ; Макіїв. економіко-гуманіт. ін-т . – Макіївка : МЕГІ, 2013 ; Донецьк : Донбас, 2013. – 404, [1] с. – Бібліогр.: с. 625-637. – ISBN 978-617-638-215-7

  4. Потапчук, Тетяна Володимирівна. Теоретико-методологічний дискурс у проблему національно-культурної ідентичності студентів вищих педагогічних навчальних закладів : монографія / Т. В. Потапчук ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне ; [Ніжин] : НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – 363 с. – Бібліогр.: с. 302-341. – ISBN 978-617-527-102-5

  5. Психологічні і педагогічні проблеми педагогічної дії : зб. наук. пр. : у 2 ч. Ч. 1 / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, Нац. техн. ун-т "ХПІ" ; за наук. ред. В. В. Рибалки, Е. О. Помиткіна ; [відп. за вип. О. Г. Романовський]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2012. – 430 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-067-05-0016-8 (повне вид.). – ISBN 978-067-05-0017-5 (ч. 1)

  6. Психологічні і педагогічні проблеми педагогічної дії : зб. наук. пр. : у 2 т. Ч. 2 / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; за наук. ред. В. В. Рибалки, Е. О. Помиткіна ; [відп. за вип. О. Г. Романовський]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2012. – 358 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-067-05-0016-8 (повне вид.). – ISBN 978-067-05-0018-2 (ч. 2)

  7. Психологія управління : практикум / Нац. агентство України з питань держ. служби, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Донец. держ. ун-т упр. ; Нац. агентство України з питань держ. служби, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Донец. держ. ун-т упр. – Київ : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2013. – 254 с. – Бібліогр.: с. 230-254. – ISBN 978-617-7092-17-8

  8. Савчин, Мирослав Васильович. Духовна парадигма психології : монографія / Мирослав Савчин. – Київ : Академвидав, 2013. – 247, [3] с. – (Серія "Монограф" ; заснована у 2006 році). – Бібліогр.: с. 216-247. – ISBN 978-966-8226-92-2 (серія). – ISBN 978-617-572-075-2

  9. Щотка, Оксана Петрівна. Пропедевтична практика: психологічні завдання та психологічний супровід студентів : навч. посіб. / О. П. Щотка, А. В. Авер'янова ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – 100 с. – Бібліогр.: с. 85-87

Дисертації

  1. Панга, Марія Вікторівна. Політико-психологічні особливості ставлення середнього класу до національної валюти : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.11 / Панга Марія Вікторівна ; наук. кер. Н. В. Хазратова ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ : [б. в.], 2013. – 177 с. – Бібліогр.: с. 152-167

 НАУКА. КУЛЬТУРА

  1. Барвинский, Анатолий Александрович. Наука как форма общественной деятельности : монография / А. А. Барвинский ; Сум. гос. ун-т. – Сумы : Сумский гос. ун-т, 2012. – 222 с. – Библиогр.: с. 210-222. – ISBN 978-966-657-444-5

  2. Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці : матеріали VIII Всеукр. наук.-практ. конф. 17-18 берез. 2014 р., м. Луганськ / Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, Донец. нац. техн. ун-т, Донец. нац. ун-т ; [редкол.: Ю. П. Коробецький та ін.]. – Луганськ : ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2014. – 231 с. – Бібліогр. у кінці ст.

  3. Теліженко, Олександра Василівна. Основи національної культури : навч. посіб. / Олександра Теліженко ; [ред. О. В. Жданова ; дизайн обкл. Т. М. Теліженко, Д. Ю. Іщенко] ; Ун-т банк. справи НБУ. – Київ : УБС НБУ, 2012. – 443 с. – ISBN 978-966-484-136-5

  4. Терміни і визначення досліджень інноваційної діяльності : словник / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; [уклад.: В. Д. Пархоменко, А. П. Гончаренко, О. В. Пархоменко ; обкл. Борщинський П. П.]. – [Хмельницький] : ХмЦНІІ, 2012. – 113 с. – Бібліогр.: с. 109-113. – ISBN 978-617-683-012-2

  5. Хома, Іван Ярославович. Історія української культури : навч. посіб. / І. Я. Хома, А. О. Сова, Ж. В. Мина ; [ред. Олеся Пастущак ; худож.-дизайнер Галина Суха] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – 2-ге вид., допов. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. – 353 с. – Бібліогр.: с. 340-351. – ISBN 978-617-607-356-7
Каталог: datas -> upload -> files
files -> Академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2008 рік
files -> Реферативної інформації днпб україни ім. В. О. Сухомлинського організація профорієнтаційної роботи в школі
files -> Реферативний огляд Вступ
files -> Освіта. Виховання. Навчання
files -> Державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в о. сУхомлинського освіта японії
files -> Звіт про роботу Академії педагогічних наук України за 2006 рік / апн україни; Упоряд. Полонська Т. К. К. апн україни, 2007. 259 с
files -> В. О. Сухомлинського педагогіка сімейного виховання дітей шкільного віку

Скачати 481.44 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка