Освіта. Виховання. Навчання pavlov, Victor AСторінка1/2
Дата конвертації20.11.2018
Розмір0.64 Mb.
#65236
  1   2
 ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ


 1. Pavlov, Victor A. Education in Britain: present and future : manual = Образование в Великобритании: настоящее и будущее : учеб. пособие / V. A. Pavlov. – Volgograd : Peremena, 2007. – 159, [1] p. – Bibliogr.: p. 132-137. – ISBN 978-5-88234-935-5

 2. Praca socjalna : wydanie podrecznikowe. Czesc 1 / red. nauk. N. G. Nyczkalo, M. Kopsztejn, D. Szeligiewicz-Urban. – Siemianowice Slaskie : Marta Karas, 2011. – 273, [3] s. – Bibliogr.: s. 261-273. – ISBN 978-83-931674-6-3

 3. Актуальні питання, проблеми та перспективи залучення громадських організацій до підтримки обдарованих дітей та молоді в сучасному інформаційному просторі : 14-та міжнар. виставка навч. закл. "Сучасна освіта в Україні-2011" : матеріали кругл. столу, 16 лют. 2011 р. / НАПН України. Ін-т обдарован. дитини ; [упоряд., відп. за вип.: Синюшко М. Л.]. – Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2011. – 47 с.

 4. Андреєв, Сергій Олександрович. Правові аспекти управління навчальним закладом : метод. вказівки до семінарських (практ.) занять / С. О. Андреєв ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, держ. закл. – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2012. – 45 с. – Бібліогр.: с. 41-44

 5. Аніщук, Антоніна Миколаївна. Основи дефектології та логопедії : навч.-метод. посіб. для студ. ф-ту психології та соц. роботи, спец. "Дошкільна освіта; практична психолгія" / А. М. Аніщук ; [літ. ред. Н. О. Приходько ; дизайн обкл. В. М. Косяк] ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – 175 с. – Бібліогр.: с. 168-175

 6. Антонець, Михайло Якович. Проблеми діяльності вчителя у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського : монографія / Михайло Антонець. – Вид. 5-те, допов. – Київ : Четверта хвиля, 2012. – 223 с. : фотогр. – Бібліогр.: с. 210-223. – ISBN 978-966-529-262-3

 7. Бабюк, Тетяна Йосипівна. Організація дослідницько-експерементальної діяльності дітей у природі : навч.-метод. посіб. / Т. Й. Бабюк ; М-во науки і освіти, молоді та спорту України, Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Сисин О. В. : Абетка, 2012. – 63 с. – ISBN 978-617-539-095-5

 8. Байбуз, Олег Григорович. Інформаційні технології в управлінні навчальним процесом : монографія / О. Г. Байбуз, К. Т. Кузьма ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Миколаїв. політехн. ін-т. – Миколаїв : НУК, 2011. – 104 с. – Бібліогр.: с. 95-104. – ISBN 978-966-321-200-5

 9. Барнінець, Олена Володимирівна. Використання ігор на уроках історії у 7-8 класах / О. В. Барнінець ; [голов. ред. Н. І. Харківська ; ред. О. О. Івакін ; відп. за вип. Ю. М. Афанасенко]. – Харків : Основа, 2011. – 141 с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" : заснована 2004 року ; вип. 1 (85)). – Бібліогр.: с. 137-141. – ISBN 978-617-00-0778-0

 10. Беседы с народным учителем СССР Палтышевым Николем Николаевичем [Електронний ресурс] : [науч.-метод. сб.] / Интеллектуальный форум "Україна ХХІ століття" ; [реж. М. В. Жуковская ; сцен. Н. Н. Палтышев]. – [Б. г.] : [б. и.], [200?]. – 4 ел. опт. диск (CD-ROM). – Комплект складається з чотирьох дисків.

 11. Біла, Ірина Миколаївна. Досвід становлення талантів у Японській державі / Біла Ірина Миколаївна ; НАПН України. Ін-т обдарован. дитини. – Київ : Ін-т обдарованої дитини, 2011. – 35 с. – (Серія "ПРОсвіт"). – Бібліогр.: с. 34-35

 12. Богайчук, Руслана Василівна. Фізична культура. 4 клас : конспекти уроків : посіб. для вчителя / Р. В. Богайчук ; [голов. ред. Б. Будний ; ред. Л. Левчук ; обкл. Володимира Басалиги]. – 2-ге вид., переробл. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2012. – 171 с. : іл. – (Серія "Бібліотека вчителя" : заснована 2007 року). – Бібліогр.: с. 169. – ISBN 978-966-10-1765-7 (серія). – ISBN 978-966-10-2138-8

 13. Богуш, Алла Михайлівна. Оглядаючи пройдене... : спогади / А. М. Богуш ; упорядкув. та літзапис Миколи Черкасова. – Одеса : [б. в.], 2009. – 183 с. – ISBN 978-966-8835-81-0

 14. Борова, Тетяна Анатоліївна. Теоретичні засади адаптивного управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу : (монографія) / Т. А. Борова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : СМІТ, 2011. – 382 с. – Бібліогр.: с. 344-381. – ISBN 978-966-2028-82-9

 15. Брюховецький, В. С. Реформування системи вступу до вищого навчального закладу: позитиви та перспективи з досвіду НаУКМА / В. С. Брюховецький, М. О. Голубєва, О. В. Кирієнко. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – 190 с. – Бібліогр.: с. 179-181. – ISBN 978-966-518-585-7

 16. Використання розподілених інформаційних ресурсів в навчальному процесі : метод. рек. / [авт. кол.: Ляхоцька Л. Л., Самойленко О. М. та ін.] ; за ред. В. В. Камишина, О. Є. Стрижака ; НАПН України. Ін-т обдарован. дитини. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – 226 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-2249-61-3

 17. Вимірювання в освіті : підручник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка ; [ред. О. В. Авраменко]. – Кіровоград : Лисенко В. Ф., 2011. – 359 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-2570-21-2

 18. Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис. № 3 (додаток 1). Темат. вип. Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології ; Т. 1 / Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: Віктор Андрущенко ; редкол.: Віль Бакіров [та ін.] ; відп. секр. Маричевська Алла. – Київ : [б. в.], 2011. – 635 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 19. Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис. № 3 (додаток 1). Темат. вип. Педагогіка вищої школм: методологія, теорія, технології ; Т. 2 / Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: Віктор Андрущенко ; редкол.: Віль Бакіров [та ін.] ; відп. секр. Маричевська Алла. – Київ : [б. в.], 2011. – 531 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 20. Вікові особливості формування інтелекту : матеріали Всеукр. конф., 24 берез. 2011 р., [м. Київ] / НАПН України. Ін-т обдарован. дитини ; [відп. за вип., упоряд.: А. В. Клименко, І. О. Плаксенкова]. – Київ : Ін-т обдарованої дитини, 2011. – 170 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 21. Волик, Володимир Володимирович. Досвід підтримки та розвитку обдарованих дітей у Федеративній Республіці Німеччина / Волик Володимир Володимирович ; НАПН України. Ін-т обдарован. дитини. – Київ : Ін-т обдарованої дитини, 2011. – 70 с. – (Серія "ПРОсвіт"). – Бібліогр.: с. 33

 22. Вощевська, Ольга Володимирівна. Зміст і процес підготовки інженерів-аграрників у вищій школі США : монографія / О. В. Вощевська ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2011. – 219 с. – Бібліогр.: с. 162-177. – ISBN 978-966-340-444-8

 23. Галашин, Ольга Ярославівна. Вивчення біології в 11 класі : конспекти уроків : орієнтовний календар. план / О. Я. Галашин, Г. Я. Кравчик, І. В. Олійник ; [голов. ред. Богдан Будний ; ред. Антоніна Павліченко ; обкл. Володимира Басалиги]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2011]. – 170 с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-10-2244-6

 24. Гальченко, Максим Сергійович. Досвід підтримки та розвитку обдарованих дітей в Сполучених Штатах Америки / Гальченко Максим Сергійович ; НАПН України. Ін-т обдарован. дитини. – Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2012. – 45 с. – (Серія "ПРОсвіт"). – Бібліогр.: с. 39-45

 25. Гісем, Олександр Володимирович. Історія України. 11 клас : конспекти уроків : рівень стандарту : посіб. для вчителя / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк ; [голов. ред. Б. Будний ; ред. : В. Герасимчук, М. Козяр ; обкл. Володимира Басалиги]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2012]. – 367 с. – ISBN 978-966-10-2464-8

 26. Гордійчук, Оксана Євгенівна. Практикум з курсу "Родинна педагогіка" : навч.-метод. посіб. / О. Є. Гордійчук, І. О. Вакарчук ; [відп. за вип. М. Г. Іванчук ; літ. ред. О. В. Колодій] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 127 с. – Бібліогр.: с. 67-72

 27. Городнича, Л. В. Вправи для диференційованого розвитку англомовних аудитивних умінь учнів 4 класів / Л. В. Городнича. – [Київ] : [б. в.], 2011. – 64 с. – (Бібліотечка журналу "Іноземні мови" : додаток до наук.-метод. журн. "Іноземні мови" : заснов. у 1996 р. : виходить 4 рази на рік / голов. ред. С. Ю. Ніколаєва [та ін.] ; ред. рада: Г. І. Артемчук [та ін.] ; № 1 (65))

 28. Грона, Наталія Вікторівна. Формування у молодших школярів орфографічних умінь і навичок на основі знань про фонетичну і графічну системи української мови : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Грона Наталія Вікторівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2012. – 218, [4] с. – Бібліогр.: с. 189-203

 29. Десятов, Дмитро Леонідович. Методика використання інформаційно-комунікативних технологій у навчанні історії / Д. Л. Десятов ; [голов. ред. Н. І. Харківська ; ред. О. О. Івакін ; відп. за видання Ю. М. Афанасенко]. – Харків : Основа, 2011. – 111 с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" : заснована 2004 року ; вип. 6 (90)). – Бібліогр.: с. 107-111. – ISBN 978-617-00-0961-6

 30. Діагностика академічної обдарованості учнів середньої школи: теорія та практика : матеріали наук.-практ. семінару, 19 трав. 2011 р., м. Бориспіль / НАПН України. Ін-т обдарован. дитини, Бориспільс. ліцей "Дизайн-освіта" ім. Павла Чубинського, Центр практ. психології і соц. роботи упр. освіти і науки Бориспільс. міськ. ради ; [упоряд.: Ю. Б. Веселка, Р. А. Саміленко]. – Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2011. – 112 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 31. Дубровська, Є. В. Організація роботи з розв’язання проблеми насильства в школі : навч.-метод. посіб. / Є. В. Дубровська, М. Е. Ясеновська ; [ред. група : Алексєєнко М. К. [та ін.]]. – Київ : Huss, 2011. – 96 с. – Бібліогр.: с. 96. – ISBN 978-966-1568-52-4

 32. Єрмаков, Іван Гнатович. Теорія і практика життєвого проектування саморозвитку особистості : практико зорієнт. посіб. / І. Г. Єрмаков, В. В. Нечипоренко, Д. О. Пузіков ; за заг. ред. І. Г. Єрмакова, В. В. Нечипоренко. – Запоріжжя : Вид-во Хортиц. навч.-реабілітац. багатопроф. центру, 2011. – 435 с. – Бібліогр.: с. 431-432. – ISBN 978-966-8157-22-6

 33. Жевакіна, Наталія Валентинівна. Загальна педагогіка : метод. рек. для студентів І курсу іст. ф-ту спец. "Історія та правознавство", "Соціальна робота", "Соціологія" / Н. В. Жевакіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, держ. закл. – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2011. – 143 с. – Бібліогр.: с. 135-143

 34. Життя у творчості й красі : до 20-ліття наук.-пед. діяльності д-ра пед. наук, професора, завідувача кафедри загальної педагогіки та дошк. освіти Марії Миронівни Чепіль : [наук.-метод. посіб.] / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; [упоряд. О. Є. Карпенко ; редкол.: М. Чернець та ін.]. – Дрогобич : РВВ Дрогоб. держ. пед. ун-ту імені Івана Франка, 2011. – 376 с. : портр. – ISBN 978-966-384-214-1

 35. Забезпечення наступності змісту в системі ступеневої вищої та післядипломної освіти: українські традиції та європейська практика : тези доп. ІІ Всеукр. наук.-метод. конф., 27 жовт. 2011 р. / Хмельниц. кооперат. торг.-екон. ін-т ; [програм. ком.: Коваль Л. М. (голова) та ін.]. – Хмельницький : ХмЦНІІ, 2011. – 223 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-7872-97-7

 36. Загородня, Людмила Петрівна. Фізичне виховання дітей дошкільного віку : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. П. Загородня, С. А. Тітаренко, Г. П. Барсуковська ; за заг. ред. Л. П. Загородньої ; [голов. ред. В. І. Кочубей] . – Суми : Університетська книга, 2011. – 271 с. : кольор. іл. – Бібліогр.: с. 207-212. – ISBN 978-966-680-560-0

 37. Зарва, Ольга Миколаївна. Моральне виховання студентів у коледжах та університетах США : навч.-метод. посіб. / Ольга Зарва ; [за ред. В. М. Жуковського] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Острозька акад.". – Острог : Острозька академія, 2011. – 171 с. – Бібліогр.: с. 162-167. – ISBN 978-966-2254-26-6

 38. Застосування інтерактивних технологій у навчанні молодших школярів : метод. посіб. для вчителів почат. школи / за ред. О. І. Пометун ; [О. І. Пометун, Л. В. Пироженко [та ін.] ; ред. Д. Пендзей ; голов. ред. Б. Будний ; консультант Побірченко Н. C.]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2011. – 302, [1] с. – Бібліогр.: с. 302. – ISBN 978-966-10-1389-5

 39. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з фізичної культури. 11 клас / О. В. Тимошенко, С. М. Дятленко [та ін.] ; [відп. за вип. Іванна Зембицька]. – Київ : Центр навч.-метод. л-ри, 2012. – 246, [1] с. – На обкл. назва : Фізична культура. Державна підсумкова атестація. 2012. – ISBN 978-617-626-109-4

 40. Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 3-ї наук.-практ. конф., 18-20 жовт. 2011 р. / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [редкол.: Федасюк Д. В., Озірковський Л. Д., Чайківський Т. В.]. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 167 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-617-607-131-0

 41. Інноваційні технології в роботі вчителя географії / [голов. ред. В. М. Андрєєва]. – Харків : Основа, 2011. – 126, [1] с. – (Бібліотека журналу "Географія" : сер. засн. в 2004 р. ; вип. 9 (93)). – Бібліогр.: с. 127. – ISBN 978-617-00-1130-5

 42. Інноваційні технології навчання обдарованої молоді : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 08-09 груд. 2011 р., м. Київ / НАПН України. Ін-т обдарован. дитини, МОНмолодьспорт України. Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, Нац. центр "Мала Академія наук України". – Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2011. – 257 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 43. Інтелектуальні ігри на уроках географії / [голов. ред. В. М. Андрєєва ; уклад. В. О. Ніколенко]. – Харків : Основа, 2011. – 126, [1] с. – (Бібліотека журналу "Географія" ; вип. 10 (94)). – ISBN 978-617-00-1142-8

 44. Кашкарьов, Георгій Вікторович. Методика викладання правознавства в школі в опорних схемах і таблицях. Ч. 1 / Г. В. Кашкарьов ; [голов. ред. Н. І. Харківська ; ред. О. О. Івакін ; відп. за видання Ю. М. Афанасенко]. – Харків : Основа, 2011. – 64 с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 10 (94)). – ISBN 978-617-00-1143-5

 45. Ковальчук, Василь Іванович. Як стати майстерним педагогом : навч.-метод. посіб. / В. І. Ковальчук, Л. М. Сергеєва, А. О. Молчанова ; [авт. передм. В. В. Олійник ; відп. за вип. С. Вашецька] ; Ун-т менеджменту освіти НАПН України, держ. вищ. навч. закл., Укр.-канад. проект "Децентралізація упр. проф. навчанням в Україні". – Вид. 2-ге, переробл. і допов. – Київ : Арт Економі, 2011. – 182, [1] с. – Бібліогр.: с. 138-139. – ISBN 978-966-2576-19-1

 46. Козловський, Юрій Михайлович. Моделювання наукової діяльності вищого навчального закладу: теоретико-методологічний аспект : [монографія] / Юрій Козловський ; за ред. Михайла Козяра ; Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів : Сполом, 2012. – 482 с. – Бібліогр.: с. 445-482. – ISBN 978-976-665-665-3

 47. Контрольно-аналітичний аспект діяльності керівника школи (на допомогу керівникам освітніх закладів, що опікуються викладанням навчальних предметів) / Департамент освіти і науки, молоді і спорту Запоріз. міськ. ради ; [уклад. І. С. Нагорнова ; за ред. Р. О. Романчук]. – Запоріжжя : ЛІПС, 2011. – 119 с. – ISBN 978-966-191-096-5

 48. Корнієнко, Софія. Сім’я і дитячий садок - одна родина : навч.-метод. посіб. / С. Корнієнко, С. Корнієнко. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2012]. – 178, [1] с. – Бібліогр.: с. 177-178. – ISBN 978-966-10-2134-0

 49. Король, Л. Д. Психологія формування національного характеру (психолінгвістичний аспект) : навч.-метод. посіб. / Л. Д. Король ; [голов. ред. Ігор Пасічник] ; Нац. ун-т "Острозька акад.". – Острог : Острозька академія, 2012. – 225 с. – Бібліогр.: с. 151-165

 50. Косік, Микола Сергійович. Гандбол. Методика навчання : навч.-метод. посіб. / М. С. Косік ; [голов. ред. Т. В. Карбовнича ; ред. Г. П. Кравченко ; художнэ оформ. Т. В. Нестерової] ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. Гуманіт. ін-т. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. – 159 с. – Бібліогр.: с. 157

 51. Кращі уроки. Історія України : [7-8 кл.] / [голов. ред. Н. І. Харківська ; ред. О. О. Івакін ; відп. за видання Ю. М. Афанасенко]. – Харків : Основа, 2011. – 127 с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" : заснована 2004 року ; вип. 12 (95)). – Бібліогр.: с. 126-127. – ISBN 978-617-00-1187-9

 52. Кращі уроки. Правознавство. 9 клас : практ. курс / [голов. ред. Н. І. Харківська ; ред. О. О. Івакін ; відп. за видання Ю. М. Афанасенко]. – Харків : Основа, 2011. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" : заснована 2004 року ; вип. 2 (86)). – ISBN 978-617-00-0803-9

 53. Кудряшов, Євген Вікторович. Настільна книга майбутнього вчителя фізичної культури : навч. посіб. / Є. В. Кудряшов, С. В. Демерков, О. В. Зюзюков ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, держ. закл. – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – 359 с. – Бібліогр.: с. 346-355. – ISBN 978-966-617-212-2

 54. Кучерявий, Олександр Георгійович. Педагогіка: особистісно-розвивальні аспекти : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Г. Кучерявий ; [ред. Є. І. Мазніченко]. – Київ : Вид-во "Наукова думка" НАН України, 2011. – 463 с. – Бібліогр.: с. 462-463. – ISBN 978-966-00-1147-2

 55. Лазуренко, Сергій Іванович. Психофізіологія установок в регуляції моторики людини : монографія / С. І. Лазуренко ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Ун-т "Україна", 2011. – 405 с. – Бібліогр.: с. 360-405. – ISBN 978-966-388-357-1

 56. Манчуленко, Лілія Василівна. Методика соціально-виховної роботи у сучасних умовах : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. В. Манчуленко ; [відп. за вип. І. М. Петрюк ; літ. ред. Лупул О. В.] ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 239 с. – Бібліогр.: с. 145-151. – ISBN 978-966-423-213-2

 57. Меджитова, Лейля Меджитівна. Основы образовательных измерений : пособие для учителей информатики / Меджитова Л. М. ; РВУЗ "Крым. инж.-пед. ун-т". – Симферополь : Крымучпедгиз, 2010. – 119 с. – Библиогр.: с. 111-113. – ISBN 978-966-354-346-8

 58. Менеджмент-освіта в Україні : ун-ти, акад., інститути, кафедри, професорсько-виклад. склад., наук. дослідження, пед. інновації / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. коміс. з менеджменту і адміністрування, Київ. нац. торг.-екон. ун-т ; за заг. ред. А. А. Мазараки ; [В. В. Пастухова, Н. М. Гуляєва [та ін.]]. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 459 с. – ISBN 966-629-349-8

 59. Методика навчання англійської мови студентів-психологів : монографія / [О. Б. Тарнопольский, С. П. Кожушко та ін.] ; за заг. та наук. ред. О. Б. Тарнопольского ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ : Дніпропетр. ун-т ім. А. Нобеля, 2011. – 263, [1] с. – Бібліогр.: с. 251-262. – ISBN 978-966-434-150-6

 60. Методичні основи діагностики академічної обдарованості учнів (з урахуванням специфіки освітніх галузей) : матеріали наук.-практ. семінару, 15 верес. 2011 р., м. Київ / НАПН України. Ін-т обдарован. дитини, Нац. центр "Мала Академія наук України" ; [упоряд.: Ю. Б. Веселка, Р. А. Саміленко]. – Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2011. – 154 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 61. Мірошніченко, Валентина Іванівна. Система патріотичного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників : [монографія] / В. І. Мірошніченко ; ред. О. В. Коломійчук ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. – Хмельницький : Вид-во Нац. акад. ДПСУ, 2012. – 375, [1] с. – Бібліогр.: с. 342-374. – ISBN 978-966-8056-43-7

 62. Моделювання особистісно-розвивального середовища обдарованої дитини : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 11-12 жовт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НАПН України. Ін-т обдарован. дитини, Нац. центр "Мала Академія наук України". – Київ : Ін-т обдарованої дитини, 2011. – 216 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 63. Музична педагогіка та виконавство : зб. ст. Вип. 5 / упорядкув. П. Ф. Серотюка ; за заг. ред. А. А. Семешка ; [ред. О. Котульська ; голов. ред. Б. Будний ; обкл. Любомира Бейгера]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2012]. – 109, [2] с. – ISBN 978-966-10-2012-1

 64. Навчальні програми практичного спрямування для керівників гуртків позашкільних навчальних закладів міста / Департамент освіти і науки, молоді і спорту Запоріз. міськ. ради ; [за заг. ред. Романчук Р. О.; уклад. І. О. Зубова ; відп. за вип. І. Я. Крайній]. – Запоріжжя : ЛІПС, 2011. – 319 с. – Бібліогр.: с. 318-319. – ISBN 978-966-191-098-9

 65. Навчання аудіювання текстів лінгвосоціокультурної спрямованості (англійська і французька мови) : [навч. посіб.] / Пономарьова Ю. А. , Шерстюк О. М. [та ін.]. – [Київ] : [б. в.], 2011. – 64 с. : іл. – (Бібліотечка журналу "Іноземні мови" : додаток до наук.-метод. журн. "Іноземні мови" : заснов. у 1996 р. : виходить 4 рази на рік / голов. ред. С. Ю. Ніколаєва [та ін.] ; ред. рада: Г. І. Артемчук [та ін.] ; № 2 (66)). – ISBN 966-7043-02-9

 66. Науковий простір академіка Олександри Савченко / НАПН України, Ін-т педагогіки НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Кодлюк Я. П. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012. – 311 с. : портр., кольор. фотогр. – ISBN 978-966-2184-17-4

 67. Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова (Київ). Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Сер. 2. Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання : [зб. наук. пр.]. [Вип. 10 (17)] / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; ред. рада: В. П. Андрущенко [та ін.] ; відп. ред.: М. І. Жалдак, Ю. С. Рамський ; редкол.: М. І. Бурда [та ін.]. – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – 175 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 68. Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. Вісник Інституту розвитку дитини : зб. наук. пр. Серія: Філософія. Педагогіка. Психологія. Вип. 14 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Ін-т розвитку дитини ; [редкол.: В. П. Андрущенко та ін. ; ред.: Н. В. Кочубей та ін.]. – Київ : Вид- во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – 171 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 69. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" (Київ). Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Філософія. Психологія. Педагогіка : [зб. наук. пр.]. № 1(25)/2009 / Нац. техн. ун-т України "КПІ" ; [редкол.: Б. В. Новіков (голова) та ін.]. – Київ : Політехніка, 2009. – 215 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 70. Національний університет "Острозька академія". Наукові записки. Сер. "Психологія і педагогіка". Вип. 18 / Нац. ун-т "Острозька акад.", Нац. ун-т "Острозька акад." ; [редкол. : Пасічник І. Д., Засєкіна Л. В., Павелків Р. В. та ін. ; голов. ред. : Пасічник І. Д. ; відп. за вип. : Шугай М. А. ; упоряд. : Волошина В. О. ; відп. за вип. Шугай М. А.]. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту "Острозька Академія", 2011. – 347 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 966-7631-15-X

 71. Обривкіна, Оксана Миколаївна. Підвищення педагогічної майстерності викладачів економічного профілю університету: теоретико-прикладний аспект : навч.-метод. посіб. / О. М. Обривкіна ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Київ : Нац. ун-т ДПС України, 2011. – 234 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-337-245-7

 72. Окопна, Я. В. Ділова німецька мова для учнів старших класів економічного профілю : Geschäftskommunikation (Deutsch nach Englisch) : навч. посіб. / Я. В. Окопна. – [Київ] : [б. в.], 2011. – 42 с. : іл. – (Бібліотечка журналу "Іноземні мови" : додаток до наук.-метод. журн. "Іноземні мови" : заснов. у 1996 р. : виходить 4 рази на рік / голов. ред. С. Ю. Ніколаєва [та ін.] ; ред. рада: Г. І. Артемчук [та ін.] ; № 3 (67)). – Бібліогр.: с. 41-42. – ISBN 966-7043-02-9

 73. Олексюк, Ольга Михайлівна. Музично-педагогічний процес у вищій школі / Олексюк О. М. , Ткач М. М. . – Київ : Знання України, 2009. – 123 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-316-244-7

 74. Оніпко, Валентина Володимирівна. Професійна підготовка вчителя природничих дисциплін до роботи у профільній школі : монографія / Валентина Оніпко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2011. – 375 с. – Бібліогр.: с. 325-373. – ISBN 978-966-2538-14-4

 75. Організація безпеки життєдіяльності в дошкільному навчальному закладі : практ. посіб. для керівників ДНЗ : [у 2 ч.]. Ч. 2. Інструкції з охорони праці для окремих професій та видів робіт у дошкільному навчальному закладі / Запоріз. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, комунал. закл. ; упоряд. С. А. Панченко, З. Д. Каржова. – Вид. 2-ге, випр. та допов. – Запоріжжя : ЛІПС, 2012. – 248 с. – (Бібліотека керівника дошкільного навчального закладу). – Бібліогр.: с. 248. – ISBN 978-966-191-090-3 (ч. 2). – ISBN 978-966-191-092-7 (2-е вид.)

 76. Організація безпеки життєдіяльності в дошкільному навчальному закладі : практ. посіб. для керівників ДНЗ : [у 2 ч.]. Ч. 1 / Запоріз. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, комунал. закл. ; [упоряд. С. А. Панченко, З. Д. Каржова]. – Вид. 2-ге, випр. та допов. – Запоріжжя : ЛІПС, 2012. – 306 с. – (Бібліотека керівника дошкільного навчального закладу). – Бібліогр.: с. 305-306. – ISBN 978-966-191-089-7 (ч. 1). – ISBN 978-966-191-092-7 (2-е вид.)

 77. Освітні технології впровадження допрофільної підготовки та профільного навчання в умовах освітнього (шкільного) округу : метод. рек. для керівників закл. та установ освіти : [навч.-метод. посіб.] / Т. Г. Гільберг, О. Ф. Попик. – Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2011. – 167 с. – Бібліогр.: с. 162-164. – ISBN 978-617-620-029-1

 78. Палтышев, Николай Николаевич. Мысли, выношенные в одиночество : сб. поэт. зарисовок Народного учителя СССР Палтышева Николая Николаевича / Н. Н. Палтышев ; Интеллектуальный форум ["Україна ХХІ століття"]. – Одесса : [б. и.], 2011. – 138 с.

 79. Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості : матеріали наук.-практ. семінару, 6 черв. 2011 р. Ч. 1 / НАПН України. Ін-т обдарован. дитини, Ін-т педагогіки ; [відп. за вип.: Локшина О. І. та ін.]. – Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2011. – 290, [1] с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-2633-02-3

 80. Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості : матеріали наук.-практ. семінару, 6 черв. 2011 р. Ч. 2 / НАПН України. Ін-т обдарован. дитини, Ін-т педагогіки ; [відп. за вип.: Локшина О. І. та ін.]. – Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2011. – 229 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-2633-03-0

 81. Петрочко, Жанна Василівна. Формування правової культури особистості в умовах дитячого громадського об’єднання : наук.-метод. посіб. / Ж. В. Петрочко ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Київ : [б. в.], 2009. – 140, [1] с.

 82. План роботи департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради на 2011-2012 навчальний рік / [ред. : Р. О. Романчук, Н. В. Вітковська ; відп. за вип. І. Я. Крайній ; відп. : Вітковська Н. В., Романчук Р. О.]. – Запоріжжя : ЛІПС, 2011. – 251 с. – ISBN 978-966-191-099-6

 83. Помиткіна , Любов Віталіївна. Виховуємо читаючи : для тих, хто дбає про дітей / Любов Помиткіна, Едуард Помиткін ; [ред. рада : Т. Шаповал [та ін.]]. – Київ : Шкільний світ, 2011. – 181 с. – (Серія "Психологічна скарбничка" : заснована у 2009 р.). – Бібліогр.: с. 180-181. – ISBN 978-966-451-370-5. – ISBN 978-966-451-598-3

 84. Пономарьов, Олександр Семенович. Онтологія освіти : навч.-метод. посіб. з дисципліни "Філософія освіти" для студ. спец. "Педагогіка вищої школи" / О. С. Пономарьов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т "ХПІ". – Харків : НТУ "ХПІ", 2012. – 64 с. – Бібліогр.: с. 57-59. – ISBN 978-966-593-956-6

 85. Практикум з методики навчання української мови в загальноосвітніх закладах: модульний курс : посіб. для студ. пед. ун-тів та ін-тів / за ред. М. І. Пентилюк ; [кол. авт. : М. І. Пентилюк, З. П. Бакум]. – Київ : Ленвіт, 2011. – 366 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-8995-56-9

 86. Проектування розвитку обдарованості в системі проектування навчально-виховного процесу : матеріали наук.-практ. семінарів м. Київ, [1 берез.]; м. Одеса, [29 берез.]; м. Горлівка, [21 квіт.] / НАПН України. Ін-т обдарован. дитини ; [відп. за вип.: В. О. Киричук, М. Ю. Мельник]. – Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2011. – 153 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 87. Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 27-28 квіт. 2011 р., м. Тернопіль - смт. Підволочиськ / Ін-т обдарован. дитини НАПН України. Терноп. обл. комунал. ін-т післядиплом. пед. освіти. , Підволочис. гімназія ім. І. Франка ; [відп. за вип.: Киричук В. О., Лук'янчук Н. В.]. – [Київ] : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2011. – 276, [1] с. – Бібліогр. у кінці ст.

 88. Психологічна служба у професійно-технічних навчальних закладах: досвід, проблеми, перспективи : тези обл. наук.-практ. конф., 20 жовт. 2010 р., м. Львів / НАПН України. Львів. наук.-практ. центр проф.-техн. освіти ; [редкол.: Руденко Лариса Анатоліївна та ін.]. – Львів : Корпан Б. І., 2010. – 78 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 89. Психолого-педагогічні засади проектування інноваційних технологій викладання у вищій школі : монографія / [авт. кол.: В. Луговий, М. Левшин та ін. ; за заг. ред. В. П. Андрущенка, В. І. Лугового] ; НАПН України. Ін-т вищ. освіти. – Київ : Педагогічна думка, 2011. – 258, [1] с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-644-209-6

 90. Розвивальне навчання та Школа діалогу культур - можливості взаємодоповнення : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 12 квіт. 2011 р., м. Луцьк / НАПН України/ Ін-т обдарован. дитини. Волин. ін-т післядиплом. пед. освіти, Гімназія № 18 м. Луцька, Дошк. навч. закл. № 34 м. Луцька ; [упоряд. М. О. Кононюк]. – Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2011. – 177 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 91. Розвиток дослідницьких здібностей обдарованих дітей та молоді : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 11-12 трав. 2011 р., м. Житомир / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НАПН України. Ін-т обдарован. дитини, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, Житомир. ін-т мідсестринства ; [відп. за вип.: Н. І. Поліхун, К. Г. Постова, С. П. Нікіфоров]. – Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2011. – 399 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 92. Розвиток обдарованого учня в системі проектування навчально-виховного процесу : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 14 груд. 2011 р., м. Київ / Ін-т обдарован. дитини НАПН України, Спеціаліз. шк. № 254, Нац. центр "Мала Академія наук України" ; [відп. за вип. Мельник М. Ю.]. – Київ : Ін-т обдарованої дитини, 2011. – 209 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 93. Світ педагогіки Східної Галичини й українського зарубіжжя XX століття: ідеї, афоризми, висловлювання : [навч. посіб.] / М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; [уклад.: Завгородня Т. К., Прокопів Л. М., Стражникова І. В.]. – Івано-Франківськ : Третяк І. Я., 2010. – 211 с. – Бібліогр.: с. 199-209. – ISBN 978-966-1521-56-7

 94. Сергеєва, Лариса Миколаївна. Практикум педагогічної майстерності : навч.-метод. посіб. / Л. М. Сергеєва, А. О. Молчанова, О. В. Пащенко ; [за заг. ред. В. В. Олійника] ; Ун-т менеджменту освіти НАПН України, держ. вищ. навч. закл., Укр.-канад. проект "Децентралізація упр. проф. навчанням в Україні". – Вид. 2-ге, переробл. та допов. – Київ : Арт Економі, 2011. – 183 с. – Бібліогр.: с. 130-135. – ISBN 978-966-2576-15-3

 95. Системно-ролевая теория формирования личности педагога : [монография] / В. Г. Максимов, О. Г. Максимова, Н. Ю. Савчук [и др.] ; под. ред. В. Г. Максимова ; Чуваш. гос. пед. ун-т им. И. Я. Яковлева. – Москва : ACADEMIA, 2007. – 533 с. – (Монографические исследования: педагогіка : сер. основана в 1997 г.). – Библиогр. в конце разд. – ISBN 978-5-87444-330-6

 96. Слов'янський державний педагогічний університет. Учителю! Перед ім'ям твоїм... : Історія Слов'янського держ. пед. ун-ту в особах. (Вип. 3) / Слов'ян. держ. пед. ун-т, М-во освіти і науки України ; [уклад.: Сипченко В. І. ; за заг. ред. В. І. Сипченка]. – Слов'янськ : [б. в.], 2010. – 179 с. : фотогр. – ISBN 978-966-1554-19-0

 97. Слов'янський державний педагогічний університет. Учителю! Перед ім'ям твоїм... : Історія Слов'янського держ. пед. ун-ту в особах. (Вип. 4) / Слов'ян. держ. пед. ун-т, М-во освіти і науки України ; [уклад.: Сипченко В. І. ; за заг. ред. В. І. Сипченка]. – Слов'янськ : [б. в.], 2010. – 193 с. : портр. – ISBN 978-966-1554-19-0

 98. Соціальна педагогіка : метод. вказівки до вивч. дисципліни для студ. напряму підготов. 6.030101 "Соціологія" / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "КПІ" ; [уклад. Блохіна Ірина Олександрівна ; відп. ред. О. В. Винославська]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2011. – 40 с.

 99. Соціально-педагогічні засади профілактики насильства в сім’ї : наук.-метод. посіб. / [авт. кол.: Повалій Л. В., Постовий В. Г. та ін.] ; НАПН України. Ін-т проблем виховання. – Київ : Педагогічна думка, 2011. – 230, [1] с. – Бібліогр.: с. 172-179. – ISBN 978-966-644-198-3

 100. Створення регіональної організаційно-методичної моделі педагогічного супроводу обдарованої учнівської молоді : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 16-17 лист. 2011 р., м. Харків / НАПН України. Ін-т обдарован. дитини, КВНЗ "Харк. акад. неперерв. освіти" ; [відп. за вип. М. Ю. Мельник]. – Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2011. – 394 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 101. Сучасний погляд на обдарованість та розвиток талантів : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. семінару, 22-23 серп. 2011 р., м. Київ / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НАПН України. Ін-т обдарован. дитини, Мала акад. наук України. – Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2011. – 247 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 102. Сучасні підходи до викладання географії : досвід учасників конкурсу "Учитель року" / [голов. ред. В. М. Андрєєва ; уклад. Є. І. Науменко]. – Харків : Основа, 2011. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Географія" ; вип. 7 (91)). – ISBN 978-617-00-1029-2

 103. Сущенко, Тетяна Іванівна. Позашкільна педагогіка: теорія, історія, практика : наук.-метод. посіб. / Тетяна Сущенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НАН України, Нац. центр "Мала Академія наук України", Класич. приват. ун-т. – Київ : Праймдрук, 2011. – 298 с. – Бібліогр.: с. 274-294. – ISBN 978-966-2735-01-7

 104. Сценарії позакласних заходів. Правознавство / [упоряд. Н. Л. Клясен ; голов. ред. Н. І. Харківська ; ред. О. О. Івакін ; відп. за вип. Ю. М. Афанасенко]. – Харків : Основа, 2011. – 125 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 3 (87)). – ISBN 978-617-00-0831-2

 105. Теоретико-методичні засади креативної освіти обдарованих дітей : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квіт. 2011 р., м. Кривий Ріг / НАПН України. Ін-т обдарован. дитини, Криворіз. навч.-наук. комплекс Нац. металург. акад. України. – Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2011. – 211 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 106. Теорія і практика креативного навчання обдарованих дітей : матеріали всеукр. наук.-практ. семінару, 25 лют. 2011 р., м. Київ / НАПН Українию Ін-т обдарован. дитини ; [відп. за вип., упоряд. Щєлко В. О.]. – Київ : Ін-т обдарованої дитини, 2011. – 142 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 107. Терно, Сергій Олександрович. Розвиток критичного мислення старшокласників у процесі навчання історії / С. О. Терно ; Запоріз. нац. ун-т, держ. вищ. навч. закл. – Запоріжжя : Запорізький нац. ун-т, 2011. – 274 с. – Бібліогр.: с. 242-274. – ISBN 978-966-599-344-5

 108. Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. № 2 / Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [голов. ред. Григорій Терещук ; заст. голов. ред. Володимир Чайка ; редкол.: Людмила Вознюк та ін.]. – Тернопіль : [б. в.], 2011. – 284 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 109. Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. № 3. Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти / Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [голов. ред. Григорій Терещук ; заст. голов. ред. Володимир Чайка ; редкол.: Людмила Вознюк та ін.]. – Тернопіль : [б. в.], 2011. – 430 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 110. Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. № 4 / Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [голов. ред. Григорій Терещук ; заст. голов. ред. Володимир Чайка ; редкол.: Людмила Вознюк та ін.]. – Тернопіль : [б. в.], 2011. – 214 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 111. Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. № 2 / Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [голов. ред. Григорій Терещук ; заст. голов. ред. Володимир Чайка ; редкол.: Людмила Вознюк та ін.]. – Тернопіль : [б. в.], 2012. – 142 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 112. Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. № 6 / Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [голов. ред. Григорій Терещук ; заст. голов. ред. Володимир Чайка ; редкол.: Людмила Вознюк та ін.]. – Тернопіль : [б. в.], 2007. – 211, [1] с. – Бібліогр. у кінці ст.

 113. Українсько-російські педагогічні студії : міжвузівський зб. наук. ст. / Бердян. держ. пед. ун-т, Івановський держ. ун-т, Магнітогорський держ. ун-т, Невинномиський держ. гуманітар.-техніч. ін-т, Таганрогський держ. пед. ін-т ім. А. П. Чехова, Ярославський держ. ун-т ім. П. Г. Демидова ; [редкол.: Зарва В. А. та ін.]. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХI, 2011. – 275 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-2569-52-0

 114. Фещенко, Галина Володимирівна. Підготовка педагогічних кадрів до краєзнавчої роботи в школі (20-30-ті роки ХХ століття) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Фещенко Галина Володимирівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : [б. в.], 2011. – 220 с. – Бібліогр.: с. 167-199

 115. Філософія і методологія розвитку вищої освіти України в контексті євроінтеграційних процесів : монографія / [авт. : Андрущенко В. П., Бойченко М. І. [та ін.]] ; НАПН України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ : Педагогічна думка, 2011. – 317, [2] с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-644-200-3

 116. Філософські та психологічні засади креативної освіти старшокласників : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 23 лист. 2011 р., м. Київ / НАПН України. Ін-т обдарован. дитини, Нац. центр "Мала Академія наук України" ; [упоряд. А. В. Яковина]. – Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2011. – 87 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 117. Філософсько-методологічні аспекти визначення обдарованості : матеріали круглого столу, 26 жовт. 2011 р., м. Київ / НАПН України. Ін-т обдарован. дитини, Ін-т соц. та політ. психології, Нац. центр "Мала Академія наук України" ; [упоряд.: Ю. Б. Веселка, Р. А. Саміленко]. – Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2011. – 184, [1] с. – Бібліогр. у кінці ст.

 118. Флагман сучасної освіти України = Flagman of modern education of Ukraine = Flagman of modern educftion of Ukraine / голов. редкол.: Шеремета Ю. А. (голов. ред.), Коляда І. А. (заст. голов. ред.), Омельченко Н. М. (відп. секр.) ; чл. редкол.: Єфіменко В. І. [та ін.]. – [Київ] : Альфа-Віта, 2009. – 143 с. : кольор. фотогр. – Парал. назва англ. мовою. – Литопис сучасної освіти і науки України. – ISBN 978-966-97007-1-1

 119. Формування компетентностей обдарованої особистості в системі освіти : матеріали наук.-практ. конф., 22-23 черв. 2011 р., м. Севастополь / НАПН України. ДВНЗ "Ін-т обдарован. дитини", Ун-т менеджменту, Ін-т менеджменту та психології упр. освіти і науки, молоді і спорту при Севастоп. міськ. держ. адмін., Севастоп. центр проф.-техн. освіти ім. маршала інж. військ А. В. Геловані ; [уклад., відп. за вип. Н. В. Лук'янчук]. – Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2011. – 160, [1] с. – Бібліогр. у кінці ст.

 120. Формування світоглядної позиції підлітків у дитячих об’єднаннях : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 16-17 листоп. 2011 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НАПН України, Ін-т проблем виховання НАПН України, Ун-т менеджменту освіти НАПН України, Ін-т педагогіки НАПН України ; [редкол.: О. В. Сухомлинська та ін.]. – Київ : Ін-т проблем виховання, НАПН України, 2011. – 158 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 121. Хаботіна, Майя Віталіївна. Педагогічна скарбниця / М. В. Хаботіна ; [відп. за вип. Л. В. Асаєва ; ред. Г. М. Гарченко ; худож. оформ., макет В. В. Асаєва]. – Дніпропетровськ : Промінь, 2012. – 116 с. – ISBN 978-966-7549-31-2

 122. Чернецька, Тетяна Іванівна. Сучасний урок: теорія і практика моделювання : навч. посіб. для організаторів післядиплом. пед. освіти, слухачів курсів підвищ. кваліфікації пед. працівників та студ. вищ. навч. закл. / Т. І. Чернецька. – [Київ] : Праймдрук, [2011]. – 347 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-2735-00-0

 123. Черниш, В. В. Інтернет-технології у професійній діяльності вчителя: вивчаємо та викладаємо іноземні мови : посібник / В. В. Черниш . – [Київ] : [б. в.], 2011. – 64 с. : іл. – (Бібліотечка журналу "Іноземні мови" : додаток до наук.-метод. журн. "Іноземні мови" : заснов. у 1996 р. : виходить 4 рази на рік / голов. ред. С. Ю. Ніколаєва [та ін.] ; ред. рада: Г. І. Артемчук [та ін.] ; № 4 (68)). – Бібліогр.: с. 68. – ISBN 966-7043-02-9

 124. Шавровська, В. Н. Психолого-педагогічні аспекти роботи з дітьми п’ятирічного віку / Шавровська В. Н., Шавровська Н. В. . – Київ : Марич, 2011. – 99 с. – (Серія "Психологічний інструментарій" : серію засновано в 2003 р. ; № 9/2011). – Бібліогр.: с. 98-99

 125. Шоробура, Інна Михайлівна. Педагогічний менеджмент : курс лекцій / Шоробура І. М. ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2010. – 191 с. – Бібліогр. на поч. розд. – ISBN 978-966-2124-60-6

 126. Яковина, Альона Василівна. Формування готовності вчителів до роботи з обдарованими дітьми у системі діяльності районних методичних кабінетів : метод. рек. / А. В. Яковина ; НАПН України, Ін-т обдарован. дитини НАПН України. – Київ : Інформаційні системи, 2011. – 39 с. – Бібліогр.: с. 35-39

Дисертації

 1. Бенера, Валентина Єфремівна. Розвиток теорії і практики самостійної роботи студентів у навчальному процесі вищих закладів освіти України (друга половина ХІХ-початок ХХІ ст.) : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Бенера Валентина Єфремівна ; НАПН України. Ін-т вищ. освіти. – Київ : [б. в.], 2011. – 622 с. – Бібліогр.: с. 470-600

 2. Галущенко, Вікторія Іванівна. Особливості формування просодичного компонента мовлення у дітей зі стертою формою дизартрії : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Галущенко Вікторія Іванівна ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса : [б. в.], 2012. – 247 с. – Бібліогр.: с. 198-223

 3. Гармаш, Олена Василівна. Дидактичні умови формування просторових уявлень в учнів початкової школи : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Гармаш Олена Василівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ : [б. в.], 2011. – 233 с. – Бібліогр.: с. 211-233

 4. Дебич, Марія Андріївна. Проблема гуманізації вищої освіти в діяльності ЮНЕСКО : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Дебич Марія Андріївна ; НАПН України. Ін-т вищ. освіти. – Київ : [б. в.], 2012. – 200, [3] с. – Бібліогр.: с. 168-191

 5. Демиденко, Ольга Павлівна. Методика навчання студентів немовних спеціальностей стандартів повсякденної комунікативної поведінки американців : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Демиденко Ольга Павлівна ; Нац. техн. ун-т України "КПІ". – Київ : [б. в.], 2012. – 349 с. + 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – Бібліогр.: с. 179-208

 6. Мардарова, Ірина Костянтинівна. Підготовка майбутніх вихователів до використання комп’ютерних технологій в організації пізнавальної діяльності старших дошкільників : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Мардарова Ірина Костянтинівна ; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, держ. закл. – Одеса : [б. в.], 2012. – 239 с. – Бібліогр.: с. 171-194

 7. Науменко, Світлана Олександрівна. Географічна складова у змісті вітчизняної початкової освіти (перша половина ХХ століття) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Науменко Світлана Олександрівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ : [б. в.], 2011. – 309 с. – Бібліогр.: с. 256-309

 8. Осадчий, Іван Григорович. Теорія і практика спрямованого розвитку системи загальної середньої освіти сільської місцевості : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Осадчий Іван Григорович ; НАПН України. Ін-т педагогіки. – Київ : [б. в.], 2012. – 442 с. + 1 дод. (119 с.). – Бібліогр.: с. 403-442

 9. Пригодій, Микола Анатолійович. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів технологій до профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Пригодій Микола Анатолійович ; НАПН України. Ін-т вищ. освіти. – Київ : [б. в.], 2011. – 520 с. – Бібліогр.: с. 410-475

 10. Саєнко, Тетяна Василівна. Теоретичні і методичні основи екологічної підготовки фахівців у технічних університетах : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Саєнко Тетяна Василівна ; Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ : [б. в.], 2011. – 587 с. – Бібліогр.: с. 486-520

 11. Сахневич, Інна Андріївна. Педагогічні умови застосування медіаосвітніх технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців нафтогазового профілю : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Сахневич Інна Андріївна ; НАПН України. Ін-т вищ. освіти. – Київ : [б. в.], 2011. – 292 с. – Бібліогр.: с. 195-222

 12. Секрет, Ірина Володимирівна. Теоретичні та методичні основи формування іншомовної професійної компетентності студентів вищих технічних навчальних закладів в умовах дистанційної освіти : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / І. В. Секрет ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2012. – 552 с. – Бібліогр.: с. 437--485

 13. Соколовська, Лариса Анатоліївна. Розвиток освітнього процесу в колегіумах України (XVIII-початок ХІХ століття) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Соколовська Лариса Анатоліївна ; НАПН України. Ін-т вищ. освіти. – Київ : [б. в.], 2011. – 267, [3] с. – Бібліогр.: с. 191-256

 14. Удалова, Олена Юріївна. Професійна адаптація жіночої молоді у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Удалова Олена Юріївна ; НАПН України. Ін-т вищ. освіти. – Київ : [б. в.], 2012. – 251 с. – Бібліогр.: с. 182-202

 15. Шевніна, Лариса Євгеніївна. Формування жанрової компетенції в англійському діловому писемному мовленні майбутніх менеджерів туризму : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Шевніна Лариса Євгеніївна ; Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського. – Запоріжжя : [б. в.], 2012. – 250 с. – Бібліогр.: с. 172-202

 16. Шпарик, Оксана Михайлівна. Педагогічні ідеї Конфуція у культурно-історичному вимірі : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Шпарик Оксана Михайлівна ; НАПН України. Ін-т педагогіки. – Київ : [б. в.], 2012. – 248 с. – Бібліогр.: с. 206-235

 17. Яковина, Альона Василівна. Формування готовності вчителів предметів природничого циклу до роботи з обдарованими учнями в системі діяльності районних методичних кабінетів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Яковина Альона Василівна ; НАПН України. Ін-т вищ. освіти. – Київ : [б. в.], 2011. – 225 с. – Бібліогр.: с. 175-195

 18. Янишин, Ольга Каролівна. Формування комунікативних умінь майбутніх документознавців засобами медіаосвітніх технологій : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Янишин Ольга Каролівна ; НАПН України. Ін-т вищ. освіти. – Київ : [б. в.], 2011. – 289 с. – Бібліогр.: с. 191-231

 ПСИХОЛОГІЯ

  1. Большакова, Анастасія Миколаївна. Психологія особистісної реалізованості суб'єкта життєвого шляху : монографія / А. М. Большакова ; [ред. Г. І. Гутман, С. А. Козиряцька, Л. О. Кремпова] ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя : КПУ, 2011. – 311 с. – Бібліогр.: с. 277-311. – ISBN 978-966-414-125-0

  2. Бондаревська, Людмила Леонідівна. Діагностика значущих переживань у роботі психолога-практиканта (на матеріалі АСПН) / Бондаревська Л. Л. . – Київ : Марич, 2011. – 63 с. : il. – (Серія "Психологічний інструментарій" : серію засновано в 2003 р. ; № 3/2011). – Бібліогр.: с. 42-49

  3. Бочелюк, Віталій Йосипович. Психологія злочинів, вчинених на релігійному ґрунті : навч. посіб. / В. Й. Бочелюк, Т. Є. Леоненко ; Ін-т права ім. Володимира Сташиса, Ін-т інформ. та соц. технологій Класичного приватного університету. – Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2011. – 327 с. – Бібліогр.: с. 258-260. – ISBN 978-966-414-147-2

  4. Бочелюк, Віталій Йосипович. Психологія управління інноваційними процесами в закладах освіти : монографія / В. Й. Бочелюк, І. Ю. Антоненко ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя : КПУ, 2011. – 415 с. – Бібліогр.: с. 391-415. – ISBN 978-966-414-105-2

  5. Власова, Олена Іванівна. Соціальна психологія організацій і управління : підруч. для студентів гуманіт. ф-тів університетів / О. І. Власова, В. І. Кушерець, Ю. В. Никоненко ; [ред. С. В. Бартош ; худож. обкл. Перловська М. І.]. – Київ : Знання України, 2012. – 466, [1] с. – Бібліогр.: с. 441-446. – ISBN 978-966-316-302-4

  6. Волженцева, Ирина Викторовна. Теория и практика оптимизации психических состояний студентов в учебной деятельности средствами музыкального воздействия : монография / И. В. Волженцева ; Макеевский эконом.-гуманитар. ин-т. – Макеевка : МЭГИ ; Донецк : Донбасс, 2011. – 227 с. – Бібліогр.: с. 181-201. – ISBN 978-617-638-059-7

  7. Євтушенко, Ірина Володимирівна. Використання казок в роботі психолога / Євтушенко І. В. , Аврамченко С. М. – Київ : Марич, 2011. – 95 с. : іл. – (Серія "Психологічний інструментарій" : серію засновано в 2003 р. ; № 1/2011). – Бібліогр.: с. 87-91

  8. Інститут психології ім. Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України (Київ). Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Т. 10. [Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія]. Вип. 16 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України ; за ред. С. Д. Максименка ; [редкол. : Н. В. Чепелєва [та ін.]]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агенство, 2010. – 654 с. – Бібліогр. у кінці ст.

  9. Інститут психології ім. Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України (Київ). Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України : у 12 т. Т. 12. Проблеми психології творчості. Вип. 9 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України ; за ред. В. О. Моляко ; [редкол. В. О. Моляко [та ін.]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І .Франка, 2010. – 346, [1] с. – Бібліогр. у кінці ст.

  10. Карамушка, Людмила Миколаївна. Психологія відданості персоналу організації (на матеріалі діяльності банківських структур) : монографія / Л. М. Карамушка, І. А. Андрєєва ; НАПН України. Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Горлів. держ. пед. ін-т інозем. мов, Укр. Асоц. організацій. психологів та психологів праці. – Київ ; Львів : Галицький друкар, 2012. – 211 с. – Бібліогр.: с. 144-162. – ISBN 978-966-970-442-9

  11. Квітковська, Ніна Володимирівна. Психологія девіантної поведінки учнів : умови, причини, особливості виховання, проблемні родини, профілактика та корекція : навч.-метод. посіб. / Н. В. Квітковська ; [дизайн обкл. О. Лошко]. – Миколаїв : [б. в.], 2010. – 239 с. – Бібліогр.: с. 236-239. – ISBN 978-966-2504-Х

  12. Лагутін, Володимир Анатолійович. Основи психологічного консультування : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. А. Лагутін, О. П. Ілларіонова ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Луганськ : Вид-во ун-ту Альфреда Нобеля, 2011. – 159 с. – Бібліогр.: с. 156-159. – ISBN 978-966-434-154-4

  13. Маруненко, Ірина Михайлівна. Психофізіологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. М. Маруненко ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ : Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. – 406, [1] с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-7548-72-8

  14. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу "Практикум з психології праці" : для студ. спец. "Психологія" / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "ХПІ" ; [уклад.: О. Г. Романовський, Ю. Є. Демідова]. – Харків : НТУ ХПІ, 2010. – 23 с. – Бібліогр.: с. 23

  15. Некрасова, Ілона Миколаївна. Психологія і педагогіка проблемних підлітків. Ч. 3 / Некрасова І. М. , Седнєв В. В. – Київ : Марич, 2011. – 91 с. – (Серія "Психологічний інструментарій" : серію засновано в 2003 р. ; № 5/2011)

  16. Некрасова, Ілона Миколаївна. Психологія і педагогіка проблемних підлітків. Ч. 2 / І. М. Некрасова, В. В. Седнєв. – Київ : Марич, 2010. – 64 с. – (Серія "Психологічний інструментарій" : серію засновано в 2003 р. ; № 2/2011)

  17. Порученко, Олег Сергійович. Вплив материнської депривації на формування злочинної поведінки. Ч. 2 / О. С. Порученко, І. В. Євтушенко. – Київ : Марич, 2011. – 67 с. – (Серія "Психологічний інструментарій" : серію засновано в 2003 р. ; № 8/2011). – Бібліогр.: с. 63-67

  18. Порученко, Олег Сергійович. Вплив материнської депривації на формування злочинної поведінки. Ч. 1 / Порученко О. С. , Євтушенко І. В. . – Київ : Марич, 2011. – 59 с. – (Серія "Психологічний інструментарій" : серію засновано в 2003 р. ; № 7/2011). – Бібліогр.: с. 63-67

  19. Психологічні закономірності розвитку духовності особистості : монографія / [авт. кол.: Боришевський М. Й., Шевченко О. В. та ін. ; за заг. ред. М. Й. Боришевського] ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Київ : Педагогічна думка, 2011. – 198, [1] с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-644-195-2

  20. Психологія : метод. вказівки до вивчення дисципліни для студ. напряму підготов. 6.020303 "Філологія" / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "КПІ" ; [уклад. Жирун Оксана Анатоліївна ; відп. ред. О. В. Винославська]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2011. – 31 с.

  21. Психологія здоров'я : зб. завдань для самост. роботи студентів / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "КПІ" ; [уклад. Ложкин Г. В., Федченко В. О. ; відп. ред. О. В. Винославська]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2011. – 48 с. – Бібліогр.: с. 47

  22. Рязанцева, Елена Юрьевна. Экзистенциальные ресурсы лиц, переживающих психологический кризис : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Рязанцева Елена Юрьевна ; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, держ. закл. – Одесса : [б. и.], 2012. – 238 с. – Бібліогр.: с. 188-214

  23. Сергієнко, І. М. Соціально-психологічний театр - метод роботи шкільного психолога. Ч. 2 / І. М. Сергієнко. – Київ : Марич, 2011. – 55 с. – (Серія "Психологічний інструментарій" : серію засновано в 2003 р. ; № 11/2011). – Бібліогр.: с. 98-99

  24. Сергієнко, Ірина Маратівна. Соціально-психологічний театр - метод роботи шкільного психолога. Ч. 1 / Сергієнко І. М. . – Київ : Марич, 2011. – 59 с. : іл. – (Серія "Психологічний інструментарій" : серію засновано в 2003 р. ; № 10/2011)

  25. Становських, Зінаїда Ліландіївна. Психологія професійної кризи дорослих : монографія / З. Л. Становських ; АПН України. Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : Освіта України, 2010. – 329 с. – Бібліогр.: с. 299-320. – ISBN 978-966-188-289-7

  26. Стасько, Олена Григорівна. Врахування умовних цінностей суб'єкта у роботі психолога / Стасько О. Г. . – Київ : Марич, 2011. – 91 с. : іл. – (Серія "Психологічний інструментарій" : серію засновано в 2003 р. ; № 4/2011). – Бібліогр.: с. 87-91

  27. Туз, Лариса Григорівна. Інтерпретація у практичній діяльності психолога / Туз Л. Г. – Київ : Марич, 2011. – 119 с. : іл. – (Серія "Психологічний інструментарій" : серію засновано в 2003 р. ; № 12/2011). – Бібліогр.: с. 105-119

Дисертації

  1. Бабчук, Олена Григорівна. Особливості толерантності осіб з різними типами емоційності : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Бабчук Олена Григорівна ; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, держ. закл. – Одеса : [б. в.], 2012. – 221, [4] с. – Бібліогр.: с. 178-203

  2. Дончак, Андрій Михайлович. Психологічні чинники особистісного становлення майбутнього офіцера : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Дончак Андрій Михайлович ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса : [б. в.], 2012. – 251, [5] с. – Бібліогр.: с. 170-198

  3. Карпенко, Євген Володимирович. Трансформація захисних механізмів у процесі самоактуалізації особистості : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Карпенко Євген Володимирович ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2012. – 264 с. – Бібліогр.: с. 186-208

  4. Плохіх, Віктор Володимирович. Психологічні механізми часової регуляції діяльності людини : дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Плохіх Віктор Володимирович ; Укр. інж.-пед. акад. – Харків : [б. в.], 2011. – 407, [6] с. – Бібліогр.: с. 370-406

 НАУКА. КУЛЬТУРА

  1. Kosiv, Hanna. How to Write a Research Paper : a manual for students / H. Kosiv. – Львів : Колесо, 2011. – 63, [1] p. – Bibliogr.: p. 62. – ISBN 978-966-2527-10-0

  2. Балик, Надія Романівна. Технології Веб 2.0 в світі : навч. посіб. / Н. Р. Балик, Г. П. Шмигер ; [голов. ред. Богдан Будний ; ред. Вікторія Дячун ; худож. обкл. Ростислав Крамар]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2011]. – 127 с. : кольор. іл. – Бібліогр.: с. 124-125. – ISBN 978-966-10-1871-5

  3. Библиотечно-библиографическая классификация : Средние таблицы. Вып. 4. 7 Ч Культура. Наука. Просвещение / [авт. кол.: Н. Е. Васильева, Н. Н. Голоднова и др. ; ред.: Н. Н. Голоднова, Н. Е. Васильева ; отв. за вып. О. И. Иванова ; гл. ред. ББК Э. Р. Сукиасян ; наук. консультанты: О. Н. Астафьева и др.] ; Рос. гос. б-ка (РГБ), федерал. гос. учреждение, Рос. нац. б-ка (РНБ), Б-ка Рос. акад. наук (БАН). – Москва : Пашков дом, 2011. – 330, [4] с. – ISBN 978-5-7510-0518-4

  4. Зведений план науково-інформаційної й видавничої діяльності освітянських бібліотек України та основних заходів бібліотек, спрямованих на підвищення професійної майстерності бібліотечних працівників освітянської галузі України у 2012 році / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: Л. О. Біла, І. І. Хемчян ; наук. ред. П. І. Рогова ; відп. за вип. І. І. Хемчян]. – Київ : [б. в.], 2012. – 113 с.

  5. Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажчик за 2008 р. / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України, держ. закл. ; [ред. : А. Скорохватова, З. Мусіна ; упоряд. : Т. Прилипко [та ін.] ; відп. за вип. Алла Скорохватова]. – Київ : Виниченко, 2011. – 767 с. – Виходть з 1968 р. – ISBN 978-966-2622-01-0

  6. Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажчик за 2009 р. / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України, держ. закл. ; [ред. : А. Скорохватова, З. Мусіна ; упоряд. : Т. Прилипко [та ін.] ; відп. за вип. Алла Скорохватова]]. – Київ : Виниченко, 2011. – 643 с. – Виходть з 1968 р. – ISBN 978-966-2622-04-1

  7. Коршунова, Ольга Вікторівна. Інформатика. 2 клас : зошит-конспект / О. В. Коршунова ; [відп. ред. Т. П. Єресько ; ред. І. М. Противень]. – [2-ге вид., допов. та переробл.]. – Харків : Весна : Співак В. Л., 2012. – 95 с. : іл. – За прогр. з інформатики "Кроки до інформатики. Шукачі скарбів". – ISBN 978-966-2192-03-2

  8. Коршунова, Ольга Вікторівна. Інформатика. 2 клас : навч.-метод. посіб. : автор. прогр. "Кроки до інформатики. Шукачі скарбів" / О. В. Коршунова ; [відп. ред. Т. П. Єресько ; ред. І. М. Противень ; дизайн обкл. Панченко Н. І.]. – Харків : Весна : Співак В. Л., 2012. – 159 с. : іл. – Бібліогр.: с. 157-158. – ISBN 978-617-686-035-8

  9. Культурологічний словник / [авт.: Антонюк О. В., Беспалий В. А. та ін.] ; за ред. В. І. Рожка, О. В. Антонюка ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ : НМАУ, 2011. – 463 с. – До 100-річчя Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – ISBN 978-966-7357-59-7

  10. Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології : зб. наук. пр. / Нац. акад. мистецтв України. Ін-т культурології ; Нац. акад. мистецтв України. Ін-т культурології. – Київ : Ін-т культурології НАМ України, 2011. – 479 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-2241-22-8

  11. Періодичні видання Києва (1835-1917 рр.) : покажчик. Т. 2 / уклад.: Анастасія Волобуєва, Наталія Сидоренко [та ін.]. – Київ : Темпора, 2011. – 127 с. – ISBN 978-617-569-019-2. – ISBN 978-617-569-021-5

  12. Провідні освітянські бібліотеки України в дзеркалі статистики : зб. стат. даних за 2010 р. / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: Л. О. Біла, А. В. Копилова ; наук. ред.: П. І. Рогова, І. І. Хемчян ; літ.ред.: І. П. Білоцерківець ; відп. за вип.: І. І. Хемчян]. – Київ : [б. в.], 2011. – 146, [1] с.

  13. Разом на одній землі. Історія України багатокультурна : навч. посіб. / Всеукр. асоц. викл. історії та суспіл. дисциплін "Нова Доба" ; [авт. та упоряд розд.: О. Кісь, В. Мисан [та ін.] ; голов. ред. П. Кендзьор ; наук. ред. : О. Кісь, В. Мисан]. – [Львів] : ЗУКЦ, 2012. – 330, [1] с. – ISBN 978-617-655-019-8

  14. Синергетика і творчість : матеріали всеукр. конф., 11 лист. 2011 р., м. Київ / НАПН України, Ін-т обдарован. дитини НАПН України. – Київ : [б. в.], 2011. – 284 с. – Бібліогр. у кінці ст.

  15. Федоров, Евгений Евгеньевич. Методика формирования акустических характеристик эталонов речи : [монография] / Е. Е. Федоров. – Донецк : Вебер, Донецкое отд-ние, 2008. – 283 с. – Бібліогр.: с. 281-283. – ISBN 978-966-335-199-5

  16. Шендеровський, Костянтин Сергійович. Соціальна освіта та соціальні комунікації : тексти лекцій / К. С. Шендеровський ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ : [б. в.], 2011. – 206 с. – Бібліогр.: с. 201-205

Каталог: datas -> upload -> files
files -> Академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2008 рік
files -> Реферативної інформації днпб україни ім. В. О. Сухомлинського організація профорієнтаційної роботи в школі
files -> Реферативний огляд Вступ
files -> Освіта. Виховання. Навчання
files -> Державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в о. сУхомлинського освіта японії
files -> Звіт про роботу Академії педагогічних наук України за 2006 рік / апн україни; Упоряд. Полонська Т. К. К. апн україни, 2007. 259 с
files -> В. О. Сухомлинського педагогіка сімейного виховання дітей шкільного віку


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка