Освіта. Виховання. Навчання pavlov, Victor A


 ФІЛОСОФІЯ. ЛОГІКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. РЕЛІГІЯСторінка2/2
Дата конвертації20.11.2018
Розмір0.64 Mb.
#65236
1   2

 ФІЛОСОФІЯ. ЛОГІКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. РЕЛІГІЯ


  1. Філософія : метод. вказівки до вивч. дисципліни та виконання контрол. робіт для студ. за напрямом підготов. 6.050701 "Електротехніка та електротехнології" ден., заоч. та скороченої форми навчання / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій ; [уклад. І. В. Клочков ; відп. за вип. М. Г. Кітов]. – Київ : Знання України, 2011. – 23 с. – Бібліогр.: с. 20-22

Дисертації

 1. Шеремет, Любов Анатоліївна. Порівняльний аналіз впровадження настанов Болонського процесу в Україні та Німеччині (філософський аспект) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.10 / Шеремет Любов Анатоліївна ; Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ : [б. в.], 2012. – 242 с. – Бібліогр.: с. 208-242

 СУСПІЛЬНІ НАУКИ  1. Історія економіки та економічної думки : навч. посіб. / [авт.: А. О. Задоя, С. В. Кузьмінов та ін.] ; за ред. А. О. Задої ; Дніпропетр. ун-т економіки та права ім. Альфреда Нобеля. – Дніпроретровськ : Вид-во ДУЕП імені Альфреда Нобеля, 2011. – 370 с. – Бібліогр.: с. 369-370. – ISBN 978-966-434-123-0

  2. Ладиченко, Т. В. Дюнья тарихы : умумтасиль окъув юртларынынь 11-инджи сыныфлары ичюн дерслик / Т. В. Ладиченко. – Львів : Світ, 2011. – 223, [1] с. – ISBN 978-966-603-709-4

  3. Мазараки, Анатолий Антонович. Торговля : История. Цивилизация. Мораль / А. А. Мазараки ; [ред. С. В. Бартош ; рец. В. Г. Кремень ; художеств. оформ. С. И. Лукьяненко] ; Киев. нац. торг.-экон. ун-т. – Киев : Книга, 2010. – 622 с. – Бібліогр.: с. 616-618. – ISBN 978-966-8314-66-7

  4. Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова (Київ). Інститут соціології, психології та управління. Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент : зб. наук. пр. Вип. 1 / Нац. пед. у-т ім. М. П. Драгоманова. Ін-т соціології, психології та управління ; [ред. рада : В. П. Андрущенко [та ін.] ; редкол. : І. С. Булах [та ін. ; відп. ред. В. Б. Євтух]]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – 274 с. – Бібліогр. у кінці ст.

  5. Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова (Київ). Інститут соціології, психології та управління. Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент : зб. наук. пр. Вип. 2 / Нац. пед. у-т ім. М. П. Драгоманова. Ін-т соціології, психології та управління ; [ред. рада : В. П. Андрущенко [та ін.] ; редкол. : І. С. Булах [та ін. ; відп. ред. В. Б. Євтух]]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – 266 с. – Бібліогр. у кінці ст.

  6. Правове забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування : навч.-метод. посіб. для підвищення правової освіти пед. працівників / НАПН України, Ун-т менеджменту освіти НАПН України, держ. вищ. навч. закл., Ін-т післядиплом. освіти інж.-пед. працівників (м. Донецьк) ; [уклад. О. В. Горбатенко ; ред. Г. В. Журавльова]. – Донецьк : ІПО ІПП УМО, 2009. – 40 с. – Бібліогр.: с. 32-33

  7. Севрюков, Денис Георгиевич. Социальная защита: история, теория, право : монография / Д. Г. Севрюков. – Киев : Ун-т "Украина", 2011. – 429 с. – Бібліогр.: с. 400-429. – ISBN 978-966-388-369-4

  8. Чухрай, Наталія Іванівна. Маркетинг інновацій : підручник / Н. І. Чухрай ; [ред. Ольга Дорошенко ; худож.-дизайнер Уляна Келеман] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2011. – 251 с. – ISBN 978-617-607-033-7

 ПРИРОДНИЧІ НАУКИ. МЕДИЦИНА

  1. Rizun, N. O. Informatics : workshop / N. O. Rizun, S. I. Medinska, I. I. Lipska. – Dnipropetrovs'k : Alfred Nobel University, 2012. – 78 p. – Bibliogr.: p. 77. – ISBN 978-966-434-178

  2. Бакка, Тамара Володимирівна. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з курсу "Людина і світ". 11 клас : рівень стандарту, академ. рівень, проф. рівень / Т. В. Бакка, Т. В. Мелещенко ; [відп. за вип. І. А. Зембицька]. – Київ : Центр навч.-метод. л-ри, 2012. – 39 с. – На обкл. назва : Людина і світ. Державна підсумкова атестація. 2012. – ISBN 978-617-626-105-6

  3. Балан, П. Г. Биология : Умумтасиль окъув юртларынынь 11-инджи сыныфлары тевсие этильди / П. Г. Балан, Ю. Г. Вервес. – Львів : Світ, 2011. – 303, [1] с. – ISBN 978-966-603-713-1

  4. Бевз, А. Г. Математика : умумтасиль окъув юртларынынъ 11-инджи сыныф ичюн дерслик / А. Г. Бевз, В. Г. Бевз. – Львів : Світ, 2011. – 318, [2] с. – ISBN 978-966-603-697-4

  5. Безкоровайна, Олена Вікторівна. Природознавство. Громадянська освіта. 3 клас : робочий зошит / О. В. Безкоровайна ; [відп. ред. Т. П. Єресько ; ред. Т. П. Єресько ; дизайн обкл. Манкієв Р. А.]. – Харків : Співак В. Л. : Весна, 2012. – 112 с. : іл. + 1 дод. (15 с.). – ISBN 978-966-2342-67-3

  6. Богданович, Михайло Васильович. Цікава математика. 4 клас : [навч. посіб.] / М. В. Богданович ; [голов. ред. Б. Будний ; ред. О. Грабець ; худож. Л. Бейгер ; обкл. Анни Ребрик, Володимира Басалиги]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2011]. – 176, [2] с. : кольор. іл. – (Серія "Чарівний світ математики" : заснована 2004 р.). – ISBN 978-692-330-0 (серія). – ISBN 978-966-10-1870-8

  7. Возняк, Григорій Михайлович. Математика. 5 клас : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Г. М. Возняк, Г. М. Литвиненко ; [голов. ред. Б. Будний ; ред. В. К. Дячун ; худож. ред. Володимир Басалига]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2011. – 295 с. – ISBN 978-966-10-1546-2

  8. Возняк, Григорій Михайлович. Математика. 6 клас : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Г. М. Возняк, Г. М. Литвиненко ; [голов. ред. Б. Будний ; ред. В. К. Дячун ; худож. ред. Володимир Басалига]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2011. – 295 с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-10-1545-5

  9. Информатика : умумтасиль окъув юртлары 11-инджи сыныф ичюн / И. Я. Рывкинд, Т. И. Лысенко [и др.]. – Львів : Світ, 2012. – 303, [1] с. – ISBN 978-966-603-717-9

  10. Істер, Олександр Семенович. Алгебра і початки аналізу. Геометрія. 10 клас : темат. контрол. роботи та завдання для експрес-контролю : рівень стандарту : академ. рівень : навч. посіб. / О. С. Істер ; [голов. ред. Б. Будний ; ред. В. К. Дячун ; худож. обкл. Володимир Бпсалига]. – Вид. 4-те, допов. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2012]. – 143 с. : іл. – ISBN 978-966-10-2392-4

  11. Карпік, Вадім Віталійович. Тестовий тренінг : підготовка до ЗНО / В. В. Карпік ; [голов. ред. І. С. Маркова ; ред. Г. О. Новак]. – Харків : Основа, 2012. – 94 с. – (Серія "Бібліотека журналу "Математика в школах України" : заснована 2003 р. ; вип. 3 (111)). – ISBN 978-617-00-1252-4

  12. Наказна, Ірина Михайлівна. Психіатрія : навч. посіб. / І. М. Наказна ; [літ. ред. О. М. Лісовець ; дизайн обкл. В. М. Косяк] ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – 160 с. – Бібліогр.: с. 158-159

  13. Тадеєв, Василь Олександрович. Геометрія. 11 клас : Геометричні тіла. Векторно-координатний метод у стереометрії : підруч. для навчання математиці на академ. і проф. рівнях в загальноосвіт. навч. закл. : підруч. для учнів, які прагнуть знати більше та вчителів, які хочуть вчити краще / В. О. Тадеєв ; [голов. ред. Б. Будний ; ред. В. Дячун ; [худож. обкл. Ростислав Крамар]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2012]. – 383 с. : іл. – ISBN 978-966-10-1947-7

  14. Физика : умумтасиль окъув юртларынынъ 11-инджи сыныф ичюн дерслик / В. Г. Бар’яхтар, Ф. Я. Божинова [и др.]. – Львів : Світ, 2011. – 320 с. – ISBN 978-966-603-705-6

  15. Фізика : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. : проф. рівень / М. В. Головко, Л. А. Закота [та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2010. – 323 с. – ISBN 978-966-644-206-5

МИСТЕЦТВО. СПОРТ  1. Гмыря, Борис Романович. Дневники. 1936-1969 = Щоденники / Борис Гмыря. – Харьков : Фолио, 2010. – 879 с. : фот.цв. – ISBN 978-966-03-5077-9

  2. Чупріна, Наталія Владиславівна. Спецдисципліна за напрямком наукового дослідження : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навч. за напрямами підготов. "Технологія виробів легкої пром-ті", "Технологія та дизайн текстильних матеріалів", "Дизайн" / Н. В. Чупріна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : КНУТД, 2011. – 272 с. – Бібліогр.: с. 265-272. – ISBN 979-966-8134-98-2

МОВА. ЛІТЕРАТУРА

  1. Ardos, Christine. Aus den werken der gegenwartigen deutschprachigen schriftsteller : Ein Lesebuch fur Deutschstudierende = Вибрані сторінки з творів сучасних німецькомовних письменників : книга для читання німецькою мовою / Ch. Ardos, M. Kudin. – Вінниця : Нова Книга, 2012. – 369, [3] s. – ISBN 978-966-382-363-8

  2. Bahatyrets, Valentyna. New Perspectives = Нові обрії / V. Bahatyrets, Z. Kudel'ko, O. Zviagintseva. – Чернівці : ЧНУ, 2012. – 423, [1] p. – (Discover the World of Learning). – Bibliogr.: p. 423. – ISBN 978-966-423-212-5

  3. Berezynska, Nina. Konjunktiv mit Sinn und Spab / N. Berezynska, O. Brokert. – Kyjiw : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – 317, [1] S. – ISBN 978-966-660-750-1

  4. Bronte, Charlotte. Jane Eyre / Ch. Bronte ; авт. передм. : В. Євченко, С. Сидоренко. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 616 p. – (Книга для читання англійською мовою). – ISBN 978-966-382-316-4

  5. Davydenko, Laryssa. English Reader. 10th form : книга для читання англійською мовою. 10 клас / L. Davydenko. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. – 127, [1] p. – ISBN 978-966-07-1983-5

  6. DU 2 : Deutsch fur Germanistikstudenten / Н. Бориско, Х. Каспар-Хене [et al.]. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 344 s. – ISBN 978-966-382-359-1

  7. Fandrych, Christian. Sage und Schreibe : Ubungswortschatz Grundstufe Deutsch in 99 Kapiteln / Ch. Fandrych, U. Tallowitz. – Stuttgart : Ernst Klett Sprachen ; Киев : Методика, 2010. – 304 S. – ISBN 978-966-8315-03-9

  8. Fomenko, Elena. University Student Guide to Translation Studies : Textbook / E. Fomenko. – Zaporizhya : Classic Private University, 2012. – 111, [1] p. – Bibliogr.: p. 108-111. – ISBN 978-966-414-154-0

  9. Ivanenko, Svitlana. Interkulturelle Stilistik der deutschen und ukrainischen Sprache : Vorlesungsreihe / S. Ivanenko. – Kyjiw : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – 173, [1] S. – Bibliogr.: S. 162-171. – ISBN 978-966-660-722-8

  10. Karamysheva, Iryna. Contrastive grammar of English and Ukrainian Languages. 2nd ed. / I. Karamysheva. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2012. – 319, [1] p. – ISBN 978-966-382-380-5

  11. Shchur, O. Illustraded Irregular Verbs in Rhyme and Rhythm / O. Shchur. – Кам'янець-Подільський : видавець Звойленко Д. Г., 2011. – 36 p. – ISBN 978-617-620-021-5

  12. Skoropad, Jaroslawa. Deutsch mit Freude : підручник для 4 кл. загальноосвітніх навчальних закладів / J. Skoropad. – Львів : Світ, 2011. – 198, [2] S. – ISBN 978-966-603-725-4

  13. Yeliseyev, S. L. A Book of Reading in Interpretation of Fiction / S. L. Yeliseyev, V. V. Fisenko. – Luhansk : Luhansk Taras Shevchenko National University, 2012. – 154, [2] p. – Bibliogr.: p. 153-154

  14. Гаврилюк-Сергеєва, Ольга Степанівна. English with mice : підруч. для 1-го кл. спеціаліз. шк. з поглибленим вивч. англ. мови = English with mice : form 1 one / О. С. Гаврилюк-Сергеєва ; [відп. за вип. С. В. Федченко ; за заг. авт. редакцією ; художнє оформ. Олени та Сергія Мягкових ; дизайн обкл. Є. О. Ільницького]. – Київ ; Ірпінь : Перун, [2007]. – 174, [1] с. : кольор. іл. – ISBN 966-569-222-4

  15. Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка. Обрії наукового пошуку : літературознавство : мовознавство : перекладознавство : зб. на пошану проф. Івана Мегели / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; за ред. Миколи Зимомрі ; [редкол. : О. Г. Астаф'єв [та ін.] ; випуск у світ : Олександр Бабич]]. – Київ : Вадим Карпенко, 2011. – 428 с. – ISBN 978-966-1516-14-3

  16. Карп'юк, Оксана Дмитрівна. Англійська мова : підруч. для 3-го кл. загаальноосвіт. навч. закл. / Оксана Карп'юк ; [ред. І. Ратушний ; худож. Л. Бейгер]. – Тернопіль : Лібра Терра, 2012. – 159, [1] с. : кольор. іл. – ISBN 966-7943-44-5 ("Навчальна книга", 2003). – ISBN 966-8790-18-9

  17. Карп'юк, Оксана Дмитрівна. Англійська мова : підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл / Оксана Карп'юк ; [ред. : Ігор Миколів, Наталія Батрин ; худож. : Любомир Бейгер, Інна Малявська ; відп. за вип. Іван Білах ]. – Тернопіль : Лібра Терра, 2012. – 199 с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-308-239-4 (2008). – ISBN 978-966-8790-48-5 (2009)

  18. Меметов, А. Къырымтатар тили : окьутув кьырымтатар тилинде алып бфгылгьан 5-инджи сыныф талебелери ичюн дерслик / А. Меметов, Л. А. Алиева, И. А. Меметов. – Симферополь : Къырымдевокьувпеднешир, 2011. – 224 с. – ISBN 978-966-354-434-2

  19. Меметов, А. Къырымтатар тили : окьутув кьырымтатар тилинде алып бфгылгьан 11-инджи сыныф талебелери ичюн дерслик / А. Меметов, Л. А. Алиева, И. А. Меметов. – Симферополь : Къырымдевокьувпеднешир, 2011. – 207, [1] с. – ISBN 978-966-354-424-3

  20. Методика навчання української мови в початковій школі : (теоретико-прикладний аспект) : хрестоматія. Ч. 2 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, держ. закл. ; [Н. В. Мордовцева, М. М. Починкова, О. М. Цалапова ; за ред. авторів]. – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2012. – 155 с. – Бібліогр. у кінці ст.

  21. Методика навчання української мови в початковій школі : (теоретико-прикладний аспект) : хрестоматія. Ч. 1 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, держ. закл. ; [Н. В. Мордовцева, М. М. Починкова, О. М. Цалапова ; за ред. авторів] . – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2012. – 183 с. – Бібліогр. у кінці ст.

  22. Функціонально-комунікативна і текстова парадигма українських прийменників та їхніх еквівалентів : [монографія] / [К. М. Виноградова, І. Г. Данилюк [та ін.] ; відп. ред. І. Р. Вихованець]] ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк : Вебер, Донецька філ., 2009. – 209 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-335-227-5

  23. Харахады, С. И. Элифбе : 1-инджи сыныф ичюн дерслик / С. И. Харахады. – Симферополь : Къырымдевокъувпеднешир, 2010. – 159, [1] с. – ISBN 978-966-354-361-1

  24. Щавурський, Борис Богданович. Світова література. 6 клас : посібник-хрестоматія / Б. Б. Щавурський ; [голов. ред. Б. Є. Будний ; ред. Г. В. Осадко, Т. І. Риженко ; худож. В. А. Басалига]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2012]. – 431 с. : іл. – ISBN 978-966-10-2547-8

 географія


  1. Toponymic guidelines for map and other editors. Ukraine : for international use / prep. by N. Syvak, V. Ponomarenko, O. Khodzinska, I. Lakeichuk. – Kyiv : Kartographia, 2011. – 48 p. + dod. 1l. kart. – ISBN 978-966-475-839-7

  2. Tourisr atlas "Kyivska oblast" / ed. I. Kopylova. – Kyiv : SSPE "Kartografia", 2011. – 94, [2] p. – ISBN 978-966-475-838-0

 ІСТОРІЯ

  1. Енциклопедія історії України : [у 10 т.]. Т. 8. Па-Прик / Ін-т історії України НАН України ; Ред. рада: голова ради В. М. Литвин ; чл. ради: В. М. Геєць [та ін.] ; редкол.: В. А. Смолій (голова), Г. В. Боряк [та ін.]. – Київ : Наукова думка, 2011. – 508, [9] с. – ISBN 966-00-0632-2. – ISBN 978-966-00-1142-7 (т. 8)

  2. В'ячеслав Антонович Квітинський / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол. : Л. В. Губерський (голова), О. К. Закусило (заст. голови), М. О. Карпенко [та ін.]]. – [Київ] : Київський університет, 2011. – 86 с. : фотогр. – (Видатні вихованці та педагоги). – Бібліогр.: с.66-67

  3. Кулішенко, Галина Іванівна. Дерева нашої юності шумлять!. : [спогади, ст., вірші, пісні, док., світлини] / Галина Кулішенко ; упоряд. Ю. М. Кулішенко. – Київ : Криниця , 2011. – 252, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-7575-93-9

  4. Мінгазутдінов, Олександр Федорович. Яків Петрович Батюк : атлас / А. Ф. [тобто О. Ф.] Мінгазутдінов, В. О. Суярко ; [редкол.: Л. В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2010. – 67 с. : фотогр. – (Видатні вихованці та педагоги). – Бібліогр.: с. 66-67

  5. Павло Родіонович Романчук : атлас / [В. М. Єфіменко ; редкол. Л. В. Губерський та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2010. – 91 с. : фотогр. – (Видатні вихованці та педагоги). – Бібліогр.: с. 66

Каталог: datas -> upload -> files
files -> Академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2008 рік
files -> Реферативної інформації днпб україни ім. В. О. Сухомлинського організація профорієнтаційної роботи в школі
files -> Реферативний огляд Вступ
files -> Освіта. Виховання. Навчання
files -> Державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в о. сУхомлинського освіта японії
files -> Звіт про роботу Академії педагогічних наук України за 2006 рік / апн україни; Упоряд. Полонська Т. К. К. апн україни, 2007. 259 с
files -> В. О. Сухомлинського педагогіка сімейного виховання дітей шкільного віку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка