Освітніми потребами в закладах професійної освіти. Співпраця професійно-технічногоСкачати 14.75 Mb.
Дата конвертації22.11.2018
Розмір14.75 Mb.
#66123
 • Психологічний супровід учнів з особливими
 • освітніми потребами в закладах професійної
 • освіти.
 • Співпраця професійно-технічного
 • навчального закладу зі школами-інтернатами та
 • громадськими організаціями щодо
 • допрофесійної підготовки та соціалізації
 • молоді з обмеженими можливостями

Учні з особливими потребами постійно знаходяться під спостереженням майстрів виробничого навчання, а також практичного психолога. Практичний психолог веде статистику учнів з особливими потребами, має в наявності індивідуальні соціально-психологічні картки на учнів, де фіксується вся інформація стосовно психологічного стану учнів, особливостей поведінки, рівня тривожності, рівень психологічного спілкування тощо. З цими учнями проводяться бесіди, корекційно-розвивальні заняття, направлені на адаптацію учнів з особливими потребами до навчання сім’ї і вихованні дітей.

 • Учні з особливими потребами постійно знаходяться під спостереженням майстрів виробничого навчання, а також практичного психолога. Практичний психолог веде статистику учнів з особливими потребами, має в наявності індивідуальні соціально-психологічні картки на учнів, де фіксується вся інформація стосовно психологічного стану учнів, особливостей поведінки, рівня тривожності, рівень психологічного спілкування тощо. З цими учнями проводяться бесіди, корекційно-розвивальні заняття, направлені на адаптацію учнів з особливими потребами до навчання сім’ї і вихованні дітей.
 • Проведення тренінгового заняття з
 • подолання тривожності

Відповідно до проведених психологічних моніторингів, більшості учнів з особливими потребами властиві суттєві проблеми, пов'язані із навчанням. Вони відчувають себе ізольовано, зневірюються у власних силах, їм властиві підвищена тривожність, роздратованість, емоційні розлади, вони переживають великий дефіцит соціальних контактів, стикаються із труднощами міжособистісних відносин, у міжособистісних стосунках спостерігаються підлеглі відношення, підвищена потреба у захисті, відповідальність за прийняття рішення найчастіше перекладається на оточуючих, у їхній мові домінують слова: самотність, нездатність, неспроможність, марність життя, занижена самооцінка, невпевненість у собі, втрачають впевненість у собі, в можливостях самореалізації, зокрема в особистісній сфері.

 • Відповідно до проведених психологічних моніторингів, більшості учнів з особливими потребами властиві суттєві проблеми, пов'язані із навчанням. Вони відчувають себе ізольовано, зневірюються у власних силах, їм властиві підвищена тривожність, роздратованість, емоційні розлади, вони переживають великий дефіцит соціальних контактів, стикаються із труднощами міжособистісних відносин, у міжособистісних стосунках спостерігаються підлеглі відношення, підвищена потреба у захисті, відповідальність за прийняття рішення найчастіше перекладається на оточуючих, у їхній мові домінують слова: самотність, нездатність, неспроможність, марність життя, занижена самооцінка, невпевненість у собі, втрачають впевненість у собі, в можливостях самореалізації, зокрема в особистісній сфері.

Важливим фактором для наших учнів є те, що в Центрі вони не просто навчаються, отримують освіту і здобувають знання та навички для майбутньої професії, яку обрали під час вступу до навчального закладу. Необхідно не тільки усунути причини, які заважають учням навчатися, а й з’ясувати: чи не стануть вони на заваді для отримання професії. І основним завданням практичного психолога є психологічний супровід розвитку та навчання учнів з особливими потребами.

 • Важливим фактором для наших учнів є те, що в Центрі вони не просто навчаються, отримують освіту і здобувають знання та навички для майбутньої професії, яку обрали під час вступу до навчального закладу. Необхідно не тільки усунути причини, які заважають учням навчатися, а й з’ясувати: чи не стануть вони на заваді для отримання професії. І основним завданням практичного психолога є психологічний супровід розвитку та навчання учнів з особливими потребами.
 • Здобуття практичних вмінь та навичок
 • з професії “Складальник верху взуття”

Що ми робимо в Центрі для ефективного психологічного супроводу учнів з обмеженими можливостями?

 • Що ми робимо в Центрі для ефективного психологічного супроводу учнів з обмеженими можливостями?
 • По-перше, діагностика. Вона дає можливість отримати необхідну інформацію про особистість учня, його розвиток, потенціальні можливості, потреби, життєві цінності. Накопичений досвід діагностичного підходу до організації навчально-виховного процесу допомагає розв'язанню актуальних педагогічних проблем.
 • У своїй роботі з даною категорією учнів ми використовуємо такі методики:
 • Тест - Формула темпераменту;
 • Тест опитувальник акцентуацій характеру Леонгарда-Шмішека;
 • Тест-опитувальник ―Потреба в досягненні‖ (Ю.Орлов);
 • Тест-опитувальник ―Потреба в спілкуванні‖ (Ю. Орлов);
 • Шкала визначення ступеня самоповаги Розенберга;
 • Методика «Ваша тривожність»;
 • Методика на визначення самооцінки;
 • Методика самооцінки психічних станів Г.Айзенка;
 • Особистісний запитальник Г. Айзенка та ін.

Ось наприклад було використано одну з методик.

 • Ось наприклад було використано одну з методик.
 • Психогеометричний тест С. Деллінгер – визначення типу особистості за геометричною фігурою.
 • Мета: виявити індивідуально-типологічні особливості особистості
 • Матеріали та обладнання: бланк, ручка
 • Процедура дослідження: Дану методику краще використовувати для експрес-діагностики. Дослідження можна проводити як індивідуально, так і з групою людей. При роботі із групою необхідно забезпечити самостійність виконання завдання. Кожному досліджуваному дається окремий бланк.
 • Інструкція: „Подивіться на п'ять відомих для Вас геометричних фігур, порахуйте їх від 1 до 5. Виберіть з них ту, про яку можете сказати, що це Ви, постарайтесь відчути саме свою форму, якщо важко визначитись, то оберіть фігуру, яка найбільше сподобалась позначне її цифрою - 1, фігура, яка менше сподобалась, ніж перша, поставте – 2, і так далі. Номерацію ставте під кожною фігурою.

Тренінг корекції тривожності у дітей з особливими потребами

 • Перш за все треба зазначити, що до корекційної програми були залучені ті учні, у яких згідно із результатами психологічного моніторингу дослідження було виявлено підвищену тривожність. Причому враховувалися результати і тестування, і проективної методики, і на основі їх співставлення було виявлено учнів, яким необхідна корекція.
 • Було виділено три напрямки, за якими буде здійснюватися корекція протягом всіх тренінгів:
 • Навчання прийомам оволодіння своїм емоційним станом;
 • Розширення можливостей формуванням умінь і навичок, необхідних для успішного виконання діяльності;
 • Перебудова самооцінювання і структури мотивів підлітка.

У ході тренінгу було проведено 4 блоки психологічних занять:

 • Метою першого блоку занять було знайомство з учасниками, створення позитивної атмосфери взаємодії, довіри, зниження психологічного дискомфорту, емоційної напруженості, а також підвищення самооцінки учнів, їх самопізнання, виховання бажання до самовдосконалення. Тому його тема звучить: „Пізнаю себе "

Це блок занять складається із чотирьох вправ: „Австралійський дощ, „П’ять добрих слів, „Сильні і слабкі сторони, „Усмішка по колу. А також із оголошення правил гри, знайомства, бесіди та прощання.

 • Це блок занять складається із чотирьох вправ: „Австралійський дощ, „П’ять добрих слів, „Сильні і слабкі сторони, „Усмішка по колу. А також із оголошення правил гри, знайомства, бесіди та прощання.
 • На початку тренінгу учнів було ознайомлено із тим, що таке тренінг та повідомлено його тему. Наступним кроком було ознайомлення учнів із правилами роботи в тренінговій групі.
 • Знайомство, що полягало у виготовленні бейджиків, представлені себе та своїх, відмінних від всіх, рис, учасникам потрібно розказати про себе. Проте, деяким з них робити це було важко, тому необхідно було підтримувати їх у бажанні щось розказати про себе.
 • Під час висловлювань своїх очікувань від тренінгу багато учасників говорили про те, що хочуть дізнатися щось нове, поспілкуватися, корисно провести час. Тобто, спостерігалося те, що серед висловлених очікувань не було очікувань щодо усунення тривожності. Це можна пояснити тим, що учасники по-перше, не хочуть говорити про свої проблеми на загал, довіритися, по-друге, жоден з них ще ніколи не брав участі у тренінгу, тому вони не знають, чого можна від нього очікувати.

Наступним йде блок корекційних ігор перша з них - „П’ять добрих слів своєму другові. Написати гарні риси своїх друзів, а потім намагатися відгадати їх за характеристиками.

 • Наступним йде блок корекційних ігор перша з них - „П’ять добрих слів своєму другові. Написати гарні риси своїх друзів, а потім намагатися відгадати їх за характеристиками.
 • Вправа „Сильні і слабкі сторони – написати свої слабкі та сильні сторони. Гра показала те, що для більшості учасників легше було писати свої негативні риси, ніж позитивні, що є дуже характерним для тривожних підлітків, у яких занижена самооцінка. Цікаво те, що всі учасники хотіли позбутися такої риси як лінь. Серед інших названих були: невпевненість, неприязнь до світу, образливість, хвилювання.
 • Гра „Усмішка по колу проводилась як елемент прощання. В деяких учасників виникали затруднення у її виконанні через невпевненість та деяку несформованість роботи у тренінговій групі.
 • Аналізуючи дані заняття можемо говорити про те, що мета їх була реалізована. Труднощі, які виникали, не можна вважати якимись недоліками в досягненні мети, враховуючи те, що для тривожних підлітків характерно проявляти страх, невпевненість, певну скутість та недовіру, що й проявлялося під час тренінгу.

Допрофесійна підготовка в школах-інтернатах

 • На сьогодні найпоширенішою формою піклування про учнів з особливими потребами в Україні є інституційна, яка передбачає соціалізацію їх у стінах шкіл-інтернатів. Однак недоліки інтернатної системи, соціального виховання стають на заваді формуванню соціальної мобільності та інтегрованості вихованців. Навчально-виховний процес у спеціальній школі (школі-інтернаті) не досить має корекційну спрямованість. Завдяки нашій співпраці, роботі майстрів та психолога (участь їх на уроках трудового навчання, спільне проведення виховних заходів, змагань)в розвитку допрофесійної підготовки, індивідуальному та диференційованому підходу в процесі навчання створюються передумови для подолання порушень психофізичного розвитку, засвоєння учнями програмового матеріалу вже ПТНЗ, розвитку їх здібностей, професійно-трудової підготовки, подальшої соціалізації.  
 • Співпраця нашого навчального закладу з Громадською організацією
 • “Київська міська спортивна федерація бадмінтону інвалідів” – це призові
 • Місця учнів з особливими потребами на параолімпіадах.
 • Учні з особливими потребами
 • на Спеціальній олімпіаді в Нагано (Японія).
 • Співпраця з туристичним клубом “Шагомір” дозволяє учням з особливими потребами долати труднощі спілкування, проявів емоцій у піших походах по всій Україні

Дякуємо за увагу!


Каталог: images
images -> На реферат надається письмова рецензія передбачуваного наукового керівника або іншого фахівця, призначеного приймальною комісією
images -> Програма для складання вступного іспиту до аспірантури
images -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
images -> Віртуальна виставка праць викладачів об’єднання сільськогосподарських бібліотек Житомирської області за 2014 рік
images -> Медсестринство в геронтології та геріатрії
images -> Гостра дихальна недостатність
images -> Програма вступного випробування з іноземної мови (англійська, німецька, французька) за професійним спрямуванням
images -> Розвиток вітчизняної системи електронних наукових видань
images -> Програма м. Івано-Франківськ, 2011 міністерство охорони здоров’я україни

Скачати 14.75 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка