Отримано” Реєстраційний номер № від “ ” 200 р. “Відправлено з зауваженнями”Дата конвертації08.01.2017
Розмір0.61 Mb.
#7236
КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ

КАФЕДРА СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ТА ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Отримано”Реєстраційний номер № _______

від “____” ____________ 200__ р.

Відправлено з зауваженнями”Реєстраційний номер № _______

від “____” ____________ 200__ р.

Отримано повторно”Реєстраційний номер № _______

від “____” ____________ 200__ р.

ЗВІТ

З Проектної ПРАКТИКИ

 ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Спеціальність 6.050103  „ Прграмна інженерія”
Виконав

студент групи
____________
Іванов І.І.(підпис і дата)
Напрям підготовки

6.050103 ‑ Програмна інженерія

Керівник

практики


доцент,

к.ф.-м.н.


____________Петров П.П.(оцінка, підпис, дата) 

Запоріжжя2014

РЕФЕРАТ
Звіт складається з ___ сторінок, ___ рисунків, __ таблиць, __ джерел.

Об’єкт дослідження — проектування інформаційних систем на основі Google App Engine.

Предметом дослідження – розробка мобільного комп'ютерного додатку для операційної системи Android.Актуальність теми проектної практики полягає в тому, що в умовах зростання потужності комп’ютерних центрів зростає потреба в ефективних інструментах їх використання як для вирішення виробничих завдань, так і для створення побутових комп'ютерних додатків. Застосування технологій Google App Engine дозволяє створювати інформаційні системи, доступ до яких забезпечується як зі стаціонарних, так і з мобільних комп'ютерних пристроїв. При виконанні завдань практики використовувались: операційна система Linux, система ADT Eclipse з встановленим програмним пакетом Google App Engine та мобільні пристрої з операційною системою Android 2.2 та 4.2.
КЛЮЧОВІ СЛОВА Google App Engine, ADT Eclipse, Java, Android
ЗМІСТ
Вступ....................................................................................................
1

Огляд подібного програмного забезпечення....................................
1.1

Загальна постановка задачі................................................................
1.2

Програмне забезпечення, що вирішує проблему.............................
1.3

Технології, що забезпечують вирішення проблеми........................
2.

Проектування програмного забезпечення........................................
2.1

Аналіз вимог до програмного забезпечення....................................
2.2

Загальна архітектура ПЗ та опис взаємодії між компонентами.....Висновки..............................................................................................СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...........................................
ВСТУП
Проектна практика є останньою практикою навчального плану підготовки бакалаврів за напрямком 6.050301 “Програмна інженерія” і проводитися після засвоєння основної частини програм дисциплін теоретичної, професійної та практичної підготовки студентів.

Завданням практики є: • вивчення ххххххххххх хххххххххххххх ххххххххххххххх ххххххххххххх;

 • засвоєння методів ххххххххххххххххххххххххх хххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх;

 • поглиблення навичок ххххххх х хххххххххххххххх хххххххххххх ххххх хххххххххх ххххххххххххххххххх хххххххххх хххххххххх хх ххххххххх.

В результаті проходження практики:

 • було отримано знання, щодо ххххххххх хххххххх ххххххххх хххххххххх хххххххххх хххххххххххх ххххххххххх ххххххххх хххххххххххх хххххххххх;

 • було досліджено ххххххххх хххххххх ххххххххх хххххххххх хххххххххх хххххххххххх ххххххххххх ххххххххх хххххххххххх хххххххххх;

 • було розроблено ххххххххх хххххххх ххххххххх хххххххххх хххххххххх хххххххххххх ххххххххххх ххххххххх хххххххххххх хххххххххх.


1. Огляд подібного програмного забезпечення

1.1 Загальна постановка задачіХххххххххххххххх хххххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх хххххххххх ххххххххххххххххх хххххххххххххххххххх ххххххххххххххх ххххххх хххххххххххх х хххххххххххххх хххххххх хх хххххххххххх ххххххххххххх хххххххх.

1.2. Програмне забезпечення, що вирішує проблему
Хххххххххххххххх хххххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх хххххххххх ххххххххххххххххх хххххххххххххххххххх ххххххххххххххх ххххххх хххххххххххх х хххххххххххххх хххххххх хх хххххххххххх ххххххххххххх хххххххх.

Рисунок 1 — Приклад рисунку. Інтерфейс форми даних про клієнта1.3. Технології, що забезпечують вирішення проблеми
Хххххххххххххххх хххххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх хххххххххх ххххххххххххххххх хххххххххххххххххххх ххххххххххххххх ххххххх хххххххххххх х хххххххххххххх хххххххх хх хххххххххххх ххххххххххххх хххххххх.
Таблиця 1

Характеристики


2. Проектування програмного забезпеченняХххххххххххххххх хххххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх хххххххххх ххххххххххххххххх хххххххххххххххххххх ххххххххххххххх ххххххх хххххххххххх х хххххххххххххх хххххххх хх хххххххххххх ххххххххххххх хххххххх.

2.1. Аналіз вимог до програмного забезпечення
Хххххххххххххххх хххххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх хххххххххх ххххххххххххххххх хххххххххххххххххххх ххххххххххххххх ххххххх хххххххххххх х хххххххххххххх хххххххх хх хххххххххххх ххххххххххххх хххххххх.
Рисунок 2 — Приклад діаграми варіантів використання


2.2. Загальна архітектура ПЗ та опис взаємодії між компонентами
Хххххххххххххххх хххххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх хххххххххх ххххххххххххххххх хххххххххххххххххххх ххххххххххххххх ххххххх хххххххххххх х хххххххххххххх хххххххх хх хххххххххххх ххххххххххххх хххххххх.
Рисунок 3 — Приклад схеми даних
Хххххххххххххххх хххххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх хххххххххх ххххххххххххххххх хххххххххххххххххххх ххххххххххххххх ххххххх хххххххххххх х хххххххххххххх хххххххх хх хххххххххххх ххххххххххххх хххххххх.

Хххххххххххххххх хххххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх.Рисунок 4 — Приклад діаграми класів
Хххххххххххххххх хххххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх хххххххххх ххххххххххххххххх хххххххххххххххххххх ххххххххххххххх ххххххх хххххххххххх х хххххххххххххх хххххххх хх хххххххххххх ххххххххххххх хххххххх.

Хххххххххххххххх хххххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх хххххххххх ххххххххххххххххх хххххххххххххххххххх ххххххххххххххх ххххххх хххххххххххх х хххххххххххххх хххххххх хх хххххххххххх ххххххххххххх хххххххх.
 1. ВИСНОВКИ

У ході проходження проектної практики було

Вивчено ……………….

Розглянуто ………………………

Показано………….

Створено ………………………….

Отримано ……………………

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 1. Античная мифология : энциклопедия / [сост., ред. и предисл. К. Королева]. – М. ; СПб : Эксмо : Мидгард, 2005. – 768 с. : ил. – ISBN 5-699-07260-8.

 2. Збірник текстів з курсу “Педагогіка”. У 3 ч. Ч. 1. Дидактика : навч.-метод. посіб. / за заг. ред. Л. Ковальчук. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 120 с. – ISBN 978-966-613-552-3.

 3. Nierowności społeczne a wzrost gospodarczy. Zesz. nr 10. Gospodarka oparta na wiedzy / [red. Michał Gabriel] ; Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii. – Rzeszow : [b. w.], 2007. – 626 s. – ISBN 978-83-7338-309-8.

 4. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. – К. : Європ. ун-т, 2007. – 219 с.

 5. Європейський Союз : словник-довідник [уклад. Н. Яцко та ін.]. – 2-ге вид., оновлен. – К. : Карпенко, 2007. – 119 с.

 6. Блум Гарольд. Західний канон: книги на тлі епох : пер. з англ. / Гарольд Блум; [заг. ред. Ростислава Семківа]. – К. : Факт, 2007. – 720 с. – (“Висока полиця”). – ISBN 978-966-359-205-3. – ISBN 966-359-091-0 (серія).

 7. Вовк Володимир Михайлович. Математичні методи дослідження операцій в економіко-виробничих системах : монографія / В. М. Вовк. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 584 с. – ISBN 979966-613-532-5.

 8. Попова Ирина Николаевна. Грамматика французского языка. Практический курс Le Francais : учеб. для студ. вузов / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова. – Изд. 12-е стер. – М. : Нестор Академик Паблишерз, 2003. – 480 с. – ISBN 0460-0509.

 9. Савчин Володимир Павлович. Електронне перенесення в напівпровідникових структурах : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. П. Савчин, Р. Я. Шувар. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 688 с. – ISBN 978-966-613-569-1.

 10. Воробель Яніна Максимівна. Англійська мова : навч. посіб. / Яніна Максимівна Воробель, Ольга Анатоліївна Шумська, Михайло Зенонович Гамкало. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 106 с. : іл. – ISBN –.

 11. Глинський Ярослав Миколайович. Паскаль. Turbo Paskal i Delphi : навч. посіб. / Глинський Я. М., Анохін В. Є., Ряжська В. А. – 4-те вид. – Львів : [Деол, СПД Глинський], 2003. – 144 с. – ISBN 9667449-17-3.

 12. Історія світової та української культури : підруч. для студ. ВНЗ / В. Греченко, І. Чорний, В. Кушнерук, В. Режко. – К. : Літера, [2005]. – 464 с. – ISBN 966-95287-8-Х.

 13. Український орфографічний словник : близько 170 000 слів / за ред. В. М. Русанівського ; [уклали : В. В. Чумак, І. В. Шевченко, Л. Л. Шевченко, Г. М. Ярун] ; НАН України ; Укр. мовно-інформ. фонд ; Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні. – Вид. 6-те, переробл. і допов. – К. : Довіра, 2006. – 960 с. – (Словники України). – ISBN 966-507-206-4.

 14. Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки, 1918–1945 рр. : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Баран З. А., Кипаренко Г. М., Мовчан С. П. [та ін.] ; за ред. М. Швагуляка. – Львів : Афіша, 2005. – 288 с. – ISBN 966-325-052-6.

 15. Вища математика : навч. посіб. для студ. ВНЗ. У 2 ч. / Лиман Федір Миколайович, Власенко Віталій Федорович, Петренко Світлана Віталіївна та ін.]. – Суми : Університет. книга, 2006. – 624 с. – ISBN 966-680-230-9.

 16. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности : междунар. науч.-техн. конф, 3—5 окт. 2007 г. : тезисы докл. — Х., 2007. — С. 33.

 17. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 — ДСТУ ISO 6107-9:2004. — [Чинний від 2005—04—01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. — (Національні стандарти України).

 18. Атлас мира [Электронный ресурс] : мощные тематич. карты регионов, истор. справки и путеводители, экономич. обзоры, масштабирование любой точки планеты. – 80 Min / 700 MB. – [К.] : Компроект / ТОВ “Фортресс Паблішинг”, 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – (Master Soft ; Делаем знания доступными). – Систем. вимоги: Pentium 100 MHz ; 32 Mb RAM ; 8 Mb Video ; від 2-х до 32-х CD-ROM ; Windows 95/98/МЕ/ XP/2000. – Назва з контейнера.

 19. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі [Електронний ресурс] : електронні ресурси в науці, культурі та освіті : підсумки 10-ї Міжнар. конф. “Крим-2003” / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm

Каталог: cpu edu -> pluginfile.php
pluginfile.php -> Дипломна робота молодшого спеціаліста
pluginfile.php -> Кваліфікаційна робота
pluginfile.php -> Дипломна робота розробка android-додатку "читач pdf" Виконав ст групи ki 011
pluginfile.php -> 1. Моделі системи освіти в сучасному світі. Модель освіти як державно-відомчої організації, модель розливальної освіти
pluginfile.php -> 1. Моделі системи освіти в сучасному світі. Модель освіти як державно-відомчої організації, модель розливальної освіти


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка