П проблема, етапи уроку Вимоги І засоби І. Підготовка до уроку Тема Сформульована повинна бути чітко, щоб учні могли повторити. Записується на дошці під час її оголошенняСкачати 133.55 Kb.
Дата конвертації23.03.2017
Розмір133.55 Kb.
#13080
ТипУрок
Порадник викладача


П Проблема, етапи уроку

Вимоги і засоби

І .Підготовка до уроку

Тема

Сформульована повинна бути чітко, щоб учні могли повторити. Записується на дошці під час її оголошення.

Мета :

 • Навчальна (дидактична)

 • Розвиваюча
 • Виховна

Випливає з теми уроку. На комбінованому уроці їх дві : поточна і попереднього уроку. Бажано, щоб її формулювали учні.

Розвиток загально навчальних і спеціальних навичок. Потрібно не вивчити , а усвідомити.

Охоплює виховний потенціал навчального матеріалу. Включає культуру спілкування, взаємоповагу, доброзичливість. Виховує особистість викладача.Тип уроку :

 • Урок засвоєння нових знань;

 • Урок застосування знань і формування вмінь;

 • Урок узагальнення і систематизації знань та вмінь;

 • Урок контролю і корекції знань та вмінь;

 • Урок закріплення знань (повторення)

 • Урок застосування знань, навичок, умінь у нетипових ситуаціях

 • Комбінований.

Форми і методи різні : проблемний підхід, евристична бесіда, урок-лекція, робота з різними джерелами, ТЗН тощо

З’ясування можливостей застосування знань у навчальному пізнанні й практичних ситуаціях, формування досвіду застосування знань предметних і загальних навчальних умінь.

Виявлення взаємозв’язків між елементами знань, їх класифікація, введення вивченого в систему засвоєного раніше (врахувати принцип новизни)


Виявлення якості знань і вмінь, що характеризує стан засвоєння учнями програмового матеріалу. Повторне опрацювання не достатньо засвоєного матеріалу.

Поєднання двох і більше цілей уроків попередніх типів.Форми проведення уроку

Лекція, семінар, залік, конференція, прес-конференція, інтегрований (бінарний урок), подорож, експеримент, дискусія, спектакль, КВК, «Щасливий випадок», «Поле чудес», огляд знань, «Клуб чомусиків», дослідження, бліц-турнір, блок-тема, «Мозкова атака»

Методи та прийоми

Розповідь, розповідь з елементами бесіди, евристична бесіда, створення проблемної ситуації, робота з підручником, з додатковою літературою, заповнення таблиць, складання схем, опорний конспект, робота в парах, бригадах. Використання кіно-відео-діа-фільмів, слайдів, платівок, касет, музичного супроводу. Ігри , диктанти, робота з сигнальними картками, анкетування, тестування, самостійна, лабораторна, практична робота, ведення словника, додаткові завдання до уроку –цікаві повідомлення, загадки, прислів’я , вікторина, бліц-турнир, виставка, повідомлення результатів спостережень.


Наочність

Підручник, додаткова література, реферати, статті з часописів, таблиці, малюнки, листівки, плакати, колекції, посібники, моделі, муляжі, лабораторне обладнання.

Дидактичні посібники, матеріали (картки , тексти, тести тощо)Технічні засоби навчання

Кіно-діа-відео-апаратура, слайд апарат, діапроектор, графо проектор, програвач, магнітофон,

Міжпредметні зв’язки


Предмети загальноосвітньої підготовки, спеціальна технологія, матеріалознавство, виробниче навчання.

ІІ. Хід уроку

Перевірка знань

До початку уроку наочність бажано не показувати, використовувати її тільки при поясненні нового матеріалу.

Індивідуальне опитування , заповнення таблиць, схем за картками, самостійна робота за індивідуальними різнорівневими картами, «німими» малюнками, наочністю, практичні завдання, задачі. Самоперевірка, перевірка викладачем за сигнальними картками, тестами, різними завданнями.Оголошення теми уроку

Запис на дошці і в зошиті.

Формування цілей


Викладачем, краще - учнями.

Актуалізація життєвого досвіду та опорних знань

Евристична бесіда для встановлення зв’язків матеріалу з попереднім досвідом учнів, їхніми знаннями, інтересами, потребами, нахилами, здібностями.

Вікторина для окремих учнів за завданнями викладача для короткого повідомлення нового матеріалу. Повторення мети, формулювання висновку учнями.Мотивація навчальної діяльності учнів

Створення проблемної ситуації.

Повідомлення цікавого факту, читання вірша. З’ясування важливості даної теми.

Визначення порядку вивчення теми.


Вивчення нового матеріалу
Принципи:

науковість

доступність

наочність

проблемність

самостійність

активність

систематичність послідовність

диференційованість

зв'язок теорії з практикоюПроводиться евристична розповідь з елементами бесіди. Створюється опорний конспект, таблиці, терміни записуються на термінологічний дошці та у словниках.
До кожного пункту теми ставляться пошукові запитання.

Після вивчення кожного пункту нового матеріалу –закріплення і пригадування мети та того, що залишилося ще вивчити.

Самостійна робота учнів : викладач дає завдання, учні працюють самостійно (робота з підручником). Завдання: скласти простий чи складний тести, поставити запитання до малюнку, картинки, схеми, тощо, для товариша, для викладача, термінологічна робота,занесення даних до таблиці.

Терміни записуються на дошці і в зошиті, проговорюються вголос не менше 3-хразів.

Заповнення таблиці, схеми відбувається паралельно з поясненням.


Узагальнення знань

Гра, тестування, завдання «закінчити фразу», розв’язування кросворда, вікторина тощо

Учні разом з викладачем роблять висновки про значення даної теми в житті людини і стисло викладають головні пункти теми,що вивчається.Підсумки уроку


Рефлексія :постановка питання типу « якою була тема уроку ? Що ви дізналися нового? Що було не зрозуміло ?» Проведення Оцінювання учнів : викладачем (з коментуванням), учнями, взаємооцінювання, самооцінки тощо.

Повідомлення домашнього завдання

Домашнє завдання має бути чітким, зрозумілим, творчим (краще !). Це може бути : читання тексту , складання запитань, опорних конспектів, схем, таблиць, проробка досліду, розв’язання вправ, задач, проблемних ситуацій, завдань, підготовка інформаційного матеріалу, реферату, доповіді, написання твору, есе, випустити листівку, стіннівку, створити слайдові презентацію, скласти кросворд, чайнворд, ребус, підібрати прислів’я, цитати, тощо.

Додаткові запитання.

Їх ставить викладач (підібрані попередньо, цікаві, несподівані,), вони мають зацікавити учнів своєю відповіддю, і мають бути або як завершення вивченої теми, або як перехід до наступної теми, вони повинні спонукати учнів до роботи дома.«План уроку – це детальна програма керування навчально-виховною діяльністю учнів на уроці…

За умови проведення уроків у паралельних навчальних групах викладач може складати один план-конспект уроку, але слід враховувати особливості проведення уроку в кожній групі.

План проведення ЛПР та ПР відображає короткий зміст, порядок організації і виконання роботи та, при необхідності, графік переміщення учнів, за навчальними, робочими місцями. З метою забезпечення ефективної організації ЛПР , ПР викладачем розробляються інструкційно-технологічні карти, де вказуються мета, зміст, послідовність виконання учнями завдань, перелік інструментів, обладнання і матеріалів, правила ТБ праці під час виконання роботи, контрольні запитання для самоперевірки.»
План –конспект уроку

Дата проведення _______________________група _________________________


Тема уроку _____________________ ___________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Мета уроку (триєдина) _________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тип уроку ____________________________________________________________

Методи навчання ,прийоми, ______________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Форма організації навчальної діяльності учнів _____________________________

____________________________________________________________________

Основні терміни і поняття ______________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Міжпредметні зв’язки __________________________________________________

____________________________________________________________________

Наочність _____________________________________________________________

________________________________________________________________________

Технічні засоби навчання __________________________________________________

________________________________________________________________________

Пояснення та уточнення :


 1. Тема уроку вказується дослівно як у навчальній програмі.
 1. Мета уроку визначається як навчальна, розвивальна, виховна; виходить із врахування мети теми , типу уроку, форми організації уроку, прийомів та методів навчання, які використовувалися на уроці. При визначенні навчальної мети уроку слід фразу розпочинати словами : «сформувати знання про …», «добиватися розуміння …», «добиватися усвідомлення ,,,», «переконати ….», »навчити…», «проаналізувати…».
 1. Тип уроку –визначається відповідно до класифікації : урок засвоєння нових знань; урок формування та вдосконалення навичок і вмінь; урок застосування знань, навичок, умінь; урок узагальнення і систематизації знань; комбінований урок; урок засвоєння навичок і умінь, творчого застосування їх на практиці в змінених умовах.
 1. Методи , прийоми – вказуються ті, які будуть використані на уроці : інтерактивні прийоми, групова , індивідуальна, кооперативна робота учнів, самостійна робота, робота з підручником, картками, таблицями, опорними конспектами, логічними схемами, складання підсумкових таблиць, елементи бесіди, елементи диспуту, проблемні питання тощо.

 2. Форма організації навчальної діяльності учнів – визначається відповідно до того, в якій формі буде проведено урок – гра, диспут, подорож, КВК, ділова гра, аукціон знань, конференція, семінар , захист проектів, урок-тренінг тощо. Всі ці уроки називаються нетрадиційними .
 1. Основні терміни та поняття - записуються ті терміни, поняття, які учні повинні опанувати на даному уроці.
 1. Міжпредметні зв’язки – вказується не тільки предмет , а обов’язково і тема , яка пов’язана з даною темою.
 1. Наочність – перелічуються всі засоби навчання , які будуть використовуватися на уроці : таблиці, схеми, картки, підручники, посібники, довідники, словники, муляжі, макети, тести, плакати, малюнки тощо Обов’язково треба вказувати їх назви , тобто : наприклад, таблиця «Будова атома», підручники «Хімія.10 кл.»авт. О.Буринська»
 1. Технічні засоби навчання – перелічується вся технічна частина – кіноапарат, мультимедіасистема, слайдові презентації (назви їх), кіноапарат, магнітофон, комп’ютер, комп’ютерні навчальні програми (назва їх), грамплатівки тощо, які використовуються на уроці.

В плані-конспекті уроку необхідно : • вказувати детально і послідовно вид роботи учнів, вчителя;

 • перелічувати запитання, на які учні мають дати відповіді (ідеально , якщо вчитель буде писати приблизну очікувану правильну відповідь);

 • всі математичні, фізичні, хімічні задачі, хімічні реакції, фізичні, математичні формули повинні бути розв’язані, розписані викладачем у конспекті;

 • Опорні конспекти , логічні схеми, таблиці, діаграми мають бути зафіксовані в конспекті;

 • Цитати, вислови видатних людей зазначаються викладачем у конспекті

 • .Етап рефлексії розписується повністю, з запитаннями, формою проведення рефлексії, видами роботи учнів під час її проведення.

 • Домашнє завдання вказується чітко, детально.

 Якщо урок нетрадиційної форми організації навчальної діяльності учнів , то він має ті ж самі пункти «шапки конспекту уроку», а далі може мати сценарний, конспект (сценарій), в якому вказуються дійові особи уроку.

 Рефлексія проводиться на всіх уроках ( і на нетрадиційних теж !).

Приблизна структура уроків різних типівІ. Урок засвоєння нових знань .

Мета : вивчення й первинне усвідомлення нового навчального матеріалу

 • Організаційний момент.

 • Мотивація навчальної діяльності.

 • Підготовка учнів до засвоєння, актуалізація опорних знань.

 • Вивчення нового матеріалу.

 • Первинна перевірка засвоєння знань.

 • Первинне закріплення знань.

 • Контроль і самоперевірка знань.

 • Підбиття підсумків уроку. Рефлексія.

 • Інформація –інструктаж домашнього завдання.

2. Урок формування та вдосконалення знань, вмінь,навичок.Мета : вторинне осмислення вже відомих знань, вироблення вмінь і навичок із застосування.

 • Оргмомент.

 • Мотивація навчальної діяльності учнів. Визначення меж (можливостей)застосування цих знань: що з їх допомогою можна визначити, де застосувати ?

 • Актуалізація опорних знань та їх корекція.

 • Пробне застосування знань.

 • Вправи за зразком і в подібних умовах з метою вироблення вмінь безпомилкового застосування знань.

 • Вправи з перенесенням знань у нові умови.

 • Підбиття підсумків уроку. Рефлексія.

 • Інформація-інструктаж домашнього завдання.
 1. Урок застосування знань, умінь, навичок учнів.

Мета : засвоєння вмінь, самостійно в комплексі застосування знань, умінь і навичок, використання їх в різних умовах.

  • Оргмомент

  • Актуалізація знань,умінь,навичок, необхідних для творчого застосування знань

  • Узагальнення й систематизація знань і способів діяльності.

  • Засвоєння зразка комплексного застосування ЗУН

  • Застосування узагальнених ЗУН у нових умовах

  • Контроль і самоконтроль ЗУН

  • Підбиття підсумків уроку. Рефлексія.

  • Інформація-інструктаж домашнього завдання. 1. Урок узагальнення й систематизації знань.

Мета : засвоєння знань у системі, приведення одиничних знань у систему.

 • Оргмомент.

 • Підготовка учнів : повідомлення теми (проблеми). Узагальнення окремих фактів, понять,явищ.

 • Повторення й узагальнення понять і засвоєння відповідної їм системи знань.

 • Приведення одиничних знань у систему (самими учнями)

 • Підбиття підсумків уроку. Рефлексія.

 • Інформація-інструктаж домашнього завдання


 1. Урок контролю, оцінки й корекції знань учнів.

Мета : визначення рівня оволодіння знаннями; корекція знань, умінь, навичок.

 • Оргмомент.

 • Мотивація навчальної діяльності учнів.

 • Перевірка знання фактичного матеріалу й уміння розкривати елементарні зовнішні зв’язки в предметах і явищах.

 • Перевірка основних понять (законів) і вміння самостійно пояснювати їх сутність, наводити аргументи , приклади.

 • Перевірка глибини осмислення знань та їх узагальнення.

 • Застосування знань у стандартних і змінених умовах.

 • Збирання виконаних завдань, перевірка, аналіз, оцінювання.

 • Підбиття підсумків уроку. Рефлексія.

 • Інформація-інструктаж домашнього завдання

6. Комбінований урок

Комбінований урок передбачає досягнення 2-х або декількох рівноцінних цілей : засвоєння нових знань і перевірка раніше вивченого матеріалу; засвоєння нових знань і застосування раніше набутих навичок і вмінь; формування вмінь і навичок та їх застосування на практиці та інші.


 • Оргмомент.

 • Мотивація навчальної діяльності.

 • Перевірка домашнього завдання.

 • Актуалізація опорних знань.

 • Вивчення нового матеріалу.

 • Первинна перевірка засвоєння знань.

 • Первинне закріплення знань.

 • Контроль і самоперевірка знань.

 • Підбиття підсумків уроку. Рефлексія.

Інформація, інструктаж домашнього завдання

Способи формулювання мети уроку (за В.А. Щеньовим)


Способи представлення

Типові формулювання

1. Через навчальний зміст.

Розглянути питання про… вивчити.. тощо

2. Через діяльність викладача.

Ознайомити учнів із …, дати знання про…, пояснити…, розповісти про…,тощо

3. Через процеси інтелектуального, емоційного, особистісного розвитку.

Сформувати уявлення про.., розвивати … мислення, формувати пізнавальну активність тощо

4. Через навчальну діяльність учня (результати навчання)

Називати, пояснювати, знаходити , аналізувати, визначати, прогнозувати тощо

РЕФЛЕКСІЯ НА УРОЦІ — ЕТАП УРОКУ, ПРОТЯГОМ ЯКОГО

ВИ ОСМИСЛЮЄТЕ НАБУТІ ТА

УСВІДОМЛЕНІ ВАМИ НА УРОЦІ ЗНАННЯ.

До уваги пропонуємо пам'ятку, за допомогою якої учні висловлюють осмислене й усвідомлене за допомогою прийому незакінчених речень:
СЬОГОДНІ НА УРОЦІ Я ДІЗНАВСЯ... Я НАВЧИВСЯ... МЕНІ СПОДОБАЛОСЬ...

МЕНЕ СХВИЛЮВАЛО...

МЕНЕ ЗАЦІКАВИЛО...

ЗДІЙСНИЛИСЬ МОЇ ОЧІКУВАННЯ ВІД...

-РЕЗУЛЬТАТІВ УРОКУ,

-ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ, ОТРИМАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, РОБОТИ У ГРУПІ.

Я ЗРОЗУМІВ, ЩО МЕНІ ТРЕБА:

ВИВЧИТИ... ПОВТОРИТИ… УСВІДОМИТИ...

Каталог: doc
doc -> Вимоги до оформлення реферату до вступного іспиту в аспірантуру
doc -> Вимоги до оформлення реферату до вступного іспиту в аспірантуру у рефераті мають бути висвітлені найважливіші питання, пов’язані з темою дисертаційної роботи вступника до аспірантури. Назва роботи має
doc -> Основні вимоги до реферату
doc -> Уточнення щодо оформлення документів та питання, які вступники до аспірантури задають найчастіше
doc -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
doc -> Правила прийому на навчання до аспірантури Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського
doc -> Положення про аспірантуру Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського І загальні положення
doc -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
doc -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено

Скачати 133.55 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка