Падіюн” Збірник програм гуртків гуманітарного напряму Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчостіСторінка1/3
Дата конвертації20.03.2017
Розмір0.74 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3
Закарпатська обласна державна адміністрація

Департамент освіти і науки, молоді та спорту

Закарпатський обласний палац

дитячої та юнацької творчості

,,ПАДІЮН”

Збірник програм гуртків

гуманітарного напряму

Закарпатського обласного палацу

дитячої та юнацької творчості

,,ПАДІЮН”

Ужгород - 2014


У збірнику подані авторські та адаптовані програми гуртків та секцій гуманітарного циклу Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості ,,ПАДІЮН”. Пропонується педагогам позашкільних навчальних закладів та організаторам позашкільної роботи з дітьми.

Упорядники:

Ганько Н.В., заступник директора з науково-методичної роботи;

Черленяк М.А., завідувач інформаційно-методичного відділу;

Лукач С.В., завідувач відділу комунікацій та зв’язків з громадськістю ,,ПАДІЮНу.”

Рецензенти:

Ходанич Л.П. – завідувач кафедри педагогіки та психології ЗІППО, кандидат педагогічних наук, доцент.
Кузьма В.М. – методист кабінету методики виховної та позашкільної роботи ЗІППО.
ЗМІСТ


    1. Передмова…………………………………………………………… 4

    2. Програма гуртка „ Екскурсоводи”………………………………….7

    3. Програма гуртка „ Краєзнавство”………………………………….21

    4. Програма гуртка „ Юні телеведучі та тележурналісти”…………..34

5. Програма гуртка „ Журналістика ”…..……………………………...40

6. Програма гуртка „Основи журналістської майстерності ”………..497. Програма гуртка „ Дитячо-юнацька радіостудія ”…………………57

ПЕРЕДМОВА
В умовах демократизації суспільства та гуманітаризації освіти підвищується попит підлітків та їх батьків на додаткові освітні послуги, які можуть бути задоволені в результаті використання соціально-педагогічних можливостей позашкільної освіти та виховання.

Закони України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Концепція позашкільної освіти та виховання, постанови Кабінету Міністрів України та інші Урядові документи визначили головне завдання позашкільної освіти та виховання, спрямоване на розвиток творчої особистості, здобуття дітьми та підлітками додаткових знань, умінь і навичок за інтересами, допрофесійної підготовки та професійного самовизначення, підготовку їх до соціально-громадської діяльності.

Позашкільна освіта та виховання - процес безперервний. Він не має фіксованих термінів завершення і послідовно переходить із однієї стадії у другу від створення умов, сприятливих для творчої діяльності дітей та підлітків, до забезпечення їх співробітництва у творчому процесі та самостійної творчості, яка і формує потребу особистості у подальшому творчому сприйнятті світу.

Основними формами роботи з учнями в позашкільних навчальних закладах є гурток, секція, студія. Відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту», автори програм планували роботу з учнями, враховуючи класифікації творчих об'єднань та трирівневу систему навчання.

Початковий рівень - творчі об'єднання, діяльність яких спрямована на загальний розвиток вихованців, учнів, слухачів, виявлення їх здібностей та обдарувань, прищеплення інтересу до творчої діяльності.

Основний рівень - творчі об'єднання, які розкривають інтереси вихованців, учнів, слухачів, дають їм знання, практичні навички та уміння, задовольняють потреби у професійній орієнтації. Вищий рівень - творчі об'єднання за інтересами для здібних і обдарованих вихованців, учнів і слухачів.

Основою заняття гуртка є програма, яка передбачає систематич­не і послідовне навчання, розвиток та виховання учнів.

До пропонованого збірника ввійшли програми гуманітарного циклу для гуртків, секцій, студій, творчих об'єднань позашкільних навчальних закладів.

Програми збірника мають уніфіковану структуру: кожна з них складається з пояснювальної записки, власне навчального матеріалу, орієнтовної сітки погодинного планування, прогнозованого результату і методів його діагностики після реалізації програми, списку літератури.

При складанні програм враховано такі основні принципи, як: принцип відповідності змісту навчального матеріалу віковим особливостям учнів на всіх етапах навчання, принцип системності і послідовності, принцип практичної спрямованості.

Автори програм, які представлені у збірнику, передбачили від­повідність попиту дітей та їх батьків на різні освітні послуги формами позашкільної освіти, відповідність методів, засобів та

форм навчально-виховного процесу віку, інтересам і потребам вихованців, формування мотивації дітей до навчання за навчальними програмами, результативність навчально-виховного процесу.

Тематичне планування програм, кількість годин, окремі завдан­ня можуть змінюватися керівником творчого об'єднання з урахуванням вікових особливостей гуртківців, місцевих умов та можливостей позашкільного навчального закладу.

Усі програми є апробованими в Закарпатському обласному палаці дитячої та юнацької творчості та зорієнтовані на розвиток творчого потенціалу, інтелекту дітей, їхню соціальну адаптацію, сприяють естетичному і духовному збагаченню школярів, модернізації навчально-виховного процесу.

ПРОГРАМА

ГУРТКА „ЕКСКУРСОВОДИ”

( Автор: Єрмакова Н.І.)ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Духовне відродження в Україні зумовлює необхідність активізації історично-архітектурних та художньо-естетичних факторів формування творчої особистості. З огляду на це зростає роль краєзнавства, зокрема вивчення історії минулого і сьогодення міста, його географії, літератури, фольклору, музики, театру, живопису, архітектури і скульптурних пам’яток, видатних постатей, які творили історію міста.

Мета програми – сприяти духовному та моральному становленню вихованців, вихованню поваги до народних культурно-історичних традицій і звичаїв, віросповідання, державної та рідної мови, формування в учнівської молоді потреб та уміння жити в громадянському суспільстві, духовності та фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, трудової, екологічної культури.

Програма гуртка екскурсоводів спрямована на забезпечення всебічного розвитку особистості, розвиток її здібностей та обдарувань, сприяння формуванню власної точки зору та критичного ставлення до інформації, реалізацію навчально-пізнавальних, творчих задатків, здібностей, інтересів, знань та обдарувань під час проведення екскурсій по різних маршрутах нашого міста.

Важливим завданням є оволодіння основами методики краєзнавчої та екскурсійної роботи.

Для реалізації мети та завдань в основному використовується комбінований тип занять, на яких проводиться пояснення і вивчення нового матеріалу, закріплення, опитування, практична робота з картою міста, з фото різних об’єктів міста, розробка маршрутів екскурсій, ігрові форми проведення конкурсів, свят, тематичних вечорів, усних журналів з краєзнавства та туризму.

Програма розрахована на учнів 7 – 8 класів основний рівень (6 годин на тиждень, 216 год. на рік).
Основний рівень

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


з/п

Тема


Кількість годин

теоретичні

практичні

усього

1.

Вступне заняття.

Ужгород - столиця Закарпаття. Ужгород на історичній та географічних картах.3

3

6


2.

Краєзнавство - наука про Батьківщину

3

3

6

3.

Образ міста. Місцезнаходження міста

(елементи географічного краєзнавства)3

3

6

4.

Ужгород у сиву давнину. Князь Лаборець – перший володар міста.

3

3

6

5.

Походження і розвиток міста. Роль графів Другетів у розбудові й розвитку нашого міста.

6

3

9

6.

Легенди про Ужгородський та Невицький замки. Побут і звичаї ужгородців у середні віки. Боротьба міста за самоврядування.

6

3

9

7.

Музеї та їх роль у збереженні культурної спадщини (елементи музеєзнавства): обласний краєзнавчий музей, Музей етнографії, архітектури і побуту, Художній музей

ім. Бокшая, Літературний музей, Меморіальні музеїФ.Манайла і П.Коцки, Зоомузей.

6

9

15

8.

Ужгород у визвольній війні під проводом Ференца Ракоці.

3
3

9.

Початок відродження. П.Бачинський і перше покоління будителів у нашому місті.

3

3

6

10.

Ужгород у революції 1848-1849 рр. Відомі постаті періоду розвитку капіталізму

3

3

6

11.

Ужгород у складі Австро-Угорщини. Нова розбудова міста. Відкриття навчальних закладів. Видатні постаті цього періоду

3

3

6

12.

Історико - архітектурні пам’ятки Ужгорода. Горянська ротонда , Кафедральний собор, Жупанат Ужанського комітату, філармонія, будівлі Лінгвістичної гімназії ім.Т.Г.Шевченка, юридичного факультету УжНУ та інші.

6

6

12

13.

Ужгород в історичних датах.


3

3

6

14.

Ужгород у період І-ї Чехословацької республіки. Історія р.Уж та її значення в забудові правобережної частини міста. Архітектура відомого чеського архітектора Антоніна Крупки

3

3

6

15.

Зелені перлини, релікти та екзоти Ужгорода. Альпінарій, дендрарій Іштвана Лаудона, Ботанічний сад УжнНУ, алеї набережних, зелений наряд скверів, площ та вулиць міста.

6

9

15

16.

Сучасний та стародавній розподіл міста, його населення.

3

3

6

17.

Імена видатних діячів політики, культури й мистецтва в назвах вулиць і площ. Розповідь і написання нарисів про вулиці, на яких ми живемо.

3

3

6

18.

Ужгород у повоєнний час. Пагорб Слави – символ пам’яті про загиблих воїнів.

3

3

3

19.

Архітектура, храми і церкви міста (православні, греко-католицькі та римо-католицькі). Видатні священнослужителі.

6

9

15

20.

Мости, скульптури і пам’ятники (правобережна і лівобережна частини)

6

9

15

21.

Видатні постаті культури і мистецтва. Відомі письменники, художники композитори, актори

6

6

12

22.

Ужгород - спортивне місто. Історія розвитку спорту в місті. Спортивні споруди та комплекси. Відомі спортсмени міста.

3

3

6

23.

Туристичні зв’язки Ужгорода з містами України та зарубіжних країн. Розробка маршрутів екскурсії по нашому місту. Ознайомлення і робота з картою міста, фотоальбомами та літературою про Ужгород і різні міста України,.

12

9

21

24.

Розвиток Ужгорода в роки Незалежності. Навчальні та культурні заклади міста. Зв’язки Ужгорода з містами- побратимами. Відкриття нових пам’ятників та меморіальних дошок видатним діячам, які творили історію нашого міста.

6

9

15
Разом

108

108

216


ЗМІСТ ПРОГРАМИ


 1. Вступне заняття. (6 год.)

Ужгород – столиця Закарпаття. Ознайомлення з тематичним планом на навчальний рік. Пропозиції гуртківців стосовно екскурсій по місту. Сім пагорбів міста

Практичне заняття. Екскурсія по „ПАДІЮНу”. Ознайомлення з технікою безпеки. 1. Краєзнавство – наука про Батьківщину. (6 год.)

Походження терміну „краєзнавство”. Роль краєзнавства у вивченні історії, культури духовних витоків міста та рідного краю, його пізнавальне та виховне значення. Моє місто в житті України.

Практичне зайняття: екскурсія по місту: ПАДІЮН, Київська набережна, пл.. Ш. Петефі, пл.. Театральна.3. Образ міста. (6 год.)

Ланцюжок, який розкриває поняття „образ міста”: будинок-вулиця-школа-район-місто. Пояснення слів „місто”, „вулиця”, „площа”. Головна площа на правобережній частини річки Уж.

Практичне заняття. Відвідування головної площі Народна. Оглядова екскурсія з метою загального ознайомлення з містом.

4.Ужгород у сиву давнину. (6 год.)

Князь Лаборець – перший володар міста. Таємниця назви нашого міста. Про що розповідають стіни Ужгородського замку?5. Походження і розвиток міста. (9 год.)

Роль графів Другетів в розбудові і розвитку нашого міста. Перебудова Ужгородського замку. Укладення унії між православною і греко-католицькою церквами. Цехове ремесло у середньовічному Ужгороді.

Практичне заняття. Відвідування меморіального музею Ф. Манайла на вулиці Другетів. 1. Легенди про Ужгородський та Невицький замки. (9 год.)

Побут і звичаї ужгородців у середні віки. Практичне заняття. Екскурсія у художній музей імені Й. Бокшая.

 1. Музеї та їх роль у збереженні культурної спадщини (15 год.)

Практичне заняття. Розробка маршруту екскурсії „ПАДІЮН” – Закарпатський обласний центр. Архітектури та побуту.

 1. Ужгород у визвольній війні під проводом Ференца Ракоці (3 год.)

 2. Початок відродження. А.Бачинський і перше покоління будителів. Пам’ятники і меморіальні дошки будителям в нашому місті (6 год.)

Практичне заняття: робота з літературою. Посібники: „Мій Ужгород”, „Історія Закарпаття в біографіях і портретах” , „Ужгород відомий і невідомий”

 1. Ужгород у революції 1848-1849 рр. Відомі постаті періоду розвитку капіталізму ( 6 год.)

Практичне заняття. Робота з картою міста, літературою про видатних діячів політики, культури і мистецтва.

 1. Ужгород у складі Австро-Угорщини. Нова розбудова міста. Відкриття навчальних закладів. Видатні постаті цього періоду (6 год.)

Практична робота. Робота з фотоальбомом „Ужгород в листівках”. Розробка маршрутів – „Моя школа – ПАДІЮН”.

 1. Історично-архітектурні пам’ятки міста: Горянська ротонда, Кафедральний греко-католицький собор, Ужгородська чоловіча греко-католицька учительська семінарія (юридичний факультет УжНУ), колишній Василіанський монастир (біофак, зоомузей) (12 год.)

Практичне заняття. Екскурсія в Горянську ротонду

 1. Ужгород в історичних датах. Практичне заняття. Робота над таблицею. Вікторина Що ми знаємо про Ужгород в сиву давнину і середньовіччя (6 год.)

 2. Ужгород у складі І-ї Чехословацької республіки. Історія річки Уж та її значення у забудові правої частини міста. Архітектура відомого чеського архітектора Антоніна Крупки (6 год.)

Практичне заняття. Робота з фотоальбомом різних років і зі слайдами об’єктів правобережної частини.

 1. Зелені перлини, релікти та екзоти Ужгорода. Альпінарій, дендрарій Іштвана Лаудона, Ботанічний сад, алеї набережних, зелений наряд скверів, площ та вулиць міста. Легенди про рослини міста. (15 год.)

Практична робота. Проведення екскурсій восени, весною та влітку

16. Сучасний та стародавній розподіл міста, його населення (6 год.)

Практичне заняття. Тренувальні вправи: діалог екскурсовода з туристами, робота з картою міста (3 год.).17. Імена видатних діячів політики, культури і мистецтва в назвах вулиць та площ (6 год.)

Практичне заняття. Розповідь написання нарисів та творів про вулиці і площі, на яких ми живемо18. Ужгород у повоєнні часи. Пагорб Слави – символ пам’яті про загиблих героїв (3 год.)

Практичне заняття. Розробка маршруту і проведення екскурсії на Пагорб Слави.19. Архітектура, храми і церкви міста (православні, греко-католицькі та римо-католицькі). Видатні священнослужителі.(15 год.)

Практичні заняття. Розробка екскурсійних матеріалів на правобережній та лівобережній частинах міста з відвідуванням храмів і церков різних віросповідань.20. Мости, скульптури і пам’ятки (правобережна та лівобережна частини міста). (15 год.)

Практичне заняття. Робота з картою схемою, розповіді про пам’ятники і де вони знаходяться. Тренувальні екскурсії по місту. 1. Видатні постаті культури і мистецтва. Відомі письменники та художники. Відвідування музеїв, філармонії, Закарпатського музично-драматичного та лялькового театрів міста (12 год.)

 2. Ужгород – спортивне місто. Історія розвитку спорту. Спортивні споруди та комплекси. Відомі спортсмени міста (6 год.)

Практичні заняття. Екскурсії в підзамковий парк

 1. Туристичні зв’язки Ужгорода з містами України та зарубіжних країн. Розробка маршрутів по місту (21 год.)

„Залізничний вокзал – Ужгородський замок - „ПАДІЮН”; „ПАДІЮН” – Київська набережна – Православна набережна; „ПАДІЮН” – набережна Незалежності – Ужгородський замок. Робота з картою міста, ознайомлення з фотоальбомами, ілюстративними буклетами і літературою про Ужгород і різних міст України та зарубіжних країн.

 1. Розвиток Ужгорода в часи Незалежності. Навчальні та культурні заклади міста (15 год.)

Зв’язки Ужгорода з містами побратимами. Відкриття нових пам’ятників і меморіальних дощок видатним діячам.
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці в результаті навчання в гуртку мають знати: • історію міста Ужгород,

 • термінологію екскурсійної роботи,

 • правила поведінки екскурсовода;

Каталог: uploads -> editor -> 6227 -> 440188 -> sitepage 74 -> files
files -> Закарпатська обласна державна адміністрація Департамент освіти І науки, молоді та спорту Закарпатський обласний палац дитячої та юнацької творчості „падіюн”
files -> «падіюн» збірник навчальних програм гуртків образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва ужгород 2014
files -> Закарпатська обласна державна адміністрація департамент освіти І науки
files -> Правила проведення районних, зональних, обласних та Всеукраїнських фіналів змагання загонів юних інспекторів руху (юір)
files -> Падіюн” Збірник програм художньо-естетичного напряму Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості
files -> Адміністрація Департамент освіти і науки, молоді та спорту Закарпатський обласний палац дитячої та юнацької творчості


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка