Падіюн” Збірник програм гуртків гуманітарного напряму Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості


ПРОГРАМА „ОСНОВИ ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ”Сторінка3/3
Дата конвертації20.03.2017
Розмір0.74 Mb.
#12619
ТипПрограма
1   2   3

ПРОГРАМА

„ОСНОВИ ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ”

( Автори: Лесів А.В., Балла Т.Т.)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Гурток „Основи журналістської майстерності” є однією з форм навчання основ журналістики учнів середнього та старшого шкільного віку. Навчання здійснюється з урахуванням вікових та особистісних властивостей учнів.

Мета програми:


 • вивчити основи журналістської майстерності;

 • створити умови для оптимальної соціальної та творчої самореалізації особистості, інтелектуального самовдосконалення;

 • формувати медіа культуру у профільній орієнтації учнів та стимулювати їх активність у пошуках професії;

 • підготовка учнів до співпраці з міськими, обласними, державними періодичними виданнями, програмами на телебаченні та радіо, а також можливому обранню журналістики як майбутньої професії.

У процесі реалізації мети програми вирішуються наступні завдання:

Навчальні: • вивчення історії журналістики, етапів її розвитку;

 • вивчення основ соціології та журналістської творчості;

 • формування навичок журналістської майстерності, комунікативної компетентності та придбання первинного професійного досвіду та початкової професійної орієнтації;

 • формування практичного досвіду створення шкільного друкованого видання;

 • озброєння учнів сукупністю знань про принципи журналістської діяльності, особливості журналістської професії.

Виховні:

 • формування уявлення про журналістику як професію;

 • прищеплення культури спілкування зі світом ЗМІ;

 • пробудження інтересу до преси та формування свідомого ставлення до журналістики як виду суспільної діяльності;

 • формування потреби в постійній підвищеній інформованості;

 • формування навичок колективної діяльності та діалогового спілкування, сучасного світосприйняття, активної життєвої позиції;

 • формування толерантності, культури міжнаціонального спілкування у багатонаціональному соціумі;

 • виховання культури поведінки та мовлення.

Розвиваючі: • всебічний розвиток творчих здібностей, індивідуального мислення, інтересів, схильностей, фізичного стану організму учня та на цій основі формування професійної спрямованості;

 • розширення загальної обізнаності.

Форма подання матеріалу — практико-орієнтована.

Форма організації — модульна.

За метою навчання — прикладна, оскільки орієнтована на професійну освіту випускника в галузі журналістики, а також на вироблення актуальних навичок та вмінь.

Методи діагностики: • реферати;

 • тестування;

 • захист проектів тощо;

 • творчі роботи.


Перший рік навчання, основний рівень

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


З№Тема

Кількість годин

теоретичні

практичні

усього

1.

Вступ. Знайомство із поняттям «журналістика»

6

10

16

2.

Різновиди засобів масової інформації

7

18

25

3.

Структура українських ЗМІ, їх типологія

6

18

24

4.

Інтернет-журналістика

6

12

18

5.

Жанрологія

6

12

18

6.

Інформаційні жанри журналістики

10

20

30

7.

Методи збору інформації

6

3

9

8.

Аналітичні жанри журналістики

10

20

30

9.

Інфографіка

6

15

21

10.

Редакційно-видавнича діяльність

10

15

25

11.

Художньо-технічне оформлення видання

9

9

18

12.

Культура мови та мовлення

12

15

27

13.

Фотожурналістика

12

15

27

14.

Діяльність прес-служб

6

12

18

15.

Тестування знань

3

9

12

16.

Заключне заняття

3

3

6

Разом :

204

120

324


ЗМІСТ ПРОГРАМИ


     1. Вступ (16 год)

Що таке журналістика? Введення в історію журналістики. Основи журналістики.

Практичне заняття: Знайомство із поняттям «журналістика», специфікою роботи журналіста. Творча робота.

 1. Різновиди засобів масової інформації (25 год)

Визначення поняття „засоби масової інформації”. Їх основні різновиди. Специфіка функціонування. Інформаційний потік.

Практичне заняття: Огляд різновидів ЗМІ.

 1. Структура українських ЗМІ, їх типологія (24 год)

Періодичні друковані видання (преса): газети, журнали, бюлетені тощо. Аудіовізуальні засоби масової інформації — радіомовлення, телебачення, кіно, звукозапис, відеозапис тощо.

Практичне заняття: Дослідження визначальних особливостей всіх різновидів ЗМІ.

 1. Інтернет-журналістика (18 год)

Розвиток електронних видань в Україні. Унікальність феномену Інтернет-журналістики. Її переваги перед традиційними ЗМІ.

Практичне заняття: Ознайомлення з Інтернет-виданнями. Вивчення можливостей цих ресурсів. Визначення найбільш популярних видань у краї, їх особливі риси.

5. Жанрологія (18 год)

Жанри — форма журналістського твору. Поділ журналістської творчості на жанри. Інформаційні жанри. Аналітичні. Художньо-публіцистичні. Трансформація жанрів.Практичне заняття: Визначення жанрової приналежності публікації. Створення портфоліо.

6. Інформаційні жанри журналістики (30 год)

Факт. Інформація. Замітка. Розширена замітка. Звіт. Репортаж. Інтерв'ю. Опитування. Правило «перевернутої піраміди».

Практичне заняття: Збір інформації. Робота з фактичним матеріалом. Написання інформації.

7. Методи збору інформації (9 год)

Різновиди збору інформації. Метод спостереження. Опитування. Моніторинг. Експеримент.Практичне заняття: Застосування різних методів на практиці.

8. Аналітичні жанри журналістики (30 год)

Різновиди аналітичних жанрів. Їх основні функції. Стаття. Її різновиди. Коментар. Кореспонденція.Практичне заняття: Написання журналістського матеріалу. Робота над помилками.

9. Інфографіка (21 год)

Інфографіка як візуальне подання інформації. Основні методи. Арсенал зображувальної журналістики: фотознімки, малюнки, діаграми, гістограми, мапи, схеми, графіки.

Практичне заняття: Робота з ілюстративним матеріалом.

10. Редакційно-видавнича діяльність (25 год)

Загальні засади видавничої справи. Порядок організації та провадження видавничої діяльності. Розповсюдження видавничої продукції, умови взаємовідносин і функціонування суб'єктів видавничої справи. Законодавче підґрунтя.

Практичне заняття: Екскурсія в редакцію місцевої газети. Особливості роботи журналістів. Практичні поради. Техніка безпеки.

11. Художньо-технічне оформлення видання (18 год)

Зовнішня форма друкованого видання. Її відповідність змісту,

призначенню, існуючим нормам, стандартам, законам композиції відповідно до сучасних досягнень техніки і технологій. Концепція, проект, макет видання. Взаємодія тексту, зображення, заголовків.

Практичне заняття: Робота над проектом оформлення видання: праця з текстовою та зображальною частиною видання; відбір, систематизація та редагування авторських матеріалів, відповідно до тематики і концепції видання; застосовування композиції відповідно до сучасних досягнень техніки і технологій.

12. Культура мови та мовлення (27 год)

Основні значення терміну «культура мови». Культура мови і культура мовлення. Вдосконалення мовної культури.Практичне заняття: Визначення типових помилок професійних мовців. Відпрацювання мовленнєвих навичок. Вивчення скоромовок.

13. Фотожурналістика (27 год)

Що таке фотожурналістика? Загальні поняття про професію. Ракурс, напрямок зйомки. Розвиток техніки та жанрів фотографії. Поява фоторепортажу в періодичній пресі. Журналістська оперативність у фотографії.Практичне заняття. Вивчення композиції знімка. Фотоспроби. Підготовка портфоліо.

14. Діяльність прес-служб (18 год).

Знайомство із діяльністю прес-служб. Особливості створення прес-релізів та прес-анонсів. Проведення прес-конференцій, круглих столів, брифінгів тощо. Вивчення специфіки роботи модератора.Практичне заняття: Екскурсія місцевими прес-центрами. Підготовка прес-анонсів. Розсилка інформаційних повідомлень. Проведення прес-конференції.

16. Тестування знань (12 год).

Перевірка засвоєних знань.17. Заключне заняття (6 год).

Робота у групах над творчими проектами. Захист проектів.


ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Після завершення навчання за програмою вихованці мають знати: • коротку історію виникнення і розвитку журналістики;

 • загальні особливості процесу розвитку вітчизняної журналістики;

 • види журналістики;

 • основні жанри публіцистичних творів;

 • морально-етичний кодекс журналіста;

 • порядок організації роботи в газеті, на радіо, телебаченні;

 • вітчизняну дитячу та юнацьку пресу;

 • основні методи та прийоми проведення інтерв’ю;

 • способи пошуку тем та збору інформації;

 • правила поводження під час занять та екскурсій.

Вихованці мають вміти:

 • орієнтуватися в сучасному медіа-світі;

 • розрізняти різні публіцистичні жанри;

 • грамотно провести інтерв’ю, бліц-опитування;

 • шукати теми для роботи;

 • написати замітку, репортаж, кореспонденцію;

 • редагувати написаний матеріал;

 • змакетувати газету.

Вихованці мають набути досвід:

 • спілкування з незнайомими людьми та проведення інтерв’ю як виду збору матеріалу;

 • вміння написати потрібну роботу в тому чи іншому жанрі;

 • самоперевірки та саморедагування;

 • формування редакційного портфелю газети.ЛІТЕРАТУРА


 1. Гід журналіста: збірка навчальних матеріалів, складена за французькою методикою вдосконалення працівників ЗМІ / [адаптація та упорядкування — Алла Лазарева, редактор — Сергій Таран]. — К., 1999. — 96 с.

 2. Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості: Навч. посіб. /Володимир Йосипович Здоровега. — Львівський національний університет ім. Івана Франка. — Л.:ПАІС, 2000.—180 с.

 3. Здоровега В.Й. Теорія і методика журналістської творчості: Підручник. — 2-ге вид., перероб. і допов. / Володимир Йосипович Здоровега. — Львів: ПАІС, 2004. — 268 с.

 4. Карпенко В.О. Основи професіональної комунікації / Віталій Карпенко. — К.: Нора-прінт, 2002. — 348 с.

 5. Михайлин І. Л. Основи журналістики: Підручник. Вид. 3-тє доп. І поліпш. / Ігор Леонідович Михайлин. — К.:ЦУЛ, 2002.— 284 с.

 6. Москаленко А.З. Вступ до журналістики: Підручник / Москаленко А.З. — К.: Школяр, 1997. — 265 c.

 7. Словник журналіста: Терміни, мас-медіа, постаті / за заг. ред. Ю.М. Бідзілі. — Ужгород: ВАТ «Видавництво «Закарпаття», 2007. — 224 с.

 8. Словник української мови: в 11-ти тт. — К.: Наукова думка, 1971—1981.

 9. Тертычный А.А. Жанры периодической печати: Учеб. Пособие / Тертычный А.А. — М.: Аспект Пресс, 2000. — 312 с.

 10. Функціонування групи інформаційних жанрів пресової журналістики в сучасних соціально-економічних умовах [Електронний ресурс] / М.К. Василенко // Електронна бібліотека Інституту журналістики .ПРОГРАМА

ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА РАДІОСТУДІЯ”

( Автор: Черленяк М.А.)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Для формування індивідуальної та громадської думки необхідне вільне поширення інформації та вільний обмін нею. Ця умова є однією з головних, що забезпечують функціонування демократичного суспільства. Входження України в європейський і світовий освітній простір детермінує необхідність узгодження напрямів і принципів реформування шкільництва із загальними тенденціями розвитку освіти в умовах інформаційного суспільства.

Журналістика – це цікава і водночас соціально значима сфера діяльності людини. Професія журналіста приваблює можливістю доносити до людей правду, примножувати в світі добро, боротися за справедливість. Заняття у студії передбачає розвиток інтелектуальних і творчих здібностей дитини, критичного мислення, соціальної компетентності, сприяє становленню суб’єктної позиції особистості. Водночас дітей зацікавлює можливість висловити власні враження, обговорити цікаві ідеї, самим підготувати актуальні матеріали і побачити результат власної праці у випусках радіопередач.

За умов формування основ інформаційної культури особистості ЗМІ здійснює педагогічно-доцільний вплив – пізнавальний, морально-виховний, естетичний.


Метою програми є: • формування у дітей початкових знань і умінь у галузі журналістської діяльності, розвитку соціальної компетентності, становлення суб’єктної позиції дитини;

 • формування естетичних смаків, розвиток аналітичних і творчих здібностей, критичного мислення гуртківців у процесі опанування знань і практичних умінь у царині сучасної медіа-культури;

 • розкриття важливості радіомовлення в сьогоденні;

 • навчання основним засадам журналістики, необхідним для роботи в інформаційній сфері.

Програма основного рівня розрахована для набуття гуртківцями теоретичних знань, практичного досвіду в сфері радіожурналістики та вдосконалення творчої майстерності.

Основні завдання програми: • ознайомити початкуючих журналістів з особливостями професії, професійними якостями, специфікою роботи на радіо;

 • стимулювати використання отриманих знань і вмінь у навчально-пізнавальній діяльності, а також для змістовного й естетичного дозвілля;

 • сприяти професійній орієнтації старшокласників у розмаїтті сучасних професій, пов’язаних з індустрією ЗМІ;

 • організовувати творчу діяльності юнкорів, їх інтелектуальний, творчий ріст, самореалізацію та самовдосконалення;

 • розвиток комунікативних, ділових якостей; втілення нових цікавих ідей у створенні авторських проектів, радіопродукту;

 • розвиток дикторських якостей, творчих здібностей, інтересу до творчих професій;

 • оволодіння знаннями і навиками підготовки матеріалів до створення радіопередач;

 • розвинути позитивні якості особистості: працелюбство, наполегливість у досягненні мети, відповідальність за результат власної діяльності.

Процес навчання передбачає теоретичний і практичний курс.

Заняття проводяться 3 рази на тиждень по 3 години. Всього 324 години на рік. Програмою передбачено індивідуальні заняття. Вони необхідні для підготовки і запису передач на радіо „ПАДІЮН-ЛАЙФ”.

Вікова категорія – 12-21 роки.

У роботі радіостудії використовуються інтерактивні методи та прийоми навчання: метод проектів, розвивальні дидактичні мовні ігри, ділові ігри, чітко простежується функція соціалізації особистості дитини. Здійснюється диференційований вибір змісту і темпоритму навчання. Діяльність дитячої радіостудії спрямована на надання можливостей кожному вихованцеві розкрити здібності, громадське призначення. Студійці отримують уявлення про творчі професії зі сфери ЗМІ, пробують себе в ролі сценариста, кореспондента, репортера, журналіста, редактора, актора, диктора.

Заняття гуртка проходять у формі живої активної розмови. До розкриття нової теми залучаються учні. Їм пропонуються певні питання, які вони колективно обговорюють, висловлюють припущення, роблять висновки. Керівник спрямовує дискусії у потрібному напрямі, розвиває вдалі думки, конкретизує, доповнює.

Залучення учнів до аматорської творчості є одним зі шляхів задоволення їх особистих потреб, стимулювання прагнення розвинути індивідуальні здібності, розширення обсягу знань допрофесійної підготовки, вирішення особистих проблем спілкування з однолітками, змістовної організації вільного часу, формування основних компетенцій, яких вимагає від своїх громадян сучасне суспільство.
Основний рівень навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


з/п

Тема


Кількість годин

Разом

Теорія

Практика

1.

Радіомовлення в системі засобів масової інформації

24

12

12

2.

Специфіка радіомовлення

48

24

24

3.

Різновиди та жанри радіомовлення

60

30

30

4.

Особливості роботи радіоведучого

54

12

42

5.

Підготовка та запис передач на радіо «Падіюн-ЛАЙФ» (щомісяця)

108
108

6.

Підготовка радіопередач до участі у різноманітних конкурсах

30
30
Разом:
324

78

246


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Радіомовлення в системі засобів масової інформації (24год.)

Система ЗМІ як соціолого-психологічна система взаємодії, спілкування, взаємин людей у процесі інформаційного обміну. Визначальні етапи у становлення сучасної системи ЗМІ. Методи взаємодії між засобами масової інформації (радіо, телебаченням та пресою). Особливості функціонування радіомовлення; роль радіомовлення у формуванні національного інформаційного простору України.2. Специфіка радіомовлення (48год.)

Характерні особливості радіо. Функції радіомовлення. Виражальні засоби радіо. Слово - головний інструмент радіо. Музика як виражальний засіб радіо. Шумові фони та звукоефекти. Монтаж радіопередачі. Проблема уваги в радіомовленні. Творче ставлення до роботи. Вигадливість, професіоналізм, постійна зацікавленість у тому, щоб тебе почули і слухали.3. Різновиди та жанри радіомовлення(60год.)

Інформаційні радіопередачі: радіорепортаж, радіоінтерв’ю. Передачі для дітей та юнацтва. Літературно-музичні передачі. Музично-розважальні передачі. Програми радіомовлення, сфери їх поділу. Критерії поділу журналістських творів на жанри. Художньо-публіцистичні радіожанри: радіонарис, радіоп’єса. Призначення і жанрові особливості радіоінтерв’ю. Вимоги до радіоінтерв’ю, його різновиди. Cпособи відображення дійсності радіожурналістикою. Функції радіомовлення. Виховна і естетична функції. Сучасні тенденції розвитку жанрів української радіожурналістики.4. Особливості роботи радіоведучого (54 год.)

Майстерність та навички роботи радіожурналіста. Основні правила радіоведучого. Мовленнєвий апарат і його робота. Дикція. Інтонація. Виразність мови. Практичні вправи на вміння правильно розподіляти голос, дихання. Етюди. Застосування рольових ігор „Ми в ефірі” та „Форум”; експромтів на різну тематику; вправ на вимову „Скоромовка”, „Експрес-огляд”. Проведення творчих конкурсів та вправ, тестування на творчі здібності та набуті навики.5. Підготовка та запис передач на радіо „ПАДІЮН-ЛАЙФ” (108год.)

Програма як продукт журналістської роботи на радіо. Здобуття гуртківцями умінь та готовності самостійно висувати ідеї, шукати і компонувати матеріал. Вибір теми. Розробка сценарію згідно сценарного плану. Створення авторських проектів студійцями. Формування радіопередачі та їх практична реалізація. Робота над дикторським текстом. Самооцінка та взаємооцінка виконаних завдань. Практична робота зі створення текстів для передач на радіо „ПАДІЮН-ЛАЙФ”.6. Підготовка радіопередач до участі у різноманітних конкурсах (30год.)

Створення банку даних про існуючі конкурси, регіональні, Всеукраїнські, Міжнародні, знайомство з положеннями. Вибір передач на конкурс або створення нових на задану тематику, підготовка пакету документів.


ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

По закінченні навчання гуртківці повинні знати:

 • основи радіожурналістики;

 • базовий курс знань з риторики;

 • особливості роботи радіоведучого;

 • жанри радіожурналістики ( за призначенням і змістом);

 • особливості сприйняття інформації на слух;

 • структуру мовленнєвої діяльності.

Повинні вміти володіти:

 • мовою радіо;

 • виразними засобами радіовіщання;

 • культурою мовлення.

Вихованці мають набути досвід:

 • роботи з диктофоном та мікрофоном;

 • написання матеріалів у різних жанрах;

- чітко і змістовно висловлювати свою думку.

Основний результат – створення програм для дітей та юнацтва на радіо „ПАДІЮН-ЛАЙФ”, співпраця з обласними радіостанціями.


ЛІТЕРАТУРА

1. Бараневич Ю. Жанри радіомовлення. К., 1978.

2. Ворошилов В.В. Журналістика. Базовий курс. Підручник. 5-е вид. – Видавництво Михайлова В.А., 2006.

3. Голубєв В. Школа універсального журналіста — 2010: практичне керівництво для початківців / В. Голубєв. — Рівне: ТОВ „Друк Волині”. 2010.

4. Здоровега В.Й. Теорія і методика журналістської творчості: Підручник. Вид. 2-е перероб. і допов. – Львів: ПАІС, 2004.

5. Лизанчук В.В. Основи радіожурналістики: підручник. К., Знання, 2006.

6. Миронченко В.Я.. Основи інформаційного радіомовлення. – К., 1996.

7. Михайлин І. Л. Основи журналістики / І.Л.Михайлин; вид. 5-е, доповн. і доопр.— К.: Центр учбової літератури, 2011.

8. Москаленко А.З. Теорія журналістики: Навч. посіб. – К.: Екс об, 2003.

9. Москаленко А.З. Вступ до журналістики.- К.: Школяр,1997

10. Регейло І. Радіо у вихованні сучасного школяра//Мистецтво та освіта.-1997. №2.

11. Рендол Девід. Універсальний журналіст / Пер.з англ. – К.: К.І.С.,2007.Каталог: uploads -> editor -> 6227 -> 440188 -> sitepage 74 -> files
files -> Закарпатська обласна державна адміністрація Департамент освіти І науки, молоді та спорту Закарпатський обласний палац дитячої та юнацької творчості „падіюн”
files -> «падіюн» збірник навчальних програм гуртків образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва ужгород 2014
files -> Закарпатська обласна державна адміністрація департамент освіти І науки
files -> Правила проведення районних, зональних, обласних та Всеукраїнських фіналів змагання загонів юних інспекторів руху (юір)
files -> Падіюн” Збірник програм художньо-естетичного напряму Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості
files -> Адміністрація Департамент освіти і науки, молоді та спорту Закарпатський обласний палац дитячої та юнацької творчості


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка