Пат «ат науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» сучасні прилади та технології ультразвукової медичної діагностики


Основні науково-технічні результати роботиСкачати 287.66 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації23.10.2016
Розмір287.66 Kb.
#276
1   2   3

Основні науково-технічні результати роботи. В процесі виконання даної комплексної роботи отримані наступні науково-технічні результати:

1. Встановлено низку нових особливостей локального формування УЗ полів, спектрів допплерівського відгуку біологічних об’єктів, а також зсувних деформацій і хвиль, що виникають у тканинах під дією сили радіаційного тиску.

2. За результатами комп’ютерного моделювання та аналізу сучасної науково-технічної літератури розроблено оптимальні за точністю вимірювань параметри УЗ діагностичних приладів, які спираються на винайдені нові закономірності локального формування УЗ відгуку у різних режимах візуалізації.

3. З урахуванням особливостей сучасних цифрових комплектуючих виробів розроблено ПМЗ, що забезпечує реалізацію оптимальних технологій синтезу сигналів, адаптивної фільтрації та алгоритмів кількісного визначення параметрів структури та руху біологічних об’єктів.

4. Розроблено комплекти технічної документації для серійного випуску вітчизняних УЗ діагностичних комплексів різного класу, що за своїми можливостями та наукоємністю відповідають найвищому світовому рівню.

В процесі роботи було також успішно виконано 4 міжнародних науково-технічних проекти УНТЦ: партнерський проект № Р-150 «Прилад для ультразвукового допплерівського зондування»; проект № 793 «Створення ультразвукового церебрального допплерівського ангіографа з тривимірною реконструкцією зображення»; проекти №№ 865 і 865(с) «Розробка нових фізичних методів ультразвукової візуалізації і медичної діагностики».

Матеріали роботи опубліковані у 50 реферованих публікаціях, серед яких 11 авторських свідоцтв і патентів СРСР, України та РФ і 17 робіт у провідних світових фахових виданнях у галузі акустики та медичного ультразвуку. За результатами роботи захищена 1 докторська та 2 кандидатські дисертації.

Результати досліджень доповідались на міжнародних наукових конгресах і конференціях, серед яких «Біомедприлад-96» (Москва, 1996), ASA/NOISE-2000 (Newport Beach, USA, 2000), «Ultrasonics International 2001» (Delft, Netherlands, 2001), I Євразійський конгрес «Медицинская физика» (Москва, 2001), “5th World Congress on Ultrasonics WCU-2003” (Paris, France, 2003), V міжнародний симпозіум «Актуальні проблеми біофізичної медицини» (Київ, 2007), тощо.В
провадження результатів роботи.
Серійне виробництво перших діагностичних приладів ТІ-628 було розпочато в «Радмір» ДП ПАТ «Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» у 1992 році. На сьогодні пройшли клінічні випробування і серійно виробляються ультразвукові діагностичні прилади ULTIMA, показані на Рис.2, які за наукоємністю та функціональними можливостями відповідають найвищому світовому рівню. До них відносяться стаціонарні прилади ULTIMA PA Light, ULTIMA PA та ULTIMA PA Expert середнього, високого та експертного класу відповідно, а також портативні прилади середнього, високого та експертного класу ULTIMA SM30, ULTIMA SM50 та ULTIMA SM70.

Рис.2 Ультразвукові діагностичні прилади із серії ULTIMA


Розроблені за роки виконання роботи прилади експонувалися на найпрестижніших виставках і форумах, серед яких «Охорона здоров’я» (Київ, 1993-2011), «Здравоохранение» (Москва, Росія, 2004-2011), MEDICA (Дюссельдорф, Німеччина, 2006-2009), ARAB Health (Дубай, ОАЕ, 2010) та інші. Розроблені прилади успішно працюють й надалі впроваджуються в клінічну практику медичних закладів України та експортуються за її межи. Протягом 2005-2011рр. у Росію, Литву, Іран, Білорусь, Японію та КНР експортовано 24 прилади на суму понад $300 тис. і 12 млн. рублів. Додатково у КНР, де налагоджене збирання приладів на базі ULTIMA, у 2007-2011рр. було експортовано 1060 машинокомплектів на суму $6,53 млн. Медичним закладам України за 2004-2011рр. було надано 520 приладів на суму 113,4 млн. грн.
ВИСНОВКИ

1. В результаті проведених теоретичних та експериментальних досліджень виявлені і досліджені нові ефекти взаємодії УЗ з біологічними об'єктами. Встановлено низку принципово нових закономірностей формування УЗ полів при лінійній та нелінійній взаємодії, формування спектрів УЗ і допплерівського відгуку різних за властивостями біологічних об’єктів, а також динамічних деформацій і характеристик зсувних хвиль, які виникають у тканинах під дією сили радіаційного тиску, що дозволило розробити та реалізувати нові методи УЗ медичної діагностики.

2. З урахуванням виявлених закономірностей локального формування УЗ та допплерівського відгуку у різних діагностичних режимах візуалізації а також сучасних досягнень у галузі акустики та УЗ медицини визначені оптимальні за точністю вимірювань параметри УЗ медичних діагностичних комплексів, розроблені відповідні новітні технології синтезу та обробки сигналів, алгоритми керування, а також оригінальні блоки УЗ діагностичних приладів, що втілюють сучасні схемотехнічні технології та комплектуючі вироби.

3. З використанням сучасних цифрових комплектуючих виробів, що застосовуються в УЗ медичних комплексах вищого світового рівня, розроблено ПМЗ, яке забезпечує реалізацію розроблених технологій оптимального синтезу сигналів УЗ і допплерівського відгуку, адаптивної обробки сигналів, алгоритмів визначення з високою точністю параметрів структури та руху біологічних обєктів та вилучення діагностичної інформації у різних режимах УЗ візуалізації.

4. Розроблено повний комплект технічної документації для серійного випуску вітчизняних УЗ діагностичних комплексів різного класу, які за своїми діагностичними можливостями та наукоємністю відповідають найвищому світовому рівню. Розроблені за роки виконання роботи комплекси вперше були впроваджені у виробництво у 1992р. На цей час вони успішно використовуються у клінічній практиці медичних закладів України та експортуються за її кордони.

5. В результаті виконання роботи протягом 1986-2011рр авторами розв’язано важливу науково-технічну і соціально-економічну проблему щодо створення сучасних наукоємних УЗ діагностичних приладів, що здатні замістити коштовну техніку закордонного виробництва в усіх цінових сегментах ринку, знизити її ціну на внутрішньому ринку України, конкурувати на зовнішньому з кращими світовими аналогами, а також підвищити якість обслуговування населення України завдяки поліпшенню якості діагностики та збільшення парку наукоємного УЗ діагностичного обладнання у медичних закладах України.Є.О. Баранник
Ю.П. Бойченко
Ю.В. Волохов
О.В. Колобков
Г.В. Лінська
І.В. Лінський
С.В. Литвиненко
А.І. Марусенко
В.І. ПупченкоКаталог: sites -> default -> files
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Культура Античності. Культура Давньої Греції
files -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
files -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
files -> Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,
files -> Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій

Скачати 287.66 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка