«Патофізіологія ендокринної та нервової систем»Сторінка1/6
Дата конвертації25.12.2016
Розмір1.47 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Тематичний план занять

«Патофізіологія ендокринної та

нервової систем»Патофізіологія ендокринної системи (гіпоталамус, гіпофіз)

Патофізіологія ендокринної системи (щитоподібна, паращитоподібні залози)

Патофізіологія ендокринної системи (наднирники, статеві залози)

Патофізіологія нервової системи (патофізіологія болю)

Патофізіологія нервової системи (порушення рухової функції)

Екстремальні стани (шок, колапс, кома)- для самостійної роботи

Практичні навички з теми: «Патофізіологія ендокринної системи. Патофізіологія нервової системи»


Тема: «Патологія гіпоталамо- гіпофізарної

системи».
Актуальність теми. Визначальною особливістю людського організму є диференціація клітин з утворенням тканин і органів, що виконують спеціалізовані фізіологічні функції. Регуляція цих життєвоважливих функцій організму здійснюється нервовою та ендокринною системами. Дія останньої реалізується за рахунок секреції і транспортування специфічних гуморальних факторів дистантної дії – гормонів. Порушення вироблення або транспортування гормонів призводить до різноманітних розладів гуморальної регуляції організму.

Зважаючи на сказане вище, майбутньому фахівцю надзвичайно важливо знати етіологічні чинники, що призводять до виникнення гіпо-, гіпер- та дисфункцій ендокринних залоз. Розуміння механізмів розвитку основних проявів ендокринної патології є необхідним для лікаря будь-якого фаху, враховуючи те, що порушення гіпоталамо-гіпофізарної регуляції призводить до виникнення патології з боку різноманітних органів та систем організму дорослої людини та дитини.

Окрім гіпоталамо-гіпофізарної системи, у нейроендокринній регуляції також бере участь шишкоподібна залоза – епіфіз. Патологія епіфізу ще недостатньо добре вивчена у людини. Проте добре відома роль залози у регуляції статевого розвитку, керуванні добовими ритмами людини. Тому знання етіології та патогенезу розвитку гіпер- та гіпофункції епіфізу є необхідним для фахівця сучасного рівня.
Загальна мета заняття. Вивчити причини та механізми розвитку порушень при патології гіпоталамо - гіпофізарної системи.

Для цього необхідно (конкретні цілі):


 1. Знати функції рилізинг-гормонів, що виробляються гіпоталамусом.

 2. Знати функції тропних гормонів, що виробляються аденогіпофізом.

 3. Знати функції гормонів, що виробляються епіфізом.

 4. Вміти пояснити загальні механізми розвитку ендокринної патології.

 5. Охарактеризувати основні причини, що приводять до порушення функцій гіпоталамо-гіпофізарної системи.

 6. Знати основні види порушень функцій гіпоталамуса, гіпофіза.

 7. Охарактеризувати принципи патогенетичної терапії ендокринних порушень.

 8. Розкрити особливості ендокринних порушень у дітей.

Для реалізації цілей навчання необхідні базисні знання-уміння.

  1. Знати будову (анатомію) гіпоталамуса та гіпофіза (кафедра нормальної анатомії);

  2. Знати механізми дії гормонів (кафедра нормальної фізіології та біохімії);

  3. Знати гормональну регуляцію метаболізму та біологічних функцій клітини (кафедра біохімії).


Інформацію, необхідну для поповнення базисних знань-умінь, можна знайти в наступних підручниках:

1. Губський Ю.І. Біологічна хімія. – Київ-Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. - С.330-385;

2. В. Ганонг - Фізіологія людини. – Львів, 2002. – С.215-231; 363-377.3. Нормальна фізіологія за ред. B.I. Філімонова, К. "Здоров'я", 1994.

4. М.Р. Гжегоцький. Фізіологія людини. - Київ: Книга плюс, 2005. – 495с.

5. П.П. Шапаренко, Л.П. Смольський. Анатомія людини. – Київ: „Здоров’я”, 2003. – С.301-325.

Питання для перевірки початкового рівня знань 1. Перерахуйте гормони, що виробляються аденогіпофізом.

 2. Перерахуйте гормони, що виділяються нейрогіпофізом.

 3. Яким терміном позначається зниження функції аденогіпофіза?

 4. Яким терміном позначається підвищення функції аденогіпофіза?

 5. Що таке парціальний гіпопітуітаризм?

 6. З порушенням вироблення якого гормону пов’язана акромегалія?

 7. З порушенням вироблення якого гормону пов’язаний гіпофізарний гігантизм?

 8. З порушенням вироблення якого гормону пов’язаний гіпофізарний нанізм?

 9. З порушенням вироблення якого гормону пов’язана хвороба Іценка-Кушинга?

 10. З порушенням вироблення якого гормону пов’язаний синдром Пархона?

 11. З порушенням вироблення якого гормону пов’язаний нецукровий діабет?

 12. З порушенням вироблення якого гормону пов’язаний синдром персистуючої лактації?

Еталони відповідей


 1. Соматотропний гормон, адренокортикотропний гормон, тиреотропний гормон, гонадотропні гормони (фолікулостимулюючий, лютеїнізуючий, пролактин), меланоцитостимулюючий гормон;

 2. Вазопресин, окситоцин;

 3. Гіпопітуітаризм;

 4. Гіперпітуітаризм;

 5. Це зменшення або повне припинення вироблення одного із гормонів аденогіпофізу;

 6. Акромегалія пов’язана з гіперпродукцією соматотропного гормону у дорослих (після закриття епіфізарних зон);

 7. Гіпофізарний гігантизм пов’язана з гіперпродукцією соматотропного гормону у дітей;

 8. Гіпофізарний нанізм пов’язаний з зменшенням вироблення соматотропного гормону у дітей;

 9. Це пов’язано із гіперпродукцією адренокортикотропного гормону;

 10. Синдром Пархона пов’язаний із гіперпродукцією вазопресину (АДГ);

 11. Нецукровий діабет пов’язаний із зменшенням вироблення вазопресину (АДГ);

 12. Синдром персистуючої лактації пов’язаний із гіперпродукцією лактотропного гормону, що не пов’язано із вагітністю та фізіологічною лактацією.


Тести для перевірки початкового рівня знань
1. Що є регулятором вироблення гормонiв передньої частки гiпофiзу?

 1. Передня доля гiпоталамусу

 2. Статини

 3. Рилiзинг-фактори

 4. Гормони периферичних ендокринних залоз за принципом негативного (зворотного) зв'язку

 5. Усi вiдповiдi вiрнi


2. Як відомо, жителі екватора мають темніший колір шкіри, ніж жителі північних широт. Який гормон зумовлює такий колір шкіри?

A. глюкагонB. меланотропін

C. холецистокінін-панкреозимін

D. інсулін

E. Кортикотропін


3. Якi функцiї кортикотропiну?

 1. Активує вироблення глюкокортикоїдiв, сприяє розвитку коркової речовини наднирникових залоз, впливає на пiгментний обмiн

 2. Активує вироблення мiнералокортикоїдiв, пригнiчує розвиток мозкової речовини наднирникових залоз, пiдсилює пiгментацiю шкiри

 3. Пiдтримує вироблення андрогенiв наднирниковими залозами, забезпечує статеву ознаку плода

 4. Активує вироблення гормонiв мозковою речовиною наднирникових залоз, не впливає на їх коркову речовину, зменшує пiгментацiю шкiри

 5. Активує вироблення адреналiну, норадреналiну, пригнiчує коркову речовину наднирникових залоз, спричиняє стресогенний ефект


4. Чим обумовлене формування карликовості, яку називають “гіпофізарний нанізм”?

A. гіпертрофія гіпоталамусаB. дефіцит соматотропіну

C. гіпертрофія щитоподібної залози

D. гіперсекреція гонад

E. гіпертрофія гіпофізу


5. Які із нижчевказаних гормонів забезпечують гіпофізарну регуляцію периферичних ендокринних залоз?

А. Кортикотропін, гонадотропіни, тиреотропін.

В. Трийодтиронін, тиреотропін, соматотропін.

С. Інсулін, кортикотропін, альдостерон.

D. Пролактин, соматотропін, глюкагон.

Е. Гонадотропіни, тиреотропін, окситоцин, прогестерон.
6. До сімейного лікаря відділення звернувся юнак, 17 років, пропорційної статури, зростом 115 см. З недостатністю секреції якого гормону пов'язаний такий стан?

A. Тестостерону

B. Пролактину

C. Соматотропіну

D. Адренокортикотропіну

E. Альдостерону
7. Секреція яких гормонів гіпофізу гальмується після прийому оральних контрацептивів, що містять статеві гормони?

A. гонадотропних

B. вазопресину

C. тиреотропного

D. соматотропного

E. Окситоцину
8. Для яких периферiйних ендокринних залоз є тропнi гормони гiпофiзу?


 1. Мозкова речовина наднирникових залоз, статевi залози

 2. Пiдшлункова залоза, щитовидна та прищитовиднi залози

 3. Тимус, мозкова речовина наднирникових залоз

 4. Коркова речовина наднирникових залоз, статевi залози

 5. Усi вiдповiдi вiрнi


9. Жінка, 25 років, через місяць після пологів звернулась до лікаря зі скаргою на зниження утворення молока. Дефіцит якого гормону призвів до такого стану?

A. Пролактину.

B. Соматостатіну.

C. Адренокортикотропного гормону.

D. Інсуліну.

E. Глюкагону.
10. Секреція яких гормонів збільшується під час сну?

A. соматотропін, пролактин

B. Адреналін, вазопресин

C. Кортизол, вазопресин

D. Пролактин, кортизол

E. Соматостатин, пролактин
11. Зріст дитини 10 років сягає 178 см, маса - 64 кг. З порушенням діяльності якої ендокринної залози це пов'язано?

А. Наднирникових залоз

В. Щитоподібної залози

С. Статевих залозД. Гіпофізу

Е. Паращитоподібних залоз


Теоретичні питання, на підставі яких можливе виконання цільових видів діяльності.

 1. Загальні закономірності порушень гормональної регуляції функцій.

 2. Причини та механізми порушень нейро-ендокринної функції гіпоталамусу.

 3. Пангіпопітуітаризм. Причини та механізми розвитку. Основні прояви.

 4. Парціальна гіпофункція гіпофіза. Причини та механізми розвитку. Основні прояви.

 5. Парціальна гіперфункція гіпофіза. Причини та механізми розвитку. Основні прояви.

 6. Гіпо- та гіперфункція епіфіза. Причини та механізми розвитку. Основні прояви.

 7. Нецукровий діабет. Причини, механізми розвитку. Основні прояви.


Теми рефератів:

- Роль епіфіза в гормональній регуляції.

- Патологія систем внутрішньоклітинних посередників дії гормонів.

- Психогенні ендокринопатії.

- Синдром Пархона. Етіологія, патогенез, характеристика.

- Синдром Шихана. Етіологія, патогенез, основні прояви, наслідкиЛітература, необхідна для вивчення теоретичних питань.

Основна:

1. Патологічна фізіологія за ред. М.Н. Зайка та Ю.В. Биця. - Київ: Вища школа, 1995. – С.556-575;

2. О.В. Атаман. Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях. Вінниця: Нова книга, 2007. – С.439-451;

3. Лекційний матеріал.Додаткова:

 1. Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Основы общей патологии. – Санкт-Петербург: ЭЛБИ-СПб, 1999;

 2. Патофизиология в рисунках, таблицах и схемах / Под ред. В.А. Фролова и др. – М: Медицинское информационное агентство, 2003. – С.309-337;

 3. М.М. Балаболкин. Эндокринология. М., 1989г.

 4. Т.М. Зелинская, Г.И. Годоровский. «Половые железы и иммунитет». К.,1993г.

 5. М.С. Бирюкова. «Эндокринные заболевания и синдромы. Вирилизм». М.: Знание, Запорожье: Знание, 1999г.


Мета заняття: показати вплив задньої долі гіпофізу на сечовиділення.

ДОСЛІД 1. Трьох білих мишей розміщують на дротяні сітки, які закріплені всередині скляних лійок діаметром 10-15 см. Лійки накривають кришками для доступу повітря. Носик лійок опускають в пробірки для збирання сечі.

Двом мишам вводять в черевну порожнину по 2 мл дистильованої води.

Одній з них додатково вводять під шкіру 0,2 мл пітуітрину (антидіуретичний гормон, вазопресин).Третю мишу лишають контрольною.

Водне навантаження Водне навантаження+пітуітрин Контроль
Визначають діурез у всіх трьох мишей кожні 20 хв.

Через 1годину:контрольна миша
миша з водним навантаженням
миша з водним навантаженням та пітуітриномЧерез 2 год. у миші з водним навантаженням та пітуітрином сеча відсутня.

Висновок: _____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Тести з відкритої бази даних „Крок-1” 2011року
1. Хвора, 24 р., скаржиться на сухість в роті, зниження маси тіла, незважаючи на підвищений апетит, підвищення сечовиділення. Які дослідження для постановки діагнозу необхідно призначити в першу чергу?

A *Визначення рівня цукру в добовій кількості сечі

B Аналіз сечі по Зимницькому

C Загальний аналіз сечі

D Дослідження білкових фракцій сироватки крові

E Коагулограма
2. У хворої після пологів через декілька місяців почалося випадіння волосся, втрата ваги, млявість, випадіння зубів. АТ, температура тіла, рівень глюкози крові - знижені . При обстеженні рівень соматотропного і кортикотропного гормонів в крові знижений. Яке порушення функції гіпофізу у хворої?

A *Пангіпопітуїтризм

B Гіпофізарний нанізм

C Акромегалія

D Хвороба Іценко-Кушінга

E Нецукровий діабет
3. Хворий К., 35років, скаржиться на постійну спрагу, зниження апетиту. Кількість випитої иза добу рідини складає 9 л. за добу. Добовийй діурез збільшений, сеча знебарвлена, відносна густина - 1005. Найбільш вірогідна причина розвитку даної патології у хворого- пошкодження:

Aіпоталамічних ядер

B епітелія ниркових канальців

C аденогіпофизу

D епіфізу

E базальной мембрани капілярів клубочків
4. У хворого В, 46 років, виявлено непропорційне збільшення кистей рук, стоп, носу, надбрівних дуг. В крові - гіперглікемія, порушення тесту толерантності до глюкози. Причиною розвитку даної патології являється

Aіперсекреція соматотропного гормона

B гіперсекреція всіх гормонів аденогіпофізу

C гіпосекреція інсуліну

D гіпосекреція вазопресину

E гіперсекреція глюкокортикоїдів
5. Пацієнта турбують поліурія (7л на добу) і полідипсія. При обстеженні не виявлено ніяких розладів вуглеводного обміну. Дисфункція якої ендокринної залози може бути причиною даних порушень?

A Нейрогіпофізу

B Аденогіпофізу

C Острівців підшлункової залози

D Кори наднирників

E Мозкової речовини наднирників
Тести з банку даних „Крок-1” (2004-2010 рр)
1. Жінка, 40 років, скаржиться на загальну слабість, біль в ділянці серця, збільшення маси тіла. Об’єктивно: зріст - 164 см, маса тіла - 104 кг, накопичення жиру переважно на обличчі, шиї, плечовому поясі, животі. АТ – 165/100 мм.рт.ст., вміст цукру в крові - 7,8 ммоль/л. Функції якої з ендокринних залоз порушено і в якому напрямку?

 1. Гіпофізу, еозинофільна аденома (гіперфункція)

 2. Статевих залоз (гіперфункція)

 3. Кіркової речовини наднирників (гіпофункція)

 4. Гіпофізу, базальна аденома (гіперфункція)

 5. Підшлункової залози (гіпофункція)


2. У хворої через декілька місяців після пологів почалося випадіння волосся, втрата ваги, млявість, випадіння зубів. Вона почала часто хворіти. Об’єктивно: підшкірно-жирової клітковини майже немає, АТ – 90/55мм.рт.ст., температура - 36,0оС. Біохімічний аналіз крові: глюкоза - 3,0 ммоль/л. При обстеженні рівень соматотропного і кортикотропного гормонів в крові знижений. Яке порушення функції гіпофізу у хворої?

 1. Гіпофізарний нанізм

 2. Акромегалія

 3. Пангіпопітуїтаризм

 4. Хвороба Іценка-Кушинга

 5. Нецукровий діабет


3. У хворого В., 46 років, при огляді встановлено непропорційне збільшення кистей рук, стоп ніг, носа, вух, надбрівних дуг и вилиць. В крові - гіперглікемія, порушення толерантності до глюкози, підвищений вміст неестерифікованих жирних кислот, холестерину. Причиною розвитку даної патології є:

 1. Гіперсекреція соматотропного гормону

 2. Гіперсекреція всіх гормонів аденогіпофіза

 3. Гіпосекреція інсуліну

 4. Гіпосекреція вазопресину

 5. Гіперсекреція глюкокортикоїдів


8. Хворий К., 35 років, скаржиться на сильну постійну спрагу, зниження апетиту, головний біль, дратівливість. Кількість рідини, що він випиває за добу, 9 л. Добовий діурез збільшений. Встановлений діагноз: нецукровий діабет. З порушенням синтезу якого гормону повязана дана патологія?

 1. Альдостерону

 2. Глюкокортикоїдів

 3. Катехоламінів

 4. Реніну

 5. Вазопресину


9. У хворого з травмою головного мозку виявлена значна поліурія, що не супроводжується глюкозурією. Що при цьому є пошкодженим?

 1. Передня частка гіпофизу

 2. Задня частка гіпофізу

 3. Мозгова речовина наднирників

 4. Клубочкова зона наднирників

 5. Сітчаста зона


10. На консультації у лікаря-ендокринолога знаходиться хлопчик 14 років. Маму хвилює його відставання в фізичному розвитку і вазі. Хлопчик пропорційної будови тіла, зріст - 104 см. Причиною розвитку даної патології є гіпосекреція:

 1. Соматотропного гормону

 2. Гонадотропних гормонів

 3. АКТГ

 4. Тиреотропного гормону

 5. Всіх гормонів аденогіпофіза


11. Вкажіть, недостатнє виділення якого гормону призводить до розвитку гіпофізарного нанізму?

 1. Адренокортикотропного гормону

 2. Тироксину

 3. Тестостерону

 4. Соматотропного гормону

 5. Інсуліну


12. У хворої, 29р., під час пологів спостерігалась гостра масивна крововтрата. В подальшому розвинулись наступні зміни: різке схуднення, атрофія скелетних м'язів, стоншення шкіри, зниження температури тіла, гіпотензія, гіпоглікемія. Яку патологію гіпофіза вірогідно запідозрити?

 1. Синдром Пархона.

 2. Нецукровий діабет.

 3. Адипозогенітальна дистрофія.

 4. Хвороба Шихана.

 5. Пангіпопітуітаризм.


Ситуаційні задачі

Задача 1

У підлітка відмічається сповільнення росту при нормальному розумовому розвитку.  1. Що могло призвести до подібної ситуації?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
2.Назвіть функції даного гормону.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 2

При обстеженні чоловіка 60-ти років виявлено збільшення розмірів окремих частин тіла – нижньої щелепи, носа, язика, кистей, стоп, проміжків між зубами нижньої щелепи. 1. Що є найбільш вірогідною причиною такого стану?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Механізми розвитку вказаних ознак.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 3

Жінка, 25 років, через 2 місяця після важких пологів, що ускладнились значною кровотечею, звернулась до лікаря-ендокринолога зі скаргами на різке схуднення, зниження апетиту, відсутність лактації, апатію, сонливість, ослаблення пам’яті, випадіння волосся, ламкість нігтів, сухість шкіри. Об’єктивно: АТ – 90/60 мм.рт.ст., ЧСС - 55, ознаки передчасного старіння. 1. Яка патологія у хворої?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Вкажіть причини та механізми розвитку вказаних ознак.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задача 4

У породіллі на 5 день після пологів спостерігається агалактія (відсутність грудного молока). 1. Назвіть місце вироблення даного гормону і його біологічні ефекти.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Назвіть місце вироблення гонадотропних гормонів і їх біологічні ефекти.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 5

У вагітної жінки після відходження навколоплідних вод спостерігається повна відсутність пологової діяльності. 1. З порушенням синтезу якого гормону це пов’язано? Можливі причини?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Назвіть місце вироблення даного гормону і його біологічні ефекти.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 6

У юнака після перенесеної важкої вірусної інфекції спостерігається полідипсія, поліурія (добовий діурез 25 літрів), питома вага сечі - 1002. 1. Яка патологія у хворого?

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Вкажіть причини та механізми розвитку вказаних ознак.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 7

До лікаря-ендокринолога звернулися батьки, стурбовані надзвичайно високим зростом свого 15-річного сина (205 см) та затримкою статевого дозрівання. 1. З порушенням синтезу якого гормону це пов’язано? Можливі причини?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Назвіть місце вироблення даного гормону і його біологічні ефекти.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 8

Дільничий педіатр при черговому профілактичному огляді виявив дві дитини із низьким ростом. В першому випадку - у хлопчика низький зріст, але розумовий розвиток відповідає віку. В другому випадку – у дівчинки спостерігається відставання як у фізичному, так і у розумовому розвитку. 1. Яка патологія спостерігається у першому і другому випадку?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Які причини та механізми її розвитку?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задача 9

До лікаря-ендокринолога звернулися батьки 16-річного юнака, стурбовані його низьким ростом та затримкою статевого дозрівання. Тілобудова пропорційна, розумовий розвиток відповідає віку. 1. Яка патологія спостерігається у юнака?

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Які причини та механізми її розвитку?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задача 10

Лікар дитячого садочку при плановому профогляді у молодшій групі виявив 3-річного хлопчика, який за зростом був вище усіх 6-річних дітей старшої групи. 1. З порушенням синтезу якого гормону це пов’язано?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Як називається дана патологія? Причини та механізми її розвитку.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 11

До лікаря звернувся чоловік, 45 років, зі скаргами на збільшення розмірів носа, вух, язика, надбрівних дуг, нижньої щелепи та кистей. При об’єктивному огляді – збільшення внутрішніх органів, лабораторно – глюкоза натще - 7,4 ммоль/л, після цукрового навантаження – 15,2 ммоль/л. 1. Яка патологія спостерігається у хворого?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Які причини та механізми її розвитку?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 12

У хворої Н., 27 років, після пологів, що ускладнились масивною кровотечею, розвинулось виснаження, шкіра стала сухою, зморшкуватою. Температура тіла - 36 С, АТ - 100/60 мм.рт.ст., вміст глюкози в крові - 3,3 ммоль/л, вміст 17-кетостероїдів в сечі знижений. 1. Для якої патології характерні вказані прояви?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Які основні механізми їх розвитку?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

\

"ПАТОЛОГІЯ ЩИТОВИДНОЇ ТА ПАРАЩИТОВИДНИХ ЗАЛОЗ".
Актуальність теми. Ріст патології щитоподібної залози спостерігається в усіх економічно розвинутих країнах, в Україні вона займає одне з провідних місць. Основними причинами її виникнення є дія іонізуючого випромінювання, дефіцит йоду в організмі, генетична схильність, тощо.

Зважаючи на велику фізіологічну роль паратгормону, порушення його продукції паращитоподібними залозами призводить до важкої патології - гіпо-та гіперпаратиреозу, розладу процесів формування кісткового скелету, порушення функції нирок (тубулопатії). Зважаючи на те, що паратгомон регулює обмін Са2+, а Са2+ відіграє важливу роль в процесах регенерування і проведення імпульсів збудження, порушення функцій паращитоподібних залоз викликає серйозні розлади нервової системи, серця, м'язів. Гіпо- та гіперпаратиреоїдні кризи є станами небезпечними для життя.

Патологія ендокринної системи займає одне з провідних місць в структурі захворювань, з якими зустрічається лікар будь-якої спеціальності, в першу чергу, сімейний лікар та педіатр. Знання причин виникнення, механізмів розвитку, зовнішніх проявів, особливостей перебігу, наслідків має значення в підготовці майбітніх фахівців.
Загальна мета: вивчити основні причини та механізми розвитку порушень при патології щитоподібної та прищитоподібних залоз.Для цього необхідно уміти (конкретні цілі):

1. Пояснити причини виникнення та механізми розвитку основних порушень при гіперфункції щитоподібної та прищитоподібних залоз.

2. Розкрити причини та механізми розвитку основних порушень при гіпофункції щитоподібної та прищитоподібних залоз.
Для реалізації цілей навчання необхідні базисні знання – уміння:

1.Знати будову щитоподібної та прищитоподібних залоз (кафедра нормальної анатомії, кафедра нормальної фізіології)

2. Знати механізми дії гормонів цих залоз (кафедра нормальної фізіології)

3. Знати методи оцінки функціонального стану щитоподібної та прищитоподібних залоз (кафедра нормальної фізіології).Інформацію, необхідну для поповнення базисних знань-умінь з цих питань, можна знайти в наступних підручниках:

1.Губський Ю.І. Біологічна хімія. Київ-Тернопіль:Укрмедкнига, 2000.- С.360-363.

2. В. Ганонг. Фізіологія людини. Львів, 2002.- С.292-305.

3. Гжегоцький М.Р. Фізіологія людини: Книга плюс, 2005.-С.201-219.

4. Філімонов В.І. Нормальна фізіологія. Київ “Здоров'я”.- 1994.- С.212-217.

5. Шапаренко П.П., Смольський Л.П. Анатомія людини. Київ «Здоров'я», 2003, Т.1.-С.359-361.Питання для перевірки початкового рівня знань

 1. Перерахуйте гормони, що виробляються щитоподібною залозою

 2. Фізіологічна дія гормонів щитоподібної залози

 3. Який гормон виробляється прищитоподібними залозами?

 4. В чому полягає фізіологічна дія цього гормону?

 5. Як здійснюється регуляція вироблення гормонів щитоподібною залозою?

 6. Перерахуйте біологічні ефекти тиреоїдних гормонів?

 7. Причини тиреотоксикозу

 8. Що таке ендемічний зоб?

 9. Назвіть основні клінічні прояви тиреотоксикозу.

 10. Яке порушення розвивається при недостатності функцій щитоподібної залози в ранньому дитинстві?
 11. Які причини гострого гіпопаратиреозу?
 12. Які причини хронічного гіпопаратиреозу?

 13. Основні прояви хронічної недостатності паращитовидних залоз?

 14. Що таке паратиреопривна тетанія?

 15. Які ускладнення хронічного гіпопаратиреозу?

 16. Які причини гіперпаратиреозу?

 17. Чим буде проявлятися гіперкальціємія?

 18. Що таке основний обмін?

19. Яка кількість кальцію в крові?

20. Яка кількість фосфору в крові?Еталони відповідей для перевірки первинного рівня знань.

 1. Трийодтиронін (Т3), тироксин (Т4), кальцитонін

 2. Стимулює ріст і диференціацію тканин, посилює обмін речовин, підвищує збудливість ЦНС

 3. Паратирин (паратгормон)

 4. Активація функції остеокластів, пригнічення реабсорбції фосфору, активація перетворення провітаміну D в його активну форму

 5. Тиреотропним гормоном за механізмом прямого та зворотнього зв'язку.

 6. Посилює ситез білка, посилює обмін речовин, роз’єднує окислення та фосфорилювання, збільшує реактивність імунної системи, стимулює синтез антитіл.

 7. В основі тиреотоксикозу лежить спадкова схильність, провокуючими факторами є: психічна травма, інфекції, переохолодження, тощо.

 8. Це збільшення щитоподібної залози, яке властиве мешканцям тих місцевостей, земна кора яких бідна на йод.

 9. Збільшення щитоподібної залози, екзофтальм, тахікардія, підвищення основного обміну, зниження маси тіла, тремор пальців рук, пітливість, непереносимість тепла, підвищення нервової збудливості, прискорення перистальтики кишечника.

 10. Фізичне недорозвинення (нанізм), розумова відсталість

 11. Повне видалення прищитоподібних залоз, струмектомія з приводу раку.

 12. Неповне видалення прищитоподібних залоз, вроджена гіпоплазія, інтоксикації, аутоімунні пошкодження, крововиливи, пухлини, запальні процеси, вплив іонізуючого випромінювання, інтоксикації, рахіт, у вагітних, в період лактації.

 13. Схуднення, анорексія, підвищена нервово-м'язева збудливість, диспепсія, трофічні порушення шкіри та її придатків: сухість, потовщення шкіри, випадіння волосся, дефекти зубної емалі, каріес, переломи зубів.

 14. Виникає при повному видаленні паращитовидних залоз. Характеризується підвищеною нервово-м'язевою збудливістю внаслідок зменшення вмісту в крові іонізованого кальцію: м'язева ригідність, клонічні та тонічні судоми.

 15. Паратиреопривна кахексія

 16. Аденома або гіперплазія прищитоподібної залози

 17. Кальцифікацією м'яких тканин, утворенням кальцієвих камінців в нирках, артеріальною гіпертензією, посиленням шлункової секреції.

 18. Кількість енергії, яка необхідна для підтримання нормальних функцій організму при мінімальних процесах обміну речовин (стан спокою, t0 навколишнього середовища 18-190С). Становить -1600-1700 ккал, у чоловіків -до 2000 ккал.

 19. 2,1-3.1 ммоль/л

 20. 0,9-1,2 ммоль/л

Теоретичні питання, на підставі яких можливе виконання цільових видів діяльності:

1.Гіперфункція щитоподібної залози. Причини виникнення. Механізми розвитку основних проявів. Роль іонізуючого випромінювання у виникненні патології щитоподібної залози.

3.Роль імунних механізмів у розвитку дифузного токсичного зобу.

4.Гіпотиреоз. Причини виникнення, патогенез. Механізми розвитку основних проявів.

5.Гіпофункція прищитоподібних залоз. Види. Причини, механізми розвитку. Основні прояви.

6.Гіперпаратиреоз. Причини, механізми розвитку. Прояви.

7. Гіпотиреоз у дітей. Етіологія, патогенез, прояви, наслідки.

Обговорення рефератів на теми:

- Аутоімунний тиреоідіт Хашімото.

- Радіаційна забрудненість України і патологія щитоподібної залози.

- Псевдогіпопаратиреоз. Причини. Механізми розвитку.

- Тиреостимулюючі аутоантитіла та їх роль в патології щитоподібної залози.

Література, необхідна для вивчення теоретичних питань.

Основна:


 1. Патологічна фізіологія. За редакцією М.Н. Зайка, Ю.И. Биця та ін., К: «Вища школа», 1995. – С. 560 –566.

 2. О.В. Атаман. Патологічна фізіологія в питаннях та відповідях. Вінниця: Нова книга, 2007 .- С. 463-469.

Додаткова:

 1. М.М. Балаболкин. Эндокринология. М., 1989 г.

 2. Пинский С.Б. «Редкие опухоли и заболевания щитовидной железы», Иркутск, 1999 г.

 3. Б.А. Зелинский, Н.Б. Зелинская. «Гипотиреоз» Винница: «Континент-прим», 1998.-115 с.

 4. Зелинская Н.Б. Лечение заболеваний щитовидної железы. Винница, 1999.- 47 с.

 5. Эндокринология: Руководство для врачей/ Б.А. Зелинский, А.А. Зелинский, Н.Б. Зелинская/Под ред. Б.А. Зелинского.-Одесса:ОКФА, 2000.-320с.

 6. Зелинский Б.А., Зелинский А.А., Зелинская Н.Б. Бондар П.Н. Ендокринологія.- Київ: Здоров'я.-2002.-508 с.

 7. Ендокринологія:Підручник (за ред. А.С. Ефімова).- К: Вища школа, 2004.- 494 с.

 8. Граф логічної структури теми «Патофізіологія щитоподібної залози»


Самостійна робота

1. Визначення кількості кальцію в крові.

Принцип методу полягає в тому, що кальцій із сироватки крові осаджують щавелевокислим амонієм, а утворений при цьому в осаді щавелевокислий кальцій визначають за допомогою титрування 0,01N розчином марганцевокислого калію.За кількістю мл перманганату, витраченного на титрування, обчислюють кількість осадженого кальцію.

В центрифужну пробірку наливають 1 мл сироватки, добавляють 0,5 мл насиченого розчину щавелевокислого амонію, вміст пробірки перемішують і залишають на 30 хв., після чого центрифугують. Рідину над осадом зливають, швидко перевертаючи пробірку, а до осаду додають 3 мл 2% NH4OH, перемішують з вмістом пробірки і знову центрифугують, зливають рідину над осадом, ще раз промивають аміаком і центрифугують.

До відмитого осаду після видалення останньої порції промивної рідини додають

1 мл 10% сірчаної кислоти, нагрівають пробірку в кипячій водяній бані для розчинення осаду і титрують із мікробюретки 0,01N розчином перманганату до слаборожевого кольору, який не зникає протягом 2 хв.

Кожний мл 0,01N розчину марганцевокислого калію, витраченного на титрування, відповідає 0,2 мг Са.

Виходячи з цього, можна обчислити кількість кальцію в 100 мл досліджуваної сироватки крові і перерахувати на 100 мл.

Одночасно визначають кількість кальцію в контрольній пробірці.

Контрольна пробірка: К = 0,8

1 мл KMnO4 - 0,2 мг Са2+

0,8 мл - х

х = 0,16 мг Са2+ в 1 мл (контрольна пробірка)
Дослідна пробірка: Д = 1,1
1 мл KMnO4 - 0,2 мг Са2+

1,1 мл - х

х = 0,22 мг Cа2+= в 1 мл (дослідна пробірка)

0,22 - 0,16 = 0,06 мг Са2+ в 1 мл , в 100мл – 6мг.


Для переведення отриманих результатів в ммоль/л використовують коефіцієнт перерахунку 0,5:

6 х 0,5 =3 ммоль/л

Висновок: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тести з відкритої бази даних „Крок-1” 2011року
1. У жінки 46 років після операції на щитовидній залозі в невдовзі з’явилися фібрилярні посмикування м’язів рук, ніг, обличчя. Ці порушення можна усунути шляхом введення

A *Паратгормону

B Трийодтироніну

C Тиреотропіну

D Тироксину

E Тиреотропного гормону
2. Через 1 – 2 доби після видалення у собаки прищитовидних залоз спостерігались: млявість, спрага, різке підвищення нервово-м’язової збудливості з розвитком тетанії. Яке порушення обміну електролітів має місце при цьому?

A *Гіпокальціемія

B Гіперкальціемія

C Гіпомагніемія

D Гіпермагніемія
3. У поліклініку звернулася жінка із скаргами на підвищену дратівливість, пітливість, слабкість, схуднення, тремтіння кінцівок, серцебиття, відзначається витрішкуватість, субфебрильна температура. Які метаболічні порушення в організмі відбивають патогенез цього захворювання?

A *Збільшення основного обміну

B Збільшення синтезу АТФ

C Зниження енергетичного обміну

D Послаблення активування фосфоліпази

E Зниження розпаду холестерину
4. Чоловіку 46-ти років, що хворіє на дифузний токсичний зоб, була проведена операція резекції щитоподібної залози. Після операції відмічаються відсутність апетиту, диспепсія, підвищена нервно-м'язова збудливість. Маса тіла не збільшилася. Температура тіла у нормі. Чим із нижче переліченого обумовлений стан хворобливого?

A *зниженням продукції паратгормону

B зниженням продукції тироксину

C підвищенням продукції кальцітонину

D підвищенням продукції тіреоліберіну

E порушення продукції тироксину
5. Хворий знаходиться на обліку в ендокринологічному диспансері з приводу гіпертиреозу. Крім похудіння, тахікардії, тремтіння пальців рук, приєдналися симптоми гіпоксії – головний біль, втомлюваність, мерехтіння перед очима. Який механізм дії тіреоїдних гормонів лежить в основі розвитку гіпоксії ?

A *Роз’єднання, окиснення і фосфорування

B Гальмувння синтезу дихальних ферментів

C Конкурентне гальмування дихальних ферментів.

D Посилення синтезу дихальних ферментів.

E Специфічне зв’язування активних центрів дихальних ферментів

Тести з банку даних «КРОК-1» (2004-2010рр)1. Яка з ознак, що розвивається при гіпертиреозі, є найбільш інформативною при постановці діагнозу?

A. Підвищення основного обміну.

B. Тахікардія.

C. Субфебрильна температура


Каталог: downloads -> patphysiology
patphysiology -> Тематичний план занять: Заняття 1 «Патологія червоної крові
patphysiology -> Медичного факультету
patphysiology -> Заняття 4 «Запалення (судинні реакції).» Заняття
patphysiology -> Заняття 3 «Аритмії.». Заняття 4 «Патофізіологія зовнішнього дихання.». Заняття 5
patphysiology -> Фармацевтичного факультету
patphysiology -> «Патофізіологія системного кровообігу. Серцева недостатність». Заняття 2 «Патофізіологія кровоносних судин. Аритмії.»
patphysiology -> Тематичний план занять: Заняття 1 «Патофізіологія клітини. Пошкодження клітини.»
patphysiology -> 19. порушення
patphysiology -> Тематичний план


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка