Патологія тканинного ростуСкачати 43.81 Kb.
Дата конвертації23.03.2017
Розмір43.81 Kb.
#13029

ПАТОЛОГІЯ ТКАНИННОГО РОСТУ

 • Кандидат
 • медичних наук, доцент
 • Потіха Наталія Ярославівна

1.Пухлина, її патофізіологічна характеристика

 • ПЛАН
 • 1.Пухлина, її патофізіологічна характеристика
 • 2. Етіологія пухлин
 • 3. Концепція онкогена
 • 4. Стадійність канцерогенезу
 • ПУХЛИНА − типовий патологічний процес у вигляді розростання тканини, яке характеризується потенційною безмежністю росту, нерегульованістю росту і атиповістю клітин

Патофізіологічна характеристика пухлин

 • Безмежність росту
 • Нерегульованість росту
 • Анаплазія пухлинних клітин

Безмежність росту пухлинних клітин

 • Безмежність росту пухлинних клітин полягає в тому, що вони не спроможні вичерпати ресурс поділу.
 • Роботами Хейфліка з'ясовано, що у кожній клітині закладена генетична програма, яка обмежує кількість її поділів.
 • Наприклад, фібробласти, взяті від здорового новонародженого і перенесені на культурне середовище, можуть дати максимум 50 подвоєнь маси, а потім перестають ділитися і гинуть. Це число називають лімітом Хейфліка.
 • Пухлина клітини внаслідок генної соматичної мутації втрачає цю обмежуючу програму і починає ділитися безмежно, уникаючи старіння.

Методи культивування пухлин

 • Трансплантація - перещеплення пухлини від однієї тварини до іншої того ж виду
 • Експлантація - культивування пухлинних клітин на поживних середовищах
 • Пухлина, яка довго підтримується методом трансплантації чи експлантації, називається пухлинним штамом
 • Трансплантаційні штами
 • 1. Карцинома Ерліха у мишей
 • 2. Саркома Крокера у мишей
 • 3. Саркома М-1 у щурів
 • 4. Карцинома Брауна-Пірс у кроликів
 • Експлантаційні штами
 • 1. Клітини He La- рак шийки матки

РЕГУЛЯЦІЯ КЛІТИННОГО РОСТУ

 • ЕНДОКРИННА
 • СИСТЕМА
 • КЕЙЛОНИ
 • НЕРВОВА
 • СИСТЕМА
 • МІТОГЕНИ
 • КЛІТИННИЙ
 • РІСТ

Нерегульованість росту пухлинних клітин

 • Відсутність реакції на на гормональні впливи, які гальмують ріст нормальних клітин.
 • Гормонозалежна пухлина – пухлина, яка частково зберігає здатність піддаватися контролюючому впливу гормонів
 • Гормононезалежна пухлина –пухлина, яка повністю втрачає здатність піддаватися контролюючому впливу гормонів
 • Місцеві порушення регуляції тканинного росту: в пухлинній тканині різко знижується вміст кейлонів - речовин, які виробляються дозрілими клітинами і які пригнічують мітотичну активність камбіальних, проліферуючих клітин

Анаплазія пухлинних клітин

 • АНАПЛАЗІЯ – це стійка дедиференціація пухлинних клітин, втрату ними характерної для диференційованих нормальних клітин здатності утворювати специфічні тканинні структури або продукувати специфічні речовини
 • АНАПЛАЗІЯ – це повернення до ембріонального стану, це спрощення структурно-хімічної організації
 • ВИДИ
 • 1. Морфологічна
 • 2. Біохімічна
 • 3. Фізико-хімічна
 • 4. Функціональна
 • 5. Імунологічна
 • Морфологічна анаплазія
 • Клітинний
 • атипізм
 • Тканинний
 • атипізм

Характеристика клітинного атипізму:

 • Поліморфізм клітин - розміри і форма пухлинних клітин виходять за межі фізіологічного діапазону коливань; вони набувають як більших, так і менших розмірів, а також невластивої нормальним клітинам форми
 • Співвідношення між цитоплазмою і ядром зсувається на користь ядра в результаті його збільшення

Клітини епідермального раку

 • Багатоядерність, збільшення кількості клітин у стадії поділу
 • Гіперхроматоз ядер, який пояснюється нагромадженням в них нуклеїнових кислот
 • Збільшення кількості ядерець, міграція їх у цитоплазму і навіть за її межі

Хронічна виразка шлунку з малігнізацією

ОБОЛОНКА ПУХЛИННОЇ І НОРМАЛЬНОЇ КЛІТИН

 • Зміни клітинної оболонки

Зміни органоїдів пухлинних клітин

 • Зміни мітохондрій:
 • - зменшення кількості
 • - зменшення розмірів
 • - стоншення мембран мітохондрій
 • - зменшення кількості крист
 • - стоншення крист
 • Зміни рибосом:
 • - дифузне розташування
 • - втрата зв’язків з ендоплазматичною сіткою
 • ОРГАНОЇДИ НОРМАЛЬНОЇ КЛІТИНИ
 • ОРГАНОЇДИ ПУХЛИННОЇ КЛІТИНИ

Характеристика тканинного атипізму

 • - зміна розмірів і форми тканинних структур; наприклад, значно більше, ніж у нормальних тканинах, коливаються за цими показниками залозисті фолікули в аденокарциномах, вогнища окостеніння в остеосаркомах
 • - повна втрата пухлиною морфологічних ознак, які вказуютьна походження її з певної диференційованої тканини.

ПОЛІМОРФНОКЛІТИННА САРКОМА

ПОЛІМОРФНОКЛІТИННА САРКОМА

Біохімічна анаплазія

 • Біохімічна анаплазія - це особливості метаболізму пухлинних клітин, викликані змінами їх генетичного апарату.
 • Канцерогени здатні не тільки порушувати процес мітозу і запускати механізми безмежного поділу, але й пригнічувати або розгальмовувати інші гени.
 • Внаслідок цього стає іншим ферментний спектр пухлинних клітин.
 • Внутрішньоклітинний дисферментоз - одні ферменти загальмовуються, зате інші активуються або починають синтезуватися зовсім нові речовини, яких у нормальних клітинах не було.
 • Уніфікація ізоферментного спектра пухлин незалежно від їх гістогенезу. Пухлини, піддаючись прогресії, починають ставати схожими одна на одну за ферментним набором, незалежно від того, з яких клітин вони походять.
 • Ізоферментне спрощення (монотонізація): кількість ізоферментів зменшується, а їх набір стає приблизно однаковим для пухлини будь-якого походження.
 • Ізоензимна перебудова: збільшення тих ферментів, які властиві ембріональним тканинам

Особливості білкового обміну пухлинних клітин

 • • активація синтезу нуклеїнових кислот
 • • активація ДНК-полімераз, особливо тих, що синтезують ДНК не тільки на інтактних, але й на пошкоджених матрицях
 • • збільшення синтезу білків, зокрема тих, що забезпечують мітози і ріст пухлини
 • • зниження катаболізму білків; навпаки,пухлина захоплює амінокислоти з інших органів для побудови власних білків („пухлина - це пастка для азоту”)

Особливості енергетики пухлин

 • • активація анаеробного гліколізу і головних ферментів, які його забезпечують, - піруваткінази, гексокінази, фруктокінази
 • • наявність аеробного гліколізу, до якого нормальні тканини не здатні (винятки - лейкоцити, сперматозоїди, клітини сітківки ока)
 • • пригнічення дихання гліколізом (ефект Кребтрі), точніше потужною системою гліколітичних ферментів, які перехоплюють субстрати (неорганічний фосфор, коферменти).

Фізико-хімічна анаплазія

 • Ацидоз
 • Внутрішньоклітинна гіпергідратація
 • Нагромадження калію
 • Підвищення електропровідності
 • Зменшення в’язкості колоїдів
 • Збільшення негативного заряду мембран
 • Зменшення поверхневого натягу

Функціональна анаплазія

 • Функціональна анаплазія проявляється втратою, спотворенням або невідповідністю виконуваної пухлиною функції.
 • У пухлинних клітинах щитовидної залози може знижуватися або, навпаки, підвищуватися синтез тиреоїдних гормонів аж до виникнення мікседеми чи тиреотоксикозу.
 • В гепатомі перестає кон’югуватися непрямий білірубін.
 • Пухлини легень і бронхів можуть продукувати гормоно-подібні речовини.

Імунологічна анаплазія

 • Імунологічна анаплазія - зміни антигенних властивостей пухлинної тканини.
 • Ці зміни - результати перебудови білкового обміну.
 • Антигенне спрощення: число антигенів, які виробляє пухлинна клітина, зменшується, іноді в декілька разів.
 • Антигенна дивергенція: пухлинні клітини починають синтезувати не властиві гомологічним клітинам здорової тканини антигени, але ці антигени синтезуються іншими клітинами.
  • Приклад: гепатома може синтезувати органоспецифічні антигени селезінки, нирок та інших органів.
 • Антигенна реверсія: синтез пухлиною ембріональних антигенів.
 • Наприклад, гепатоцелюлярний рак людини синтезує фетальний білок - альфа-фетопротеїн, що служить тестом для діагностики раку печінки.
 • Канцероген - це агент, який в силу своїх фізичних або хімічних властивостей може викликати незворотні зміни або пошкодження в тих частинах генетичного апарату, які здійснюють гомеостатичний контроль над соматичними клітинами (ВООЗ)
 • Канцерогени
 • хімічні
 • фізичні
 • біологічні

Дьогтярний рак у кролика

Хімічні канцерогени

 • 1. Поліциклічні ароматичні вуглеводні
 • 3,4-бензпірен
 • 1,2,5,6-дибензантрацен
 • 9,10-диметил-1,2-бензантрацен
 • 20-метилхолантрен
 • 2. Ароматичні аміни і аміди
 • моноазобензол
 • 2-амінофлюорен
 • 2-нафтиламін
 • хлорнафазин
 • бензидин
 • 3. Нітрозаміни і нітрозаміди
 • N,N-диметилнітрозамін
 • N-нітрозопіролідин
 • N-нітрозометиланілін
 • N-нітрозоморфолін
 • N-метил- N-нітрозосечовина

Поліциклічні ароматичні вуглеводні

 • Канцерогени антропогенного походження.
 • Джерела:
 • відпрацьовані гази автотранспорту
 • дим доменних печей
 • асфальт
 • відходи хімічних виробництв
 • в’ялені і пересмажені продукти
 • Речовини з поліциклічною структурою проявляють переважно місцеву канцерогенну дію.
 • Якщо їх наносити на шкіру, виникає рак, якщо вводити під шкіру - саркома.
 • Поліциклічні ароматичні вуглеводні виділяються з організму різними органами, тому виникають пухлини цих органів - нирок, шкіри, молочних залоз.

Ароматичні аміни та аміди

 • Це переважно азобарвники, для яких характерна наявність двох і більше азогруп а також речовини із структурою дифенілу чи нафталіну.
 • Джерела:
 • Барвники натуральних і синтетичних тканин
 • Кольоровий друк в поліграфії
 • Деякі косметичні засоби
 • Кольорова фотографія
 • Синтез лікарських речовин
 • Канцерогенна дія азо- і аміносполук проявляється при введенні їх у травний канал, під шкіру або при змащуванні шкіри.
 • Пухлини виникають з органах, віддалених від місця введення, найчастіше - в печінці, сечовому міхурі, кишечнику, нирках.

Нітрозаміни і нітрозаміди

 • Вони використовуються як
 • антиоксиданти
 • пестициди
 • напівпродукти при синтезі барвників, ліків, полімерів
 • антикорозійні засоби
 • розчинники фарб
 • Вони викликають різноманітні пухлини печінки, сечового міхура, стравоходу, легень, нервової системи у 40 видів тварин.
 • Канцерогенність їх для людини не доведена, але експериментальні дані викликають онкологічну настороженість.
 • Доведена можливість ендогенного синтезу деяких нітрозосполук із їх попередників і нітрозуючих агентів - нітритів, нітратів, окислів азоту.
 • У дослідах на тваринах показано канцерогенний ефект комбінації нітриту натрію з деякими пестицидами.
 • Нітрозосполуки можуть потрапляти в організм також у готовому вигляді разом з деякими продуктами харчування і тютюновим димом.
 • Нітрити широко використовуються як консерванти харчових продуктів.
 • Під їх впливом може відбуватися спонтанне нітрозування вторинних амінів і утворення нітрозосполук з канцерогенною активністю.

УТВОРЕННЯ КАНЦЕРОГЕНІВ

 • ПРЕКАНЦЕРОГЕН
 • ПРОКСИМАЛЬНИЙ КАНЦЕРОГЕН
 • КІНЦЕВИЙ КАНЦЕРОГЕН

Фізичний канцерогенез

 • іонізуючі промені
 • ультрафіолетові промені

РАК ШКІРИ У РЕНТГЕНОЛОГІВ

ВІРУСНИЙ КАНЦЕРОГЕНЕЗ

 • ТВАРИНИ:
 • 1. Саркома Рауса у курей - 1910
 • 2. Фіброма Шопа у кроликів - 1932
 • 3. Папілома Шопа у кроликів - 1934
 • 4. Фактор молока Бітнера - 1936
 • ЛЮДИ:
 • 1. Лімфома Беркіта – Центральна Африка
 • 2. Назофарингеальний рак –Китай
 • 3. Рак шийки матки

КУРЯЧА САРКОМА РАУСА

ПАПІЛОМА ШОПА У КРОЛИКА

 • Гриб Aspergillus flavus синтезує афлатоксин – речовину, яка має різко виражені канцерогенні властивості.
 • Гриб паразитує на кукурудзі, рисі, яйцях, порошковому молоці, земляному горіху (арахісі).
 • Викликає розвиток пухлин печінки.
 • Гриб Aspergillus nidulans синтезує стеригматоцистин.
 • Aspergillus flavus
 • Віруси, що викликають пухлини, називаються онкогенними.
 • Вони поділяються на дві групи залежно від молекулярної структури генома - РНК-вмісні і ДНК-вмісні.
 • РНКомні онкогенні віруси входять до групи ретровірусів (або онкорнавірусів).
 • Їх спільною характеристикою є те, що вони мають геном у вигляді одноланцюгової РНК, а також фермент РНК-залежну ДНК-полімеразу (зворотну транскриптазу, ревертазу).
 • Суть вірусного канцерогенезу зводиться до того, що онкогенні віруси вносять в інфіковану клітину свій геном, до складу якого входить трансформуючий ген - вірусний онкоген.
 • Продукт його діяльності (онкобілок) розпочинає трансформацію клітини і підтримує її в трансформованому вигляді.

ВІРУСНИЙ КАНЦЕРОГЕНЕЗ

 • H. Temin (1964) перший висловив і обгрунтував думку, що для репродукції ретровірусів і трансформації інфікованих ними клітин необхідний синтез провірусної ДНК на матриці РНК.
 • Фази процесу зворотної транскрипції і циклу репродукції ретровірусів
 • Перша фаза полягає в синтезі провірусної ДНК (ДНК-форми вірусного генома) шляхом зворотної транскрипції і інтеграція провірусу з ДНК клітини-господаря. Процес починається в цитоплазмі. Через 1-20 год після зараження клітини на матриці геномної РНК ретрсвірусу, звільненої від білкової оболонки, за допомогою зворотної транскриптази синтезується повна ДНК-копія вірусного генома. Далі вона подвоюється, набирає кільцеподібної форми, переноситься в ядро і вмонтовується в клітинну ДНК.
 • Друга фаза - фаза експресії інтегрованої ДНК і дозрівання нових віріонів - починається через 18-20 год після зараження клітини. Перетворившись у частину хромосоми клітини, провірус стає досяжним для транскрипції, тобто для синтезу на його матриці вірусспецифічної мРНК, яка стає попередником віріонної геномної РНК після оточення її вірусними білками.
 • Інтегрований ДНК-провірус має весь набір генів як для репродукції вірусних часточок, так і для трансформації клітини-реціпієнта:
 • gag - ген, який кодує синтез внутрішніх білків віріона;
 • pol - ген, який кодує зворотну транскриптазу;
 • env - ген, який кодує поверхневі глікопротеїди вірусних часточок;
 • src - ген, який відповідає за клітинну трансформацію: саме він ініціює перетворення нормальної клітини у пухлинну і називається вірусним онкогеном.
 • Пухлина починається з пошкодження ДНК !!!!
 • Цей механізм обов'язковий для всіх пухлин, незалежно від того, якими канцерогенами вони викликані - хімічними, фізичними чи біологічними.
 • Хімічні агенти дають переважно точкові мутації, іонізуюче проміння - переважно хромосомні, а ретровіруси вклинюють у молекулу ДНК клітини додаткові гени, серед яких є й онкогени.
 • Таким чином, пошкодження ДНК можна розглядати як молекулярну основу усіх наступних процесів, які перетворюють нормальну клітину в трансформовану.
 • Пошкодження ДНК - це спільний знаменник, до якого зводиться дія усіх відомих канцерогенів.

Концепція онкогена

 • Причин раку дійсно багато, але всі вони, як вода через лійку, повинні пройти через одно критичне русло - ДНК і залишити в ній слід, тобто пошкодження. Це пошкодження - особливе.
 • Воно тільки тоді приведе до перетворення нормальної клітини у пухлинну (тобто до трансформації), якщо буде локалізуватися не в будь-якій довільній ділянці ДКК, а саме в тій ділянці, де розташовані гени, які контролюють ріст і диференціацію клітини.
 • Ці гени названі клітинними онкогенами, або протоонкогенами.
 • Вони являють собою звичайні компоненти клітинного геному і абсолютно необхідні для життєдіяльності клітини.
 • Без протоонкогенів була б неможливою клітинна проліферація
 • Протоонкогени являють собою гени росту і диференціації клітин.
 • При незначних пошкодженнях нормальна функція їх як стимуляторів росту може в принципі зберігатися, але вона перестає підкорятися контролюючим впливам з боку клітини.
 • Роль канцерогенних агентів зводиться до пошкодження їх самих або генів-репресорів, що контролюють активність генів диференціації.
 • Нормальний керований процес росту і дозрівання втрачається і замінюється нескінченним потоком клітинних поділів, при якому клітини не встигають диференціюватися, тобто дозріти до стану,коли вони здатні виконувати властиві їм спеціалізовані фізіологічні функції.
 • Клітина від початку свого утворення несе у собі паростки власної загибелі у формі ракових генів (клітинних онкогенів), які під впливом хімічних, фізичних чи вірусних канцерогенів перетворилися із союзників на противників.

Активація протоонкогенів

 • Точкові мутації
 • Хромосомні транслокації
 • Вірусна трансдукція
 • Інсерція генетичного матеріалу
 • Ампліфікація генів

Вірусна трансдукція

 • Ретровіруси викликають пошкодження клітинної ДКК шляхом внесення у неї трансформуючого вірусного гена, який називається вірусним онкогеном.
 • Вірусні онкогени - клітинного походження.
 • Це - ділянки клітинної ДНК (гени), які колись були захоплені вірусами у власний геном. У нормальних клітинах вони виконували функції регуляторів (стимуляторів) клітинного поділу і підпорядковувалися генам-репресорам, які підтримували їх активність на рівні потреб клітини.
 • Ці гени, потрапивши у вірусну РНК, зберігають свої властивості стимуляторів клітинного поділу і з цього часу стають вірусними онкогенами.
 • Доведено, що всі ретровірусні онкогени мають своїх двійників у геномах нормальних клітин.
 • Вважають, що клітинні онкогени асоціювалися з вірусним геномом у недалекому минулому, і цей процес продовжується і сьогодні
 • src (вірус саркоми Рауса) - 20 хромосома
 • mos (вірус саркоми Молоні у мишей) - 8 хромосома
 • tms (вірус саркоми Мак-Доноxа у кішок) - 5 хромосома
 • sis (вірус саркоми волосистих мавп) - 22 хромосома.

Хромосомні транслокації

 • Транслокації являють собою дуже важливий механізм активації клітинних протоонкогенів.
 • При деяких формах пухлин мають місце хромосомні розриви в тих ділянках, де розташовані клітинні онкогени.
 • При пухлинах у людей спостерігається три головні класи хромосомних аберацій
 • транслокації,
 • делеції
 • дуплікації (цілих хромосом, сегментів, генів)
 • Прикладом пухлини, яка виникає в результаті транслокації, може бути лімфома Беркіта.
 • Для неї характерна взаємна транслокація між хромосомами 8 і 14.
 • При цьому активується протоонкоген, який розташований у хромосомі 8 в ключовій позиції, в точці розриву, саме там, де транслокований фрагмент цієї хромосоми з’єднується з хромосомою 14.

Інсерція генетичного матеріалу

 • Активація клітинного онкогена можлива, коли по сусідству з ним в ДНК вбудовується чужорідний (вірусний) генетичний матеріал, який не містить онкогена.
 • Вірусна ДНК, інсерційована по сусідству з клітинним онкогеном, активує його до ракового рівня експресії.
 • У людей за таким механізмом може виникати, наприклад, лімфома Беркіта.

Ампліфікація протоонкогенів як механізм індукції раку

 • Як правило, клітинні онкогени представлені однією копією, але доведено, що кількість копій може збільщуватися результаті спонтанних аномалій реплікації ДНК. Це явище називають ампліфікацією (примноженням).
 • Збільшення кількості копій онкогенів результується у підвищення їх сумарної експресії, оскільки виникають додаткові матриці для синтезу РНК.
 • Ампліфікація і збільшена експресія протоонкогенів характерні для деяких пухлин людини.
 • Вважають, шо за таким механізмом виникає нейробластома і карцинома товстої кишки.
 • карцинома товстої кишки.
 • Нейробластома
 • Карцинома
 • товстої кишки.

Активація клітинних протоонкогенів шляхом точкових мутацій

 • Точкова мутація - це мутація, яка зачіпає лише один нуклеотид із багатьох тисяч, але вона перетворює доброякісний протоонкоген в активний онкоген.
 • Достатньо замінити в онкогені раку сечового міхура людини одну тільки основу - гуанін на іншу - тимін, як неактивний протоонкоген перетворюється в трансформуючий онкоген.

СТАДІЇ КАНЦЕРОГЕНЕЗУ

 • Трансформація − експресія клітинного онкогена
 • Промоція − розмноження клітин
 • Прогресія − розвиток пухлини в бік озлоякіснення

РАКОВА КАХЕКСІЯ

Метастазування

Роль організму у пухлинному процесі

 • На етапах онкогенезу діють:
 • Ферменти, які ліквідовують канцерогенні фактори
 • Ферменти репарації ДНК
 • Спеціальні гени-репресори клітинного поділу
 • Гени-репресори вірусного геному
 • Знищення мутованих клітин
 • Отже, організм ліквідовує мутацію в клітині або саму мутовану клітину – пухлина не розвивається !!!

МЕХАНІЗМИ ІМУННОГО ЗАХИСТУ ОРГАНІЗМУ ВІД ПУХЛИНИ

 • Адаптаційні механізми: класичні імунні реакції, що здійснюються Т- і В-лімфоцитами проти пухлинних клітин, якщо на цих клітинах є антигени
 • Неадаптаційні механізми (здійснюються без участі антитіл):
 • природні кіллери (NK)
 • фактор некрозу пухлин (ФНП) лімфоцитів, який руйнує клітини і судини пухлин і дія якого підсилюється γ-інтерфероном
 • лімфоїдний токсин (ЛТ) лімфоцитів
 • цитотоксичний фактор природних кіллерів
 • лізосомні ферменти лейкоцитів

РАКОВА КЛІТИНА

РАКОВА КЛІТИНА, ЯКА ЗНИЩЕНА ЛІМФОЦИТАМИ

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !


Каталог: data -> kafedra -> theacher -> patfiz
theacher -> Імунодефіцитні стани (первинні)
theacher -> Клінічна фармакологія препаратів, що впливають на систему крові Клінічна фармакологія препаратів заліза
theacher -> Фізіологія післяпологового періоду. Фізіологія періоду новонародженості
theacher -> О.І. Хлібовська Хроонічна фетоплацентарна недостатність План лекції
theacher -> Загальна класифікація медичної техніки
theacher -> Етіологія і патогенез цукрового діабету
theacher -> Протипокази до проведення щеплення. Можливі ускладнення при проведенні щеплень,їх профілактика та лікування
patfiz -> Предмет і завдання патологічної фізіології. Загальне вчення про хворобу. Вчення про етіологію і патогенез
patfiz -> Роль спадковості в патології людини
patfiz -> Патофізіологія нирок ниркова недостатність

Скачати 43.81 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка