Патріотичне виховання учнів на уроках української мови та літературиСкачати 85.24 Kb.
Дата конвертації23.03.2017
Розмір85.24 Kb.ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
Патріотичне виховання – це багатовимірний та багатокомпонентний процес, спрямований на формування цілісної системи якостей, які перетворюються у потреби служіння українському народу і Батьківщині.

Зміст патріотичного виховання передбачає глибоке розуміння природи учнів, їх індивідуальних рис і можливостей, повагу до особистості дитини, турботу про її гармонійний розвиток, встановлення взаємин співробітництва у навчально-виховному процесі.

Важливою складовою частиною виховного процесу в сучасній школі є формування патріотизму, яке має величезне значення в цивільному і духовному розвитку особистості учня. Тільки на почутті патріотизму зміцнюється любов до Батьківщини, з'являється почуття відповідальності за її могутність, честь і незалежність, збереження матеріальних і духовних цінностей суспільства, розвивається гідність особистості.

Поняття патріотизму включає в себе:

• почуття прихильності до тих місць, де людина народилася і виросла;

• шанобливе ставлення до мови свого народу;

• турботу про інтереси Батьківщини;

• усвідомлення обов'язку перед Батьківщиною, відстоювання її честі і гідності, свободи і незалежності (захист Вітчизни);

• прояв громадянських почуттів і збереження вірності Батьківщині;

• гордість за соціальні і культурні досягнення своєї країни;

• гордість за свою Вітчизну, за символи держави, за свій народ;

• шанобливе ставлення до історичного минулого Батьківщини, свого народу, його звичаїв і традицій;

• відповідальність за долю Батьківщини і свого народу, їхнє майбутнє, виражене в прагненні присвячувати свою працю, здібності зміцненню могутності і розквіту Батьківщини;

• гуманізм, милосердя, загальнолюдські цінності. Тому робота з виховання патріотизму, на нашу думку, повинна мати системний характер і складатися з компонентів, кожний з яких поєднує пізнавальний, емоційно-вольовий і поведінковий аспекти, а саме:  1. Патріотична свідомість (самосвідомість) як результат осмислення індивідом своєї громадянської ролі у суспільстві (захист історико-культурних, політичних, економічних надбань, незалежності, особистий внесок у розбудову державності України, зразкову громадянську поведінку та ін..)

  1. Патріотичні почуття (любов до рідного краю, мови, культури, повага до історичного минулого, відданість національній ідеї).

На мій погляд, стержневим моментом системи формування патріотичних якостей повинні стати історичні традиції перемог українського воїнства, самопожертва в ім’я захисту Батьківщини. Знання і дотримання традицій народу неможливе без хорошого знання історії Вітчизни:

доби скіфів – 80% золотого фонду Ермітажу – це скіфське золото з території України,

доби Київської Русі «матери городов русских», до речі зараз в контексті інформаційних війн в історичних матеріалах, в Росії поширюється назва «Киев – мать городов вольных»,

доби козаччини– однієї з найцікавіших з точки зору патріотичного виховання,

другої світової війни– цінної наявністю живих учасників подій.

Небайдужими залишають молодь історичні приклади прояву патріотизму однолітків (Бій під Крутами, національний молодіжний рух в Західній Україні, «живий ланцюг» на підтримку незалежності України у 1990 році).

Усвідомленню позитивного іміджу України у світі сприяє знайомство з успіхами та творчістю видатних земляків (спортивними рекордами братів Кличків, А. Шевченка, Я. Клочкової; іменами театральних діячів Б. Ступки, А. Роговцевої, І. Миколайчука, переможниць пісенного конкурсу «Євробачення» Руслани Лижичко та Джамали). Такі приклади викликають почуття поваги й особистої причетності, заохочують до активного життя, стимулюють бажання зробити щось значиме для свого народу.

Цікавою дослідницькою роботою для старшокласників є пошуки сучасних державних символів, їх сакральних значень, яка озброює учнів не тільки знаннями української держаної символіки, а й умінням застосовувати отримані знання для захисту національних символів від неправильного їх тлумачення. Для розширення знань про геральдику порівнюємо державні символи різних країн. Це допомагає визначити національні пріоритети різних народів. Так, наприклад, з’ясовується, що центральною фігурою гербів Австрії, Іраку, Іспанії, Мексики, Німеччини, Польщі, США – є орел – символ войовничості, хижості, панівної сили. Аналізуючи історичні шляхи розвитку цих країн знаходимо певні паралелі із зображенням. Робимо висновки: а що ж є пріоритетним у державній символіці України?

Щодо знання національного гімну, то перевіряю не знання тексту, а розуміння його з погляду сучасності.

«Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці…»

Відомо, що на текст вірша значно вплинув «Марш Домбровського» — сучасний польский гімн «Jeszcze Polska nie zginęła». На той час він був дуже популярним серед народів, що боролися за незалежність. Порівнюємо:

«Ще Польща не згинула,

Коли ми живемо.

Що в нас чужа сила взяла,

Шаблею відберемо….»

На мотив «Марша Домбровського» словацький поет Само Томашек написав пісню «Гей, Слов’яни». Інша відома версія цієї пісні — болгарська «Шуми Марица», яка стала гімном Болгарії у 1886—1944 роках.

Отже, сучасний гімн України об’єднаний силою змісту, звучанням, енергетикою з трьома слов’янськими народами!

Рідна мова – найважливіший засіб патріотичного виховання. Вона була і є важливою сферою впливу на національну свідомість молоді, ідентифікаційним кодом нації. Розуміння учнями процесу повернення до рідних коренів, витоків українства, національного самоствердження і саморозвитку вже є проявом патріотизму.

При опрацюванні теми «Лексичний склад української мови» у 10 класі збагачується та активізується мовлення учнів: вони демонструють різні прийоми пояснення лексичного значення слова, а також принципи відбору лексики для різних функціональних стилів. Творча робота зі словом (вивчення етимології, тлумачення, написання та вимови, застосування) показує учням не лише багатства мови, але й силу емоційного впливу слова.

Так, наприклад, цікавим є завдання добору синонімічного ряду до поданих слів: іти, їсти, лунати, сердитися. У змаганні на найкращого знавця синонімів часто перемагає той учень, що утворив ряд з 7-9 слів. У той час, як «Практичний словник синонімів української мови» за редакцією Миколи Зубкова (Харків: Весна, 2008 рік) наводить до кожного з поданих біля сорока близьких за значенням слів (іти – простувати, прямувати, мандрувати, топати, тупцяти, тупцювати, тупати, крокувати, ступати, шпацирувати, марширувати, цибати, дефілювати, юрмитися, валити, пливсти, плинути, віятися, чимчикувати, полинути, теліпатися, телющитися, дріботіти, пертися, тарабанитися, вибиратися, виметуватися, вислизати, віддалятися, пробиватися, прослизати, прокрадатися, пірнати, пхатися, прибувати, приволікатися, прителіпатися, прибиватися, нагодитися, добиратися) .

Чи кожна мова у світі може похизуватися таким багатством?

Розтлумачуємо учням й інновації, що з’явилися внаслідок переосмислення й закріплення в мові нових значень слів, що давно існують.

Наприклад, іменник дах останнім часом став використовуватися в значенні «чиєсь заступництво», дієслово схуднути розвинуло значення «девальвуватися». При цьому наголошую, що в сучасній українській мові семантичні перетворення пов’язані з розхитуванням мовної норми.

Ставлення учнів до мови виявляється при обговоренні якості такої друкованої продукції, аналізу процесу спотворення української літературної мови у просторах мас-медіа. Цікавими є для старшокласників і творчі завдання: дослідження мовлення (багатства лексики, дотримання норм орфоепії) культурних і політичних діячів сучасності, гасел та рекламних оголошень, якими останнім часом перенасичене наше місто; проблемні питання про місце і роль ненормативної лексики у нашому мовленні: чи можна з її допомогою освідчитися в коханні? Чи допоможе вона у спілкуванні? Кар’єрному зростанні?

Під час вивчення теми «Лексика іншомовного походження» зауважуємо, що не варто вводити в обіг усі слова, що останнім часом рясніють на шпальтах газет і журналів, особливо ті, що мають українські відповідники: дайджест (огляд), елегантний (ошатний), армрестлінг (рукоборство). Проте, якщо слово-назва увійшло в мову разом із запозиченою реалією, то пояснюємою учням його значення та особливості вживання.

Повага до власного імені закликає до пошуків його значення, походження. Тому спрямовуємо пошук учнів на шляхи надходження власних імен в українську мову: дохристиянські, слов’янські, вплив християнства на розповсюдження давньоєврейських, грецьких, латинських імен. Виявом епічного патріотизму є факт відродження українських власних імен у наш час (Богдан, Святослав, Людмила, Мирослава, Любомир).

З ентузіазмом учні досліджують етимологію власних прізвищ, складають родовід, усвідомлюють себе носіями та продовжувачами сімейних (а отже і народних) цінностей, традицій.

Такі завдання допомагають учням простежити історію слова, основні лексичні шари української мови, на якій виростає мовно-національна свідомість.


  1. Патріотична поведінка та діяльність (виконання громадянських обов’язків, дотримання Конституції України, загальнолюдських та національних моральних ідеалів, вшановування національних традицій, повага до національної гідності інших народів).

З метою організації патріотичного виховання учнівської молоді проводимо інтегровані уроки пам’яті («Їх славні імена в літописі Великої Вітчизняної», «Зростаємо громадянами-патріотами землі, що Україною зветься», «Бойові нагороди воїнів, полководців, які визволяли Україну від нацистів»); організовуємо екскурсії до музеїв, навчальних закладів, зустрічі з ветеранами; години спілкування («Я – громадянин і патріот держави», «Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна тільки Батьківщину!»).

Отже, для досягнення системності у героїко-патріотичному вихованні учнів використовуємо наступні форми, методи та технології:  • міжпредметні учнівські дослідження (учнівські реферати, порт-фоліо, проекти);

  • кооперативне навчання, малі групи, проектну діяльність і аналіз життєвих ситуацій, рольові та імітаційні ігри, дискусії, дебати.

  • здійснення навчання через досвід, отриманий учнями на уроці й у повсякденному житті.

Таким чином підготовка до уроку має такий алгоритм діяльності:

  1. Аналізую навчальну програму з предмета і знаходимо теми, питання, поняття, які мають героїко-патріотичний характер.

  2. Формулюємо ключові проблемні питання, навколо яких можна організувати обговорення на уроці.

  3. Формулюємо завдання уроку (результати, які очікуємо одержати наприкінці) та вирішуємо, якими методами краще скористатись у цьому випадку.

  4. Готуємо фрагмент уроку та апробуємо його на практиці.

Істинний патріотизм передбачає формування і тривалий розвиток цілого комплексу позитивних якостей. Патріотизм виступає в єдності духовності, громадянськості та соціальної активності особистості, яка усвідомлює свою нероздільність, нерозривність з Вітчизною.

Патріотизм формується в процесі навчання, соціалізації і виховання школярів.Школа, будучи складним організмом, відображає характер, проблеми і протиріччя суспільства і в значній мірі завдяки своєму виховного потенціалу визначає орієнтацію конкретної особистості, відповідає за соціалізацію особистості і є найважливішим інструментом, який здатний еволюційним шляхом забезпечити зміну ментальності, виховати громадянина і патріота.


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс

Скачати 85.24 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка