Педагогічна бібліографія


ДИДАКТИКА /ТЕОРІЯ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ/Сторінка5/59
Дата конвертації25.10.2018
Розмір8.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   59

ДИДАКТИКА /ТЕОРІЯ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ/

706. "...Говоріть, мені цікаво!": Дидактичні вправи з розвитку мовлення // Бібліотечка вчителя початкової школи. - 2003. - №12. - С. 104
707. Olson, J. Competencies / J. Olson, P.A. Bolton // Метод проектів: Традиції, перспективи, життєві результати : Практико зорієнтований збірник. - Київ, 2003. - С. 73-80
708. Амонашвили, Ш. Качество образования / Ш. Амонашвили // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N16. - С. 34-36
709. Андруховець, П. М. Проект "Тьютор" / П.М. Андруховець // Метод проектів: Традиції, перспективи, життєві результати : Практико зорієнтований збірник. - Київ, 2003. - С. 189-196. - Библиогр. в конце ст.
710. Атанов, Г. О. Чотирикомпонентна предметна модель учня як стандарт навчання. / Г.О. Атанов // Проблеми освіти / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти. - Київ, 2003. - Вип. 34. - С. 145-154
711. Атанов, Г. А. Возрождение дидактики - залог развития высшей школы / Г.А. Атанов. - Донецк: ДОУ, 2003. - 180 с.
712. Біліченко, Г. Диференційований підхід у навчальному процесі [Рукопись] / Г. Біліченко // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N3. - С. 63
713. Балтремус, К. А. Особистісно орієнтоване навчання в умовах гуманізації шкільного життя / К.А. Балтремус // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 58-63.
714. Бондар, В. І. Проблема переносу дидактичних понять у структуру основних видів педагогічної діяльності / В.І. Бондар // Наукові записки. Серія: Педагогічні, історичні та фізико-математичні науки : Збірник статей Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 51. - С. 3-8
715. Бондар, М. С. Проектні технології - ознака нової школи / М.С. Бондар // Метод проектів: Традиції, перспективи, життєві результати : Практико зорієнтований збірник. - Київ, 2003. - С. 162-163
716. Виноградов О. Ні кроку без тестів, або Тести як соціальна інновація в Україні / Виноградов О. // Управління освітою. - 2003.-N1. - С.3.
717. Волошина, В. До школи зі стійкими пізнавальними інтересами / В. Волошина, Л. Лохвицька // Початкова школа. - 2003. - N4. - С. 5-7
718. Вольська, Н. Формування організованості учнів у процесі їхньої навчально-пізнавальної діяльності / Н. Вольська // Педагогіка вищої та середньої школи : Збірник наукових праць. - Кривий Ріг, 2003. - Вип. 5. - С. 139-146
719. Гафіяк, А. М. Структура дидактичного процесу в умовах організації програмованого навчання / А.М. Гафіяк // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. Серія "Педагогічні науки". - Полтава: АСМІ, 2003. - Вип. 5 (32). - С. 50-55
720. Горчакова, І. А. Зміст евристичної діяльності при розв'язуванні задач / І. А. Горчакова // Наука і сучасність. Сер.: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ: НПУ , 2003. - Т. 36. - С. 44-48.
721. Гусар, М. В. Комунікативні тактики і ходи для реалізації комунікативної стратегії привернення уваги у класифайдах / М.В. Гусар // Наука і сучасність. Сер.: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ: Логос, 2003. - Т. 51. - С. 244-254.
722. Дідик, О. М. Фактори формування високої пізнавальної потреби учнів молодшого шкільного віку загальноосвітньої школи / О.М. Дідик, Н.А. Степаненко // Вісник студентського наукового товариства / Відп. ред. М.Г. В'ялий. - Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. - С. 48-49
723. Даниленко, Л. І. Системи освітніх технологій : навчально-методичний комплекс / Л.І. Даниленко ; АПН України, Центр. ін-т післядимлом. пед. освіти. - Київ: Міленіум, 2003. - 24 с.
724. Державна підсумкова атестація в основній школі // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2003. - N5. - С. 3-24
725. Дидактичні ігри на уроках : досвід вчителів-предметників Вінницької, Хмельницької, Дніпропетровської, Харківської, Запорізької областей // Все для вчителя. - 2003.-N9. - С.9-24,41-64.
726. Добротвор, О. В. Проект "Бізнес-практика" / О.В. Добротвор // Метод проектів: Традиції, перспективи, життєві результати : Практико зорієнтований збірник. - Київ, 2003. - С. 205-207
727. Дягель, Н. В. Проблема активізації навчально-пізнавальної діяльності / Н.В. Дягель // Вісник студентського наукового товариства / Відп. ред. М.Г. В'ялий. - Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. - Вип.2. - С. 118-119
728. Евстифеева, О. Учебный процесс, расширяющий "рамки ума" и опирающийся на "сильные стороны" школьника / О. Евстифеева // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N9/10. - С. 73-83
729. Єрмак, Н. Контент-аналітичне дослідження визначення навчальної задачі / Н. Єрмак // Наукові записки / М-во освіти і науки України, Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград: КДПУ, 2003. - Вип. 51 , Ч. 2. - С. 29-33.
730. Заболотний, О. Як знаходити знання? (Організація науково-пошукової дослідницької діяльності учнівської молоді) / О. Заболотний // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2003. - N2. - С. 94-106
731. Інтегроване навчання // Початкова освіта. - 2003. - №47(вкладка)
732. Ісак, Н. Проблеми поточного та тематичного оцінювання / Н. Ісак // Дивослово. - 2003. - N4. - С. 32-34
733. Кірюшина Н. Від індивідуальності до особистості : створення індивідуально орієнтованої системи навчання в рамках програми "Особистість учня" в Житомирській гуманітарній гімназії N1 / Кірюшина Н., Бохан М.Полчанова Г. // Директор школи. - 2003.-N8. - С.7-10.
734. Кагаров, Е. Ф. Еще о методе проектов / Е.Ф. Кагаров // Метод проектів: Традиції, перспективи, життєві результати : Практико зорієнтований збірник. - Київ, 2003. - С. 412-416
735. Капацина, В. Нормування навчальної діяльності учнів молодших класів / В. Капацина // Рідна школа. - 2003. - N4. - С. 59-60
736. Кизенко, В. Дидактичні засади організації шкільного факультативного навчання / В. Кизенко // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2003. – Том 6, N2. - С. 117-124
737. Кизенко, В. Дидактичні функції варіативного освітнього компонента в старшій школі / В. Кизенко // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N5. - С. 10-12
738. Корсак, К. Педагогічні виміри - 21: співбесіди, іспити, тести / К. Корсак // Початкова школа. - 2003. - N5. - С. 2-4.
739. Котик, Т. М. Методологія пізнання і структура методологічного забезпечення лінгводидактичного дослідження / Т.М. Котик // Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту. - Ізмаїл, 2003. - Вип. 14: Історичні науки. Педагогічні науки. Філологічні науки. - С. 50-57
740. Кравцов, М. К. Квалиметрические характеристики и мнемонические резервы процесса образования / М.К. Кравцов, Т.Д. Оболенская, В.И. Лазаренко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : Збірник наукових праць. - Харків, 2003. - С. 337-341
741. Крамаренко, С. Г. Активні методи в системі особистісно орієнтованого навчання / С. Г. Крамаренко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N9/10. - С. 40-42
742. Кримський, С. Б. Проект і проектування в сучасній цивілізації / С.Б. Кримський // Метод проектів: Традиції, перспективи, життєві результати : Практико зорієнтований збірник. - Київ, 2003. - С. 6-15. - Библиогр. в конце ст.
743. Крупенина, М. В. На пути к методу проектов / М.В. Крупенина // Метод проектів: Традиції, перспективи, життєві результати : Практико зорієнтований збірник. - Київ, 2003. - С. 374-379
744. Лікарчук, І. Щоб профілізація не стала профанацією / І. Лікарчук // Рідна школа. - 2003. - N6. - С. 3-5
745. Левин, Л. Новые пути школьной работы : (Метод проектов в Америке) / Л. Левин // Метод проектів: Традиції, перспективи, життєві результати: Практико зорієнтований збірник. - Київ, 2003. - С. 431-488
746. Лернер П. Проектування як основний вид пізнавальної діяльності школярів : (на прикладі освоєння ПГ "Технологія") / Лернер П. // Завуч. - 2003.-N7. - С.6-10.
747. Лозова, В. Стратегічні питання сучасної дидактики / В. Лозова // Шлях освіти. - 2003. - N2. - С. 11-16
748. Лукашенко, Л. В. Зв'язок змісту навчальних задач з реальністю як засіб оптимізації навчального процесу / Л.В. Лукашенко // Вісник : Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. - Київ: НПУ , 2003. - Вип. 6. - С. 13-14
749. Магнітська К. Диференціація навчання як нейрофізіологічна проблема / Магнітська К. // Завуч. - 2003.-N9. - С.6-7.
750. Мовчан, Л. Розвиток мислення / Л. Мовчан // Початкова школа. - 2003. - N11. - С. 21-22. - (Курс для початковї школи)
751. Недодатко, Н. Г. Образне мислення та його місце в навчанні / Н.Г. Недодатко, Л.В. Григоренко, Н.І. Зеленкова // Педагогіка вищої та середньої школи : Збірник наукових праць. - Кривий Ріг, 2003. - Вип. 5. - С. 278-282
752. Овсянкіна, Л. Роль особистісно орієнтованої освіти в сучасному суспільстві / Л. Овсянкіна // Вища освіта України. - 2003. - N1. - С. 101-105
753. Огороднійчук, З. В. Стимулююча роль взаємин у формуванні пізнавальних інтересів школярів / З.В. Огороднійчук, І.В. Степаніщева // Вісник : Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2003. - Вип. 6. - С. 83-85
754. Освітні технології : навчально-методичний посібник / За ред. О.М. Пєхоти ; М-во освіти і науки України. - Київ: А.С.К., 2003. - 255 с.
755. Осмоловская, И. Школьные проекты: деятельность, направленная на обогащение знаний и духовного мира учащихся / И. Осмоловская // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N9/10. - С. 30-34
756. Островерхова, Н. М. Аналіз уроку: концепції, методики, технології : методический материал / Н.М. Островерхова ; Ін-т педагогіки АПН України. - Київ : Інкос, 2003. - 352 с. - Висвітлені концепції аналізу уроку як цілісної складної педагогічної системи; види аналізу уроку та їх специфіка; методики й технології спостереження й аналізу основних аспектів уроку та їх компонентів; методичні рекомендації щодо змісту, організації та аналізу нетипових уроків.
757. Паламарчук, В. Закономірності навчання і розвитку учнів: аспект взаємозв'язку / В. Паламарчук // Рідна школа : Щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2003. - N12. - С. 29-32.
758. Пастушенко, Н. Категорії навчальних цілей та їх зв’язок з оцінюванням знань учнів / Н. Пастушенко // Дивослово. - 2003. - N4. - С. 30-32
759. Петрик, О. Дидактичні основи вивчення дисциплін. Основи медичних знань та валеологія в системі підготовки педагогічних працівників фізичної культури і здоров'я / О. Петрик, Р. Валецька // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N1(37). - С. 60-61
760. Пильнік, Р. О. Формування творчого мислення учнів / Р.О. Пильнік // Педагогіка вищої та середньої школи : Збірник наукових праць. - Кривий Ріг, 2003. - Вип. 5. - С. 118-123
761. Поліхун, Н. І. Метод проектів у програмі сприяння науковій творчості учнів "Відкрий серце розуму" / Н.І. Поліхун; Н.І. Савенко, Г.Г. Ковганич // Метод проектів: Традиції, перспективи, життєві результати : Практико зорієнтований збірник. - Київ, 2003. - С. 151-155. - Библиогр. в конце ст.
762. Приходченко, К. І. Розвиток кожного. Шляхи підвищення ефективності навчально-виховного процесу в школі з поглибленим вивченням предметів гуманітарного циклу / К.І. Приходченко // Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. - 2003. - N1. - С. 28-32
763. Продуктивне навчання // Завуч. - 2003. - №31. - (вкладка).
764. Пушкарьова, Т. Технологія проведення особистісно орієнтованого уроку в початкових класах / Т. Пушкарьова // Початкова школа. - 2003. - N4. - С. 7-9
765. Рекомендації Всеукраїнської науково-практичної конференції "Крок за кроком до життєвої компетентності та успіху" // Метод проектів: Традиції, перспективи, життєві результати: Практико зорієнтований збірник. - Київ, 2003. - С. 104-107
766. Реутова, І. М. Деякі прийоми залучення учнів до самостійної роботи / І.М. Реутова // Дидактика математики: Проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт / Міжнародна програма "Евристика та дидактика точних наук", НПУ ім. М.П. Драгоманова, Донецький нац. ун-т, Ін-т педагогіки АПН України. - Донецьк: Теан, 2003. - Вип. 20. - С. 182-190.
767. Рубинштейн, М. М. Метод проектов / М.М. Рубинштейн // Метод проектів: Традиції, перспективи, життєві результати : Практико зорієнтований збірник. - Київ, 2003. - С. 397-411
768. Севрук, А. И. Мониторинг качества преподавания в школе : учебное пособие для педагогов и руководителей образовательных учреждений / А.И. Севрук. - (Образование ХХI века). – М., 2003. - 144 с.
769. Сергєєва, Л. Н. Проект як форма реалізації життєтворчоті / Л.Н. Сергєєва // Метод проектів: Традиції, перспективи, життєві результати : Практико зорієнтований збірник. - Київ, 2003. - С. 171-174
770. Сичова, В. Формування загальнонавчальних і специфічних умінь та навичок учнів / В. Сичова // Рідна школа. - 2003. - N11. - С. 15-17
771. Скаткин, Л. К вопросу о методе проектов / Л. Скаткин // Метод проектів: Традиції, перспективи, життєві результати : Практико зорієнтований збірник. - Київ, 2003. - С. 417-424
772. Скоморовський, Б. Формувати творчо мислячу особистість / Б. Скоморовський // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2003. - N2. - С. 192-203
773. Сологуб, А. Технологія креативної освіти / А. Сологуб // Завуч. - 2003. - №36(вкладка)
774. Стефаненко, П. В. Теорія проектного та різнорівневого навчання / П.В. Стефаненко // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ: Логос, 2003. - Т. 50. - С. 101-111
775. Теппер, Ю. М. Проект "Фітнес-готовність" / Ю.М. Теппер // Метод проектів: Традиції, перспективи, життєві результати : Практико зорієнтований збірник. - Київ, 2003. - С. 202-205
776. Типові переліки навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання та обладнання загального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 9-13
777. Типові переліки навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання та обладнання загального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Основи економіки // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 11-14
778. Типові переліки навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання та обладнання загального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 13-16
779. Ткаченко, Л. Впровадження принципу індивідуалізації в навчально-виховний процес початкової школи / Л. Ткаченко // Початкова школа. - 2003. - N11. - С. 13-15
780. Факультативні, авторські курси // Бібліотечка вчителя початкової школи. - 2003. - №11. - С. 104
781. Хриков, Є. Ірраціональність як діяльнісний феномен школяра / Є. Хриков // Шлях освіти. - 2003. - N1. - С. 11-14
782. Шелестова, Л. Інтерактивні технології: "за" і "проти" / Л. Шелестова // Шкільний світ. - 2003. - N12. - С. 3
783. Шмалєй, С. Творча задача як модель творчої діяльності / С. Шмалєй // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ: Логос, 2003. - Т. 50. - С. 120-128
784. Шолохова, Н. Дидактичний текст як засіб формування в учнів когнітивних умінь / Н. Шолохова // Наукові записки / Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград: КДПУ , 2003. - Вип. 51, Ч. 1. - С. 210-214.
785. Шушара, Т. Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів - вимога сьогодення / Т. Шушара // Рідна школа. - 2003. - N2. - С. 11-13
786. Юзбашева, Г. Формування дослідницької навчальної діяльності школярів / Г. Юзбашева // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N5/6. - С. 149-152
ЗМІСТ ОСВІТИ. НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ, ПРОГРАМИ, СТАНДАРТИ, ПІДРУЧНИКИ

787. Бакал, А. М. Змістова характеристика етапів навчального модуля / А. М. Бакал // Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики : Матеріали VIII Всеукр. наук. конференції, присвяч. 90-річчю Миколаївського держ. ун-ту та 70-річчю фіз.-мат. фак-ту МДУ. - Миколаїв, 2003. - С. 33-34. - Бібліогр. в кінці ст.
788. Баханов, К. Державний стандарт шкільної історичної освіти: в пошуках оптимального варіанту [] / К. Баханов // Історія в школах України. - 2003. - N1. - С. 8-11
789. Братченко, С. Ребенку в школе должно быть хорошо. И это единственный стандарт, который нам нужен / С. Братченко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N16. - С. 36-37
790. Бродський, Я. Методологічні засади стандартизації шкільної освіти / Я. Бродський, О. Павлов // Рідна школа. - 2003. - N6. - С. 10-11
791. Бурлака, О. Чи можна уникати розбіжностей і помилок у підручниках / О. Бурлака, Т. Яковлева // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 21
792. Вітрук, О. Найважливіший документ школи: З досвіду створення річного плану роботи / О. Вітрук // Рідна школа. - 2003. - N3. - С. 23-24
793. Виноградова, О. М. Методичні рекомендації до серпневих нарад учителям початкової школи 2003-2004 навчальний рік / О.М. Виноградова, Л.В. Писарева, К.К. Шахова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N13/15. - С. 81-89
794. Войтов, В. Проблеми шкільного підручника / В. Войтов, О. Овчарук // Стратегія реформування освіти в Україні : Рекомендації з освітньої політики / М-во освіти і науки України, Програма розвитку Організацій Об'єднаних Націй, Міжнародний фонд "Відродження", Ін-т відкритого суспільства (Будапешт). - Київ : К.І.С, 2003. - С. 175-208.
795. Волинко, О. Проблеми підручника з фізики / О. Волинко // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 27
796. Воробйова, С. Забезпечення підручниками шкільного курсу географії / С. Воробйова // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 19
797. Діалоги про стандарти // Управління освітою. - 2003.-N15-16. - /вкладка/
798. Державні стандарти базової і повної середньої освіти (проект). Базовий навчальний план основної і старшої школи // Іноземні мови : Науково-методичний журнал. - 2003. - N1. - С. 3-8
799. Державні стандарти базової і повної середньої освіти. (Проект). // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2003. - N1. - С. 4-6.
800. Державні стандарти базової і повної середньої освіти. Освітня галузь "Мови і література" // Русская словесность в школах Украины. - 2003. - N1. - С. 30-37
801. Державні стандарти базової і повної середньої освіти. Освітня галузь "Суспільствознавство" // Історія в школах України. - 2003. - N1. - С. 4-7
802. Державні стандарти базової і повної середньої освіти. Проект: (витяги) // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003. - N1. - С. 11-14
803. Державні стандарти базової і повної середньої освіти // Директор школи. - 2003.-N6-7. - 64с.
804. Жерносек, І. Профільна школа вимагає нового вчителя / І. Жерносек // Завуч. - 2003. - № : 28. - С. 17
805. Жидецький, Ю. Видавничо-поліграфічне виконання підручників: сучасний стан і перспективи / Ю. Жидецький // Рідна школа : Щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2003. - N7. - С. 22-24.
806. Загуменнов, Ю. Л. Личностно-ориентированные технологии в образовании школьников / Ю.Л. Загуменнов, Л.В. Шелкович, Г.Н. Шварц // Метод проектів: Традиції, перспективи, життєві результати : Практико зорієнтований збірник. - Київ, 2003. - С. 211-222
807. Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у новому 2003/04 н.р. // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2003. - N13/14. - С. 4-64
808. Ісаєва, Г. М. Метод проектів - ефективна технологія навчання учнів сучасної школи / Г.М. Ісаєва // Метод проектів: Традиції, перспективи, життєві результати : Практико зорієнтований збірник. - Київ, 2003. - С. 207-211
809. Кабан, Л. До проблеми створення авторських навчальних програм / Л. Кабан // Початкова школа. - 2003. - N11. - С. 15-20
810. Каменский, А. Образовательный стандарт: надо, чтобы было поинтереснее учиться и еще оставалось время погулять / А. Каменский // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 3-6
811. Клепко, С. Уже "їстівний", але ще "неякісний"... : аналіз нового проекту Державного стандарту базової і повної середньої освіти / С. Клепко // Управління освітою. - 2003. - № : 18. - С. 2-3
812. Клепко, С. Чи змінять Україну 3032 слова освітніх стандартів? / С. Клепко // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N3. - С. 11-16
813. Кодлюк, Я. Ілюстративний матеріал як структурний компонент шкільного підручника (дидактичний аспект) / Я. Кодлюк // Рідна школа : Щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2003. - N12. - С. 26-29.
814. Кодлюк, Я. Навчальний текст у структурі підручника для початкової школи / Я. Кодлюк // Школа першого ступеня: Теорія і практика : Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди / Редкол. В.П. Коцур (гол. ред.) та ін. - Переяслав-Хмельницький : Астон, 2003. - Вип. 7. - С. 36-45.
815. Кодлюк, Я. Підручник для початкової школи: психолого-педагогічні основи побудови / Я. Кодлюк // Початкова школа. - 2003. - N10. - С. 39-43
816. Концепція підручника української мови для шкіл з російською мовою навчання / Сост. Н. Бондаренко, А. Ярмолюк // Педагогічна газета. - 2003. - №12. - С.4-6
817. Корсак, К. В. Якість освіти - ХХІ: від національних до міжнародних стандартів / К.В. Корсак // Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2003. - N15(27). - С. 2-7
818. Корсак К. Відповідність знарядь функціям та вибір змісту середньої освіти / Корсак К. // Управління освітою. - 2003.-N11-12. - С.6-7.
819. Корсак, К. Зміст освіти вже давно пора орієнтувати на людину / К. Корсак // Управління освітою. - 2003. - №21. - С.4-5,7.
820. Корсак, К. Новому сторіччю - нову орієнтацію змісту шкільної освіти / К. Корсак // Директор школи. - 2003. - №40. - С.3-5.
821. Корсак К. Про стандарти освіти-21 / Корсак К. // Освіта. - 2003.-N14-15(26 березня-2 квітня). - С.8-9.
822. Корсак, К. Який підручник кращий? До стратегії підручникотворення / К. Корсак // Науковий світ. - 2003. - N6. - С. 12-13
823. Косовська, М. Інтеграція багатокомпонентного змісту початкової освіти в умовах реалізації нових освітніх програм / М. Косовська // Початкова школа. - 2003. - N11. - С. 11-13
824. Кузнецов, Ю. The Philosophy of the Manual (Філософія підручника)(Доповідь, виголошена на 21 Всесвітньому філософському конгресі) / Ю. Кузнецов // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2003. - N3. - С. 4-10
825. Левшин, М. Довідник-казка у підручнику / М. Левшин // Школа першого ступеня: Теорія і практика : Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди / Редкол. В.П. Коцур (гол. ред.) та ін. - Переяслав-Хмельницький : Астон, 2003. - Вип. 7. - С. 80-91.
826. Міністерство освіта і науки України, НАН України, АПН України Державні стандарти базової і повної середньої освіти : проект / Міністерство освіта і науки України, НАН України,АПН України // Освіта України. - 2003.-N1-2(14 січня). - С.2-13.
827. Максименко, С. Методологія психологічної експертизи "Державних стандартів базової і повної середньої освіти" [Рукопись] / С. Максименко // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N2. - С. 13-16
828. Малієнко, Ю. Демократизація школи вимагає демократичних навчальних посібників: (Ладиченко Т.В. "Всесвітня історія" для 10-11-х класів) / Ю. Малієнко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3/4. - С. 40-47
829. Навчально- Міністерством освіти і науки України // Математика в школі : Науково- наочні посібники, рекомендовані методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 17-18, 37
830. Носач, С. В. Гендерний аналіз навчальної літератури для загальноосвітніх закладів 1 ступеня / С.В. Носач // Вісник студентського наукового товариства / Відп. ред. М.Г. В'ялий. - Ніжин: НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. - Вип.2. - С. 120-121
831. Обозний, В. В. Підручник з краєзнавства як засіб управління засвоєнням знань / В.В. Обозний // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М.П. Драгоманова. Серія 4. Географія і сучасність. - Київ : НПУ , 2003. - Вип. 10. - С. 338-345
832. Овчарук, О. Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти / О. Овчарук // Стратегія реформування освіти в Україні : Рекомендації з освітньої політики / М-во освіти і науки України, Програма розвитку Організацій Об'єднаних Націй, Міжнародний фонд "Відродження", Ін-т відкритого суспільства (Будапешт). - Київ: К.І.С, 2003. - С. 13-42.
833. Осипов, А. Б. Кому нужны образовательные стандарты? / А.Б. Осипов // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2003. - N7/8. - С. 123-124
834. Основи педагогічної майстерності : навчальна програма курсу / Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя ; Укл. О.М. Ковальчук, Заг. ред. Н.І. Яковець. - Ніжин: НДПУ, 2003. - 31 с.
835. Павлів, Л. Посібник для вчителів фізичної культури та класоводів початкових класів / Л. Павлів // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N1(37). - С. 59
836. Паламарчук, О. М. Культурологічні проекти в змісті освіти профільної школи / О.М. Паламарчук // Метод проектів: Традиції, перспективи, життєві результати : Практико зорієнтований збірник. - Київ, 2003. - С. 174-179. - Библиогр. в конце ст.
837. Перелік програм, навчально-методичних посібників, рекомендованих МОН України для використання в навчально-виховному процесі в дошкільних, загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладах у 2003/04 н.р. // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2003. - N15/16. - С. 22-64
838. Перелік програм, підручників та навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах у 2003/2004 н.р. // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2003. - N17. - С. 15-32
839. Перелік програм, підручників та навчальних посібників, рекомендованих МОН України для використання в дошкільних закладах у 2003/04 н.р.; у загальноосвітніх навч. закладах // Освіта України. - 2003. - № 78, (17 жовтня). - С. 14-23
840. Полянський, П. Державна політика щодо освітянських стандартів [Рукопись] / П. Полянський // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N3. - С. 8-10
841. Пометун, О. Сучасні підходи до змісту шкільного підручника з історії / О. Пометун, Н. Гупан // Історія в школі. - 2003. - N4. - С. 13-15
842. Постникова, Г. Підручник для нового покоління: (Гупан Н.М., Пометун О.І. "Новітня історія України (1914 - 1939 рр.)") / Г. Постникова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3/4. - С. 32-39
843. Програма для старшокласників: pro et contra : Інтерв"ю з кандидатом пед. наук С.Ю.Дітьковою // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2003. - N7. - С. 61-63
844. Програма курсу "Логіка" для 8-11-х класів загальноосвітньої школи // Директор школи. - 2003. - №: 36. - С. 3-26
845. Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-2 класи / М-во освіти і науки України, Науково-методичний центр середньої освіти, АПН України; Відп. за вип Л.Ю. Якименко, Л.В. Манюк. - Київ : Початкова школа, 2003. - 296 с.
846. Програми для середньої загальноосвітньої школи. 3-4 класи / М-во освіти і науки України, Науково-методичний центр середньої освіти, АПН України; Відп. за вип. А.М. Заїка, Л.В. Манюк. - Київ : Початкова школа, 2003. - 298 с.
847. Програми для середньої загальноосвітньої школи. 3-4 класи / М-во освіти і науки України, Голов. упр. змісту освіти, Наук.-метод. центр серед. освіти Укад. пед. наук України. - К.: Початк. шк., 2003. - 292 с.
848. Рудик, О. Програма спеціального курсу "Прикладна математика" для учнів 8-11 (9-12) класів з поглибленим вивченням математики / О. Рудик // Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2003. - N22/24. - С. 30-35
849. Сірик, Т. На шляху до оптимізації процесу навчання (Підручники для профільної школи від полтавського видавництва) / Т. Сірик, С. Сірик // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2003. - N3. - С. 61-67
850. Савченко О. Наукові проблемі стандартизації змісту освіти в основній і старшій школі : доп. віце-президента АПН України на Загальних зборах академії 10 квіт. 2003 р. / Савченко О. // Освіта України. - 2003.-N30(18 квітня). - С.4-6.
851. Савченко, О. Триває розробка змісту освіти для основної і старшої школи [Рукопись] / О. Савченко // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N2. - С. 4-12
852. Савченко, О. Нукові проблеми стандартизації змісту освіти в основній і стршій школі / О. Савченко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2003. - N4. - С. 25-26
853. Сергєєв, О. Шкільні підручники з фізики для основної школи: досягнення, проблеми, перспективи розвитку / О. Сергєєв, Н. Сосницька // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 15-24
854. Сидоренко В. Нове бачення освітньої галузі "Технологія" в державному стандарті загальної середньої освіти / Сидоренко В. // Освіта. - 2003.-N14-15(26 березня-2 квітня). - С.10.
855. Сліпушко О. Путівник у світ давньої української літератури / Сліпушко О. // газ. Українська мова та література. - 2003.-N11. - С.18-20.
856. Сохань, Л. В. Програма спецкурсу "Психологія індивідуального життя особистості: теорія і технологія життєтворчості" : творче портфоліо / Л.В. Сохань, Л.А. Завірюха, І.Г. Єрмаков // Метод проектів: Традиції, перспективи, життєві результати : Практико зорієнтований збірник. - Київ, 2003. - С. 321-324
857. Стрельченко, О. Програма з математики для класів економічного профілю (пояснювальна записка) / О. Стрельченко, М. Вайнтрауб, І. Стрельченко // Математика в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N5. - С. 43-51
858. Суворіна, Т. Робота з дитячою книжкою: (Програма курсу) / Т. Суворіна // Початкова школа. - 2003. - N11. - С. 22-24
859. Топузов, О. Новий підручник з економічної і соціальної географії світу / О. Топузов // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 20

Див. 984, 2455, 2819, 4435.
Каталог: bibliograf
bibliograf -> Колекція освітніх сайтів (вебліографічний список) Охтирка 2005 1
bibliograf -> Бібліографія. Анотація. Любий друже!
bibliograf -> Державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського інститут педагогічної освіти та освіти дорослих апн україни полтавський державний педагогічний університет імені в. Г. Короленка
bibliograf -> Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова Наукова бібліотека
bibliograf -> Педагогічна бібліографія
bibliograf -> Педагогічна бібліографія
bibliograf -> Смирнов Сергій Іванович (1907 – 1992) Доктор ветеринарних наук, професор Харківської державної зооветеринарної академії Харків 2007


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   59
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка