Педагогічна бібліографіяСторінка1/29
Дата конвертації23.03.2019
Розмір1.27 Mb.
#85608
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА


Наукова бібліотека


УКРАЇНСЬКА

ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОГРАФІЯ
1999

Науково-допоміжний покажчик літератури


Випуск 10

Київ – НПУ – 2007

ББК 91.9:74

УДК 01:371


У45 Українська педагогічна бібліографія 1999: Науково-допоміжний покажчик літератури /Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2007. – Вип.10. – с.

Редакційна колегія: Слєпкань З.І., доктор педагогічних наук,

Стеценко В.П., кандидат педагогічних наук,

Шеремет М.К., доктор педагогічних наук


Науковий консультант: Л.П.Вовк, доктор педагогічних наук
Укладачі: Тарасова Наталія Іванівна,

Татарчук Ельга Володимирівна, засл. працівник культури України

Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні в 1990 – 1998 рр.

Випуск 10-й подає відомості про книги, статті з журналів, збірників, матеріали наукових конференцій, автореферати дисертацій, опубліковані в 1999 році.

Джерельною базою щорічника є реєстраційні видання Книжкової палати України, каталоги провідних бібліотек м. Києва, надходження літератури до Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Обмежений обсяг покажчика зумовив певні скорочення у поданні матеріалів з газет, деяких журналів, тез доповідей на конференціях, внутрішньо-вузівських методичних видань.

Записи групуються за системою розділів, а в межах розділів – за алфавітом авторів і назв. Застосовується система посилань до номерів бібліографічного опису (Див.). У кінці – іменний покажчик, перелік розписаних збірників і періодичних видань.

Скорочення подаються за стандартом ДСТУ 3582 – 97.

Даний покажчик призначений для вчителів, студентів педагогічних навчальних закладів, науковців, працівників системи освіти і бібліотек.

С Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, 2007.


ОСВІТА І ПЕДАГОГІЧНА НАУКА В УКРАЇНІ

ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ


 1. Законодавство України про загальну середню освіту – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 448 с. – (Бюл. законодавства і юридичної практики України; N 9'99).

 2. Законодавство України про освіту та науку: За станом на 20 груд. 1999р. – Офіц.вид. – К.: Парламент. вид – во, 1999. – 127 с.

 3. Законодавчі та нормативні акти про освіту в Україні: В 5 т./МО України. ІЗМН. – К., 1999. – Т.1. – 188 с.; Т.2. – 213 с.; Т.3. – 136 с.; Т.4. – 537 с .; Т.5. – 193 с.

 4. Про загальну середню освіту: Закон України від 13 трав. 1999 р. № 651 – ХІV //Офіц. вісн. України. – 1999.№ 23. – С.4 – 23; ІЗ МО України. – № 15. – 1999. – С. 6 – 31.

 5. Про внесення змін до Закону України "Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх": Закон України від 8 лип. 1999 р.№ 864 – ХІУ //Офіц. вісн. України. – 1999. – № 31. – С.2 – 5; Голос України. – 1999. – 10 серп.

 6. Про внесення змін до Закону України „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”:Закон України від 21 трав. 1999 р. № 696 – ХІУ //Офіц. вісн. України. – 1999. – № 23. – С.3.

 7. Про внесення змін до статті 16 Закону України „Про професійно-технічну освіту”:Закон України від 13 трав. 1999 р. №652 – ХІV //Офіц. вісн. України. – 1999. – № 22. – С. 22.

 8. Про заходи щодо забезпечення працевлаштування молоді:Указ Президента України від 5 жовт. 1999 року № 1285/99; Заходи… //Офіц. вісн. України. – 1999. – №40. – С.36 – 39.

 9. Про першочергові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики та підтримки молодіжних громадських організацій: Указ Президента України від 6 жовт. 1999 року № 1284/99 //Офіц. вісн. України. – 1999. – №40. – С.34 – 35.

Див.: 1332

ФІЛОСОФІЯ І СОЦІОЛОГІЯ ОСВІТИ


 1. Белова Л.А. Женщины в сфере образования: проблемы занятости и социальной защиты //Материалы междунар. науч.-практ. конф. „Женщины за духовную безопасность общества”. – Х.,1999. – С.82 – 83.

 2. Валуйський О.О. Концепція творчості особистості в умовах формування ринкової економіки (соціально-філософський аспект) //Гуманітарні науки і сучасність: Зб. наук. пр. /Київ. держ. торг.–економ. ун–т. – К., 1999. – С. 24 – 35.

 3. Козловська І.М. Теорія дидактичної інтеграції: синергетичний підхід //Наук. зап.: Ч.3 (педагогічні та історичні науки). – НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – С.142 – 151.

 4. Кочубей Т.Д. До питання розвитку філософії дитинства у педагогічній концепції В.О.Сухомлинського //Наук. зап.: Ч.3 (педагогічні та історичні науки). – НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – С.168 – 178.

 5. Кремінь В.Г. Національна освіта як соціокультурне явище //Учитель. – 1999. – N11 – 12. – С.10 – 17.

 6. Кремінь В.Г. Спадщина Василя Сухомлинського в контексті нової філософії //Учитель. – 1999. – N11 – 12. – С.57 – 58.

 7. Кремінь В.Г. Філософія освіти у спадщині великого педагога: (В.Сухомлинський) //Учитель. – 1999. – N11 – 12. – С.55 – 56.

 8. Кузьміна С. Філософія виховання за П.Юркевичем //Освіта і управління. – 1999. – N1. – С.159 – 164.

 9. Кушнір В. Системно-синергетичні уявлення про управління педагогічним процесом //Освіта і управління. – 1999. – N4. – С.54 – 58.

 10. Люлькова О.М. Ідеї філософії педагогіки Джона Уайта в контексті сучасної освітньо-виховної ситуації в Україні //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. – НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип.2. – С. 43 – 47

 11. Новацка У. Філософські засади сучасної педагогіки //Наук. зап./НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. - Ч. 1: Педагогічні та історичні науки.. – С.165 – 169.

 12. Плахотник О.В. Философские аспекты проблемы образования как принципы функционирования молодежних и женских организаций (исторический и современный контекст) //Материалы междунар. науч.-практ. конф. „Женщины за духовную безопасность общества”. – Х.,1999. – С.128 – 130.

 13. Пруднікова О. Спілкування як засіб соціалізації: (деякі теоретичні передумови) //Наук. зап. Терноп. пед. ун-ту. Сер.: Педагогіка. – 1999. – N6. – С.18 – 22.

 14. Україна на порозі третього тисячоліття: Духовність і художньо-естетична культура: Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників Уряду України Президенту, законодавчій, виконавчій владі /НДІ "Проблеми людини"; Керів. авт. кол.: А.І. Комарова, Ю.П. Богуцький, О.С. Тимошенко та ін. – К.: Злагода, 1999 – Т.14. – 624 с.

 15. Україна на порозі третього тисячоліття: Духовність як основа консолідації суспільства: Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників Уряду України Президенту, законодавчій, виконавчій владі /НДІ "Проблеми людини"; Керів. авт. кол.: А.І. Комарова, В.Г. Табачківський. – К.: Злагода, 1999 – Т.15. – 628с.

Див.: 1600

Каталог: bitstream -> 123456789 -> 1184
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"
1184 -> «Депозитні ресурси банку та операції, пов’язані з їх формуванням»
1184 -> «Методи та інструменти залучення банками вкладів фізичних осіб»
1184 -> «О рганізація діяльності банку з відкриття та ведення рахунків фізичних осіб»
1184 -> Урок-брейн-ринг,7 клас Вчитель історії Бульбіна М. В. 2011р Мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка