Педагогічна бібліографіяСторінка29/29
Дата конвертації23.03.2019
Розмір1.27 Mb.
#85608
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ


На ступінь кандидата наук

 1. Бірюкова М.В. Вища школа регіону як об'єкт соціального прогнозу: (22.00.06) /Харк. держ. ун–т. – Х., 1999. – 18с., включ. обкл.: табл. – Бібліогр.: с. 13 – 14 (8 назв).

 2. Дікова–Фаворська О.М. Особливості формування особистості майбутнього спеціаліста в умовах інституціоналізації приватної освіти: (22.00.06) /Харк. держ. ун–т. – Х., 1999. – 18с – Бібліогр.: с. 15 (10 назв).

 3. Перепелиця Т.Г. Соціокультурні чинники злочинної поведінки підлітків: (22.00.06) /Київ. ун–т ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – 19с. – Бібліогр.: с. 16 (4 назви) та в підрядк. прим.

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ


На ступінь кандидата наук

 1. Альмаждалаві Асаад Юсеф. Обгрунтування системи оцінювання та нормативів фізичної підготовленості юнаків – старшокласників Палестини: (24.00.02) /Нац. ун–т фіз. виховання і спорту України. – К., 1999. – 21с.: іл., табл.. – Бібліогр.: с. 17 – 18 (10 назв).

 2. Дуб І.М. Розвиток швидкісно-силових якостей школярів 12 – 14 років на уроках фізичної культури в умовах підвищеної радіації: (24.00.02) /Волин. держ. ун–т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1999. – 19с.: табл.. – Бібліогр.: с. 16 (9 назв).

 3. Єременко О.А. Специфіка початкового етапу спортивної підготовки юних легкоатлетів 10 – 11 років, які проживають у зоні посиленого радіоекологічного контролю: (24.00.02) /Нац. ун–т фіз. виховання і спорту України. – К., 1999. – 18с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 15 – 16 (10 назв).

 4. Карабанов А.Г. Корекція фізичних недоліків глухих школярів у процесі фізичного виховання: (24.00.02) /Волин. держ. ун–т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1999. – 16с.: табл. – Бібліогр.: с. 13 – 14 (8 назв).

 5. Курчаба Т.М. Працевлаштування випускників вищого закладу освіти фізкультурного профілю у період переходу до ринкових відносин: (424.00.02) /Волин. держ. ун–т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1999. – 16с.: табл. – Бібліогр.: с. 11 – 12 (10 назв).

 6. Малімон О.О. Диференційований підхід у процесі фізичного виховання студентів: (24.00.02) /Волин. держ. ун–т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1999. – 19с.: табл.. – Бібліогр.: с. 16 – 17 (8 назв).

 7. Мудрик С.Б. Ефективність застосування національних рухливих ігор на уроках фізичної культури у початковій школі: (24.00.02) /Волин. держ. ун–т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1999. – 18 с.: табл. – Бібліогр.: с. 14 – 15 (15 назв).

 8. Огнистий А.В. Підготовка старшокласників і відбір до навчання на факультеті фізичного виховання: (24.00.02) /Волин. держ. ун–т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1999. – 18с.: табл. – Бібліогр.: с. 15 – 16 (14 назв).

 9. Олещук В.В. Підготовка студентів факультетів фізичної культури до військов-патріотичного виховання учнів: (24.00.02) /Волин. держ. ун–т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1999. – 20 с.: табл. – Бібліогр.: с. 16 – 17 (8 назв).

 10. Смолюк В.І. Формування національної самосвідомості майбутніх вчителів фізичної культури: (24.00.02) /Волин. держ. ун–т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1999. – 18 с.: табл. – Бібліогр.: с. 15 (9 назв).

 11. Тимошенко О.В. Розвиток швидкості та точності ігрових дій у дівчаток 10 – 14 років, які займаються баскетболом: (24.00.02) /Нац. ун–т фіз. виховання і спорту України. – К., 1999. – 20 с.: іл., табл.. – Бібліогр.: с. 16 – 17 (7 назв).

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ


На ступінь кандидата наук

 1. Ісаєв Е.Ш. Тенденції розвитку вимови старшокласників Німеччини: (10.02.04) /Київ. нац. ун–т ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – 19 с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 15 – 16 (12 назв) та в підрядк. прим.


ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

Абашкіна Н.В. 2008

Августин Р. 995

Автомонова О.О. 287

Адаменко О. 1643

Адельгейм И. 675

Акуленко А.І. 1916

Алатарцева О.М. 1261

Александров Ю. 1024

Алексейчук І.С. 147, 330, 1552

Алфімов В. 239

Альмаждалаві Асаад Юсеф. 2201

Альошина А. 1074

Андрєєва Т.О. 1552

Андріяшина В.Н. 148

Андріяшина Н.В. 2168

Андроник А. 663, 664

Андрусенко В. 541, 542

Андрущенко В.П. 1576, 1577, 1609

Андрющук А.А. 1330, 1629

Анікіна Т. 1191

Анісімов А. 996

Аніщенко В. 341

Анненков В.П. 1212

Антоневич Б.Р. 1665

Антонова О.Є. 1563

Антонюк В. 1192

Антонюк М.С. 149, 288

Антонюк Р.І. 397

Апетик Н.М. 337

Аполлінер Гійом (690, 917)

Ардобацька К.В. 2029

Ареф'єв В.Г. 1148

Аринкина Е.Л 150

Аркушин Г. 1511

Артем'єв О. 1149

Артемчук О.Г. 1737

Артюх С. 1578

Артюшина М.В. 1620

Асоянц П.Г. 509

Астахова Е.В. 25

Атаманчук П. 997

Атрощенко Т. 1621

Афанасьєв М. 387

Афанащенко Л.М. 665

Ахматова А. (824, 844, 865)

Бабенко Е.П. 666

Бабченко О.М. 510

Баглаєва Н. 108, 109

Багряний І. (863,1329)

Баєва Б.Ф. (1806)

Байбара Т. 1025

Байрон Д.Н.Г. (878)

Бакаєв О.В. 152

Бакаєва К.О. 152

Бакуліна Н.В. 1768, 1917

Балабанова Л.М. 1737

Балакін В. 1579

Балашова С.П. 1668

Балл Г. 153, 1769

Балуг'янський М. (1898)

Бальзак О. (739, 820, 847)

Балютіна К. 305

Бандура Г. 546

Бандура О. 546

Барановська В.Ю. 1019

Барановська Л.В. 154, 547, 1618, 1630

Барановська О.В. 378

Барвінок І. 1193, 1194

Барка В. (623)

Барна М. 388

Барнаш О.В. 990

Батовкіна А. 1035

Батухтіна О.Г. 1250, 2030

Баум Л.Ф. (686)

Баханов К. 342, 934, 935

Бачинський П.П. 1036

Бачинський Ю. 995

Бачківський І. 1080

Беденко С.С. 294

Бежан Н.С. 1770

Безбородий В.О. 1512

Безбородько О.А. (1793)

Безверхий О.С. 1262

Безкоровайна О.В. 60

Безлюдна В.І. 1322

Беккет С. (848)

Белей Н.І. 667

Белль Г.(855)

Белова Л.А. 10

Белоус В.С. 668

Бендікова С.І. 1750

Бенедюк В.В. 2031

Бережна Г. 1669

Бережний С. 1467, 1669

Береза Б. 548, 669

Березівська Л.Д. 1771

Беркита К.Ф. 2032

Бернс Р. (822)

Бескровна О. 670

Бессолова Т.В. 1580

Бетховен Л. (783)

Бех І. , 155,1150, 1213-1216

Бешевець Л.В. 1670

Бєланова Р.А. 1581

Бєлкіна Н.І. 2033

Бєлявіна Н.Д. 2034

Биков В. (842, 855)

Бичко А.С. 1049

Бичкова Л.В. 156, 1184

Бичук О. 1238

Бігич О.Б. 526

Бійчук Г. 543

Біленький С.Г. 1822

Білецька М.В. 1195

Білик Н.Д. 671

Біловол Г. 936

Білоус В.С. 494

Білоус Н. 544, 545

Білоус О. 1079

Білоус П. 544, 545

Білоусова Л.І. 991

Білошицька Н. 1114

Білявський І. 151

Біляєв О. 1513

Бім-Бад Б.М. 61

Бірюк Л.Я. 1671

Бірюкова М.В. 2198

Блінова О.Є. 1737

Блок О. (812)

Бобровська Є.М. 672

Бовть О. 157

Богданова І.М. 343

Богданова О. 1514

Богданович М. 962, 963

Богдановська О.В. 95

Богуславський М. 1772

Богуцький Ю.П. 23

Богуш А.М. 111, 122

Бодлер Ш. (718)

Боднар Я. 1151

Бойко Г. 549

Бойко Є.М. 1582

Бойко Л. 550, 909

Бойко Н.О. 2035

Бойко Ю.П. 1680

Бойчук Н.М. 2036

Боккаччо Дж. (664, 786)

Болгаріна В. 1251

Болотіна В.Ю. 673

Болсун С. 1515

Болтівець С. 112, 158

Болтівець С. 62

Большакова А.М. 159

Болюбаш Я. 1672

Бондар В. 258, 1583, 1651

Бондар Л. 1773

Бондар С. 1037

Бондаренко Г. 306, 2037

Бондаренко Л. 551

Бондаренко Ю. 552

Бондарчук І. (1563,1870)

Борейко М. 1152

Борзенкова О.М. 63

Бориско Н.Ф. 511

Борисов В.В. 1252, 1253

Борисов В.Л. 1774

Бортніченко О.Д. 1673, 1749

Бочарнікова В.М. 2038

Бочарова С.П. 1622

Бочелюк В.Й. 1737

Бражник Н.О. 526

Браїлова О. 398

Брати Грімм (841)

Братко В.О. 674

Бредбері Р. (727)

Бренер М.А. 1639

Брехт Б. (691, 692, 798, 903)

Бриліна В.Л. 1749

Бродський Я. 270, 964

Бугайцева Г. 1254

Бугайцева Г.М. 1775

Бугайчук О.В. 2039

Бугерко А.А. 2040

Будник О. 1255

Букач М. 1115, 1674, 2009

Букшина Т.Ф. 1995

Булатова Е.І. 344

Булгаков М. (829, 837)

Булгакова Н.Б. 1631

Булда А.А. 1675, 1676

Булка Н. 1351

Бунеев Е. 676

Бунеев Р. 675, 676

Бунеева Е. 675

Бунін І. (759)

Бурда Т. 677

Буринська Н.М. 1026

Буркова Л.В. 259, 1552

Бурова А. 113

Бурська О.П. 1749

Бутівченко О. 1421

Бучківська Г. 1227, 1776

Бучко Г. 1677

Быкова Е.И. 495

Бьолля Г. (842)

Вавілова І. 1024

Вавіна Л. 1367

Вагіна О. 1777, 2001

Вадзюк Н.В. 1038

Вадзюк О.Б. 1038

Вайніленко Т.В. 1678

Вакарчук Н.О. 346

Вакуленко В.М. 1217, 1584

Валуйський О.О. 11

Варакута О. 1027, 1028

Варбан М.Ю. 1291, 2169, 2170

Васенок Т. 1116

Васецька Т.М. 160, 307

Василевська Л.П. 1750

Василенко М. 965

Василенко Н. 1065

Василенко О. 331

Василенко С. 1081-1083

Василишина Т.В. 1516

Васильєв В. 1117, 1292, 1422

Васильєв І. 1423, 1424

Васильєв Я.В. 161

Васильєва О.В. 1679, 1749

Васильков В.М. 1293

Василькова О.І. 162

Василюк А. 1517, 1518, 1918-1921

Васьков Ю.В. 289

Васюк Л.М. 1922

Ващенко Г. 96, (1775), 1778 (1783, 1914)

Ващенко Л. 64, 1039, 1084

Ващенко Л.М. 681, 1316, 1990

Ващук О.В. 994

Вдовенко Л. 553

Величко О. 1617

Величко С.П. 1019

Вербицький В. 1558

Вергазова Л.Г. 114

Вереина Л.В. 1639

Веремчук А.П. 2041

Веретинський О. 271

Верещагіна О.Є. 1749

Верещак Г. 1118

Верлен П. (773)

Верн Ж. (776)

Вєтохов О.М. 512

Вивденко Ю.Г. 1639

Виговська О. 65

Видолоб Н.О. 66

Винниченко В. (759)

Виновська Л.П. 1547

Виногородський А.М. 2171

Виноградова-Бондаренко В.Є. 1779

Вировий В.І. 1559

Вихрущ А. 1119, 1294

Вихрущ В. 400, 1781

Вишенський В. 1085

Вишневська Л. 1080

Вишневський О. 1066, 1218

Вишня О. (570, 879)

Виштеюнас Г.В. 164

Вівчар П.В. 2042

Вільчковський Е. 1425

Вільш І. 97, 163, 294

Віоліна Р.І. 39

Вірна Ж. 1238

Вітценко Н. 399

Вітченко А. 678

Вітченко А.О. 679, 680, 780, 821

Власова Е.И. 165

Власова О.І. 1323

Вобленко Ю.Ф. 2043

Вовкотруб Р. 401

Возняк Г. 966

Воітєлєва Г. 1107

Войтко А.І. 1295

Войтун Г. 554

Волинська Л.В. 1737

Волинський В.П. 347

Волков В.В. 682

Волкова В.А. 1681

Волобуєва О.Ф. 2172

Воловик А.Ф. 67, 1219

Воловик В.А. 67, 1219

Володарська-Зола Л. 166, 1263

Володько В.М. 1682

Волос М. 1305

Волошанська С.Я. 1029

Волошин А. (1830)

Волошина В.В. 2173

Волошина Н. 555

Волошина Н.Й. 556

Волощук Є. 683

Волчаста М. 967

Вольвач Ф. 1068, 1278

Вольтер (921)

Волянська О.Є. 2044

Вонсович В. 1632

Воробець І. 1884

Воробйов А.В. 167

Воробйова Г. 637

Воробйова І.А. 514

Воробйова І.Ю. 2174

Воробйова Л.М. 168

Воровка М.И. 1652

Воронюк М. 1043

Воропай Т.С. 59

Врецьона Г. (1260)

Вронський О.С. 1603

Габрієль В. 968

Гаврик Н. 115

Гавриленко О.Г. 1040

Гавриленко О.М. 1019

Гаврилюк А. 1041

Гаврилюк О. 1585, 1683

Гавриш Р.Л. 2002

Газінський В.І. 1749

Галаган П. (1841)

Галатюк Ю.М. 998

Галіба Т. 557

Галкіна Л. 402

Галузинський В.М. 68

Галус О.М. 1680

Гальперін П.Я. (985)

Галян О.І. 2175

Гаманюк В.А. 1923

Гамрецький І. 403, 404, 1496

Гамуліна О.І. 515

Ганска Э. (820)

Гапійчук І.М. 1684

Гапонова С.В. 516

Гарач Н.Р. 169

Гарбар Г.А. 1749

Гаркуша Л.С. 1623

Гармаш М. 558

Гарсіа Маркес Г. (785, 817, 864)

Гаубас С.М. 1317

Гаус В. 746

Гедвілло О.І. (1856)

Гейне Г. (784, 806, 931)

Генрі О. (695, 846, 898)

Герасименко В. 1783

Герасименко Л.В. 2045

Герасимова А. 559

Геращенко В.Д. 1120, 1685

Гергель А. 116

Гессе Г. (816)

Гете Й.В. (743, 749, 753, 754, 796, 821, 880, 908, 918, 921)

Гетманчук Н. 405

Гимаева Ю.А. 98

Гич Г.М. 1653

Гірний О.І. 272, 388

Глазирін І. 1153

Глазова О.П. 2046

Глемб И.Л. 1629

Глинка М.И. (851)

Глібов Л.І. (608, 631)

Глухова Н. 117

Глущук С.В. 290

Гненна Г. 560

Гнітецький Л. 1074

Гоголенко Л.В. 1179

Гоголь М. (668, 747, 792)

Гоголь Н.В. 406, 1196

Гоголь О.В. 1547

Голдінг В. (694, 881)

Голець М.І. 118

Голік Л.О. 40

Голімбовський І. (1192)

Головач Ю.В. 1686

Головіна Н. 1042

Головінова В. 1426

Головко І. 308, 2047

Головльова Г. 1519

Голота Н.М. 1687, 1749

Голуб Н. 407

Голубєва М. 70

Голубицька І. 1331

Голубченко А.Л. 1639

Гомер (834)

Гомон І. 1306

Гонтарева М.В. 1565

Гонтаровська Н. 170, 1586

Гончар О. (863)

Гончаренко С. 71, 273

Гончаренко Т. 1567

Гончарова Н. 496

Гончарук-Василишина Н.М. 1520

Гонюкова Л.В. 1784

Гопкало Л.М. 1594

Горбань М. 999

Горбенко І.В. 408

Горбенко С. 72, 1197, 1688, 1749

Горбуліч Г. 1191

Горбунова В. 171

Горда М. 1689, 1690, 2048

Горобей Т.І. 41

Горобець О. 1117

Городиський М.Ї. 2049

Горожанкіна О.Ю. 2050

Готра Н. 291

Гофман Е.Т.А. (860)

Гофман Э.Т.А. (827)

Гошовська Д.Т. 172

Гошовський Я.О. 1368

Градовський А. 561, 562

Гражевська Н. 1108

Гребенюк В.А. 42

Гребенюк Г.Є. 237

Гребенюк Т.М. 1369

Гребницька Н.М. 823

Грединарова Е.М. 173

Грейліх О.О. 1521

Гретченко М.Б. 1691

Гречко С.М. 2051

Гривнак О.С. 2052

Грига І. 1633

Гринь І. 409

Гринь Т.В. 1692

Гриньков В.В. 2053

Грицай Н.І. 991

Грицай О. 1733

Гриценко В. 563, 2054

Гриценко Л. 348

Грицюк Б. 73

Гришенкова Т.О. 1749

Грінченко Б. (1796, 1853)

Грітченко А.Г. 1469

Гроза Т.А. 1406

Грозян С. 564

Громовий В. 1470

Гронь Л.В. 517

Грубінко В. 1043

Груць Г.М. 2055

Грушевський М.С. (2041)

Гудзик І. 969

Гудима О.Ю. 337

Гудков І. 1061

Гужанов С.І. 410

Гуз К.Ж. 274, 1030

Гузій Н.В. 1552

Гульчин М.Б. 497

Гуляк О.Б. 1933

Гуменна В. 565

Гуменний М. 565

Гуменюк Г. 1256

Гуменюк О.М. 1547

Гумилев Н.С. (826)

Гунько С.О. 2056

Гупан Н. 1785-1787

Гуревич І. 349

Гуревич Р. 349, 1121, 1139, 1427, 2010

Гуржій А. 1428

Гусак П. 350, 1634, 1693, 2011

Гусакова Н.М. 2057

Гушулей Й. 1000, 1122

Гюго В (722, 863, 875)

Даниленко В. 1522, 1788, 1789

Даниленко Л.І. 1552

Данилова Л.О. 1790

Данилова О. 1084

Данильчук О. 566

Данте (793, 921)

Данько Н.П. 309

Дарійчук Л.П. 1694

Дарманський М.М. 2058

Дебейко О.В.756

Девдера М. 412

Демидчик Г. 413-415

Демидчик Г.С. 518

Демінський О. 1154, 1635, 1636

Демков М.І. (2033)

Демченко Д. 1471

Демчук В.С. 1661

Демчук Г. 567

Демчук О. 567-572, 1277

Дем'яненко М. 1791

Дем'яненко Н. 1792, 1793, 2012

Дем'янчук О. 43

Дем'янчук С. 1119, 1294

Денисенко Н. 121

Денисова Т.Н. 684, 685

Денисюк О.М. 120

Дереза Л. 686

Деркач М. 1588

Дефо Д. (699)

Дехтяр В.Д. 1067, 1179

Дєніжна С.О. 1743

Джеджула О. 1123, 1125

Джойс Дж. (719)

Джулай Л. 389

Джуравець Ю. 1924

Дзбанівський О. (1717)

Дзвінчук Д.І. 1998

Дзеровича Ю. (618)

Дзюбко Л.В. 99, 174

Дивак В.В. 1695, 2059

Диденко Б.В. 1535

Дикань В.С. 175, 1925, 2060

Дичківська І.М. 176

Дишлюк Ю.М. 687

Дідук Г. 411

Дідух В. 1124

Діккенс Ч. (801, 885-887)

Дікова–Фаворська О.М. 2199

Дістервег Ф. (1946)

Дмитренко Г. 574, 1454

Дмитренко Г.К. 416, 575

Дмитренко П. 1125,1126, 1589

Дмитренко Т.О. 294

Дмитрієва І.В. 1410

Добринський В. 1074

Довгань Г.В. 870

Довженко О. (553, 593, 599)

Долинська Ю.Г. 1697

Доманский В.А. 538

Домінський О. 1654

Домінський О.С. 2061

Донченко Т. 417, 2013

Дорожко І.І. 2176

Доротюк В.І. 177

Дорофієва Н.І. 719

Дорошенко Т. 1198, 1199, 1750

Достоєвський Ф. (910)

Доценко Ю. 1794

Драган О. 1044

Драгомиров М. (1855)

Драч І. (552)

Драчук Л. 576, 577

Драшко О.М. 1750

Дрибан В.М. 1637

Дробаха Л.В. 1563

Дробноход М. 1068, 1278, 1455

Дроб'язко П. 1497, 1498, 1523

Дрогомирецька О. 390

Дроздова В.В. 1680

Дронова В.В. 1639

Дуб І.М. 2202

Дубас О. 937

Дубасенюк О.А. 1680, 1749

Дубініна А. 1370

Дубінчук О. 74

Дубняк В.А. 1098

Дубовик Л.П. 1680

Дубовик О. 970

Дубровська-Макаренко Л. 1795

Дурдуківський В. (1522, 1788)

Дутка Г.Я. 2062

Духнович О.В. (1816, 1878)

Дуюнова Н.М. 1200

Дядик Г. 418

Дятлова С.І. 310

Евграфова А.А. 689

Еліот Т.С. (723, 807, 810)

Есенин С. (507)

Естрела–Льопіс К. 381

Есхіл (928)

Євдошенко Г. 75, 1499

Євтух М.Б. 44

Євтушин В. 1472

Єгоров Г. 1926, 1927

Єлдінова С.М. 419

Єльникова Г. 1456, 1457

Єніна В. 466

Єременко І. 1371

Єременко О.А. 2203

Єременко О.В. 693-695

Єрещенко В. 1372

Єфіменко В.О. 1568

Жалдак Л. 1624

Жевага С. 1155

Живодьор В. 351

Животенко-Піанків А. 1796

Жиденко Г. 578

Жила С. 579, 580 581

Жук Ю.О. 347

Журавська Л. 1655, 2063

Журецький Я. 1251

Журов В. 1373

Завалевський Ю.І. 45

Завальна Н.С. 1374

Завальнюк О.М. 1819

Завгородня Т. 582, 1797

Заверико Н.В. 1375

Завізєна Н. 352

Загородня Л.П. 1750

Загребельний П. (616)

Загривий В.І. 2064

Задорожна І. 1928

Задорожна Л. 311, 1798-1800

Зазуліна Л. 1524, 1698

Заїка В.В. 1749

Заїка О.Я. 1662

Зайцева О. 1127

Зайцєва О.М. 1699

Заков Л.В. (464)

Закусилов Н.А. 1590

Заплатніков Л.Т. 1344

Заремська Н.І. 1801, 1802

Зарольська Л.І. 699, 700

Засекіна Л. 1733

Засєкіна Л.В. 1680

Заскалєта С.Г. 1638

Заслуженюк В.С. 179

Затока В. 1473

Затонський Д. 703

Захаренко О.А. 1474

Захаров С.В. 1099

Захарова В.А. 539

Захарова В.А. 583

Захарова І.О. 2065

Захарова Н.М. 1749

Захарченко В. (611)

Захарченко Р. 1133

Зварич В.З. 704

Звєрєва І.Д. 26, 2014

Зволинська Т.О. 652

Згурська Н.М. 1750

Зеленецька І. 1201

Зеленкова Н.І. 180

Зелінська Т.М. 1547

Земляк В. (584)

Зівакіна О.А. 971

Зікій Г. 1128

Зінченко В. 1588

Зінченко В.П. 1603

Зінченко Н. 178

Златів Л. 420

Зливков В.Л. 181

Знамеровська Н.П. 1749

Зозуля Н.В. 706

Золотар О.М. 1045

Золотухіна С. 1804

Зорін В. 1805

Зощенко М. (687, 797)

Зубалій М. 1156

Зубалій Н.П. 1547

Зуман Ф. 1929

Зязюн І. 27, 1525

Иванова Т.В. 1501

Искандер Ф. (666)

Іванова В.В. 182

Іванова І. 1376

Іванова О. 938, 1633, 2177

Іванова С.В. 2066

Іванюк Г. 1220

Іванюшенко Т.П. 379, 1500

Івасик В. 972, 992

Іващенко С. 1279

Івченко В. 1024

Ігнатенко Г. 1126

Ігнатенко Г.В. 2067

Ілліна О.В. 1552, 1750

Ілляшенко Т. 1377

Ільїн В.В. 1559

Ільїна Н.Н. 1806

Ільїна Т.А. 1264

Ільїна Т.Б. 1570

Ільницька В.С. 990

Ільченко В.Р. 274

Ільченко О. 353

Ільюшина О. 939-941, 1188

Ільяшенко О. 1157

Індило Л.Д. 1410, 1749, 1750

Інюшина Т. 380

Іонова О.М. 960, 1221, 1345, 1526

Ірвінг В. (930)

Ісаєв Е.Ш. 2212

Ісаєва О.О. 707-709

Ісаєвич Я. 1930

Ісікава Такубоку (809)

Ічанська О.М. 1547

Кабкова О.В. 710, 711

Кавчак В.С. 1029

Кадемія М. 1427

Казанджнєва М.С. 2068

Казымова Л.И. 712

Кайдановська О.О. 1591

Кайріс О.Д. 76

Калашник Н.Г. 1307

Калашникова Л.В. 183

Калашнікова С.А. 1999

Калініна Л. 942, 1476

Калініченко Т. 77

Калінчева Л. 584

Каліш В.А. 1749

Калмиков Г. 185

Калошин В. 186, 187

Кальдерон П. (849)

Кальницька К.О. 1527

Камінський Б.Т. 260

Камынина Е.М. 713

Камю Альбер (662, 711)

Каневська О.Б. 1265

Каніщенко А.П. 427

Капська А.Й. 1700

Каптерев А.И. 1592

Капустін М. 188

Капченко О. 1807-1809, 2069

Карабанов А.Г. 2204

Каразін В.(1898)

Караменов Н. 714

Карась Е.В. 1660

Карась О.В. 354

Каретников В. 1024

Каржова З.Д. 1346

Карпенко Н. 189

Карпенко О.Г. 2070

Карпенко Ю. 1046

Карпенко-Карий І. (566, 660)

Карпова В.Н. 519

Катаєва М.С. 2167

Каташинська І.В. 78, 1932

Кафка Ф. (715, 866)

Кафка Ф. (884, 909)

Качмар В.М. 2003

Кащенко А. (560)

Кеба О.В. 715

Кегель І. 943

Кедрин Д.Б. (826)

Кейда Ф. 585

Кизенко В. 275, 1047

Кизенко І. 1477

Киреєва Т. 1204

Кирильчук Ю.В. 1296

Кирилюк З.В. 716, 717

Киричков В. 1001

Киричок В. 1528

Киричук В.О. 1352

Кирпач А. 1810

Киселев С.Н. 1297

Кізь О. 184, 1478

Кірдан О.Л. 1811

Кіреєва І.В. 2071

Кір'ян М.М. 1308

Кіссе А.І. 2072

Кіт Г.Г. 1560, 1812

Клименко Ж.В. 2073

Клименко Н. 586, 1640

Клинченко Т.В. 40

Клічак Г.С. 421

Кловак Г. 422

Клос Л. 1813

Клочек Г. 587

Кмець А.М. 1048

Кміт Я.М. 1767

Книш Т. 223

Кнорр Н. 1002, 1298, 2074

Князь О. 588

Коберник Г. 190, 973

Коберник О. 190, 191, 312, 1129, 1479, 1502

Кобернік С.Г. 1100

Кобзар Б.С. 1353, 1378, 1379

Кобильченко В. 1380, 1381

Кобилянська Л.І. 1814

Кобилянська О. (562)

Коваленко А.М. 1594

Коваленко В. 1430

Коваленко І.Г. 1749

Коваленко О. 355, 1815

Коваленко О.Е. 294, 1564, 2015

Коваленко О.М. 423

Коваленко Ю.А. 520

Коваль В. 589, 2075

Коваль О.В. 1222

Ковальов В. 1022

Ковальова Л.П. 1101

Ковальова О.В. 1816

Ковальчук В.А. 1680, 1749

Ковальчук Г. 590, 1280

Ковальчук Г.В. 1049

Ковальчук Г.О. 1701, 2076

Ковальчук О. 591, 1109

Ковальчук П. 1480

Ковальчук Э.М. 1715

Ковбасенко Л.В. 718, 719

Ковтун В. 356

Ковчина І.М. 1933

Кожевнікова Л.В. 1702

Кожуховська Л. 424, 2077

Козенчук Н.А. 1537

Козетов І. 1158

Козира В. 974

Козій М. 1575

Козленко О. 1159, 1160, 1179

Козлін В.І. 1202

Козловська І.М. 12, 1431

Козловські І.М. 261

Козубай В.І. 1680

Козубовська І.В. 101

Козяр М.М. 1703

Койчу Б. 975

Кокарєва В.В. 720

Колесник І.В. 1069, 1347

Колесник К.625

Колесникова В.Ф. 1299

Колісник В. 1223

Колодій О.І. 79

Колодко Г. 425

Коломієць А. 521, 1003

Коломієць Г. 721

Коломієць Д. 1121, 1704

Коломієць Л.А. 722

Коломієць Л.В. 723, 724

Коломієць О. (615)

Коломієць О.Б. 1595

Коломієць С.І. 1161, 1342

Коломійченко Л.Г. 2078

Коломінський Н. 1569

Колос В.В. 354, 1660

Колосова Н.А. 725

Колот С.О. 2178

Колотов В. 1162

Кольцов В. 1432

Коляденко С.М. 1817

Комаров В. 944, 945

Комарова А.І. 23, 24

Коменський Я.А. (1929), 1934

Компанець Н. 192, 1382

Конан Дойль А. (775, 791)

Кондратенко В.О. 1383, 2079

Кондрацька Л. 1309

Кондрашкіна В. 143

Конєва Н.С. 726

Конєва Т.М. 727

Коновальчук В.І. 1767

Коновальчук І.І. 1749, 2080

Коновець С. 1185

Кононенко О. 123

Кононко О. 124

Копилов А.О. 1819

Копієвська О.Р. 1935, 2081

Коренева І. 1281, 1641

Корець М. 1130, 1333, 1705

Корецька А. 1820

Корж Л. 1530, 1821, 2082

Корнієнко І.Є. 102

Коробенко О. 732

Коробова І. 946, 1004

Коробченко А. 1596

Короленко В.Г. (869)

Король А.М. 1750

Королько Н. 1384

Короп М. 1163

Короткий В.А. 1822

Корсак К. 80, 276, 1433, 1936, 1979

Корсаков В.А. 498

Корсакова О. 193, 1503

Корф М. (1773, 1833)

Корчевська О. 976, 977

Коршак В. 1012

Коршак Т.Є. 2083

Коршакова І. 1504

Косова Л.В. 1224

Косогова Л. 592

Косоговський А. 733

Костарчук Ю. 1481

Костенко Л.Д. 1019

Костів В. 1225

Костогриз С. 426

Костюк В.В. 2084

Костюк Г. (1300, 1769, 1841, 1867, 1913)

Костюк О.В. 337

Костюк О.М. 734

Костюкевич Д.Я. 1019

Костюшко Г.О. 2085

Косяк Л.І. 1310, 1311

Котляревський І. (399, 424)

Котов С. 1085

Кох Й.А. (783)

Кохан Г.О. 735

Коцур В. 947

Коцюбинський М. (545, 579, 594)

Кочановський О.А. 36

Кочерга І. (610)

Кочубей Т.Д. 13

Кошманова Т. 1937-1942

Кощак В. 391, 1531

Кравець Н. 1385, 1386

Кравцова І.А. 332, 1642

Кравченко А. 1165, 1552

Кравченко І.Ф. 2086

Кравченко Н. 1257

Кравченко О. 1354

Кравченко Р. 1532

Крайнюк В.М. 2179

Крапівіна О.В. 1563

Красицький І. (897)

Красновський В. 28, 194, 1226

Красноголов В.О. 195, 196

Красноголова І.Б. 2087

Красовицький М. 1227, 1823

Красовицький М.Ю. 40

Красовська Л.І. 1324

Красовська О. 1228, 2088

Красовська О.С. 1258

Красуцька І. 736

Крашевські К. 1943

Крекотіна Т.М. 522

Крементуло В.К. 737

Кремень В. 1229

Кремінський Б. 1005

Кремінь В.Г. 14,15,16, 46,47,48,197,198, 292

Крет Я. 1387, 1388

Кречетникова Е.А. 237

Кривокулінська В.М. 1737

Кривошеєва Г.Л. 1344

Кривошея Т. 978, 1552

Кривутенко Т. 593

Крилова Т.В. 2016

Кримська Г.І. 1680

Крицький В.М. 1706, 2089

Кричфалуший М. 1733

Кришемінська Л. 1944

Кропивницький М. (569)

Крузе В. 199

Круківська І.А. 523

Крутій О.М. 2180

Круцевич Т. 1164

Крюкова Д.Ф. 262

Крюс Дж. (825)

Крячко І. 1024

Куглер С. 1824

Кудрявцева С.П. 354, 1660

Кудряшова О. 851

Кузнецов А.М. 313

Кузнецов Ю. 594, 595

Кузнєцов А. 1389

Кузь В.Г. 49, 1945

Кузьма О.М. 1355

Кузьменко В.І. 738

Кузьменко Н.М. 2090

Кузьменков С. 1024

Кузьміна С. 17

Кузьмук О. 739

Кулибчук Л.М. 2091

Куліш П. (659, 1812)

Кульбіда С.В. 2092

Кульчицька Г.В. 333

Кульчицька О.І. 200

Кумарін В. 1946

Куненко Л.О. 2093

Купалова А.Ю. 499

Купенко О.В. 1656

Купцова В. 428, 596

Куратова Т. 1079

Курач Л.И. 500

Курганов С. 1033

Курило В. 1643, 1461, 1825-1827

Курінна С. 115

Курляк І. 1828, 1829

Курчаба Т.М. 2205

Кусайкіна Н. 1348

Кутищева Н. 1050

Кутова Н.А. 1947

Куцевол О.М. 740, 741

Кучер Т. 1830

Кучерук О. 429, 430

Кучерявий О.Г. 1533, 1707, 1708, 1749, 1750

Кучерявый А.Г. 1709

Кучинська І. 1266, 1831

Кучма Л. 50

Кучма М.О. 524

Кушнір В. 18, 81

Кушнірук С. 1086, 2094

Кушнірук Т.Д. 201

Лаба С.Б. 1849

Лавриченко Н. 1534, 1927

Лаврусевич Н. 597, 742

Ладоня К. 432

Лазаренко В.І. 1356

Лазаренко Н. 314, 433, 434, 1749

Лазарєв М.О. 1552

Лакоза Н.В. 1318

Лактионова Г.М. 29, 334, 2017

Лактюшина Т. 1390

Ландрам Дж. (211)

Лановик Т. 435

Лантушко Г.Н. 202

Лапінський В.В. 381

Лапченко І.О. 125, 1325

Левандовська І. 1832

Левін Р. 1357

Левченко Г. 1110

Левченко Т. 598

Левченко Т.І. 293

Левченко Т.М. 436

Левчук І. 203, 335

Левчук І.В. 36

Легкий О.М. 1391

Леонтьев А. 82

Леонтьєва Г. 351

Лепкий Б.(653)

Лермонтов М. (914)

Лехман Т. 437

Лещенко Е.В. 1833

Лещинський О.П. 277

Липинський В.В. 1834

Липова Л.А. 357

Литвин Л.П. 427

Литвиненко Г. 966

Литвиненко С.А. 263, 1711

Литовка Л.І. 746

Лиховид О. 1102

Лігоцький А.О. 224

Лікарчук І. 1462

Лікарчук І.Л. 1434, 1435, 2018

Лімборський І.В. 743, 744

Лісійчук Т. 431

Лісова О. (580), 599

Лісовський А. 600

Ліхіцька Л.М. 83, 1710

Лобчук О. 438

Логачевська С. 315, 979

Логвин Г. 1835

Логвин Г.П. 748, 749

Логвиненко О.В. 1836

Логвиненко Т. 1837

Логвиновский А.А. 42

Логвіна-Бик Т.А. 2095

Логинов А.Ю. 750

Логінов А.Ю. 747

Лозниця В.С. 204

Локшина О. 1051, 1948

Локшина О.І. 278

Ломонова М.Ф. 358

Лондон Дж. (819, 838, 856)

Лопатка В.Д. 2096

Лорка Ф.Г. (728, 732)

Лохвицька Л.В. 126, 127

Лубенць Т.Г. (1899)

Лузан П.Г. 1644

Лукаш С. 1131, 1132

Лукашевич М.П. 30

Лукашевич О.М. 2181

Лукашенко И.Н. 1535

Лук'янець Н.П. 751

Лупійчук А. 601

Луценко І. 128

Луцик Д. 1837

Луцько К. 1392

Лучкіна Л. 1712

Льовкіна Н.Ю. 1358

Любар О.О. 1838, 1839

Любина Г.А. 1393

Любчак Л.В. 1563

Любчук О.К. 316

Люлькова О.М. 19

Люта О.М. 1840

Лянной М.О. 1552

Лянной Ю. 1165

Лянной Ю.О. 1552

Ляш О. 380

Ляшко К.С. 129

Магера М. (555)

Мадзігон В.М. 281

Мазепа І. (835)

Мазуріна В.О. 2097

Майоров В. 602

Макаренко А. (1245, 1778, 1850, 1823, 1882, 1893)

Макаренко В. 439

Макаренко Л.А. 752

Макарченко О. 1713

Маковська Г.Я. 1374

Максименко С.Д. 1570, 1841

Максимець С.М. 1547

Максимова Л. 753

Максимова Н.Ю. 1070

Максимович М. (1822)

Максимчук Н.П. 1737

Маланюк Є. (550, 551, 644)

Малиновська Н.В. 1842

Малімон О.О. 2206

Мальований Ю. 71, 279

Мальований Ю.І. 275, 1477

Малюта М.Т. 1142

Малюхова Н.І. 2098

Мамед-заде Р.Г. 1949

Мамічева О. 1394

Мамус Г.М. 1536

Манако А. 487

Мандрила В.А. 1639

Манн Т. (759, 839, 861, 871)

Манойлова С.В. 359

Манцевич В.Ф. 1537

Маригодов В.К. 84

Мариновська О.Я. 893,895

Маринчук Т.Т. 1749

Маркес Г.Г. (795)

Маркіна Л. 754

Марко Вовчок (446)

Мартиненко І. 1166

Мартиненко О. 130

Мартиненко О.М. 2099

Мартиненко С.М. 2100

Мартинець А.М. 755

Мартинюк М.Т. 2019

Марун М. 440,441

Марусинець М. 131

Марушкевич А. 264, 1843-1846

Марушкевич А.А. 2020

Марченко Г. 1950

Марченко Н.Г. 793, 795

Марченко Н.П. 540, 756, 757, 766

Марчик В. 132

Мар'яненко Л.В. 206

Масалітіна О.С. 2101

Маслай Г.С. 1395

Маслєннікова Н.А. 1552

Маслов В.І. 1463

Маслов В.С. 1951

Масол Л. 603

Массинга В. 1597

Матвєєв В. 1952

Матвієнко О. 317

Матвієнко О.В. 1267, 2102

Матвійчук А.Я. 360

Матвійчук О.С. 207

Матіяш В.В. 2103

Матюшкіна Т.П. 758

Матяш Н. 1039

Матяш-Заяць Л.П. 1737

Мафтин Н.В. 893, 895

Махінов В.М. 1953

Махов В. 1163

Махов В.Я. 1665

Мацевко Л.В. 759, 760

Мацуо Басьо (778)

Мацько Л. 442

Мацюк В. 1006, 1847

Машіка В. 961

Машталер Г. 604, 1954

Мащак С.О. 265

Маяковский В. (858)

Мележик В.О. 761

Мелешко В. 1482, 1483

Мельник А.О. 762

Мельник Є.Ю. 525

Мельник Л. 133

Мельничайко В. 443, 605

Мельниченко Б. 1955, 1956

Мельниченко В. 1436

Мельничук І.В. 1923

Месевря О. 606

Местек Ф. 763

Метерлінк М. (911)

Метешкин К.А. 1645

Мешко Г. 100, 209

Мешко О. 100, 209

Мигович І. 1598

Миргородська Т. 1085

Мирончук Л. 444

Миропольська Н. 1186

Миропольський С.І. (1804)

Мисан В. 948

Мисечко А.І. 2004

Митник О. 210

Митник О.Я. 336

Михайленко В. 769

Михайличенко О.В. 1848

Михайлов К.М. 1599

Михайлова Л. 768

Михайлова Н. 607

Михайловская Г.А. 501

Михайлюк В. 445

Михайлюк В.О. 2104

Михальчук Н.О. 770

Михед Т.В.757

Мишковська Т.Д. 337, 2105

Мищишин І.Я. 1849, 2106

Міллер Ф. (744)

Мільто Л.О. 361, 1749

Мілютіна О.К. 522

Мірошниченко Л.Ф. 764, 765, 766

Міхаелі Соня. 2182

Міцкевич А. (737)

Мішедченко В.В. 1714

Міщик Л.І. 1359

Мовчун А. 446, 608, 609

Мовчун Л. 980

Могилей І.В. 1750

Могильницька Г. 610

Мозгова Н.І. 1600

Мозговий В.І. 1600

Мойса С.Є. 1396

Мойсеюк Н.Є. 85

Мокін Б.І. 1601

Мокрій Н.О. 772

Молодиченко Н.А. 527

Молодцова В. 1007

Мольєр Ж.-Б. (790)

Моляко В.А. 212

Момот Л. 362, 1087

Монастирська С.С. 1029, 1052

Монтессорі М. (1932)

Моргун В.Ф. 1850

Морітз Я. 1957

Мороз В. 1360

Морозов А.С. 2107

Морозов С.М. 2108

Мосіяшенко В.А. 1801

Москальчук В. 611, 612

Мотузний В. 1084

Моцак В. 1110, 1113

Мошенська Л. 134

Мудрак В.І. 949, 950

Мудрик С.Б. 2207

Муляр В.П. 2109

Мунтян В. 1167

Мурзо Т.Є. 774

Мусатов С. 213

Мусієнко В. 1133

Мустафаєв Г.Ю. 1397, 2183

Мухін В.О. 821

Мухоморіна Л. 135

Мушак А.Я. 354, 1657

М'ясоїд П.А. 205

Набока Б. 363, 1852

Назаренко Т. 1103

Назарець В.М. 775, 776

Назем А. 1168

Наливайко Г. 1538

Наливайко Д.С. 777, 779

Наріжний С. 1958

Науменко Р.А. 1334

Науменко Т.І. 1361

Наумова Н. 613

Наумова Н.С. 778

Наумова Ю.С. 778

Наумчук Г.І. 1230

Наумчук Л.М. 1230

Научитель Е.Д. 31

Научитель О.Д. 2184

Невельская-Гордеева Е.П. 103

Недайнова Т.Б. 780, 781

Неживий О. 1853

Некряч Г. 447

Немиришин П.І. 782-784

Нем'ята Л.Г. 39

Ненько І.Я. 785

Нечуй-Левицький І. (659)

Нєменський Б. 1312

Нискородов В.В. 1297

Ничкало Н. 1428, 1854

Ничкало Н.Г. 1437, 1715

Ніколаєва С.Ю. 526, 528, 1716

Ніколайчук Г.І. 136

Ніколенко Д.Ф. (32)

Ніколенко Л. 1851

Ніколенко О.М. 786-798, 1268

Нікуліна А. 1602

Ніфака Я. 1733

Новаківська Л.В. 2110

Новацка У. 20

Новосьолова В. 448, 449

Норенко О.П. 509

Носач В.Н. 1639

Носков В.І. 1737

Нушич Б. (787)

Овдієнко Л.Н. 280

Овчаренко Н.А. 1750

Овчарук О. 319, 1717

Овчарук О.В. 614, 1959

Огієнко І. (1266, 1831, 1843-1846, 1902, 2020, 2052)

Огірок С.С. 86, 338

Огнєв В. 1855

Огниста К. 1170

Огнистий А. 1170

Огнистий А.В. 2208

Оголевець А. 450

Огороднійчук З.В. 32

Одарченко Н.І. 2111

Одинець І. 615

Окса М.М. 1646

Олексюк О. 1270, 1718

Олексюк О.М. 1664, 1749

Оленіна Г.М. 1665

Олещук В.В. 2209

Олійник М. 394, 1088

Олійник В. 1438

Ольжич О. (543)

Омельченко М.І. 1053, 1054

Онищенко О.В. 451

Онофрійчук Л.М. 1343

Опалюк О.М. 2112

Орат М.О. 452

Ордановська О.І. 1008

Оржехівський В. 51,52

Оржехівський В.М. 295

Оржеховська В. 1362

Оржеховська В.М. 1231

Оришака Ю.М. 802

Орленко Л.Л. 803

Орлов А. 804

Орлов В. 1439

Орлова І. 1009

Орлова І.В. 364

Орлова О.В. 805-809

Осадча І. 616

Осадчий І.Г. 1484

Осадчий С.В. 382, 2113

Осадчук Р. 296, 362, 365

Осадчук Т.В. 1749

Осипець Р. 1719

Осипов О.В. 1134-1136

Осмоловська О. 951

Осмоловський А.О. 1485

Остапенко Л.В. 1720, 2114

Остапенко М. 34, 1960

Остапчук М.В. 1019

Остаф Я. 487

Островський К.С. 1605

Остроушенко Т. 1055

Осьмак Л.П. 214,215

Охріменко І.В. 2115

Охрімчук Р. 216, 1539

Павленко А.І. 1010

Павленко В.В. 1547

Павленчик В. 137

Павленчик В.О. 1232

Павличко Д.В. 813

Павлов А. 1961

Павлов О. 964

Павлов О.Л. 270

Павлова Г. 1575

Павлова Г.М. 39

Павлюк Н. 217

Павх С. 1137

Падалка Г.М. 1721

Падун Н.О. 1857

Паламарчук В.Ф. 104

Палій Н. 1398

Палюх З.А. 2116

Панасенко Е. 1540

Панасенко Е.А. 1552

Панасенко Т.Г. 1618

Панін І. 1071, 1171

Панок В.Г. 218

Пантік В. 223

Панченко В. 1300

Панченко Г. 1722

Панченко П. 952

Панчук В.В. 1680

Паньків Л. 1203

Парасюк І. 1722

Парасюк І.А. 1749

Парибус В.С. 1505

Парубець В. 453

Пархоменко М. 1056

Пархоменко М. 219

Пасинок В.Г. 1723

Пасічник В. 1962

Пасічник Н. 1111

Пасічник О.П. 1563

Пасічник Ю. 1589

Пасічняк Р.Ф. 2185

Пастернак Б. (811, 907)

Пастух І. 1011

Пастушенко Н. 392, 617, 618

Пастушенко Р. 392, 953

Пахаренко В. 619, 620, 621

Пахолок З. 454

Пацановська Л.І. 814

Пачовський В. (582)

Пашетепа І.П. 1563

Пащенко Д. 1724

Пащенко Д.І. 1858, 1963

Пентилюк М. 455, 456

Пенцакова Л. 622

Пенькова С.Д. 457

Первак А.П. 815

Первак О.П. 816-819

Перевезій Т. 1506

Перепелиця Т.Г. 2200

Пересунько Т.К. 802, 820

Перетятько О.В. 1552, 1859

Перехейда О.М. 1565

Пермінова С.О. 2117

Перро Ш. (919)

Перхайло Н.А. 460, 461

Песін О. 1012

Петлюра С. (604)

Петрарка Ф. (738)

Петрасинський З. 220

Петрещак О.П. 529

Петрікаш А. 1964

Петров А. 462

Петров Э.Г. 1606

Петрова І.В. 1336

Петрова Т.М. 1965

Петрук Н. 1104

Печерська Е. 1204

Пилипенко Л.І. 1547

Пилипчук О.Ф. 1301

Пипін Л.В. 307

Пирогов М.І. (1866)

Пироженко В. 1725

Писаренко Ю.М. 821

Писук Т. 1399

Письменна Н.С. 624

Пицко Л. 825

Півнюк Н.О. 822, 823

Підласий А. 297

Підласий І. 1233

Підлужна Г.В. 2118

Пікельна В. 1072

Пінаєва О.Ю. 1138

Піскун О. 623

Плав'юк М. 35

Платухина Г.И. 826

Плахотник О.В. 21

Плотникова О.Б. 530, 1647

Плоцкі А. 981

Плюхіна Н. 320

По Е. (721, 775)

Побережна Л. 1205

Побережна Л.Л. 1726, 1727

Побірченко Н. 1112

Побірченко Н.А. 221

Побірченко Н.С. 1860-1862

Пов'якель Н.І. 1571

Подлесний О.І. 1608

Подолинная Т.Т. 495

Подоляк В. 1302

Подолян Л. 1609

Подолянчук С. 1139

Подолянчук С.В. 1552

Пожар Н.В. 2119

Покась В. 1400, 1863

Покатилова О.О. 780

Поколодный Л. 827

Полетова Н.П. 828

Поліщук В. 1966, 1967

Поліщук Д. 393

Поліщук Т. 393

Поліщук Ю. 1864

Полька Н.С. 1073

Полякова Г.С. 222

Полякова І.О. 1737

Полякова О.Л. 1728

Полякова О.М. 1562, 2120

Полянський П.Б. 954

Помиткін Е.О. 2186

Поніманська Т. 138

Поніманська Т.І. 1234

Пономаренко О.В. 1363

Пономарьова В.І. 383

Попель П. 1089

Попов А. 1172

Попович О. (1770)

Портницька Н. 171

Посохова Л.Ю. 1865

Постернак Н.О. 1059

Постовойтов Є. 1401

Постовойтов Є.П. 1353, 1379

Постоєв П. (1872)

Постой А.В. 1866

Поташнюк І.В. 1729

Похила Л. 339

Похоленчук Ю.Т. 1665

Почекайлова Л. 1001

Пранцова Г.В. 833

Привалов Ю.А. 218

Пригодій М. 1141

Пригодій С.М. 834

Присакар В.В. 179, 1563

Присяжнюк Н. 321

Присяжнюк С. 1173

Приходченко К. 368

Приходченко К.І. 1235

Приходько Г.І. 2121

Приходько О. 835

Приходько Ю.О. 1325

Прищепа О. 982

Прокопенко А.І. 2122

Прокопів Л.М. 1052

Прокопович Б. 1735

Пронкевич О. 841

Пронкевич О.В. 718

Протасова Н. 1545, 1546

Протасова Н.Г. 1736, 2021

Протасова О. 1013

Проценко В.А. 1639

Пруднікова О. 22

Прушковська Н.Н. 1750

Прушковська О.Л. 1060

Пультер С. 600, 625, 1690

Пустинниковя І.М. 2123

Пустовіт Г. 1339

Пустовіт Н. 1051

Пучневська В. 626

Пушкин А.С. (503, 713, 717, 750, 762, 815, 828, 851, 853, 872)

Пушкін О.С. (805, 859)

Пчілка О. (2110)

Пшеврацька О.В. 1548

Пшенічка П. 225

Пясецька Н.А. 1076

Рабченюк Т. 1239, 1340

Рада И.Н. 844

Рада І.М. 843, 845

Радченко Л. 1401

Радченко М. 1402

Радченко С.Г. 88

Радченко Т. 1282

Радчук Г. 1326

Ранська Т.І. 1406

Распе Е. (879)

Рахова Г. 622

Рева В. 1206

Рева Ю. 128, 1507

Ревнівцева О. 846

Регейло І.Ю. 2124

Редкін П. (1781)

Редько В.Г. 531

Рейзенкінд Т. 1739

Ремарк Е.М. (672, 842, 877)

Рембо А. (789, 874)

Решетняк В.Ф. 1749

Решнова С. 1080

Ржегулка Е. 1547

Рзаєв Ш.Р. 1891

Рибакова О. 847

Рибалка В. 1867

Рибалка Л.В. 266

Римар Л.В. 1658

Римаренко Н.П. 1749

Римаренко О.П. 1749

Рисак Н. 1238

Рисіна М.Ю. 1868

Рід М. (755)

Різник Л. 1031

Різниченко С.Т. 1968-1970

Рільке Р.М. (870, 899)

Роговик Л. 226

Роговик Л.С. 322, 323

Рогозинський В.В. 848-850

Родигін М. 1091

Родигіна І. 1091

Родименко І. 1403

Рождественский Ю.Т. 1841

Рожнова Л. 851

Розвозчик П. 627, 628

Розмаріца І. 852

Розсоха А.П. 1869

Роик Е.М. 853

Романенко Ю. 394, 1088

Романенко Ю.В. 129

Романишин І.М. 2125

Романишина Л. 1738

Романова І.А. 294

Романова С. 1971

Романовський О. 1613, 1614, 1615, 1619

Романовський О.О. 1972

Романченко О.С. 2126

Романчук Т.В. 854

Романюк С.З. 1563, 1870

Ромащенко Л.І. 855

Росицька І.В. 856

Рославець Р.М. 140

Росовецький С.К. 857

Россіні Дж. (783)

Ротаєнко П.А. 395

Рох Г.І. 464

Рубаха О.О. 1750

Руданський С.В. (624)

Руденко В.Д. 993

Руденко М. 1014

Руденко Н. 1486

Руденко О. 55, 1487

Рудиченко В.И. 858

Рудіна О. 298

Рудницька Н.Ю. 1871, 1872

Рудницький С. (1869)

Рудь О.Л. 859

Ружевич Т. 860

Рукас Т.П. 2127

Руснак І. 629

Руснак І.С. 1870, 1973, 1974

Русова С. (1548, 1784, 1842, 1868, 1873, 2055)

Ручкова Л.В. 294

Рыбакова Е. 861

Рябов С. 56

Рябова В. 369

Рябовал Л.Т. 1874

Рябушко С.О. 2128

Рязанова О. 630

Савицька О.В. 1016

Савицька Т.В. 532

Савицький К.Г. 532

Савуляк В.О. 1568

Савченко О. 57, 282, 1488

Савченко О.Я. 227

Савчук Н.С. 998

Савчук Р.П. 719

Садовий М.І. 1019

Сазоненко Г. 89

Сазоненко Г.С. 228

Сак Т. 1404, 1405

Сальник І.В. 1019

Самійленко Н.І. 395

Самойленко Н.И. 1597

Самолук С. 862

Самоплавська Т. 1875

Самсонов В. 1009

Самчук У. (649, 653)

Сапожнік О.В. 1313

Сапронов В. 1444

Саржевський С.В. 863

Сбруєва А.А. 1876, 1975

Сваричевський А. 631

Сварковська Л. 1175

Свердан Т. 465

Свиридюк Т.П. 1406,1407

Свистун В.І. 2129

Свідерська Л. 1738

Світ Дж. (741)

Сворак С. 1794, 1877

Сворак С.Д. 2000

Святенко О. 867

Севастюк М.С. 324

Сегеда Н.А. 1563

Сейко Н. 1976

Сейко Н.А. 2130

Селіванова І.Л. 1240

Селінджер Д.Д. (733, 736)

Селюк П. 105

Семенова Н.М. 1749

Семенова Р.О. 1547

Семеног О. 466

Семенюк В. 339

Семенюк Т.В. 2131

Семеріков С.О. 229

Семиволос П. 90

Семиволос Р. 1285

Семилеткіна Н. 1284

Семілетко В.І. 1977

Семків Р. 719

Семко М.І. 1207, 1749

Сень Г.П. 36

Сервантес М. (709, 720, 888)

Сергеєва Л. 1445

Сергєєв О.В. 1010

Сергієнко Л. 1659

Сердюкова Т.Р. 868, 869

Сечейко О. 1320, 1321

Сечейко О.В. 1319

Сиваківський Б. 983

Сиваченко Г.М. 684

Сигов К. 1616

Сидоренко В. 1133, 1303

Сидоренко В.Х. 106, 370, 1343, 1529

Сидорчук І. 632

Силкіна В.І. 871

Симакова Л.А. 872

Симоненко О.П. 1314

Симоненко Т. 467

Симоненкова Т. 468

Синельник І.В. 294, 384

Синиця І.О. (432)

Синьова Є.П. 1740

Сиротенко А. 1105

Сироткіна Ж.Є. 1315

Сиротюк І.Б. 1749

Сисоєва С. 294

Сисоєва С.О. 230

Сисюк Л.В. 875

Ситар І. 391, 1531

Ситченко А. 633, 841

Сігаєва Л.Є. 1741

Сікорська В.С. 870

Сікорський П. 299

Сілков В. 984

Сільвейстр А. 1015

Сіменач Б. 1753

Сінгаєвський С. 1176

Сірополко С.(1875)

Сіткар В. 1549, 1742

Скалєвська Н.О. 1552

Скворцова С.О. 985

Скиба О. 634, 1341

Скільський Д.М. 1878

Сковорода Г. (1900,1901)

Сковорода Г. (558)

Скорик Т.В. 1750

Скотна О.В. 37

Скрипник Т.М. 876

Скуратівський Л. 635

Славтіч Г.О. 231

Слащев В.А. 1639

Слєпкань З. 1978

Слєпухов М. 1879

Сливчак Г. 1061

Слободська А.М. 877

Слободянюк А.А. 84

Слоньовська О. 636

Слюсаренко Н. 372

Смаль-Стоцький С. 1818

Смертенко П. 1001

Сметанський М. 1241

Смирнова Н.Б. 878

Смолінська О.Є. 2132

Смольська Л.І. 232

Смольська Л.М. 2187

Смолюк В.І. 2210

Смолюк І.О. 2022

Смульсон М.Л. 1547

Снегірьова В. 879

Снітко І.М. 233

Собко В.О. 469

Собко Р. 385

Сова М.О. 1743

Совгіра С.В. 2133

Соколова А. 880

Соколова І. 1365

Соколова І.В. 2134

Соколова К.А. 881

Соколова Н.В. 1408

Соколова О. 882

Соколович Ю. 1012

Соколовська А. 1550

Сокольская Л.П. 883

Соловей М. 1342

Соловець Л. 470, 471

Соловйов Ю.І. 2005

Соловцова І.В. 884

Солодка Г. 1092

Соломко Л.Р. 2135

Солуха І.В. 2136

Соп'яненко К. 637

Сорочан Т. 1566

Сорочан Т.М. 234

Сорочинська В.В. 149, 1187

Сорочинська В.Є. 235, 1744

Сорочук Ю.В. 1880

Сосюк Н. 638

Сосюра В. (564, 835)

Сотніченко В. 396, 955, 956, 1188

Софокл (928)

Соф'янец Е.М. 275, 1477

Співак Л. 1409

Співак Н.В. 1737

Співаковський В. 1490

Співаковський О.В. 986

Ставицька С. 223

Ставицька С.О. 1547, 2188

Ставицький О.О. 1242

Станіславчук Л. 1017

Стативка В.И. 502

Стегура Т.М. 1745

Стельмахович М.Г. 1838

Стендаль (731, 916)

Степаненко Л.М. 2137

Степаненко М. 472

Степаненко Н. 472

Степаненко Н.І. 1749

Степанишин Б.І. 1746

Степанишин Б.І. 639, 640, 641, 642

Степанюк А. 1032, 1062, 1286

Степанюк А.В. 2023

Степенко Г. 1979

Степура Л.О. 1747

Стефаник С. 237

Стеценко А. 1177

Стеценко В. 417

Стеценко Н.Д. 2189

Стеценко С.Д. 790

Стешенко В. 1748

Стешенко В.В. 267, 283, 1142

Стешенко І. (1820)

Стешенко І.М. (1803)

Стівенсон Р. (761)

Столбецька С.Б. 1747

Столітенко В. 1178

Столітенко Є. 1167, 1181

Столяренко О. 1271

Стоян Т.А. 1881, 2006

Струманський В. 1882

Струннікова Л.І. 325

Стрюк К.І. 1366

Ступарик Б. 1883-1885

Ступнікова С.І. 888

Султанов Ю.І. 836, 889-896

Сульниченко В.Н. 503

Суржик Н. 393

Суровцева Р.Ф. 643

Суховєєва М. 473

Суходольська Л.В. 1750

Сухомлинська О. 1886

Сухомлинський В. (282, 306, 436, 1077, 1227, 1230, 1238, 1245, 1287, 1451, 1509, 1528, 1548, 1776, 1808, 1835, 1854, 1858, 1892-1895, 2037)

Сушанко В.В. 337

Сушенцева Л. 1446

Сушенцева Л.Л. 2138

Сущенко А.В. 1243, 1244

Сущенко Л.П. 1750

Табачківський В.Г. 24

Тадєєва М.І.1980

Тадіян В.В. 2139

Талалуєва Н. 1887

Таланчук П. 58

Тализіна Н.Ф. (985)

Тарабан В.М. 1888

Таран Ю. 1617

Тараненко І. 1551, 1981

Тарара А.М. 1333

Тарасенко Г. 141

Тарасенко Г.С. 1552, 1666

Тарасова Е. 1982

Тарасова Н.І. 897, 1997

Тарасун В.В. 2024

Тарасюк М. 1238, 1287

Тарасюк С.О. 2190

Татарчук Е.В. 1997

Татенк-Котикова О.М. 236

Татьянчикова І.В. 2140

Тацій Т.П. 898

Твен М. (678, 788, 852)

Твердохліб Л.В. 2141

Тверезовська Н.Т. 237

Тевлін Б. 1018

Теклюк В. 474

Тележенко І. 1983

Теліга О. (543)

Телячий Ю. 1889

Теплицький І.О. 386

Теплінський М.В. 900, 901

Теплова О.Ю. 1749

Терешко Л.В. 1751

Терлецький В. 590

Тернецька М. 644

Тесленко В. 1752

Тесленко В.В. 238, 239

Тесленко О. 475

Тименко В.П. 1143

Тименко М. 300

Тименко М.П. 373

Тимошенко О.В. 2211

Тимошенко О.С. 23

Тимошик М.С. 1890

Тимощук В.О. 1019

Тимчишин Л. 1753

Титаренко В. 1144

Титаренко Н. 1093

Титович И. 675

Тихоша В. 1553

Тишик О. 311

Тишик О.А. 1891

Тищенко В.В. 2142

Тищенко О.І. 1649

Тищук В.І. 288, 1010

Тітова В.М. 533

Ткач Р.В. 2191

Ткаченко В. 284

Ткаченко Г.М. 1245, 1892, 1893

Ткаченко І.Г. (1907)

Ткаченко Ю. 1948

Ткачова Н.О. 960, 1447-1449

Ткачук Г. 645

Ткачук І. 1208

Ткачук І.М. 91

Ткачук Л. 92

Ткачук Л.В. 1894, 1895

Ткачук М. 476, 1896

Ткачук Т.М. 1737

Тоба М.В. 2192

Тоболін В. 957

Товканець Г.В. 101, 2143

Тодосійчук В.Л. 1650, 2144

Токмань Г. 646

Токмань Л.Г. 904

Толстой А.К. (826)

Толстой Л. (696, 697, 729, 734, 795, 921, 1835)

Томашевський В. 1189

Томащук О.П. 2145

Торічний О.В. 2146

Трегуб І. 1145

Трегубова Г. 534

Третьякова В. 907

Третяк В. 477

Третяк Т.М. 240

Тригубенко В. 1246, 1897, 1898

Триліс В. 1209

Тримбач Л. 763

Триняк М.В. 2147

Трохименко В.О. 1899

Трохимчук І.М. 301, 1063

Трошкін В. 1181

Трубачева С. 302, 1503

Трухан О. 374

Туляков О.О. 1900, 1901

Туриніна О.Л. 1547

Туріщева Л.В. 2193

Турська О.В. 478

Тхоржевська Т.Д. 1272. 1273, 1902

Тхоржевський Д. 1133, 1754

Тхоржевський Д.О. 285, 1252, 1253

Тюріна Т.Г. 1274

Тютюнник М.І. 2148

Тягло А.В. 59

Уайльд О. (758, 832)

Уварова А.М. 1552

Угрин А. 908

Удовенко М.В. 241, 2194

Удод О. 958

Уїтмен У. (735, 800, 867, 876)

Українка Л. (545, 632, 640)

Улічний І.Л. 183

Улюкаєв С.Г. 1903

Улятовська Є.А. 326

Умрихин А. 987

У-юнь-тна 1984

Факторович Б.З. 909

Фасоля А. 647, 648, 649, 1275

Федішова Н.В. 2149

Федоренко Д. 93, 1247

Федоренко Д.Т. 1838, 1839

Федоренко О.І. 2150

Федоренко С.В. 1411

Федоришин В.І. 1749

Федоров В.Д. 1573

Федоров Г. 1466

Федорова Н.Ф. 1552, 2151

Федорович Л. 1327

Феллер М. 242

Фещенко І.М. 1561, 1749

Фещенко І.М. 1750

Фещенко Т. 1033

Фидкевич Е.Л. 912

Филипов В.М. 1276

Фисюк О. 651

Фідря О. 959

Філдінг Г. (671)

Філіппова Н. 650

Філіпчук Г.Г. 286

Філоненко М.М. 107

Філоненко М.М. 250

Філоненко Н.В. 1905

Фічора І.В. 1450

Флешар Ева 2025

Флобер Г. (730, 913, 915)

Фолкнер У. (882)

Фомкіна О. 988

Фонвізін Д. (790)

Франко І. (563, 565, 571, 574, 578, 628, 630, 640, 1880)

Франко О. 1906

Фрейман М. 1985

Фрейман С.Д. 1985

Фролова Т.Я. 504, 505

Фунтикова О. 989

Фунтикова О.А. 142

Фунтікова О.О. 2026

Фурман А. 243

Фурман А.В. 375

Фуртак Б. 1978

Футулуйчук В.М. 2007

Фюслі Й.Г.(783)

Харченко С.Я. 1756

Хемінгуей Е. (674, 714, 842, 862, 873, 877)

Хижна О.П. 1197

Хижняк Б. 1451

Хижняк Б.П. 1907

Хлєбникова Л. 1210

Хлівна О.М. 1757, 2195

Хлонь Н.В. 1106, 1758

Ходанич Л. 327

Ходцева А.О. 1078

Хоменко В.В. 917

Хоменко Л. 1259

Хоменко Н.В. 918

Хоменко О. 535

Хомич В.Ф. 1552

Хомич Г.О. 1737

Хомич Л.О. 1759, 1760, 2027

Хом'як І.М. 479, 480, 481

Хом'як М.Й. 1052

Хорошковська О.Н. 482, 483

Хохліна О. 244, 1412

Хохліна О.П. 1413, 1414

Хриков Є. 1492

Хрипко К.О. 652

Христенок І.В. 1146

Христіянінов О.М. 994

Хрущ–Ріпська О.В. 2196

Хрыков Е.Н. 1508

Цап Н.М. 245

Цзян Цземінь 1986

Цибко Г.Ю. 2152

Цибулько Г.Я. 2153

Цимбал І. 246

Цимбал І.І. 2154

Ципко С. 1667

Цицюра В. 1064

Цінько С. 484

Цінько С.В. 376, 377, 536

Цоброва И.А. 506, 507

Цуканова Т. 1493, 1494

Цюпак Ю. 1074

Чабайовська М. 485

Чайка В. 268, 303

Чайковська О.А. 1750

Чайченко Н. 1094

Чаус М.Л. 919

Чебыкин А.Я. 247

Чепелєва Н.В. 1547

Чепіга Я. (1805, 1851)

Чепіль М.М. 1260

Чепурко О.М. 823

Чепурна Л.Г. 1415

Чепурна Н.М. 1463

Чередник Т.П. 757

Чередниченко Н. 486

Черненький Ю.П. 248, 1555

Чернишова Г.Ф. 1078

Чернов Б. 947

Чернов Ю. 1509

Черноватий Л.М. 2028

Чернявська Л.Н. 249

Черняева В.Ю. 920

Черняєва Г.К. 1995

Чехов А. (774, 794, 854, 901, 912)

Чинок О.І. 1248

Чирва В. 1588

Чирва О.Ч. 1190

Чириба В. 653

Чорна Л.Г. 1574

Чорнобай І. 1761

Чорнобрівкін В. 1547

Чорнобрівкіна В. 1547

Чуйко С.Р. 2155

Чуланова О.Л. 1750

Чумак Т. 654

Шалагинов Б. 922

Шалагінов Б.Б. 921, 923

Шаламов Р. 1033

Шалар О. 1182

Шалигіна Г. 143

Шаманова Е.Н. 94

Шанскова Т.І. 1680

Шаповал Л. 1288, 1289

Шаповал Л.В. 2156

Шаповал О. 340

Шапран А. 144

Шахова К. 924

Швай Р. 1020

Швець В. 974

Швець Т.А. 1987

Шебанова С.Г. 1416, 1417, 1626

Шевеленко Ф. 925

Шевцов З.М. 107, 250

Шевченко Г. 1113

Шевченко З. 655, 656

Шевченко Л.І. 926

Шевченко О. 1418

Шевченко Т. (548, 557, 559, 561, 581, 586, 609, 612, 613, 627, 640, 655, 656)

Шевчук В. 657, 1908

Шевчук І. 1238

Шейко В.М. 1988

Шекспір В. (740, 813, 894, 921)

Шелехова Г. 487

Шемеля М. 995

Шепеленко Т.Л. 2157

Шепель Ю.О. 927

Шерпельова В.М. 1106

Шерпельова М. 328

Шерстюк О.М. 537

Шиллер Ф. (663, 782, 783, 802)

Шинкаренко Л.П. 1909

Шинкарук Н. 658

Шип Н.А. 1910

Широкорадюк Л. 1328

Шишкін Г.О. 2158

Шишова Н.Н. 494, 668

Шиян Н.І. 2159

Шиян О.І. 2160

Шіллер Ф. (748, 902)

Шкарпітко Н.О. 1565

Шкіль М. 1619, (1815)

Шкурін О.І. 2161

Шкуть Л. 659

Шляхова В. 488

Шмирова О.В. 1762

Шолом-Алейхем (670, 925)

Шостак Г.В. 1627

Шоу Б. (906)

Шпак О.Т. 1463, 1489, 1763

Шпакова В. 982

Шпачук Л.Р. 489

Шпильова Н. 660

Штейнбук Ф.М. 909

Штельмах Г.Б. 1750

Штепа О.С. 251

Штефан Л.В. 2162

Штифурак В.С. 1628

Шулдик Г. 252

Шулик І.М. 928

Шулик П.Л. 715

Шульга М. 1183

Шуляр В. 490, 661

Шумовецька С.П. 2163

Шут М. 1009

Щербак О. 1428, 1452

Щербак О.И. 1715

Щербаківський В. (1906)

Щербань М. 1249

Щербань П. 1510

Щербина В. 1764

Щербяк Ю. 1911

Щетина Н.П. 1749

Щолокова О.П. 1316

Юзбашева Г. 1095

Юрас І. 1912

Юркевич П. (17)

Юркевич П.Д. (1912)

Юрченко В. 253, 1913

Юрченко В.І. 1737

Юрченко З.В. 254

Юрчук Н.С. 2164

Юрчук Ф. 1163

Юхимук Н.Н. 1419

Юхимюк Т.О. 145

Ющук І. 491, 492

Яблонська Т.М. 255, 1556, 1737

Яворська С. 493

Якиляшек В. 1575

Якименко С.І. 1034, 1750

Якимович Т.Д. 1453

Яковенко А.В. 38

Яковенко В. 1914

Яковенко В.П. 1495

Яковенко Л.П. 1211

Яковець Н. 1918, 1989

Яковишин П.А. 1147, 1765, 1766

Яковишин Р. 1915

Яковлєв В. 1290

Якунина О.С. 256

Яната О. (1596)

Янковская А.В. (883)

Янцур Л.А. 146

Янцур М.С. 1304, 1557, 1603

Янчук О.Д. 929-931

Яремчук С.В. 2197

Яресько К.В. 294, 2165

Ярець Л.В. 932

Ярко Н.Н. 933

Ярмаченко М. 1420

Ярмаченко М.Д. 257

Яроцкая Л.В. 508

Ярошенко О. 1096

Ярошенко О.Г. 269, 304

Ясєв О. 1617

Ясинська А. 1097

Ясинська А.М. 357

Ясінський А. 1021

Ясунарі Кавабата (704, 726, 756, 757)

Яценко С.Є. 2166

Яценко Т. 1329

Яценко Т.С. 1767

Яцків Я. 1024


ЗМІСТ


ОСВІТА І ПЕДАГОГІЧНА НАУКА В УКРАЇНІ 3

ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ 3

ФІЛОСОФІЯ І СОЦІОЛОГІЯ ОСВІТИ 4

СОЦІАЛЬНЕ СТАНОВЛЕННЯ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ 5

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 6

ПЕДАГОГІКА 8

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕДАГОГІКИ 8

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ 10

ПЕДАГОГІКА ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 11

ПЕДАГОГІКА ШКОЛИ 14

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ 14

ДИДАКТИКА (ТЕОРІЯ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ) 23

ЗМІСТ ОСВІТИ. СТАНДАРТИ. ПІДРУЧНИКИ 24

ПРОЦЕС НАВЧАННЯ 25

ПРОЦЕС НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 27

ПРОЦЕС НАВЧАННЯ У СТАРШІЙ ШКОЛІ 29

ТЕХНОЛОГІЇ, МЕТОДИ, ФОРМИ НАВЧАННЯ 30

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 33

ДІАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ. ТЕСТУВАННЯ 34

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ШКІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 35

МОВИ 35

УКРАЇНСЬКА МОВА 35РОСІЙСЬКА МОВА 42

ІНОЗЕМНІ МОВИ 43

ЛІТЕРАТУРА 46

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 46

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 55

ІСТОРІЯ 77

ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА 79

МАТЕМАТИКА 79

ОСНОВИ ІНФОРМАТИКИ 81

ФІЗИКА 81

АСТРОНОМІЯ 83

ПРИРОДОЗНАВСТВО 84

БІОЛОГІЯ. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ 85

ВАЛЕОЛОГІЯ. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 87

ХІМІЯ 88

ГЕОГРАФІЯ 90

ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ 90

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ 91

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА В ШКОЛІ 94

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО 97

МУЗИЧНА ОСВІТА В ШКОЛІ 97

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ УЧНІВ 99

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 99

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ 102

ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 102

ВИХОВАННЯ ОСНОВ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ 103

ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ 104

ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ І ПРОФОРІЄНТАЦІЯ 106

ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 107

СТАТЕВЕ ВИХОВАННЯ 108

ВИХОВАННЯ В СІМ'Ї 108

ПОЗАКЛАСНА І ПОЗАШКІЛЬНА РОБОТА 109

ОХОРОНА ДИТИНСТВА 110

СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА 111

КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА 112

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА 117

ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ. УПРАВЛІННЯ. ЕКОНОМІКА. СТАТИСТИКА 119

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 120

КЕРІВНИЦТВО НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ 122

УЧИТЕЛЬ. ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕКТИВ 124

ПЕДАГОГІЧНА ТВОРЧІСТЬ 128

МЕТОДИЧНА РОБОТА В ОСВІТНЬОМУ ЗАКЛАДІ 129

ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 129

ВИЩА ОСВІТА 130

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 130

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 135

ФОРМИ, МЕТОДИ, ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ 137

ВИХОВНА РОБОТА У ВНЗ 138

ВИЩА ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА 138

ІСТОРІЯ ОСВІТИ І ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ 150

ОСВІТА І ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 162

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 168

БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ З ПИТАНЬ ОСВІТИ 168

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ 168

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 168

ІСТОРИЧНІ НАУКИ 169

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 169

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ 185

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ 185

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ 188

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ 188

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ 189ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК 190

Каталог: bitstream -> 123456789 -> 1184
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"
1184 -> «Депозитні ресурси банку та операції, пов’язані з їх формуванням»
1184 -> «Методи та інструменти залучення банками вкладів фізичних осіб»
1184 -> «О рганізація діяльності банку з відкриття та ведення рахунків фізичних осіб»
1184 -> Урок-брейн-ринг,7 клас Вчитель історії Бульбіна М. В. 2011р Мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка