Педагогічна діяльність і літературна спадщина В. О. Сухомлинського План лекціїСкачати 30.78 Kb.
Дата конвертації16.03.2017
Розмір30.78 Kb.
#12270

Педагогічна діяльність і літературна спадщина В.О.Сухомлинського

План лекції

 • 1. Життя та педагогічна діяльність В.О. Сухомлинського.
 • 2. В.О. Сухомлинський про основні завдання початкової школи.
 • 3. Ідея “гуманної педагогіки” у школі “радощів” В.О. Сухомлинського.
 • 4. Трудове виховання.
 • 5. “Рідне слово” у працях В.О. Сухомлинського.

Література

 • Богуславский М.В. Радость познания в педагогических трудах и опыте В.А.Сухомлинского// “Советская педагогика”, 1985. - №1. – С. 95-101.
 • Цюпа І. В.Сухомлинський. – К., 1973.
 • Левківський М.В. Історія педагогіки. – Житомир, 2002
 • Нариси історії українського шкільництва. 1905-1933: Навч.посібник /за ред. О.В.Сухомлинської. – К., 1996. – С. 121-223.
 • Кравець В.П. Історія української школи і педагогіки. – Тернопіль, 1994.

Життя та педагогічна діяльність В.О. Сухомлинського

 • 28 вересня 1918 року народився в селі Василівка Онуфрієвського району Кіровоградської області у незаможній родині.
 • 1926-1933 роки – навчання у Василівській семирічці.
 • 1934 р. – розпочав навчатися у Кременчуцькому педагогічному інституті, проте через хворобу мусив залишити навчання.
 • З 1935 р. працює вчителем української
 • мови та літератури у школі
 • Онуфрієвського району.

1936-38 р. – навчання на заочному відділі Полтавського педагогічного інституту, де здобув кваліфікацію вчителя української мови та літератури.

 • 1936-38 р. – навчання на заочному відділі Полтавського педагогічного інституту, де здобув кваліфікацію вчителя української мови та літератури.
 • 1938-45 р. – працює завідуючим навчальною частиною Онуфрієвської середньої школи.
 • 1941-42 р. – участь у Великій Вітчизняній війні.
 • З червня 1942-44 р. – працює директором і вчителем російської мови в смт. Ува Удмуртської АРСР.
 • 1944-48 р. – очолює Онуфрієвський районний відділ народної освіти та викладає в школі за сумісництвом.
 • 1948 р. – у зв'язку з особистими клопотаннями призначений директором Павлиської середньої школи.
 • 1949 р. – виступає зі статтями на сторінках журналів.
 • 1955 р. – захищає кандидатську дисертацію.

1956 р. – виходить друком монографія “Виховання колективізму у школярів”.

 • 1956 р. – виходить друком монографія “Виховання колективізму у школярів”.
 • 1958 р. – присвоєно звання “Заслужений вчитель шкіл УРСР”
 • 1960 р. – твір “Павлиська середня школа”.
 • 1968 р. – обраний делегатом Всесоюзного з'їзду вчителів і присвоєно звання Героя Соціалістичної праці.
 • 1974 р. – трилогія “Серце віддаю дітям”, “Народжений громадянином”, “Листи до сина” удостоєна Державної премії УРСР.
 • 2 вересня 1970 р. – його не стало (через отримане поранення під Смоленськом у роки Великої Вітчизняної війни).

Педагогічна спадщина

 • В.О. Сухомлинський був нагороджений двома орденами Леніна, багатьма медалями СРСР. З 1958 року Сухомлинський - член-кореспондент Академії педагогічних наук РРФСР, з 1958г., заслужений вчитель УРСР. У 1968 році йому було привласнене звання Героя Соціалістичної праці. У тому ж році він був вибраний членом-кореспондентом Академії педагогічних наук СРСР. В.О. Сухомлинський - автор 41 монографії і брошури, більше 600 статей, 1200 розповідей і казок. Загальний тираж його книг складає близько 4 млн. екземплярів на різних мовах народів нашої країни і світу.
 • Усі праці Сухомлинського дають переконливе уявлення не тільки про різнобічність педагогічних підходів Сухомлинського, але і про цілісність всього його педагогічного мислення, тієї цілісності, що подібна моноліту, з якого неможливо вилучити жодної частини, не порушивши єдності цього сплаву.

Основні завдання початкової школи за О.В. Сухомлинським

 • Головним завданням початкової школи поступово привчити дитину перемагати труднощі не лише фізичної, але й інтелектуальної праці.
 • Природа є широким засобом загального розвитку дитини.
 • Новаторство О.В. Сухомлинського – виховний вплив казки на особистість.
 • Головне виховне завдання – щоб дитину оточував не лише світ природи, а й світ праці; завдання вихователя – ввести дитину в складний світ людських відносин.
 • Головним завданням уроків початкової школи серед природи є розвиток у дітей здатності до кольорового та просторового відчуттів.

Головні знахідки Павлиської школи

 • Уроки живої думки.
 • Творчість.
 • Дитяча кімната казки.
 • Домашні уроки.
 • Інтелектуальний фон (формувати інтерес до навчання).
 • Оцінка (повинна завжди приносити радість).
 • Захоплення.
 • Проблемне навчання.

Ідея "гуманної педагогіки" у школі "радощів" В.О. Сухомлинського

 • Новаторським є положення педагога про гармонізацію суспільства та індивідуальні потреби у структурі особистості.
 • Сухомлинський змінив конформізм, за яким дитина у школі може виявити свої найнеповторніші грані діяльності та поведінки.
 • У системі Сухомлинського дитина наділена значною автономією.
 • Стверджував, що саме у сфері формування моралі і поведінки діти у школі мають рівні можливості для свого гуманного, морального зростання, і саме тут створюється рівне становище для розвитку усіх.

Виховання гуманності починається з виховання любові до всього живого, до матері, бабусі, рідних…

 • Виховання гуманності починається з виховання любові до всього живого, до матері, бабусі, рідних…
 • Зміст гуманності, як інтегративної риси підростаючої особистості, визначають загальні категорії етики та такі категорії як: щастя, радість, совість, співчуття, духовність.
 • У школі – поважати гідність дитини, оскільки без любові і поваги до вихованців будь-які розмови про гуманність і людяність стають простим звуком.
 • В умовах гуманізації виховання Сухомлинський по-новому осмислює суть взаємин колективу і кожного вихованця, розвиває ідеї Макаренка.

Трудове виховання

 • Важливою умовою, що забезпечує здорову основу розвитку особистості в колективі і самого колективу, є фізична праця, що є обов'язковою для всіх.
 • Розумну, освічену, культурну людину будь-яка праця робить більш творчою, більш радісною.
 • Праця дозволяє у повному обсязі і яскраво розкрити природні задатки і нахили дитини.
 • Сутність гармонійного виховання у нерозривному зв'язку трудового виховання з іншими сторонами виховання – естетичного, інтелектуального, фізичного, морального.

Трудова чверть в учнів і вчителів Павлиської середньої школи

 • Трудова чверть в учнів і вчителів Павлиської середньої школи

“Рідне слово” у працях В.О. Сухомлинського

 • «Сотни слов, одинаково звучащих в обоих языках, имеют различный смысл. В сотнях случаев одно и то же слово в украинском языке имеет один эмоциональный оттенок, в русском — другой. Слово, звучащее в одном языке с патетической окраской, в другом — иногда приобретает иронический смысл. Игра оттенков, тончайших черточек эмоционально-эстетической окраски слов в обоих языках является для нас, учителей украинских школ, источником духовного богатства, которое мы призваны передать молодому поколению».
 • «…богатство, воплощенное в сокровищах языков других народов, остается для человека недоступным, если он не овладел родной речью, не почувствовал ее красоты».

«Чем глубже человек познает тонкости родного языка, тем тоньше его восприимчивость в игре оттенков родного слова, тем больше подготовлен его ум к овладению языками других народов, тем активнее воспринимает сердце красоту слова».

 • «Чем глубже человек познает тонкости родного языка, тем тоньше его восприимчивость в игре оттенков родного слова, тем больше подготовлен его ум к овладению языками других народов, тем активнее воспринимает сердце красоту слова».
 • «Речевая культура человека — это зеркало его духовной культуры. Важнейшим средством воздействия на ребенка, облагораживания его чувств, души, мыслей, переживаний являются красота и величие, сила и выразительность родного слова. Роль этого средства в начальной школе, где каждая встреча с новым явлением окружающего мира пробуждает в сердцах детей чувство изумления, невозможно переоценить».

І всі зачаровано слухали…

 • І всі зачаровано слухали…

Тест

 • 1. В.О.Сухомлинський народився у …:
 • а) 1917 р.;
 • б) 1918 р.;
 • в) 1919 р.
 • 2. В селі Василівка … області:
 • а) Кіровоградської;
 • б) Дніпропетровської;
 • в) Запорізької.
 • 3. У 1934 р. розпочав навчатися у Кременчуцькому педагогічному інституті, проте залишив навчання через…:
 • а) переїзд до іншого міста;
 • б) нерозділене кохання;
 • в) хворобу.
 • 4. З 1935 р. працює…:
 • а) директором школи;
 • б) вчителем математики;
 • в) вчителем української мови і літератури.

5. Навчаючись у 1936-38 р. на заочному відділі Полтавського педагогічного інституту здобуває кваліфікацію …:

 • 5. Навчаючись у 1936-38 р. на заочному відділі Полтавського педагогічного інституту здобуває кваліфікацію …:
 • а) вчителя української мови та літератури;
 • б) вчителя початкового навчання;
 • в) вчителя математики.
 • 6. У … р. призначений директором Павлиської середньої школи.
 • а) 1945 р.;
 • б) 1948 р.;
 • в) 1951 р.
 • 7. У 1960 р. виходить друком твір:
 • а) “Листи до сина”;
 • б) “Серце віддаю дітям”;
 • в) “Павлиська середня школа”.
 • 8. Головним завданням вихователя О.В.Сухомлинський вважає:
 • а) ввести дитину в складний світ людських відносин;
 • б) виховувати дитину у патріотичному дусі;
 • в) бути порадником для дитини.

9. Новаторство О.В.Сухомлинського полягає у …:

 • 9. Новаторство О.В.Сухомлинського полягає у …:
 • а) визначенні виховного впливу казки на особистість;
 • б) визначенні основних методів навчання;
 • в) створенні класно-урочної системи.
 • 10. Перерахуйте головні знахідки Павлиської школи.
 • 11. Головним завданням уроків початкової школи серед природи є …:
 • а) фізичне виховання;
 • б) розвиток у дітей здатності до кольорового та просторового відчуттів;
 • в) оздоровчий вплив.
 • 12. До трилогії, що вийшла у 1970 р. увійшли:
 • а) “Серце віддаю дітям”;
 • б) “Павлиська середня школа”;
 • в) “Листи до сина”;
 • г) “Народжений громадянином”.

Что такое любовь (Притча)

 • Мне было лет пятнадцать, когда в тихий вечер ранней осени, сидя с ней под развесистой яблоней и глядя на отлетающих журавлей, я спросил:
 • - Бабушка, а что такое любовь?
 • Самое сложное она умела объяснять сказкой. Ее черные глаза стали задумчивыми и тревожными. Она посмотрела на меня с каким-то словно бы затаенным удивлением.
 • - Что такое любовь? Когда бог создал мир, он научил все живые существа продолжать род свой - рождать подобных себе. Поселил бог мужчину женщину в поле, научил их строить шалаш, дал мужчине в руки лопату, а женщине - горсть зерна.
 • - Живите, продолжайте род свой, - сказал бог, - а я пойду по хозяйству. Приду через год, посмотрю, как тут у вас...

Приходит бог к людям через год с архангелом Гавриилом. Приходит рано-рано, до восхода солнца. Видит, сидят мужчина и женщина возле шалаша, перед ними дозревает хлеб на ниве, под шалашом - колыбель, а в колыбели ребенок спит. А мужчина и женщина смотрят то на розовое небо, то в глаза друг другу. В тот миг, когда глаза их встречались, бог видел в них какую-то неведомую силу, непонятную для него красоту. Эта красота была прекраснее неба и солнца, земли и звезд - прекраснее всего, что слепил и смастерил бог, прекраснее самого бога.

 • Приходит бог к людям через год с архангелом Гавриилом. Приходит рано-рано, до восхода солнца. Видит, сидят мужчина и женщина возле шалаша, перед ними дозревает хлеб на ниве, под шалашом - колыбель, а в колыбели ребенок спит. А мужчина и женщина смотрят то на розовое небо, то в глаза друг другу. В тот миг, когда глаза их встречались, бог видел в них какую-то неведомую силу, непонятную для него красоту. Эта красота была прекраснее неба и солнца, земли и звезд - прекраснее всего, что слепил и смастерил бог, прекраснее самого бога.
 • Эта красота до того удивила бога, что его божья душа задрожала от страха и зависти: как это так, я сотворил твердь земную, слепил из глины человека и вдохнул в него жизнь, а не мог, видишь, создать этой красоты; откуда она взялась и что она такое - эта красота?

- Это любовь, - сказал архангел Гавриил.

 • - Это любовь, - сказал архангел Гавриил.
 • - Что это такое - любовь? - спросил бог. Архангел пожал плечами.
 • Бог подошел к мужчине, коснулся его плеча своею старческой рукой и стал просить. "Научи меня любить, Человек". Мужчина даже не заметил прикосновения божьей руки. Ему показалось, что на плечо села муха. Он смотрел в глаза женщины - своей жены, матери своего ребенка.
 • Бог был немощным, но злым и мстительным стариком. Он разгневался, разозлился и закричал:
 • - Ага, значит, ты не хочешь научить меня любить, Человек? Попомнишь же ты меня! С этой минуты старей. Каждый год жизни пусть уносит по капле твою молодость и силу. Превращайся в развалину. Пусть усыхает твой мозг и дурманится разум! Пусть пустым становится твое сердце! А я приду через пятьдесят лет и посмотрю, что останется в твоих глазах, Человек.

Пришел бог с архангелом Гавриилом через пятьдесят лет. Глядит, вместо шалаша стоит хата беленькая, на пустыре сад вырос, на ниве пшеница колосится, сыновья поле пашут, дочки лен теребят, а внуки на лугу играют. У хаты сидят дедушка и бабушка, смотрят то на утреннюю зарю, то друг другу в глаза. И увидел бог в глазах мужчины и женщины красоту еще более могучую, вечную и неодолимую. Увидел бог не только Любовь, но и Верность. Разозлился бог, кричит, руки дрожат, изо рта пена летит, глаза на лоб лезут:

 • Пришел бог с архангелом Гавриилом через пятьдесят лет. Глядит, вместо шалаша стоит хата беленькая, на пустыре сад вырос, на ниве пшеница колосится, сыновья поле пашут, дочки лен теребят, а внуки на лугу играют. У хаты сидят дедушка и бабушка, смотрят то на утреннюю зарю, то друг другу в глаза. И увидел бог в глазах мужчины и женщины красоту еще более могучую, вечную и неодолимую. Увидел бог не только Любовь, но и Верность. Разозлился бог, кричит, руки дрожат, изо рта пена летит, глаза на лоб лезут:
 • - Мало тебе старости, Человек? Так помирай же, помирай в муках и печали по жизни и своей любви, иди в землю, превращайся в прах и тлен. А я приду и посмотрю, во что превратится твоя Любовь.

Пришел бог с архангелом Гавриилом через три года. Видит: сидит мужчина над маленькой могилкой, глаза у него печальные, но в них - еще могучее, непонятнее и страшнее для бога человеческая красота, уже не только Любовь, не только Верность, но и Память Сердца увидал бог. Задрожали у бога руки от страха и бессилия, подошел он к мужчине, упал на колени и молит:

 • Пришел бог с архангелом Гавриилом через три года. Видит: сидит мужчина над маленькой могилкой, глаза у него печальные, но в них - еще могучее, непонятнее и страшнее для бога человеческая красота, уже не только Любовь, не только Верность, но и Память Сердца увидал бог. Задрожали у бога руки от страха и бессилия, подошел он к мужчине, упал на колени и молит:
 • - Дай мне, Человек, эту Красоту! Что хочешь проси за нее, но только дай мне ее, дай эту Красоту!

Завдання

 • 1. Прочитайте твір “Серце віддаю дітям” і знайдіть відповіді на запитання:
 • “Вихованням” Сухомлинський називає…;
 • Яка якість педагога є найціннішою?
 • “Казковий палац” за В.Сухомлинським це - …;
 • Якою була тема першого уроку в школі радощів?
 • Що, на думку педагога, є витоком здоров'я?
 • Найважливіша духовна потреба дітей це - …;
 • Від чого залежить формування моралі особистості?
 • Дитина виросте егоїстом, якщо не пізнає…;
 • Ким хотів бачити дітей В.Сухомлинський?

Першоджерела

 • 1. В.А. Сухомлинский. Избранные произведения в 5-ти томах, т. 1. - К.: Рад. школа, 1979, С. 7-66.
 • 2. В.А. Сухомлинский. Духовный мир школьника, т.1, там же С. 255-298.
 • 3. В.А. Сухомлинский. «Сердце отдаю детям», там же т.3, С. 105-296
 • 4. В.А. Сухомлинский. Методика воспитания коллектива. – М., 1981.
 • 5. В.О.Сухомлинський. Як виховати справжню людину // Вибр. твори. – К., 1976.

Каталог: joomla -> presentation
presentation -> 1. Виховання дітей в архаїчній Греції IX-VII ст до н е.
presentation -> Школа І педагогіка в країнах Західної Європи І в Північній Америці в ХVIІ-XVIII ст
presentation -> Педагогічні ідеї та діяльність Й. Г. Песталоцці
presentation -> Лекція №4 Тема: Виховання, школа І педагогічна думка в Західній Європі в середні віки та епоху
presentation -> Педагогічні ідеї та освіта східних слов’ян. Виховання, навчання І педагогічна думка в Київській Україні –Русі (до ХIV ст.)
presentation -> Українська школа й педагогіка ХХ століття
presentation -> Лекція №6 Тема: Загальний погляд на основні школи в Україні. Братські школи. Становлення педагогічної думки
presentation -> Особливості розвитку освіти І педагогічної думки у ХVІІІ ст
presentation -> Школа І педагогічна думка в Україні в ХІХ столітті

Скачати 30.78 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка